Usługa Lokalizacji Adresów

Adres aplikacji: http://ula.punktyadresowe.pl/

Usługa lokalizacji adresów (ULA) umożliwia lokalizację przestrzenną wybranego adresu z wykorzystaniem gminnych baz adresowych (zrealizowanych w technologiach różnych firm).

Użytkownik nie musi wiedzieć, w której gminnej bazie adresowej taki adres się znajduje ani jaka jest jej struktura. Usługa na podstawie własnego wykazu baz (serwera katalogowego) i związanych z nimi usług potrafi odwołać się do odpowiedniej bazy gminnej poprzez odpowiednią usługę sieciową udostępnioną przez właściciela bazy. Wyszukiwanie realizowane jest bezpośrednio z gminnych baz źródłowych podłączonych do usługi ULA, natomiast dla pozostałych miejscowości wykorzystuje się zbiór danych adresowych zgromadzony w rejestrze PRG.

Jeśli lokalizacja punktu przebiegnie pomyślnie, to wraz ze współrzędnymi podawana jest także informacja o bazie w jakiej punkt został zlokalizowany.

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem