Główny Urząd Statystyczny

Baza Danych Handlu Zagranicznego

Baza prezentuje dane dot. wymiany towarowej Polski z zagranicą (z krajami oraz grupami krajów). Informacje o wielkości eksportu i importu, saldzie obrotów, dynamice w cenach bieżących prezentowane są od 2004 r. w okresach narastających, miesięcznych oraz dla całego roku.

Podstawową klasyfikacją towarową w handlu zagranicznym jest 8-cyfrowa Nomenklatura Scalona CN (podlegająca corocznej weryfikacji), która bazuje na 6-cyfrowym Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów (HS). Ponadto dostępne są dane według takich nomenklatur, jak : Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Handlu (SITC), Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Źródło
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx
Kategoria
Biznes i Gospodarka
Częstotliwość aktualizacji
Kwartalna
Ostatnia Modyfikacja
1 Luty 2018, 08:11
Utworzono
29 Czerwiec 2015, 11:19
Liczba wyświetleń
675
Liczba pobrań
63

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  • Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje

Dane i Zasoby