Uczniowie według wieku w roku szkolnym 2013/2014, w podziale na typy szkół i województwa

Otwartość: 2 na 5 Dowiedz się, co oznaczają te gwiazdki…
Sprawdzono: 9 Kwiecień 2018

Wytłumaczenie: Zawartość pliku wskazuje na format "XLS", który jest otwarty w stopniu: 2.

★★★★★  Dane linkują do innych danych tworząc powiązania (np. RDF)
★★★★☆  Dane posiadają identyfikatory URI, do których można linkować (np. RDF)
★★★☆☆  Użyty został otwarty format (np. CSV zamiast XLS)
★★☆☆☆  Dane ustrukturyzowane, ale zamknięty format (np. XLS)
★☆☆☆☆  Nieustrukturyzowane dane (np. PDF)

Pobierz zasób (71 pobrań)

Zbiór danych: Dane statystyczne uczniów według wieku

Tabele zawierają dane dotyczące liczby uczniów według wieku zebrane w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30.09 danego roku. Zastosowano podział na szkoły dla dzieci lub...

Typy zasobów

  • html
  • xls.

Brak podglądu danych dla tego zasobu. Aby obejrzeć dane skorzystaj z przycisku "Pobierz zasób".