Polska w Liczbach - statystyka w przyjaznej formie.

Adres aplikacji: http://www.polskawliczbach.pl

Portal polskawliczbach.pl prezentuje dane statystyczne na temat Polski, województw, powiatów, gmin, miast i miejscowości w czytelnej i przystępnej formie. Dla każdej jednostki administracyjnej przygotowano osobną stronę z wykresami, tabelami i zestawieniami znacznie łatwiejszymi do zrozumienia dla osób nie obytych ze statystką niż suche dane liczbowe.

Większość danych pochodzi z ogólnodostępnych danych publicznych udostępnianych przez GUS, MEN, MAC, KGP oraz wiele innych instytucji i urzędów. Na stronach portalu znajdują się m.in. dane związane z rynkiem nieruchomości, dane demograficzne, statystyki rynku pracy, dane dotyczące przestępczości oraz edukacji i szkolnictwa.

Polskawliczbach.pl prezentuje również szeroki wachlarz zestawień w postaci rankingów, chętnie cytowanych przez media. Nasze opracowania są również chętnie wykorzystywane przez urzędy i samorządy w prognozach i innych oficjalnych opracowaniach.

Powiązane zbiory danych

 • Absolwenci według typów szkół

  Zestawienie zawiera dane o absolwentach (w tym z wyszczególnieniem dziewcząt) według typów szkół, kategorii uczniów i województw. Absolwentów ogólnokształcących szkół muzycznych...
  759 221
  Dostawca
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Kategoria
  Nauka i Oświata
  Ostatnia Modyfikacja
  19 Kwiecień 2018, 11:58
  Pokaż więcej zasobów »
 • Wykaz szkół i placówek oświatowych Popularne

  Wykaz zawiera jednostkowe zestawienie danych o szkołach i placówkach systemu oświaty, według województw i według typów, sporządzony na podstawie danych zebranych w systemie...
  10999 7830
  Dostawca
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Kategoria
  Nauka i Oświata
  Ostatnia Modyfikacja
  23 Marzec 2018, 15:15
  Pokaż więcej zasobów »
 • Nauczyciele (w osobach i etatach) Popularne

  Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów...
  734 242
  Dostawca
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Kategoria
  Nauka i Oświata
  Ostatnia Modyfikacja
  23 Marzec 2018, 15:05
  Pokaż więcej zasobów »
 • Baza Demografia Popularne

  Baza Demografia została utworzona w celu zapewnienia użytkownikowi stałego dostępu do informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce. Baza stanowi...
  1285 177
  Dostawca
  Główny Urząd Statystyczny
  Kategoria
  Społeczeństwo
  Ostatnia Modyfikacja
  1 Luty 2018, 08:10
 • Portal Geostatystyczny Popularne

  Portal Geostatystyczny jest nowoczesnym narzędziem do przestrzennej prezentacji największego w Polsce zasobu informacyjnego, umożliwiającym publikację zagregowanych danych...
  750 26
  Dostawca
  Główny Urząd Statystyczny
  Kategoria
  Administracja Publiczna
  Ostatnia Modyfikacja
  1 Luty 2018, 08:09
 • NSP 2011 - Zamieszkane budynki

  Publikacja zawiera informacje na temat liczby budynków według ich rodzaju, a także dane odnośnie wieku i wielkości budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych...
  302 59
  Dostawca
  Główny Urząd Statystyczny
  Kategoria
  Społeczeństwo
  Ostatnia Modyfikacja
  31 Styczeń 2018, 16:37