Ministerstwo Finansów

Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

Zaleca się, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wskaźnikami przedstawionymi w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

Źródło
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne/-/asset_publisher/S0gu/content/wytyczne-dotyczace-zalozen-makroekonomicznych-na-potrzeby-wieloletnich-prognoz-finansowych-jednostek-samorzadu-terytorialnego?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fsytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne%2Fwytyczne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_S0gu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_S0gu_
Kategoria
Budżet i Finanse Publiczne
Częstotliwość aktualizacji
Co pół roku
Ostatnia Modyfikacja
27 Lipiec 2018, 09:47
Utworzono
27 Lipiec 2018, 09:30
Liczba wyświetleń
12
Liczba pobrań
6

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Dane i Zasoby