Raport nt. rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych Publicznych

Raport przygotował Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych w Ministerstwie Cyfryzacji we współpracy z Pełnomocnikami ds. otwartości danych (wersja przekazana Radzie Ministrów).

Informacja PODP 2017_RM.pdf zał. 1 Informacja z inwentaryzacji danych publicznych.pdf zał. 1 Informacja z inwentaryzacji danych publicznych.docx zał. 2 Raport SIST (wyciąg)_czesc1.pdf zał. 2 Raport SIST (wyciąg)_czesc2.pdf zał. 2 Raport SIST (wyciąg).xlsx

Ten artykuł jest Informacją Sektora Publicznego.

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem