Warsztat o otwieraniu danych na Międzynarodowej Konferencji w Lublinie

Ogólny widok na salę. Wokół okrągłego stołu siedzą uczestnicy warsztatów. Na ekranie wyświetlane są slajdy. Prezentację prowadzi Pani Agata Miazga.

O korzyściach z otwierania danych publicznych i pomysłach na ich efektywne wykorzystanie rozmawiali uczestnicy warsztatu o otwieraniu danych podczas Międzynarodowej Konferencji & Expo Smart Ecosystems.

W warsztacie, który odbył się 15 czerwca w Lublinie wzięli udział przedstawiciele JST, biznesu, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego oraz przedstawiciele projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”. Pani Agata Miazga, Dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji opowiedziała dlaczego warto otwierać dane publiczne na przykładach aplikacji opartych na otwartych danych z Polski i zagranicy. Zaprezentowała bieżące działania MC w zakresie otwierania danych publicznych, jak opracowanie standardów otwartości danych czy przebudowa portalu danepubliczne.gov.pl oraz wskazała kluczowe czynniki warunkujące sukces otwierania danych w urzędzie.

Celem warsztatu była diagnoza barier oraz wskazanie warunków niezbędnych do opracowania aplikacji wykorzystującej otwarte dane. Uczestnicy podkreślali, że szczególną rolę odgrywa tu pozyskanie wiarygodnych i aktualnych otwartych danych oraz konsultacje aplikacji z grupą docelową jeszcze przed jej wdrożeniem w celu zapewnienia najwyższej jakości produktu.

Wnioski wypracowane podczas warsztatu pozwoliły na określenie kluczowych wymagań odbiorców, którzy planują korzystanie z otwartych danych publicznych.

Ten artykuł jest Informacją Sektora Publicznego.

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem