Aplikacja do sprawdzania adresu uniwersalnego

Adres aplikacji: http://www.itia.pl/adres/

Aplikacja pozwala na weryfikację poprawności adresu oraz wygenerowanie tzw. Adresu Uniwersalnego. Adres Uniwersalny to adres zapisany jako ciąg kodów – kodu pocztowego (tzw. PNA) bez myślnika (5 cyfr), kodu terytorialnego (7 cyfr lub 6 cyfr od lewej), identyfikatora miejscowości podstawowej (7 cyfr), identyfikatora miejscowości (7 cyfr) oraz współrzędnych geodezyjnych x,y danego punktu adresowego oraz numeru budynku, oddzielonych separatorem ";" lub "|".
Konstrukcja adresu uniwersalnego umożliwia jego rozkodowanie pozwalające na uzyskanie nazwy województwa, powiatu, gminy, miejscowości, nazwy ulicy oraz wyświetlenie mapki z lokalizacją danego adresu.
W czasie wprowadzania adresu do sprawdzenia należy wybierać podpowiedzi z list rozwijanych, ponieważ aplikacja korzysta ze słowników istniejących obiektów znajdujących się w zasobach GUGiK oraz GUS.

Uwaga – ważne: weryfikator adresów może nie działać w czasie prac związanych z aktualizacją usługi słownikowej on-line na stronie (http://www.geoportal.gov.pl/uslugi-slownikowe).

Np. dla Pałacu Kultury w Warszawie przy Placu Defilad 1 adres uniwersalny przyjmie postać:

00110;146501;0918123;0918123;45369;486993.2171;637005.0513;1;

Zdekodowanie jest możliwe poprzez wkopiowanie adresu uniwersalnego do pola znajdującego się pod drugą zakładką weryfikatora – KONWERTER ADRESU UNIWERSALNEGO.
Poprawne adresy uniwersalne znajdują się w kolumnie AdresCSIOZ w plikach CSV dostępnych poprzez aplikację Dane Adresowe Gmin (http://danepubliczne.punktyadresowe.pl/).

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem