Główny Urząd Statystyczny

Bank Danych Lokalnych

Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału terytorialnego:

  • kraj,
  • województwo,
  • powiat,
  • gmina,
  • miejscowość statystyczna,
  • oraz regiony i podregiony (według klasyfikacji NTS), a także obszary funkcjonalne.

Bank Danych Lokalnych gromadzi, systematycznie uzupełnia, aktualizuje informacje statystyczne o poszczególnych jednostkach terytorialnych. Zapewnia stały, przyjazny dla korzystających, dostęp do aktualnych informacji statystycznych. Umożliwia prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych w układach regionalnych i lokalnych.

Katalog cech opisujących jednostki podziału terytorialnego Polski informuje o dostępności danych z wielu dziedzin pogrupowanych w kategorie, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, m. in. z zakresu ludności, rynku pracy, gospodarki mieszkaniowej, przemysłu i budownictwa, finansów publicznych, wykorzystania funduszy unijnych. Liczba cech, różna w kolejnych latach, zależy od prowadzonych badań, zakresu danych pozyskanych ze źródeł pozastatystycznych, ograniczeń wynikających z przestrzegania zasad ochrony danych niejawnych, w tym bezwzględnego zachowania tajemnicy statystycznej.

W BDL gromadzone są dane roczne (od 1995 r. ) i krótkookresowe (tj. miesięczne, kwartalne i półroczne, od 2005 roku).

Źródło
http://bdl.stat.gov.pl
Kategoria
Administracja Publiczna
Częstotliwość aktualizacji
Kwartalna
Ostatnia Modyfikacja
31 Styczeń 2018, 16:09
Utworzono
29 Czerwiec 2015, 11:54
Liczba wyświetleń
2551
Liczba pobrań
92

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  • Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje

Dane i Zasoby