Polska w Liczbach - statystyka w przyjaznej formie.

Adres aplikacji: http://www.polskawliczbach.pl

Portal polskawliczbach.pl prezentuje dane statystyczne na temat Polski, województw, powiatów, gmin, miast i miejscowości w czytelnej i przystępnej formie. Dla każdej jednostki administracyjnej przygotowano osobną stronę z wykresami, tabelami i zestawieniami znacznie łatwiejszymi do zrozumienia dla osób nie obytych ze statystką niż suche dane liczbowe.

Większość danych pochodzi z ogólnodostępnych danych publicznych udostępnianych przez GUS, MEN, MAC, KGP oraz wiele innych instytucji i urzędów. Na stronach portalu znajdują się m.in. dane związane z rynkiem nieruchomości, dane demograficzne, statystyki rynku pracy, dane dotyczące przestępczości oraz edukacji i szkolnictwa.

Polskawliczbach.pl prezentuje również szeroki wachlarz zestawień w postaci rankingów, chętnie cytowanych przez media. Nasze opracowania są również chętnie wykorzystywane przez urzędy i samorządy w prognozach i innych oficjalnych opracowaniach.

Powiązane zbiory danych

 • Bank Danych Lokalnych Popularne

  Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym...
  2212 37
  Dostawca
  Główny Urząd Statystyczny
  Kategoria
  Administracja Publiczna
  Ostatnia Modyfikacja
  27 Czerwiec 2017, 21:48
 • Dane o przestępczości Popularne

  Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa
  605 315
  Dostawca
  Komenda Główna Policji
  Kategoria
  Administracja Publiczna
  Ostatnia Modyfikacja
  24 Marzec 2017, 11:18
  Pokaż więcej zasobów »
 • Absolwenci według typów szkół Popularne

  Zestawienie zawiera dane o absolwentach (w tym z wyszczególnieniem dziewcząt) według typów szkół, kategorii uczniów i województw. Absolwentów ogólnokształcących szkół muzycznych...
  527 80
  Dostawca
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Kategoria
  Nauka i Oświata
  Ostatnia Modyfikacja
  10 Marzec 2017, 13:03
  Pokaż więcej zasobów »
 • Nauczyciele (w osobach i etatach)

  Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów...
  517 84
  Dostawca
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Kategoria
  Nauka i Oświata
  Ostatnia Modyfikacja
  10 Marzec 2017, 12:16
  Pokaż więcej zasobów »
 • Wykaz szkół i placówek oświatowych Popularne

  Wykaz zawiera jednostkowe zestawienia danych adresowych szkół i placówek systemu oświaty pogrupowane według województw i według typów, oraz opis zawartości poszczególnych kolumn...
  9197 5284
  Dostawca
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Kategoria
  Nauka i Oświata
  Ostatnia Modyfikacja
  9 Marzec 2017, 12:31
  Pokaż więcej zasobów »
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna - NSP 2011 Popularne

  Informacje o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku oraz stanu cywilnego prawnego. Ponadto informacje o stanie cywilnym faktycznym, w tym o osobach pozostających w...
  656 66
  Dostawca
  Główny Urząd Statystyczny
  Kategoria
  Społeczeństwo
  Ostatnia Modyfikacja
  27 Luty 2017, 10:25