Przewodnik dla dostawców danych

Przed przedstawieniem sposobu dodawania zasobów krok po kroku zachęcamy do spojrzenia na serwis z punktu widzenia użytkowników. Wierzymy, że pozwoli to umieszczać informacje w serwisie w sposób bardziej świadomy.

Najważniejszym obiektem przechowywanym w serwisie są Zbiory Danych, odpowiadające ustawowym zasobom informacyjnym. To na nie trafiają przede wszystkim użytkownicy wyszukujący informacje w serwisie. Ekran startowy serwisu pozwala na przeglądanie danych na trzy sposoby:

 • pokazanie wszystkich zbiorów danych (link Zbiory Danych w menu górnym)
 • wyszukanie zbiorów danych zawierających podaną frazę (fraza wyszukiwana jest we wszystkich tytułach i opisach zbiorów danych, jak i zgrupowanych w nich zasobów)
 • wybranie interesującej użytkownika kategorii danych.

Widok strony głównej serwisu danepubliczne.gov.pl pokazujący metody trzy sposoby przeglądania danych

Skorzystanie z wbudowanej wyszukiwarki zwraca wyniki dla podanej frazy.

Widok strony przeglądania zbiorów danych z wynikiem wyszukiwania według frazy "baza teleadresowa"

Użytkownicy przeglądają wyniki, skupiając się na tytułach zbiorów danych. Im dłuższy tytuł tym mniejsza szansa, że użytkownik zrozumie, czego on dotyczy.

Widok pojedynczego zbioru danych

Gdy zostanie zwróconych wiele wyników użytkownicy mogą uszczegółowić zapytanie, podając dodatkowe kryteria. Zdefiniowane przez nas odgórnie kategorie, tagi (słowa kluczowe), które mogą Państwo dowolnie przypisywać, typy zasobów oraz formaty danych pozwalają użytkownikom na zawężenie zapytania.

Później użytkownicy zagłębiają się w Dane i Zasoby (ustawowe jednostki informacji publicznej) zgrupowane logicznie w zbiorach.

Widok okna wizualizacji zbioru zawierającego dane teleadresowe administracji podatkowej

Logowanie

Konto dla Państwa zostanie wygenerowane ręcznie przez obsługę serwisu Dane Publiczne. W mailu otrzymają Państwo instrukcję, jak ustawić nowe hasło do konta. Prosimy o niepodawanie tego hasła w żadnym innym serwisie. Aby zalogować się do serwisu, należy skorzystać z linku w prawym górnym rogu ekranu.

Widok odnośnika do formularza logowania

W kolejnym kroku należy wypełnić pola logowania: służbowy email oraz hasło do konta, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się.

W przypadku problemów z hasłem prosimy o kliknięcie w odnosnik “Nie pamiętasz hasła?”, co spowoduje wysłanie email z instrukcjami ustawienia nowego hasła.

Widok formularza logowania

Dodawanie zbioru danych

Zbiór danych jest podstawowym obiektem w serwisie, służącym do agregacji wielu zasobów i danych (plików). Użytkownicy, przeszukując serwis, będą się skupiać na tym, jakie zbiory danych w nim się znajdują. Zbiór danych można dodać, używając linku w kilku miejscach serwisu. Zaraz po zalogowaniu powinni Państwo zostać przeniesieni do strony dodanych dotychczas przez Państwa zbiorów danych. Na niej można skorzystać z przycisku przenoszącego do formularza dodawania zbioru danych. Dotrzeć do tej strony można zawsze klikając na link “Moje konto” w prawym górnym rogu, a następnie na zakładkę “Moje zbiory danych”.

Widok panelu użytkownika z aktywną zakładką "Moje zbiory danych"

Prostszą metodą jest wejście poprzez górne menu na listę wszystkich zbiorów danych. Zalogowanym dostawcom na liście wyników wyszukiwania wyświetli się przycisk “Dodaj Zbiór Danych”.

Widok strony przeglądania zbiorów danych z widocznym przyciskiem o treści "Dodaj zbiór danych"

Formularz dodawania zbioru danych składa się z pól:

 • Tytuł - prosimy o wpisanie krótkiego tytułu, który będzie zrozumiały dla użytkowników. W polu opis można wpisać dłuższy tekst, np. dłuższą nazwę zasobu wynikającą z realizowanej ustawy.
 • System automatycznie wygeneruje link do zbioru danych na podstawie tytułu
 • Kategoria - Należy wybrać jedną z predefiniowanych kategorii, która najlepiej określa dodawany zbiór danych
 • Opis jest dłuższym tekstem, po którym użytkownicy mogą przeszukiwać zbiory danych. Zalecamy tutaj rozwinąć tytuł, odnieść się do ustaw, z których wynika konieczność przetwarzania danego zbioru danych.
 • Tagi (słowa kluczowe) pozwalają na oznaczenie zbiorów danych według uznania dostawcy. Istniejące w systemie słowa kluczowe są podpowiadane podczas wpisywania. Po wpisaniu tagu należy wcisnąć przycisk ENTER, aby go zaakceptować.
 • Źródło - należy wpisać adres strony internetowej, pod którym zasób jest dostępny u dostawcy
 • Częstotliwość aktualizacji określa, jak często ten zbiór danych jest aktualizowany
 • Istnieje także możliwość wprowadzenia dodatkowych metadanych powiązanych z zasobem. Ich wykorzystanie zalecamy skonsultować wcześniej z obsługą serwisu pisząc na adres kontakt@danepubliczne.gov.pl

Widok formularza dodawania zbioru danych

Dodawanie zasobu do zbioru danych

Kolejnym krokiem jest dodanie zasobów do nowego zbioru danych. Zasoby (ustawowo jednostki informacji publicznej) będą najczęściej linkami do plików przechowywanych na stronach dostawcy. Istnieje także możliwość przesłania pliku z lokalnego komputera do serwisu Dane Publiczne.

Pole opisujące zasób danych to:

 • Nazwa - Zasoby będą wyświetlane na stronie zbioru danych, więc użytkownicy będą znali ich kontekst. Sugerujemy nie powtarzać tytułu zbioru danych, a skupić się na tym co wyróżnia dany zasób od innych w obrębie tego samego zbioru. Może to być np. typ zasobu: Raport, Tabela z danymi. W przypadku danych aktualizowanych okresowo warto skupić się na czasie wytworzenia informacji, np. “Raport za 2013 rok” lub “Dane - styczeń 2014”.
 • Opis - pozwala na dodania opisu specyficznego dla tego zasobu. Gdy nie zostanie podany, użytkownikom zostanie wyświetlony opis nadrzędnego zbioru danych.
 • Format - prosimy pozostawić je niewypełnione. Zostanie wypełnione automatycznie przez system.
 • Typy zasobów - pozwalają użytkownikom filtrować po różnych typach: prezentacjach, raportach, wideo, danych tabelarycznych, mapach. Istniejące typy zasobów będą podpowiadane podczas wpisywania, dostawcy mogą także dodać nowe.

Widok formularza dodawania zasobu do zbioru danych

Po wpisaniu informacji można dodać kolejny zasób korzystając z przycisku “Zapisz i dodaj kolejny” lub zakończyć dodawanie zbioru danych korzystając z przycisku “Zakończ”.

Modyfikacja zbiorów i zasobów

Po dodaniu zbioru danych i zasobów, jedne i drugie można modyfikować korzystając z przycisków “Zarządzaj” lub “Edytuj” umieszczonych na stronie danego zbioru czy zasobu.

Widok zbioru danych z zaznaczonymi odnośnikami do edycji metadanych zbioru oraz pojedynczego zasobu

Kontakt

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z obsługą serwisu pod adresem email kontakt@danepubliczne.gov.pl

Ten artykuł jest Informacją Sektora Publicznego.

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem