Standardy bezpieczeństwa otwierania danych publicznych

Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, udostępnia projekt Standardów bezpieczeństwa.

Standardy określają rekomendowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa otwierania danych publicznych, w szczególności anonimizacji danych udostępnianych z rejestrów publicznych zapewniającej skuteczną ochronę prywatności.

Podziel się z nami swoją opinią na temat projektu standardów bezpieczeństwa.

Czekamy na nią do 08.05.2018 r. pod adresem: Otwartedane@mc.gov.pl

Projekt standardów powstał na podstawie ekspertyzy zleconej w ramach zamówienia publicznego.

Projekt standardów bezpieczeństwa

Ten artykuł jest Informacją Sektora Publicznego.

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem