Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Adres aplikacji: http://polska.e-mapa.net

Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (KIMPZP) to usługa skupiająca pod jednym adresem URL gminne usługi WMS prezentujące dane przestrzenne w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Typowy obraz uzyskiwany z usługi zaprezentowany jest na rysunku obok.

Usługa KIMPZP prezentuje dane o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego z baz gminnych, czyli z miejsc gdzie są na bieżąco prowadzone. Użytkownik określa jedynie interesujący go obszar, a usługa KIMPZP automatycznie, na podstawie własnego wykazu baz i związanych z nimi usług sieciowych, odwołuje się do odpowiedniej bazy gminnej i po uzyskaniu odpowiedzi z gminy, zwraca użytkownikowi oczekiwaną informację w postaci pliku graficznego np. TIF, PNG czy JPG, który należy wyświetlić w oprogramowaniu, z którego użytkownik korzysta. Aktualnie większość systemów typu GIS/CAD takie możliwości posiada, czyli jest tzw. klientem WMS.

Usługa KIMPZP jest na bieżąco monitorowana i aktualizowana w miarę pozyskiwania informacji o stanie usług gminnych w tym zakresie. Usługa jest na stałe włączona zarówno do serwisu geoportal.gov.pl jak też do Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych http://polska.e-mapa.net.

Mapa jednostek objętych usługą oraz aktualne statystki użycia dostępne są na stronie usługi KIMPZP.

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem