Dataset ID,Nazwa,Opis,URL,Format,Typ,5 Stars of Openness,Data utworzenia,Ostatnia modyfikacja,Dataset name,Tytuł zbioru danych,Opis zbioru danych,Kategoria zbioru danych,Data utworzenia zbioru danych,Data modyfikacji zbioru danych,Organization name,Tytuł organizacji 560fdc29-e10a-434c-944d-960372595005,Paliwa i bilans energii według nośników w latach 1997-2016,"Zestawienie zawiera dane na temat bilansu energii wg nośników: dla poszczególnych nośników energii (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, gaz ciekły, energia elektryczna) oraz ogółem (syntetyczny bilans energii)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6ba0b91e-ff2f-4bcd-a0f1-c420fc7ef211/resource/560fdc29-e10a-434c-944d-960372595005/download/dane-publPaliwa-i-energiabilans-energii-wg-nonikow-w-latach-1997-2016.csv,CSV,zestawienie,,2018-02-16T10:38:37.231252,,paliwa-i-energia-1997-2016,Paliwa i energia_1997-2016,"Zestawienie zawiera bilanse podstawowych nośników energii (w jednostkach naturalnych) oraz syntetyczny bilans energii (w PJ):•bilans energii wg nośników: dla poszczególnych nośników energii (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, gaz ciekły, energia elektryczna) oraz ogółem (syntetyczny bilans energii),•syntetyczny bilans energii wg nośników w PJ: pozyskanie, zakup z zagranicy, sprzedaż za granicę, zmiana zapasów, zużycie krajowe (w tym struktura i dynamika) wg nośników energii (ogółem, węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, pozostałe).Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:30:31.361391,2018-02-16T09:42:43.999222,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii e7c950ab-e065-4ba2-b6d7-7117720bd2cb,Paliwa i energia - syntetyczny bilans energii wg nośników w latach 2015-2016,"Zestawienie zawiera informacje na temat syntetycznego bilansu energii wg nośników w PJ: pozyskanie, zakup z zagranicy, sprzedaż za granicę, zmiana zapasów, zużycie krajowe (w tym struktura i dynamika) wg nośników energii (ogółem, węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, pozostałe",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6ba0b91e-ff2f-4bcd-a0f1-c420fc7ef211/resource/e7c950ab-e065-4ba2-b6d7-7117720bd2cb/download/dane-publPaliwa-i-energiasyntetyczny-bilans-energii-wg-nonikow-w-latach-2015-2016.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T10:40:44.712508,,paliwa-i-energia-1997-2016,Paliwa i energia_1997-2016,"Zestawienie zawiera bilanse podstawowych nośników energii (w jednostkach naturalnych) oraz syntetyczny bilans energii (w PJ):•bilans energii wg nośników: dla poszczególnych nośników energii (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, gaz ciekły, energia elektryczna) oraz ogółem (syntetyczny bilans energii),•syntetyczny bilans energii wg nośników w PJ: pozyskanie, zakup z zagranicy, sprzedaż za granicę, zmiana zapasów, zużycie krajowe (w tym struktura i dynamika) wg nośników energii (ogółem, węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, pozostałe).Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:30:31.361391,2018-02-16T09:42:43.999222,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 46547f36-0373-4144-963a-2ff9d4fda7e3,Moc i produkcja energii elektrycznej ,"Zestawienie zawiera dane na temat energii elektrycznej: moc zainstalowana i osiągalna (w tym OZE), produkcja (w tym OZE), ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d9c42e20-ad85-4791-b574-98f9e8e7e4f9/resource/46547f36-0373-4144-963a-2ff9d4fda7e3/download/dane-publMoc-i-produkcja-energie-elektrycznej-wg-woj-w-latach-2015-2016.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T10:25:20.266034,,energia-elektryczna-i-cieplo-wg-woj-w-latach-2015-2016,Energia elektryczna i ciepło wg woj w latach 2015-2016,"Zestawienie zawiera dane na temat: energii elektrycznej: moc zainstalowana i osiągalna (w tym OZE), produkcja (w tym OZE)oraz ciepła: produkcja ogółem oraz wg elektrowni i elektrociepłowni zawodowych (łącznie z kotłami ciepłowniczymi przedsiębiorstw energetyki zawodowej), elektrociepłowni przemysłowych (w tym ciepło komercyjne), ciepłowni zawodowych (ciepłowni przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych), ciepłowni niezawodowych (w tym ciepło komercyjne), dla Polski ogółem i wg województw.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:23:13.206038,2018-02-16T09:27:06.180373,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 66a1068f-4ea8-43eb-84fb-a75132bbd1af,Produkcja ciepła ,"Zestawienie zawiera dane na temat produkcji ciepła: produkcja ogółem oraz wg elektrowni i elektrociepłowni zawodowych (łącznie z kotłami ciepłowniczymi przedsiębiorstw energetyki zawodowej), elektrociepłowni przemysłowych (w tym ciepło komercyjne), ciepłowni zawodowych (ciepłowni przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych), ciepłowni niezawodowych (w tym ciepło komercyjne) dla Polski ogółem i wg województw.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d9c42e20-ad85-4791-b574-98f9e8e7e4f9/resource/66a1068f-4ea8-43eb-84fb-a75132bbd1af/download/dane-publProdukcja-ciepa-wg-woj-w-latach-2015-2016.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T10:27:03.310047,,energia-elektryczna-i-cieplo-wg-woj-w-latach-2015-2016,Energia elektryczna i ciepło wg woj w latach 2015-2016,"Zestawienie zawiera dane na temat: energii elektrycznej: moc zainstalowana i osiągalna (w tym OZE), produkcja (w tym OZE)oraz ciepła: produkcja ogółem oraz wg elektrowni i elektrociepłowni zawodowych (łącznie z kotłami ciepłowniczymi przedsiębiorstw energetyki zawodowej), elektrociepłowni przemysłowych (w tym ciepło komercyjne), ciepłowni zawodowych (ciepłowni przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych), ciepłowni niezawodowych (w tym ciepło komercyjne), dla Polski ogółem i wg województw.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:23:13.206038,2018-02-16T09:27:06.180373,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 202a054c-9275-4408-8396-5aa8677ca6ae,Bilans energii wg Eurostat dla Polski,Bilans energii wg Eurostat dla Polski - pozycje bilansu i rodzaj nośników energii.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/141c801e-9bbf-405c-a4b0-5bedf3370a35/resource/202a054c-9275-4408-8396-5aa8677ca6ae/download/dane-publEnergetyka-polska.Wwa2017tabl.-2bilans-dla-PL-wg-Eurostat.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T10:09:22.607247,,energetyka-polska-warszawa-2017,Energetyka polska. Warszawa 2017,"Zestawienie zawiera informacje na temat:•Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE.•Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii.•Bilansu energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •Energii elektrycznej w syntetyczny bilans energii elektrycznej; wymiana energii elektrycznej z zagranicą; produkcja energii elektrycznej; struktura produkcji energii elektrycznej; produkcja energii elektrycznej wg nośników; zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej; moc elektryczna osiągalna; struktura mocy osiągalnej; urządzenia sieciowe; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym; sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym z sieci operatorów systemów dystrybucyjnych; dostawy energii elektrycznej; ceny energii elektrycznej.•Ciepła, efektywności energetycznej, emisji zanieczyszczeń bilans ciepła dla Polski i UE (tabl. 18); wybrane wskaźniki efektywności energetycznej dla Polski (tabl. 19); końcowe zużycie energii w Polsce (tabl. 20); emisja zanieczyszczeń w Polsce (tabl. 21); wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej w Polsce (tabl. 22); emisja zanieczyszczeń - gazy cieplarniane (tabl. 23); emisja zanieczyszczeń - dwutlenek węgla (tabl. 24).Tablice: •1-3 zawierają dane za rok 2015.•4-13, 15-19 oraz 22 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2016. •14 zawiera dane za rok 2016.•20 zawiera dane za lata: 2005, 2010, 2012-2016.•21, 23, 24 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2015.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii oraz dane GUS, URE, ARE S.A., KOBiZE, EUROSTAT, EEA. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok  ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:05:10.487209,2018-02-16T09:48:38.388728,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 73dff42b-d9f1-4107-a590-a6db34845f38,Bilans energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski,Bilans energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/141c801e-9bbf-405c-a4b0-5bedf3370a35/resource/73dff42b-d9f1-4107-a590-a6db34845f38/download/dane-publEnergetyka-polska.Wwa2017tabl.-3bilans-OZE-dla-PL-wg-Eurostat.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T10:11:50.425608,,energetyka-polska-warszawa-2017,Energetyka polska. Warszawa 2017,"Zestawienie zawiera informacje na temat:•Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE.•Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii.•Bilansu energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •Energii elektrycznej w syntetyczny bilans energii elektrycznej; wymiana energii elektrycznej z zagranicą; produkcja energii elektrycznej; struktura produkcji energii elektrycznej; produkcja energii elektrycznej wg nośników; zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej; moc elektryczna osiągalna; struktura mocy osiągalnej; urządzenia sieciowe; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym; sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym z sieci operatorów systemów dystrybucyjnych; dostawy energii elektrycznej; ceny energii elektrycznej.•Ciepła, efektywności energetycznej, emisji zanieczyszczeń bilans ciepła dla Polski i UE (tabl. 18); wybrane wskaźniki efektywności energetycznej dla Polski (tabl. 19); końcowe zużycie energii w Polsce (tabl. 20); emisja zanieczyszczeń w Polsce (tabl. 21); wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej w Polsce (tabl. 22); emisja zanieczyszczeń - gazy cieplarniane (tabl. 23); emisja zanieczyszczeń - dwutlenek węgla (tabl. 24).Tablice: •1-3 zawierają dane za rok 2015.•4-13, 15-19 oraz 22 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2016. •14 zawiera dane za rok 2016.•20 zawiera dane za lata: 2005, 2010, 2012-2016.•21, 23, 24 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2015.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii oraz dane GUS, URE, ARE S.A., KOBiZE, EUROSTAT, EEA. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok  ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:05:10.487209,2018-02-16T09:48:38.388728,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii c64b1c00-06b1-4b0a-bba5-b12a24690b07,Energia elektryczna w Polsce ,Energia elektryczna w Polsce to zestawienie obejmujące syntetyczny bilans energii elektrycznej; wymiana energii elektrycznej z zagranicą; produkcja energii elektrycznej; struktura produkcji energii elektrycznej; produkcja energii elektrycznej wg nośników; zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej; moc elektryczna osiągalna; struktura mocy osiągalnej; urządzenia sieciowe; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym; sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym z sieci operatorów systemów dystrybucyjnych; dostawy energii elektrycznej; ceny energii elektrycznej.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/141c801e-9bbf-405c-a4b0-5bedf3370a35/resource/c64b1c00-06b1-4b0a-bba5-b12a24690b07/download/dane-publEnergetyka-polska.Wwa2017tabl.-4-17energia-elektryczna.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T10:14:35.453897,,energetyka-polska-warszawa-2017,Energetyka polska. Warszawa 2017,"Zestawienie zawiera informacje na temat:•Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE.•Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii.•Bilansu energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •Energii elektrycznej w syntetyczny bilans energii elektrycznej; wymiana energii elektrycznej z zagranicą; produkcja energii elektrycznej; struktura produkcji energii elektrycznej; produkcja energii elektrycznej wg nośników; zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej; moc elektryczna osiągalna; struktura mocy osiągalnej; urządzenia sieciowe; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym; sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym z sieci operatorów systemów dystrybucyjnych; dostawy energii elektrycznej; ceny energii elektrycznej.•Ciepła, efektywności energetycznej, emisji zanieczyszczeń bilans ciepła dla Polski i UE (tabl. 18); wybrane wskaźniki efektywności energetycznej dla Polski (tabl. 19); końcowe zużycie energii w Polsce (tabl. 20); emisja zanieczyszczeń w Polsce (tabl. 21); wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej w Polsce (tabl. 22); emisja zanieczyszczeń - gazy cieplarniane (tabl. 23); emisja zanieczyszczeń - dwutlenek węgla (tabl. 24).Tablice: •1-3 zawierają dane za rok 2015.•4-13, 15-19 oraz 22 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2016. •14 zawiera dane za rok 2016.•20 zawiera dane za lata: 2005, 2010, 2012-2016.•21, 23, 24 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2015.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii oraz dane GUS, URE, ARE S.A., KOBiZE, EUROSTAT, EEA. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok  ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:05:10.487209,2018-02-16T09:48:38.388728,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 3466bc82-b315-4847-bd2c-74e6f4da6f7b,"Ciepło, efektywność energetyczna, emisja zanieczyszczeń ","Ciepło, efektywność energetyczna, emisja zanieczyszczeń - bilans ciepła dla Polski i UE (tabl. 18); wybrane wskaźniki efektywności energetycznej dla Polski (tabl. 19); końcowe zużycie energii w Polsce (tabl. 20); emisja zanieczyszczeń w Polsce (tabl. 21); wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej w Polsce (tabl. 22); emisja zanieczyszczeń - gazy cieplarniane (tabl. 23); emisja zanieczyszczeń - dwutlenek węgla (tabl. 24)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/141c801e-9bbf-405c-a4b0-5bedf3370a35/resource/3466bc82-b315-4847-bd2c-74e6f4da6f7b/download/dane-publEnergetyka-polska.Wwa2017tabl.-18-24ciepoefektywnoemisje.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T10:18:11.856531,,energetyka-polska-warszawa-2017,Energetyka polska. Warszawa 2017,"Zestawienie zawiera informacje na temat:•Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE.•Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii.•Bilansu energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •Energii elektrycznej w syntetyczny bilans energii elektrycznej; wymiana energii elektrycznej z zagranicą; produkcja energii elektrycznej; struktura produkcji energii elektrycznej; produkcja energii elektrycznej wg nośników; zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej; moc elektryczna osiągalna; struktura mocy osiągalnej; urządzenia sieciowe; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym; sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym z sieci operatorów systemów dystrybucyjnych; dostawy energii elektrycznej; ceny energii elektrycznej.•Ciepła, efektywności energetycznej, emisji zanieczyszczeń bilans ciepła dla Polski i UE (tabl. 18); wybrane wskaźniki efektywności energetycznej dla Polski (tabl. 19); końcowe zużycie energii w Polsce (tabl. 20); emisja zanieczyszczeń w Polsce (tabl. 21); wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej w Polsce (tabl. 22); emisja zanieczyszczeń - gazy cieplarniane (tabl. 23); emisja zanieczyszczeń - dwutlenek węgla (tabl. 24).Tablice: •1-3 zawierają dane za rok 2015.•4-13, 15-19 oraz 22 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2016. •14 zawiera dane za rok 2016.•20 zawiera dane za lata: 2005, 2010, 2012-2016.•21, 23, 24 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2015.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii oraz dane GUS, URE, ARE S.A., KOBiZE, EUROSTAT, EEA. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok  ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:05:10.487209,2018-02-16T09:48:38.388728,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 20fa82b3-4a6a-46fc-8bb6-673ed5845e4b,Najważniejsze wskaźniki z zakresu energii dla Polski i krajów UE,Najważniejsze wskaźniki z zakresu energii dla Polski i krajów UE,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/141c801e-9bbf-405c-a4b0-5bedf3370a35/resource/20fa82b3-4a6a-46fc-8bb6-673ed5845e4b/download/dane-publEnergetyka-polska.Wwa2017tabl.-1wskaniki.csv,CSV,zestawienie,,2018-02-16T10:48:38.424213,,energetyka-polska-warszawa-2017,Energetyka polska. Warszawa 2017,"Zestawienie zawiera informacje na temat:•Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE.•Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii.•Bilansu energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •Energii elektrycznej w syntetyczny bilans energii elektrycznej; wymiana energii elektrycznej z zagranicą; produkcja energii elektrycznej; struktura produkcji energii elektrycznej; produkcja energii elektrycznej wg nośników; zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej; moc elektryczna osiągalna; struktura mocy osiągalnej; urządzenia sieciowe; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym; sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym z sieci operatorów systemów dystrybucyjnych; dostawy energii elektrycznej; ceny energii elektrycznej.•Ciepła, efektywności energetycznej, emisji zanieczyszczeń bilans ciepła dla Polski i UE (tabl. 18); wybrane wskaźniki efektywności energetycznej dla Polski (tabl. 19); końcowe zużycie energii w Polsce (tabl. 20); emisja zanieczyszczeń w Polsce (tabl. 21); wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej w Polsce (tabl. 22); emisja zanieczyszczeń - gazy cieplarniane (tabl. 23); emisja zanieczyszczeń - dwutlenek węgla (tabl. 24).Tablice: •1-3 zawierają dane za rok 2015.•4-13, 15-19 oraz 22 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2016. •14 zawiera dane za rok 2016.•20 zawiera dane za lata: 2005, 2010, 2012-2016.•21, 23, 24 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2015.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii oraz dane GUS, URE, ARE S.A., KOBiZE, EUROSTAT, EEA. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok  ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:05:10.487209,2018-02-16T09:48:38.388728,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 41f0db55-224b-4fd3-96f7-217447cc48fb,Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie_1997-2016,"Zestawienie zawiera podstawowe informacje dotyczące:•Krajowego systemu elektroenergetycznego (tabl. 1): moc zainstalowana i osiągalna na koniec roku; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; wielkość produkcji energii elektrycznej; import i eksport energii elektrycznej; zużycie energii elektrycznej.•Bilansu energii elektrycznej elektroenergetyki zawodowej (tabl. 2): przychód (produkcja; import; zakup z elektrowni przemysłowych; zakup z OZE) i rozchód (zużycie na: potrzeby energetyczne elektrowni cieplnych, inne cele, potrzeby energetyczne elektrowni wodnych i wiatrowych, pompowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych; dostawy do odbiorców końcowych wg napięć; zużycie na potrzeby własne stacji; eksport; straty i różnice bilansowe) energii elektrycznej.•Elektrowni cieplnych i elektrociepłowni zawodowych (tabl. 3): moc zainstalowana na koniec roku (w tym na węglu brunatnym, węglu kamiennym, gazie ziemnym, biomasowe); produkcja energii elektrycznej (w tym na węglu brunatnym, węglu kamiennym, gazie ziemnym, biomasowe); zużycie węgla brunatnego, węgla kamiennego, paliw gazowych, biomasy/biogazu; czas wykorzystania mocy osiągalnej.•Elektrociepłowni przemysłowych (tabl. 4): produkcja energii elektrycznej (w tym na węglu, gazie ziemnym, biomasie/biogazie, pozostałych paliwach).•Elektrowni wodnych i innych odnawialnych źródeł energii elektrycznej (tabl. 5): moc zainstalowana ogółem oraz produkcja energii elektrycznej (wodne, szczytowo-pompowe, małe elektrownie wodne; wiatrowe; współspalanie biomasy i biogazu; układy hybrydowe; fotowoltaika).•Sprzedaży energii elektrycznej (tabl. 6): liczba odbiorców energii elektrycznej oraz dostawy energii elektrycznej na jednego odbiorcę (w tym wg rodzajów umów oraz napięć).•Urządzeń sieciowych (tabl. 7): długość linii elektrycznych wg napięć; moc transformatorów sieciowych.•Bilansu ciepła (tabl. 8): produkcja ciepła (w tym wg paliw); zużycie ciepła przez odbiorców końcowych.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/09ef3fcd-d4fc-443d-ada6-64da516ab2af/resource/41f0db55-224b-4fd3-96f7-217447cc48fb/download/dane-publElektroenergetyka-i-ciepownictwo-polskie1997-2016tabl.-1-8.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T09:35:52.717141,,elektroenergetyka-i-cieplownictwo-polskie-w-latach1997-2016,Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie w latach1997-2016,"Zestawienie zawiera podstawowe informacje dotyczące:•Krajowego systemu elektroenergetycznego (tabl. 1): moc zainstalowana i osiągalna na koniec roku; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; wielkość produkcji energii elektrycznej; import i eksport energii elektrycznej; zużycie energii elektrycznej.•Bilansu energii elektrycznej elektroenergetyki zawodowej (tabl. 2): przychód (produkcja; import; zakup z elektrowni przemysłowych; zakup z OZE) i rozchód (zużycie na: potrzeby energetyczne elektrowni cieplnych, inne cele, potrzeby energetyczne elektrowni wodnych i wiatrowych, pompowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych; dostawy do odbiorców końcowych wg napięć; zużycie na potrzeby własne stacji; eksport; straty i różnice bilansowe) energii elektrycznej.•Elektrowni cieplnych i elektrociepłowni zawodowych (tabl. 3): moc zainstalowana na koniec roku (w tym na węglu brunatnym, węglu kamiennym, gazie ziemnym, biomasowe); produkcja energii elektrycznej (w tym na węglu brunatnym, węglu kamiennym, gazie ziemnym, biomasowe); zużycie węgla brunatnego, węgla kamiennego, paliw gazowych, biomasy/biogazu; czas wykorzystania mocy osiągalnej.•Elektrociepłowni przemysłowych (tabl. 4): produkcja energii elektrycznej (w tym na węglu, gazie ziemnym, biomasie/biogazie, pozostałych paliwach).•Elektrowni wodnych i innych odnawialnych źródeł energii elektrycznej (tabl. 5): moc zainstalowana ogółem oraz produkcja energii elektrycznej (wodne, szczytowo-pompowe, małe elektrownie wodne; wiatrowe; współspalanie biomasy i biogazu; układy hybrydowe; fotowoltaika).•Sprzedaży energii elektrycznej (tabl. 6): liczba odbiorców energii elektrycznej oraz dostawy energii elektrycznej na jednego odbiorcę (w tym wg rodzajów umów oraz napięć).•Urządzeń sieciowych (tabl. 7): długość linii elektrycznych wg napięć; moc transformatorów sieciowych.•Bilansu ciepła (tabl. 8): produkcja ciepła (w tym wg paliw); zużycie ciepła przez odbiorców końcowych.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok ",administracja_publiczna,2018-02-16T08:33:42.353111,2018-02-16T09:43:55.049604,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 48027eaf-9741-4019-89a4-59f8b6c631e5,Dane kadrowe Policji 2017,Dane kadrowe Policji 2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/bc1ff894-9673-447e-ad98-bebd037301ce/resource/48027eaf-9741-4019-89a4-59f8b6c631e5/download/danekadrowe2017.xlsx,XLSX,tabela,,2018-02-14T08:46:23.166205,,dane-kadrowe-policji,Dane kadrowe Policji,"Dane prezentują m.in. stan etatowy Policji na dzień 31 grudnia 2017 r. w podziale na garnizony Policji, korpusy i służby w Policji.",administracja_publiczna,2018-02-14T07:43:39.020515,2018-02-14T07:46:24.304739,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 9172b3ab-1624-472f-84af-75d87e1a14ae,Dane tematyczne Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca dane tematyczne Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/tematyczne/ows?service=wms&request=GetCapabilities,,"wms,Web Map Service,usługa sieciowa,usługa przeglądania,XML",,2018-02-13T09:26:14.136239,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-02-14T07:33:13.711912,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 4e4869bb-77c8-4efe-a73e-b09a3ce8cf7c,Planowanie przestrzenne w gminach województwa mazowieckiego - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca zasięgi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUKiZP) gmin województwa mazowieckiego, które brały udział w zamówieniu na _„Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym oraz konwersję do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin”_, realizowanego w ramach projektu pn. _""Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.""_ [(Projekt BW)](http://geodezja.mazovia.pl/projekty/bw/startbw.html)Do usługi raz w tygodniu synchronizowana jest zawartość gminnych baz danych. Wśród atrybutów dostępne są bezpośrednie adresy gminnych usług WMS publikujących dokumenty planistyczne, a w przypadku Gmin - Partnerów zamówienia na wdrożenie lokalnych Węzłów IIP, również adresy gminnych geoportali.Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/plany-gminy/ows?service=wms&request=GetCapabilities,,"wms,Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML",,2018-02-13T10:50:08.906816,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-02-14T07:33:13.711912,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 707f81d3-532f-4a58-965d-ce5a11dcc1aa,Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa (2014) - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2014 r. Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/plany2014/ows?service=wms&request=GetCapabilities,,"wms,Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML",,2018-02-13T10:34:09.124583,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-02-14T07:33:13.711912,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 8f257711-5262-44e1-b57e-d0bf3cc88bc8,Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa (2004) - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2004 r.Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/plany/ows?service=wms&request=GetCapabilities,,"wms,Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML",,2018-02-13T10:32:37.246454,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-02-14T07:33:13.711912,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego d0d94cde-131a-4c22-8929-a35b4b178223,Dane z projektu Copernicus dla obszaru województwa mazowieckiego - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca dane z projektu Copernicus dla obszaru województwa mazowieckiego.Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/Copernicus/ows?service=wms&request=GetCapabilities,,"wms,Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML",,2018-02-13T13:36:25.983744,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-02-14T07:33:13.711912,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 990cfcbf-3aa0-4ae7-88fb-2577e2871001,Skorowidze materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca skorowidze materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dane udostępniono na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 ze zm.)Szczegółowych informacji na temat zbioru udziela [Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej](http://geodezja.mazovia.pl/mapy.html#wodgik).Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/wzgik/ows?service=wms&request=GetCapabilities,,"wms,Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML",,2018-02-13T15:50:34.793201,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-02-14T07:33:13.711912,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 09332f8c-403e-4bd8-b037-ea11fc2406da,Baza Danych Obiektów Topograficznych 10k - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca wizualizację danych pochodzących z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru województwa mazowieckiego. Dane udostępniono na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 ze zm.)Szczegółowych informacji na temat zbioru udziela [Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej](http://geodezja.mazovia.pl/mapy.html#wodgik).Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/BDOT10K/ows?service=wms&request=GetCapabilities,,"wms,Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML",,2018-02-13T15:25:59.298053,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-02-14T07:33:13.711912,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego bd0b6695-a770-4780-ac1e-07f39871e075,Mapy topograficzne 1:10 000 (KARTO) - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca mapy topograficzne w skali 1:10 000 dla obszaru województwa mazowieckiego (nowe opracowania). Dane udostępniono na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 ze zm.)Szczegółowych informacji na temat zbioru udziela [Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej](http://geodezja.mazovia.pl/mapy.html#wodgik).Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/KARTO/ows?service=wms&request=GetCapabilities,,"wms,Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML",,2018-02-13T15:32:38.678151,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-02-14T07:33:13.711912,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 0b7ff8e5-16de-485c-8177-9c03eec6e137,Mapy topograficzne - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca mapy topograficzne w skali 1:50 000 dla obszaru województwa mazowieckiego oraz mapy topograficzne w skali 1:10 000 dla wybranych miast (stare opracowania). Dane udostępniono na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 ze zm.)Szczegółowych informacji na temat zbioru udziela [Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej](http://geodezja.mazovia.pl/mapy.html#wodgik).Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/mapy_topo/ows?service=wms&request=GetCapabilities,,"wms,Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML",,2018-02-13T15:29:00.909344,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-02-14T07:33:13.711912,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 8f1855f2-0603-4709-96b4-017a45937c2b,Mapa glebowo-rolnicza województwa mazowieckiego i opracowania pochodne - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca mapę glebowo-rolniczą dla obszaru województwa mazowieckiego oraz opracowania pochodne. Dane udostępniono na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 ze zm.)Szczegółowych informacji na temat zbioru udziela [Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej](http://geodezja.mazovia.pl/mapy.html#wodgik).Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/mglrol/ows?service=wms&request=GetCapabilities,,"wms,Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML",,2018-02-13T15:48:41.314766,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-02-14T07:33:13.711912,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego b37e4533-d0cd-4178-82c3-585b09d831b0,Nazwiska męskie wg województw,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/b37e4533-d0cd-4178-82c3-585b09d831b0/download/Nazwiska-mskie.xlsx,XLSX,wykaz,,2018-02-15T10:43:03.835165,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 4ba68c40-f9ff-4255-9843-26a8595ff525,Nazwiska męskie wg województw,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/4ba68c40-f9ff-4255-9843-26a8595ff525/download/Nazwiska-mskie.csv,CSV,wykaz,,2018-02-12T16:07:01.729031,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 89fea2e1-246a-4c75-b83b-95f9675a024f,Nazwiska żeńskie wg województw,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/89fea2e1-246a-4c75-b83b-95f9675a024f/download/Nazwiska-eskie.xlsx,XLSX,wykaz,,2018-02-12T16:07:25.800154,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 4580aab1-f430-4df6-a8f1-5245eb5a2697,Nazwiska żeńskie wg województw,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/4580aab1-f430-4df6-a8f1-5245eb5a2697/download/Nazwiska-eskie.csv,CSV,wykaz,,2018-02-12T16:07:47.946216,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 0eeae51a-b285-4d80-8513-c5c3e0fdc2e9,Nazwiska męskie w Polsce,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/0eeae51a-b285-4d80-8513-c5c3e0fdc2e9/download/Nazwiska-mskie-w-Polsce.xlsx,XLSX,wykaz,,2018-02-15T11:01:50.127854,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 3b804ac5-dbc4-42af-9958-b1cd45e08187,Nazwiska męskie w Polsce,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/3b804ac5-dbc4-42af-9958-b1cd45e08187/download/Nazwiska-mskie-w-Polsce.csv,CSV,wykaz,,2018-02-15T11:02:33.099861,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji c1f8ae46-a96d-4bdc-acdc-c64925ab6cea,Nazwiska żeńskie w Polsce,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/c1f8ae46-a96d-4bdc-acdc-c64925ab6cea/download/Nazwiska-eskie-w-Polsce.xlsx,XLSX,wykaz,,2018-02-15T11:03:10.948258,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 939638f2-a56d-48bd-8036-b405208b15be,Nazwiska żeńskie w Polsce,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/939638f2-a56d-48bd-8036-b405208b15be/download/Nazwiska-eskie-w-Polsce.csv,CSV,wykaz,,2018-02-15T11:03:41.295428,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji fbab09d4-4d2c-464c-b666-3cca15da6984,pomoc-publiczna-udzielona-w-2016-r-przeznaczenie,"Pomoc publiczna udzielona w 2016 r. - przeznaczenie z podziałem na pomoc sektorową, regionalną i horyzontalną",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2af9c0a5-a21e-4279-aed9-a81997d4a65a/resource/fbab09d4-4d2c-464c-b666-3cca15da6984/download/PomocPubliczna2016Przeznaczenia.csv,CSV,tabelka,,2018-02-02T10:04:59.628555,,pomoc-publiczna-udzielona-w-2016-r-przeznaczenie,Pomoc publiczna udzielona w 2016 r. - przeznaczenie,"Pomoc publiczna udzielona w 2016 r. - przeznaczenie z podziałem na pomoc sektorową, regionalną i horyzontalną",administracja_publiczna,2018-02-02T09:04:33.953745,2018-02-02T09:05:02.368522,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ccfe3add-e7b0-4df8-8737-f77c9f52e23e,podmioty-udzielajace-pomocy-publicznej-w-2016-r,Podmioty udzielające pomocy publicznej w 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0d8d4dfa-f202-40c1-ae2c-8c4018d484df/resource/ccfe3add-e7b0-4df8-8737-f77c9f52e23e/download/PomocPubliczna2016PodmiotyUdzielajacePomocy.csv,CSV,tabela,,2018-02-02T10:02:02.035206,,podmioty-udzielajace-pomocy-publicznej-w-2016-r,Podmioty udzielające pomocy publicznej w 2016 r.,Podmioty udzielające pomocy publicznej w 2016 r.,administracja_publiczna,2018-02-02T09:01:42.970927,2018-02-02T09:02:05.673384,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów b20e289f-7eb5-4d5c-8bfd-1eac9e9b4425,formy-udzielonej-pomocy-publicznej-w-2016-r,Formy udzielonej pomocy publicznej w 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/01568ea2-d8c3-4251-b728-6877aaf8f4e5/resource/b20e289f-7eb5-4d5c-8bfd-1eac9e9b4425/download/PomocPubliczna2016Formy.csv,CSV,aneks tabelaryczny,,2018-02-02T10:00:41.453768,,formy-udzielonej-pomocy-publicznej-w-2016-r,Formy udzielonej pomocy publicznej w 2016 r.,Formy udzielonej pomocy publicznej w 2016 r.,administracja_publiczna,2018-02-02T09:00:09.030108,2018-02-02T09:00:45.760777,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów f30e3d39-5b34-483b-bd51-86f366d87129,pomoc-publiczna-udzielona-w-2016-r-dane-ogolne,Pomoc publiczna udzielona w 2016 r. - dane ogólne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8775fae5-2ebb-4312-aa18-8e25e0f5709c/resource/f30e3d39-5b34-483b-bd51-86f366d87129/download/PomocPubliczna2016DaneOgolne.csv,CSV,tabela,,2018-02-02T09:58:38.300027,,pomoc-publiczna-udzielona-w-2016-r-dane-ogolne,Pomoc publiczna udzielona w 2016 r. - dane ogólne,Pomoc publiczna udzielona w 2016 r. - dane ogólne,administracja_publiczna,2018-02-02T08:58:19.449677,2018-02-02T08:58:40.335443,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 48f5a3b9-1d8e-4679-8927-2c3c3d262647,podstawy-prawne-udzielanej-pomocy-de-minimis-w-2016-r,Podstawy prawne udzielanej pomocy de minimis w 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b111545e-6c2b-4112-94b7-6fff309c7fd5/resource/48f5a3b9-1d8e-4679-8927-2c3c3d262647/download/PomocDeMinimis2016PodstawyPrawne.csv,CSV,tabela,,2018-02-02T09:57:23.984006,,podstawy-prawne-udzielanej-pomocy-de-minimis-w-2016-r,Podstawy prawne udzielanej pomocy de minimis w 2016 r.,Podstawy prawne udzielanej pomocy de minimis w 2016 r.,administracja_publiczna,2018-02-02T08:56:56.284485,2018-02-02T08:57:26.242454,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6646b4c4-02a8-4d3c-973f-8ffccefc0550,podmioty-udzielajace-pomocy-de-minimis-w-2016-r,Podmioty udzielające pomocy de minimis w 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/87f0fff9-dff7-401f-a72a-006d5fcac82f/resource/6646b4c4-02a8-4d3c-973f-8ffccefc0550/download/PomocDeMinimis2016PodmiotyUdzielajace.csv,CSV,aneks tabelaryczny,,2018-02-02T09:55:28.088895,,podmioty-udzielajace-pomocy-de-minimis-w-2016-r,Podmioty udzielające pomocy de minimis w 2016 r.,Podmioty udzielające pomocy de minimis w 2016 r.,administracja_publiczna,2018-02-02T08:55:06.547480,2018-02-02T08:55:29.952094,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bde1fa2a-7185-470a-86ff-cc9e5541f3db,formy-udzielonej-pomocy-de-minimis-w-2016-r,Formy udzielonej pomocy de minimis w 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b2815b67-2646-4495-b645-b53fa1349588/resource/bde1fa2a-7185-470a-86ff-cc9e5541f3db/download/PomocDeMinimis2016Formy.csv,CSV,tabela,,2018-02-02T09:54:09.724898,,formy-udzielonej-pomocy-de-minimis-w-2016-r,Formy udzielonej pomocy de minimis w 2016 r.,Formy udzielonej pomocy de minimis w 2016 r.,administracja_publiczna,2018-02-02T08:53:12.727082,2018-02-02T08:54:11.953630,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów b604b6f9-2b66-4dbc-876d-99548876e3ca,pomoc-de-minimis-udzielona-w-2016-r-dane-ogolne,Pomoc de Minimis udzielona w 2016 r. - dane ogólne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4a7bb4be-5dac-4885-9c76-23af97cd1533/resource/b604b6f9-2b66-4dbc-876d-99548876e3ca/download/PomocDeMinimis2016DaneOgolne.csv,CSV,wykaz,,2018-02-02T09:49:42.156847,,pomoc-de-minimis-udzielona-w-2016-r-dane-ogolne,Pomoc de Minimis udzielona w 2016 r. - dane ogolne,Pomoc de Minimis udzielona w 2016 r. - dane ogólne,administracja_publiczna,2018-02-02T08:48:52.477073,2018-02-02T08:49:44.889023,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 7742c9a4-5fd7-4410-8074-ce1003f99a7c,lista-hurtowni-lpg-skontrolowanych-w-okresie-od-16-stycznia-do-31-grudnia-2017-r,"Lista hurtowni LPG skontrolowanych w okresie od 16 stycznia do 31 grudnia 2017 r.uwzględniająca uzyskane dotychczas wyniki badań laboratoryjnych sprzedawanego w dniu kontroli paliwa(wyniki po badaniu próbki kontrolnej, lub po rezygnacji z jej badania przez kontrolowanego)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/91d86a9c-dc83-4e00-ab66-2423483da7bb/resource/7742c9a4-5fd7-4410-8074-ce1003f99a7c/download/Lista-podmiotow-skontrolowanych-w-okresie-od-16-stycznia-do-31-grudnia-2017.xls,XLS,lista,,2018-02-02T09:33:26.507985,,lista-hurtowni-lpg-skontrolowanych-w-okresie-od-16-stycznia-do-31-grudnia-2017-r,Lista hurtowni LPG skontrolowanych w okresie od 16 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,"Lista hurtowni LPG skontrolowanych w okresie od 16 stycznia do 31 grudnia 2017 r.uwzględniająca uzyskane dotychczas wyniki badań laboratoryjnych sprzedawanego w dniu kontroli paliwa(wyniki po badaniu próbki kontrolnej, lub po rezygnacji z jej badania przez kontrolowanego)",administracja_publiczna,2018-02-02T08:33:02.576777,2018-02-02T08:33:28.689515,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 974e668f-a1e0-4604-9467-fcc676a1e44e,wykaz-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-obrotu-paliwami-stalymi,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi - stan na 19 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c2513d56-33b8-497d-8442-8388da986e30/resource/974e668f-a1e0-4604-9467-fcc676a1e44e/download/08Wykazprzedsibiorcowwykonujcychdziaalnogospodarczwzakresieobrotupaliwamistaymi.xls,XLS,wykaz,,2018-02-02T09:25:09.595697,,wykaz-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-obrotu-paliwami-stalymi,Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi - stan na 19 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-02T08:24:11.972041,2018-02-02T08:25:11.340013,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów f0d756f7-3bdc-4e2e-bef0-c258b3f4885f,wykaz-wlascicieli-i-uzytkownikow-wybranych-flot-stan-na-19-stycznia-2018,"Wykaz właścicieli i użytkowników wybranych flot - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/5fd02e90-ee0f-4421-9127-25f0d59a76d4/resource/f0d756f7-3bdc-4e2e-bef0-c258b3f4885f/download/07Wykazwacicieliiuytkownikowwybranychflot.xls,XLS,wykaz,,2018-02-02T09:22:45.827434,,wykaz-wlascicieli-i-uzytkownikow-wybranych-flot-stan-na-19-stycznia-2018,Wykaz właścicieli i użytkowników wybranych flot - stan na 19 stycznia 2018,"Wykaz właścicieli i użytkowników wybranych flot - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-02T08:22:22.956978,2018-02-02T08:22:46.911027,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3d6f2eb3-26de-429d-ab05-61dc3a9bafd1,wykaz-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-transportowania-paliw,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw - stan na 19 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016, poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d4c9ea57-f689-43e3-a409-c4bc90907601/resource/3d6f2eb3-26de-429d-ab05-61dc3a9bafd1/download/06Wykazprzedsibiorcowwykonujcychdziaalnogospodarczwzakresietransportowaniapaliw.xls,XLS,wykaz,,2018-02-02T09:18:54.075672,,wykaz-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-transportowania-paliw,Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw - stan na 19 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016, poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-02T08:16:43.868918,2018-02-02T08:19:25.294655,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów df88fad5-7f11-4851-8bd7-d479c762fbee,wykaz-rolnikow-wytwarzajacych-biopaliwa-ciekle-na-wlasny-uzytek - stan na 19 stycznia 2018,"Wykaz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek - prowadzony na podstawie danych udostępnianych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - zgodnie z art. 12 ust 2. pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",http://05Wykazrolnikowwytwarzajcychbiopaliwaciekenawasnyuytek.xls,XLS,wykaz,,2018-02-02T09:06:31.407841,,wykaz-rolnikow-wytwarzajacych-biopaliwa-ciekle-na-wlasny-uzytek,Wykaz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek,"Wykaz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek- stan na 19 stycznia 2018 r. - prowadzony na podstawie danych udostępnianych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - zgodnie z art. 12 ust 2. pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-02T08:05:00.214476,2018-02-02T08:07:06.153887,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 9a117491-49d6-4668-92d9-86bd73b79083,Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu lekki olej opałowy,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu lekkiego oleju opałowego - stan na 18 stycznia 2018 r.- zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/aa724e7c-2662-4a12-a7bb-a3fcae3e7ab7/resource/9a117491-49d6-4668-92d9-86bd73b79083/download/Przedsiebiorcy-wprowadzajacy-do-obrotu-lekki-olej-opaowy.xls,XLS,wykaz,,2018-02-01T14:59:30.518732,,przedsiebiorstwa-cwprowadzajace-do-obrotu-lekki-olej-opalowy,Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu lekki olej opałowy,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu lekkiego oleju opałowego - stan na 19 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-01T13:58:39.887453,2018-02-01T15:56:36.518388,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów aba9b42b-9a94-40d5-b756-887b3f1187fe,przedsiebiorstwa-wytwarzajace-i-magazynujace-paliwa stan na 19 stycznia 2018,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i magazynowania paliw stan na 19 stycznia 2018 - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/62e59a1b-c793-4011-afef-7f152766f503/resource/aba9b42b-9a94-40d5-b756-887b3f1187fe/download/03Wykazprzedsibiorcowwykonujcychdziaalnogospodarczwzakresiewytwarzaniaimagazynowaniapaliw.xls,XLS,wykaz,,2018-02-01T14:54:37.225243,,przedsiebiorstwa-wytwarzajace-i-magazynujace-paliwa,Przedsiębiorstwa wytwarzające i magazynujące paliwa,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i magazynowania paliw stan na 19 stycznia 2018 - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-01T13:53:45.584972,2018-02-01T13:55:17.626380,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 01b30bb4-f43e-4e3f-a9e3-fa0684b03622,wykaz-hurtowni-paliw-stan-na-dzien-19-stycznia-2018,"Wykaz hurtowni paliw - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/af77260a-dd7f-427d-8189-4b545b26b7bd/resource/01b30bb4-f43e-4e3f-a9e3-fa0684b03622/download/02-Wykaz-hurtowni-paliw.xls,XLS,wykaz,,2018-02-01T14:36:26.175213,,wykaz-hurtowni-paliw-stan-na-dzien-19-stycznia-2018,Wykaz hurtowni paliw - stan na dzień 19 stycznia 2018,"Wykaz hurtowni paliw - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-01T13:35:37.044325,2018-02-01T13:38:52.904973,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów d7e6f7a0-6c0a-4d76-a7bc-a4dacf9d33c2,wykaz-stacji-paliwowych-i-zakladowych-stan-na-19-stycznia-2018,"Wykaz stacji paliwowych i zakładowych - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/5bca43e3-5c91-42a7-9001-f06067bb4c11/resource/d7e6f7a0-6c0a-4d76-a7bc-a4dacf9d33c2/download/01Wykazstacjipaliwowychizakadowych.xls,XLS,wykaz,,2018-02-01T14:14:47.153929,,wykaz-stacji-paliwowych-i-zakladowych-stan-na-19-stycznia-2018,Wykaz stacji paliwowych i zakładowych - stan na 19 stycznia 2018,"Wykaz stacji paliwowych i zakładowych - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-01T13:13:57.414968,2018-02-01T13:19:52.491576,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 5cae19f3-427d-4028-9296-dc60e74350a8,rejestr kart - 01.02.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/5cae19f3-427d-4028-9296-dc60e74350a8/download/Rejestrkarta.csv,CSV,"tekst, raport, tabela",,2018-02-01T09:17:59.129148,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",administracja_publiczna,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-02-01T08:24:01.677173,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi f75af135-25eb-4b42-8133-aa1ff5cafc3e,rejestr podstawowy - 01.02.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/f75af135-25eb-4b42-8133-aa1ff5cafc3e/download/Rejestrpodstawowe.csv,CSV,"tekst, raport, tabela",,2018-02-01T09:19:02.384009,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",administracja_publiczna,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-02-01T08:24:01.677173,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi d6b4e5bf-334d-46b8-a721-5428284af720,rejestr zastosowań - 01.02.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/d6b4e5bf-334d-46b8-a721-5428284af720/download/Rejestrzastosowanie.csv,CSV,"tekst, raport, tabela",,2018-02-01T09:19:44.336358,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",administracja_publiczna,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-02-01T08:24:01.677173,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 47c8b695-ebc4-44c0-ab86-1cf71f9ea8c8,słownik agrofagów - 01.02.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/47c8b695-ebc4-44c0-ab86-1cf71f9ea8c8/download/SlownikAgrofagi.csv,CSV,"tekst, raport, tabela",,2018-02-01T09:20:35.064035,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",administracja_publiczna,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-02-01T08:24:01.677173,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 61369533-4a1e-4de5-bb61-59700a763d42,słownik grup stosowania - 01.02.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/61369533-4a1e-4de5-bb61-59700a763d42/download/SlownikGrupStosowania.csv,CSV,"tekst, raport, tabela",,2018-02-01T09:21:33.398586,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",administracja_publiczna,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-02-01T08:24:01.677173,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi eaa1afbc-bea0-4c94-ad90-77ea548dc30f,słownik rodzajów preparatu - 01.02.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/eaa1afbc-bea0-4c94-ad90-77ea548dc30f/download/SlownikRodzajpreparatu.csv,CSV,"tekst, raport, tabela",,2018-02-01T09:22:22.809442,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",administracja_publiczna,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-02-01T08:24:01.677173,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28568703-e4ff-4e1e-9edf-621639ace8ec,słownik substancji aktywnych - 01.02.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/28568703-e4ff-4e1e-9edf-621639ace8ec/download/SlownikSubstancjiaktywnych.csv,CSV,"tekst, raport, tabela",,2018-02-01T09:23:11.061788,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",administracja_publiczna,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-02-01T08:24:01.677173,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8f6b418d-640c-40ef-ad23-325e039abbd3,słownik uprawy - 01.02.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/8f6b418d-640c-40ef-ad23-325e039abbd3/download/SlownikUprawy.csv,CSV,"tekst, raport, tabela",,2018-02-01T09:24:01.710944,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",administracja_publiczna,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-02-01T08:24:01.677173,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 48b315f6-dfa9-4fda-9e96-1a73c4f16538,Fundacje nadzorowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego,Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.bip.nauka.gov.pl/fundacje-nadzorowane-przez-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego/,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1c5cbfaa-701c-46d9-89eb-6a8e3c3648be/resource/48b315f6-dfa9-4fda-9e96-1a73c4f16538/download/Fundacje-nadzorowane-przez-MNiSWstycze-2018.xlsx,XLSX,dane xlsx,,2018-01-31T15:18:36.101118,,fundacje-nadzorowane-przez-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego,Fundacje nadzorowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego,"Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40) minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego sprawuje nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra.",administracja_publiczna,2018-01-31T14:15:29.950394,2018-01-31T14:18:37.931873,ministerstwo_nauki_i_szkolnictwa_wyzszego,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego aa7ff25e-b7f2-4676-aa7a-03e956cbb22a,1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/aa7ff25e-b7f2-4676-aa7a-03e956cbb22a/download/12017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:11:40.085095,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej edfe4fd2-4e46-4322-aa08-ad1b127fa9bd,"1_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwa, powiaty",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/edfe4fd2-4e46-4322-aa08-ad1b127fa9bd/download/112017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:12:20.573769,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej b3c19c2a-8863-470c-b385-b552883f79c3,"1_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/b3c19c2a-8863-470c-b385-b552883f79c3/download/122017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:13:09.087144,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej e285e464-fdd5-41fc-9caf-04317d07376f,1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie PSP,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/e285e464-fdd5-41fc-9caf-04317d07376f/download/1a2017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:16:38.825337,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7d54321b-afb0-48cb-bcbc-158744c01a46,2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/7d54321b-afb0-48cb-bcbc-158744c01a46/download/22017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:17:21.999838,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 177b51df-facf-408b-b8f5-0ac7e2bbfa72,3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/177b51df-facf-408b-b8f5-0ac7e2bbfa72/download/32017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:17:54.242401,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 0d4c65a6-ec14-457a-8191-29d71f4eec2a,"3_1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/0d4c65a6-ec14-457a-8191-29d71f4eec2a/download/312017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:18:34.483520,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 900850a9-2a89-403b-abcc-185eda62cffb,"3_2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/900850a9-2a89-403b-abcc-185eda62cffb/download/322017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:22:15.434446,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 32d1f94c-051f-4c76-a208-e5f394a56f7f,4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/32d1f94c-051f-4c76-a208-e5f394a56f7f/download/42017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:22:42.762487,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 1f310869-1de8-464e-826f-edfe9d9050f7,"4_1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/1f310869-1de8-464e-826f-edfe9d9050f7/download/412017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:23:49.341047,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej e0f8d48c-d3d1-4589-8791-c34f2ed7ef80,"4_2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/e0f8d48c-d3d1-4589-8791-c34f2ed7ef80/download/422017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:24:20.269329,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 0abddd82-ef9c-4ca4-b312-768d847d2acb,5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/0abddd82-ef9c-4ca4-b312-768d847d2acb/download/52017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:24:48.322224,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 48816409-3494-4b20-945c-b9ca3abba85a,"6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/48816409-3494-4b20-945c-b9ca3abba85a/download/62017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:25:16.757550,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8b4fbc06-771d-47f0-960b-b159497a6ac0,"7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/8b4fbc06-771d-47f0-960b-b159497a6ac0/download/72017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:26:00.280194,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej d641e4a6-0f56-4ffa-b622-e187dbea8c4f,"7_1. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/d641e4a6-0f56-4ffa-b622-e187dbea8c4f/download/712017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:26:56.288241,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej a5f2f4a7-b7c9-4616-8476-f7d3f35dfec2,"7_2. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/a5f2f4a7-b7c9-4616-8476-f7d3f35dfec2/download/722017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:54:05.756474,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 281a33fd-9d0f-4e21-a141-0289bdfbf1cf,8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/281a33fd-9d0f-4e21-a141-0289bdfbf1cf/download/82017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:15:33.103561,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 069244dc-71dd-47b1-84e3-3b059dc7d357,"8_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/069244dc-71dd-47b1-84e3-3b059dc7d357/download/812017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:18:10.935790,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8c837d3a-9396-4759-94f5-a4739c534008,"8_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/8c837d3a-9396-4759-94f5-a4739c534008/download/822017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:18:37.113360,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7ffe0574-4ecf-4298-b285-df796708017f,9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/7ffe0574-4ecf-4298-b285-df796708017f/download/92017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:19:23.116736,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej b974405b-8c57-4aad-96d0-7e4e2670b36f,10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/b974405b-8c57-4aad-96d0-7e4e2670b36f/download/102017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:19:51.106745,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 193d6a71-f2eb-4c98-899d-bd2488873e92,"10_1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/193d6a71-f2eb-4c98-899d-bd2488873e92/download/1012017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:20:25.074307,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 428c6f1e-1c25-4707-8696-523c37f59b4e,"10_2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/428c6f1e-1c25-4707-8696-523c37f59b4e/download/1022017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:20:48.211653,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej b6a401da-265e-411c-9d1a-cb11003728e2,11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/b6a401da-265e-411c-9d1a-cb11003728e2/download/112017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:21:16.513100,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 132fc8d5-1b2d-4e83-8287-65fba1d5ffcc,"11_1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/132fc8d5-1b2d-4e83-8287-65fba1d5ffcc/download/1112017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:21:50.685077,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 096e8bde-cd61-4d5a-ae3c-cab6859dbe99,"11_2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/096e8bde-cd61-4d5a-ae3c-cab6859dbe99/download/1122017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:22:28.114711,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 357b383a-25a5-4dbb-9a0f-298e5a84a3ec,12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/357b383a-25a5-4dbb-9a0f-298e5a84a3ec/download/122017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:27:55.494533,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7c7846d2-805e-4f79-973a-9a77ea87c34c,"12_1. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/7c7846d2-805e-4f79-973a-9a77ea87c34c/download/1212017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:28:17.620469,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 74cd268a-aa17-4169-842a-04c4d5a2bc04,"12_2. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/74cd268a-aa17-4169-842a-04c4d5a2bc04/download/1222017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:28:40.814104,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej b57c5178-9ebe-41ff-b5cc-2bc2b8aebf33,13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/b57c5178-9ebe-41ff-b5cc-2bc2b8aebf33/download/132017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:27:29.513816,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 65c1aed0-ddc4-4b20-8118-307fbece9b11,"13_1. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/65c1aed0-ddc4-4b20-8118-307fbece9b11/download/1312017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:27:53.513007,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 74edc8e0-d0ba-4e03-8dd3-1c17dfbed81f,"13_2. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/74edc8e0-d0ba-4e03-8dd3-1c17dfbed81f/download/1322017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:28:35.342928,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 78ccdc15-14d8-4065-b2e8-f5fa6028433d,14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/78ccdc15-14d8-4065-b2e8-f5fa6028433d/download/142017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:30:27.568434,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 0c73c280-d2b1-4315-8257-93c0091a01a8,"14_1. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/0c73c280-d2b1-4315-8257-93c0091a01a8/download/1412017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:30:54.653294,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej c326163f-a24a-4253-a686-dd552d2e421c,"14_2. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/c326163f-a24a-4253-a686-dd552d2e421c/download/1422017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:31:21.520508,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej d2cf1cbb-3511-4ba7-8f9e-3becd070497c,"15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/d2cf1cbb-3511-4ba7-8f9e-3becd070497c/download/152017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:33:01.253987,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 37c51231-9dca-4ae0-a144-2b21d6b57f28,"15_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/37c51231-9dca-4ae0-a144-2b21d6b57f28/download/1512017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:33:28.935208,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 5873c7b4-19f1-4638-bb97-f84d58cc1e20,"15_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/5873c7b4-19f1-4638-bb97-f84d58cc1e20/download/1522017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:33:49.570104,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 53cb59c5-1f5c-49b1-bf3a-96dba5c82106,"16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/53cb59c5-1f5c-49b1-bf3a-96dba5c82106/download/162017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:34:42.682892,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 20113bc3-2c2d-46e0-b61e-9a03aef1e956,"16_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/20113bc3-2c2d-46e0-b61e-9a03aef1e956/download/1612017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:35:28.534038,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej c79d11c7-e599-4847-8bb9-2f948d66aad3,"16_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/c79d11c7-e599-4847-8bb9-2f948d66aad3/download/1622017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:35:58.134128,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 6858779c-f028-4e93-ad20-c07aa5cf8ecc,"17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/6858779c-f028-4e93-ad20-c07aa5cf8ecc/download/172017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:36:21.645158,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3e2ebbf4-9fad-4983-a55a-9e5cb4f17cb4,18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/3e2ebbf4-9fad-4983-a55a-9e5cb4f17cb4/download/182017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:36:45.900450,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3236eccb-aeeb-4fff-9570-308cb20a5071,"18_1. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/3236eccb-aeeb-4fff-9570-308cb20a5071/download/1812017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:37:15.478086,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 2b75a16b-11b8-4b5a-876b-60a47f2d6ac6,"18_2. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/2b75a16b-11b8-4b5a-876b-60a47f2d6ac6/download/1822017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:38:13.972760,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8a662300-31ce-4999-85b5-26ae547b36e5,19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/8a662300-31ce-4999-85b5-26ae547b36e5/download/192017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:38:39.219774,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8350c6a6-7468-4e21-9179-ae4c74100433,20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/8350c6a6-7468-4e21-9179-ae4c74100433/download/202017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:39:01.171527,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 2f2330c1-318e-4770-8cbe-a3c2e77c39c6,21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/2f2330c1-318e-4770-8cbe-a3c2e77c39c6/download/212017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:39:53.278310,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 03bc0fdf-fc45-4184-90ef-f6566e73b02f,"21_1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat",,http://2112017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:40:23.070556,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 94325221-525e-44ed-a5f5-99fee3163d66,"21_2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/94325221-525e-44ed-a5f5-99fee3163d66/download/2122017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:40:49.685344,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3ea657de-9848-4b56-bef1-82ed56140181,22. Liczba pojazdów_statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/3ea657de-9848-4b56-bef1-82ed56140181/download/222017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:41:22.625839,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej fd1b6f44-9534-484f-a13a-b3c6fb7df303,"23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/fd1b6f44-9534-484f-a13a-b3c6fb7df303/download/232017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:43:53.998342,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 06166224-9554-47a3-aa83-e6436d22d49c,"23_1. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/06166224-9554-47a3-aa83-e6436d22d49c/download/2312017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:52:14.159598,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 839a3ce6-5737-4934-8138-091cbd0edd12,"23_2. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/839a3ce6-5737-4934-8138-091cbd0edd12/download/2322017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:52:44.807021,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3d568390-eb59-4d8a-a18d-6d363cf2f035,"24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/3d568390-eb59-4d8a-a18d-6d363cf2f035/download/242017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:53:07.389960,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej bc5f36a0-664c-4a44-86f4-c1553bd860e8,"25. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/bc5f36a0-664c-4a44-86f4-c1553bd860e8/download/252017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:56:05.073284,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej cc6a6102-c263-4644-81a5-463d46cad767,"25_1. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/cc6a6102-c263-4644-81a5-463d46cad767/download/2512017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:56:36.977094,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 62c99e9f-294f-4fa9-aef0-6219cad38873,"25_2. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/62c99e9f-294f-4fa9-aef0-6219cad38873/download/2512017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:57:27.706138,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 5501c34c-c9f8-435d-b582-a3b093bcc478,"26. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/5501c34c-c9f8-435d-b582-a3b093bcc478/download/262017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:25:40.922085,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 667f6091-0333-4499-b61e-e62675a3d2fe,27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/667f6091-0333-4499-b61e-e62675a3d2fe/download/272017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:58:13.652195,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ea77955b-bd5c-4916-82a0-3d97a8cec844,"27_1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/ea77955b-bd5c-4916-82a0-3d97a8cec844/download/2712017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:58:40.947436,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7a170a19-2461-431a-bd12-cad215e56880,"27_2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/7a170a19-2461-431a-bd12-cad215e56880/download/2722017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:59:15.731338,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 26ac0ac5-fd36-48d8-862e-834fb80f9df7,28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/26ac0ac5-fd36-48d8-862e-834fb80f9df7/download/282017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:26:04.014286,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej cda16bd8-413b-40b6-bb15-e9cfa451d174,29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/cda16bd8-413b-40b6-bb15-e9cfa451d174/download/292017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:59:50.620534,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3b10350b-fb23-4f7d-bc67-a786950875c5,"29_1. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/3b10350b-fb23-4f7d-bc67-a786950875c5/download/2912017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:00:18.416439,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7346fa40-fca0-4fa5-bb77-660062ec811c,"29_2. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/7346fa40-fca0-4fa5-bb77-660062ec811c/download/2922017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:01:55.186525,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 08538612-e15f-42af-acbc-6bb573bdd180,30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/08538612-e15f-42af-acbc-6bb573bdd180/download/302017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:26:39.104757,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 6b5254ef-8f26-4964-afab-ad91eb012fd6,"31. Rodzaj i wielkość zdarzenia, w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/6b5254ef-8f26-4964-afab-ad91eb012fd6/download/312017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:27:07.225737,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 1d650ebe-471e-4da7-877e-56550ccea7d2,32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/1d650ebe-471e-4da7-877e-56550ccea7d2/download/322017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:03:20.402319,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 46f1d4f5-7cfe-4f63-979a-decd93354464,"32_1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/46f1d4f5-7cfe-4f63-979a-decd93354464/download/3212017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:03:48.422311,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 71a41a19-4684-48dd-944c-4f130e16fe0c,"32_2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/71a41a19-4684-48dd-944c-4f130e16fe0c/download/3222017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:04:10.450359,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 4c7e7e25-a183-4228-a3a8-da3ce76da7f0,33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/4c7e7e25-a183-4228-a3a8-da3ce76da7f0/download/332017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:04:32.439760,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 5221e672-7703-40eb-819b-2fb133c4a305,"33_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/5221e672-7703-40eb-819b-2fb133c4a305/download/3312017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:05:12.281920,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej d5592ac2-899b-4fca-8266-7a003d5dd1f3,"33_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/d5592ac2-899b-4fca-8266-7a003d5dd1f3/download/3322017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:05:34.778450,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ba4e6857-984f-4343-9cc8-2629caf5c921,A. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/ba4e6857-984f-4343-9cc8-2629caf5c921/download/A2017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:12:24.721438,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 092a5e19-2070-49d0-b271-102dce68704a,"A_1. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/092a5e19-2070-49d0-b271-102dce68704a/download/A12017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:12:50.174344,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ea45f052-0c2d-4298-b92d-0ff4d86bf0ef,"A_2. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/ea45f052-0c2d-4298-b92d-0ff4d86bf0ef/download/A22017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:13:22.400389,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 41f9f243-840f-4880-bdfe-3a5961e91fa9,B. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/41f9f243-840f-4880-bdfe-3a5961e91fa9/download/B2017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:13:44.878941,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 74ebb2a3-530c-4336-869b-00513a5a54e6,"C1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/74ebb2a3-530c-4336-869b-00513a5a54e6/download/C12017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:06:25.163726,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7b94d966-59b6-457c-9991-9d5e6c3861d4,"C1_1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/7b94d966-59b6-457c-9991-9d5e6c3861d4/download/C112017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:06:58.682893,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej bfffe7b0-858c-4795-bb5d-e798ab220583,"C2. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/bfffe7b0-858c-4795-bb5d-e798ab220583/download/C22017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:07:28.146197,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8cdd7c67-4b3f-4f0d-a4f8-cb4ff316f8c7,"C3a. Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/8cdd7c67-4b3f-4f0d-a4f8-cb4ff316f8c7/download/C3a2017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:07:56.088227,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 86c0160c-8493-4357-8c66-c443e642c69d,"C3b. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/86c0160c-8493-4357-8c66-c443e642c69d/download/C3b2017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:08:17.104065,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 4522eb26-7c07-445e-b75b-18e93b4d7c3e,"C3c. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/4522eb26-7c07-445e-b75b-18e93b4d7c3e/download/C3c2017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:08:50.366663,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 4723349c-2a17-4f47-a799-382f60c03697,"C4. Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/4723349c-2a17-4f47-a799-382f60c03697/download/C42017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:09:16.577507,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej c03253a3-a0ae-4fcf-8912-402d691472e6,"C5. Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/c03253a3-a0ae-4fcf-8912-402d691472e6/download/C52017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:09:46.720743,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 2540c0e5-8557-4584-b52c-024f23020917,Klasy śródlądowych dróg wodnych,"Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych tylko wybrane odcinki śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym zakwalifikowano jako spełniające parametry eksploatacyjne odpowiednie dla co najmniej IV klasy drogi wodnej (o znaczeniu międzynarodowym):rzeka Odra od miejscowości Ognica do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do ujścia do jeziora Dąbie,rzeka Odra Zachodnia:- od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami,- Przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią,rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy morskimi wodami wewnętrznymi,rzeka Wisła od miejscowości Płock do stopnia wodnego Włocławek,rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d3a7b89d-480e-4da2-b277-9e15c80e4a58/resource/2540c0e5-8557-4584-b52c-024f23020917/download/1.-Inwentaryzacja-drog-wodnych---klasy-rodldowych-drog-wodnych.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-01-24T16:55:47.792319,,inwentaryzacja-srodladowych-drog-wodnych-o-szczegolnym-znaczeniu-transportowym,Inwentaryzacja śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,Inwentaryzacji części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz elementów bezpośrednio z nimi związanych.,administracja_publiczna,2018-01-24T15:54:49.066997,2018-01-24T16:46:58.894260,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej f88fa56d-0d8c-4815-9c22-17841a96d2a2,Śluzy żeglugowe,"Na głównym szlaku żeglugowym Odrzańskiej Drogi Wodnej zlokalizowanych jest łącznie 47 śluz żeglugowych. Na Kanale Gliwicki znajduje się 6 śluz, a na 24 stopniach wodnych na rzece Odrze usytuowanych jest kolejne 41 śluz (26 pociągowych i 15 małych). W przypadku 17 stopni wodnych mamy do czynienia z dwoma śluzami, natomiast na 7 stopniach wodnych zlokalizowana jest tylko jedna śluza. |Na drodze wodnej rzeki Wisły zlokalizowanych jest łącznie 8 śluz żeglugowych. Na górnej Wiśle znajduje się 6 śluz, na dolnej Wiśle zlokalizowana jest 1 śluza i na Martwej Wiśle usytuowana jest również 1 śluza.|Na drodze wodnej Wisła-Odra zlokalizowane są łącznie 22 śluzy żeglugowe. Na Brdzie występują 2 budowle hydrotechniczne tego typu, na Kanale Bydgoskim funkcjonuje 5 śluz, a na Noteci zlokalizowanych jest 15 śluz. Z kolei na drodze wodnej Wisła-Zalew Wiślany zlokalizowanych jest łącznie 5 śluz żeglugowych. Na Nogacie występują 4 śluzy, natomiast na Szkarpawie usytuowana jest 1 śluza",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d3a7b89d-480e-4da2-b277-9e15c80e4a58/resource/f88fa56d-0d8c-4815-9c22-17841a96d2a2/download/luzy-eglugowe-v-2.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-01-24T16:56:25.170348,,inwentaryzacja-srodladowych-drog-wodnych-o-szczegolnym-znaczeniu-transportowym,Inwentaryzacja śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,Inwentaryzacji części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz elementów bezpośrednio z nimi związanych.,administracja_publiczna,2018-01-24T15:54:49.066997,2018-01-24T16:46:58.894260,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b107c165-fb81-46a6-8433-f8497ef9cfed,Infrastruktura krzyżująca,"Infrastruktura krzyżująca się - dla co najmniej IV klasy drogi wodnej minimalny prześwit pod mostami ponad WWŻ (najwyższa woda żeglowna – ustalony stan wody, po którego przekroczeniu uprawianie żeglugi jest zabronione) dla przewozu kontenerów powinien wynosić:5,25 m dla statków przewożących kontenery w dwóch warstwach,7,00 m dla statków przewożących kontenery w trzech warstwach,przy czym 50% kontenerów może być pustych, w przeciwnym wypadku należy przewidywać balastowanie. Jednocześnie wymagane jest uwzględnienie bezpiecznej odległości, wynoszącej nie mniej niż 30 cm pomiędzy najwyższym punktem konstrukcji statku lub ładunku a dolną krawędzią konstrukcji mostu, rurociągu lub innego urządzenia krzyżującego się z drogą wodną.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d3a7b89d-480e-4da2-b277-9e15c80e4a58/resource/b107c165-fb81-46a6-8433-f8497ef9cfed/download/3.-Inwentaryzacja-drog-wodnych---infrastruktura-krzyujca.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-01-24T16:56:48.910544,,inwentaryzacja-srodladowych-drog-wodnych-o-szczegolnym-znaczeniu-transportowym,Inwentaryzacja śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,Inwentaryzacji części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz elementów bezpośrednio z nimi związanych.,administracja_publiczna,2018-01-24T15:54:49.066997,2018-01-24T16:46:58.894260,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej d65877ef-c781-4928-bf1e-60f3f0988466,Miejsca limitujące,"Na Odrzańskiej Drodze Wodnej zidentyfikowano 49 miejsc limitujących głębokości tranzytowe – miejsca ograniczające parametry eksploatacyjne obowiązujące dla aktualnej klasy drogi wodnej. Mają one charakter zarówno punktowy, jak i liniowy. 44 wypłycenia utrudniają prowadzenie żeglugi śródlądowej na rzece Odrze, a pozostałe 5 „wąskich gardeł” znajduje się na Kanale Gliwickim. Najlepsze warunki nawigacyjne, umożliwiające bezpieczny transport śródlądowy wodny odnotowano na Odrze skanalizowanej oraz na dolnym odcinku Odry|Na drodze wodnej rzeki Wisły zidentyfikowano 64 miejsca limitujące głębokości tranzytowe – miejsca ograniczające parametry eksploatacyjne obowiązujące dla aktualnej klasy drogi wodnej. Mają one charakter zarówno punktowy, jak i liniowy. Najlepsze warunki nawigacyjne, umożliwiające bezpieczny transport śródlądowy wodny odnotowano na Zbiorniku Włocławski i Martwej Wiśle, czyli odcinkach spełniających parametry eksploatacyjne odpowiednie dla śródlądowej drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym.|Na drodze wodnej Wisła-Odra zidentyfikowano 19 miejsc limitujących głębokości tranzytowe – miejsca ograniczające parametry eksploatacyjne obowiązujące dla aktualnej klasy drogi wodnej. Mają one charakter zarówno punktowy, jak i liniowy. Najlepsze warunki nawigacyjne, umożliwiające bezpieczny transport śródlądowy wodny odnotowano na drogach wodnych Wisła-Zalew Wiślany, gdzie nie zarejestrowano „wąskich gardeł”._Należy wskazać, że przedstawione informacje mają charakter ogólny – miejsca wypłyceń są zmienne i zależą od wielu czynników, do których zaliczamy między innymi stany wody i związane z nimi przepływy oraz czas ich trwania. Trudno wskazać stały wykaz miejsc limitujących głębokości tranzytowe, tak aby był zawsze aktualny, jednak są lokalizacje, w których odtwarzają się cyklicznie",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d3a7b89d-480e-4da2-b277-9e15c80e4a58/resource/d65877ef-c781-4928-bf1e-60f3f0988466/download/4.-Inwentaryzacja-drog-wodnych---miejsca-limitujce.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-01-24T16:57:12.715982,,inwentaryzacja-srodladowych-drog-wodnych-o-szczegolnym-znaczeniu-transportowym,Inwentaryzacja śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,Inwentaryzacji części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz elementów bezpośrednio z nimi związanych.,administracja_publiczna,2018-01-24T15:54:49.066997,2018-01-24T16:46:58.894260,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej bb833754-19ea-417d-8a94-9cd401d60cf5,"Porty, przystanie i nadbrzeża","Na Odrzańskiej Drodze Wodnej zidentyfikowano infrastrukturę związaną funkcjonalnie ze śródlądową drogą wodną w postaci m.in. portów, nabrzeży przeładunkowych i przystani. Obecnie wiele obiektów nie jest wykorzystywanych w transporcie śródlądowym wodnym, a duża część spełnia funkcję jedynie turystyczną. Ponadto porty należą w większości do inwestorów prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.|Na drodze wodnej rzeki Wisły zidentyfikowano infrastrukturę związaną funkcjonalnie ze śródlądową drogą wodną w postaci m.in. portów, nabrzeży przeładunkowych i przystani. Obecnie wiele obiektów nie jest wykorzystywanych w transporcie śródlądowym wodnym, a duża część spełnia funkcję jedynie turystyczną. Ponadto porty należą w większości do inwestorów prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego|Na drogach wodnych Wisła-Odra i Wisła-Zalew Wiślany zidentyfikowano infrastrukturę związaną funkcjonalnie ze śródlądową drogą wodną w postaci m.in. portów, nabrzeży przeładunkowych i przystani. Obecnie wiele obiektów nie jest wykorzystywanych w transporcie śródlądowym wodnym, a duża część spełnia funkcję jedynie turystyczną. Ponadto porty należą w większości do inwestorów prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d3a7b89d-480e-4da2-b277-9e15c80e4a58/resource/bb833754-19ea-417d-8a94-9cd401d60cf5/download/5.-Inwentaryzacja-drog-wodnych---porty-przystanie-i-nabrzea.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-01-24T16:57:41.830156,,inwentaryzacja-srodladowych-drog-wodnych-o-szczegolnym-znaczeniu-transportowym,Inwentaryzacja śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,Inwentaryzacji części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz elementów bezpośrednio z nimi związanych.,administracja_publiczna,2018-01-24T15:54:49.066997,2018-01-24T16:46:58.894260,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 0f3e6eb2-bf3b-47d0-a2f3-e070e2c1097c,Elektrownie wodne,"Na Odrzańskiej Drodze Wodnej zlokalizowanych jest łącznie 17 elektrowni wodnych. Zainstalowana w nich moc jest zróżnicowana i wynosi od 0,35 MW do 9,72 MW. Łączna zainstalowana moc w elektrowniach wodnych na Odrzańskiej Drodze Wodnej wynosi 32,1 MW.|Na drodze wodnej rzeki Wisły zlokalizowanych jest łącznie 7 elektrowni wodnych – 6 w jej górnym biegu, a 1 na dolnym odcinku. Zainstalowana w nich moc jest zróżnicowana i wynosi od 0,75 MW do 160,20 MW. Łączna moc zainstalowana w elektrowniach wodnych na drodze wodnej rzeki Wisły wynosi 174,25 MW.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d3a7b89d-480e-4da2-b277-9e15c80e4a58/resource/0f3e6eb2-bf3b-47d0-a2f3-e070e2c1097c/download/6.-Inwentaryzacja-drog-wodnych---elektrownie-wodne.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-01-24T16:58:04.886635,,inwentaryzacja-srodladowych-drog-wodnych-o-szczegolnym-znaczeniu-transportowym,Inwentaryzacja śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,Inwentaryzacji części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz elementów bezpośrednio z nimi związanych.,administracja_publiczna,2018-01-24T15:54:49.066997,2018-01-24T16:46:58.894260,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej e8fe04db-7f0e-4e4f-bd74-e85a4d80ddf4,Metodologia - tablica przejścia,Metodyka przygotowywania danych fiskalnych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/28a5f2a1-07e5-4914-861a-19fb25f5b6e5/resource/e8fe04db-7f0e-4e4f-bd74-e85a4d80ddf4/download/DGLIIDocumentsPaulinaPublikacje-na-stronieBoena-BoreckaMetodologia.doc,DOC,dane statystyczne,,2018-01-24T13:26:50.590037,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue-zobowiazania-warunkowe-sektora-gg,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - zobowiązania warunkowe sektora gg,Dział zawiera dane fiskalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2018-01-24T12:23:06.320446,2018-01-24T12:27:27.253964,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 0b22d0c2-634b-4c23-b896-a39c3a4cdf58,Zobowiązania warunkowe sektora gg,Dane fiskalne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/28a5f2a1-07e5-4914-861a-19fb25f5b6e5/resource/0b22d0c2-634b-4c23-b896-a39c3a4cdf58/download/DGLIIDesktopKopia-2017-12-dyrektywa-zobowizania-warunkowe-PL.xlsx,XLSX,dane statystyczne,,2018-01-24T13:24:30.150419,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue-zobowiazania-warunkowe-sektora-gg,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - zobowiązania warunkowe sektora gg,Dział zawiera dane fiskalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2018-01-24T12:23:06.320446,2018-01-24T12:27:27.253964,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 61b0f63b-1149-4f61-aea6-b85e80385320,Metodologia - tablica przejścia,Metodyka przygotowywania danych fiskalnych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4430d2ad-1926-40e3-bcc3-749d8c889ae0/resource/61b0f63b-1149-4f61-aea6-b85e80385320/download/Metodologia.doc,DOC,dane statystyczne,,2018-01-24T12:54:20.654418,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue-kwartalne,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - kwartalne,Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2018-01-24T11:20:20.584149,2018-01-24T11:55:03.911208,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 82a66689-e8bc-41b5-accc-88571b60744d,Podsektor Lokalny,Dane kwartalne publikowane zgodnie z przepisami art. 3 pkt 2a Dyrektywy Rady 2011/85/UE.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4430d2ad-1926-40e3-bcc3-749d8c889ae0/resource/82a66689-e8bc-41b5-accc-88571b60744d/download/Dyrektywa-lokalny-III-kwarta-2017.xlsx,XLSX,dane statystyczne,,2018-01-24T12:25:47.280258,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue-kwartalne,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - kwartalne,Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2018-01-24T11:20:20.584149,2018-01-24T11:55:03.911208,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 8a715b1d-b700-4aae-86ad-9858fb9982ac,Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia ,Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/063764a7-9b9d-479a-bd2d-1f4e62e52717/resource/8a715b1d-b700-4aae-86ad-9858fb9982ac/download/Podmioty-podlege-i-nadzorowane-przez-MZ.csv,CSV,"wykaz,plik csv",,2018-01-24T09:05:17.003320,,wykaz-podmiotow-podleglych-lub-nadzorowanych-przez-ministra-zdrowia,Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia ,administracja_publiczna,2018-01-24T08:04:25.927503,2018-02-08T13:57:46.286657,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 37546b4f-8018-4fb0-9625-40a46d5b57ce,Plan działania POT na rok 2018,Plan działania POT wskazuje obszary realizacji działań instytucji w zakresie promocji walorów turystycznych Polski za granicą i w kraju w roku 2018.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/49fdba1e-e7c0-4bfa-8f2b-caa622344166/resource/37546b4f-8018-4fb0-9625-40a46d5b57ce/download/Plan-dziaania-POT-2018.pdf,PDF,plan działania,,2018-01-17T10:52:06.605417,,plan-dzialania-na-rok-2018,Plan działania na rok 2018,Plan działania POT wskazuje obszary realizacji działań instytucji w zakresie promocji walorów turystycznych Polski za granicą i w kraju w roku 2018.,administracja_publiczna,2018-01-17T09:51:05.418100,2018-01-17T09:52:11.750043,polska-organizacja-turystyczna,Polska Organizacja Turystyczna 63e614e4-c1f7-4d9d-b317-738f7ab84e87,SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA 2014 ROK,,https://rf.gov.pl/files/22005__5303__Sprawozdanie_Rzecznika_Ubezpieczonych_za_rok_2014.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2018-01-16T15:15:07.369460,,sprawozdanie-rzecznika-ubezpieczonych,Sprawozdania Rzecznika Ubezpieczonych,,administracja_publiczna,2018-01-16T14:14:45.217923,2018-01-24T11:14:33.354207,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy 589d7876-070d-4483-90f2-42c7ca6aace7,SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA 2013 ROK,,https://rf.gov.pl/files/21672__5301__Sprawozdanie_Rzecznika_Ubezpieczonych_za_rok_2013.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2018-01-24T12:10:49.946919,,sprawozdanie-rzecznika-ubezpieczonych,Sprawozdania Rzecznika Ubezpieczonych,,administracja_publiczna,2018-01-16T14:14:45.217923,2018-01-24T11:14:33.354207,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy 85c3141a-32af-4588-b741-484d446a994a,SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA 2012 ROK,,https://rf.gov.pl/files/21202__5287__Sprawozdanie_Rzecznika_Ubezpieczonych_za_rok_2012.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2018-01-24T12:11:44.231550,,sprawozdanie-rzecznika-ubezpieczonych,Sprawozdania Rzecznika Ubezpieczonych,,administracja_publiczna,2018-01-16T14:14:45.217923,2018-01-24T11:14:33.354207,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy 109b1daf-34c5-4b76-b1f4-c1f6446d4a8c,SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA 2011 ROK,,https://rf.gov.pl/files/20735__5275__Sprawozdanie_Rzecznika_Ubezpieczonych_za_rok_2011.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2018-01-24T12:13:00.499544,,sprawozdanie-rzecznika-ubezpieczonych,Sprawozdania Rzecznika Ubezpieczonych,,administracja_publiczna,2018-01-16T14:14:45.217923,2018-01-24T11:14:33.354207,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy 863bf93e-946e-4642-a00e-352238fa56df,Uzupełnienie Sprawozdania - Informacja dotycząca działalności Zakładów Ubezpieczeń działu II w 2011r. ,,https://rf.gov.pl/files/20755__5270__Uzupelnienie_Sprawozdania___Informacja_dotyczaca_dzialalnosci_Zakladow_Ubezpieczen_dzialu_II_w_2011r_.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2018-01-24T12:13:34.669911,,sprawozdanie-rzecznika-ubezpieczonych,Sprawozdania Rzecznika Ubezpieczonych,,administracja_publiczna,2018-01-16T14:14:45.217923,2018-01-24T11:14:33.354207,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy 507bf9c9-667e-4e28-8494-532e0622219b,SPRAWOZDANIE RZECZNIKA FINANSOWEGO I JEGO BIURA Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 R. ,,https://rf.gov.pl/files/22558__5312__Sprawozdanie_Rzecznika_Finansowego_za_2016_r__.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2018-01-15T12:34:16.191174,,sprawozdania-rzecznika-finansowego,Sprawozdania Rzecznika Finansowego,"Wraz z dynamicznym rozwojem w Polsce rynku finansowego pojawiła się potrzebawzmocnienia ochrony jego klientów. Oferowanie coraz szerszego katalogu usług orazwprowadzanie nowych i bardziej skomplikowanych instrumentów finansowych sprawia, żeklienci często nabywają usługi i produkty finansowe nie identyfikując zagrożeń jakie z tym sięwiążą. Temat ten był przedmiotem licznych publikacji, zarówno na forach naukowych, jak i wmediach, oraz stał się przedmiotem zainteresowania nadzoru i państwowej kontrolifinansowej. Efektem wielu dyskusji na ten temat jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. orozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, któraweszła w życie 11 listopada 2015 r. Ustawa uregulowała jednolity tryb oraz terminyrozpatrywania przez podmioty rynku finansowego składanych przez ich klientów reklamacji wramach procedur skargowych. W poprzednim stanie prawnym brak było takichkompleksowych regulacji, a podmioty rynku finansowego – mając pełną swobodę - mogły defacto pomijać wszelkie składane przez klientów reklamacje. Ponadto Ustawa powołała nowypodmiot posiadający osobowość prawną jakim jest Rzecznik Finansowy, który przejąłobowiązki Rzecznika Ubezpieczonych, ale przy rozszerzonym zakresie jego zadań ikompetencji.Ustawa w pełnym zakresie zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016r. Niniejszy dokumentstanowi zatem podsumowanie pierwszego roku działania Rzecznika Finansowego. ",administracja_publiczna,2018-01-15T11:33:08.568680,2018-01-24T11:05:08.405138,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy 10aeff1d-c545-4c8c-8e55-c6503def019e,Załącznik do SPRAWOZDANIA RZECZNIKA FINANSOWEGO I JEGO BIURA Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 R. ,Tabele z danymi,https://rf.gov.pl/files/22560__5313__Sprawozdanie_Rzecznika_Finansowego_za_2016_r____tabele.pdf,PDF,tabela,,2018-01-15T12:37:48.131478,,sprawozdania-rzecznika-finansowego,Sprawozdania Rzecznika Finansowego,"Wraz z dynamicznym rozwojem w Polsce rynku finansowego pojawiła się potrzebawzmocnienia ochrony jego klientów. Oferowanie coraz szerszego katalogu usług orazwprowadzanie nowych i bardziej skomplikowanych instrumentów finansowych sprawia, żeklienci często nabywają usługi i produkty finansowe nie identyfikując zagrożeń jakie z tym sięwiążą. Temat ten był przedmiotem licznych publikacji, zarówno na forach naukowych, jak i wmediach, oraz stał się przedmiotem zainteresowania nadzoru i państwowej kontrolifinansowej. Efektem wielu dyskusji na ten temat jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. orozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, któraweszła w życie 11 listopada 2015 r. Ustawa uregulowała jednolity tryb oraz terminyrozpatrywania przez podmioty rynku finansowego składanych przez ich klientów reklamacji wramach procedur skargowych. W poprzednim stanie prawnym brak było takichkompleksowych regulacji, a podmioty rynku finansowego – mając pełną swobodę - mogły defacto pomijać wszelkie składane przez klientów reklamacje. Ponadto Ustawa powołała nowypodmiot posiadający osobowość prawną jakim jest Rzecznik Finansowy, który przejąłobowiązki Rzecznika Ubezpieczonych, ale przy rozszerzonym zakresie jego zadań ikompetencji.Ustawa w pełnym zakresie zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016r. Niniejszy dokumentstanowi zatem podsumowanie pierwszego roku działania Rzecznika Finansowego. ",administracja_publiczna,2018-01-15T11:33:08.568680,2018-01-24T11:05:08.405138,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy b28cf72f-b188-44a5-ae47-d6c051399070,SPRAWOZDANIE RZECZNIKA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK,,https://rf.gov.pl/files/22297__5306__Sprawozdanie_Rzecznika_Finansowego_za_rok_2015.pdf,PDF,sprawozdanie,,2018-01-24T12:04:25.599428,,sprawozdania-rzecznika-finansowego,Sprawozdania Rzecznika Finansowego,"Wraz z dynamicznym rozwojem w Polsce rynku finansowego pojawiła się potrzebawzmocnienia ochrony jego klientów. Oferowanie coraz szerszego katalogu usług orazwprowadzanie nowych i bardziej skomplikowanych instrumentów finansowych sprawia, żeklienci często nabywają usługi i produkty finansowe nie identyfikując zagrożeń jakie z tym sięwiążą. Temat ten był przedmiotem licznych publikacji, zarówno na forach naukowych, jak i wmediach, oraz stał się przedmiotem zainteresowania nadzoru i państwowej kontrolifinansowej. Efektem wielu dyskusji na ten temat jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. orozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, któraweszła w życie 11 listopada 2015 r. Ustawa uregulowała jednolity tryb oraz terminyrozpatrywania przez podmioty rynku finansowego składanych przez ich klientów reklamacji wramach procedur skargowych. W poprzednim stanie prawnym brak było takichkompleksowych regulacji, a podmioty rynku finansowego – mając pełną swobodę - mogły defacto pomijać wszelkie składane przez klientów reklamacje. Ponadto Ustawa powołała nowypodmiot posiadający osobowość prawną jakim jest Rzecznik Finansowy, który przejąłobowiązki Rzecznika Ubezpieczonych, ale przy rozszerzonym zakresie jego zadań ikompetencji.Ustawa w pełnym zakresie zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016r. Niniejszy dokumentstanowi zatem podsumowanie pierwszego roku działania Rzecznika Finansowego. ",administracja_publiczna,2018-01-15T11:33:08.568680,2018-01-24T11:05:08.405138,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy 3bf07cea-5bd5-40ab-9df7-f4ae4c656487,Uzupelnienie Sprawozdania Rzecznika Finansowego za rok 2015,,https://rf.gov.pl/files/22366__5307__Uzupelnienie_Sprawozdania_Rzecznika_Finansowego_za_rok_2015.pdf,PDF,sprawozdanie,,2018-01-24T12:05:08.465140,,sprawozdania-rzecznika-finansowego,Sprawozdania Rzecznika Finansowego,"Wraz z dynamicznym rozwojem w Polsce rynku finansowego pojawiła się potrzebawzmocnienia ochrony jego klientów. Oferowanie coraz szerszego katalogu usług orazwprowadzanie nowych i bardziej skomplikowanych instrumentów finansowych sprawia, żeklienci często nabywają usługi i produkty finansowe nie identyfikując zagrożeń jakie z tym sięwiążą. Temat ten był przedmiotem licznych publikacji, zarówno na forach naukowych, jak i wmediach, oraz stał się przedmiotem zainteresowania nadzoru i państwowej kontrolifinansowej. Efektem wielu dyskusji na ten temat jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. orozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, któraweszła w życie 11 listopada 2015 r. Ustawa uregulowała jednolity tryb oraz terminyrozpatrywania przez podmioty rynku finansowego składanych przez ich klientów reklamacji wramach procedur skargowych. W poprzednim stanie prawnym brak było takichkompleksowych regulacji, a podmioty rynku finansowego – mając pełną swobodę - mogły defacto pomijać wszelkie składane przez klientów reklamacje. Ponadto Ustawa powołała nowypodmiot posiadający osobowość prawną jakim jest Rzecznik Finansowy, który przejąłobowiązki Rzecznika Ubezpieczonych, ale przy rozszerzonym zakresie jego zadań ikompetencji.Ustawa w pełnym zakresie zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016r. Niniejszy dokumentstanowi zatem podsumowanie pierwszego roku działania Rzecznika Finansowego. ",administracja_publiczna,2018-01-15T11:33:08.568680,2018-01-24T11:05:08.405138,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy bd8606a5-2d42-4c83-88ba-a15bec83cf4b,"Ewidencja specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b84117c0-4a92-4f05-8ebd-674f73a697df/resource/bd8606a5-2d42-4c83-88ba-a15bec83cf4b/download/EWIDENCJA-SPECJALISTOW---aktualizacja-z-dnia-3-stycznia-2018-roku.xls,XLS,raport,,2018-01-15T11:03:18.428499,,ewidencja-specjalistow,"Ewidencja specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych","Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 1 kwietnia 2011 roku przyniosła nowe rozwiązanie prawne, które daje specjalistom terapii uzależnień z certyfikatem wydanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii możliwość współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie opiniowania na temat używania nielegalnych substancji psychoaktywnych przez osoby podejrzane lub oskarżone. Jeśli prokurator lub sąd ma uzasadnione podejrzenie, że oskarżony może być uzależniony lub używa narkotyków szkodliwie jest zobowiązany zlecić specjaliście zebranie informacji na temat używania przez oskarżonego narkotyków. Na podstawie przygotowanych przez specjalistów ocen dotyczących charakteru używania substancji przez oskarżonego sąd lub prokuratura mogą podjąć decyzję o umorzeniu kary, bądź jej zawieszeniu na czas leczenia lub udziału w programie profilaktycznym.",administracja_publiczna,2018-01-15T09:39:31.183559,2018-01-15T14:23:54.600914,krajowe-biuro-ds-przeciwdzialania-narkomanii,Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 50be17da-6c59-4c84-870e-9518acb77b59,"Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 31 grudnia 2017 r.)","Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 31 grudnia 2017 r.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/50be17da-6c59-4c84-870e-9518acb77b59/download/Lista-koncesji---magazyny-i-wody-termalne-stan-na-31-grudnia-2017-r..csv,CSV,Zestawienie,,2018-01-15T09:04:54.348215,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-02-09T12:23:08.933503,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 535f8388-d4a4-4eba-a517-ed66b0cd2db8,Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.),Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/535f8388-d4a4-4eba-a517-ed66b0cd2db8/download/Lista-koncesji-na-poszukiwanie-i-rozpoznawanie-zo-wglowodorow-stan-na-dzie-31-grudnia-2017-r..csv,CSV,Zestawienie,,2018-01-15T09:05:14.896380,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-02-09T12:23:08.933503,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska d8744047-b485-4336-8ef4-89850beea7d6,Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.),Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/d8744047-b485-4336-8ef4-89850beea7d6/download/Listakoncesjinawydobywanieweglowodorowzezlozstannadzien31grudnia2017r..csv,CSV,zestawienie,,2018-01-15T09:05:36.623036,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-02-09T12:23:08.933503,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 89678740-d329-4b2e-be5d-da7d5c5b9b29,"Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 1 stycznia 2018 r.)","Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 1 stycznia 2018 r.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/89678740-d329-4b2e-be5d-da7d5c5b9b29/download/Lista-koncesji---kopaliny-stae-stan-na-dzie-1-stycznia-2018-r..csv,CSV,zestawienie,,2018-01-15T09:05:55.958140,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-02-09T12:23:08.933503,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 1d90e4f1-aab6-4ca6-b904-bcdeaa9a809e,"Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 31 stycznia 2018 r.)","Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 31 stycznia 2018 r.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/1d90e4f1-aab6-4ca6-b904-bcdeaa9a809e/download/Listakoncesji-magazynyiwodytermalnestanna31stycznia2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-02-09T13:15:29.266095,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-02-09T12:23:08.933503,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska dccd81b7-f149-4443-bec5-59c07fb9ec39,"Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 31 stycznia 2018 r.)","Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 31 stycznia 2018 r.)",http://Listakoncesji-kopalinystalestannadzien31stycznia2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-02-09T13:16:55.602679,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-02-09T12:23:08.933503,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 3e7246bc-8b85-4d5e-866f-c6d801a8cf5b,Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 31 stycznia 2018 r.),Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 31 stycznia 2018 r.),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/3e7246bc-8b85-4d5e-866f-c6d801a8cf5b/download/Listakoncesjinawydobywanieweglowodorowzezlozstannadzien31stycznia2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-02-09T13:22:15.410363,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-02-09T12:23:08.933503,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska bdf70f5d-4935-4405-8de7-040539bc385a,Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 31 stycznia 2018 r.),Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 31 stycznia 2018 r.),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/bdf70f5d-4935-4405-8de7-040539bc385a/download/Listakoncesjinaposzukiwanieirozpoznawaniezlozweglowodorowstannadzien31stycznia2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-02-09T13:23:09.020237,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-02-09T12:23:08.933503,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska ec3e3536-7f87-4af2-bdb3-e2adda69847b,NowyPort-Basen-Wladyslawa-IV-Nb.WOC-2-sondaz-2017-12-12,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/ec3e3536-7f87-4af2-bdb3-e2adda69847b/download/KGK-NowyPort-Basen-Wladyslawa-IV-Nb.WOC-2-sondaz-2017-12-12.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:14:19.536882,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 73514a00-2ff2-4b74-847f-baa50f263e63,NowyPort-Basen_Ostrawica-I-GSR-Nb.Ostrawica-II-sondaz-2016-06-16,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/73514a00-2ff2-4b74-847f-baa50f263e63/download/KGK-NowyPort-BasenOstrawica-I-GSR-Nb.Ostrawica-II-sondaz-2016-06-16.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:14:54.482496,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 185df69d-5663-4c4f-b018-81b4193b48e0,NowyPort-Basen_Ostrawica-I-GSR-Nb.Ostrawica-I-sondaz-2014-05-06,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/185df69d-5663-4c4f-b018-81b4193b48e0/download/KGK-NowyPort-BasenOstrawica-I-GSR-Nb.Ostrawica-I-sondaz-2014-05-06.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:15:34.703851,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 0c8d2b67-97b4-48ea-9b08-397078041a59,NowyPort-Basen-Gorniczy-Nb.Administracyjne-sondaz-2016-12-14,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/0c8d2b67-97b4-48ea-9b08-397078041a59/download/KGK-NowyPort-Basen-Gorniczy-Nb.Administracyjne-sondaz-2016-12-14.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:16:14.689552,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 6217a54f-adae-483f-955b-69a5bcb65a36,NowyPort-Basen-Gorniczy-Nb.Rudowe-sondaz-2016-12-14,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/6217a54f-adae-483f-955b-69a5bcb65a36/download/KGK-NowyPort-Basen-Gorniczy-Nb.Rudowe-sondaz-2016-12-14.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:16:39.632635,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 5df35de8-c0a2-4e06-9704-d42545bbdc8a,NowyPort-Basen-Gorniczy-Nb.Weglowe-sondaz-2016-12-14,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/5df35de8-c0a2-4e06-9704-d42545bbdc8a/download/KGK-NowyPort-Basen-Gorniczy-Nb.Weglowe-sondaz-2016-12-14.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:17:15.635760,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3a538274-013b-48d3-af0d-a26e8918c34d,NowyPort-Basen-OstawicaIV-Nb.CN-101-sondaz-2016-04-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/3a538274-013b-48d3-af0d-a26e8918c34d/download/KGK-NowyPort-Basen-OstawicaIV-Nb.CN-101-sondaz-2016-04-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:17:36.780657,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3c2750d8-25b8-46a0-8e15-672f3fc8187f,NowyPort-Basen-OstawicaIV-Nb.CN-103-sondaz-2016-04-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/3c2750d8-25b8-46a0-8e15-672f3fc8187f/download/KGK-NowyPort-Basen-OstawicaIV-Nb.CN-103-sondaz-2016-04-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:17:54.373103,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b6fce19e-764f-4151-824a-bd7ab43b1225,NowyPort-Basen-OstawicaIV-Nb.Elewator-1-sondaz-2016-04-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/b6fce19e-764f-4151-824a-bd7ab43b1225/download/KGK-NowyPort-Basen-OstawicaIV-Nb.Elewator-1-sondaz-2016-04-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:18:28.677126,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 163787dc-71ef-4f1c-9a6c-fca1ba75449e,NowyPort-Basen-Wladyslawa-IV-Nb.WOC-1-sondaz-2017-12-12,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/163787dc-71ef-4f1c-9a6c-fca1ba75449e/download/KGK-NowyPort-Basen-Wladyslawa-IV-Nb.WOC-1-sondaz-2017-12-12.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:19:05.658959,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 5f8cc63d-b92c-4e3a-9279-5840d5a9916b,NowyPort-CPN2-sondaz-2017-11-03,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/5f8cc63d-b92c-4e3a-9279-5840d5a9916b/download/KGK-NowyPort-CPN2-sondaz-2017-11-03.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:19:33.425371,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 611ea52b-5184-4dfb-a2b7-596199763d08,NowyPort-CPN3-sondaz-2017-11-03,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/611ea52b-5184-4dfb-a2b7-596199763d08/download/KGK-NowyPort-CPN3-sondaz-2017-11-03.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:19:59.506898,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej d5313088-4f94-45dc-87d2-9ef4316dfedb,NowyPort-CPN4-sondaz-2017-12-28,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/d5313088-4f94-45dc-87d2-9ef4316dfedb/download/KGK-NowyPort-CPN4-sondaz-2017-12-28.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:20:30.477675,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 458d8182-dd01-410e-a18e-fcec316a6d74,NowyPort-GSR-Basen-Ostrawica-II-Nb.Ostrawica-IV-sondaz-2016-06-16,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/458d8182-dd01-410e-a18e-fcec316a6d74/download/KGK-NowyPort-GSR-Basen-Ostrawica-II-Nb.Ostrawica-IV-sondaz-2016-06-16.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:21:38.160317,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00bfddf4-f601-4f7c-be31-1b23ccbd425f,NowyPort-GSR-Czolowe-sondaz-2007-04-23,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/00bfddf4-f601-4f7c-be31-1b23ccbd425f/download/KGK-NowyPort-GSR-Czolowe-sondaz-2007-04-23.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:22:33.336057,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 6af7862e-a70a-4a61-985a-fc37f0ba0cbc,NowyPort-GSR-Nb.Ostrawica-V-sondaz-2010-03-22,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/6af7862e-a70a-4a61-985a-fc37f0ba0cbc/download/KGK-NowyPort-GSR-Nb.Ostrawica-V-sondaz-2010-03-22.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:22:59.181089,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 6d6d5ef3-de09-42e1-8116-b90acb28d3b7,NowyPort-GSR-Nb.Pirs-Remontowy-sondaz-2010-03-22,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/6d6d5ef3-de09-42e1-8116-b90acb28d3b7/download/KGK-NowyPort-GSR-Nb.Pirs-Remontowy-sondaz-2010-03-22.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:23:38.309665,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 0189f907-f482-4194-8850-19c6db6ee687,NowyPort-GSR-Nb.Remontowe-sondaz-2015-03-19,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/0189f907-f482-4194-8850-19c6db6ee687/download/KGK-NowyPort-GSR-Nb.Remontowe-sondaz-2015-03-19.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:24:18.850228,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej e2787d11-cd2d-4e51-9a13-062761d4f709,NowyPort-GSR-Nb.Zdobywcow-Kolobrzegu-sondaz-2015-07-31,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/e2787d11-cd2d-4e51-9a13-062761d4f709/download/KGK-NowyPort-GSR-Nb.Zdobywcow-Kolobrzegu-sondaz-2015-07-31.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:24:43.995928,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 6cc14ef2-3dfc-4098-af9b-4ae31ebf09d8,NowyPort-Nb.Barkowe-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/6cc14ef2-3dfc-4098-af9b-4ae31ebf09d8/download/KGK-NowyPort-Nb.Barkowe-sondaz-2017-07-11.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:25:17.497352,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 6a6bce8f-e34d-4b23-82ab-01c0b07eb35d,NowyPort-Nb.Bazy-Barek-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/6a6bce8f-e34d-4b23-82ab-01c0b07eb35d/download/KGK-NowyPort-Nb.Bazy-Barek-sondaz-2017-07-11.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:25:40.268911,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 2e4f3493-a7dd-45ab-bd68-45b3e21454ed,NowyPort-Nb.Bytomskie-sondaz-2017-12-08,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/2e4f3493-a7dd-45ab-bd68-45b3e21454ed/download/KGK-NowyPort-Nb.Bytomskie-sondaz-2017-12-08.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:26:12.499217,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej e2ac4418-a8ee-415b-8cae-857325f8249c,NowyPort-Nb.Chemikow-sondaz-2017-05-17,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/e2ac4418-a8ee-415b-8cae-857325f8249c/download/KGK-NowyPort-Nb.Chemikow-sondaz-2017-05-17.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:26:36.286671,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 438f4a61-dcf6-4297-8e35-84ded2d89bc3,NowyPort-Nb.Flisakow-sondaz-2017-07-03,,http://KGK-NowyPort-Nb.Flisakow-sondaz-2017-07-03.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:27:00.928271,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 246e371d-beeb-4006-ac6a-448295dfc461,NowyPort-Nb.Krakowskie-Maritim-sondaz-2017-07-26,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/246e371d-beeb-4006-ac6a-448295dfc461/download/KGK-NowyPort-Nb.Krakowskie-Maritim-sondaz-2017-07-26.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:27:28.831208,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3803d503-aec9-4c06-aca5-032170610d84,NowyPort-Nb.Krakowskie-PRCiP-sondaz-2015-04-16,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/3803d503-aec9-4c06-aca5-032170610d84/download/KGK-NowyPort-Nb.Krakowskie-PRCiP-sondaz-2015-04-16.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:27:51.802917,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 003b1207-1ead-4e05-9943-2fa4e63be67b,NowyPort-Nb.Mew-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/003b1207-1ead-4e05-9943-2fa4e63be67b/download/KGK-NowyPort-Nb.Mew-sondaz-2017-07-11.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:28:12.134933,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 8bcff492-f2ac-493a-9dfc-c54f4d539241,NowyPort-Nb.Obroncow-Poczty-Polskiej-sondaz-2017-08-09,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/8bcff492-f2ac-493a-9dfc-c54f4d539241/download/KGK-NowyPort-Nb.Obroncow-Poczty-Polskiej-sondaz-2017-08-09.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:28:35.234715,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ce4fec56-a75a-495a-af72-1f6a94401055,NowyPort-Nb.Obroncow-Westerplatte-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/ce4fec56-a75a-495a-af72-1f6a94401055/download/KGK-NowyPort-Nb.Obroncow-Westerplatte-sondaz-2017-07-11.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:29:01.201334,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b4d59ef4-de27-4817-b4e4-4744a00b32b1,NowyPort-Nb.Oliwskie-sondaz-2017-07-12,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/b4d59ef4-de27-4817-b4e4-4744a00b32b1/download/KGK-NowyPort-Nb.Oliwskie-sondaz-2017-07-12.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:29:29.877888,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 89e4ed1a-18dd-4842-a63c-57db03058bd8,NowyPort-Nb.Polaczeniowe-sondaz-2017-02-02,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/89e4ed1a-18dd-4842-a63c-57db03058bd8/download/KGK-NowyPort-Nb.Polaczeniowe-sondaz-2017-02-02.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:30:00.563428,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 10f63fd6-f498-454c-b098-88035fa90dd5,NowyPort-Nb.Przemysłowe-sondaz-2017-11-03,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/10f63fd6-f498-454c-b098-88035fa90dd5/download/KGK-NowyPort-Nb.Przemysowe-sondaz-2017-11-03.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:30:21.466609,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b9d6b3d3-838b-4702-9c97-77c80184ac83,NowyPort-Nb.Szczecinskie-sondaz-2017-12-28,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/b9d6b3d3-838b-4702-9c97-77c80184ac83/download/KGK-NowyPort-Nb.Szczecinskie-sondaz-2017-12-28.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:30:44.266733,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej befab4a9-65b5-461a-9d3f-dfadc30bb54d,NowyPort-Nb.Wislane-sondaz-2016-11-25,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/befab4a9-65b5-461a-9d3f-dfadc30bb54d/download/KGK-NowyPort-Nb.Wislane-sondaz-2016-11-25.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:31:07.497688,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 47653e62-7584-4227-817c-f0aed79f9be8,NowyPort-Nb.Zachodnie-sondaz-2017-12-12,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/47653e62-7584-4227-817c-f0aed79f9be8/download/KGK-NowyPort-Nb.Zachodnie-sondaz-2017-12-12.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:31:31.563864,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej d7fefffa-afc6-4a66-b0c2-51439114e558,NowyPort-Nb.Zakret-5-ciu-gwizdkow-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/d7fefffa-afc6-4a66-b0c2-51439114e558/download/KGK-NowyPort-Nb.Zakret-5-ciu-gwizdkow-sondaz-2017-07-11.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:32:03.457338,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej c9471a8f-0d60-4b2c-98f3-552996b37f21,NowyPort-Nb.Zbozowe-Elewator-3-4-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/c9471a8f-0d60-4b2c-98f3-552996b37f21/download/KGK-NowyPort-Nb.Zbozowe-Elewator-3-4-sondaz-2017-07-11.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:32:34.422438,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 47a757b7-48fd-4a85-a9e4-e6cbcbc744ba,NowyPort-Nb.Zbozowe-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/47a757b7-48fd-4a85-a9e4-e6cbcbc744ba/download/KGK-NowyPort-Nb.Zbozowe-sondaz-2017-07-11.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:33:07.436877,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej fd3e0e97-97be-4b49-a00e-471d04f45319,NowyPort-Nb.Zbozowe-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/fd3e0e97-97be-4b49-a00e-471d04f45319/download/KGK-NowyPort-Nb.Ziolkowskiego-sondaz-2017-07-12.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:33:45.683185,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej e70d9b54-2f0b-4176-b9ed-38ac6de41778,NowyPort-Remontowa-Shipbuilding-Nb.CN-100-sondaz-2016-04-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/e70d9b54-2f0b-4176-b9ed-38ac6de41778/download/KGK-NowyPort-Remontowa-Shipbuilding-Nb.CN-100-sondaz-2016-04-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:34:40.480937,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 1fb52dfc-efa1-49a9-8764-c09539e59254,NowyPort-Remontowa-Shipbuilding-Pochylnia-sondaz-CP1A-2016-04-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/1fb52dfc-efa1-49a9-8764-c09539e59254/download/KGK-NowyPort-Remontowa-Shipbuilding-Pochylnia-sondaz-CP1A-2016-04-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:35:17.171453,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dcf38b3e-47be-4341-b219-da6cd63f8280,NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Drewnica-sondaz-2016-05-16,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/dcf38b3e-47be-4341-b219-da6cd63f8280/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Drewnica-sondaz-2016-05-16.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:35:53.718378,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej eaf945b1-e1fe-4099-b266-f54b9b26834e,NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Kaszubskie-sondaz-2015-04-30,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/eaf945b1-e1fe-4099-b266-f54b9b26834e/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Kaszubskie-sondaz-2015-04-30.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:36:43.121908,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej bc3539c6-5160-4cf8-9ba1-f8f21cf474e7,NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Nowe-17A-sondaz-2017-03-28,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/bc3539c6-5160-4cf8-9ba1-f8f21cf474e7/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Nowe-17A-sondaz-2017-03-28.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:37:16.307274,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 489f5009-4395-4051-886b-eae4564763c9,NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Pirs-sondaz-2016-05-16,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/489f5009-4395-4051-886b-eae4564763c9/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Pirs-sondaz-2016-05-16.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:37:47.763917,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 06aea211-0605-4c28-8fbf-04d7e17538fa,NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Remontowe-19A-sondaz-2017-03-28,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/06aea211-0605-4c28-8fbf-04d7e17538fa/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Remontowe-19A-sondaz-2017-03-28.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:38:14.566453,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej be088caf-9b52-4a55-9e4e-6503968190f9,NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Trawlerowe-sondaz-2016-05-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/be088caf-9b52-4a55-9e4e-6503968190f9/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Trawlerowe-sondaz-2016-05-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:38:40.870387,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 408f84b3-54f4-4f0c-b139-723fe7aa2e96,NowyPort-Stn-Gdanska-PochylniaC-sondaz-2016-05-10,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/408f84b3-54f4-4f0c-b139-723fe7aa2e96/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-PochylniaC-sondaz-2016-05-10.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:39:14.469623,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 142efd2d-dc00-405d-87bc-adac06bf85ff,NowyPort-Stn-Gdanska-Stanowisko-K2-sondaz-2017-03-28,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/142efd2d-dc00-405d-87bc-adac06bf85ff/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-Stanowisko-K2-sondaz-2017-03-28.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:39:47.609081,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 0dd1b21e-c94d-47cd-83d4-8e2ff3471f0e,PortPolnocny-BasenPaliw-1-stanowisko-O-sondaz-2017-04-27,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/0dd1b21e-c94d-47cd-83d4-8e2ff3471f0e/download/KGK-PortPolnocny-BasenPaliw-1-stanowisko-O-sondaz-2017-04-27.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:40:24.152776,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 537e3a45-bef5-4d24-a222-8bacb02cad25,PortPolnocny-BasenPaliw-1-stanowisko-P-sondaz-2017-04-27,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/537e3a45-bef5-4d24-a222-8bacb02cad25/download/KGK-PortPolnocny-BasenPaliw-1-stanowisko-P-sondaz-2017-04-27.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:40:49.810495,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 217a5dab-d291-4782-95f7-bb4c145b863b,PortPolnocny-BasenPaliw-2-stanowisko-R-sondaz-2017-11-09,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/217a5dab-d291-4782-95f7-bb4c145b863b/download/KGK-PortPolnocny-BasenPaliw-2-stanowisko-R-sondaz-2017-11-09.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:41:14.291714,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ad9353e4-0f6d-4667-a9b9-37fc901765a5,PortPolnocny-BasenPaliw-2-stanowisko-T-sondaz-2017-03-24,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/ad9353e4-0f6d-4667-a9b9-37fc901765a5/download/KGK-PortPolnocny-BasenPaliw-2-stanowisko-T-sondaz-2017-03-24.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:41:39.023579,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ff797fd2-d0b0-4973-bf59-fdab53f5172e,PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Kapitanatu-sondaz-2016-11-02,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/ff797fd2-d0b0-4973-bf59-fdab53f5172e/download/KGK-PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Kapitanatu-sondaz-2016-11-02.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:42:26.130276,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 427af938-cef8-43e8-aa5e-f45e6dac9b75,PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Polnocne-sondaz-2016-11-02,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/427af938-cef8-43e8-aa5e-f45e6dac9b75/download/KGK-PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Polnocne-sondaz-2016-11-02.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:42:57.394819,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 73b204b0-0c7b-41b2-9a9d-090db83dcf9e,PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Poludniowe-sondaz-2016-11-02,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/73b204b0-0c7b-41b2-9a9d-090db83dcf9e/download/KGK-PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Poludniowe-sondaz-2016-11-02.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:43:23.052466,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ba4580ec-82fc-498c-aeca-63fa65d3ef59,PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Zachodnie-sondaz-2016-11-02,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/ba4580ec-82fc-498c-aeca-63fa65d3ef59/download/KGK-PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Zachodnie-sondaz-2016-11-02.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:43:46.478244,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 297a54ef-5b5d-4a7c-a573-c19162cfed69,PortPolnocny-Pirs-DCT1-sondaz-2017-07-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/297a54ef-5b5d-4a7c-a573-c19162cfed69/download/KGK-PortPolnocny-Pirs-DCT1-sondaz-2017-07-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:44:16.722433,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 22bc9821-0f0c-46b3-ba5c-bdc76e5095ad,PortPolnocny-Pirs-DCT2-2017-07-18,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/22bc9821-0f0c-46b3-ba5c-bdc76e5095ad/download/KGK-PortPolnocny-Pirs-DCT2-2017-07-18.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:44:42.613555,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 72a34ec1-05c9-4599-aa82-52d90f582308,PortPolnocny-Pirs-Gaspol-sondaz-2017-02-10,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/72a34ec1-05c9-4599-aa82-52d90f582308/download/KGK-PortPolnocny-Pirs-Gaspol-sondaz-2017-02-10.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:45:12.080485,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 4d3d3fb0-9e08-48d5-ae45-0ccacc2dae1d,PortPolnocny-Pirs-Rudowy-sondaz-2017-07-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/4d3d3fb0-9e08-48d5-ae45-0ccacc2dae1d/download/KGK-PortPolnocny-Pirs-Rudowy-sondaz-2017-07-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:45:48.416852,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej fdb5d622-c120-4053-9156-8a0ec7e0231a,PortPolnocny-Pirs-Weglowy-sondaz-2017-04-13,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/fdb5d622-c120-4053-9156-8a0ec7e0231a/download/KGK-PortPolnocny-Pirs-Weglowy-sondaz-2017-04-13.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:46:13.247089,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 22c1b75b-ff6b-45da-87b3-1f2bf96a5134,PortPolnocny-stanowisko-T1-sondaz-2017-10-23,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/22c1b75b-ff6b-45da-87b3-1f2bf96a5134/download/KGK-PortPolnocny-stanowisko-T1-sondaz-2017-10-23.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:46:54.743735,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3084f50a-b708-458d-b197-1ea204491163,Przestrzenne dane geologiczne w formie danych połączonych (Linked Open Data) – pełen zasób,"Dane połączone (Linked Open Data) z wykorzystaniem modelu RDF w serializacji N-TRIPLES. Pełen zasób metadanych RDF został udostępniony w postaci jednego pliku. Ze względu na cotygodniową synchronizację danych z bazą źródłową plik został udostępniony w postaci linku. Plik zawiera metadane o geologicznych danych przestrzennych powiązane z zasobami baz danych Państwowego Instytutu Geologicznego, zasobami Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, z geograficzną bazą danych Geonames, co ułatwia wyszukiwanie i korzystanie z danych geologicznych.",http://metadane.pgi.gov.pl/semantic-metadata/dataset.nt,,"RDF,N-Triples,Linked Open Data,LOD",,2018-01-12T09:01:34.989701,,przestrzenne-dane-geologiczne-semantyczne-metadane,Przestrzenne dane geologiczne - semantyczne metadane,"Semantyczne metadane w formie danych połączonych (Linked Open Data) umożliwiają łatwe wyszukanie przestrzennych danych geologicznych przy użyciu popularnych wyszukiwarek internetowych, a w konsekwencji ich przyszłe wykorzystanie. Za pomocą metadanych możliwy jest dostęp do ponad 5000 map geologicznych, hydrogeologicznych, środowiskowych: seryjnych, nieseryjnych, regionalnych oraz danych przestrzennych dotyczących otworów wiertniczych obiektów hydrogeologicznych, badań geofizycznych, jaskiń, geostanowisk i innych danych. Metadane zostały połączone z bazą skanów map geologicznych, bazą danych geograficznych GeoNames i zasobem Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.",srodowisko,2018-01-12T07:57:13.351047,2018-01-12T08:47:55.247682,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy b8587dc8-27e1-4a1b-8b9f-79de40509796,Przestrzenne dane geologiczne w formie danych połączonych (Linked Open Data) - indeks plików RDF,"Dane połączone (Linked Open Data) z wykorzystaniem modelu RDF w postaci indeksu plików. Indeks zawiera metadane o geologicznych danych przestrzennych powiązane z zasobami baz danych Państwowego Instytutu Geologicznego, zasobami Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, z geograficzną bazą danych Geonames, co ułatwia wyszukiwanie i korzystanie z danych geologicznych.",http://metadane.pgi.gov.pl/semantic-metadata/indexrdf.html,HTML,"RDF, Linked Open Data, LOD",,2018-01-12T09:45:39.115752,,przestrzenne-dane-geologiczne-semantyczne-metadane,Przestrzenne dane geologiczne - semantyczne metadane,"Semantyczne metadane w formie danych połączonych (Linked Open Data) umożliwiają łatwe wyszukanie przestrzennych danych geologicznych przy użyciu popularnych wyszukiwarek internetowych, a w konsekwencji ich przyszłe wykorzystanie. Za pomocą metadanych możliwy jest dostęp do ponad 5000 map geologicznych, hydrogeologicznych, środowiskowych: seryjnych, nieseryjnych, regionalnych oraz danych przestrzennych dotyczących otworów wiertniczych obiektów hydrogeologicznych, badań geofizycznych, jaskiń, geostanowisk i innych danych. Metadane zostały połączone z bazą skanów map geologicznych, bazą danych geograficznych GeoNames i zasobem Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.",srodowisko,2018-01-12T07:57:13.351047,2018-01-12T08:47:55.247682,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy e85ccb95-c187-4af0-ac0c-cca1af8a2041,Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia - aktualnie obowiązujące,,http://umowy-midzynarodowe---obowizujce.xlsx,XLSX,excel tabela,,2018-01-11T12:44:52.325410,,akty-prawne-dotyczace-uznawania-wyksztalcenia-aktualnie-obowiazujace,Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia,"Dokumenty o wykształceniu mogą zostać uznane w Polsce na podstawie umów międzynarodowych lub - w przypadku ich braku - na podstawie przepisów krajowych (ustaw lub rozporządzeń o nostryfikacji).Uwaga: Jeżeli dyplom nie jest objęty żadną umową międzynarodową (tzn. nie spełnia zapisów danej umowy lub pochodzi z kraju, z którym Polska takiej umowy nie podpisała), ale uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi wtedy art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).",administracja_publiczna,2018-01-11T11:41:14.231964,2018-01-11T11:46:48.888059,ministerstwo_nauki_i_szkolnictwa_wyzszego,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego fd31b43a-4971-4567-a0d5-f5e3b9e22285,Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia - wypowiedziane,"Umowy międzynarodowe wypowiedziane, ale dyplomy uzyskane w czasie ich obowiązywania nadal są uznawane na ich podstawie.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/258d7521-fd06-4c35-8fd2-a6af9b2b9fb2/resource/fd31b43a-4971-4567-a0d5-f5e3b9e22285/download/umowy-midzynarodowe--wypowiedziane.xlsx,XLSX,tabela excel,,2018-01-11T12:46:29.433219,,akty-prawne-dotyczace-uznawania-wyksztalcenia-aktualnie-obowiazujace,Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia,"Dokumenty o wykształceniu mogą zostać uznane w Polsce na podstawie umów międzynarodowych lub - w przypadku ich braku - na podstawie przepisów krajowych (ustaw lub rozporządzeń o nostryfikacji).Uwaga: Jeżeli dyplom nie jest objęty żadną umową międzynarodową (tzn. nie spełnia zapisów danej umowy lub pochodzi z kraju, z którym Polska takiej umowy nie podpisała), ale uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi wtedy art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).",administracja_publiczna,2018-01-11T11:41:14.231964,2018-01-11T11:46:48.888059,ministerstwo_nauki_i_szkolnictwa_wyzszego,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6567d052-0b64-4d1a-81ba-f49a373e01e6,Zachorowania na nowotwory według powiatów,"Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1999-2015 według powiatów, płci i lokalizacji nowotworu (ICD-10 C00-D09)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/296a5e8e-2ed3-4d9a-8e48-5c6550fe6e47/resource/6567d052-0b64-4d1a-81ba-f49a373e01e6/download/Zachorowanianowotwory1999-2015powiaty.csv,CSV,.csv,,2018-01-11T12:18:48.505190,,zachorowania-nowotwory-powiaty,Zachorowania na nowotwory złośliwe według powiatów,"Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1999-2015 według powiatów, płci i lokalizacji nowotworu (ICD-10 C00-D09)",nauka_oswiata,2018-01-11T11:16:40.995062,2018-01-11T11:37:08.619188,centrum-onkologii-instytut-im-marii-sklodowskiej-curie,Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 5adab977-8558-43a0-a721-659c30614b13,Zachorowania_1999-2015_wojewodztwo,"Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1999-2015 według województw, płci i wieku",http://Zachorowania1999-2015wojewodztwo.csv,CSV,pliki w formatach CSV i XLSX,,2018-01-11T12:11:46.913627,,zachorowania-na-nowotwory-zlosliwe-w-polsce-wedlug-wojewodztw,Zachorowania na nowotwory złośliwe w Polsce według województw,"Liczba zgłoszonych do KRN zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1999-2015 według płci, wieku, województwa zamieszkania i lokalizacji nowotworu (ICD-10 C00-D09)",nauka_oswiata,2018-01-11T11:06:34.688373,2018-01-11T11:11:50.574959,centrum-onkologii-instytut-im-marii-sklodowskiej-curie,Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 68216842-abf4-444b-922d-8a987fa94168,Liczba osób zameldowanych na pobyt stały,"Liczba osób zameldowanych na pobyt stały według gminy, płci oraz wieku - stan na 31.12.2017 r.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a85baada-d943-4157-8a53-83e94fc2a141/resource/68216842-abf4-444b-922d-8a987fa94168/download/zameldowaninapobytstay2017.csv,CSV,"wykaz,lista,zestawienie",,2018-01-10T13:22:39.676703,,liczba-osob-zameldowanych-na-pobyt-staly,Liczba osób zameldowanych na pobyt stały,"Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w podziale na poszczególne gminy – stan na 31.12.2017 r. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL, dot. osób zameldowanych na pobyt stały (tj. osób, które w rejestrze PESEL nie mają zarejestrowanej daty zgonu lub daty znalezienia zwłok).",spoleczenstwo,2018-01-10T12:20:32.373312,2018-01-15T07:57:16.446773,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 67a6e14d-83a1-4f2f-b931-a887c8e7883a,Liczba osób zameldowanych na pobyt stały,"Liczba osób zameldowanych na pobyt stały według gminy, płci oraz wieku - stan na 31.12.2017 r.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a85baada-d943-4157-8a53-83e94fc2a141/resource/67a6e14d-83a1-4f2f-b931-a887c8e7883a/download/zameldowaninapobytstay2017.xlsx,XLSX,"wykaz,lista,zestawienie",,2018-01-10T13:23:18.302017,,liczba-osob-zameldowanych-na-pobyt-staly,Liczba osób zameldowanych na pobyt stały,"Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w podziale na poszczególne gminy – stan na 31.12.2017 r. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL, dot. osób zameldowanych na pobyt stały (tj. osób, które w rejestrze PESEL nie mają zarejestrowanej daty zgonu lub daty znalezienia zwłok).",spoleczenstwo,2018-01-10T12:20:32.373312,2018-01-15T07:57:16.446773,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 6d8aab45-721e-430d-965e-da07cb3c4529,Wykaz przedsiębiorstw państwowych 30-09-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/50683c40-3ebf-42a3-8619-8b4ff57d187d/resource/6d8aab45-721e-430d-965e-da07cb3c4529/download/Wykaz-przedsibiorstw-pastwowych-30092017--dp.xls,XLS,ewidencja,,2018-01-08T10:11:37.732098,,wykaz-przedsiebiorstw-panstwowych-30-09-2017,Wykaz przedsiębiorstw państwowych według stanu na dzień 30.09.2017 r.,"Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub do działania w imieniu Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259).",administracja_publiczna,2018-01-08T09:10:52.976893,2018-01-08T09:11:39.017895,prokuratoria-generalna-rzeczypospolitej-polskiej,Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 3597f350-c538-4db2-b98a-6cfb10023c61,Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa 30-09-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/037162ea-08da-4e23-8219-c33fb89bb2f3/resource/3597f350-c538-4db2-b98a-6cfb10023c61/download/Wykaz-spoek-z-udziaem-SP-30092017-dp.xls,XLS,ewidencja,,2018-01-08T10:08:20.766744,,wykaz-spolek-z-udzialem-skarbu-panstwa-30-09-2017-r,Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa według stanu na dzień 30.09.2017 r.,"Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub do działania w imieniu Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259). ",administracja_publiczna,2018-01-08T09:07:18.215942,2018-01-08T09:08:23.816621,prokuratoria-generalna-rzeczypospolitej-polskiej,Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej d2315ae3-ab77-4953-b572-6f1382ff7284,Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych 30.09.2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/7be1a8de-1d4a-4327-86f8-b09f9043cc6c/resource/d2315ae3-ab77-4953-b572-6f1382ff7284/download/Wykaz-pastwowych-jednostek-organizacyjnych-30.09.2017-r.--dp.xls,XLS,ewidencja,,2018-01-08T09:38:56.746743,,wykaz-panstwowych-jednostek-organizacyjnych,"Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych lub do działania w imieniu Skarbu Państwa według stanu na dzień 30.09.2017 r.","Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub do działania w imieniu Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259). ",administracja_publiczna,2018-01-08T08:37:40.168335,2018-01-08T08:38:59.815112,prokuratoria-generalna-rzeczypospolitej-polskiej,Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 73628da9-9831-4caf-a776-da57dcc39631,Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c349aaf6-0e83-49c2-9674-867841959fbf/resource/73628da9-9831-4caf-a776-da57dcc39631/download/Sprawozdanie-o-stanie-mienia-Skarbu-Pastwa-31-12-2016-r-dp.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2018-01-08T09:29:56.681912,,sprawozdanie-o-stanie-mienia-skarbu-panstwa-2016-r,Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.,"Artykuł 43 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej przygotowuje i przedkłada Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa” (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259). ",administracja_publiczna,2018-01-08T08:27:10.336715,2018-01-08T08:40:10.119407,prokuratoria-generalna-rzeczypospolitej-polskiej,Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej d46e1d6d-1575-40e5-873a-fcfa84f067c9,Statystyki rejestru nazw domeny .pl (html) ,Dane dotyczące liczby nazw w domenie .pl prezentowane w formie tabel i wykresów na stronie rejestru pod adresem www.dns.pl.,https://www.dns.pl/statystyki.html,HTML,"html,statystyki",,2018-01-08T08:19:46.316332,,statystyki-rejestru-domeny-pl,Statystyki rejestru domeny .pl,,nauka_oswiata,2018-01-08T06:49:50.687977,2018-01-09T08:00:32.350498,naukowa-i-akademicka-siec-komputerowa-panstwowy-instytut-badawczy,Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy a11d4c98-78a4-4156-a07b-9d5b6b8984cf,Liczba aktywnych w DNS nazw domeny .pl,"Skrypt zwraca dane z rejestru domeny .pl w formacie JSON. W parametrach wysyłanego zapytania należy określić rodzaj żądanej statystyki i okres jakiego mają dotyczyć dane. Skrypty zwraca znaki w kodowaniu UTF-8.

URL: https://www.dns.pl/cgi-bin/statystyki.pl

Metoda: GET


Parametry:
- Parametr definiujący zakres czasowy [wymagany jeden]:
* month : int – zakres miesięczny, definiujący z ilu ostatnich miesięcy będę prezentowane dane (opcjonalny)
* year : int – zakres roczny, definiujący z ilu ostatnich lat będę prezentowane dane (opcjonalny)
- Parametry definiujący rodzaj danych
* stat : < adomenypl | aktidn | dnssec> string – rodzaj statystyki [wymagany]


Znaczenie wartości parametru ""stat"" :
- adomenypl – Liczba aktywnych w DNS nazw domeny .pl
- aktidn – Liczba aktywnych w DNS nazw IDN
- dnssec – Liczba nazw domeny .pl zabezpieczonych DNSSEC
",https://www.dns.pl/cgi-bin/statystyki.pl?year=10&stat=adomenypl,JSON,"json,statystyki",,2018-01-08T08:07:45.574640,,statystyki-rejestru-domeny-pl,Statystyki rejestru domeny .pl,,nauka_oswiata,2018-01-08T06:49:50.687977,2018-01-09T08:00:32.350498,naukowa-i-akademicka-siec-komputerowa-panstwowy-instytut-badawczy,Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy aad15949-7200-4047-a3bc-51f6bc022479,Liczba aktywnych w DNS nazw IDN,"Skrypt zwraca dane z rejestru domeny .pl w formacie JSON. W parametrach wysyłanego zapytania należy określić rodzaj żądanej statystyki i okres jakiego mają dotyczyć dane. Skrypty zwraca znaki w kodowaniu UTF-8.


URL: https://www.dns.pl/cgi-bin/statystyki.pl

Metoda: GET


Parametry:
- Parametr definiujący zakres czasowy [wymagany jeden]:
* month : int – zakres miesięczny, definiujący z ilu ostatnich miesięcy będę prezentowane dane (opcjonalny)
* year : int – zakres roczny, definiujący z ilu ostatnich lat będę prezentowane dane (opcjonalny)
- Parametry definiujący rodzaj danych
* stat : < adomenypl | aktidn | dnssec> string – rodzaj statystyki [wymagany]


Znaczenie wartości parametru ""stat"" :1. adomenypl – Liczba aktywnych w DNS nazw domeny .pl2. aktidn – Liczba aktywnych w DNS nazw IDN3. dnssec – Liczba nazw domeny .pl zabezpieczonych DNSSEC",https://www.dns.pl/cgi-bin/statystyki.pl?year=10&stat=aktidn,JSON,json,,2018-01-08T12:16:16.782403,,statystyki-rejestru-domeny-pl,Statystyki rejestru domeny .pl,,nauka_oswiata,2018-01-08T06:49:50.687977,2018-01-09T08:00:32.350498,naukowa-i-akademicka-siec-komputerowa-panstwowy-instytut-badawczy,Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy 87cd7420-7628-4585-851a-e5c1541261a8, Liczba nazw domeny .pl zabezpieczonych DNSSEC,"Skrypt zwraca dane z rejestru domeny .pl w formacie JSON. W parametrach wysyłanego zapytania należy określić rodzaj żądanej statystyki i okres jakiego mają dotyczyć dane. Skrypty zwraca znaki w kodowaniu UTF-8.

URL: https://www.dns.pl/cgi-bin/statystyki.pl

Metoda: GET


Parametry:
- Parametr definiujący zakres czasowy [wymagany jeden]:
* month : int – zakres miesięczny, definiujący z ilu ostatnich miesięcy będę prezentowane dane (opcjonalny)
* year : int – zakres roczny, definiujący z ilu ostatnich lat będę prezentowane dane (opcjonalny)
- Parametry definiujący rodzaj danych
* stat : < adomenypl | aktidn | dnssec> string – rodzaj statystyki [wymagany]


Znaczenie wartości parametru ""stat"" :
- adomenypl – Liczba aktywnych w DNS nazw domeny .pl
- aktidn – Liczba aktywnych w DNS nazw IDN
- dnssec – Liczba nazw domeny .pl zabezpieczonych DNSSEC
",https://www.dns.pl/cgi-bin/statystyki.pl?year=10&stat=dnssec,JSON,"json,statystyki",,2018-01-08T12:18:41.843170,,statystyki-rejestru-domeny-pl,Statystyki rejestru domeny .pl,,nauka_oswiata,2018-01-08T06:49:50.687977,2018-01-09T08:00:32.350498,naukowa-i-akademicka-siec-komputerowa-panstwowy-instytut-badawczy,Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy 95f73c9a-3930-4460-bbca-d53ff649c63d,Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,Lista rzeczoznawców MKiDN (stan na 02.02.2017 r.).,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/33f48fbd-4cc6-47e5-9aa0-a1ea3c31f87e/resource/95f73c9a-3930-4460-bbca-d53ff649c63d/download/Lista-rzeczoznawcow-MKiDN-stan-na-02.02.2017-r..xlsx,XLSX,Lista,,2018-01-05T15:45:11.056649,,rzeczoznawcy-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,"Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje uprawnienia rzeczoznawcy w określonej dziedzinie opieki nad zabytkami.Powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rzeczoznawca ma prawo do wydawania merytorycznych ocen i opinii w sprawach związanych z ochroną zabytków na rzecz organów ochrony zabytków, organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Policji, organów administracji celnej, Straży Granicznej, organów kontroli skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.",administracja_publiczna,2018-01-05T14:43:36.270475,2018-01-05T14:45:13.685730,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7887aca9-ef5b-4aa6-87f6-948a28773577,Lista stypendystów MKiDN - 2014 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 r.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f6ad5f01-9acf-4794-a0b9-4b4c344f9753/resource/7887aca9-ef5b-4aa6-87f6-948a28773577/download/Lista-stypendystow-MKiDN-na-2014-r.---I-nabor.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:40:20.800719,,lista-stypendystow-mkidn-2014-r,Lista stypendystów MKiDN - 2014 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 r.",administracja_publiczna,2018-01-05T14:39:40.661828,2018-01-05T14:40:26.222159,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2bead0d6-4ecf-4f22-8d41-9c103ae5321d,Lista stypendystów MKiDN - 2014 r. - II nabór,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 r. - II nabór",http://Lista-stypendystow-MKiDN-na-2014-r.---II-nabor.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:38:28.772635,,lista-stypendystow-mkidn-2014-r-ii-nabor,Lista stypendystów MKiDN - 2014 r. - II nabór,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 r. - II nabór",administracja_publiczna,2018-01-05T14:37:36.878723,2018-01-05T14:38:33.890520,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 87604803-6fd2-4c8d-bbed-f1c993ed28fb,Lista stypendystów MKiDN - 2015 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2015 r.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66dd5ead-efb1-4d13-bbc3-26b8cae9c356/resource/87604803-6fd2-4c8d-bbed-f1c993ed28fb/download/Lista-stypendystow-MKiDN-na-2015-r..xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:36:05.943673,,lista-stypendystow-mkidn-2015-r,Lista stypendystów MKiDN - 2015 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2015 r.",administracja_publiczna,2018-01-05T14:35:26.709979,2018-01-05T14:36:11.836536,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 51482d5e-548b-48a5-8d55-5e194061b806,Lista stypendystów MKiDN - 2016 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2016 r.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0ef9792e-e198-4c01-8082-381e81ec9851/resource/51482d5e-548b-48a5-8d55-5e194061b806/download/Lista-stypendystow-MKiDN-na-2016-r..xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:33:11.921354,,lista-stypendystow-mkidn-2016-r,Lista stypendystów MKiDN - 2016 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2016 r.",administracja_publiczna,2018-01-05T14:32:30.346719,2018-01-05T14:33:14.722820,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9ed41573-3e59-4055-a773-39ce884f7e1b,Lista stypendystów MKiDN - 2016 r. - II nabór,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2016 r. - II nabór",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/aa025153-36cb-4118-8e90-5825be79bd85/resource/9ed41573-3e59-4055-a773-39ce884f7e1b/download/Lista-stypendystow-MKiDN-na-2016-r.---II-nabor.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:31:00.648799,,lista-stypendystow-mkidn-2016-r-ii-nabor,Lista stypendystów MKiDN - 2016 r. - II nabór,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2016 r. - II nabór",administracja_publiczna,2018-01-05T14:30:11.656616,2018-01-05T14:31:03.007173,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego f13cd676-a823-43df-a1e3-d34e7c07a1dc,Lista stypendystów MKiDN - 2017 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 r.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1dee112b-3fec-43bb-b98d-f4a72e9a56c0/resource/f13cd676-a823-43df-a1e3-d34e7c07a1dc/download/Lista-stypendystow-MKiDN-na-2017-r..xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:28:31.164883,,danepubliczne-gov-pl-dataset-dataset,Lista stypendystów MKiDN - 2017 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 r.",administracja_publiczna,2018-01-05T14:27:51.812500,2018-01-05T14:28:33.917072,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2d346533-16f3-4108-b949-a2d00a662ee0,Lista stypendystów MKiDN - 2017 r. - II nabór,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 r. - II nabór",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/db4f7ef3-e61a-46a0-b3d7-d565c602547a/resource/2d346533-16f3-4108-b949-a2d00a662ee0/download/Lista-stypendystow-MKiDN-na-2017-r.---II-nabor.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:24:51.600687,,lista-stypendystow-mkidn-2017-r,Lista stypendystów MKiDN - 2017 r. - II nabór,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 r. - II nabór",administracja_publiczna,2018-01-05T14:23:12.914739,2018-01-05T14:24:53.382642,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4ce98e31-177f-4ff6-9a54-2a6cfe82bf20,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2014 r.,Wyniki naboru wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d6e6ee7-022f-4e8b-95b0-f0cb77d9e492/resource/4ce98e31-177f-4ff6-9a54-2a6cfe82bf20/download/Wyniki-naborow---Programy-MKiDN-2014.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:20:14.192864,,wyniki-naboru-do-programow-mkidn-2014-r,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2014 r.,Wyniki naboru wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 r.,administracja_publiczna,2018-01-05T14:19:26.478973,2018-01-05T14:20:16.286462,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 52b761ba-6a46-43ea-9ed6-76082198a6c3,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2015 r.,Wyniki naboru wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c27b3b2f-40d2-43ac-9b7e-ebbb57e1a8af/resource/52b761ba-6a46-43ea-9ed6-76082198a6c3/download/Wyniki-naborow---Programy-MKiDN-2015.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:14:47.349462,,wyniki-naboru-do-programow-mkidn-2015-r,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2015 r.,Wyniki naboru wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r.,administracja_publiczna,2018-01-05T14:13:44.598339,2018-01-05T14:14:52.594021,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6fe50286-a6b8-4604-b1a8-53763249f6e5,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2016 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9a43bd89-b04f-4bdb-afbd-818651c11f02/resource/6fe50286-a6b8-4604-b1a8-53763249f6e5/download/Wyniki-naborow---Programy-MKiDN-2016.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:10:28.355218,,wyniki-naboru-do-programow-mkidn-2016-r,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2016 r.,Wyniki naboru wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 r.,administracja_publiczna,2018-01-05T14:09:30.716880,2018-01-05T14:49:42.011527,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8e44d491-1118-4745-ae93-8d493d36f374,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0f11e9b6-757a-4f0f-b333-979bd2e5ff0a/resource/8e44d491-1118-4745-ae93-8d493d36f374/download/Wyniki-naborow---Programy-MKiDN-2017.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:06:46.761529,,wyniki-naboru-do-programow-mkidn-2017-r,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2017 r.,Wyniki naboru wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 r.,administracja_publiczna,2018-01-05T14:05:24.131236,2018-01-05T14:06:48.635634,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego aa083761-3fec-45cd-83c1-4ab27582b1c6,Wykaz umów,Wykaz umów cywilnoprawnych zawartych przez Instytut Łączności w 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/aab04b7a-db0f-4009-8b42-5baf89be2bab/resource/aa083761-3fec-45cd-83c1-4ab27582b1c6/download/Wykazumow2017.xls,XLS,xls,,2018-01-03T12:57:27.478176,,wykaz-umow-2017,Wykaz umów 2017,Wykaz umów cywilnoprawnych zawartych przez Instytut Łączności w 2017 r.,nauka_oswiata,2018-01-03T11:54:19.985851,2018-01-25T12:15:23.581006,instytut-lacznosci-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 558081b6-5e8b-4c65-9c13-e7061e00bfca,Katalog prac magisterskich,Katalog prac magisterskich za lata 2010-2017,http://www.wspol.edu.pl/biblioteka/pliki/katalog_prac.xls,XLS,"wykaz,prace magisterskie",,2018-01-03T10:50:04.483816,,katalog-prac-magisterskich,Katalogi prac magisterskich i rozpraw doktorskich,Katalog prac magisterskich za okres 2010 - 2017 oraz rozpraw doktorskich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ,administracja_publiczna,2018-01-03T09:44:50.361089,2018-01-03T13:09:48.300278,wyzsza-szkola-policji-w-szczytnie,Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 0333db3b-6c51-4504-b205-c29c5f9bb039,Baza rozpraw doktorskich,Dostęp do wykazu rozpraw doktorskich za lata 2012-2017 w bazie katalogu ALEPH Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,http://www.wspol.edu.pl/biblioteka/index.php/prace-dyplomowe,HTML,"wykaz,rozprawy doktorskie,katalog ALEPH",,2018-01-03T14:05:56.311969,,katalog-prac-magisterskich,Katalogi prac magisterskich i rozpraw doktorskich,Katalog prac magisterskich za okres 2010 - 2017 oraz rozpraw doktorskich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ,administracja_publiczna,2018-01-03T09:44:50.361089,2018-01-03T13:09:48.300278,wyzsza-szkola-policji-w-szczytnie,Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 656e8285-2ac5-456f-9cb6-79287d1a6edc,Informacja_Prezesa_URE_nr_87_2017,Wykaz Odbiorców Przemysłowych na 2018 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3cb1ba6d-26ca-4511-ad9b-39819d112da9/resource/656e8285-2ac5-456f-9cb6-79287d1a6edc/download/InformacjaPrezesaUREnr872017-1.pdf,PDF,baza danych,,2018-01-02T13:07:44.127309,,wykaz-odbiorcow-przemyslowych-na-2018-r,Wykaz Odbiorców Przemysłowych na 2018 r.,Wykaz Odbiorców Przemysłowych na 2018 r. ,administracja_publiczna,2018-01-02T12:05:47.620316,2018-01-02T12:15:46.979917,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki e40de792-c4c5-4451-8597-0d43451194b0,Rejestr umów zawartych z osobami fizycznymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/729f0509-98a1-41d2-bfcd-661f344ec06f/resource/e40de792-c4c5-4451-8597-0d43451194b0/download/Rejestr-umowcywilnych2017MRiRW.xlsx,XLSX,"tekst, raport, tabela",,2018-01-02T10:51:28.259132,,rejestr-umow-cywilnych-2017-r,Rejestr umów cywilnych - 2017 r.,Rejestr umów cywilnych zawartych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 r.,administracja_publiczna,2018-01-02T09:37:47.723868,2018-01-02T09:51:28.233625,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3d7d1c81-5d12-4bec-a7ed-0a0c495512e9,Rejestr umów prawnych zawartych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ae7cb5ed-30cd-46cd-ab96-2aaed08cbfae/resource/3d7d1c81-5d12-4bec-a7ed-0a0c495512e9/download/Rejestrumowprawnych2017MRiRW.xls,XLS,"tekst, raport, tabela",,2018-01-02T10:35:38.246361,,rejestr-umow-prawnych-2017-r,Rejestr umów prawnych - 2017 r.,Rejestr umów prawnych zawartych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 r.,administracja_publiczna,2018-01-02T09:29:40.055336,2018-01-02T09:39:18.034277,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4977a106-5698-44b8-9988-cad1fe43fb49,Dostawcy-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0ce2ce09-7a3b-4373-af79-e96277eb9f70/resource/4977a106-5698-44b8-9988-cad1fe43fb49/download/dostawcy2016.xlsx,XLSX,lista adresowa,,2018-01-01T10:08:23.467334,,dostawcy-za-2016,dostawcy za 2016,Lista dostawców za 2016 rok.,administracja_publiczna,2018-01-01T09:07:53.633135,2018-01-01T09:08:25.204613,instytut-ochrony-srodowiska-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 5ec0537c-dc60-43c4-b762-c0619919f01c,Dostawcy-2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fe78ca8d-8c8b-4e2c-8157-086ea02ed357/resource/5ec0537c-dc60-43c4-b762-c0619919f01c/download/dostawcy2015.xlsx,XLSX,lista,,2018-01-01T10:06:02.496046,,dostawcy-za-2015,dostawcy za 2015,Lista dostawców za 2015 rok.,budzet_finanse_publiczne,2018-01-01T09:04:34.966617,2018-01-01T09:06:09.399022,instytut-ochrony-srodowiska-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 77af880d-4c76-4c98-b859-486e7dcd1ac1,Brenna pył PM10 listopad 2017,uśrednione dane godzinowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f0f6fde-021f-4e04-afde-b583268ca52b/resource/77af880d-4c76-4c98-b859-486e7dcd1ac1/download/brennaPM10201711.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:55:59.642584,,stezenia-pylu-zawieszonego-pm10-w-brennej,Steżenia pyłu zawieszonego PM10 w Brennej,Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-12-31T17:54:57.581661,2017-12-31T17:56:00.479432,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 9dbfd70f-d8e6-4056-8da1-ef2fb851369a,Liczba dłużników podatkowych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6243132c-c130-4698-9268-2b15713cf5bf/resource/9dbfd70f-d8e6-4056-8da1-ef2fb851369a/download/Liczba-dunikow-podatkowych.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-29T15:28:57.146838,,liczba-dluznikow-podatkowych,Liczba dłużników podatkowych,Liczba dłużników podatkowych zalegających we wpłatach wobec budżetu państwa powyżej 1 mln zł,budzet_finanse_publiczne,2017-12-29T14:27:48.646928,2017-12-29T14:30:04.080656,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 602f3f19-55a1-4083-a16b-db435624af4f,Liczba dłużników podatkowych raport csv,raport csv,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6243132c-c130-4698-9268-2b15713cf5bf/resource/602f3f19-55a1-4083-a16b-db435624af4f/download/Liczba-dunikow-podatkowych.csv,CSV,raport csv,,2017-12-29T15:30:04.103278,,liczba-dluznikow-podatkowych,Liczba dłużników podatkowych,Liczba dłużników podatkowych zalegających we wpłatach wobec budżetu państwa powyżej 1 mln zł,budzet_finanse_publiczne,2017-12-29T14:27:48.646928,2017-12-29T14:30:04.080656,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów b2d90173-d7ad-4953-9d73-503967d171e1,Dane z Polski do programu SUSTREE,Dane z Polski przekazane do utworzenia bazy danych programu SUSTREE,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0d07d465-d7b9-4b54-8279-0758c1a7c0e8/resource/b2d90173-d7ad-4953-9d73-503967d171e1/download/SUSTREE-PL.xlsx,XLSX,Raport,,2017-12-29T14:40:58.302988,,wyciag-z-krlmp-do-programu-sustree,Wyciąg z KRLMP do programu SUSTREE,Plik z danymi dotyczącymi Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego przekazanymi do utworzenia rejestru SUSTREE w ramach programu INTERREG.,srodowisko,2017-12-29T13:34:59.517684,2017-12-29T13:40:59.867498,biuro-nasiennictwa-lesnego,Biuro Nasiennictwa Leśnego 1d70941a-79d7-4ed1-8bbd-cf135983551c,Wspólnotowa skrócona lista leśnego materiału podstawowego,Rejestr zawiera skrócone dane dotyczące leśnego materiału podstawowego w krajach Unii Europejskiej.,http://ec.europa.eu/forematis/,,Raport,,2017-12-29T14:25:21.586534,,skrocona-wspolnotowa-lista-lesnego-materialu-podstawowego,Skrócona wspólnotowa lista leśnego materiału podstawowego,Skrócona lista leśnego materiału podstawowego w Unii Europejskiej,srodowisko,2017-12-29T13:24:04.483855,2017-12-29T13:25:23.088318,biuro-nasiennictwa-lesnego,Biuro Nasiennictwa Leśnego 3fd0bdf9-a322-4415-9752-b6fc206bb8b7,Raport: Ilość zebranego lmr,Zestawienie pozyskanego leśnego materiału rozmnożeniowego wg gatunków w poszczególnych latach.,http://semen.bnl.gov.pl/jawne/?poz=menu/raport_lmr,,Raport,,2017-12-29T14:18:52.950602,,raport-lmr-ilosc-zebranego-lmr-wg-gatunkow,Raport LMR: Ilość zebranego lmr wg gatunków,Zestawienie pozyskanego leśnego materiału rozmnożeniowego wg gatunków w poszczególnych latach,srodowisko,2017-12-29T13:16:35.976838,2017-12-29T13:18:52.912277,biuro-nasiennictwa-lesnego,Biuro Nasiennictwa Leśnego 82fbaee9-5ddc-43a8-90b7-bba27caa16b3,wyniki za rok 2016,Wyniki za rok 2016,http://wyniki.xls,XLS,Wyniki,,2017-12-29T12:46:02.263239,,wyniki-wspolzawodnictwa-sportowego,Wyniki współzawodnictwa sportowego,"Wyniki współzawodnictwawojewództw, powiatów, gmin, klubóww kategoriach:młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy",administracja_publiczna,2017-12-29T11:45:05.967153,2017-12-29T11:46:04.115369,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 84efebd3-61cb-451c-a6dd-b5271fdef6a8,Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane - aktualny na dzień 1 grudnia 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/015e0812-3939-473a-81a3-edb83c53b94a/resource/84efebd3-61cb-451c-a6dd-b5271fdef6a8/download/Rejestr-pozwole-zintegrowanych-12.2017.xlsx,XLSX,dane tabelaryczne,,2017-12-29T12:30:15.270100,,rejestr-instalacji-posiadajacych-pozwolenie-zintegrowane,Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane,Klasyfikacja branżowa jest zgodna z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.,srodowisko,2017-12-29T11:26:53.767697,2017-12-29T11:30:18.026297,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska ec783523-5070-4d89-a05a-7edd37e8b55e,Wizy wydane oraz zastąpione w okresie styczeń-wrzesień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b9de2733-68d9-485f-a151-bfc67866b917/resource/ec783523-5070-4d89-a05a-7edd37e8b55e/download/Wizywydanezast-I-IX-2017.csv,CSV,statystyki,,2017-12-28T10:57:33.521553,,dane-statystyczne-dotyczace-wiz-wydanych-zastapionych-uniewaznionych-oraz-cofnietych,"Dane statystyczne dotyczące wiz wydanych, zastapionych, unieważnionych oraz cofniętych",,administracja_publiczna,2017-12-28T09:56:11.907480,2018-02-09T11:55:06.711672,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej ecccf2a4-28f9-4e9c-aa8c-18eaaacaca14,Wizy cofnięte oraz unieważnione w okresie styczeń-wrzesień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b9de2733-68d9-485f-a151-bfc67866b917/resource/ecccf2a4-28f9-4e9c-aa8c-18eaaacaca14/download/Wizycofnieteuniew-I-IX-2017.csv,CSV,statystyki,,2017-12-28T10:58:25.930934,,dane-statystyczne-dotyczace-wiz-wydanych-zastapionych-uniewaznionych-oraz-cofnietych,"Dane statystyczne dotyczące wiz wydanych, zastapionych, unieważnionych oraz cofniętych",,administracja_publiczna,2017-12-28T09:56:11.907480,2018-02-09T11:55:06.711672,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej bef7399e-5361-45ef-a8a4-2d05f2ab0c88,Wizy wydane oraz zastąpione w okresie październik-grudzień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b9de2733-68d9-485f-a151-bfc67866b917/resource/bef7399e-5361-45ef-a8a4-2d05f2ab0c88/download/Wizywydanezast-I-IV-2017.csv,CSV,statystyki,,2018-02-05T16:07:59.884419,,dane-statystyczne-dotyczace-wiz-wydanych-zastapionych-uniewaznionych-oraz-cofnietych,"Dane statystyczne dotyczące wiz wydanych, zastapionych, unieważnionych oraz cofniętych",,administracja_publiczna,2017-12-28T09:56:11.907480,2018-02-09T11:55:06.711672,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej e40774cc-543d-4c3d-a609-7efe46eeb164,Wizy cofnięte oraz unieważnione w okresie październik-grudzień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b9de2733-68d9-485f-a151-bfc67866b917/resource/e40774cc-543d-4c3d-a609-7efe46eeb164/download/Wizycofnieteuniew-I-IV-2017.csv,CSV,statystyki,,2018-02-05T16:08:19.212190,,dane-statystyczne-dotyczace-wiz-wydanych-zastapionych-uniewaznionych-oraz-cofnietych,"Dane statystyczne dotyczące wiz wydanych, zastapionych, unieważnionych oraz cofniętych",,administracja_publiczna,2017-12-28T09:56:11.907480,2018-02-09T11:55:06.711672,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 857bc6cf-802c-4432-be3e-2ab2fec2ff46,Umowy / Porozumienia o dofinansowanie w ramach POPC,Aktualne Umowy / Porozumienia o dofinansowanie zawarte w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e6477d93-93d2-4fa6-8d46-76ef0e5288f4/resource/857bc6cf-802c-4432-be3e-2ab2fec2ff46/download/Aktualne-UmowyPorozumienia-o-dofinansowanie-POPC.xlsx,XLSX,"raport,tabelka,excel",,2017-12-27T11:48:40.492044,,umowy-porozumienia-o-dofinansowanie-w-ramach-popc,Umowy / Porozumienia o dofinansowanie w ramach POPC,Aktualne Umowy / Porozumienia o dofinansowanie zawarte w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,administracja_publiczna,2017-12-27T10:47:18.521517,2017-12-27T10:48:42.174487,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa c596cda1-d674-4bbb-84ef-0dd6e8b71ece,Listy obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach działania 1.1,Listy obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” POPC,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/bbe0696e-3901-491b-bd4f-ad2ddf9aec30/resource/c596cda1-d674-4bbb-84ef-0dd6e8b71ece/download/Listy-obszarow.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T11:40:32.569097,,lista-obszarow-ze-wskazaniem-projektow-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-1-1-popc,lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach działania 1.1 POPC,Lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” POPC,administracja_publiczna,2017-12-27T10:40:05.078069,2018-01-18T09:24:46.999438,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa f4022d52-9627-45c0-8df6-8314528db16d,Projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach w działania 2.1,Projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach w działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c77f4527-21c7-44a4-bb8f-c002b1c47870/resource/f4022d52-9627-45c0-8df6-8314528db16d/download/Rekomenedowane-projekty-w-ramach2.1.XLSX,XLSX,raport,,2017-12-27T11:34:19.300203,,projekty-rekomendowane-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-2-1,Projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 2.1,"Projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”,",administracja_publiczna,2017-12-27T10:32:09.813690,2017-12-27T10:34:21.722640,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 5469b2ec-577a-4e29-b914-983fe49537cf,Projekty w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu,Lista projektów w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b6cae7be-b919-4ba8-9c0c-766a69deaaee/resource/5469b2ec-577a-4e29-b914-983fe49537cf/download/lista-projektow-sppw.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T11:01:56.227737,,projekty-w-ramach-szwajcarsko-polskiego-programu,Projekty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu,Projekty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu,administracja_publiczna,2017-12-27T09:51:29.061111,2017-12-27T10:01:57.806734,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 69088d23-2166-4c24-af49-a1c4c5b7e166,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1,"Wykaz kandydatów na ekspertów Działanie 3.1 ""Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych""",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/93131457-648c-41bd-9210-3ca45db9a2e7/resource/69088d23-2166-4c24-af49-a1c4c5b7e166/download/Wykazkandydatownaekspertow3.1POPC.xlsx,XLSX,"raport,działanie",,2018-01-18T10:15:16.099878,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1-popc,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1 POPC,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1 ""Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych""Program Operacyjny Polska Cyfrowa",administracja_publiczna,2017-12-27T09:45:16.053407,2018-01-18T09:17:24.159099,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 7b5592bf-557b-45c8-9d9e-7bab0ab2ae6f,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1 ""Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych""Program Operacyjny Polska Cyfrowa_III nabor",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a3460e94-8873-4aba-bb2d-df45b5811d8a/resource/7b5592bf-557b-45c8-9d9e-7bab0ab2ae6f/download/Wykazkandydatownaekspertow3.1POPCIII-nabor.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T10:41:43.598334,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1 ""Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych""Program Operacyjny Polska Cyfrowa_III nabor",administracja_publiczna,2017-12-27T09:41:07.186185,2018-01-15T14:11:33.976104,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 22c8f18f-d037-47c5-a206-0c3bd0d50450,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działanie 3.2,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działanie 3.2 ""Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/696fee9a-0a43-415d-9b26-7e97a1b68032/resource/22c8f18f-d037-47c5-a206-0c3bd0d50450/download/Wykazkandydatownaekspertow3.2POPC.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T10:36:31.517848,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-2,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.2,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działanie 3.2 ""Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa",administracja_publiczna,2017-12-27T09:35:53.371743,2017-12-27T09:36:33.392693,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa a324dc70-010b-48d3-8eb8-7db784817a33,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.3,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działanie 3.3 ""e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych""",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/69442722-a7c9-444d-94f1-b5efab6ec7d8/resource/a324dc70-010b-48d3-8eb8-7db784817a33/download/Wykazkandydatownaekspertow3.3POPC.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T10:29:15.492900,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-3,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.3,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.3 ""e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych"" Program Operacyjny Polska Cyfrowa",administracja_publiczna,2017-12-27T09:26:01.516908,2017-12-27T09:30:46.151070,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa e4d104be-5abc-461a-b89b-5602fc447a1d,Skład Komisji Oceny Projektu,"Skład Komisji Oceny Projektu_Działanie 3.4 ""Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych""_Nr naboru: POPC.03.04.00-IP.01-00-002/17_Tryb pozakonkursowy",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a60f4f5b-e965-4e26-8218-3b6abb3d3850/resource/e4d104be-5abc-461a-b89b-5602fc447a1d/download/34POPCSkladKOP.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T09:52:14.448924,,sklad-komisji-oceny-projektu,Wykaz ekspertów oraz Skład Komisji Oceny Projektu 3.4,"Wykaz ekspertów Skład Komisji Oceny Projektu Działanie 3.4 ""Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych""_Nr naboru: POPC.03.04.00-IP.01-00-002/17_Tryb pozakonkursowy",administracja_publiczna,2017-12-27T08:42:12.477477,2018-01-18T07:48:10.357717,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 06524d02-08d1-4796-a215-6728879ff80e,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych""",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f701b2ed-03e2-451f-bff0-b5918d615a06/resource/06524d02-08d1-4796-a215-6728879ff80e/download/Wykaz-kandydatow-na-ekspertowDziaanie-2.1-POPC.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T09:31:57.679777,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-2-1,wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" ",administracja_publiczna,2017-12-27T08:28:46.142241,2017-12-27T08:31:59.180212,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 7e97bb74-7631-45a9-a4c9-1980534f9773,"Wykaz ekspertów - Działanie 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" oraz 2.2 ""Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej"" ","wykaz ekspertów - Działanie 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" oraz 2.2 ""Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej"" (dziedzina: analiza finansowa i ekonomiczna oraz teleinformatyka/zarządzanie projektami teleinformatycznymi)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/86a0377a-c550-4cde-b730-b45d5676129a/resource/7e97bb74-7631-45a9-a4c9-1980534f9773/download/wykaz-ekspertow-na-stron-21-i-22.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T09:25:48.493693,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-2-1-oraz-2-2,wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1 oraz 2.2_dziedzina analiza finansowa i ekonomiczna,"wykaz ekspertów - Działanie 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" oraz 2.2 ""Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej"" (dziedzina: analiza finansowa i ekonomiczna oraz teleinformatyka/zarządzanie projektami teleinformatycznymi",administracja_publiczna,2017-12-27T08:24:17.617405,2017-12-27T08:25:50.029299,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa e91b341c-39d8-499a-a27c-334c0f86f62a,Wykaz kandydatów na ekspertów wyznaczonych przez Ministra Cyfryzacji ,"Wykaz kandydatów na ekspertów wyznaczonych przez Ministra Cyfryzacji w ramach Działania 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" oraz Działania 2.2 ""Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej""_dziedzina analiza finansowa i ekonomiczna oraz teleinformatyka/zarządzanie projektami teleinformatycznymi",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9e223e55-3b94-4828-ad88-5e866948ba6b/resource/e91b341c-39d8-499a-a27c-334c0f86f62a/download/wykaz-ekspertow-COI-na-stron.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T09:14:11.777479,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-wyznaczonych-przez-ministra-cyfryzacji,Wykaz kandydatów na ekspertów wyznaczonych przez Ministra Cyfryzacji,"Wykaz kandydatów na ekspertów wyznaczonych przez Ministra Cyfryzacji w ramach Działania 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" oraz Działania 2.2 ""Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej""_dziedzina analiza finansowa i ekonomiczna oraz teleinformatyka/zarządzanie projektami teleinformatycznymi",administracja_publiczna,2017-12-27T08:12:44.482298,2017-12-27T08:14:13.384825,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 8d4af572-55b4-4be1-bb94-a9e86113ccc0,Wykaz kandydatów na ekspertów Działanie 2.1 oraz Działanie 2.2,"Wykaz kandydatów na ekspertów Działanie 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" oraz Działanie 2.2 ""Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej"" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa- dziedzina ligislacja oraz dziedzina partnerstwo",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4de0aa84-8d2b-45a1-b8e9-1f928f6745c2/resource/8d4af572-55b4-4be1-bb94-a9e86113ccc0/download/Wykaz-kandydatow-na-ekspertow.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T09:03:54.792206,,wykaz-ekspertow-dzialanie-2-1-oraz-2-2,wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1 oraz 2.2,"wykaz ekspertów - Działanie 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" oraz 2.2 ""Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej"" (dziedzina legislacja oraz dziedzina partnerstwo)",administracja_publiczna,2017-12-27T07:48:43.516586,2017-12-27T08:10:10.045590,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 8116ea24-4b65-41f1-8e12-4a4ea728b4cd,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.3 ,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d3aa9611-d425-493c-8937-b802dc910d13/resource/8116ea24-4b65-41f1-8e12-4a4ea728b4cd/download/Wykaz-kandydatow-na-eksp.-2.3.xls,XLS,raport,,2017-12-27T10:13:47.883511,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-2-3,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.3,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,administracja_publiczna,2017-12-27T06:50:55.261019,2017-12-27T09:13:47.773532,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa a57091fa-69f7-4c98-96ce-694226a0cb57,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa _I stopnia_II stopnia,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1 ""Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Kandydaci na ekspertów dokonujący oceny merytorycznej I stopnia oraz kandydaci na ekspertów dokonujący oceny merytorycznej II stopnia",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c3433198-73ed-42f5-9d07-2d97c7fd8dc5/resource/a57091fa-69f7-4c98-96ce-694226a0cb57/download/Wykaz-kandydatow-I-i-II-stopnia.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T07:49:15.729181,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-1-1-i-stopnia-ii-stopnia,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1 - I stopnia, II stopnia","Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1 ""Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Kandydaci na ekspertów dokonujący oceny merytorycznej I stopnia oraz kandydaci na ekspertów dokonujący oceny merytorycznej II stopnia",administracja_publiczna,2017-12-27T06:47:53.476674,2018-01-16T09:23:11.154181,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 227f59a6-5ccc-4884-a6dd-df841fe65a64,Wykaz kandydatow na ekspertow 1.1,"Wykaz kandydatów na ekspertów 1.1 w ramach Działania 1.1 ""Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3557df3d-cde4-4eb7-a4e3-3ea03f4af657/resource/227f59a6-5ccc-4884-a6dd-df841fe65a64/download/Wykaz-kandydatow-na-ekspertow-1.1.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T07:41:18.754728,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1 ""Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa",administracja_publiczna,2017-12-27T06:39:10.021186,2017-12-27T06:42:33.351432,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 4d301c04-1419-4405-976c-3f173dd9b5a4,Lista szkół objętych wsparciem w ramach konkursu 3.2 (I nabór),Lista szkół objętych wsparciem w ramach konkursu 3.2 (I nabór),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8a8dad3c-32f6-47a9-8b64-85b7ccf9daa3/resource/4d301c04-1419-4405-976c-3f173dd9b5a4/download/Lista-szko-objtych-wsparciem-w-ramach-konkursu-3.2-I-nabor.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T07:29:39.828200,,lista-szkol,Lista szkół,Lista szkół objętych wsparciem w ramach konkursu 3.2 (I nabór),administracja_publiczna,2017-12-27T06:28:55.699657,2017-12-27T06:30:08.529127,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa dd4ed7d3-53a3-4b6f-9c9c-13abe1b326d1,Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017,Załączniki do ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2017 r. Pliki w formacie XLS(X) skompresowane w archiwum ZIP.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ad382952-0e60-4565-b468-4e97181b569a/resource/dd4ed7d3-53a3-4b6f-9c9c-13abe1b326d1/download/MBP2MONITORINGPORTALDanePubliczne.gov.plCzc-tabelaryczna-ustaw-budetowych2017Nowelizacja-UB-2017.zip,,"dane tabelaryczne,dane xlsx",,2018-01-04T14:02:45.579372,,czesc-tabelaryczna-ustaw-budzetowych,Część tabelaryczna ustaw budżetowych,"Ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym. W części tabelarycznej do ustawy budżetowej zawarte są m.in.: prognozowane dochody, planowane wydatki, źródła pokrycia deficytu, budżet środków europejskich oraz plany finansowe państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format XLSX)",biznes_gospodarka,2017-12-22T12:05:13.209978,2018-01-04T13:15:04.483607,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 7b0435b4-d200-4d7b-9447-38273061529b,Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r.,Załączniki do ustawy budżetowej na 2017 r. Pliki w formacie XLS(X) skompresowane w archiwum ZIP.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ad382952-0e60-4565-b468-4e97181b569a/resource/7b0435b4-d200-4d7b-9447-38273061529b/download/MBP2MONITORING-Czesc-tabelaryczna-ustaw-budzetowych-Ustawa-Budzetowa-2017.zip,ZIP,dane tabelaryczne,,2017-12-22T13:10:08.885556,,czesc-tabelaryczna-ustaw-budzetowych,Część tabelaryczna ustaw budżetowych,"Ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym. W części tabelarycznej do ustawy budżetowej zawarte są m.in.: prognozowane dochody, planowane wydatki, źródła pokrycia deficytu, budżet środków europejskich oraz plany finansowe państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format XLSX)",biznes_gospodarka,2017-12-22T12:05:13.209978,2018-01-04T13:15:04.483607,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 01fd2c07-3e14-4e0a-b79c-391244f0d7b4,produkcja i zużycie energii elektrycznej za 2016 r. [MWh],wolumen produkcji i zużycia energii elektrycznej ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/45f4bb59-1fde-465c-9656-6b377d13b2d7/resource/01fd2c07-3e14-4e0a-b79c-391244f0d7b4/download/produkcja-i-zuzycie-ee-2016.xlsx,XLSX,baza danych xls,,2017-12-20T16:51:14.493265,,produkcja-i-zuzycie-energii-elektrycznej-za-2016-r-mwh,Produkcja i zużycie energii elektrycznej za 2016 r.,Produkcja i zużycie energii elektrycznej za 2016 r. [MWh],administracja_publiczna,2017-12-20T15:50:20.715721,2017-12-27T10:48:57.855886,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 3412bf6b-4344-4029-bfb3-1ef09b3c5879,Ceny i wolumen RDN24 za 2016 r.,Średnie miesięczne ceny energii elektrycznej SPOT mierzone indeksem IRDN24 oraz wolumen obrotu energią elektryczną RDN ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/11483b99-ef2f-4d28-8a54-a72d88db58bc/resource/3412bf6b-4344-4029-bfb3-1ef09b3c5879/download/ceny-i-wolumen-RDN24-za-2016--2.xls,XLS,baza danych,,2017-12-20T16:48:55.458413,,srednie-miesieczne-ceny-energii-elektrycznej-spot-irdn24-wolumen-obrotu-energia-elektryczna-rdn,"Średnie miesięczne ceny energii elektrycznej w transakcjach SPOT, wolumen obrotu energią elektryczną na rynku RDN",Średnie miesięczne ceny energii elektrycznej w transakcjach SPOT mierzone indeksem IRDN24 [zł/MWh] oraz wolumen obrotu energią elektryczną na rynku RDN [MWh],administracja_publiczna,2017-12-20T15:45:36.973874,2017-12-27T10:46:56.877847,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 5ae630b3-f4e8-4e4b-8074-0b4abd5191bb,Wykaz spółek w nadzorze MR,Wykaz spółek w nadzorze MR,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ef294e69-25e8-485c-925b-1b6e0500cb73/resource/5ae630b3-f4e8-4e4b-8074-0b4abd5191bb/download/20171031WykazspolekwnadzorzeMR.csv,CSV,wykaz,,2017-12-20T15:13:38.469963,,spolki-nadzorowane-przez-mr,Spółki nadzorowane przez MR,Wykaz spólek nadzorowanych przez MR,administracja_publiczna,2017-12-20T14:13:02.940740,2017-12-20T14:15:51.864405,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju a1d19e7c-8fc0-4842-99b0-711874de7e87,Wykaz spółek w nadzorze MR,Wykaz spółek w nadzorze MR,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ef294e69-25e8-485c-925b-1b6e0500cb73/resource/a1d19e7c-8fc0-4842-99b0-711874de7e87/download/20171031WykazspolekwnadzorzeMR.xls,XLS,wykaz,,2017-12-20T15:14:05.409300,,spolki-nadzorowane-przez-mr,Spółki nadzorowane przez MR,Wykaz spólek nadzorowanych przez MR,administracja_publiczna,2017-12-20T14:13:02.940740,2017-12-20T14:15:51.864405,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju 3625cf43-9acb-4246-8ed3-90a64d67076c,Zestawienie akredytowanych ośrodków innowacji,"Akredytowane Ośrodki Innowacji świadczące specjalistyczne:-usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;- usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/69b88eb0-c5a9-4920-a387-dc22efe737be/resource/3625cf43-9acb-4246-8ed3-90a64d67076c/download/Zestawienieakredytowanychosrodkowinnowacji22112017.xlsx,XLSX,Zestawienie danych adresowych,,2017-12-20T14:59:42.134863,,akredytowane-osrodki-informacji,Akredytowane ośrodki informacji,"Akredytowane Ośrodki Innowacji świadczące specjalistyczne:-usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;- usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.",administracja_publiczna,2017-12-20T13:57:39.963650,2017-12-20T14:01:52.674247,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju 7c239575-9c8e-4266-a5e2-1f08ee98fe92,Zestawienie akredytowanych ośrodków innowacji,"Akredytowane Ośrodki Innowacji świadczące specjalistyczne:-usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;- usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/69b88eb0-c5a9-4920-a387-dc22efe737be/resource/7c239575-9c8e-4266-a5e2-1f08ee98fe92/download/Zestawienieakredytowanychosrodkowinnowacji22112017.csv,CSV,Zestawienie danych adresowych,,2017-12-20T15:01:41.307211,,akredytowane-osrodki-informacji,Akredytowane ośrodki informacji,"Akredytowane Ośrodki Innowacji świadczące specjalistyczne:-usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;- usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.",administracja_publiczna,2017-12-20T13:57:39.963650,2017-12-20T14:01:52.674247,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju 68eb613d-903a-476f-9251-d75d6985923a,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2012 r.,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2012 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8a6194a2-bede-4a63-9dc7-03a5d9a11c86/resource/68eb613d-903a-476f-9251-d75d6985923a/download/Wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajcych-informacje-o-rodowisku-i-jego-ochronie-2012-r..csv,CSV,csv,,2017-12-20T14:17:30.333424,,wykaz-danych-o-srodowisku,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,administracja_publiczna,2017-12-20T13:16:43.803618,2017-12-20T13:18:08.153030,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 69c73962-b7ca-4b41-9cb2-cc4a50d780b9,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2013 r.,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2013 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8a6194a2-bede-4a63-9dc7-03a5d9a11c86/resource/69c73962-b7ca-4b41-9cb2-cc4a50d780b9/download/Wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajcych-informacje-o-rodowisku-i-jego-ochronie-2013-r..csv,CSV,csv,,2017-12-20T14:18:03.136117,,wykaz-danych-o-srodowisku,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,administracja_publiczna,2017-12-20T13:16:43.803618,2017-12-20T13:18:08.153030,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 4e66c5ae-c48c-4169-bd82-4c4a64a8bd05,wykaz spółek,"Wykaz zgodny z treścią załącznika do rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2017 r. Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10 z późn. zm.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/00d7cb79-f642-48cd-8255-36a58bccb7ea/resource/4e66c5ae-c48c-4169-bd82-4c4a64a8bd05/download/Wykaz-spolek---stan-na-20.12.2017.docx,DOCX,raport lista,,2017-12-20T12:33:08.408571,,wykaz-spolek-rozporzadzenie-rady-ministrow-z-3-stycznia-2017-r-z-pozn-zm,Wykaz spółek - rozporządzenie Rady Ministrów z 3 stycznia 2017 r. (z późn.zm.),"Wykaz zgodny z treścią załącznika do rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2017 r. Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10 z późn. zm.)",administracja_publiczna,2017-12-20T11:26:50.630547,2017-12-20T13:22:21.297581,kancelaria-prezesa-rady-ministrow,Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 39be9111-73ab-4ae3-9086-5e893c24d451,wykaz spółek,"Wykaz zgodny z treścią załącznika do rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2017 r. Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10 z późn. zm.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/00d7cb79-f642-48cd-8255-36a58bccb7ea/resource/39be9111-73ab-4ae3-9086-5e893c24d451/download/Wykaz-spolek---stan-na-20.12.2017.csv,CSV,raport csv,,2017-12-20T12:33:58.428801,,wykaz-spolek-rozporzadzenie-rady-ministrow-z-3-stycznia-2017-r-z-pozn-zm,Wykaz spółek - rozporządzenie Rady Ministrów z 3 stycznia 2017 r. (z późn.zm.),"Wykaz zgodny z treścią załącznika do rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2017 r. Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10 z późn. zm.)",administracja_publiczna,2017-12-20T11:26:50.630547,2017-12-20T13:22:21.297581,kancelaria-prezesa-rady-ministrow,Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 3d9d1b41-d5f9-44d4-acfc-779aa83953b4,wykaz-spolek-rozporzadzenie-rady-ministrow-z-3-stycznia-2017-r-z-pozn-zm,"Wykaz zgodny z treścią załącznika do rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2017 r. Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10 z późn. zm.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/00d7cb79-f642-48cd-8255-36a58bccb7ea/resource/3d9d1b41-d5f9-44d4-acfc-779aa83953b4/download/Wykaz-spolek---stan-na-20.12.2017.xlsx,XLSX,raport xls,,2017-12-20T14:02:46.669210,,wykaz-spolek-rozporzadzenie-rady-ministrow-z-3-stycznia-2017-r-z-pozn-zm,Wykaz spółek - rozporządzenie Rady Ministrów z 3 stycznia 2017 r. (z późn.zm.),"Wykaz zgodny z treścią załącznika do rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2017 r. Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10 z późn. zm.)",administracja_publiczna,2017-12-20T11:26:50.630547,2017-12-20T13:22:21.297581,kancelaria-prezesa-rady-ministrow,Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 1ee10a6e-cce8-4015-83f9-fa4cfbf656e1,WIBP-SGSP,"Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego - Wykaz prowadzonych kierunków studiów, organizowanych konferencji naukowych i uprawnień jednostki do nadawania stopni naukowych w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cc372fef-7c9f-4734-a93f-ce130ef8701d/resource/1ee10a6e-cce8-4015-83f9-fa4cfbf656e1/download/WIBP-dane.xlsx,XLSX,arusz danych,,2017-12-19T16:02:33.859093,,wibp-sgsp,"Wykaz prowadzonych kierunków studiów, organizowanych konferencji naukowych i uprawnień jednostki do nadawania stopni naukowych w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki","Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego - Wykaz prowadzonych kierunków studiów, organizowanych konferencji naukowych i uprawnień jednostki do nadawania stopni naukowych w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki.",nauka_oswiata,2017-12-19T15:01:26.573701,2017-12-19T15:02:45.030730,szkola-glowna-sluzby-pozarniczej,Szkoła Główna Służby Pożarniczej b4163ac8-16d6-4a48-9919-80178ebfc684,Zobowiązania ogółem Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw-stan na 2017-06-30,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/b4163ac8-16d6-4a48-9919-80178ebfc684/download/2017-10-31zobowizania-ogoem-spzoz-wedug-wojewodztw-dane-statystyczne.csv,CSV,raport csv,,2017-12-19T15:28:21.800245,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 159b766c-2ae7-48c3-be19-813ce470640c,Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Rb-Z stan na 2017-06-30,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/159b766c-2ae7-48c3-be19-813ce470640c/download/2017-10-31zobowizania-spzoz-Rb-Z.csv,CSV,raport csv,,2017-12-19T15:29:04.479097,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 9a3194eb-95a9-437e-8ea8-342b6154f1bd,Zobowiązania wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw- stan na 2017-06-30,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/9a3194eb-95a9-437e-8ea8-342b6154f1bd/download/2017-10-31zobowizania-wymagalne-spzoz-wedug-wojewodztw-dane-statystyczne.csv,CSV,raport csv,,2017-12-19T15:29:36.806107,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 3b701b61-e7a5-4e00-bae3-288e37299278,Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej -dane statystyczne stan na 2017-06-30,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/3b701b61-e7a5-4e00-bae3-288e37299278/download/2017-10-31zobowiazania-spzoz-dane-statystyczne.csv,CSV,raport csv,,2017-12-20T12:15:43.353318,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 7797a650-c492-4d70-bfbf-5173ef9d4566,Zobowiązania ogółem Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw-stan na 2017-09-30,Zobowiązania ogółem Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw-stan na 2017-09-30,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/7797a650-c492-4d70-bfbf-5173ef9d4566/download/Zobowizania-ogoem-spzoz-wedug-wojewodztw-dane-statystyczne.csv,CSV,"raport,csv",,2018-02-08T13:24:23.349938,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 49c40625-3579-47f9-b3c7-c24f01285808,Zobowiązania wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw- stan na 2017-09-30,Zobowiązania wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw- stan na 2017-09-30,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/49c40625-3579-47f9-b3c7-c24f01285808/download/Zobowizania-wymagalne-spzoz-wedug-wojewodztw-dane-statystyczne.csv,CSV,"dane,raport,csv",,2018-02-08T13:27:31.206728,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 9487a21e-5717-4e1b-8961-4efcd7fdd866,Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej -dane statystyczne stan na 2017-09-30,Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej -dane statystyczne stan na 2017-09-30,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/9487a21e-5717-4e1b-8961-4efcd7fdd866/download/Zobowiazania-spzoz-dane-statystyczne.csv,CSV,"raport,csv,tabela",,2018-02-08T13:29:14.004800,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 567896a3-2574-4e6c-ba4d-aea42f7dc201,Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Rb-Z stan na 2017-09-30,Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Rb-Z stan na 2017-09-30,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/567896a3-2574-4e6c-ba4d-aea42f7dc201/download/Zobowizania-spzoz-Rb-Z.csv,CSV,"raport csv,csv,tabela",,2018-02-08T13:30:52.000243,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia af3ce509-5d3a-48b4-aacd-807b7d5fd8cd,Wykaz instytutów badawczych - stan na grudzień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4a60b394-644f-4e7c-af9d-787c5de15e33/resource/af3ce509-5d3a-48b4-aacd-807b7d5fd8cd/download/Wykazinstytutowbadawczych.xls,XLS,zestawienie,,2017-12-19T11:59:53.724839,,wykaz-instytutow-badawczych,Wykaz instytutów badawczych,Lista instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju wraz z danymi teleadresowymi.,administracja_publiczna,2017-12-19T10:59:16.020025,2017-12-19T11:00:40.810866,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju d5030164-2ff4-453e-bbcf-bf3daddef5af,Wykaz instytutów badawczych - stan na grudzień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4a60b394-644f-4e7c-af9d-787c5de15e33/resource/d5030164-2ff4-453e-bbcf-bf3daddef5af/download/Wykazinstytutowbadawczych.csv,CSV,zestawienie,,2017-12-19T12:00:40.836438,,wykaz-instytutow-badawczych,Wykaz instytutów badawczych,Lista instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju wraz z danymi teleadresowymi.,administracja_publiczna,2017-12-19T10:59:16.020025,2017-12-19T11:00:40.810866,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju 206fff55-03f3-4a8f-be58-650c6a46d2de,Wykaz centrów badawczych - stan na grudzień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/09ba1257-31fb-4730-8091-c9eeb240d73b/resource/206fff55-03f3-4a8f-be58-650c6a46d2de/download/Wykazcentrowbadawczych.xls,XLS,zestawienie,,2017-12-19T11:54:43.725721,,wykaz-centrow-badawczych,Wykaz centrów badawczych,Lista przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego(CBR) wraz z danymi teleadresowymi.,administracja_publiczna,2017-12-19T10:50:40.245958,2017-12-19T11:03:48.304115,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju 2e3ba973-671a-4102-8c29-984493f47a4f,Wykaz centrów badawczych - stan na grudzień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/09ba1257-31fb-4730-8091-c9eeb240d73b/resource/2e3ba973-671a-4102-8c29-984493f47a4f/download/Wykazcentrowbadawczych.csv,CSV,zestawienie danych,,2017-12-19T11:55:56.266859,,wykaz-centrow-badawczych,Wykaz centrów badawczych,Lista przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego(CBR) wraz z danymi teleadresowymi.,administracja_publiczna,2017-12-19T10:50:40.245958,2017-12-19T11:03:48.304115,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju 483a06a8-2003-46f9-a00b-c0312d6236f8,WIBC-SGSP,"Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego - Wykaz prowadzonych kierunków studiów, organizowanych konferencji naukowych i uprawnień jednostki do nadawania stopni naukowych w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8e325b2d-ab95-4f7e-8d4d-26c49c3ee57c/resource/483a06a8-2003-46f9-a00b-c0312d6236f8/download/WIBC-dane.xlsx,XLSX,"DANE,WIBC",,2017-12-18T16:33:38.075851,,wibc-sgsp,"Wykaz prowadzonych kierunków studiów, organizowanych konferencji naukowych i uprawnień jednostki do nadawania stopni naukowych w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki","Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego - Wykaz prowadzonych kierunków studiów, organizowanych konferencji naukowych i uprawnień jednostki do nadawania stopni naukowych w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki.",nauka_oswiata,2017-12-18T15:30:01.913589,2017-12-18T15:33:38.049640,szkola-glowna-sluzby-pozarniczej,Szkoła Główna Służby Pożarniczej 955918c0-59f3-4022-abd8-03e1586a0705,Wykaz realizowanych projektów badawczych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f062d127-bbf6-45bc-98e5-1a38e07d2154/resource/955918c0-59f3-4022-abd8-03e1586a0705/download/Wykaz-realizowanych-projektow-badawczych.xlsx,XLSX,zestawienie danych,,2017-12-15T14:34:44.308100,,wykaz-realizowanych-projektow-badawczych,Wykaz realizowanych projektów badawczych,Wykaz realizowanych projektów badawczych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku 2017,administracja_publiczna,2017-12-14T13:40:43.435439,2017-12-15T13:40:02.923884,szkola-glowna-sluzby-pozarniczej,Szkoła Główna Służby Pożarniczej 92d1c16e-257d-4b88-904c-5fae9d4083ce,lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego,Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.nauka.gov.pl,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c243ec75-ed6a-4a0b-82f6-82f8a25d8eae/resource/92d1c16e-257d-4b88-904c-5fae9d4083ce/download/Jzyk-polski-jako-obcy---podmioty-egzaminujce-.xlsx,XLSX,excel tabela,,2017-12-14T09:32:56.789097,,lista-podmiotow-uprawnionych-do-egzaminowania-ze-znajomosci-jezyka-polskiego-jako-obcego,Lista podmiotów uprawnionych do egzaminowania ze znajomości języka polskiego jako obcego,Minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał uwzględnionym w tabeli podmiotom dwuletnie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości [zgodnie z § 11 b ust.1 ustawyz dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 224 z późn. zm.)].,nauka_oswiata,2017-12-13T12:35:08.743694,2018-01-11T12:51:28.184256,ministerstwo_nauki_i_szkolnictwa_wyzszego,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4583bdca-0c6f-4498-bebc-6f68202e5570,Lista podmiotów uprawnionych do egzaminowania ze znajomości języka polskiego jako obcego,Stan na dzień:11-01-2018,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c243ec75-ed6a-4a0b-82f6-82f8a25d8eae/resource/4583bdca-0c6f-4498-bebc-6f68202e5570/download/Jzyk-polski-jako-obcy---podmioty-egzaminujce---11012018-.xlsx,XLSX,excel tabela,,2018-01-11T13:51:28.210640,,lista-podmiotow-uprawnionych-do-egzaminowania-ze-znajomosci-jezyka-polskiego-jako-obcego,Lista podmiotów uprawnionych do egzaminowania ze znajomości języka polskiego jako obcego,Minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał uwzględnionym w tabeli podmiotom dwuletnie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości [zgodnie z § 11 b ust.1 ustawyz dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 224 z późn. zm.)].,nauka_oswiata,2017-12-13T12:35:08.743694,2018-01-11T12:51:28.184256,ministerstwo_nauki_i_szkolnictwa_wyzszego,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego a7e8f8fb-735b-4db2-a6c8-16b6daefa001,Liczba odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy,Liczba odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy dane za 2016 r.,http://Liczba-odbiorcow-kocowych-korzystajacych-z-prawa-wybowru-sprzedawcy.xlsx,XLSX,raport xls,,2017-12-13T11:53:41.964033,,liczba-odbiorcow-korzystajacych-z-prawa-wyboru-sprzedawcy,Liczba odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy,Liczba odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy,administracja_publiczna,2017-12-13T10:52:35.680638,2017-12-27T10:51:46.849974,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 357c6dc4-1ef2-45a9-b958-dc3a4ee3e54b,Sprzedaż gazu do odbiorców końcowych w 2016 r.,Struktura sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców końcowych w 2016 r. (dane w MWh),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b52416bd-bbb1-4b65-b269-d6bef8b2d01e/resource/357c6dc4-1ef2-45a9-b958-dc3a4ee3e54b/download/Sprzedaz-gazu-do-odb.-kon.xlsx,XLSX,raport xls,,2017-12-13T11:26:55.366198,,sprzedaz-gazu-do-odbiorcow-koncowych,Sprzedaż gazu ziemnego do odbiorców końcowych w 2016 r. (dane w MWh),Sprzedaż gazu do odbiorców końcowych,administracja_publiczna,2017-12-13T10:25:19.992553,2017-12-14T06:09:20.854734,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 8d9163ac-fe89-4438-b66e-7f83090076ec,Migracje,,https://migracje.gov.pl/,HTML,"raport,grafika,wykres",,2017-12-12T15:55:55.065500,,wnioski-decyzje-oraz-liczba-aktualnych-dokumentow-pobytowych-z-zakresu-migracji-cudzoziemcow,Wnioski decyzje oraz liczba aktualnych dokumentów pobytowych z zakresu migracji cudzoziemców,"Liczba osób objętych wnioskami, decyzjami oraz liczba aktualnych dokumentów pobytowych z zakresu migracji cudzoziemców - w tym osób starających się o ochronę międzynarodową",administracja_publiczna,2017-12-12T14:54:11.783696,2017-12-13T07:38:13.637701,urzad-do-spraw-cudzoziemcow,Urząd do Spraw Cudzoziemców e65f8f0c-f365-4478-a3a5-0ebce5c6e277,"Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym",,"https://bip.mswia.gov.pl/bip/form/159,Rejestr-przedsiebiorcow-posiadajacych-koncesje-na-wykonywanie-dzialalnosci-gospo.html",HTML,rejestr,,2017-12-12T10:32:54.644883,,rejestr-przedsiebiorcow-posiadajacych-koncesje,"Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym",,spoleczenstwo,2017-12-08T11:14:02.792846,2017-12-12T09:35:57.149678,ministerstwo-spraw-wewnetrznych,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 6bea1df3-3511-43b8-856b-884e9deb16fd,"Zestwienie reklamacji, skarg pasażerów, dot. podróżowania drogą wodną morską i drogą wodną śródlądową",Liczba skarg złożonych do przewoźników z terytorialnego zakresu działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie i Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0040582c-a8d9-4ae3-a0e1-f29cb2327d1d/resource/6bea1df3-3511-43b8-856b-884e9deb16fd/download/LiczbaskargzlozonychdoprzewoznikowzterytorialnegozakresudzialaniaUMSiUMSL.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-12-07T10:44:53.521037,,zestawienie-reklamacji-dot-podrozowania-drogmi-wodnymi,Zestawienie reklamacji dot. podróżowania drogami wodnymi,Na podstawie art. 26 Rozporządzenia PE i RADY (UE) NR 117712010 z dnia 24 listopada2Ol0 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą Śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Dyrektor Urzędu Morskiego podaje do wiadomości sprawozdanie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r..,administracja_publiczna,2017-12-07T09:42:36.311284,2017-12-12T08:36:31.056083,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 61c940d2-cff7-4009-82d5-f3b049efa200,Liczba skarg złożonych do Urzędu Morskiego w Szczecinie jako organu odwoławczego,Liczba skarg złożonych do Urzędu Morskiego w Szczecinie jako organu odwoławczego,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0040582c-a8d9-4ae3-a0e1-f29cb2327d1d/resource/61c940d2-cff7-4009-82d5-f3b049efa200/download/LiczbaskargzlozonychdoUMSjakoorganuodwolawczego.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-12-12T09:36:31.086522,,zestawienie-reklamacji-dot-podrozowania-drogmi-wodnymi,Zestawienie reklamacji dot. podróżowania drogami wodnymi,Na podstawie art. 26 Rozporządzenia PE i RADY (UE) NR 117712010 z dnia 24 listopada2Ol0 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą Śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Dyrektor Urzędu Morskiego podaje do wiadomości sprawozdanie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r..,administracja_publiczna,2017-12-07T09:42:36.311284,2017-12-12T08:36:31.056083,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 36bff4ad-8c48-439a-add1-eb535b8a47e0,Rejestr uznanych organizacji międzybranżowych,"Rejestr Organizacji Międzybranżowych, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o organizacji rynku rybnego (Dz.U.2015.1267).",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/24f6c4f6-57a5-4b98-ac75-b9ddadfa1efa/resource/36bff4ad-8c48-439a-add1-eb535b8a47e0/download/Rejestr-Uznanych-Organizacji-Miedzybranzowych.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-12-06T13:21:53.295903,,rejestr-uznanych-organizacji-miedzybranzowych,Rejestr uznanych organizacji międzybranżowych,"Rejestr Organizacji Międzybranżowych, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o organizacji rynku rybnego (Dz.U.2015.1267).",administracja_publiczna,2017-12-06T12:21:08.556677,2017-12-06T12:26:07.251214,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a8c475d3-40ff-45cd-9165-3d8ca718eb7d,Opracowanie dotyczące opinii Polaków na temat bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością – na podstawie komunikatu CBOS z kwietnia 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9de3f648-6a01-4842-9c36-123c479d2761/resource/a8c475d3-40ff-45cd-9165-3d8ca718eb7d/download/poczuciebezpzieczenstwa.pdf,PDF,opracowanie,,2017-12-05T09:26:31.127996,,badania-opinii-publicznej-dotyczace-policji,Badania opinii publicznej dotyczące Policji,,administracja_publiczna,2017-12-05T08:25:24.043770,2017-12-05T08:33:31.997592,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji ffb06dc0-0b52-4568-8b80-8a9e379d964c,Opracowanie dotyczące opinii Polaków na temat bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością – na podstawie komunikatu CBOS z kwietnia 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9de3f648-6a01-4842-9c36-123c479d2761/resource/ffb06dc0-0b52-4568-8b80-8a9e379d964c/download/poczuciebezpieczenstwa.docx,DOCX,opracowanie,,2017-12-05T09:27:15.301603,,badania-opinii-publicznej-dotyczace-policji,Badania opinii publicznej dotyczące Policji,,administracja_publiczna,2017-12-05T08:25:24.043770,2017-12-05T08:33:31.997592,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 0fdc547a-6016-4753-b936-592aac78073d,POLSKIE BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI – 2017 ROK,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9de3f648-6a01-4842-9c36-123c479d2761/resource/0fdc547a-6016-4753-b936-592aac78073d/download/pbp.pdf,PDF,opracowanie,,2017-12-05T09:29:34.457331,,badania-opinii-publicznej-dotyczace-policji,Badania opinii publicznej dotyczące Policji,,administracja_publiczna,2017-12-05T08:25:24.043770,2017-12-05T08:33:31.997592,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 0c9e1d01-303e-4ec5-b5ea-6999e08fc9b6,POLSKIE BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI – 2017 ROK,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9de3f648-6a01-4842-9c36-123c479d2761/resource/0c9e1d01-303e-4ec5-b5ea-6999e08fc9b6/download/pbp.docx,DOCX,opracowanie,,2017-12-05T09:30:03.802516,,badania-opinii-publicznej-dotyczace-policji,Badania opinii publicznej dotyczące Policji,,administracja_publiczna,2017-12-05T08:25:24.043770,2017-12-05T08:33:31.997592,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji bb5d9678-ac05-46ed-959e-da294adfb76f,"Lista Beneficjentów Fundusz Azylu, Migracji i Integracji w ramach konkursów otwartych",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/63baede1-ff13-444d-ba5a-a5ca605e7cb8/resource/bb5d9678-ac05-46ed-959e-da294adfb76f/download/Dane-2017-12-01-FAMIpodpisanedo-publikacji-KW61025COPEPLIK2.xlsx,XLSX,lista,,2017-12-06T11:18:05.759816,,fundusz-azylu-migracji-i-integracji-fami,"Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)","Celem FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.Środki funduszu przyznawane są w ramach konkursów otwartych i zamkniętych (ogłoszenie o konkursach i ich wyniki ukazują się pod adresem: fundusze.mswia.gov.pl) oraz bez konkursu w przypadku dofinansowania dla instytucji publicznych posiadających monopol prawny w danym obszarze.",administracja_publiczna,2017-12-01T14:34:09.182143,2017-12-06T10:42:33.077356,centrum-obslugi-projektow-europejskich-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-i-administracji,Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 6a9f3102-bfbe-4351-b460-21bf395ef04c,Lista Beneficjentów Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0d931948-ae38-4a51-93ab-e05a7bef91be/resource/6a9f3102-bfbe-4351-b460-21bf395ef04c/download/Dane-2017-12-01-FBWpodpisanedo-publikacji-KW61024COPEPLIK2.xlsx,XLSX,lista,,2017-12-06T11:48:25.393214,,fundusz-bezpieczenstwa-wewnetrznego-fbw-2014-2020,"Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), 2014-2020","__Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) na lata 2014-2020 obejmuje dwa podstawowe komponenty:__*1.Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz**2.Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.*__Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz__Celem ogólnym Instrumentu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylającym decyzję nr 574/2007/WE, jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego podróżowania dzięki jednolitej i prowadzonej na wysokim poziomie kontroli granic zewnętrznych oraz dzięki skutecznemu rozpatrywaniu wniosków wizowych Schengen, zgodnie ze zobowiązaniem Unii do poszanowania podstawowych wolności i praw człowieka.W ramach celu ogólnego Instrument przyczynia się do realizacji następujących celów szczegółowych:*•wspierania wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania, zapewnienia ubiegającym się o wizę usług wysokiej jakości, równego traktowania obywateli państw trzecich oraz przeciwdziałania nielegalnej imigracji;**•wspierania zintegrowanego zarządzania granicami, w tym promowania dalszej harmonizacji środków związanych z zarządzaniem granicami zgodnie ze wspólnymi standardami unijnymi i poprzez przekazywanie informacji między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a Frontexem, aby z jednej strony zapewnić jednolity i wysoki poziom kontroli i ochrony granic zewnętrznych, w tym poprzez przeciwdziałanie nielegalnej imigracji, a z drugiej strony – sprawne przekraczanie granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen, przy jednoczesnym zagwarantowaniu osobom potrzebującym międzynarodowej ochrony dostępu do niej zgodnie ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez państwa członkowskie w dziedzinie praw człowieka, łącznie z zasadą non- refoulement.*__Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego__Celem ogólnym Instrumentu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylającym decyzję Rady 2007/125/WSiSW, jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.W ramach Instrumentu wskazano następujące cele szczegółowe:*•zapobieganie przestępczości, zwalczanie przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym terroryzmu, oraz wzmacnianie koordynacji i zacieśniania współpracy organów ścigania i innych organów krajowych państw członkowskich, w tym z Europolem lub innymi odpowiednimi organami Unii, oraz z odpowiednimi państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.**•zwiększanie zdolności państw członkowskich i Unii do skutecznego zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego oraz przygotowanie i ochrona ludzi i infrastruktury krytycznej przed atakami terrorystycznymi i innymi zdarzeniami związanymi z zagrożeniem dla bezpieczeństwa.*",administracja_publiczna,2017-12-01T14:18:25.858104,2017-12-06T10:48:51.919933,centrum-obslugi-projektow-europejskich-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-i-administracji,Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 8c90ddb0-0dd0-43f4-95d4-055cbb6a4dc3,Aplikacja Jaskinie Polski - wyszukiwanie,Po wyszukaniu jaskini/jaskiń można otrzymać raport w formacie xls lub xml,http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/,,"raport xls,raport xml,spis literatury,szczegółowy opis",,2017-12-01T12:14:35.179962,,jaskinie-polski,Jaskinie Polski,"Baza zawiera zestandaryzowane dane lokalizacyjne, morfometryczne, bibliograficzne, przyrodnicze (geologia, hydrologia, biologia, archeologia, klimatologia i ochrona środowiska), opisowe (historia badań, eksploracji i dokumentowania) oraz załączniki graficzne (plany, przekroje i zdjęcia) według stanu wiedzy na rok, w którym je opracowano lub zaktualizowano. ",srodowisko,2017-12-01T11:04:25.223039,2018-01-03T09:24:29.513074,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 7206ee38-ee1f-4cf7-ad0e-471a05de1113,Jaskinie Polski - usługa WFS,Jaskinie Polski - adres usługi WFS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/jaskinie/MapServer/WFSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WFS,,2017-12-01T12:28:46.946667,,jaskinie-polski,Jaskinie Polski,"Baza zawiera zestandaryzowane dane lokalizacyjne, morfometryczne, bibliograficzne, przyrodnicze (geologia, hydrologia, biologia, archeologia, klimatologia i ochrona środowiska), opisowe (historia badań, eksploracji i dokumentowania) oraz załączniki graficzne (plany, przekroje i zdjęcia) według stanu wiedzy na rok, w którym je opracowano lub zaktualizowano. ",srodowisko,2017-12-01T11:04:25.223039,2018-01-03T09:24:29.513074,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 61854f6c-6550-43e0-8dcd-6c0f94a9b3f1,Jaskinie Polski - usługa WMS,Jaskinie Polski - adres usługi WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/jaskinie/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-12-01T12:29:48.716070,,jaskinie-polski,Jaskinie Polski,"Baza zawiera zestandaryzowane dane lokalizacyjne, morfometryczne, bibliograficzne, przyrodnicze (geologia, hydrologia, biologia, archeologia, klimatologia i ochrona środowiska), opisowe (historia badań, eksploracji i dokumentowania) oraz załączniki graficzne (plany, przekroje i zdjęcia) według stanu wiedzy na rok, w którym je opracowano lub zaktualizowano. ",srodowisko,2017-12-01T11:04:25.223039,2018-01-03T09:24:29.513074,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 3bd3ff2c-da49-4010-8922-fb22c34f87b9,Jaskinie Polski w przeglądace mobilnej GeoLOG,,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/jaskinie.json,JSON,dane przestrzenne,,2017-12-01T12:31:05.207318,,jaskinie-polski,Jaskinie Polski,"Baza zawiera zestandaryzowane dane lokalizacyjne, morfometryczne, bibliograficzne, przyrodnicze (geologia, hydrologia, biologia, archeologia, klimatologia i ochrona środowiska), opisowe (historia badań, eksploracji i dokumentowania) oraz załączniki graficzne (plany, przekroje i zdjęcia) według stanu wiedzy na rok, w którym je opracowano lub zaktualizowano. ",srodowisko,2017-12-01T11:04:25.223039,2018-01-03T09:24:29.513074,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 7c4fead6-e4db-414a-ac20-92ead82f3c83,Środowisko - jaskinie,Przy pomocy aplikacji CBDG Menedżer pobierania można pobrać plik w formacie Shape.,http://dm.pgi.gov.pl/,,plik shp,,2017-12-01T12:37:00.312092,,jaskinie-polski,Jaskinie Polski,"Baza zawiera zestandaryzowane dane lokalizacyjne, morfometryczne, bibliograficzne, przyrodnicze (geologia, hydrologia, biologia, archeologia, klimatologia i ochrona środowiska), opisowe (historia badań, eksploracji i dokumentowania) oraz załączniki graficzne (plany, przekroje i zdjęcia) według stanu wiedzy na rok, w którym je opracowano lub zaktualizowano. ",srodowisko,2017-12-01T11:04:25.223039,2018-01-03T09:24:29.513074,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 188607e8-56b3-4286-b994-71d0ad353485,Hydrogeologia – Jednolite części wód podziemnych (161) podział obowiązujący do 2015 r.,Przy pomocy aplikacji Menedżer pobierania można pobrać plik w formacie Shape.,http://dm.pgi.gov.pl/,HTML,plik shp,,2017-12-01T11:43:48.465156,,jednolite-czesci-wod-podziemnych-jcwpd,Jednolite części wód podziemnych (JCWPd),"Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. ",srodowisko,2017-12-01T10:23:24.343203,2017-12-02T11:27:36.644883,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 19c9c63d-e542-42eb-be06-950470454d5a,Hydrogeologia – Jednolite części wód podziemnych (172) podział obowiązujący w latach 2016-2021 r.,Przy pomocy aplikacji Menedżer pobierania można pobrać plik w formacie Shape z JCWPd.,http://dm.pgi.gov.pl/,HTML,plik shp,,2017-12-01T11:44:35.334070,,jednolite-czesci-wod-podziemnych-jcwpd,Jednolite części wód podziemnych (JCWPd),"Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. ",srodowisko,2017-12-01T10:23:24.343203,2017-12-02T11:27:36.644883,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 1a788c57-4201-4830-9123-0768ed3fd5c2,Hydrogeologia - Jednolite Części Wód Podziemnych w podziale obowiązującym do 2015 r. (161) i na lata 2016-2021 (172),JCWPd - adres usługi WFS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/jcwpd/MapServer/WFSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WFS,,2017-12-01T11:47:20.682670,,jednolite-czesci-wod-podziemnych-jcwpd,Jednolite części wód podziemnych (JCWPd),"Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. ",srodowisko,2017-12-01T10:23:24.343203,2017-12-02T11:27:36.644883,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy d38bcf06-dd73-4e51-8c25-cc5360132b00,Hydrogeologia - Jednolite Części Wód Podziemnych w podziale obowiązującym do 2015 r. (161) i na lata 2016-2021 (172),JCWPd - adres usługi WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/jcwpd/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-12-01T11:49:33.771460,,jednolite-czesci-wod-podziemnych-jcwpd,Jednolite części wód podziemnych (JCWPd),"Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. ",srodowisko,2017-12-01T10:23:24.343203,2017-12-02T11:27:36.644883,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy ebb6e2fc-35b4-4ba5-b234-d7ff1a48dd9e,JCWPd w przeglądarce mobilnej GeoLOG,,https://geolog.pgi.gov.pl/#name=19mvaoemxx,,dane przestrzenne,,2017-12-01T11:51:36.049842,,jednolite-czesci-wod-podziemnych-jcwpd,Jednolite części wód podziemnych (JCWPd),"Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. ",srodowisko,2017-12-01T10:23:24.343203,2017-12-02T11:27:36.644883,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 79b4b10e-9bb0-4945-b120-41b9b78e8163,Wykaz decyzji zmieniających zezwolenia: luty 2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6c581c01-57f7-4411-9c71-39e35f5df09d/resource/79b4b10e-9bb0-4945-b120-41b9b78e8163/download/Wykaz-decyzji-zmieniajcych010218.xls,XLS,"tekst,raport,tabela",,2017-12-01T10:26:49.618324,,wykaz-decyzji-zmieniajacych-sor,Wykaz decyzji zmieniających zezwolenia,Środki Ochrony Roślin,administracja_publiczna,2017-12-01T09:22:47.165418,2018-02-01T08:41:50.662137,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 668fa546-3ed4-4e1d-99c8-e6c55463344b,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,Część 1 z 4,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/04e2511d-3b12-47e5-a1a4-324cd7b3448d/resource/668fa546-3ed4-4e1d-99c8-e6c55463344b/download/MPHP.zip.001,,Dane hydrograficzne,,2017-12-01T10:42:11.641771,,komputerowa-mapa-podzialu-hydrograficznego-polski,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,"Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.",srodowisko,2017-12-01T08:58:18.925100,2017-12-05T13:36:29.505526,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej c87d698d-cac3-403b-894a-a12856d1bc51,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,Część 2 z 4,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/04e2511d-3b12-47e5-a1a4-324cd7b3448d/resource/c87d698d-cac3-403b-894a-a12856d1bc51/download/MPHP.zip.002,,Dane hydrograficzne,,2017-12-01T10:43:12.773088,,komputerowa-mapa-podzialu-hydrograficznego-polski,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,"Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.",srodowisko,2017-12-01T08:58:18.925100,2017-12-05T13:36:29.505526,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 4f1d2df7-87e9-4de2-85b6-e4c96747f1a0,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,Część 3 z 4,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/04e2511d-3b12-47e5-a1a4-324cd7b3448d/resource/4f1d2df7-87e9-4de2-85b6-e4c96747f1a0/download/MPHP.zip.003,,Dane hydrograficzne,,2017-12-01T10:44:47.093428,,komputerowa-mapa-podzialu-hydrograficznego-polski,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,"Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.",srodowisko,2017-12-01T08:58:18.925100,2017-12-05T13:36:29.505526,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 2210a76d-eec5-41db-afa2-e8269a8bb46a,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,Część 4 z 4,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/04e2511d-3b12-47e5-a1a4-324cd7b3448d/resource/2210a76d-eec5-41db-afa2-e8269a8bb46a/download/MPHP.zip.004,,Dane hydrograficzne,,2017-12-01T11:19:36.412459,,komputerowa-mapa-podzialu-hydrograficznego-polski,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,"Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.",srodowisko,2017-12-01T08:58:18.925100,2017-12-05T13:36:29.505526,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej e1b94e7e-a8ff-4c20-8001-e0a95965fa3c,Dokumentacja do MPHP,1. Poradnik użytkownika2. Struktura udostępnianych danych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/04e2511d-3b12-47e5-a1a4-324cd7b3448d/resource/e1b94e7e-a8ff-4c20-8001-e0a95965fa3c/download/Dokumentacja-do-MPHP.zip,ZIP,Dokumenty tekstowe,,2017-12-01T12:22:40.665129,,komputerowa-mapa-podzialu-hydrograficznego-polski,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,"Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.",srodowisko,2017-12-01T08:58:18.925100,2017-12-05T13:36:29.505526,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 669f7f2f-d8c7-4176-8246-af3f1f6d8b51,Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce,Mapa dostępna na geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=370445,HTML,dane przestrzenne,,2017-11-30T16:00:13.935587,,mapa-obszarow-zagrozonych-podtopieniami,Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami,"Scalona warstwa wynikowa obszarów zagrożonych podtopieniami, udostępniona w formie serwisu WMS (INSPIRE)",srodowisko,2017-11-30T14:56:35.336509,2017-12-01T09:33:34.992318,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 77d8527c-59b1-4074-80fa-011bb7e869a0,Hydrogeologia - obszary zagrożone podtopieniami,Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce - adres usługi WMS http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/podtopienia/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-12-01T10:24:22.445677,,mapa-obszarow-zagrozonych-podtopieniami,Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami,"Scalona warstwa wynikowa obszarów zagrożonych podtopieniami, udostępniona w formie serwisu WMS (INSPIRE)",srodowisko,2017-11-30T14:56:35.336509,2017-12-01T09:33:34.992318,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 09ed9d04-b0bc-44fa-911e-e5652fdda13f,Obszary zagrożone podtopieniami w przeglądarce mobilnej GeoLOG,Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/hydro_podtopienia.json,JSON,dane przestrzenne,,2017-12-01T10:31:15.743352,,mapa-obszarow-zagrozonych-podtopieniami,Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami,"Scalona warstwa wynikowa obszarów zagrożonych podtopieniami, udostępniona w formie serwisu WMS (INSPIRE)",srodowisko,2017-11-30T14:56:35.336509,2017-12-01T09:33:34.992318,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy a8b73782-a819-45af-b272-7802c372c947,Centralny Rejestr Geostanowisk Polski - wyszukiwarka,"Internetowa aplikacja obsługująca zbiór danych CRGP pozwala wyszukać geostanowiska zgodnie z zadanymi kryteriami, np. według regionu administracyjnego (województwa), typu czy rangi stanowiska. Użytkownik otrzymuje podstawowe informacje o obiekcie, od lokalizacji (również współrzędne GPS) i określenia możliwości dojazdu, poprzez charakterystykę geologiczną obiektu, galerię zdjęć i ilustracji objaśniających, po bibliografię dotyczącą obiektu.",http://geostanowiska.pgi.gov.pl/gsapp_v2/,HTML,"zdjęcia,ilustracje,karta rejestracyjna geostanowiska",,2017-11-30T15:44:53.994519,,centralny-rejestr-geostanowisk-polski-crgp,Centralny Rejestr Geostanowisk Polski (CRGP),"Centralny rejestr geostanowisk Polski zawiera informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w naszym kraju - odsłonięciach, skałkach, głazach narzutowych, formach krasowych i wietrzeniowych oraz innych obiektach geologicznych.",srodowisko,2017-11-30T14:39:45.316713,2017-12-01T10:36:19.960412,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 1cd5f87e-34cc-4311-8544-6d85cfb6cd5e,Geostanowiska - usługa WFS,Geostanowiska - adres usługi WFS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geostanowiska/MapServer/WFSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WFS,,2017-12-01T10:37:56.475983,,centralny-rejestr-geostanowisk-polski-crgp,Centralny Rejestr Geostanowisk Polski (CRGP),"Centralny rejestr geostanowisk Polski zawiera informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w naszym kraju - odsłonięciach, skałkach, głazach narzutowych, formach krasowych i wietrzeniowych oraz innych obiektach geologicznych.",srodowisko,2017-11-30T14:39:45.316713,2017-12-01T10:36:19.960412,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy be7466f5-6342-4aa7-a090-ab0cceff6cd7,Geostanowiska - usługa WMS,Geostanowiska - adres usługi WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geostanowiska/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-12-01T10:39:54.287677,,centralny-rejestr-geostanowisk-polski-crgp,Centralny Rejestr Geostanowisk Polski (CRGP),"Centralny rejestr geostanowisk Polski zawiera informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w naszym kraju - odsłonięciach, skałkach, głazach narzutowych, formach krasowych i wietrzeniowych oraz innych obiektach geologicznych.",srodowisko,2017-11-30T14:39:45.316713,2017-12-01T10:36:19.960412,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy b36a9b57-d7de-4e80-a165-3a58208c21ae,Geostanowiska w przeglądarce mobilnej GeoLOG,,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/geostanowiska.json,JSON,dane przestrzenne,,2017-12-01T11:06:20.116577,,centralny-rejestr-geostanowisk-polski-crgp,Centralny Rejestr Geostanowisk Polski (CRGP),"Centralny rejestr geostanowisk Polski zawiera informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w naszym kraju - odsłonięciach, skałkach, głazach narzutowych, formach krasowych i wietrzeniowych oraz innych obiektach geologicznych.",srodowisko,2017-11-30T14:39:45.316713,2017-12-01T10:36:19.960412,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 851bb78b-3207-4813-ba55-03e307942c35,Wykaz zezwoleń: grudzień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cb4d360e-da7d-4ebb-9b3a-92b71b8f24ec/resource/851bb78b-3207-4813-ba55-03e307942c35/download/Wykaz-zezwolegrudzie2017.xls,XLS,"tekst,raport,tabela",,2017-11-30T11:03:38.238553,,zezwolenia-na-wprowadzenie-do-obrotu-srodka-ochrony-roslin,Zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin,Środki Ochrony Roślin,administracja_publiczna,2017-11-30T10:01:55.812591,2018-01-02T09:17:50.468999,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 73e1fe80-f598-445b-afdf-8fec5b7e0526,Rejestr ś.o.r.: 01.02.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d0877960-5498-4205-9c4c-12e7b94b9d8d/resource/73e1fe80-f598-445b-afdf-8fec5b7e0526/download/rejestrsor01.02.18.xls,XLS,"tekst,raport,tabela",,2017-11-30T10:35:03.861126,,rejestr-srodkow-ochrony-roslin,Rejestr środków ochrony roślin,Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.,administracja_publiczna,2017-11-30T08:59:35.774765,2018-02-01T08:32:28.583534,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi f0abce0c-fec5-4811-ab34-48fc59d21d20,Wykaz ś.w.u.r. - styczeń 2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/08a1dbf8-dbef-405a-8632-216e260b27cc/resource/f0abce0c-fec5-4811-ab34-48fc59d21d20/download/SWUR0118.xls,XLS,"tekst,raport,tabela",,2017-11-30T09:53:15.455687,,wykaz-srodkow-wspomagajacych-uprawe-roslin,Wykaz środków wspomagających uprawę roślin,"Wykaz środków wspomagających uprawę roślin, które można wprowadzać do obrotu na podstawie pozwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r., poz. 625).",administracja_publiczna,2017-11-30T08:52:00.592299,2018-02-02T10:08:42.048745,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi a2503796-bd73-45e8-b1f5-021ba0ec569e,Wykaz nawozów - styczeń 2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/29475a7e-a246-438a-97ff-49dabcda5a25/resource/a2503796-bd73-45e8-b1f5-021ba0ec569e/download/NAWOZY0118.xls,XLS,"tekst,raport,tabela",,2017-11-30T09:43:36.659578,,wykaz-nawozow,Wykaz nawozów,"Wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie pozwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r., poz. 625)",administracja_publiczna,2017-11-30T08:41:51.501554,2018-02-02T10:07:19.362522,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 74207115-2b7b-434b-8db9-ad8aab14aeae,Wykaz Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb,Wykaz Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0cfb9731-a7fd-4e86-9676-c3f579426ae3/resource/74207115-2b7b-434b-8db9-ad8aab14aeae/download/Wykaz-Centrow-Pierwszej-Sprzeday-Ryb.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-11-29T16:52:06.887486,,rejestr-centrow-pierwszej-sprzedazy-ryb,Wykaz Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb,dane adresowe Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb,administracja_publiczna,2017-11-29T15:51:26.755124,2017-12-06T12:46:24.422422,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a8ca533b-b706-4d59-bc5c-45381baf9ad5,Wykaz cen progowych z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r,"Ceny progowe oraz rekompensata z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r., o których mowa w art. 31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 oraz w art. 6 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącego uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/5370bf2f-eebb-4bbb-a144-fd22fd9cf562/resource/a8ca533b-b706-4d59-bc5c-45381baf9ad5/download/Wykaz-cen-progowych-z-tytuu-stosowania-mechanizmu-skadowania-w-2017-r.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-11-29T16:39:57.399485,,wykaz-cen-progowych-z-tytulu-stosowania-mechanizmu-skladowania-w-2017-r,Ceny progowe oraz rekompensata z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r.,"Ceny progowe oraz rekompensata z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r., o których mowa w art. 31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 oraz w art. 6 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącego uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.",administracja_publiczna,2017-11-29T15:39:16.671947,2017-12-06T12:43:29.327718,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 8a4f934d-d508-43e6-b91c-551069ebeddf,Wykaz rekompensat z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r,"Ceny progowe oraz rekompensata z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r., o których mowa w art. 31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 oraz w art. 6 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącego uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/5370bf2f-eebb-4bbb-a144-fd22fd9cf562/resource/8a4f934d-d508-43e6-b91c-551069ebeddf/download/Wykaz-rekompensat-z-tytuu-stosowania-mechanizmu-skadowania-w-2017-r.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-11-29T16:46:27.357080,,wykaz-cen-progowych-z-tytulu-stosowania-mechanizmu-skladowania-w-2017-r,Ceny progowe oraz rekompensata z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r.,"Ceny progowe oraz rekompensata z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r., o których mowa w art. 31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 oraz w art. 6 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącego uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.",administracja_publiczna,2017-11-29T15:39:16.671947,2017-12-06T12:43:29.327718,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 582927a3-c8dd-4871-9a91-03cba17620b4,NCW_2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e52b203c-4fde-43a7-9b26-18f84aca290c/resource/582927a3-c8dd-4871-9a91-03cba17620b4/download/wykncw20174sprqIIIIII43d89.xlsx,XLSX,wykaz,,2017-11-28T08:29:01.173488,,wykaz-podmiotow-zobowiazanych-do-realizacji-narodowego-celu-wskaznikowego,Wykaz podmiotów zobowiązanych do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego,"Wykaz podmiotów, które są zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2017 r., sporządzony na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.)",administracja_publiczna,2017-11-28T07:24:40.133198,2018-01-11T15:22:09.853944,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki a8701238-b72c-416c-9aef-5d800e2de672,Rejestr zawartych umów z kontrahentami - CPPC,Rejestr zawartych umów z kontrahentami przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w okresie od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a8117330-54ea-4ec6-824a-14eaacf5b951/resource/a8701238-b72c-416c-9aef-5d800e2de672/download/Rejestr-umow-zawartych-przez-Centrum-Projektow-Polska-Cyfrowa-od-01.01.2017-do-31.10.217.xlsx,XLSX,raport,,2017-11-27T13:14:16.205827,,rejestr-zawartych-umow-cppc,Rejestr zawartych umów CPPC,Rejestr zawartych umów z kontrahentami przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w 2017 r.,administracja_publiczna,2017-11-27T11:18:10.694086,2017-11-27T12:14:27.290087,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 9e823a6a-72c0-4e9b-8ab2-86cbb62010a6,Informacja Prezesa URE,,"http://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/paliwa-ciekle/3624,Informacje-opublikowane-w-2017-r.html",HTML,Informacja Prezesa URE,,2017-11-27T09:05:10.635997,,ogloszenie-pure-ilosci-paliw,Ogłoszenie całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w III kwartale 2017 r.,Ogłoszenie całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w III kwartale 2017 r.,administracja_publiczna,2017-11-27T08:00:15.571239,2018-01-11T14:48:14.967459,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 33a72c35-642f-44fc-a88a-d4ef5ea546a9,Całkowite wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych w III kw. 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e50249cc-6fc5-473a-89c3-81217195a754/resource/33a72c35-642f-44fc-a88a-d4ef5ea546a9/download/Iloci-paliw.xlsx,XLSX,raport,,2018-01-11T15:48:14.995652,,ogloszenie-pure-ilosci-paliw,Ogłoszenie całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w III kwartale 2017 r.,Ogłoszenie całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w III kwartale 2017 r.,administracja_publiczna,2017-11-27T08:00:15.571239,2018-01-11T14:48:14.967459,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 4f133b5b-9e78-4ff5-9ed2-431ee683da21,ZER MSWiA Struktura świadczeń 06-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b8fd1e9c-49f6-438c-ba1f-843574662d01/resource/4f133b5b-9e78-4ff5-9ed2-431ee683da21/download/ZER-MSWiA---Struktura-wiadcze.xlsx,XLSX,statystyka,,2017-11-27T08:59:26.776213,,struktura-swiadczen,Struktura świadczeń Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,"Struktura wypłacanych świadczeń według wysokości świadczenia. Wysokość świadczenia obejmuje należne świadczenie przed potrąceniami zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz przed innymi potrąceniami i ograniczeniami.",administracja_publiczna,2017-11-27T07:58:41.664701,2018-01-26T14:40:22.016959,zaklad-emerytalno-rentowy-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-i-administracji,Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji f09b6bbc-632b-49c1-9748-4c595f9c6232,ZER MSWiA Struktura świadczeń 12-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b8fd1e9c-49f6-438c-ba1f-843574662d01/resource/f09b6bbc-632b-49c1-9748-4c595f9c6232/download/ZER-MSWiA-Struktura-swiadczen-Wysokosc-12-2017.xlsx,XLSX,statystyka,,2018-01-26T15:36:24.468328,,struktura-swiadczen,Struktura świadczeń Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,"Struktura wypłacanych świadczeń według wysokości świadczenia. Wysokość świadczenia obejmuje należne świadczenie przed potrąceniami zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz przed innymi potrąceniami i ograniczeniami.",administracja_publiczna,2017-11-27T07:58:41.664701,2018-01-26T14:40:22.016959,zaklad-emerytalno-rentowy-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-i-administracji,Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 731acff4-0837-4ec6-a59e-a9a8f818293a,ZER MSWiA Wysokość i liczba świadczeń 2005-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/45d45bad-dc53-4bed-8674-6490d41e89ab/resource/731acff4-0837-4ec6-a59e-a9a8f818293a/download/ZER-MSWiA---Wysoko-i-liczba-wiadcze-2005-2016.xlsx,XLSX,"statystyka,zestawienie danych",,2017-11-27T08:56:02.981002,,swiadczenia-zakladu-emerytalno-rentowego-mswia,Świadczenia Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,"Liczba świadczeń emerytalno-rentowych oraz przeciętna wysokość świadczenia wypłacanego przez ZER MSWiA.*) przeciętna wysokość świadczenia obejmuje: należne świadczenie przed potrąceniem zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz przed innymi potraceniami i ograniczeniami wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym i dodatkiem dla sierot zupełnych.",administracja_publiczna,2017-11-27T07:48:58.508131,2018-01-26T14:39:52.739659,zaklad-emerytalno-rentowy-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-i-administracji,Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 97c2f084-f957-44ac-8acc-861cdcc0a87a,ZER MSWiA Wysokość i liczba świadczeń 2005-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/45d45bad-dc53-4bed-8674-6490d41e89ab/resource/97c2f084-f957-44ac-8acc-861cdcc0a87a/download/ZER-MSWiA-Wysokosc-i-liczba-swiadczen-2005-2017.xlsx,XLSX,"statystyka,zestawienie danych",,2018-01-26T15:37:25.046958,,swiadczenia-zakladu-emerytalno-rentowego-mswia,Świadczenia Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,"Liczba świadczeń emerytalno-rentowych oraz przeciętna wysokość świadczenia wypłacanego przez ZER MSWiA.*) przeciętna wysokość świadczenia obejmuje: należne świadczenie przed potrąceniem zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz przed innymi potraceniami i ograniczeniami wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym i dodatkiem dla sierot zupełnych.",administracja_publiczna,2017-11-27T07:48:58.508131,2018-01-26T14:39:52.739659,zaklad-emerytalno-rentowy-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-i-administracji,Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 4da4abf0-c69a-4f3b-82ea-699ce3cb65b5,Siatki skorowidzowe w formacie shapefile,Siatki skorowidzowe map topograficznych i niestandardowych opracowań topograficznych w formacie shapefile spakowane do archiwum rar,ftp://91.223.135.109/siatki/siatki_skorowidzowe.rar,RAR,"shapefile,siatki,mapy topograficzne,GUGiK",,2017-11-27T07:58:47.652158,,siatki-map-topograficznych,Siatki map topograficznych,Siatki skorowidzowe do map topograficznych i niestandardowych opracowań topograficznych,administracja_publiczna,2017-11-27T06:55:59.819020,2017-11-27T07:01:30.041191,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 734b7aa6-9d5c-42a9-9191-571fb4ce8bdd,"Siatki NMT, PL-1992, skale 1: 1250, 1:2500, 1:5000, 1:10000","Siatki arkuszy numerycznego modelu terenu (NMT) w układzie PL-1992, w skalach 1: 1250, 1:2500, 1:5000, 1:10000 w formacie shapefile ",ftp://91.223.135.109/siatki_nmt_isok/Nmt_PL1992_1250-10000.zip,ZIP,"NMT,shapefile,GUGiK,siatki",,2017-11-27T08:06:54.900622,,siatki-podzialu-na-arkusze,Siatki podziału na arkusze,Siatki podziału na arkusze dla numerycznego modelu terenu (NMT) i ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000,administracja_publiczna,2017-11-27T06:53:17.361457,2017-12-04T11:56:12.129327,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 0cdc1325-8d67-4c7b-a846-25579b169726,"Siatki NMT, PL-2000, skale 1: 1000, 1:2000, 1:5000","Siatki arkuszy numerycznego modelu terenu (NMT) w układzie PL-2000, w skalach 1: 1000, 1:2000, 1:5000 w formacie shapefile ",ftp://91.223.135.109/siatki_nmt_isok/Nmt_PL2000_1000-5000.zip,ZIP,"NMT,siatki,gugik",,2017-12-04T12:51:52.921911,,siatki-podzialu-na-arkusze,Siatki podziału na arkusze,Siatki podziału na arkusze dla numerycznego modelu terenu (NMT) i ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000,administracja_publiczna,2017-11-27T06:53:17.361457,2017-12-04T11:56:12.129327,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 9524699a-f645-4a6c-92e2-79172359d244,"Siatki ortofotomapy, PL-1992 skale 1:2500, 1:5000, 1:10000 dla wielkości piksela 5,7,10,25 i 50 cm","Siatki arkuszy ortofotomapy w układzie PL-1992, w skalach 1:2500, 1:5000, 1:10000 dla wielkości piksela 5,7,10,25 i 50 cm w formacie shapefile ",ftp://91.223.135.109/siatki_nmt_isok/Orto_PL1992_piksel5-50cm.zip,ZIP,"siatki,ortofotomapa,GUGiK",,2017-12-04T12:54:48.737934,,siatki-podzialu-na-arkusze,Siatki podziału na arkusze,Siatki podziału na arkusze dla numerycznego modelu terenu (NMT) i ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000,administracja_publiczna,2017-11-27T06:53:17.361457,2017-12-04T11:56:12.129327,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 51b32485-3072-4d9b-a517-66f3b9cc1cc7,"Ortofotomapa, PL-2000 skale 1:1000, 1:2000, 1:5000","Siatki arkuszy ortofotomapy w układzie PL-2000, w skalach 1:1000, 1:2000, 1:5000 d w formacie shapefile ",ftp://91.223.135.109/siatki_nmt_isok/Orto_PL2000_1000-5000.zip,ZIP,"siatki,ortofotomapa,gugik",,2017-12-04T12:56:12.153131,,siatki-podzialu-na-arkusze,Siatki podziału na arkusze,Siatki podziału na arkusze dla numerycznego modelu terenu (NMT) i ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000,administracja_publiczna,2017-11-27T06:53:17.361457,2017-12-04T11:56:12.129327,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii dbb8cf44-2cd3-40fa-9be6-48447a8027b4,Struktura zbiorów,"Plik zawiera informacje opisowe dotyczące poszczególnych pól w plikach z danymi. W arkuszu ""plik csv"" umieszczony został opis, w jaki sposób można wczytać plik csv do arkusza kalkulacyjnego.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/dbb8cf44-2cd3-40fa-9be6-48447a8027b4/download/01P01SInformacjastruktura-zbioruplik-csv.xlsx,XLSX,pliki w formacie xlsx,,2018-01-08T09:03:11.814043,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2016",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-01-08T08:43:45.190546,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 138a8f08-e282-45d8-8422-b2f4c33afff9,Wychowankowie przedszkoli w latach 2012-2016,Dane statystyczne dotyczące wychowanków przedszkoli w latach 2012-2016 w formacie pliku csv.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/138a8f08-e282-45d8-8422-b2f4c33afff9/download/01Pprzdziecioddzwiekzam20122016CSV.rar,,csv,,2018-01-08T09:08:58.580635,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2016",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-01-08T08:43:45.190546,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej fcb54869-554c-4db6-a15a-7737f13f1016,Wychowankowie przedszkoli w roku 2012,Dane statystyczne o wychowankach przedszkoli w roku 2012.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/fcb54869-554c-4db6-a15a-7737f13f1016/download/01PPrzedszkolaDzieciOddziayWiekMiejscezamieszkania2012.xlsx,XLSX,pliki xls,,2018-01-08T09:12:01.097372,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2016",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-01-08T08:43:45.190546,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 9f913a78-5913-4b45-88e7-d64ab6bdbec6,Wychowankowie przedszkoli w roku 2013,Dane statystyczne o wychowankach przedszkoli w roku 2013.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/9f913a78-5913-4b45-88e7-d64ab6bdbec6/download/01PPrzedszkolaDzieciOddziayWiekMiejscezamieszkania2013.xlsx,XLSX,pliki xls,,2018-01-08T09:14:37.626236,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2016",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-01-08T08:43:45.190546,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 6f1e426c-7da2-431e-861b-066f7ca38cdc,Wychowankowie przedszkoli w roku 2014,Dane statystyczne o wychowankach przedszkoli w roku 2014.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/6f1e426c-7da2-431e-861b-066f7ca38cdc/download/01PPrzedszkolaDzieciOddziayWiekMiejscezamieszkania2014.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:19:09.736039,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2016",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-01-08T08:43:45.190546,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 8b75c3d4-2e59-4ba0-bc3e-2dcb6b377182,Wychowankowie przedszkoli w roku 2015,Dane statystyczne o wychowankach przedszkoli w roku 2015.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/8b75c3d4-2e59-4ba0-bc3e-2dcb6b377182/download/01PPrzedszkolaDzieciOddziayWiekMiejscezamieszkania2015.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:21:16.429501,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2016",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-01-08T08:43:45.190546,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej ceb08caf-8f9a-43ec-9572-4073919d2b75,Wychowankowie przedszkoli w roku 2016,Dane statystyczne o wychowankach przedszkoli w roku 2016.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/ceb08caf-8f9a-43ec-9572-4073919d2b75/download/01PPrzedszkolaDzieciOddziayWiekMiejscezamieszkania2016.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:24:58.369783,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2016",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-01-08T08:43:45.190546,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej b6f97991-3945-4023-9123-71a1440eca7e,Uczniowie szkół w latach 2012-2016,Dane statystyczne dotyczące uczniów szkół w latach 2012-2016 w formacie pliku csv.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/b6f97991-3945-4023-9123-71a1440eca7e/download/01Sszkuczklasywiekzam20122016CSV.rar,,csv,,2018-01-08T09:29:10.178668,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2016",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-01-08T08:43:45.190546,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej aa312536-8697-4ddf-a1e7-df17240e1228,Uczniowie szkół w roku 2012,Dane statystyczne dotyczące uczniów szkół w roku 2012.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/aa312536-8697-4ddf-a1e7-df17240e1228/download/01SSzkolyUczniowieKlasyWiekMiejscezamieszkania2012.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:31:06.145528,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2016",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-01-08T08:43:45.190546,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 669033fa-87a3-426a-b04b-1955188543d2,Uczniowie szkół w roku 2013,Dane statystyczne dotyczące uczniów szkół w roku 2013.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/669033fa-87a3-426a-b04b-1955188543d2/download/01SSzkolyUczniowieKlasyWiekMiejscezamieszkania2013.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:32:17.132669,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2016",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-01-08T08:43:45.190546,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej ddf5b222-56a4-42e5-8ac5-e4cd91c0fc8d,Uczniowie szkół w roku 2014,Dane statystyczne dotyczące uczniów szkół w roku 2014.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/ddf5b222-56a4-42e5-8ac5-e4cd91c0fc8d/download/01SSzkolyUczniowieKlasyWiekMiejscezamieszkania2014.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:33:22.649692,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2016",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-01-08T08:43:45.190546,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej aa7ad38b-d893-49a2-9e82-a8d290c3cf9b,Uczniowie szkół w roku 2015,Dane statystyczne dotyczące uczniów szkół w roku 2015.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/aa7ad38b-d893-49a2-9e82-a8d290c3cf9b/download/01SSzkolyUczniowieKlasyWiekMiejscezamieszkania2015.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:34:42.506742,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2016",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-01-08T08:43:45.190546,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 368b4027-7dbf-4c71-9243-42b70f9395a8,Uczniowie szkół w roku 2016,Dane statystyczne dotyczące uczniów szkół w roku 2016.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/368b4027-7dbf-4c71-9243-42b70f9395a8/download/01SSzkolyUczniowieKlasyWiekMiejscezamieszkania2016.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:35:54.427726,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2016",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-01-08T08:43:45.190546,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej c2da7b3b-d6b0-4932-9ec4-092f02361780,Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy (art. 49c ustawy - Prawo energetyczne),,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/70b3dd97-6b7a-4800-8736-a1f3d446081e/resource/c2da7b3b-d6b0-4932-9ec4-092f02361780/download/Tabela49c-uPE.xlsx,XLSX,zestawienie danych,,2017-11-23T15:18:36.270983,,tabela,Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy (art. 49c ustawy - Prawo energetyczne),,administracja_publiczna,2017-11-23T14:10:37.569305,2018-02-14T14:21:21.121361,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 725176ff-3112-4caf-8593-11db99f4b4d6,Rejestr podmiotów przywożących,,"http://bip.ure.gov.pl/bip/xml/form13,Rejestr-podmiotow-przywozacych.xml?ile=all",XML,xml,,2017-11-23T10:55:21.487169,,rejestr-podmiotow-przywozacych,Rejestr podmiotów przywożących,Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy,administracja_publiczna,2017-11-23T09:54:50.433919,2017-11-23T11:26:59.760269,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 41ee32b8-e066-45aa-a159-e16cb3d1eefd,Wygaśnięcia koncesji,"Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym wygasła koncesja","http://bip.ure.gov.pl/bip/xml/form10,Wykaz-przedsiebiorstw-energetycznych-ktorym-wygasla-koncesja.xml?ile=all",XML,xml,,2017-11-23T10:52:41.839917,,wygasniecia-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle,"Wygaśnięcia koncesji: energia, gaz, ciepło, paliwa ciekłe","Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym wygasła koncesja. Dane aktualizowane każdego dnia roboczego",administracja_publiczna,2017-11-23T09:51:59.203121,2017-11-23T11:42:06.383373,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 9b3c5a4d-860d-4f28-9985-944050961371,Cofnięcia koncesji,"Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat została cofnięta koncesja","http://bip.ure.gov.pl/bip/xml/form8,Wykaz-przedsiebiorstw-energetycznych-ktorym-w-okresie-ostatnich-3-lat-zostala-co.xml?ile=all",XML,xml,,2017-11-23T10:49:08.767678,,cofniecia-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle,"Cofnięcia koncesji: energia, gaz, ciepło, paliwa ciekłe","Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat została cofnięta koncesja. Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy",administracja_publiczna,2017-11-23T09:48:25.210723,2017-11-23T11:52:44.754765,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki b2392a85-d96c-4686-a665-1394d202f42b,Umorzenia/odmowy udzielenia koncesji,"Wykaz podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji, zakończone umorzeniem postępowania administracyjnego lub odmową udzielenia koncesji lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania","http://bip.ure.gov.pl/bip/xml/form9,Wykaz-podmiotow-wobec-ktorych-toczylo-sie-postepowanie-administracyjne-w-sprawie.xml?ile=all",XML,xml,,2017-11-23T10:43:53.400413,,umorzenia-odmowy-udzielenia-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle,"Umorzenia, odmowy udzielenia koncesji: energia, gaz, ciepło, paliwa ciekłe","Wykaz podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji, zakończone umorzeniem postępowania administracyjnego lub odmową udzielenia koncesji lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy",administracja_publiczna,2017-11-23T09:42:49.264787,2017-11-23T11:54:02.883736,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki b43734be-0c1a-4cf5-a1f4-39d8eedf9200,Promesy koncesji,Wykaz podmiotów posiadających promesę koncesji,"http://bip.ure.gov.pl/bip/xml/form11,Wykaz-podmiotow-posiadajacych-promese-koncesji.xml?ile=all",XML,xml,,2017-11-23T09:50:15.620282,,promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle,"Promesy koncesji: energia, gaz, ciepło, paliwa ciekłe",Wykaz podmiotów posiadających promesę koncesji.Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy,administracja_publiczna,2017-11-23T08:49:00.999567,2017-11-23T11:56:08.076802,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki c407e704-aeea-49be-8545-359e34a6f65b,"Wnioski w sprawie koncesji: energia, gaz, ciepło, paliwa ciekłe","Wykaz podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie, zmianę lub cofnięcie koncesji albo o udzielenie lub zmianę promesy koncesji do czasu ich rozpatrzenia","http://bip.ure.gov.pl/bip/xml/form7,Wykaz-podmiotow-ktore-zlozyly-wnioski-o-udzielenie-zmiane-lub-cofniecie-koncesji.xml?ile=all",XML,xml,,2017-11-23T09:41:51.962466,,wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle,"Wnioski w sprawie koncesji: energia, gaz, ciepło, paliwa ciekłe",Wnioski o udzielenie/zmianę/cofnięcie koncesji albo o udzielenie/zmianę promesy koncesji do czasu ich rozpatrzenia. Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy,administracja_publiczna,2017-11-23T08:40:42.590302,2017-11-23T11:55:13.548479,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki ff13258e-b4aa-4417-be23-02551826a6a7,Koncesje w zakresie innym niż paliwa ciekłe,Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie innym niż paliwa ciekłe,"http://bip.ure.gov.pl/bip/xml/form6,Rejestr-przedsiebiorstw-energetycznych-posiadajacych-koncesje-w-zakresie-innym-n.xml?ile=all",XML,xml,,2017-11-23T09:27:39.321727,,koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle,Koncesje w zakresie innym niż paliwa ciekłe,Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie innym niż paliwa ciekłe.Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy,administracja_publiczna,2017-11-23T08:26:01.331463,2017-11-23T11:57:06.360275,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 8471add5-79b3-47b5-b79f-624f94d2a902,Koncesje w zakresie paliw ciekłych,Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych,"http://bip.ure.gov.pl/bip/xml/form4,Rejestr-przedsiebiorstw-energetycznych-posiadajacych-koncesje-w-zakresie-paliw-c.xml?ile=all",XML,xml,,2017-11-23T09:20:35.627378,,koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych,Koncesje w zakresie paliw ciekłych,Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych.Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy,administracja_publiczna,2017-11-23T08:18:21.037191,2017-11-23T11:57:47.681648,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki d262d817-26e3-4f57-a781-90790aafa0de,Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych ,Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych - stan na koniec III kwartału 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4b278de-d141-47dd-9971-35ca109185b9/resource/d262d817-26e3-4f57-a781-90790aafa0de/download/TPA-gaz-za-III-kw.-2017-r.xlsx,XLSX,"raport,pliki xlsx",,2017-11-17T12:30:39.407980,,liczba-zmian-sprzedawcy-gazu-ziemnego-przez-odbiorcow-koncowych,Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych,Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych - stan na koniec III kwartału 2017 r.,administracja_publiczna,2017-11-17T10:15:58.998898,2017-11-23T13:25:23.889712,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 8a422d97-8378-4059-b649-be3cb52b642d,Taryfy dla paliw gazowych - 2017,Decyzje w sprawie taryf dla paliw gazowych w 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/96fa7f20-892b-4924-a3b7-0f16bd2c405c/resource/8a422d97-8378-4059-b649-be3cb52b642d/download/Taryfy-dla-paliw-gazowych.xlsx,XLSX,Baza danych w formacie .xlsx,,2017-11-15T10:07:30.860862,,taryfy-dla-paliw-gazowych-2017,Taryfy dla paliw gazowych - 2017,Decyzje w sprawie taryf dla paliw gazowych w 2017 r.,administracja_publiczna,2017-11-15T09:06:47.732261,2018-02-12T13:58:24.083544,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 15e39482-c24f-4b42-9641-497314929a6d,Taryfy dla energii elektrycznej - 2017,Decyzje w sprawie taryf dla energii elektrycznej - 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/827bba65-e637-450b-a92a-1e2c7197a39b/resource/15e39482-c24f-4b42-9641-497314929a6d/download/Taryfy-dla-energii-elektrycznej.xlsx,XLSX,Baza danych w formacie .xlsx,,2017-11-14T15:49:50.508553,,taryfy-dla-energii-elektrycznej,Taryfy dla energii elektrycznej - 2017,Decyzje w sprawie taryf dla energii elektrycznej w 2017 r.,administracja_publiczna,2017-11-14T14:40:11.185231,2018-02-12T13:59:31.484357,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki ef179839-cd0c-40da-ab3c-a30e4cf8ac9d,Eksmisje komornicze w latach 1999 - 2016 oraz w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/35e5051e-cd3a-443f-ac5a-98120624b152/resource/ef179839-cd0c-40da-ab3c-a30e4cf8ac9d/download/Eksmisje---czynnoci-komornika-w-latach-1999---I-p.-2017.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-11-08T11:36:51.200148,,ekmisje-komornicze-i-cywilne-w-latach-1995-2016-oraz-w-i-polroczu-2017-roku,Ekmisje komornicze i cywilne w latach 1995-2016 oraz w I półroczu 2017 roku,,administracja_publiczna,2017-11-08T10:35:55.128761,2017-11-08T10:38:17.625819,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości c5067841-7ab1-407b-a8f9-6c273e5fe346,Eksmisje - orzeczenia w sprawach cywilnych w latch 1995-2016 oraz w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/35e5051e-cd3a-443f-ac5a-98120624b152/resource/c5067841-7ab1-407b-a8f9-6c273e5fe346/download/Eksmisje---orzeczenia-SR-w-sprawach-cywilnych-w-latach-1995---I-p.-2017.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-11-08T11:37:46.848205,,ekmisje-komornicze-i-cywilne-w-latach-1995-2016-oraz-w-i-polroczu-2017-roku,Ekmisje komornicze i cywilne w latach 1995-2016 oraz w I półroczu 2017 roku,,administracja_publiczna,2017-11-08T10:35:55.128761,2017-11-08T10:38:17.625819,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 80b2d7e8-281a-46ae-a9ff-397860299fdc,CBDG Menedżer pobierania,"Menedżer pobierania plików pozwala bezpłatnie pobrać geologiczne dane przestrzenne w formacie SHP. Pobieranie plików możliwe jest dla tematycznych warstw informacyjnych, które przygotowano w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB.. Do pobrania ""Otwory wiertnicze"" i ""Otwory wiertnicze z wynikami badań w CBDG""",http://dm.pgi.gov.pl/,,pliki shp,,2017-10-30T10:53:44.116241,,centralna-baza-danych-geologicznych-podsystem-otwory,Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem Otwory,"CBDG - podsystem OTWORY jest bazą, w której gromadzone są dane o otworach wiertniczych z obszaru całej Polski. Baza danych zawiera informacje o około 140 tysiącach obiektów. Zakres informacji przechowywanych w podsystemie OTWORY obejmuje: dane lokalizacyjne, profile stratygraficzne i litologiczne otworów wiertniczych, w tym dane o strukturach sedymentacyjnych i tektonicznych, dane paleontologiczne, dane o wystąpieniach bituminów. ",srodowisko,2017-10-30T09:36:18.423671,2017-11-09T14:05:08.920724,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 4275aae6-9111-4598-84f4-b9cdfb268917,Otwory wiertnicze w przeglądarce mobilnej GeoLOG,,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/otwory.json,JSON,dane przestrzenne,,2017-10-30T11:00:54.641026,,centralna-baza-danych-geologicznych-podsystem-otwory,Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem Otwory,"CBDG - podsystem OTWORY jest bazą, w której gromadzone są dane o otworach wiertniczych z obszaru całej Polski. Baza danych zawiera informacje o około 140 tysiącach obiektów. Zakres informacji przechowywanych w podsystemie OTWORY obejmuje: dane lokalizacyjne, profile stratygraficzne i litologiczne otworów wiertniczych, w tym dane o strukturach sedymentacyjnych i tektonicznych, dane paleontologiczne, dane o wystąpieniach bituminów. ",srodowisko,2017-10-30T09:36:18.423671,2017-11-09T14:05:08.920724,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 96c55344-d9a3-49f1-8ecf-f92466c52efa,Otwory wiertnicze - usługa pobierania WFS,Otwory wiertnicze. Adres usługi WFS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_otwory/MapServer/WFSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WFS,,2017-10-30T10:46:25.480645,,centralna-baza-danych-geologicznych-podsystem-otwory,Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem Otwory,"CBDG - podsystem OTWORY jest bazą, w której gromadzone są dane o otworach wiertniczych z obszaru całej Polski. Baza danych zawiera informacje o około 140 tysiącach obiektów. Zakres informacji przechowywanych w podsystemie OTWORY obejmuje: dane lokalizacyjne, profile stratygraficzne i litologiczne otworów wiertniczych, w tym dane o strukturach sedymentacyjnych i tektonicznych, dane paleontologiczne, dane o wystąpieniach bituminów. ",srodowisko,2017-10-30T09:36:18.423671,2017-11-09T14:05:08.920724,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 55b372ff-0e0e-47eb-8b63-526a24161653,Otwory wiertnicze - usługa przeglądania WMS,Otwory wiertnicze. Adres usługi WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_otwory/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-10-30T10:48:10.521411,,centralna-baza-danych-geologicznych-podsystem-otwory,Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem Otwory,"CBDG - podsystem OTWORY jest bazą, w której gromadzone są dane o otworach wiertniczych z obszaru całej Polski. Baza danych zawiera informacje o około 140 tysiącach obiektów. Zakres informacji przechowywanych w podsystemie OTWORY obejmuje: dane lokalizacyjne, profile stratygraficzne i litologiczne otworów wiertniczych, w tym dane o strukturach sedymentacyjnych i tektonicznych, dane paleontologiczne, dane o wystąpieniach bituminów. ",srodowisko,2017-10-30T09:36:18.423671,2017-11-09T14:05:08.920724,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 38d414d3-cb40-4d56-a1e1-938fc3c14990,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-31.12.2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1d218ba0-3eed-460d-a42d-003f27d4962d/resource/38d414d3-cb40-4d56-a1e1-938fc3c14990/download/MechanizmyrynkoweprzejtezARRwgstanuna30112017-r..xlsx,XLSX,raport,,2018-01-30T14:37:02.676498,,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR,"Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych:-nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,-wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem,-tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków,-obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,-administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .",administracja_publiczna,2017-10-27T07:06:40.083751,2018-01-30T13:38:39.674054,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa c1c99cfc-e06f-41d0-96a6-039c535f7583,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na 30-11-2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1d218ba0-3eed-460d-a42d-003f27d4962d/resource/c1c99cfc-e06f-41d0-96a6-039c535f7583/download/MechanizmyrynkoweprzejtezARRwgstanuna30112017-r..xlsx,XLSX,raport,,2017-12-29T09:23:52.933268,,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR,"Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych:-nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,-wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem,-tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków,-obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,-administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .",administracja_publiczna,2017-10-27T07:06:40.083751,2018-01-30T13:38:39.674054,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 7f4ce106-2b49-4b3c-9da5-48c6126756d0,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-31-października-2017-r,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1d218ba0-3eed-460d-a42d-003f27d4962d/resource/7f4ce106-2b49-4b3c-9da5-48c6126756d0/download/MechanizmyrynkoweprzejtezARRwgstanuna31padziernika2017-r..xlsx,XLSX,raport,,2017-11-28T14:13:32.179371,,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR,"Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych:-nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,-wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem,-tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków,-obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,-administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .",administracja_publiczna,2017-10-27T07:06:40.083751,2018-01-30T13:38:39.674054,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa c8409885-c089-42ad-8476-11679a21b05f,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1d218ba0-3eed-460d-a42d-003f27d4962d/resource/c8409885-c089-42ad-8476-11679a21b05f/download/MechanizmyrynkoweprzejtezARRwgstanuna30wrzenia2017-r..xlsx,XLSX,raport,,2017-10-27T09:22:03.969289,,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR,"Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych:-nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,-wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem,-tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków,-obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,-administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .",administracja_publiczna,2017-10-27T07:06:40.083751,2018-01-30T13:38:39.674054,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 669920c4-ca1e-4fc7-af61-0c2975ac3fed,Odziały terenowe URE,"Dane teleadresowe oddziałów terenowych URE, zasięg działania",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fac991f4-788c-4e66-a391-86f6c80173b6/resource/669920c4-ca1e-4fc7-af61-0c2975ac3fed/download/Oddziay-terenowe-URE.xlsx,XLSX,pliki xlsx,,2017-10-23T15:23:32.710985,,dane-teleadresowe-oddzialow-ternowych-ure,Dane teleadresowe oddziałów terenowych URE,"Dane teleadresowe oddziałów terenowych URE, zasięg działania",administracja_publiczna,2017-10-23T13:21:47.684345,2017-11-17T10:20:19.870841,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 68e3cd19-9f8f-45e1-a8a4-5a11e08b2fa7,Rejestr umów zawartych w 2017 r. z osobami prawnymi,Rejestr umów zawartych w 2017 r. z osobami prawnymi - stan na 31.12.2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/13e219e8-13ac-4f86-a643-d3e1fa67e453/resource/68e3cd19-9f8f-45e1-a8a4-5a11e08b2fa7/download/rejestr-umow-zawartych-w-2017-r.-z-osobami-prawnymi-31.12.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-10-17T13:54:10.763616,,rejestr-zawartych-umow-mgmizs,Rejestr zawartych umów MGMiŻŚ,Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych i zamówień złożonych przez MGMiŻŚ,administracja_publiczna,2017-10-17T11:50:15.987989,2018-01-16T14:53:45.276579,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9f74f7ba-44e6-409a-937a-941340aab40e,Rejestr umów zawartych w 2017 r. z osobami fizycznymi,Rejestr umów zawartych w 2017 r. z osobami fizycznymi - stan na 31.12.2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/13e219e8-13ac-4f86-a643-d3e1fa67e453/resource/9f74f7ba-44e6-409a-937a-941340aab40e/download/rejestr-umow-zawartych-w-2017-r.-z-osobami-fizycznymi-31.12.2017.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-10-17T13:54:52.055014,,rejestr-zawartych-umow-mgmizs,Rejestr zawartych umów MGMiŻŚ,Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych i zamówień złożonych przez MGMiŻŚ,administracja_publiczna,2017-10-17T11:50:15.987989,2018-01-16T14:53:45.276579,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 08231abd-5dfe-4be2-86af-69c25d5acf76,Wykaz wydanych świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego,Treść wydanych świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego,http://semen.bnl.gov.pl/jawne/?poz=menu/LMR,,Wykaz,,2017-10-16T13:44:44.973611,,wykaz-wydanych-swiadectw-pochodzenia-lesnego-materialu-rozmnozeniowego,Wykaz wydanych świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego,Treść wydanych świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego,srodowisko,2017-10-16T11:43:28.495585,2017-10-16T11:44:45.671050,biuro-nasiennictwa-lesnego,Biuro Nasiennictwa Leśnego ed4a4842-93c9-4763-8f03-d0bab78afcf8,Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego,Dane prezentują jawne informacje (także położenie geograficzne) o Leśnym Materiale Podstawowym.,http://semen.bnl.gov.pl/jawne/?poz=menu/LMP,,Rejestr,,2017-10-16T13:40:06.790611,,krajowy-rejestr-lesnego-materialu-podstawowego,Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego,Rejestr umożliwia przeglądanie jawnych danych dotyczących Leśnego Materiału Podstawowego,srodowisko,2017-10-16T11:37:38.163101,2017-10-16T11:48:40.488737,biuro-nasiennictwa-lesnego,Biuro Nasiennictwa Leśnego 542cb46b-c02d-438f-8e02-cafdff48bce5,Rejestr dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego,Dane adresowe dotyczące dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego,http://semen.bnl.gov.pl/jawne/?poz=menu/RD,,Rejestr,,2017-10-16T13:32:02.308679,,rejestr-dostawcow-lesnego-materialu-rozmnozeniowego,Rejestr dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego,Rejestr umożliwiający przeglądanie danych adresowych dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego,srodowisko,2017-10-16T11:29:59.992761,2017-10-16T11:32:06.616560,biuro-nasiennictwa-lesnego,Biuro Nasiennictwa Leśnego db2994e3-aadc-42e9-a24c-83bc6aecf8b5,Archiwalne dane Pomiarowo obserwacyjne,Skompresowane dane zawierają pliki csv z miesięcznym zestawieniem pomiarów dla stacji pomiarowych,https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/,CSV,"plik csv,pliki archiwum",,2017-10-05T14:21:50.949065,,archiwalne-dane-pomiarowo-obserwacyjne,Archiwalne dane pomiarowo obserwacyjne,Skompresowane dane zawierają pliki csv z miesięcznym zestawieniem pomiarów dla stacji pomiarowych.,administracja_publiczna,2017-10-05T12:20:08.025355,2018-02-05T15:14:43.464647,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 528d685d-050e-4948-aad6-d77f92b89d7f,Meteorologiczne ostrzeżenia archiwalne,Meteorologiczne ostrzeżenia archiwalne. Dane TXT skompresowane w archiwum ZIP.,https://dane.imgw.pl/data/arch/ost_meteo/2017/09.zip,TXT,archiwum ZIP,,2017-10-05T14:13:23.168229,,ostrzezenia-archiwalne,Ostrzeżenia archiwalne,Ostrzeżenia archiwalne,administracja_publiczna,2017-10-05T12:12:02.040627,2017-10-05T15:06:19.138703,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy d86ca23b-e071-4726-888e-49084b3081b2,Hydrologiczne ostrzeżenia archiwalne,Hydrologiczne ostrzeżenia archiwalne,https://dane.imgw.pl/data/arch/ost_hydro,,archiwum ZIP,,2017-10-05T14:14:13.135854,,ostrzezenia-archiwalne,Ostrzeżenia archiwalne,Ostrzeżenia archiwalne,administracja_publiczna,2017-10-05T12:12:02.040627,2017-10-05T15:06:19.138703,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 1ee475b2-a800-4123-983e-6186b35b1a1e,Ostrzeżenia meteorologiczne,Ostrzeżenia meteorologiczne,https://dane.imgw.pl/data/current/ost_meteo,,plik TXT,,2017-10-05T13:49:38.736010,,ostrzezenia,Ostrzeżenia,Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne,administracja_publiczna,2017-10-05T11:47:41.900607,2017-10-05T11:52:16.342400,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 966fbb87-f8ca-480f-9320-70ecde288ff9,Ostrzeżenia hydrologiczne,Ostrzeżenia hydrologiczne,https://dane.imgw.pl/data/current/ost_hydro,,plik TXT,,2017-10-05T13:50:31.795679,,ostrzezenia,Ostrzeżenia,Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne,administracja_publiczna,2017-10-05T11:47:41.900607,2017-10-05T11:52:16.342400,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 0790c61e-e311-4954-8705-81df166c4d73,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 w aplikacji mobilnej GeoLOG.,http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/main?config=http:%2F%2Fm.bazagis.pgi.gov.pl%2Fgeolog_conf%2Fmgp500k.json,JSON,"mapa,mapa interaktywna",,2017-10-03T14:13:40.705047,,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1-500-000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,"Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.",srodowisko,2017-10-03T12:10:48.832850,2017-12-01T08:26:31.372493,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy e278d755-95e6-4c08-a61f-2daef97c94cb,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - usługa przeglądania WMS,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - usługa WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgp500k/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,WMS,WMS,,2017-10-03T14:25:17.412259,,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1-500-000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,"Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.",srodowisko,2017-10-03T12:10:48.832850,2017-12-01T08:26:31.372493,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 05cc3e02-afc6-4b6c-b248-0a47b3a75567,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG: część północno-zachodnia.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/189b9d13-8d83-496d-99b6-dcdcb0bb5b9f/resource/05cc3e02-afc6-4b6c-b248-0a47b3a75567/download/mgp5001.jpg,JPEG,JPEG,,2017-10-03T14:29:29.822371,,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1-500-000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,"Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.",srodowisko,2017-10-03T12:10:48.832850,2017-12-01T08:26:31.372493,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy c9b82d09-a7f6-4190-83c1-01841854a851,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG: część północno-wschodnia.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/189b9d13-8d83-496d-99b6-dcdcb0bb5b9f/resource/c9b82d09-a7f6-4190-83c1-01841854a851/download/mgp5002.jpg,JPEG,JPEG,,2017-10-03T14:31:12.053202,,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1-500-000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,"Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.",srodowisko,2017-10-03T12:10:48.832850,2017-12-01T08:26:31.372493,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy fa56dc40-2ac4-40cd-bf4b-4275e836b2b5,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG: część południowo-zachodnia.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/189b9d13-8d83-496d-99b6-dcdcb0bb5b9f/resource/fa56dc40-2ac4-40cd-bf4b-4275e836b2b5/download/mgp5003.jpg,JPEG,JPEG,,2017-10-03T14:32:27.170045,,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1-500-000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,"Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.",srodowisko,2017-10-03T12:10:48.832850,2017-12-01T08:26:31.372493,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 7064d107-fa5e-4918-ba53-1b173f75758c,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG: część południowo-wschodnia.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/189b9d13-8d83-496d-99b6-dcdcb0bb5b9f/resource/7064d107-fa5e-4918-ba53-1b173f75758c/download/mpg5004.jpg,JPEG,JPEG,,2017-10-03T14:33:56.247132,,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1-500-000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,"Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.",srodowisko,2017-10-03T12:10:48.832850,2017-12-01T08:26:31.372493,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 53bff7f2-b3fe-4531-a77b-bd0f838930f2,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG: przekroje geologiczne.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/189b9d13-8d83-496d-99b6-dcdcb0bb5b9f/resource/53bff7f2-b3fe-4531-a77b-bd0f838930f2/download/mgp500przekroje.jpg,JPEG,JPEG,,2017-10-03T14:35:06.149714,,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1-500-000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,"Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.",srodowisko,2017-10-03T12:10:48.832850,2017-12-01T08:26:31.372493,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy fd73b02d-1a12-472c-8ad4-e7a7b6f40f1b,Strumień meteorologia sierpień 2017,dane godzinowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/955faf07-54d6-4d90-858b-22b18999d179/resource/fd73b02d-1a12-472c-8ad4-e7a7b6f40f1b/download/strumenmeteo082017.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-09-30T14:27:38.744398,,stacja-meteo-strumien,Stacja Meteo Strumień,Stacja meteo znajduje się s Strumieniu (powiat cieszyński) i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:26:26.105543,2017-12-31T17:49:24.604411,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych bee64fbe-2376-4908-9036-246eecde4a17,Strumień meteorologia listopad 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/955faf07-54d6-4d90-858b-22b18999d179/resource/bee64fbe-2376-4908-9036-246eecde4a17/download/strumien201711.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:47:44.470993,,stacja-meteo-strumien,Stacja Meteo Strumień,Stacja meteo znajduje się s Strumieniu (powiat cieszyński) i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:26:26.105543,2017-12-31T17:49:24.604411,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych d73354b9-98d4-4f81-ba0a-d3d488e635bb,Strumień meteorologia październik 2017,uśrednione dane godzinowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/955faf07-54d6-4d90-858b-22b18999d179/resource/d73354b9-98d4-4f81-ba0a-d3d488e635bb/download/strumien201710.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:48:42.404094,,stacja-meteo-strumien,Stacja Meteo Strumień,Stacja meteo znajduje się s Strumieniu (powiat cieszyński) i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:26:26.105543,2017-12-31T17:49:24.604411,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych e58394b2-4c38-4fc2-b3f3-5cb493f7dbc0,Strumień meteorologia wrzesień 2017,uśrednione dane godzinowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/955faf07-54d6-4d90-858b-22b18999d179/resource/e58394b2-4c38-4fc2-b3f3-5cb493f7dbc0/download/strumien201709.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:49:24.639576,,stacja-meteo-strumien,Stacja Meteo Strumień,Stacja meteo znajduje się s Strumieniu (powiat cieszyński) i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:26:26.105543,2017-12-31T17:49:24.604411,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 59e82e98-ca17-42d6-84c7-3965bd0c0445,Stężenia ozonu w Brennej - kwiecień 2016,dane godzinowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/eaf7c076-87fa-46cb-ab58-4992ec573086/resource/59e82e98-ca17-42d6-84c7-3965bd0c0445/download/brennaozon042016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-09-30T14:20:45.157193,,stezenia-ozonu-w-brennej,Stężenia ozonu w Brennej,Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:19:43.335703,2017-12-31T17:50:32.518993,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych a88d7ee2-fc08-41d9-a1c5-befd15c02ea7,Stężenia ozonu w Brennej - listopad 2017,uśrednione dane godzinowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/eaf7c076-87fa-46cb-ab58-4992ec573086/resource/a88d7ee2-fc08-41d9-a1c5-befd15c02ea7/download/brennaO311.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:50:32.546923,,stezenia-ozonu-w-brennej,Stężenia ozonu w Brennej,Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:19:43.335703,2017-12-31T17:50:32.518993,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych d385ee78-00b8-44ce-97b3-f54dc338b374,wykaz-polskich-zwiazkow-sportowych-wraz-z-danymi-teleadresowymi,Wykaz polskich związków sportowych wraz z danymi teleadresowymi,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cfd17a9a-57c3-442f-bc49-c75c24ba2680/resource/d385ee78-00b8-44ce-97b3-f54dc338b374/download/Baza-adresowa-Polskich-Zwizkow-Sportowych.xlsx,XLSX,wykaz,,2017-09-28T13:07:55.886500,,wykaz-polskich-zwiazkow-sportowych-wraz-z-danymi-teleadresowymi,Wykaz polskich związków sportowych wraz z danymi teleadresowymi,Wykaz polskich związków sportowych wraz z danymi teleadresowymi,sport_turystyka,2017-09-28T11:07:09.659885,2017-09-29T06:08:07.945182,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 88aae39d-bca9-492a-a1ea-ae5cf57ab0d3,Rejestr jednostek organizacyjnych Uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w 2017 r.,Rejestr jednostek organizacyjnych Uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej:,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fb80f2fe-a64a-4105-bae8-a32870d55c84/resource/88aae39d-bca9-492a-a1ea-ae5cf57ab0d3/download/Rejestr-jednostek-szkolacych---istotne-znaczenie-dla-BJ.csv,CSV,.csv,,2017-09-12T13:23:57.073583,,jednostki-uprawnione-do-szkolenia-ubiegajacych-sie-o-uprawnienia-na-stanowiska-istotne-dla-bjior,Jednostki uprawnione do szkolenia ubiegających się o uprawnienia na stanowiska istotne dla BJiOR,Rejestr jednostek organizacyjnych Uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.,administracja_publiczna,2017-09-12T11:22:17.437819,2017-09-12T11:24:02.183468,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 01014281-0e2a-4adf-ab21-6aa406ecfe0d,Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej w roku 2017,Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ec20a042-81c7-4f3e-8869-38a87d130d7c/resource/01014281-0e2a-4adf-ab21-6aa406ecfe0d/download/Rejestr-jednostek-szkolacych---inspektorzy-OR.csv,CSV,csv,,2017-09-12T12:14:00.270293,,jednostki-uprawnione-do-szkolenia-ubiegajacych-sie-o-uprawnienia-inspektora-ochrony-radiologicznej,Jednostki uprawnione do szkolenia ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej,Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej,administracja_publiczna,2017-09-12T10:13:00.676931,2017-09-12T10:14:01.825637,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki f0aa010a-a028-48a6-b618-4e72a8cfd4a9,Metodologia - tablica przejścia,Metodyka przygotowywania danych fiskalnych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3662fb8a-26a2-4022-8c39-5400c55a0e05/resource/f0aa010a-a028-48a6-b618-4e72a8cfd4a9/download/DGLIIDesktopTablica-przejcia-31-padziernik-2016.doc,DOC,dane statystyczne,,2017-09-12T10:53:07.189700,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne,Dział zawiera dane fiskalne miesięczne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2017-09-12T08:36:41.905414,2018-01-31T16:16:45.146365,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów cc441b9b-e6cd-4170-a1a7-8cbda75671b5,Podsektor centralny,Dane miesięczne publikowane zgodnie z przepisami art. 3 pkt 2a Dyrektywy Rady 2011/85/UE.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3662fb8a-26a2-4022-8c39-5400c55a0e05/resource/cc441b9b-e6cd-4170-a1a7-8cbda75671b5/download/DABLMDesktopDyrektywaPodsektor-centralny-PL-12.2017.xlsx,XLSX,dane statystyczne,,2017-09-12T10:48:08.560869,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne,Dział zawiera dane fiskalne miesięczne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2017-09-12T08:36:41.905414,2018-01-31T16:16:45.146365,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów cb29ec80-fe73-49e6-a141-52a9af60c7d2,Ubezbieczenia społeczne,Dane miesięczne publikowane zgodnie z przepisami art. 3 pkt 2a Dyrektywy Rady 2011/85/UE.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3662fb8a-26a2-4022-8c39-5400c55a0e05/resource/cb29ec80-fe73-49e6-a141-52a9af60c7d2/download/DABLMDesktopDyrektywaUbezpieczenia-spoeczne-PL-12-2017.xlsx,XLSX,dane statystyczne,,2017-09-12T10:49:23.369781,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne,Dział zawiera dane fiskalne miesięczne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2017-09-12T08:36:41.905414,2018-01-31T16:16:45.146365,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 3215b674-8d6f-4ce0-b7c4-0884fda1bc33,Wykaz podmiotów kwalifikowanych - Członkowie konsorcjum,"Wykaz podmiotów kwalifikowanych mogących ubiegać się o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów. ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/42dfeb57-d25d-4fa2-ad56-887fd492d62f/resource/3215b674-8d6f-4ce0-b7c4-0884fda1bc33/download/Wykaz-podmiotow-kwalifikowanych---czonkowie-konsorcjum.csv,CSV,Wykaz,,2017-10-13T09:57:21.039063,,wykaz-podmiotow-kwalifikowanych,Wykaz podmiotów kwalifikowanych,"Wykaz podmiotów kwalifikowanych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska, obejmujący listę podmiotów uprawnionych do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.",srodowisko,2017-09-11T11:31:40.685204,2018-02-09T12:13:39.049792,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 3e9f4a72-6908-47b2-a368-25929c1d5079,Wykaz podmiotów kwalifikowanych - Operatorzy,"Wykaz podmiotów kwalifikowanych mogących ubiegać się o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/42dfeb57-d25d-4fa2-ad56-887fd492d62f/resource/3e9f4a72-6908-47b2-a368-25929c1d5079/download/Wykaz-podmiotow-kwalifikowanych-operatorzy.csv,CSV,wykaz,,2017-10-13T09:58:08.952144,,wykaz-podmiotow-kwalifikowanych,Wykaz podmiotów kwalifikowanych,"Wykaz podmiotów kwalifikowanych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska, obejmujący listę podmiotów uprawnionych do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.",srodowisko,2017-09-11T11:31:40.685204,2018-02-09T12:13:39.049792,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska f0214916-4f40-4cfe-90c1-0a0e5cee22dc,Adresy m.st. Warszawy - format SHP,Dane w formacie SHP.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59610e79-38a0-43f8-9483-c1e22aa9e293/resource/f0214916-4f40-4cfe-90c1-0a0e5cee22dc/download/adresy.zip,ZIP,plik SHP,,2017-09-04T13:08:35.689831,,adresy-m-st-warszawy,Adresy m.st. Warszawy,"Zbiór danych zawiera ponad 112 000 adresów pochodzących z bazy danych ewidencji miejscowości ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Dane udostępniane są w formatach: - __SHP__ (ulica, numer, dzielnica, aktualność danych, adres, id punktu adresowego, nazwa skrócona ulicy, kod pocztowy), - __CSV__ (dzielnica, ulica, nazwa skrócona ulicy, numer, x, y, id punktu adresowego, kod pocztowy), - __GML__ (ulica: id ulicy, wersja id, początek wersji obiektu, geometria, nazwa, id TERYT, podstawa prawna, typ obiektu, ważny od; adres: id punktu adresowego, lokalny id, wersja id, numer, kod pocztowy, id ulicy, status adresu, x, y, początek wersji obiektu, element budynku, usytuowanie budynku, ważny od).",administracja_publiczna,2017-09-04T10:43:03.029938,2017-09-04T13:02:53.652017,miasto-stoleczne-warszawa,Miasto stołeczne Warszawa 2bec6259-263d-4a33-9a87-08c0f0ba3386,Adresy m.st. Warszawy - format CSV,"Dane w formacie CSV, wartości rozdzielone średnikiem.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59610e79-38a0-43f8-9483-c1e22aa9e293/resource/2bec6259-263d-4a33-9a87-08c0f0ba3386/download/adresy-m.st.-Warszawa.csv,CSV,plik CSV,,2017-09-04T12:52:39.107026,,adresy-m-st-warszawy,Adresy m.st. Warszawy,"Zbiór danych zawiera ponad 112 000 adresów pochodzących z bazy danych ewidencji miejscowości ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Dane udostępniane są w formatach: - __SHP__ (ulica, numer, dzielnica, aktualność danych, adres, id punktu adresowego, nazwa skrócona ulicy, kod pocztowy), - __CSV__ (dzielnica, ulica, nazwa skrócona ulicy, numer, x, y, id punktu adresowego, kod pocztowy), - __GML__ (ulica: id ulicy, wersja id, początek wersji obiektu, geometria, nazwa, id TERYT, podstawa prawna, typ obiektu, ważny od; adres: id punktu adresowego, lokalny id, wersja id, numer, kod pocztowy, id ulicy, status adresu, x, y, początek wersji obiektu, element budynku, usytuowanie budynku, ważny od).",administracja_publiczna,2017-09-04T10:43:03.029938,2017-09-04T13:02:53.652017,miasto-stoleczne-warszawa,Miasto stołeczne Warszawa 5fa105ab-104c-46ca-a3d8-2a1901bfdc58,Adresy m.st. Warszawy - format GML,Dane w formacie GML.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59610e79-38a0-43f8-9483-c1e22aa9e293/resource/5fa105ab-104c-46ca-a3d8-2a1901bfdc58/download/adresy-m.st.-Warszawa.gml.zip,ZIP,plik GML,,2017-09-04T13:33:37.449152,,adresy-m-st-warszawy,Adresy m.st. Warszawy,"Zbiór danych zawiera ponad 112 000 adresów pochodzących z bazy danych ewidencji miejscowości ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Dane udostępniane są w formatach: - __SHP__ (ulica, numer, dzielnica, aktualność danych, adres, id punktu adresowego, nazwa skrócona ulicy, kod pocztowy), - __CSV__ (dzielnica, ulica, nazwa skrócona ulicy, numer, x, y, id punktu adresowego, kod pocztowy), - __GML__ (ulica: id ulicy, wersja id, początek wersji obiektu, geometria, nazwa, id TERYT, podstawa prawna, typ obiektu, ważny od; adres: id punktu adresowego, lokalny id, wersja id, numer, kod pocztowy, id ulicy, status adresu, x, y, początek wersji obiektu, element budynku, usytuowanie budynku, ważny od).",administracja_publiczna,2017-09-04T10:43:03.029938,2017-09-04T13:02:53.652017,miasto-stoleczne-warszawa,Miasto stołeczne Warszawa ae56c61b-3be6-4ddc-b812-c88d26142144,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,http://www.epodatki.mf.gov.pl/projekt-e-deklaracje-2/statystyka,HTML,zestawienie statystyczne,,2017-09-01T11:55:17.888669,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-02-05T14:27:36.394479,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 91c7be62-0f85-4b27-a156-cb616f8c3380,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - lipiec 2017,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/91c7be62-0f85-4b27-a156-cb616f8c3380/download/Statystykadeklaracjilipiec2017.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-09-06T16:07:52.189205,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-02-05T14:27:36.394479,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów b3cd7789-c0ea-4680-a04e-aecd294331ee,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - sierpień 2017,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/b3cd7789-c0ea-4680-a04e-aecd294331ee/download/Statystyka-deklaracji-2017---eDekpapier---sierpien.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-09-11T13:02:13.646300,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-02-05T14:27:36.394479,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 3101ca27-41dc-45d9-9a39-47815b22fc69,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - wrzesień 2017,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/3101ca27-41dc-45d9-9a39-47815b22fc69/download/Statystyka-deklaracji-2017---eDekpapier---wrzesien.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-10-17T13:01:16.072458,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-02-05T14:27:36.394479,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 9ace01ee-381f-45ac-8a1d-469f30af1016,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - październik 2017,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 października 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/9ace01ee-381f-45ac-8a1d-469f30af1016/download/Statystyka-deklaracji-2017---eDekpapier---pazdziernik.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-11-06T13:58:43.563731,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-02-05T14:27:36.394479,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 27e8d8dc-b35f-4a66-bc3f-245c35c30dd6,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - listopad 2017,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/27e8d8dc-b35f-4a66-bc3f-245c35c30dd6/download/Statystyka-deklaracji-2017---eDekpapier---listopad.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-12-12T10:41:58.641507,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-02-05T14:27:36.394479,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów b5c153dd-6c90-41de-87c9-2a471cd99962,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - grudzień 2017,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/b5c153dd-6c90-41de-87c9-2a471cd99962/download/Statystyka-deklaracji-2017---eDekpapier---grudzien.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-10T12:18:13.888357,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-02-05T14:27:36.394479,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 6770d604-71c9-402a-b586-5b5e8cf58ed8,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - styczeń 2018,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2018 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/6770d604-71c9-402a-b586-5b5e8cf58ed8/download/Statystyka-deklaracji-2018---eDekpapier---styczen.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2018-02-05T15:27:36.461626,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-02-05T14:27:36.394479,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 18090c46-7996-4efb-addd-b3fee67d7398,Webowa mapa cyfrowa,"Webowa mapa cyfrowa zawiera informacje z zakresów tematycznych:# Różnorodność biologiczna - fauna:#### Motyle:__Czerwończyk nieparek__ _poligony_, __Czerwończyk fioletek__ _poligony_, __Przeplatka maturna__ _poligony_.#### Ważki: __Zalotka większa__ _poligony_#### Chrząszcze: __Pachnica__ _poligony___Zgniotek cynobrowy__ _poligony_, __Zgniotek szkarłatny__ _poligony_, __Ponurek Schneidera__ _poligony_, __Odłowy do pułapek Barbera__ _punkty_, __SBO Biegaczowate [mg]__, #### Płazy: __Traszka grzebieniasta__, __Kumak nizinny__. #### Ptaki: __Dzięcioł trójpalczasty__ _dziuple_ _poligony_, __Dzięcioł trójpaczasty__ _obs. pol__, __Bielik__ _poligony_, __Orlik krzykliwy__ _poligony_, __Bocian czarny__ _poligony_, __Żuraw__ _poligony_, __Muchołówka mała__, __Muchołówka białoszyja__, __Muchołówki__ _transekty_, __Sóweczka__ _dziuple_ _poligony_, __Sóweczka__ _obserwacje_ _poligony_, __Włochatka__ _dziuple_ _poligony_, __Włochatka__ _obserwacje_ _poligony_. #### Nietoperze: __Mopek__ _odłowy do sieci_, __Mopek__ _budynki_, __Mopek__. # Różnorodność biologiczna - flora: __Zdjęcia fitosocjologiczne__, __Fatunki chronione _poligony_, __Siedliska Natura 2000__. # Dziedzictwo kulturowe: __Potencjalne obiekty archeologiczne__, __Zweryfikowane obiekty archeologiczne__, __Zweryfikowane liniowe obiekty archeologiczne__. # Dane dendrometryczne: __Pomiary dendrometryczne__ _powierzchnie kołowe_, __Zasobność drzew żywych__, __Zasobność drzew martwych__, __Analizy - drzewa martwe__. # Wyniki analiz glebowych: __Zawartość węgla w glebie [mg/ha]__.# Multimedia: __Lok. powierzchni inwentaryzacyjnych__. ",https://www.puszcza-bialowieska.lasy.gov.pl/,HTML,"raport z inwentaryzacji,mapa interaktywna,ortofotomapa,filmy,zdjęcia,HTML",,2017-09-15T12:19:35.291097,,portal-przyrodniczo-kulturowy-lasow-panstwowych,Portal przyrodniczo-kulturowy Lasów Państwowych,"Dane prezentowane w tym serwisie webowym powstały w wyniku prac prowadzonych w ramach inwentaryzacji bogactwa przyrodniczego na terenie Puszczy Białowieskiej, prowadzonej na podstawie:- ZARZĄDZENIA NR 29 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie (1) oceny procesu stanowienia obszarów Natura 2000 obejmujących grunty w zarządzie Lasów Państwowych oraz oceny planów zadań ochronnych dla tych obszarów, (2) sporządzania planów urządzenia lasu pełniących również funkcje planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz (3) ustalenia systemu okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów, mających znaczenie dla oceny stanu lasów oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych (ZP.720.3.2016);- DECYZJI NR 336 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie Puszczy Białowieskiej (ZP.722.15.2016);- DECYZJI NR 453 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków rośli, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji cech biotopów na terenie Puszczy Białowieskiej (ZP.722.15.2016), których tekst dostępny jest na stronach BIP PGL LP http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/uregulowania_wewnetrzne.",srodowisko,2017-08-28T10:29:42.991295,2017-09-15T13:57:41.999681,dyrekcja-generalna-lasow-panstwowych,Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych c77cfc34-a497-47fc-9574-6e37d8dd2b54,Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach,"##### Portal Banku Danych o Lasachoferuje usługę przeglądania danych geometrycznych przy pomocy serwisów WMS (Web Map Serwice). Rozwiązanie to umożliwia wyświetlenie udostępnionych danych w aplikacjach GIS typu desktop oraz w geoportalach: - Usługa OGC - **RDLP**, - Usługa OGC - **Nadleśnictwa**, - Usługa OGC - **Oddziały PGL LP**, - Usługa OGC - **Oddziały poza PGL LP wg PUL**, - Usługa OGC - **Wydzielenia PGL LP**, - Usługa OGC - **Wydzielenia poza PGL LP wg PUL**. ##### Adres usługi WMS: http://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL/mapserver/WMSServer",https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/usluga-ogc,WMS,WMS,,2017-09-15T10:19:33.187861,,bank-danych-o-lasach,Bank Danych o Lasach,"Banu Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz jego zmianach. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Potencjalnymi beneficjentami Banku Danych o Lasach są różne szczeble organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrona środowiska, nauka jak i społeczeństwo. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.",srodowisko,2017-08-28T10:18:35.993142,2017-09-18T13:44:45.100937,dyrekcja-generalna-lasow-panstwowych,Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ac63a0d7-4918-443e-af45-f0e8bf077fe7,Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach wg kategorii własności,"##### Portal Banku Danych o Lasach oferuje usługę przeglądania danych geometrycznych przy pomocy serwisów WMS (Web Map Serwice). Rozwiązanie to umożliwia wyświetlenie udostępnionych danych w aplikacjach GIS typu desktop oraz w geoportalach: - Usługa OGC - **RDLP**, - Usługa OGC - **Nadleśnictwa**, - Usługa OGC - **Oddziały PGL LP**, - Usługa OGC - **Oddziały poza PGL LP wg PUL**, - Usługa OGC - **Wydzielenia PGL LP**, - Usługa OGC - **Wydzielenia poza PGL LP wg kategorii własności**. ##### Adres usługi WMS: http://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL_kat_wlasnosci/MapServer/WMSServer",https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/usluga-ogc,WMS,WMS,,2017-09-15T10:37:52.234945,,bank-danych-o-lasach,Bank Danych o Lasach,"Banu Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz jego zmianach. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Potencjalnymi beneficjentami Banku Danych o Lasach są różne szczeble organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrona środowiska, nauka jak i społeczeństwo. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.",srodowisko,2017-08-28T10:18:35.993142,2017-09-18T13:44:45.100937,dyrekcja-generalna-lasow-panstwowych,Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 667688b3-e8fa-4ca7-8d12-41142e6055c1,SWDL - Standard wymiany danych o lasach,Standard Wymiany Danych o Lasach (__SWDL__) jest to specyfikacja określająca strukturę wymiany danych o lasach pomiędzy bazami numerycznymi. Pozwala na reprezentację atrybutów przestrzennych i opisowych lasów (obiektów leśnych) w postaci pliku danych. Umożliwia przekazanie opisu modelu danych użytego do transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu. ##### Dokumentacja SWDL w formacie PDF - Opis ogólny https://www.buligl.pl/swdl/2.0/doc/pdf/Dokumentacja%20SWDL%202.0%20-%20opis%20ogolny.pdf##### Dokumentacja SWDL w formacie PDF - Załącznik technicznyhttps://www.buligl.pl/swdl/2.0/doc/pdf/Dokumentacja%20SWDL%202.0%20-%20zalacznik%20techniczny.pdf##### Dokumentacja w formacie HTMLhttps://www.buligl.pl/swdl/2.0/doc/html/##### Schemahttps://www.buligl.pl/swdl/2.0/schema/,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3db7aea4-735b-4f22-8946-4430c790486d/resource/667688b3-e8fa-4ca7-8d12-41142e6055c1/download/Dokumentacja-SWDL-2.0---opis-ogolny.pdf,PDF,"SWDL,XML,PDF",,2017-09-15T11:05:36.894311,,bank-danych-o-lasach,Bank Danych o Lasach,"Banu Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz jego zmianach. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Potencjalnymi beneficjentami Banku Danych o Lasach są różne szczeble organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrona środowiska, nauka jak i społeczeństwo. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.",srodowisko,2017-08-28T10:18:35.993142,2017-09-18T13:44:45.100937,dyrekcja-generalna-lasow-panstwowych,Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych b0540fe3-b8fa-48ea-a255-4fdc7c02654c,Baza Polonia ,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/bb436247-4f66-4a5e-aaee-f67cdda848c3/resource/b0540fe3-b8fa-48ea-a255-4fdc7c02654c/download/bazapolonia.xlsx,XLSX,"baza,xlsx",,2017-08-17T09:35:35.106573,,baza-organizacji-i-instytucji-polskich-i-polonijnych-za-granica,Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą,"Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą dokumentuje organizacyjny oraz instytucjonalny aspekt obecności i aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym. Stanowi usystematyzowane, funkcjonalne, łatwo dostępne, a docelowo względnie wyczerpujące narzędzie o charakterze informacyjno-porządkującym. W obecnym kształcie służy przede wszystkim do łatwej lokalizacji podmiotu, bądź wybranej grupy podmiotów w oparciu o określone cechy terytorialne, chronologiczne i rzeczowe. Należy jednak zaznaczyć, że baza nie może być traktowana jako pełny i aktualny „spis” organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą. Dynamiczny charakter oraz skala badanego zjawiska wykluczają osiągnięcie stanu wynikowego w pełni odzwierciedlającego liczebność organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą faktycznie funkcjonujących w określonej jednostce lub cezurze czasu.",spoleczenstwo,2017-08-17T07:00:39.618197,2017-08-17T11:38:14.782235,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 14645727-10d2-41b7-b0bd-a71eae6e58cb,Baza Polonia klucz kategoryzacyjny symbolizacja,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/bb436247-4f66-4a5e-aaee-f67cdda848c3/resource/14645727-10d2-41b7-b0bd-a71eae6e58cb/download/bazapoloniakluczkategoryzacyjnysymbolizacja.xlsx,XLSX,opis zbioru,,2017-08-17T09:36:17.569695,,baza-organizacji-i-instytucji-polskich-i-polonijnych-za-granica,Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą,"Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą dokumentuje organizacyjny oraz instytucjonalny aspekt obecności i aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym. Stanowi usystematyzowane, funkcjonalne, łatwo dostępne, a docelowo względnie wyczerpujące narzędzie o charakterze informacyjno-porządkującym. W obecnym kształcie służy przede wszystkim do łatwej lokalizacji podmiotu, bądź wybranej grupy podmiotów w oparciu o określone cechy terytorialne, chronologiczne i rzeczowe. Należy jednak zaznaczyć, że baza nie może być traktowana jako pełny i aktualny „spis” organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą. Dynamiczny charakter oraz skala badanego zjawiska wykluczają osiągnięcie stanu wynikowego w pełni odzwierciedlającego liczebność organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą faktycznie funkcjonujących w określonej jednostce lub cezurze czasu.",spoleczenstwo,2017-08-17T07:00:39.618197,2017-08-17T11:38:14.782235,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny a5c0daa8-f8df-4ed4-b1e5-2257df860f24,stawki akcyzy 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b318fcce-dc60-4fbd-bc72-4deb7898e6f2/resource/a5c0daa8-f8df-4ed4-b1e5-2257df860f24/download/dASITDesktopStawki-2017.xlsx,XLSX,"tabela,zestawienie",,2017-08-23T15:39:57.053764,,stawki-akcyzy,Stawki akcyzy,"Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, aby państwa członkowskie w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych, stosowały określony dla poszczególnych wyrobów poziom minimalny wysokości podatku. Państwa członkowskie mogą jednak zawsze ustalić i stosować w oparciu o własną politykę fiskalną wyższe stawki akcyzy. Takie rozwiązanie kwestii kształtowania poziomu stawek podatku akcyzowego powoduje, że w Unii Europejskiej występuje duże zróżnicowanie wysokości obciążeń fiskalnych dla poszczególnych wyrobów akcyzowych. Dodatkowo, w celu wypełnienia kryterium minimalnego poziomu opodatkowania, Polska podobnie jak inne państwa członkowskie, które nie przyjęły wspólnej waluty, zmuszona jest do corocznego przeglądu poziomu opodatkowania wyrobów akcyzowych w zależności od obowiązującego na dany rok kursu euro w stosunku do waluty krajowej i ewentualnej korekty stawek akcyzy.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T12:00:06.488861,2017-08-23T13:39:57.031429,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 6441232b-3385-4476-a75d-b33f8b2ef939,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020 (plik pdf 1592 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/6441232b-3385-4476-a75d-b33f8b2ef939/download/WPFP-2017-2020.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T10:13:55.497643,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów dd50c166-2bd4-45c3-9736-03e61f325c65,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020 (plik docx 2800 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/dd50c166-2bd4-45c3-9736-03e61f325c65/download/WPFP-2017-2020.docx,DOCX,dokument strategiczny,,2017-08-16T09:55:22.528517,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 3806fbbe-3c7b-4752-83c3-6eb3b1008526,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019 (plik pdf 1287 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/3806fbbe-3c7b-4752-83c3-6eb3b1008526/download/WPFP2016-2019.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:06:54.261519,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 4a26e89a-c271-4606-83f2-037bcca52341,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018 (plik pdf 1319 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/4a26e89a-c271-4606-83f2-037bcca52341/download/wpfp-2015-2018.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:08:32.215763,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 60dcb4c4-ab05-43ff-b2e4-67368b484f65,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017 (plik pdf 1356 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/60dcb4c4-ab05-43ff-b2e4-67368b484f65/download/wpfp-2014-2017.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:10:18.669014,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów de7b072c-93e8-488b-ba16-b5a4dbdb7f4b,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016 (plik pdf 458 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/de7b072c-93e8-488b-ba16-b5a4dbdb7f4b/download/WPFP-2013-2016.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:11:28.107013,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 839f8800-cdc3-436c-a792-166f9f47bf18,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012-2015 (plik pdf 540 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/839f8800-cdc3-436c-a792-166f9f47bf18/download/wpfp-2012-2015.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:12:50.988084,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 09d65a2a-9ee6-4698-b770-d2ae0c3abc87,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2011-2014 (plik pdf 571 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/09d65a2a-9ee6-4698-b770-d2ae0c3abc87/download/wpfp-2011-2014.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:13:48.060383,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 7305760c-8d5d-4e42-a3b1-4bb4e621a489,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010-2013 (plik pdf 493 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/7305760c-8d5d-4e42-a3b1-4bb4e621a489/download/WPFP-2010-2013.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:14:49.995688,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów c0043a09-b64e-480b-85a2-0111e547642e,Lista certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej,"Dane teleadresowe punktów i centrów IT, stan na dzień 3 sierpnia 2017.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/729a567e-1c95-4686-841e-3132878a4e62/resource/c0043a09-b64e-480b-85a2-0111e547642e/download/Lista-certyfikowanych-itSTAN-NA-03.08.2017.xlsx,XLSX,"lista adresowa,dane teleadresowe",,2017-08-08T16:53:24.010439,,lista-certyfikowanych-punktow-i-centrow-informacji-turystycznej,Lista certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej,,sport_turystyka,2017-08-08T14:50:47.060916,2017-08-08T14:54:19.085866,polska-organizacja-turystyczna,Polska Organizacja Turystyczna d905ec7c-6381-49ed-90c7-6a4bdc9681d7,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za lata 2010-2015 - wyniki,"Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za lata 2010-2015 - tabela zawierająca klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego oraz ocenę stanu jcwp rzecznych, wraz z podaniem klasyfikacji poszczególnych wskaźników jakości wód",http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/ocena_jcwp_rzek_2010-2015.xlsx,XLSX,wyniki oceny,,2017-08-04T10:20:07.092754,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2a07ef9d-6874-414b-b189-a79f87ecd783,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za lata 2010-2015 - raport,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za lata 2010-2015 - opracowanie przedstawiające ocenę jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w latach 2010-2015 ,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/ocena_jcwp_rzek_2010-2015.pdf,PDF,raport,,2017-08-04T10:21:14.225208,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska fee2e7e7-f984-4c59-809b-ddfd3ee00426,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych za lata 2010-2015 - raport,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych za lata 2010-2015 - opracowanie przedstawiające ocenę jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych w latach 2010-2015 z uwzględnieniem metody ekstrapolacji oceny na jeziora niemonitorowane ,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Ocena_jezior_2010-2015.pdf,PDF,raport,,2017-08-04T10:22:23.546122,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska cd2bf554-a001-4a89-8d4a-7361577dd21b,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych za lata 2010-2015 - wyniki,"Ocena jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych za lata 2010-2015 - Tabela 4.8.2_Ocena_mon_jez_2010-2015_dane.xlsx zawiera wyniki pomiarów w postaci średnich rocznych dla wskaźników stanu lub potencjału ekologicznego oraz wyniki surowe dla wskaźników stanu chemicznego oraz wskaźników specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych monitorowanych w jcwp jeziornych w latach 2010-20015, wraz z ich klasyfikacją.Tabela 4.8.3_Ocena ekstrapolowana_dane.xlsx zawiera wyniki oceny eksperckiej niemonitorowanych jcwp jeziornych.Tabela 4.8.4_Zbiorcza ocena wód_dane zestawione.xlsx zawiera zbiorcze zestawienie ocen jezior monitorowanych w latach 2010-2015 uzupełnione o wyniki oceny eksperckiej niemonitorowanych jcwp jeziornych.",http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Ocena_jezior_2010-2015_Tabele.zip,ZIP,wyniki oceny,,2017-08-04T10:23:24.402183,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska cad01ea2-5b19-473b-8810-14eb241628cf,Metoda ekstrapolacji ocen jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych,Metoda ekstrapolacji ocen jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Metoda_ekstrapolacji_ocen-jeziora.pdf,PDF,raport,,2017-08-04T10:24:12.234991,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 310f509a-f55d-4d02-86f1-97b2bd4a3f22,Wyniki badań osadów dennych jezior i zbiorników zaporowych w 2016 roku,Wyniki badań osadów dennych jezior i zbiorników zaporowych w 2016 roku,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/w_pms_jezior_2016.xlsx,XLSX,wyniki pomiarów,,2017-08-04T10:25:18.637709,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 734974a9-d559-4ccd-be71-733ea06b93d1,Wyniki badań osadów dennych rzek w 2016 roku,Wyniki badań osadów dennych rzek w 2016 roku,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/w_pms_rzek_2016.xlsx,XLSX,wyniki pomiarów,,2017-08-04T10:26:13.038157,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 7b120e0c-cefc-45ee-b46f-7b98d12c3db3,Wyniki pomiarów z monitoringu jakości powietrza,"Wyniki pomiarów z monitoringu jakości powietrza - zbiór danych zawiera archiwalne, zweryfikowane wyniki pomiarów wykonanych w latach 2000-2015 na stacjach pomiarowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, zlokalizowanych w 16 sieciach wojewódzkich. Zbiór danych zawiera także kody stacji pomiarowych, metadane dotyczące stacji i stanowisk pomiarowych oraz statystyki z lat 2000-2015.",http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives,HTML,wyniki pomiarów,,2017-08-04T10:12:55.152136,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-powietrza,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości powietrza,"Monitoring jakości powietrza jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program pomiarowy realizowany przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ), w ramach systemu oceny jakości powietrza, obejmuje pomiary stężeń: SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, CO, benzenu, O3 oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10 w powietrzu. Pomiary te są wykonywane w sposób ciągły (pomiar automatyczny) lub systematyczny (pomiar manualny) w strefach, w których poziomy stężeń są wyższe od górnego progu oszacowania oraz w aglomeracjach o liczbie mieszkańców > 250 tys. Pomiary automatyczne i/lub manualne będą prowadzone na ok. 260 stacjach. Szczegółową listę stacji monitoringu powietrza, ich programy pomiarowe oraz zakres badań uzupełniających określą WIOŚ w wojewódzkich programach monitoringu środowiska.Zbiór danych zawiera archiwalne, zweryfikowane wyniki pomiarów wykonanych w latach 2000-2015 na stacjach pomiarowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, zlokalizowanych w 16 sieciach wojewódzkich. Zbiór danych zawiera także kody stacji pomiarowych, metadane dotyczące stacji i stanowisk pomiarowych oraz statystyki z lat 2000-2015.Prowadzenie monitoringu jakości powietrza w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z art. 26 oraz 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen są określone w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy: z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu; z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu; z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza oraz z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.",srodowisko,2017-08-04T08:10:32.308372,2017-08-04T10:24:15.068008,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska e21c4e71-d6da-4b33-8724-b256475acb95,Ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w 2015 r.,Ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w 2015 r.,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_pol_elektormagnetycznych/Ocena_poziomu_pol_elektromagnetycznych_2015.pdf,PDF,raport,,2017-08-04T09:52:17.226363,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-pol-elektromagnetycznych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring pól elektromagnetycznych,"Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzony jest w ramach państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomiary prowadzone są przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Sieć pomiarowa obejmuje 2160 punktów pomiarowych rozmieszczonych na terenie całego kraju. W każdym województwie wyznaczonych jest 135 punktów po 45 na trzech typach obszarów: centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., pozostałe miasta oraz tereny wiejskie. Pomiary prowadzi się w wyznaczonych punktach w cyklu trzyletnim po 720 punktów rocznie na obszarze kraju. Prowadzenie monitoringu PEM w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z art. 26 i 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zakres i sposób prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r.",srodowisko,2017-08-04T07:50:21.562675,2017-08-04T08:14:05.707091,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 82178af1-934d-49c8-b36f-deed8649aafd,Zestawienie wyników pomiarów składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego uzyskane w roku 2016 oraz roczne i trzyletnie oceny poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku od 2008 roku,Zestawienie wyników pomiarów składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego uzyskane w roku 2016 oraz roczne i trzyletnie oceny poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku od 2008 roku,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_pol_elektormagnetycznych/wyniki_pomiarow_monitoringowych_za_rok_2016.xlsx,XLSX,wyniki pomiarów,,2017-08-04T09:53:46.586412,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-pol-elektromagnetycznych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring pól elektromagnetycznych,"Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzony jest w ramach państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomiary prowadzone są przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Sieć pomiarowa obejmuje 2160 punktów pomiarowych rozmieszczonych na terenie całego kraju. W każdym województwie wyznaczonych jest 135 punktów po 45 na trzech typach obszarów: centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., pozostałe miasta oraz tereny wiejskie. Pomiary prowadzi się w wyznaczonych punktach w cyklu trzyletnim po 720 punktów rocznie na obszarze kraju. Prowadzenie monitoringu PEM w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z art. 26 i 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zakres i sposób prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r.",srodowisko,2017-08-04T07:50:21.562675,2017-08-04T08:14:05.707091,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska a9e649b0-9be8-4671-8ea3-c4eebc3d5809,Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.,"Wzrost liczby pasażerów o ponad 4%, stabilizacja w przewozach towarowych oraz niespotykany dotąd wzrost przewozów intermodalnych - taki obraz polskiego rynku transportu kolejowego pokazuje „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.” opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego.W 2016 r. polski rynek transportu kolejowego rozwijał się dynamiczne. W przewozach pasażerskich zaobserwowano drugi rok z rzędu wzrost parametrów. W 2016 r. liczba pasażerów wzrosła o ponad 12 milionów z 280,3 do 292,5 mln, czyli o ponad 4%. To najlepszy wynik od 2002 r., kiedy to z usług kolei skorzystało 304 mln pasażerów.W przewozach towarowych w 2016 r. wyniki utrzymywały się na podobnym poziomie jak w 2015 r. Nastąpił jednocześnie duży, niespotykany dotąd wzrost przewozów intermodalnych. Liczba przetransportowanych jednostek wzrosła w porównaniu do 2015 r. o ponad 27% a liczba TEU prawie o 25%. Masa ładunków w transporcie intermodalnym wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 2,4 mln ton, z 10,4 mln ton do 12,8 mln ton.W raporcie można znaleźć informacje m.in. o tym, że w ubiegłym roku funkcjonowało 15 przewoźników pasażerskich i 69 towarowych. Najwięcej pasażerów przewiozły Przewozy Regionalne, a wśród przewoźników towarowych największy udział w rynku miała spółka PKP Cargo. Przewoźnicy zatrudniali 50 tys. osób. Są też informacje o punktualności pociągów, długości tras, posiadanym taborze, czy strukturze linii kolejowych eksploatowanych w Polsce.Obowiązek publikacji „Sprawozdania” wynika z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Dokument ten zastępuje dotychczas przedstawianą corocznie „Ocenę funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego”.Dokument opublikowany przez UTK w sposób kompleksowy przedstawia rynek transportu kolejowego w 2016 r. w odniesieniu do lat poprzednich. Opisywane zjawiska ujęte są w postaci parametrów przedstawionych w szeregach czasowych. Pozwalają na prześledzenie trendów i wskazanie zmian - w których obszarach rynek rozwija się szybko, a które parametry wskazują na stagnację lub spadki. Raport odnosi się również do rynku europejskiego, pokazując miejsce Polski na tle innych państw.Sprawozdanie powstało w oparciu o dane przekazywane UTK przez podmioty rynku kolejowego i stanowi uzupełnienie oraz poszerzenie bieżących statystyk, analiz i publikacji. ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4d1b80dc-2461-4c7c-a2d2-fd3cc9b25aba/resource/a9e649b0-9be8-4671-8ea3-c4eebc3d5809/download/Sprawozdanie-UTK-2016-publinternet31.07.pdf,PDF,"raport,PDF",,2017-08-01T15:59:43.983783,,sprawozdania,Sprawozdania,"Sprawozdania publikowane na podstawie art. 15b. ust.1 i 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.). ",administracja_publiczna,2017-08-01T13:57:12.677420,2017-08-01T14:04:12.617705,urzad-transportu-kolejowego,Urząd Transportu Kolejowego 44e02d2f-0434-434f-968d-54ab6bc259dd,Wykaz Organów Technicznych,bieżący wykaz Organów Technicznych dostępny jest na stronie www.pkn.pl,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b5c0c48f-398e-4cfe-8742-5a26e0418972/resource/44e02d2f-0434-434f-968d-54ab6bc259dd/download/wykaz-OT.xlsx,XLSX,tabela,,2017-07-26T09:23:47.060352,,wykaz-organow-technicznych-dzialajacych-przy-pkn,wykaz Organów Technicznych działąjących przy PKN,"Organy Techniczne to ciała kolegialne powoływane przez Prezesa PKN do prowadzenia prac normalizacyjnych. Obecnie przy PKN działają następujące Organy Techniczne:- Rady Sektorowe (RS) - ciało kolegialne powoływane do koordynowania określania i opiniowania działań w zakresie tematyki prac normalizacyjnych Sektorów WPN;- Komitety Techniczne (KT) - ciało kolegialne powoływane do prowadzenia prac normalizacyjnych w określonych zakresach tematycznych,- Komitety Zadaniowe (KZ) - ciało kolegialne powoływane do wykonania określonego zadania normalizacyjnego;- Podkomitety Techniczne (PK) - ciało kolegialne powoływane do samodzielnego prowadzenia prac normalizacyjnych w wydzielonej części zakresu tematycznego KT.",administracja_publiczna,2017-07-26T07:18:43.254462,2017-07-26T07:23:50.600386,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny a5bc5847-45cb-4e0c-8abc-db4fe0acecfb,Współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi,"współpraca z ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ecd1b5c9-371f-4e31-bf49-6af06c95cdb3/resource/a5bc5847-45cb-4e0c-8abc-db4fe0acecfb/download/Wspopraca-z-europejskimi-i-midzynarodowymi-organizacjami-normalizacyjnymi.xlsx,XLSX,tabela excel,,2017-07-26T09:10:36.347474,,wspolpraca-z-europejskimi-i-miedzynarodowymi-organizacjami-normalizacyjnymi,Współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi,PKN nieprzerwanie prowadzi działania związane z członkostwem w organizacjach międzynarodowych (ISO i IEC) i europejskich (CEN i CENELEC) oraz statutem krajowej organizacji normalizacyjnej w ETSI. Dane za ostatnie lata pokazują systematyczny wzrost liczby polskich ekspertów współpracujących z grupami roboczymi międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych.,administracja_publiczna,2017-07-26T07:09:29.825333,2017-07-26T07:10:44.504682,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny 56f77a3d-00e6-4b9b-b729-3a449b4beade,Portal Mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna,System Informacji Przestrzennej Gminy Konstancin-Jeziorna.,http://gsip.konstancinjeziorna.pl,HTML,"mapy,geoportal",,2017-07-18T14:11:40.792403,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 5c81dd0a-d336-4367-a200-b99d0d656967,Katalog metadanych G-SIP Konstancin-Jeziorna - usługa CSW,Katalog metadanych dla usług i zbiorów danych Systemu Informacji Przestrzennej G-SIP Konstancin-Jeziorna.,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/geonetwork/apps/tabsearch/,HTML,"CSW,Metadane,XML",,2017-07-18T14:18:03.720922,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 1d769183-1e46-4cf4-a16f-7ff99ab603a2,Fotomapy Gminy Konstancin-Jeziorna - usługa WMS,Usługa przeglądania zobrazowań lotniczych (Web Map Service). Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://gsip.konstancinjeziorna.pl/fcgi-bin/fotomapa.cgi?,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/fcgi-bin/fotomapa.cgi?VERSION=1.0.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"WMS,OGC,FOTOMAPA,ORTOFOTOMAPA,api",,2017-07-18T14:05:57.384047,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna f61b06bd-ea24-4982-9dad-078a6cdd7a3c,Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (Web Map Service). Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0:http://gsip.konstancinjeziorna.pl/fcgi-bin/mpzp.cgi?,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/fcgi-bin/mpzp.cgi?VERSION=1.0.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"WMS,OGC,MPZP,Planowanie Przestrzenne,api",,2017-07-18T12:13:10.352683,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 9e0b1465-72a1-46a0-8471-51f51346a2f8,Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Granice obowiązujących planów - usługa WFS,Usługa pobierania danych (Web Feature Service). Usługa dostępna jest w standardzie WFS 1.0.0,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/geoserver/mpzp/ows?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"MPZP,Granice,WFS,OGC,api",,2017-07-18T13:00:48.862287,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 4e2bb146-e89e-4d8d-bfb6-4d0e68220fd1,Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Granice obowiązujących planów - Shapefile(zip),Usługa pobierania danych w formacie Shapefile (SHP). Archiwum skompresowane w formacie ZIP.,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/geoserver/mpzp/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=mpzp:mpzp_obowiazujace_granice&outputFormat=shape-zip,SHP,"SHP,MPZP",,2017-07-18T13:15:48.618546,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna f4498b9f-de98-427e-8188-5dd09ff599d2,Udział małych i średnich przedsiębiorstw w pracach Komitetów Technicznych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a7618b95-9fd2-476a-b720-ecd2050ddebf/resource/f4498b9f-de98-427e-8188-5dd09ff599d2/download/statystyki-dotyczce-udziau-podmiotow-z-maych-i-rednich-przedsibiorstw-w-pracach-Komitetow.xlsx,XLSX,tabele,,2017-07-12T11:15:04.042559,,udzial-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-pracach-organow-technicznych,Udział małych i średnich przedsiębiorstw w pracach Organów Technicznych,Najwięcej MŚP wykazało zainteresowanie udziałem w pracach normalizacyjnych z zakresu budownictwa. PKN zgodnie z ogólnoeuropejską tendencją podejmuje działania ułatwiające MŚP dostęp do informacji na temat norm i korzyści płynących z ich stosowania oraz procesu normalizacyjnego.,administracja_publiczna,2017-07-12T09:13:54.969298,2017-07-12T09:25:06.565328,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny c93384ed-f974-40bc-b65b-6afb3aab338b,Liczba podmiotów KT wg rodzaju podmiotu w latach 2013-2016,"W roku 2016 utrzymał się dotychczasowy pozytywny trend, w którym liczba powołań była wyższa od liczby odwołań członków OT. Największa liczba zgłoszeń podmiotów w 2016 r. podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczyła Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych. Dane z ostatnich pięciu lat pokazują systematyczny wzrost zainteresowania działalnością normalizacyjną w segmencie organizacji, jednostek gospodarczych oraz spółek prawa handlowego. W pozostałych segmentach zainteresowanie to pozostaje na stałym poziomie",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a7618b95-9fd2-476a-b720-ecd2050ddebf/resource/c93384ed-f974-40bc-b65b-6afb3aab338b/download/stystystyki-dotyczace-udziau-podmiotow-w-KT-i-KZ.xlsx,XLSX,excel tabela,,2017-07-12T11:25:06.608642,,udzial-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-pracach-organow-technicznych,Udział małych i średnich przedsiębiorstw w pracach Organów Technicznych,Najwięcej MŚP wykazało zainteresowanie udziałem w pracach normalizacyjnych z zakresu budownictwa. PKN zgodnie z ogólnoeuropejską tendencją podejmuje działania ułatwiające MŚP dostęp do informacji na temat norm i korzyści płynących z ich stosowania oraz procesu normalizacyjnego.,administracja_publiczna,2017-07-12T09:13:54.969298,2017-07-12T09:25:06.565328,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny e3ef7957-a199-4477-a4f0-5e60bb3ac750,RER w cenach bieżących,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/db9d16d1-e7e6-46b7-9fa9-8e3974ffc724/resource/e3ef7957-a199-4477-a4f0-5e60bb3ac750/download/RER-w-cenach-biecych.xlsx,XLSX,"analiza,zestawienie",,2017-07-11T09:02:21.600397,,rachunki-ekonomiczne-dla-rolnictwa-rer,Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER),"RER instrument wykorzystywany w statystyce rolniczej przez Eurostat na potrzeby Unii Europejskiej. Służą one obliczaniu wielkości i wartości produkcji rolniczej w krajach Wspólnoty Europejskiej.Metoda sporządzania RER została opracowana i ujednolicona przez Eurostat. Identyczny system wyliczania RER we wszystkich państwach członkowskich umożliwia porównywanie wyników produkcyjno - ekonomicznych, jak również monitorowanie dochodów rolnictwa w UE. Jednocześnie rachunki dostarczają informacji niezbędnych podczas ustalania głównych priorytetów, czy też podejmowania decyzji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Podstawą prawną, dla sporządzanych Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa jest Rozporządzenie WE 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiego z dnia 5 grudnia 2003 roku dotyczące Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa we Wspólnocie, będące zasadniczym dokumentem obligującym kraje UE do opracowania RER i jednocześnie określającym zakres i metodę rachunków. Zasady obliczania RER zostały zawarte w instrukcji ""Manual On The Economic Accounts For Agriculture And Forestry Eaa/Eaf 97 (Rev. 1.1)"".W Polsce RER są sporządzane od 1998 roku przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB przy ścisłej współpracy z Departamentem Statystki Rolnictwa i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego.RER jest rachunkiem o charakterze makroekonomicznym, uwzględniającym wielkość i wartość produkcji wytworzonej w gospodarstwach rolnych w danym roku. RER sporządzane są dla całego sektora rolnictwa i mają charakter rachunku satelickiego do Rachunków Narodowych (RN). Główne różnice między tymi rachunkami wynikają z różnych metodologii i innego zakresu produkcji w obu rachunkach W RER oprócz wartości wytworzonych dóbr i usług w rolnictwie uwzględniana jest także wartość drugorzędnych działalności nierolniczych, których kosztów nie można wyłączyć z procesu produkcji. Przykładem tej działalności jest świadczenie usług turystycznych przez rolników. RER są sporządzane według zasady memoriałowej - w momencie zaistnienia zdarzenia gospodarczego, kiedy wartość ekonomiczna produktu jest tworzona, a nie w chwili, kiedy płatność jest rzeczywiście dokonywana (zasada kasowa).",rolnictwo,2017-07-11T06:58:41.243248,2018-02-15T12:38:07.571489,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy ec6c8ee9-b4a2-4b96-a1a9-1ec3c29912d7,RER w cenach roku poprzedniego,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/db9d16d1-e7e6-46b7-9fa9-8e3974ffc724/resource/ec6c8ee9-b4a2-4b96-a1a9-1ec3c29912d7/download/RER-w-cenach-roku-poprzedniego.xlsx,XLSX,"analiza,zestawienie",,2017-07-11T09:02:58.811998,,rachunki-ekonomiczne-dla-rolnictwa-rer,Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER),"RER instrument wykorzystywany w statystyce rolniczej przez Eurostat na potrzeby Unii Europejskiej. Służą one obliczaniu wielkości i wartości produkcji rolniczej w krajach Wspólnoty Europejskiej.Metoda sporządzania RER została opracowana i ujednolicona przez Eurostat. Identyczny system wyliczania RER we wszystkich państwach członkowskich umożliwia porównywanie wyników produkcyjno - ekonomicznych, jak również monitorowanie dochodów rolnictwa w UE. Jednocześnie rachunki dostarczają informacji niezbędnych podczas ustalania głównych priorytetów, czy też podejmowania decyzji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Podstawą prawną, dla sporządzanych Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa jest Rozporządzenie WE 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiego z dnia 5 grudnia 2003 roku dotyczące Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa we Wspólnocie, będące zasadniczym dokumentem obligującym kraje UE do opracowania RER i jednocześnie określającym zakres i metodę rachunków. Zasady obliczania RER zostały zawarte w instrukcji ""Manual On The Economic Accounts For Agriculture And Forestry Eaa/Eaf 97 (Rev. 1.1)"".W Polsce RER są sporządzane od 1998 roku przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB przy ścisłej współpracy z Departamentem Statystki Rolnictwa i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego.RER jest rachunkiem o charakterze makroekonomicznym, uwzględniającym wielkość i wartość produkcji wytworzonej w gospodarstwach rolnych w danym roku. RER sporządzane są dla całego sektora rolnictwa i mają charakter rachunku satelickiego do Rachunków Narodowych (RN). Główne różnice między tymi rachunkami wynikają z różnych metodologii i innego zakresu produkcji w obu rachunkach W RER oprócz wartości wytworzonych dóbr i usług w rolnictwie uwzględniana jest także wartość drugorzędnych działalności nierolniczych, których kosztów nie można wyłączyć z procesu produkcji. Przykładem tej działalności jest świadczenie usług turystycznych przez rolników. RER są sporządzane według zasady memoriałowej - w momencie zaistnienia zdarzenia gospodarczego, kiedy wartość ekonomiczna produktu jest tworzona, a nie w chwili, kiedy płatność jest rzeczywiście dokonywana (zasada kasowa).",rolnictwo,2017-07-11T06:58:41.243248,2018-02-15T12:38:07.571489,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 9b72df55-aa5d-446a-bc85-955ea52c9152,RER w cenach bieżących 2016-2017,,http://RER-w-cenach-biecych-2016-2017.xlsx,XLSX,"analiza,zestawienie,RER,ceny bieżące",,2018-02-15T13:35:41.768794,,rachunki-ekonomiczne-dla-rolnictwa-rer,Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER),"RER instrument wykorzystywany w statystyce rolniczej przez Eurostat na potrzeby Unii Europejskiej. Służą one obliczaniu wielkości i wartości produkcji rolniczej w krajach Wspólnoty Europejskiej.Metoda sporządzania RER została opracowana i ujednolicona przez Eurostat. Identyczny system wyliczania RER we wszystkich państwach członkowskich umożliwia porównywanie wyników produkcyjno - ekonomicznych, jak również monitorowanie dochodów rolnictwa w UE. Jednocześnie rachunki dostarczają informacji niezbędnych podczas ustalania głównych priorytetów, czy też podejmowania decyzji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Podstawą prawną, dla sporządzanych Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa jest Rozporządzenie WE 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiego z dnia 5 grudnia 2003 roku dotyczące Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa we Wspólnocie, będące zasadniczym dokumentem obligującym kraje UE do opracowania RER i jednocześnie określającym zakres i metodę rachunków. Zasady obliczania RER zostały zawarte w instrukcji ""Manual On The Economic Accounts For Agriculture And Forestry Eaa/Eaf 97 (Rev. 1.1)"".W Polsce RER są sporządzane od 1998 roku przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB przy ścisłej współpracy z Departamentem Statystki Rolnictwa i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego.RER jest rachunkiem o charakterze makroekonomicznym, uwzględniającym wielkość i wartość produkcji wytworzonej w gospodarstwach rolnych w danym roku. RER sporządzane są dla całego sektora rolnictwa i mają charakter rachunku satelickiego do Rachunków Narodowych (RN). Główne różnice między tymi rachunkami wynikają z różnych metodologii i innego zakresu produkcji w obu rachunkach W RER oprócz wartości wytworzonych dóbr i usług w rolnictwie uwzględniana jest także wartość drugorzędnych działalności nierolniczych, których kosztów nie można wyłączyć z procesu produkcji. Przykładem tej działalności jest świadczenie usług turystycznych przez rolników. RER są sporządzane według zasady memoriałowej - w momencie zaistnienia zdarzenia gospodarczego, kiedy wartość ekonomiczna produktu jest tworzona, a nie w chwili, kiedy płatność jest rzeczywiście dokonywana (zasada kasowa).",rolnictwo,2017-07-11T06:58:41.243248,2018-02-15T12:38:07.571489,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy cb76ad41-7451-497b-a40c-c28c43bd6f45,RER w cenach roku poprzedniego 2016-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/db9d16d1-e7e6-46b7-9fa9-8e3974ffc724/resource/cb76ad41-7451-497b-a40c-c28c43bd6f45/download/RER-w-cenach-roku-poprzedniego-2016-2017.xlsx,XLSX,"zestawienie,analiza,RER,ceny roku poprzedniego",,2018-02-15T13:38:07.612604,,rachunki-ekonomiczne-dla-rolnictwa-rer,Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER),"RER instrument wykorzystywany w statystyce rolniczej przez Eurostat na potrzeby Unii Europejskiej. Służą one obliczaniu wielkości i wartości produkcji rolniczej w krajach Wspólnoty Europejskiej.Metoda sporządzania RER została opracowana i ujednolicona przez Eurostat. Identyczny system wyliczania RER we wszystkich państwach członkowskich umożliwia porównywanie wyników produkcyjno - ekonomicznych, jak również monitorowanie dochodów rolnictwa w UE. Jednocześnie rachunki dostarczają informacji niezbędnych podczas ustalania głównych priorytetów, czy też podejmowania decyzji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Podstawą prawną, dla sporządzanych Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa jest Rozporządzenie WE 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiego z dnia 5 grudnia 2003 roku dotyczące Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa we Wspólnocie, będące zasadniczym dokumentem obligującym kraje UE do opracowania RER i jednocześnie określającym zakres i metodę rachunków. Zasady obliczania RER zostały zawarte w instrukcji ""Manual On The Economic Accounts For Agriculture And Forestry Eaa/Eaf 97 (Rev. 1.1)"".W Polsce RER są sporządzane od 1998 roku przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB przy ścisłej współpracy z Departamentem Statystki Rolnictwa i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego.RER jest rachunkiem o charakterze makroekonomicznym, uwzględniającym wielkość i wartość produkcji wytworzonej w gospodarstwach rolnych w danym roku. RER sporządzane są dla całego sektora rolnictwa i mają charakter rachunku satelickiego do Rachunków Narodowych (RN). Główne różnice między tymi rachunkami wynikają z różnych metodologii i innego zakresu produkcji w obu rachunkach W RER oprócz wartości wytworzonych dóbr i usług w rolnictwie uwzględniana jest także wartość drugorzędnych działalności nierolniczych, których kosztów nie można wyłączyć z procesu produkcji. Przykładem tej działalności jest świadczenie usług turystycznych przez rolników. RER są sporządzane według zasady memoriałowej - w momencie zaistnienia zdarzenia gospodarczego, kiedy wartość ekonomiczna produktu jest tworzona, a nie w chwili, kiedy płatność jest rzeczywiście dokonywana (zasada kasowa).",rolnictwo,2017-07-11T06:58:41.243248,2018-02-15T12:38:07.571489,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy f0ca09d5-7f3f-4d52-980a-bef566db44bc,publikowanie dokumentów normalizacyjnych,,http://statystyki-dotyczce-opublikowanych-dokumentow-normalizacyjnych.xlsx,XLSX,excel tabela,,2017-07-05T10:28:02.224047,,publikowanie-dokumentow-normalizacyjnych,publikowanie dokumentów normalizacyjnych,"Program prac PKN jest publikowany na stronie internetowej PKN. Program tworzony jest na podstawie programów prac Organów Technicznych (OT) funkcjonujących przy PKN, zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Radę Normalizacyjną (RN). Prace finansowane są ze środków budżetowych i w ramach prac na zamówienie. W programie prac PKN znajdują się tematy dotyczące wprowadzenia do zbioru PN: Norm Europejskich (EN), Norm Międzynarodowych (ISO, IEC), europejskich i międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych, opracowanie Polskich Norm własnych, opracowanie Polskich Dokumentów Normalizacyjnych (PDN). PKN uczestniczy opracowaniu EN zgodnie z programem prac CEN i CENELEC. Norma Europejska jest wprowadzana do zbioru Polskich Norm w języku angielskim bez tłumaczenia metodą uznania. W późniejszych terminach mogą być publikowane kolejne wersje językowe PN-EN. Normy organizacji międzynarodowych ISO i IEC są wprowadzone do zbioru PN, jeśli wynika to z potrzeb zainteresowanych środowisk. PKN ma obowiązek uczestniczenia w notyfikacji prowadzonej przez europejskie organizacje normalizacyjne- CEN, CENELEC i ETSI. ",administracja_publiczna,2017-07-05T08:26:17.019908,2017-07-05T08:28:09.304003,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny 96da8229-d09c-4d3d-b592-2e8c45eec61d,Plan i wykonanie dochodów budżetowych,Dochody PKN są dochodami niepodatkowymi. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/23c07d86-869a-47d8-803e-caf3f8ce37eb/resource/96da8229-d09c-4d3d-b592-2e8c45eec61d/download/Plan-i-wykonanie-dochodow-budetowych.xlsx,XLSX,tabela,,2017-07-05T09:19:27.441313,,dochody-budzetowe,dochody budżetowe,Dochody PKN są dochodami niepodatkowymi i dotyczą rozdziału 75002- Polski Komitet Normalizacyjny,budzet_finanse_publiczne,2017-07-05T07:15:19.997507,2017-07-05T07:19:31.563698,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny 45d9cf6c-0caa-4e7a-8608-d9de31a53d11,Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 r.,Finansowanie zadań z FRKF - kwoty dofinansowania za rok 2015 w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,http://crip.msit.gov.pl/Finansowanie%20zada%C5%84%20z%20FRKF%20-%20kwoty%20dofinansowania%20za%20rok%202015%20w%20zakresie%20rozwijania%20sportu%20dzieci%20i%20m%C5%82odzie%C5%BCy%20oraz%20os%C3%B3b%20niepe%C5%82nosprawnych.csv,CSV,"finansowanie zadań,fundusz rozwoju kutury fizycznej,sport dzieci i młodzieży,sport osób niepełnosprawnych",,2017-07-04T14:02:32.758553,,finansowanie-zadan-frkf,"Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwoty dofinansowania (w szczególności sport wyczynowy, sport młodzieżowy, sport osób niepełnosprawnych)",Zestawienie prezentujące finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,sport_turystyka,2017-07-04T11:59:20.815579,2017-09-05T13:24:26.655652,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki fc2daf98-4e6e-41ff-8bed-d7a499a49dd4,Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2016 r.,Finansowanie zadań z FRKF - kwoty dofinansowania za rok 2016 w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,http://crip.msit.gov.pl/Finansowanie%20zada%C5%84%20z%20FRKF%20-%20kwoty%20dofinansowania%20za%20rok%202016%20w%20zakresie%20rozwijania%20sportu%20dzieci%20i%20m%C5%82odzie%C5%BCy%20oraz%20os%C3%B3b%20niepe%C5%82nosprawnych.csv,CSV,"finansowanie zadań,Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,sport dzieci i młodzieży,sport osób niepełnosprawnych",,2017-07-04T14:04:28.549833,,finansowanie-zadan-frkf,"Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwoty dofinansowania (w szczególności sport wyczynowy, sport młodzieżowy, sport osób niepełnosprawnych)",Zestawienie prezentujące finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,sport_turystyka,2017-07-04T11:59:20.815579,2017-09-05T13:24:26.655652,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 37ac3d50-8881-4798-ae8a-2e78e2993db9,Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 r.,"Finansowanie zadań z FRKF - kwoty dofinansowania za pierwsze półrocze 2017 r. w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz zdrowia publicznego",http://crip.msit.gov.pl/Finansowanie%20zada%C5%84%20z%20FRKF%20-%20kwoty%20dofinansowania%20za%20I%20p%C3%B3%C5%82rocze%202017%20r.%20w%20zakresie%20rozwijania%20sportu%20dzieci%20i%20m%C5%82odzie%C5%BCy%2C%20os%C3%B3b%20niepe%C5%82nosprawnych%20oraz%20zdrowia%20publicznego.csv,CSV,"finansowanie zadań,fundusz rozwoju kultury fizycznej,sport dzieci i młodzieży,sport osób niepełnosprawnych,zdrowie publicze",,2017-09-05T15:23:42.834864,,finansowanie-zadan-frkf,"Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwoty dofinansowania (w szczególności sport wyczynowy, sport młodzieżowy, sport osób niepełnosprawnych)",Zestawienie prezentujące finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,sport_turystyka,2017-07-04T11:59:20.815579,2017-09-05T13:24:26.655652,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 797bd94d-35eb-4dc4-bad2-7740328b5516,Brenna meteorologia maj 2017,"Dane godzinowe - temperatura powietrza, ciśnienie, prędkość wiatru, kierunek wiatru",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/797bd94d-35eb-4dc4-bad2-7740328b5516/download/brennameteomaj2017.csv,CSV,arkusz kalkulacyjny,,2017-06-30T23:23:06.230863,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2017-12-31T17:46:28.714275,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 4a6958a9-0951-436c-a8f9-94aefd3982df,Brenna meteorologia czerwiec 2017,,http://brennameteo062017.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-09-30T14:11:28.084264,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2017-12-31T17:46:28.714275,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych b2e4c2ee-12dc-44a5-983f-bdcc2cf56073,Brenna meteorologia lipiec 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/b2e4c2ee-12dc-44a5-983f-bdcc2cf56073/download/brennameteo072017.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-09-30T14:13:35.540356,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2017-12-31T17:46:28.714275,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 89940de2-3190-44d0-ac9e-afe8230783cf,Brenna meteorologia maj 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/89940de2-3190-44d0-ac9e-afe8230783cf/download/brennameteo082017.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-09-30T14:14:25.661570,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2017-12-31T17:46:28.714275,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych e0a14e56-c328-437a-b277-e2af9630b3cb,Brenna meteorologia listopad 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/e0a14e56-c328-437a-b277-e2af9630b3cb/download/brenna201711.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:43:12.961191,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2017-12-31T17:46:28.714275,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 539fa844-45fc-4471-a1e4-479c98111b3e,Brenna meteorologia październik 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/539fa844-45fc-4471-a1e4-479c98111b3e/download/brenna201710.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:44:37.933704,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2017-12-31T17:46:28.714275,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 696aa104-a208-4795-b173-8b22b3a98fbf,Brenna meteorologia wrzesień 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/696aa104-a208-4795-b173-8b22b3a98fbf/download/brenna201709.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:45:35.322981,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2017-12-31T17:46:28.714275,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych d163478c-bbf7-46c5-b8d5-7929a12b002a,Brenna meteorologia sierpień 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/d163478c-bbf7-46c5-b8d5-7929a12b002a/download/brenna201708.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:46:28.755680,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2017-12-31T17:46:28.714275,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych f24b3c8f-8a8d-4378-9328-ba07ac9a0fae,biblioteka-cyfrowa-ietu,,http://bc.ietu.katowice.pl/dlibra,HTML,"raport,książka,publikacja",,2017-06-30T21:33:59.673530,,biblioteka-cyfrowa-ietu,Biblioteka Cyfrowa IETU,"Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oferuje dostęp do cyfrowo przetworzonych zasobów bibliotecznych IETU, które obejmują wszystkie dziedziny nauki z ukierunkowaniem na nauki przyrodnicze i techniczne. Większość pozycji literaturowych dotyczy ekologii i ochrony środowiska. Oprócz pozycji literaturowych i czasopism znajdą się w niej niepublikowane prace naukowo-badawcze IETU.",nauka_oswiata,2017-06-30T19:27:23.792197,2017-07-27T08:20:59.208371,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 6cdb9f70-c4d6-45df-bdeb-b272582cff38,Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową,"Informacja zawiera m. in. określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana i wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/941b1206-6454-4f20-a8a0-c8831c291723/resource/6cdb9f70-c4d6-45df-bdeb-b272582cff38/download/20170228Infprmacjaodzialaniachpodejmowanychw2016r.wobecminfin.pdf,PDF,"Informacja,Sprawozdanie",,2017-06-30T13:17:19.453101,,informacja-o-dzialaniach-lobbystow-zawodowych-wobec-ministra-finansow,Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową,"Informacja zawiera: 1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana; 2) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową; 3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom; 4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.",budzet_finanse_publiczne,2017-06-30T11:14:43.751210,2017-08-18T14:18:27.440372,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 8a3897ee-ce51-4eac-93c5-76181b21aa11,Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt,Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt i ich lokalizacja oraz dane podmiotów prowadzących i dane kontaktowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/77534265-4b83-4f28-95dd-2fbac81b07cc/resource/8a3897ee-ce51-4eac-93c5-76181b21aa11/download/Wykaz-orodkow-rehabilitacji-zwierzt.xls,XLS,wykaz,,2017-06-30T10:50:01.730988,,wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat,Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt,"Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 75 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody",srodowisko,2017-06-30T08:48:35.100390,2017-08-01T14:28:30.517798,generalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska,Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 9f3c9087-3b9e-4f49-84d2-502caf975852,Wykaz ogrodów zoologicznych w Polsce,Wykaz ogrodów zoologicznych i ich lokalizacja,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b1d8dadb-565c-434b-89ef-9f0d28e7ba6a/resource/9f3c9087-3b9e-4f49-84d2-502caf975852/download/Wykaz-ogrodow-zoologicznych-w-Polsce.csv,CSV,wykaz,,2017-09-29T14:35:07.725935,,wykaz-ogrodow-zoologicznych-w-polsce,Wykaz ogrodów zoologicznych w Polsce,"Wykaz ogrodów zoologicznych, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 67 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody",srodowisko,2017-06-30T08:35:12.305571,2017-09-29T12:38:15.884252,generalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska,Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 2b51450f-7bb6-4718-a5ab-c74a9bdbf5f7,Ogłoszenia publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ,Link do Portalu Centralnego - Biuletynu Zamówień Publicznych,https://bzp.uzp.gov.pl/In/Search.aspx,HTML,link,,2017-06-30T09:12:59.897508,,ogloszenia-publikowane-w-biuletynie-zamowien-publicznych,Ogłoszenia publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,Link do Portalu Centralnego - Biuletynu Zamówień Publicznych,administracja_publiczna,2017-06-30T06:55:31.808447,2017-07-27T08:24:15.390088,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 3d927856-80c6-45d4-9a3a-fc16b9990749,Dane hydrologiczne (xml),Bieżące dane hydrologiczne w formacie xml,http://danepubliczne.imgw.pl/api/data/hydro/format/xml,XML,dane tabelaryczne,,2017-06-30T08:23:29.058701,,dane-hydrologiczne,Dane hydrologiczne,Bieżące dane hydrologiczne,srodowisko,2017-06-30T06:21:32.013130,2017-10-05T12:09:55.337267,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy e6dec743-8244-4c86-9aca-cc27a9bbe7df,Dane hydrologiczne (csv),Bieżące dane hydrologiczne w formacie csv,http://danepubliczne.imgw.pl/api/data/hydro/format/csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-06-30T08:24:06.598682,,dane-hydrologiczne,Dane hydrologiczne,Bieżące dane hydrologiczne,srodowisko,2017-06-30T06:21:32.013130,2017-10-05T12:09:55.337267,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 368f46df-6380-4e63-993f-ed4f3f18e292,Dane hydrologiczne (json),Bieżące dane hydrologiczne w formacie JSON,http://danepubliczne.imgw.pl/api/data/hydro,,"json,REST API,dane tabelaryczne",,2017-10-05T14:09:55.365808,,dane-hydrologiczne,Dane hydrologiczne,Bieżące dane hydrologiczne,srodowisko,2017-06-30T06:21:32.013130,2017-10-05T12:09:55.337267,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 5c8943a6-9c16-481a-a3d2-d6dc07449e69,Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce,Wykaz ogrodów botanicznych i ich lokalizacja oraz dane podmiotów prowadzących i dane kontaktowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d4d9243b-0691-4c0c-90d8-fb964dd748ac/resource/5c8943a6-9c16-481a-a3d2-d6dc07449e69/download/Wykaz-ogrodow-botanicznych-w-Polsce.csv,CSV,wykaz,,2017-06-30T10:29:35.068872,,wykaz-ogrodow-botanicznych-w-polsce,Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce,"Wykaz ogrodów botanicznych, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 67 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody",srodowisko,2017-06-29T18:34:07.059333,2017-11-10T14:09:30.541840,generalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska,Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 24919b3a-de76-467f-adcf-01dfa9790ba6,Hydrogeologia – obiekty hydrogeologiczne w aplikacji mobilnej GeoLOG,"Dane dokumentacyjne o odwiertach, ujęciach i źródłach wód podziemnych zwykłych, mineralnych i termalnych z obszaru Polski).",https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/hydro_obiekty.json,JSON,dane przestrzenne,,2017-09-21T16:27:56.033117,,centralny-bank-danych-hydrogeologicznych-bank-hydro-cbdh,Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO (CBDH),"Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących zwykłe wody podziemne na terenie Polski. W bazie danych Bank HYDRO gromadzone są podstawowe informacje opisowe i liczbowe pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji wód podziemnych. Informacje te dotyczą charakterystyki ujęć wód podziemnych i wchodzących w ich skład obiektów hydrogeologicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne oraz dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych. Baza jest stale aktualizowana.",srodowisko,2017-06-29T14:02:07.136538,2017-11-09T15:00:48.121441,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 4c692716-76d0-47a8-bbaa-4b78a95a1a6e,Hydrogeologia - obiekty hydrogeologiczne - usługa przeglądania WMS,"Dane dokumentacyjne o odwiertach, ujęciach i źródłach wód podziemnych zwykłych, mineralnych i termalnych z obszaru Polski).Adres usługi WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/cbdh_otwory/MapServer/WMSServer",http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-10-04T10:03:21.378119,,centralny-bank-danych-hydrogeologicznych-bank-hydro-cbdh,Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO (CBDH),"Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących zwykłe wody podziemne na terenie Polski. W bazie danych Bank HYDRO gromadzone są podstawowe informacje opisowe i liczbowe pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji wód podziemnych. Informacje te dotyczą charakterystyki ujęć wód podziemnych i wchodzących w ich skład obiektów hydrogeologicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne oraz dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych. Baza jest stale aktualizowana.",srodowisko,2017-06-29T14:02:07.136538,2017-11-09T15:00:48.121441,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 3ac23a2c-bdea-431e-b68a-a56f50252319,System Przetwarzania Danych Państwowej Służby Geologicznej SPD PSH ,"System Przetwarzania Danych Państwowej Służby Geologicznej SPD PSH umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie danych Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych (CBDH, tzw. BankHYDRO), bazy POBORY oraz bazy Monitoring wód podziemnych (MWP). SPD PSH udostępnienia podstawowe informacje z tych baz. Szerszy dostęp do wybranych baz danych (CBDH, MWP, POBORY) można uzyskać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku (http://www.pgi.gov.pl/psh/dane-hydrogeologiczne-psh/8850-jak-zamowic-dane-hydrogeologiczne.html).",http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/,,"dane przestrzenne,pliki shp,raport,karta,profil",,2017-09-21T16:18:38.925390,,centralny-bank-danych-hydrogeologicznych-bank-hydro-cbdh,Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO (CBDH),"Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących zwykłe wody podziemne na terenie Polski. W bazie danych Bank HYDRO gromadzone są podstawowe informacje opisowe i liczbowe pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji wód podziemnych. Informacje te dotyczą charakterystyki ujęć wód podziemnych i wchodzących w ich skład obiektów hydrogeologicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne oraz dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych. Baza jest stale aktualizowana.",srodowisko,2017-06-29T14:02:07.136538,2017-11-09T15:00:48.121441,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 7e8f9779-3ece-4de5-a044-d82bb9fd50d7,Przeglądarka map e-PSH,Przeglądarka map e-PSH umożliwia przeglądanie danych przestrzennych dotyczących baz danych hydrogeologicznych w oparciu o usługi sieciowe zgodne z Dyrektywą INSPIRE.,http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/,,dane przestrzenne,,2017-09-21T16:24:10.016090,,centralny-bank-danych-hydrogeologicznych-bank-hydro-cbdh,Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO (CBDH),"Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących zwykłe wody podziemne na terenie Polski. W bazie danych Bank HYDRO gromadzone są podstawowe informacje opisowe i liczbowe pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji wód podziemnych. Informacje te dotyczą charakterystyki ujęć wód podziemnych i wchodzących w ich skład obiektów hydrogeologicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne oraz dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych. Baza jest stale aktualizowana.",srodowisko,2017-06-29T14:02:07.136538,2017-11-09T15:00:48.121441,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy e54157f9-ba73-4208-9524-1c006eb72cd3,Metodologia prezentowania danych miesięcznych GFS (plik pdf 193 KB),informacja szczegółowa na temat prezentowanych danych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/e54157f9-ba73-4208-9524-1c006eb72cd3/download/metodologia-prezentowania-danych-gfs.pdf,PDF,dane statystyczne,,2017-08-18T11:41:48.736556,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2018-01-22T14:21:37.459885,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów e70ae55d-9bdd-4ff5-bbf5-da66533541f3,Operacje finansowe budżetu państwa wg metodologii MFW (plik xls 202 KB),prezentacja danych zgodnie ze standardem SDDS,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/e70ae55d-9bdd-4ff5-bbf5-da66533541f3/download/20180122operacje-finansowe-budetu-pastwa-wg-metodlogii-MFW.xls,XLS,dane statystyczne,,2017-08-18T12:31:14.398552,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2018-01-22T14:21:37.459885,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 002eefa2-6be7-4558-bea5-0dc04c687f02, Operacje finansowe funduszy ubezpieczeń społecznych według metodologii MFW (plik xls 210 KB),prezentacja danych zgodnie ze standardem SDDS,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/002eefa2-6be7-4558-bea5-0dc04c687f02/download/20180122operacje-finansowe-funduszy-ubezpiecze-spoecznych-wg-metodologii-MFW.xls,XLS,dane statystyczne,,2017-08-18T12:58:44.302811,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2018-01-22T14:21:37.459885,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów c4f63786-21ea-4a9d-abbe-a3e46f2197c6, Operacje finansowe skonsolidowanego szczebla centralnego według metodologii MFW (plik xls 205 KB),prezentacja danych zgodnie ze standardem SDDS ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/c4f63786-21ea-4a9d-abbe-a3e46f2197c6/download/20180122operacje-finansowe-skonsolidowanego-szczebla-centralnego-wg-metodologii-MFW.xls,XLS,dane statystyczne,,2017-08-18T13:09:18.901675,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2018-01-22T14:21:37.459885,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 708d3c63-77f1-4187-9667-96c00d5e4043,Operacje finansowe szczebla centralnego według metodologii MFW (plik xls 263 KB),prezentacja danych zgodnie ze standardem SDDS,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/708d3c63-77f1-4187-9667-96c00d5e4043/download/20180122operacje-finansowe-szczebla-centralnego-wg-metodologii-MFW.xls,XLS,dane statystyczne,,2017-08-18T13:11:51.888071,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2018-01-22T14:21:37.459885,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 62389f04-05e1-4dd3-8870-750f6c21e70f,Jednolity Plik Kontrolny,Link do strony internetowej Ministerstwa Finansów gdzie informacje te zostały docelowo opublikowane.,http://www.mf.gov.pl/pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk,HTML,"informacja,zbiór danych",,2017-06-29T08:26:21.067033,,jednolity-plik-kontrolny,Jednolity Plik Kontrolny,"Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie",biznes_gospodarka,2017-06-29T06:24:23.687294,2017-10-10T10:19:49.670922,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 15a3987e-6656-4457-a092-4c0cc1eee2cd,CBDG Menedżer pobierania,"Menedżer pobierania plików pozwala bezpłatnie pobrać geologiczne dane przestrzenne w formacie SHP. Pobieranie plików możliwe jest dla tematycznych warstw informacyjnych, które przygotowano w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB. Do pobrania plik Hydrogeologia - Główne zbiorniki Wód Podziemnych.",http://dm.pgi.gov.pl/,HTML,pliki shp,,2017-06-27T16:13:53.264333,,baza-danych-glownych-zbiornikow-wod-podziemnych-gzwp,Baza Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP),"Baza Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych zawiera podstawowe informacje o GZWP, randze zbiornika, jego granicach, charakterze i stratygrafii utworów wodonośnych zaliczonych do zbiornika, głębokości występowania, wielkości szacowanych zasobów. Po formalnym ustanowieniu obszarów ochronnych będzie również przedstawiać zasięg tych obszarów. Głównym celem bazy danych i mapy GZWP jest prezentowanie aktualnych wyników badań głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce.",srodowisko,2017-06-27T14:02:52.531295,2017-10-30T10:17:58.246451,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 012a5cb3-b9c6-48e9-9812-3fc780ab6a4c,Geobaza aPGW,Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW). Zapisana w formatach GDB i XLS.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d3598a0-52d7-411b-9830-8c609a5bf19f/resource/012a5cb3-b9c6-48e9-9812-3fc780ab6a4c/download/GeobazaaPGW.zip,ZIP,Zbiór danych przestrzennych,,2017-06-27T14:00:44.667214,,baza-danych-przestrzennych-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-apgw,Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW),"Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) stanowi narzędzie wspierające proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dotyczące gospodarki wodnej ujęte w bazie danych przestrzennych składają się z ekoregionów, głównych jezior, głównych rzek, jednolitych części wód (JCW) podziemnych i powierzchniowych (jeziornych, przejściowych, przybrzeżnych, rzecznych), zlewni jednolitych części wód powierzchniowych, regionów wodnych, obszarów dorzeczy oraz charakterystyk JCW takich jak ocena stanu, status, cele środowiskowe. Zbiór informacji dotyczących gospodarki wodnej jest zapisany w postaci wektorowych warstw tematycznych wraz z relacyjną bazą danych.",srodowisko,2017-06-27T11:50:53.389184,2017-12-01T11:31:56.980763,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 8f831cbc-e802-422d-89fd-8f17145a3d16,Wektorowe warstwy tematyczne aPGW,"Ekoregiony, główne jeziora, główne rzeki, jednolite części wód powierzchniowych (jeziorne, przejściowe, przybrzeżne, rzeczne), jednolite części wód podziemnych, ich zlewnie, obszary dorzeczy, regiony wodne. Zapisane w formacie SHP.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d3598a0-52d7-411b-9830-8c609a5bf19f/resource/8f831cbc-e802-422d-89fd-8f17145a3d16/download/SHPaPGW.zip,ZIP,Dane przestrzenne,,2017-06-27T14:29:39.966902,,baza-danych-przestrzennych-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-apgw,Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW),"Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) stanowi narzędzie wspierające proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dotyczące gospodarki wodnej ujęte w bazie danych przestrzennych składają się z ekoregionów, głównych jezior, głównych rzek, jednolitych części wód (JCW) podziemnych i powierzchniowych (jeziornych, przejściowych, przybrzeżnych, rzecznych), zlewni jednolitych części wód powierzchniowych, regionów wodnych, obszarów dorzeczy oraz charakterystyk JCW takich jak ocena stanu, status, cele środowiskowe. Zbiór informacji dotyczących gospodarki wodnej jest zapisany w postaci wektorowych warstw tematycznych wraz z relacyjną bazą danych.",srodowisko,2017-06-27T11:50:53.389184,2017-12-01T11:31:56.980763,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej cbc92bd9-5c32-48e1-92de-dd4360eca247,Działki katastralne INSPIRE - usługa ATOM,Usługa pobierania danych ATOM. Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287 zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/DzialkiKatastralne,,"download service,INSPIRE,ATOM,usługa pobierania,api",,2017-06-26T09:52:52.950926,,dzialki-katastralne-inspire-cp,Działki katastralne INSPIRE (CP),"Zbiór danych działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:51:53.010941,2017-10-12T10:08:09.580321,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii b6c5274c-d95b-4a8a-9eda-2fa88d36d153,Działki katastralne INSPIRE - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w standardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.W celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_CP/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"WFS, INSPIRE, usługa pobierania, download service, GML, api",,2017-06-26T09:54:31.556384,,dzialki-katastralne-inspire-cp,Działki katastralne INSPIRE (CP),"Zbiór danych działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:51:53.010941,2017-10-12T10:08:09.580321,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii fe9ce440-2170-4574-836b-ca6c4bd400ec,Działki katastralne INSPIRE - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_CP?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS, INSPIRE, web map tile service, PNG, view service, usługa przeglądania, api",,2017-06-26T09:55:39.263970,,dzialki-katastralne-inspire-cp,Działki katastralne INSPIRE (CP),"Zbiór danych działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:51:53.010941,2017-10-12T10:08:09.580321,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 7fd4b19a-7447-4319-852b-336af441d35f,Działki katastralne INSPIRE - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service.Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_CP/guest?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"INSPIRE,WMS,web map service,usługa przeglądania,view service,api",,2017-06-26T09:56:47.020378,,dzialki-katastralne-inspire-cp,Działki katastralne INSPIRE (CP),"Zbiór danych działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:51:53.010941,2017-10-12T10:08:09.580321,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii c7d843b3-be4c-4e0d-adf4-d676448c9d89,Nazwy geograficzne INSPIRE - usługa ATOM,Usługa pobierania danych ATOM. Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287 zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/NazwyGeograficzne,,"download service,usługa pobierania,INSPIRE,ATOM,api",,2017-06-26T09:38:39.096389,,nazwy-geograficzne-inspire-gn,Nazwy geograficzne INSPIRE (GN),"Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Nazwy geograficzne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Technical Guidlines"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:36:59.852570,2017-10-12T10:30:45.586202,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 2983f847-7573-40fe-b759-964da4e8cc05,Nazwy geograficzne INSPIRE - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w standardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.W celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_GN/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"WFS, INSPIRE, usługa pobierania, download service, GML, api",,2017-06-26T09:42:01.803664,,nazwy-geograficzne-inspire-gn,Nazwy geograficzne INSPIRE (GN),"Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Nazwy geograficzne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Technical Guidlines"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:36:59.852570,2017-10-12T10:30:45.586202,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 0e1f3668-1fef-4b4a-8f46-944471ded414,Nazwy geograficzne INSPIRE - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_GN?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS, INSPIRE, web map tile service, PNG, view service, usługa przeglądania, api",,2017-06-26T09:43:38.691926,,nazwy-geograficzne-inspire-gn,Nazwy geograficzne INSPIRE (GN),"Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Nazwy geograficzne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Technical Guidlines"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:36:59.852570,2017-10-12T10:30:45.586202,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 541ee8ef-b9d9-48fc-a4a7-5d1622964970,Nazwy geograficzne INSPIRE - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_GN/guest?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"INSPIRE,WMS,web map service,usługa przeglądania,view service,api",,2017-06-26T09:45:01.914997,,nazwy-geograficzne-inspire-gn,Nazwy geograficzne INSPIRE (GN),"Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Nazwy geograficzne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Technical Guidlines"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:36:59.852570,2017-10-12T10:30:45.586202,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 0393c05f-5f8d-4efc-886f-230154d19e5f,Adresy INSPIRE - usługa ATOM,Usługa pobierania danych ATOM. Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287 zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/Adresy,,"download service,INSPIRE,ATOM,usługa pobierania,api",,2017-06-26T09:24:33.434133,,adresy-inspire-ad,Adresy INSPIRE (AD),"Zbiór danych adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Adresy są identyfikacją ustalonego położenia posiadłości. Na składnik adresu składa się nazwa jednostki administracyjnej, nazwa ulicy, numer domu. Adres może być również przypisany lub powiązany z budynkiem lub działką.",administracja_publiczna,2017-06-26T07:22:34.739516,2017-10-12T10:12:38.327248,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 9e30dfc8-e264-4126-b5f1-57d62aaf69be,Adresy INSPIRE - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w standardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.W celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_AD/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"GML,INSPIRE,WFS,web feature service,usługa pobierania,api",,2017-06-26T09:27:15.430300,,adresy-inspire-ad,Adresy INSPIRE (AD),"Zbiór danych adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Adresy są identyfikacją ustalonego położenia posiadłości. Na składnik adresu składa się nazwa jednostki administracyjnej, nazwa ulicy, numer domu. Adres może być również przypisany lub powiązany z budynkiem lub działką.",administracja_publiczna,2017-06-26T07:22:34.739516,2017-10-12T10:12:38.327248,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 357c9ba8-5325-4624-9e42-4897566a06fc,Adresy INSPIRE - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_AD?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS,web map tile service,PNG,usługa przeglądania,view service,api",,2017-06-26T09:29:12.454994,,adresy-inspire-ad,Adresy INSPIRE (AD),"Zbiór danych adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Adresy są identyfikacją ustalonego położenia posiadłości. Na składnik adresu składa się nazwa jednostki administracyjnej, nazwa ulicy, numer domu. Adres może być również przypisany lub powiązany z budynkiem lub działką.",administracja_publiczna,2017-06-26T07:22:34.739516,2017-10-12T10:12:38.327248,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii b1fbbcec-f9a6-47c0-aa5a-decbd32cd4d4,Adresy INSPIRE - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_AD/guest,WMS,"INSPIRE,WMS,web map service,usługa przeglądania,view service,api",,2017-06-26T09:31:55.528413,,adresy-inspire-ad,Adresy INSPIRE (AD),"Zbiór danych adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Adresy są identyfikacją ustalonego położenia posiadłości. Na składnik adresu składa się nazwa jednostki administracyjnej, nazwa ulicy, numer domu. Adres może być również przypisany lub powiązany z budynkiem lub działką.",administracja_publiczna,2017-06-26T07:22:34.739516,2017-10-12T10:12:38.327248,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 2bb1785d-f5e8-4232-9cec-64119f567be6,Biuletyn Informacyjny UZP nr 1/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 1/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/2bb1785d-f5e8-4232-9cec-64119f567be6/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-1-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-06-24T15:37:40.046092,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-12-28T08:55:03.253349,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 0fd6db63-df0c-4131-ad78-6d2cdc1673f8,Biuletyn Informacyjny UZP nr 2/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 2/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/0fd6db63-df0c-4131-ad78-6d2cdc1673f8/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-2-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-06-24T15:38:19.736988,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-12-28T08:55:03.253349,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 6746b52b-d731-4afc-a316-5c14d6ee7f55,Biuletyn Informacyjny UZP nr 3/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 3/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/6746b52b-d731-4afc-a316-5c14d6ee7f55/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-3-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-06-24T15:38:50.266829,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-12-28T08:55:03.253349,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 352a4db3-999a-4dc3-89ac-dcb1084c8c22,Biuletyn Informacyjny UZP nr 4/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 4/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/352a4db3-999a-4dc3-89ac-dcb1084c8c22/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-4-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-06-24T15:39:21.568770,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-12-28T08:55:03.253349,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych e1eac247-06db-4c4b-9d79-14c9f803efc1,Biuletyn Informacyjny UZP nr 5/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 5/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/e1eac247-06db-4c4b-9d79-14c9f803efc1/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-5-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-07-27T13:49:34.096390,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-12-28T08:55:03.253349,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 65e82577-17db-47d0-aee5-01e8be660af2,Biuletyn Informacyjny UZP nr 6/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 6/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/65e82577-17db-47d0-aee5-01e8be660af2/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-6-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-10-24T10:46:20.038664,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-12-28T08:55:03.253349,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 7d70d2d9-8471-400e-b2c9-adf80af2208e,Biuletyn Informacyjny UZP nr 7/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 7/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/7d70d2d9-8471-400e-b2c9-adf80af2208e/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-7-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-10-24T10:47:08.218266,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-12-28T08:55:03.253349,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 08fd4088-1522-4fbf-9241-f23daa2aac45,Biuletyn Informacyjny UZP nr 8/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 8/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/08fd4088-1522-4fbf-9241-f23daa2aac45/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-8-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-10-24T10:48:08.161584,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-12-28T08:55:03.253349,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 78401780-dbe5-4c5d-b5ab-4835884df4b7,Biuletyn Informacyjny UZP nr 9/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 9/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/78401780-dbe5-4c5d-b5ab-4835884df4b7/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-9-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-10-24T10:49:01.601468,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-12-28T08:55:03.253349,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 651341be-e3df-4dd6-b927-589e1aaafca1,Biuletyn Informacyjny UZP nr 10/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 10/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/651341be-e3df-4dd6-b927-589e1aaafca1/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-10-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-11-22T10:14:51.903508,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-12-28T08:55:03.253349,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 12c3d1a9-a82b-436f-aa86-6ef1ede82157,Biuletyn Informacyjny UZP nr 11/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 11/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/12c3d1a9-a82b-436f-aa86-6ef1ede82157/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-11-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-12-28T09:55:03.317529,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-12-28T08:55:03.253349,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 5981b011-910a-4f2f-95d1-ee276943b6bc,MWP w aplikacji mobilnej GeoLOG,Monitoring Wód Podziemnych w aplikacji mobilnej GeoLog.,http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/main?config=http:%2F%2Fm.bazagis.pgi.gov.pl%2Fgeolog_conf%2Fmwp.json,JSON,dane przestrzenne,,2017-10-04T10:16:20.081261,,baza-danych-monitoring-wod-podziemnych,Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP),"Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny). Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych: SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych i MONBADA – MONitoringowa BAza Danych. Produktem MWP, powszechnie dostępnym, jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym PSH, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych.",srodowisko,2017-06-23T12:40:59.439376,2017-12-01T10:35:33.771989,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy faceeca8-c037-4ca5-831d-aa15cf759d17,MWP - usługa przeglądania WMS,Monitoring Wód Podziemnych - usługa przeglądania WMS. Adres usługi WMS:http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/mwp/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-10-04T09:44:04.047344,,baza-danych-monitoring-wod-podziemnych,Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP),"Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny). Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych: SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych i MONBADA – MONitoringowa BAza Danych. Produktem MWP, powszechnie dostępnym, jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym PSH, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych.",srodowisko,2017-06-23T12:40:59.439376,2017-12-01T10:35:33.771989,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 6aac4bc1-4cbc-4e08-af1d-faab69f5878f,System Przetwarzania Danych Państwowej Służby Geologicznej SPD PSH ,"System Przetwarzania Danych Państwowej Służby Geologicznej SPD PSH umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie danych Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych (CBDH, tzw. BankHYDRO), bazy POBORY oraz bazy Monitoring wód podziemnych (MWP). SPD PSH udostępnienia podstawowe informacje z tych baz. Szerszy dostęp do wybranych baz danych (CBDH, MWP, POBORY) można uzyskać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku (http://www.pgi.gov.pl/psh/dane-hydrogeologiczne-psh/8850-jak-zamowic-dane-hydrogeologiczne.html).",http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/,,dane przestrzenne,,2017-10-03T12:43:31.419030,,baza-danych-monitoring-wod-podziemnych,Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP),"Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny). Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych: SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych i MONBADA – MONitoringowa BAza Danych. Produktem MWP, powszechnie dostępnym, jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym PSH, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych.",srodowisko,2017-06-23T12:40:59.439376,2017-12-01T10:35:33.771989,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 146883bc-e77c-43b0-9ada-846cee1fdd03,Roczniki Hydrogeologiczne,"Roczniki zawierają część przetworzonych w zakresie standardowym wyników obserwacji stanu zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł oraz badań składu chemicznego wód podziemnych, prowadzonych w punktach badawczych sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w dla określonego roku hydrologicznego.",http://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/rocznik-hydrogeologiczny-psh.html,HTML,rocznik,,2017-06-23T14:44:50.963135,,baza-danych-monitoring-wod-podziemnych,Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP),"Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny). Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych: SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych i MONBADA – MONitoringowa BAza Danych. Produktem MWP, powszechnie dostępnym, jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym PSH, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych.",srodowisko,2017-06-23T12:40:59.439376,2017-12-01T10:35:33.771989,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy a023e550-8434-4434-95ec-852edf07659c,Kwartalne Biuletyny Informacyjne Wód Podziemnych,"Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego przetworzonych w zakresie procedur standardowych. Poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, w Biuletynach przedstawiono ogólne informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej (rozdz. 5).",http://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/kwartalny-biuletyn-informacyjny-wod-podziemnych.html,HTML,kwartalny biuletyn,,2017-06-23T14:51:07.299892,,baza-danych-monitoring-wod-podziemnych,Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP),"Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny). Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych: SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych i MONBADA – MONitoringowa BAza Danych. Produktem MWP, powszechnie dostępnym, jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym PSH, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych.",srodowisko,2017-06-23T12:40:59.439376,2017-12-01T10:35:33.771989,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 669581e8-8338-4b6a-a879-b1bed541661a,Otwory wiertnicze - aplikacja do wyszukiwania i prezentacji danych,"Aplikacja obsługująca dane podsystemu CBDG Otwory wiertnicze posiada zaawansowane możliwości wyszukiwania i prezentacji danych. Udostępnia między innymi szczegółowe informacje o profilach stratygraficzych, litologicznych, badaniach geofizycznych i rdzeniach wiertniczych. Przeglądarka profilowa, będąca komponentem aplikacji, w graficznej formie prezentuje wybrane przez użytkownika dane uzyskane z otworu wiertniczego.",http://otworywiertnicze.pgi.gov.pl/,,"dane opisowe,dane przestrzenne",,2017-10-30T11:15:46.977105,,baza-danych-monitoring-wod-podziemnych,Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP),"Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny). Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych: SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych i MONBADA – MONitoringowa BAza Danych. Produktem MWP, powszechnie dostępnym, jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym PSH, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych.",srodowisko,2017-06-23T12:40:59.439376,2017-12-01T10:35:33.771989,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 5ece1849-8bfd-4335-9200-dabceb912fe4,Jednostki administracyjne INSPIRE - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service.Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_AU/guest?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"INSPIRE,WMS,web map service,AU,usługa przeglądania,view service,api",,2017-06-23T11:49:35.892461,,jednostki-administracyjne-inspire-au,Jednostki administracyjne INSPIRE (AU),"Zbiór danych jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje podział administracyjny Polski na województwa, powiaty i gminy. Dane źródłowe - PRG zostały przekształcone zgodnie z modelem Administrative Units INSPIRE.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:42:55.245573,2017-10-12T10:26:58.957260,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 43c14d5b-6d51-48b8-8e66-3de13f71b77c,Jednostki administracyjne INSPIRE - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_AU?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS,INSPIRE,web map tile service,PNG,view service,usługa przeglądania,api",,2017-06-23T11:55:19.133191,,jednostki-administracyjne-inspire-au,Jednostki administracyjne INSPIRE (AU),"Zbiór danych jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje podział administracyjny Polski na województwa, powiaty i gminy. Dane źródłowe - PRG zostały przekształcone zgodnie z modelem Administrative Units INSPIRE.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:42:55.245573,2017-10-12T10:26:58.957260,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 7beca0f4-988f-4197-b8c9-bf7322fa269c,Jednostki administracyjne INSPIRE - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w standardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.W celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_AU/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"WFS,INSPIRE,usługa pobierania,download service,GML,api",,2017-06-23T11:59:20.276920,,jednostki-administracyjne-inspire-au,Jednostki administracyjne INSPIRE (AU),"Zbiór danych jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje podział administracyjny Polski na województwa, powiaty i gminy. Dane źródłowe - PRG zostały przekształcone zgodnie z modelem Administrative Units INSPIRE.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:42:55.245573,2017-10-12T10:26:58.957260,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 736695e3-c23e-4a3e-9103-190ef5a06ee8,Jednostki administracyjne INSPIRE - usługa ATOM,Usługa pobierania danych ATOM. Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287 zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/JednostkiAdministracyjne,,"download service,INSPIRE,ATOM,usługa pobierania,api",,2017-06-23T12:01:23.674291,,jednostki-administracyjne-inspire-au,Jednostki administracyjne INSPIRE (AU),"Zbiór danych jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje podział administracyjny Polski na województwa, powiaty i gminy. Dane źródłowe - PRG zostały przekształcone zgodnie z modelem Administrative Units INSPIRE.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:42:55.245573,2017-10-12T10:26:58.957260,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii c854963f-6dd1-4f82-9b3a-5085ba6388b2,Dane o charakterze katastralnym - format shapefile,Strona Internetowa umożliwiając pobranie danych o charakterze katastralnym w podziale na powiaty w formacie shapefile,http://www.geoportal.gov.pl/web/guest/DOCHK,SHP,"kataster,działki,shapefile",,2017-06-23T11:14:49.883897,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 12cf7852-8bc2-4676-b494-bf3ba5135ca1,Dane o charakterze katastralnym - usługa ATOM,Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/DOCHK,XML,"ATOM,działki,shapefile,download service,usługa pobierania,api",,2017-06-23T11:18:31.880901,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 97c2a9b0-1d7d-48b5-a281-550bb3fd24f6,Dane o charakterze katastralnym - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service.Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"WMS,Web Map Service,view service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,api",,2017-06-23T11:21:46.260210,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii e0263f53-a45e-4bef-99bc-c730d8eba301,Dane o charakterze katastralnym - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service.Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_GO_CACHE?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS,web map tile service,usługa przeglądania,view service,usługa sieciowa,api",,2017-06-23T11:24:52.404961,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 18c1bc69-69af-4c6a-bbd5-5ea6ef05193c,Dane o charakterze katastralnym - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service.Usługa dostępna jest w standardzie WFS 1.1.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfsW celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WFS/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,GML,"WFS,web feature service,download service,usługa pobierania,GML,api",,2017-06-23T11:28:12.453995,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 01f15c72-f208-4c7e-aa98-f1811cd5c404,Działalność ze źródłami promieniowania jonizującego w liczbach 2016 r.,Zbiór danych liczbowych dotyczących prowadzonych w kraju działalności ze źródłami promieniowania jonizującego.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1a897aac-8dbf-4c63-b050-5e4344bc7414/resource/01f15c72-f208-4c7e-aa98-f1811cd5c404/download/Dziaalno-ze-rodami-promieniowania-jonizujcego-w-liczbach-2016-r..csv,CSV,plik CSV,,2017-06-22T09:40:16.696263,,dzialalnosci-ze-zrodlami-promieniowania-jonizujacego-w-liczbach-w-2016-r,Działalności ze źródłami promieniowania jonizującego w liczbach,"Wykaz działalności, liczba działalności, liczba jednostek prowadzących działalności, informacje o wydanych zezwoleniach, aneksach, decyzjach o rejestracji oraz na temat prowadzonych kontroli.",srodowisko,2017-06-22T07:38:44.366266,2017-06-23T11:04:43.370136,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 115107c5-21dd-4e3c-a7f3-2d693e4557c9,Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w 2016 r. ,Dane za rok 2016,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8eb21531-d02a-4509-8985-af0991097ecd/resource/115107c5-21dd-4e3c-a7f3-2d693e4557c9/download/Wartoci-mocy-dawki-uzyskane-ze-stacji-wczesnego-wykrywania-skae-promieniotworczych-w-2016-r.o.csv,CSV,csv,,2017-06-21T14:51:15.258121,,wartosci-mocy-dawki-uzyskane-ze-stacji-wczesnego-wykrywania-skazen-promieniotworczych-w-2016-r,Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych,Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Dane pochodzą ze stacji PMS - Permament Monitoring Station oraz IMiGW. ,srodowisko,2017-06-21T12:50:40.575506,2017-06-23T13:07:26.224509,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki cae1abf2-ed4b-4dbb-ba94-b04ba82211be,Komunikat kwartalny Prezesa PAA za 1. kwartał 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/354093b8-bc19-42e8-b2bd-5733bcbe1849/resource/cae1abf2-ed4b-4dbb-ba94-b04ba82211be/download/komunikat-kwartalny-Prezesa-PAA-za-1-kwarta-2017-roku.csv,CSV,plik CSV,,2017-06-21T14:42:03.775773,,komunikat-kwartalny-prezesa-panstwowej-agencji-atomistyki,Komunikat kwartalny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,"Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych.",srodowisko,2017-06-21T12:39:30.256454,2017-12-22T09:38:00.712794,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 7deb8dad-009f-40fc-89fd-6d6569349b04,Komunikat kwartalny Prezesa PAA za 2. kwartał 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/354093b8-bc19-42e8-b2bd-5733bcbe1849/resource/7deb8dad-009f-40fc-89fd-6d6569349b04/download/komunikat-kwartalny-Prezesa-PAA-za-2-kwarta-2017-roku.csv,CSV,csv,,2017-09-12T12:06:09.633068,,komunikat-kwartalny-prezesa-panstwowej-agencji-atomistyki,Komunikat kwartalny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,"Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych.",srodowisko,2017-06-21T12:39:30.256454,2017-12-22T09:38:00.712794,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 1b0ac8b2-f8b4-46ff-9839-49f53e0d2e65,Komunikat kwartalny Prezesa PAA za 3 kwartał 2017 r.,Komunikat kwartalny Prezesa PAA za 3 kwartał 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/354093b8-bc19-42e8-b2bd-5733bcbe1849/resource/1b0ac8b2-f8b4-46ff-9839-49f53e0d2e65/download/komunikat-kwartalny-Prezesa-PAA-za-3-kwarta-2017-roku.csv,CSV,csv,,2017-12-22T10:38:00.756231,,komunikat-kwartalny-prezesa-panstwowej-agencji-atomistyki,Komunikat kwartalny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,"Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych.",srodowisko,2017-06-21T12:39:30.256454,2017-12-22T09:38:00.712794,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 52f2468c-c33e-479f-9a52-9cfe56429bf2,baza danych MPP,"Monitoring Ptaków Polski (MPP) to program koordynowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Obecnie obejmuje on 20 podprogramów dedykowanych lęgowej awifaunie oraz 5 podprogramów, w ramach których gromadzone są dane na temat gatunków przelotnych oraz zimujących w Polsce. MPP dostarcza reprezentatywnych dla obszaru kraju wskaźników stanu populacji wybranych gatunków ptaków oraz trendów ich zmian. Uzyskiwane wskaźniki dotyczą trzech parametrów: liczebności, rozmieszczenia oraz rozrodu (tylko dla 7 gatunków).",http://monitoringptakow.gios.gov.pl/baza-danych,HTML,"CSV,XML,PDF",,2017-06-21T13:24:13.676908,,monitoring-ptakow-polski,Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring Ptaków Polski,"Monitoring Ptaków Polski (MPP) prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program MPP obecnie obejmuje 20 podprogramów dedykowanych lęgowej awifaunie oraz 5 podprogramów, w ramach których gromadzone są dane na temat gatunków przelotnych oraz zimujących w Polsce. MPP dostarcza reprezentatywnych dla obszaru kraju wskaźników stanu populacji wybranych gatunków ptaków oraz trendów ich zmian. Uzyskiwane wskaźniki dotyczą trzech parametrów: liczebności, rozmieszczenia oraz rozrodu (tylko dla 7 gatunków).Podstawą do realizacji programu jest art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.",srodowisko,2017-06-21T11:22:06.739107,2017-08-04T08:04:28.596547,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska d65f8a38-fe4a-4a99-a6e8-2e0e6c2c10ac,Rejestr umów dotacyjnych MSiT (budżet państwa cz. 25 - Kultura fizyczna),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z budżetu dysponenta części 25 - Kultura fizyczna ,http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20BP%20cz.%2025%2031.12.2017.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych,zestawienie tabelaryczne",,2017-06-21T11:03:04.552622,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr zawartych umów dotacyjnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-01-05T14:19:42.274123,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 8a47b00f-a1a3-412c-a828-adfc41d01cdc,Rejestr umów dotacyjnych MSiT (budżet państwa cz. 40 - Turystyka),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z budżetu dysponenta części 40 - Turystyka,http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20BP%20cz.%2040%2031.10.2017.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-06-21T11:11:56.627925,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr zawartych umów dotacyjnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-01-05T14:19:42.274123,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 79e207d6-ef67-403a-9650-be169f87e15c,"Rejestr umów dotacyjnych MSiT - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych)",Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubA),http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20FRKF%20SubA%2031.12.2017.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-08-11T10:25:19.744616,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr zawartych umów dotacyjnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-01-05T14:19:42.274123,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki de5bd549-9e52-43ba-a8b8-df6b05cec195,Rejestr umów dotacyjnych MSiT - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zadania z zakresu zdrowia publicznego),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubB),http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20FRKF%20SubB%2031.12.2017%20r..csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-06-21T11:14:46.571164,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr zawartych umów dotacyjnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-01-05T14:19:42.274123,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 8bf0ea4c-b784-4dc0-80e7-d2d18feb5b4e,Rejestr umów dotacyjnych MSiT - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubC),http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20FRKF%20SubC%2031.12.2017.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-06-21T11:15:49.876256,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr zawartych umów dotacyjnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-01-05T14:19:42.274123,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 754879b9-9468-4d53-8e95-a96b79eed4dd,Rejestr umów dotacyjnych MSiT - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży - Program KLUB),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubD),http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20FRKF%20SubD%2031.12.2017.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-08-11T10:27:53.174331,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr zawartych umów dotacyjnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-01-05T14:19:42.274123,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 6d6c74b5-e321-4d78-b20c-14fe0a84acec,Rejestr umów dotacyjnych MSiT - Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów,Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20FZSdU%2031.12.2017.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-06-21T11:17:14.393078,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr zawartych umów dotacyjnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-01-05T14:19:42.274123,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki d000d03f-85a5-43fa-a7ec-51ab979784b1,Sprawozdanie z działalności POT w 2016 roku,Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/bbf58c5d-378a-4f21-bb4a-4b357931cccd/resource/d000d03f-85a5-43fa-a7ec-51ab979784b1/download/Sprawozdanie-z-Dziaalnosci-POT-2016.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2017-06-12T10:09:18.652849,,sprawozdanie-z-dzialalnosci-pot-w-2016-roku,Sprawozdanie z działalności POT w 2016 roku,Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku.,administracja_publiczna,2017-06-12T08:07:13.931358,2017-06-12T08:09:48.045674,polska-organizacja-turystyczna,Polska Organizacja Turystyczna 1fd69b52-41cf-432f-a9ab-ffe36b996565,"Wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja” wraz z kwotami tych dotacji","Zawiera dane zgodne z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja” oraz kwot tych dotacji (Dz.Urz. MC poz. 15).",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/81a19970-1f56-4da8-a69b-42152579946c/resource/1fd69b52-41cf-432f-a9ab-ffe36b996565/download/DotacjeMC-2016---Informatyzacjacz.27.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-07-18T14:01:41.842590,,dotacje-celowe-w-czesci-27-informatyzacja,"Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja”","Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 27 budżetu państwa ""Informatyzacja"" oraz kwot tych dotacji.",administracja_publiczna,2017-06-08T09:34:11.639994,2017-07-18T13:12:36.577049,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji b6fb2aef-c08e-4e1d-bb6d-8e28b70b7056,"Wykaz jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja” wraz z kwotami tych dotacji","Zawiera dane zgodne z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja” oraz kwot tych dotacji (Dz.Urz. MC poz. 11).",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/81a19970-1f56-4da8-a69b-42152579946c/resource/b6fb2aef-c08e-4e1d-bb6d-8e28b70b7056/download/DotacjeMC-2015---Informatyzacjacz.27.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-07-18T15:12:20.596828,,dotacje-celowe-w-czesci-27-informatyzacja,"Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja”","Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 27 budżetu państwa ""Informatyzacja"" oraz kwot tych dotacji.",administracja_publiczna,2017-06-08T09:34:11.639994,2017-07-18T13:12:36.577049,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 95bb88be-3080-4047-9afd-099f421ceaab,Dane ogólne Inspekcja Handlowa - 2016,Dane ogólne na temat przeprowadzonych kontroli przez Inspekcję Handlową w 2016 roku,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ede37ffa-6797-48d2-b806-6e424fa51cb4/resource/95bb88be-3080-4047-9afd-099f421ceaab/download/Dane-ogolne-Inspekcji-Handlowej-za-2016.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-06-05T14:55:30.664369,,dane-ogolne-na-temat-przeprowadzonych-kontroli-przez-inspekcje-handlowa-w-2016-roku,Dane ogólne na temat przeprowadzonych kontroli przez Inspekcję Handlową w 2016 roku,Dane ogólne na temat przeprowadzonych kontroli przez Inspekcję Handlową w 2016 roku,administracja_publiczna,2017-06-05T12:54:17.786559,2017-06-05T12:55:32.988346,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów fc6d7e8a-9392-4a82-bf68-a812caed727d,Absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+I+kw+2012.xls/2daf9548-d29b-47bf-a11e-660683e68fda,XLS,tabela,,2017-06-05T14:02:36.873242,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a428366f-4874-45f3-b8e2-b5721f02a69c,Absencja chorobowa w II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+II+kw+2012.xls/f3252d63-0362-4088-ae90-793032a8f64a,XLS,tabela,,2017-06-05T14:04:08.277846,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 0c107c5f-260b-401c-9c39-22b03f7410ea,Absencja chorobowa w III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+III+kw+2012.xls/702e7aa9-ed53-480d-b3fd-db7e63e05072,XLS,tabela,,2017-06-05T14:05:24.405198,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 68382f50-50df-4045-8556-799bcace0166,Absencja chorobowa w IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+IV+kw+2012.xls/113e297d-4ad3-47d5-bb0f-b6722a4df57d,XLS,tabela,,2017-06-05T14:07:01.880469,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a90975ec-439c-42d1-9211-ecb3d5ba4d64,Absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+2012.xls/9ed4c9a5-ed24-4863-8494-d9705c1b2547,XLS,tabela,,2017-06-05T14:09:10.526783,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 22ca7f50-dd47-44bf-9789-49ed55b563dc,Absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+I+kw+2012.xls/027cd46c-bcda-40e0-8571-79c5406c022b,XLS,tabela,,2017-06-05T14:11:31.342880,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 363b355a-8ea4-423f-b47c-e5373af4cda5,Absencja chorobowa w II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+II+kw+2012.xls/eb2ecda9-2097-4b33-9eef-0f407b981397,XLS,tabela,,2017-06-05T14:13:00.404737,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5a92f74a-3ed7-479d-aa74-bca1d1daa21d,Absencja chorobowa w III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+III+kw+2012.xls/53fbe1d1-1903-4c9b-9851-26bdfbfedeef,XLS,tabela,,2017-06-05T14:14:02.801994,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 50259e5e-f32d-4205-a24c-ea3f799a7ab2,Absencja chorobowa w IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+IV+kw+2012.xls/f3477567-5544-4d3a-ba3c-5f91b9ccadd2,XLS,tabela,,2017-06-05T14:15:09.346545,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych bb9a40a1-e543-410c-b9c7-9d0e4db980d8,Absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+2012.xls/99eb0447-fc06-4b84-a2b5-30c371a578fa,XLS,tabela,,2017-06-05T14:16:24.710489,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 24631336-8ad6-482f-96b1-a0a58046365b,Absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+I+kw+2012.xls/a532cea8-5a46-475a-b003-90b8a2aa4a8d,XLS,tabela,,2017-06-05T14:18:14.227632,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 74f7ec51-3ed2-4db1-b458-ad24660a2b5c,Absencja chorobowa w II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+II+kw+2012.xls/52eab772-3e5a-4f7d-8cd4-ed97b12a8c2e,XLS,tabela,,2017-06-05T14:19:32.729870,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4701f691-d494-44a6-bcf9-4c2c330d7acb,Absencja chorobowa w III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+III+kw+2012.xls/c6215c25-8285-4021-9e76-e052999077aa,XLS,tabela,,2017-06-05T14:20:43.094531,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e5a19d6d-cdd1-4edb-8041-114051c76608,Absencja chorobowa w IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+IV+kw+2012.xls/cfa82a14-ce75-4ed5-b395-978e1f7bd821,XLS,tabela,,2017-06-05T14:21:26.858122,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1d08f8f0-7e09-4347-8653-75c82a1b75f4,Absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+2012.xls/93dccef4-0ee2-415d-adbb-228b0228cc01,XLS,tabela,,2017-06-05T14:23:01.303178,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 125bcc2d-bcc7-4a76-8328-03f0fcf02c0b,Skumulowana absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości absencji chorobowej,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532844/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+dlugosci+absencji+chorobowej+I+kw+2012.xls/fd3651cf-92ec-41e3-8893-5775a128e8ea,XLS,tabela,,2017-06-05T15:11:56.690159,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2b510dcd-7f07-4d74-b1cc-e592cf4c28c3,Skumulowana absencja chorobowa w I-II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości absencji chorobowej,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532844/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+dlugosci+absencji+chorobowej+I+kw+2012.xls/fd3651cf-92ec-41e3-8893-5775a128e8ea,XLS,tabela,,2017-06-05T15:13:12.445800,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 346c8fc9-7d6f-4e73-b2ff-297d1bd98c19,Skumulowana absencja chorobowa w I-III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości absencji chorobowej,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532844/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+dlugosci+absencji+chorobowej+I-II+kw+2012.xls/7d9987b3-e1dd-4809-8d98-3ff1c5e81c36,XLS,tabela,,2017-06-05T15:14:00.895015,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2c1e4f2a-e66d-4df3-929e-0fccded0f1f1,Skumulowana absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości absencji chorobowej,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532844/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+dlugosci+absencji+chorobowej+I-IV+kw+2012.xls/57eabe12-10e7-4967-9960-7eecd7126d25,XLS,tabela,,2017-06-05T15:14:51.902176,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 86af45ba-f039-4569-bdf2-dd117b086803,Skumulowana absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532832/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+wieku+I+kw+2012.xls/0afa512a-2d5c-4d55-b27e-1e1ae1113c9d,XLS,tabela,,2017-06-05T15:18:08.022050,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2fe87637-a2c8-4fc5-8274-bb57ba107765,Skumulowana absencja chorobowa w I-II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532832/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+wieku+I-II+kw+2012.xls/4e561947-c53b-49b9-b4b2-281b72feb070,XLS,tabela,,2017-06-05T15:19:33.024434,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e2c0dbc6-3328-4f01-9817-ef95769fd125,Skumulowana absencja chorobowa w I-III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532832/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+wieku+I-III+kw+2012.xls/37490172-7b20-495e-b370-137cb08cfb16,XLS,tabela,,2017-06-05T15:20:39.809291,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych d68d7615-21e8-4f00-86d8-3349526c4111,Skumulowana absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532832/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+wieku+I-IV+kw+2012.xls/14e939ab-f77b-4eb7-9409-231578794492,XLS,tabela,,2017-06-05T15:22:10.325233,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9007a124-eb08-4066-b5a7-91c3136e134a,Informacja z inwentaryzacji danych publicznych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3e4ea6cf-e3b9-442d-a48f-5672325619f6/resource/9007a124-eb08-4066-b5a7-91c3136e134a/download/Raport-z-inwentaryzacji-danych--SIST.pdf,PDF,raport,,2017-06-05T09:37:32.407086,,systemy-rejestry-gromadzace-dane-publiczne,Systemy/rejestry gromadzące dane publiczne,Informacja z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów gromadzących dane publiczne (w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST),administracja_publiczna,2017-06-02T14:41:40.871225,2017-06-12T07:29:14.609455,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 104278fc-1c22-40b2-a742-4f3864380d4f,Tabela zbiorcza – XLSX,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3e4ea6cf-e3b9-442d-a48f-5672325619f6/resource/104278fc-1c22-40b2-a742-4f3864380d4f/download/Raport-SIST-04-04-2017---wycig---systemy-plus-systemzakresinformacyjny.xlsx,XLSX,tabela excel,,2017-06-05T09:33:04.609165,,systemy-rejestry-gromadzace-dane-publiczne,Systemy/rejestry gromadzące dane publiczne,Informacja z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów gromadzących dane publiczne (w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST),administracja_publiczna,2017-06-02T14:41:40.871225,2017-06-12T07:29:14.609455,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 2f6d1286-96c4-46b6-a01c-93e6e6de85f2,Tabela danych SYSTEMY – CSV,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3e4ea6cf-e3b9-442d-a48f-5672325619f6/resource/2f6d1286-96c4-46b6-a01c-93e6e6de85f2/download/Raport-SIST-04-04-2017---systemy.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-06-05T09:36:22.707251,,systemy-rejestry-gromadzace-dane-publiczne,Systemy/rejestry gromadzące dane publiczne,Informacja z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów gromadzących dane publiczne (w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST),administracja_publiczna,2017-06-02T14:41:40.871225,2017-06-12T07:29:14.609455,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 0008f111-7513-499d-95b5-62e9229ee7ff,Tabela danych SYSTEM_ZAKRES INFORMACYJNY – CSV,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3e4ea6cf-e3b9-442d-a48f-5672325619f6/resource/0008f111-7513-499d-95b5-62e9229ee7ff/download/Raport-SIST-04-04-2017---systemzakresinformacyjny.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-06-05T09:34:22.207504,,systemy-rejestry-gromadzace-dane-publiczne,Systemy/rejestry gromadzące dane publiczne,Informacja z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów gromadzących dane publiczne (w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST),administracja_publiczna,2017-06-02T14:41:40.871225,2017-06-12T07:29:14.609455,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 258c2397-a481-4820-91bd-5186cc2cbb18,Inicjatywy obywatelskie umowy 2016,Inicjatywy obywatelskie umowy 2016,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/258c2397-a481-4820-91bd-5186cc2cbb18/download/inicjatywy-obywatelskie-UTF-8.csv,CSV,umowy zawarte,,2017-09-21T14:15:14.539350,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2017-09-21T12:17:57.978898,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5d894b34-0ed2-4347-bdfe-965aca905620,Edukacja ekologiczna umowy 2016,Edukacja ekologiczna umowy 2016,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/5d894b34-0ed2-4347-bdfe-965aca905620/download/Umowy-zawarte-w-2016-r.Edukacja-ekologiczna-UTF-8.csv,CSV,umowy zawarte,,2017-09-21T14:16:23.570825,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2017-09-21T12:17:57.978898,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3575709b-28e5-4292-b79d-6ffdb7bf5d61,Inicjatywy obywatelskie umowy 2016 ,Inicjatywy obywatelskie umowy 2016 ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/3575709b-28e5-4292-b79d-6ffdb7bf5d61/download/inicjatywy-obywatelskie.xlsx,XLSX,umowy zawarte,,2017-09-21T14:17:21.221994,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2017-09-21T12:17:57.978898,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej f80efb58-8926-4e19-9c56-1eb9f50215bf,Edukacja ekologiczna umowy 2016 ,Edukacja ekologiczna umowy 2016 ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/f80efb58-8926-4e19-9c56-1eb9f50215bf/download/Umowy-zawarte-w-2016-r.Edukacja-ekologiczna.xlsx,XLSX,umowy zawarte,,2017-09-21T14:17:58.008274,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2017-09-21T12:17:57.978898,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15b924da-39dc-4760-b0ff-68f334c8876b,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg wieku i płci ogółem – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+OGOLEM-wiek+i+plec+RI-XII+2016.xls/3a954c75-1525-413f-a20f-98139b47463a,XLS,tabela,,2017-05-30T13:40:37.163284,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 93f6d674-2533-4172-9c54-fc4b7b2cf038,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg wieku i płci wypadkowe –stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+WYPAD-OGOLEM-wiek+i+plec+RI-XII+2015.xls/ad655534-fddc-4bca-854d-c0f0a3a53091,XLS,tabela,,2017-05-30T13:41:07.488410,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b554e98e-63d1-4419-9c1d-1f9a79a4c000,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg stażu ogółem – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+OGOLEM-staz+RI-XII+2016.xls/69da27d0-4dd1-425a-a143-e38f530546f2,XLS,tabela,,2017-05-30T13:41:29.779780,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ff7e1a59-cf9d-4780-a6e5-cfe2fb619887,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg stażu wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+WYPAD-OGOLEM-staz+RI-XII+2015.xls/257c657e-cd0e-4c71-91f1-df2ff51953bc,XLS,tabela,,2017-05-30T13:41:59.368714,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5eafcd68-1548-446e-909b-6057a69d7c11,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg wysokości ogółem – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+OGOLEM-wys+RI-XII+2016.xls/5422e211-6afa-4018-a43c-5f7a26c3a53f,XLS,tabela,,2017-05-30T13:42:37.042925,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1926ddfd-b712-451d-8fa6-3d7a0fa41373,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg wysokości wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+WYPAD-OGOLEM-wys+RI-XII+2015.xls/f8db3820-986b-49cf-9896-7a33e52a5ba9,XLS,tabela,,2017-05-30T13:43:26.875911,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1be742ce-f67e-4356-a713-72ae5e551f02,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg sposobu pobierania świadczenia ogółem – stan na grudzień 2017 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+OGOLEM-+RI+-wiek%2C+plec+i+sposob+pobierania+XII.2016/fd7db166-7373-4a4e-a61f-2da7576861fb,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:43:49.667250,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 97b36b5a-68f0-4749-a518-b569956a9f0e,Renty z tytułu niezdolności do pracy – górnicy wg wieku – stan na grudzień 2017 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533042/EN+GORN-+wiek+RI-XII+2015.xlsx/0d1ae124-f899-48ab-adf0-f00b396ea999,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:45:23.932575,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8ac6c623-df15-49df-ab2b-a2cb305343c6,Renty z tytułu niezdolności do pracy – górnicy wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533042/EN+GORN-+staz+RI-XII+2015.xlsx/aa4b2237-37ec-4692-92d2-153c08530227,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:46:37.232247,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 27a59143-ae13-4a8b-8e8e-d5bff5ca58d6,Renty z tytułu niezdolności do pracy – górnicy wg wysokości – stan na grudzień 2017 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533042/EN+GORN-+wys+RI-XII+2015.xlsx/3fe3376c-1660-4a61-820c-ddb41d9680bd,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:48:02.563226,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych cf6f0680-4763-4a01-87f0-8a81a3c646fb,Renty z tytułu niezdolności do pracy – nauczyciele wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532967/EN+NAUCZ-wiek+i+plec+RI-XII+2015.xls/a2907244-ebcb-43a9-a7a8-00bdd963d7b3,XLS,tabela,,2017-05-30T13:48:51.459870,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2f6f106f-1be3-4d39-aae4-dcbc59a4a87d,Renty z tytułu niezdolności do pracy – nauczyciele wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532967/EN+NAUCZ-+staz+RI_2015.xls/67b56608-22c1-4b46-be79-5fcb5464cb80,XLS,tabela,,2017-05-30T13:49:44.126388,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b6d041a0-94ad-49d6-b5cd-6be6b689d0b7,Renty z tytułu niezdolności do pracy – nauczyciele wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532967/EN+NAUCZ-+wys+RI_2015.xls/72c9d72d-8629-4376-bcd7-64691b2f5d1a,XLS,tabela,,2017-05-30T13:50:16.608603,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 579c47cb-29e8-4666-bccb-c5c9d9aab61b,Renty z tytułu niezdolności do pracy – kolejarze wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532955/EN+KOLEJ-wiek+i+plec+RI-XII+2015.xls/2c8c7f34-538e-4195-9a88-0bdff65c9403,XLS,tabela,,2017-05-30T13:53:24.235764,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 69612e95-2625-41ab-b34e-5919bc3d3006,Renty z tytułu niezdolności do pracy – kolejarze wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532955/EN+KOLEJ-+staz+RI-XII+2015.xls/bfa3ea7a-ad2d-4551-9c0c-be39dd26e2ba,XLS,tabela,,2017-05-30T13:53:52.044997,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych d1db5c53-a21f-4aae-a585-3079fb839c16,Renty z tytułu niezdolności do pracy – kolejarze wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532955/EN+KOLEJ-wys+RI-XII+2015.xls/df5466cf-1201-4cd9-bba6-d16714c582e1,XLS,tabela,,2017-05-30T13:54:17.453512,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 98a37d84-ab13-43e9-932c-97f6553ed727,Renty z tytułu niezdolności do pracy – prowadzący działalność gospodarczą wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532958/EN+DZ+GOSP-wiek+i+plec+RI-XII+2015.xlsx/c7cba6b3-bf70-45a7-9600-9dfe3a96e242,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:54:45.887821,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 22085d4e-a6b7-4c62-834c-9931ba4ebce5,Renty z tytułu niezdolności do pracy – prowadzący działalność gospodarczą wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532958/EN+DZ+GOSP-staz+RI-XII+2015.xlsx/d9257a02-1c91-4268-9f02-507f66703fc3,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:55:16.880448,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b442d2cf-27a0-41ed-9834-bbfd530e5915,Renty z tytułu niezdolności do pracy – prowadzący działalność gospodarczą wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532958/EN+DZ+GOSP-wys+RI-XII+2015.xlsx/b853c19a-709b-420a-9c46-51139a293fd6,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:55:49.272789,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 63569705-cfd4-4efa-aadf-2166a11c7e74,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532952/EN+OGOLEM+przyznane+w+2016-+wiek+i+plec+RI.xls/5397e829-9370-4140-b982-3a53f25e16d2,XLS,tabela,,2017-05-30T13:56:41.038679,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1fa0d521-0053-4f86-b30b-c0e7e806a2d2,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532952/EN+OGOLEM+przyznane+w+2016-+staz+RI.xls/69af9e87-c3b7-4766-b69a-72297a3dd54a,XLS,tabela,,2017-05-30T13:57:25.795995,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e0a2149d-c1e6-4b0d-953c-6dd4656f094d,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. górników wg wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532946/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wiek+RI.xls/10792e57-a8ba-4785-993d-1dd93ce49146,XLS,tabela,,2017-05-30T14:01:54.818857,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c65fdf60-f5a9-4f11-8ac4-582d4bdc728a,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. górników wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532946/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wys+RI.xlsx/ef5a279e-384f-4ec1-b2e0-557de498e77c,XLSX,tabela,,2017-05-30T14:02:29.682746,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9553ba54-4f24-4751-a06c-2d09a0692b4c,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. górników wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532946/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wys+RI.xlsx/ef5a279e-384f-4ec1-b2e0-557de498e77c,XLSX,tabela,,2017-05-30T14:05:03.723525,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3daf57ab-87e0-4c76-b0e0-fd0384718226,Renty rodzinne ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+OGOLEM-wiek+i+plec+upr+RR-XII+2016.xlsx/20fffe5f-89dd-46fb-92e6-c3c6a1c3fb61,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:50:09.994776,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a0cf56cb-aee6-4363-81b8-fe9c4e0be5ec,Renty rodzinne wg wieku i płci wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+WYPAD-OGOLEM-wiek+i+plec+upr+RR-XII+2016.xlsx/a67793eb-febf-4ce7-a662-c36b2397d314,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:51:10.585694,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c567dda5-5949-45a6-88b7-7b2465000460,Renty rodzinne ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+OGOLEM-staz+RR-XII+2015.xls/3a4c2797-7645-46fe-9ea0-fc4c67f49970,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:52:00.504113,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9d35fe74-a2c9-4429-bff0-687862834271,Renty rodzinne wg stażu wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+WYPAD-OGOLEM-staz+RR-XII+2015.xls/cd54f7df-c9ce-4662-905a-46fdb7c2345e,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:52:41.195223,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych d4aa9e66-e9e7-49d2-a952-0a82bb62827f,Renty rodzinne ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+OGOLEM-wys+RR-XII+2015.xlsx/f5c4a1ba-8567-43a1-b8aa-dbb4caf29318,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:53:13.506355,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ed07e587-da2e-448b-925a-eb017ab02b90,Renty rodzinne wg wysokości wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+WYPAD-OGOLEM-wys+RR-XII+2015.xlsx/d9da82f4-ce33-4c0c-ae9e-6fe6849359e4,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:53:56.644541,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1dcfd9db-0b68-4b72-bfcc-dd7fdc837907,Renty rodzinne wg sposobu pobierania świadczenia – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+OGOLEM-najstarszy+upr+RR-+wiek%2C+plec+i+sposob+pobierania+XII.2016/b2286c80-df81-437a-8384-7fdfa864413f,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:54:44.894368,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 35739af9-42bb-4b50-a758-a3d98285d815,Renty rodzinne wg starych zasad ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533036/EN+OGOLEM-wiek+i+plec+upr+RR-stare+zasady-XII+2015.xls/b48a8b4e-9177-42cc-b9d1-0d244af354f0,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:55:43.137318,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ffd10940-ac9f-4fba-966d-324cef5f7628,Renty rodzinne wg starych zasad ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533036/EN+OGOLEM-staz+RR-stare+zasady-XII+2015.xls/7330d7c1-dc44-4121-9e65-667541287451,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:56:16.362903,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 22049c98-12a5-4169-9362-08e847491423,Renty rodzinne wg starych zasad ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533036/EN+OGOLEM-wys+RR+stare+zasady-XII+2015.xlsx/689d06f0-3186-464b-aa53-e8d825630e0e,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:56:49.874462,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 06aa9afa-0292-455e-aafa-865f2377a111,Renty rodzinne wg nowych zasad ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533039/EN+OGOLEM-wiek+i+plec+upr+RR-nowe+zasady-XII+2015.xls/630c29e7-3f68-42c6-8a43-38f57113bde1,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:58:01.000648,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8eac8e9d-c15d-42f9-adb4-fc1bba85fbfb,Renty rodzinne wg nowych zasad ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533039/EN+OGOLEM-wys+RR+nowe+zasady-XII+2015.xlsx/0d755a80-8dd1-4004-8a79-ac17a9eb31da,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:58:37.909230,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 54ad8d07-433a-47e5-82d5-6e5ad8a418b7,Renty rodzinne górników ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533012/EN+GORN-+wiek+i+plec+upr+RR-XII+2016.xlsx/8829f14d-4954-43fc-9bd2-45c815c323b7,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:59:22.038988,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych bb0f69b3-c0ff-4d9b-b352-c7b520112b51,Renty rodzinne górników ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533012/EN+GORN-+staz+RR-XII+2015.xlsx/4b941787-8c3b-4e96-a293-201e05ec03b9,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T13:00:03.457017,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych fbcfd5a3-5c20-46eb-98bb-00fe8e2c14fd,Renty rodzinne górników ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533012/EN+GORN-+wys+RR-XII+2015.xlsx/ff3fec29-a15b-4ea9-9fa5-b97c51d480d0,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T13:00:39.825528,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8e8d7d61-fe4f-42d2-8e5a-760fe4540af5,Renty rodzinne kolejarzy ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533033/EN+KOLEJ-wiek+i+plec+upr+RR-XII+2015.xls/10516cf7-1fca-4b04-9c17-f0e839449da8,XLS,tabela excel,,2017-05-30T13:01:24.813127,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4a713f05-6e6c-4560-bc07-68deaa5c90bd,Renty rodzinne kolejarzy ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533033/EN+KOLEJ-+staz+RR-XII+2015.xls/a576fbf3-1e32-4d97-871b-550bd88bb065,XLS,tabela excel,,2017-05-30T13:01:54.852650,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c5039594-a698-4ada-a3bc-bf432143161f,Renty rodzinne kolejarzy ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533033/EN+KOLEJ-wys+RR-XII+2015.xls/a7dda217-ca54-4921-b5e6-95d8cba7c4fd,XLS,tabela,,2017-05-30T13:02:25.408451,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a3f8ea8e-06dc-4bc1-b16f-58c5f9c87e55,Renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533027/EN+DZ+GOSP-wiek+i+plec+upr+RR-XII+2015.xlsx/2f7193fa-475b-4274-af72-311d19b4ac32,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:02:54.201572,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8cec10ae-2d43-4876-a0c2-81c6f5f7f9d9,Renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533027/EN+DZ+GOSP-staz+RR-XII+2015.xlsx/f87c91d1-bb14-4499-9074-a24b3d147b17,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:03:25.680536,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 14f36c40-733a-4716-858c-cdb4d1e41da5,Renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533027/EN+DZ+GOSP-wys+RR-XII+2015.xlsx/18f9b18f-23df-45ab-b558-5ac887143c8d,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:04:04.246248,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ac564abe-3417-4d58-946c-52193b144543,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR.xls/17ff344e-69e3-4cef-a4f7-f56d7e67a6ff,XLS,tabela,,2017-05-30T13:19:32.769237,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 36fefe4e-0d56-492a-ab52-96d5e6e3ef4e,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wypadkowe wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+WYPAD+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR.xlsx/26abf72c-843f-4194-ab8c-5d502a364c13,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T13:20:11.764439,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8adcf4b9-efab-4c2c-8125-230e5addf5e8,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+staz+RR.xls/af0f28eb-8481-4d62-ab44-1ba4e9fee642,XLS,tabela,,2017-05-30T13:20:50.407224,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8a1b485b-5c23-4fa7-8dfc-72baab9317b5,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. ogółem wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wys+RR.xlsx/ed0a04c6-2d63-4d94-95aa-edc490ab8aad,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:21:19.074717,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 41c5f4f3-5bf1-4696-a116-0bdee7701ace,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wypadkowe wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+WYPAD+przyznane+w+2015-+wys+RR.xlsx/629514c8-16fe-4814-87bd-25cb95fac152,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:22:10.839341,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych cabd0297-4fc0-405b-82cf-14eacee117cc,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg starych zasad wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533030/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR+stare+zasady.xls/7aa4998e-b392-4731-9a24-d8718eb63921,XLS,tabela,,2017-05-30T13:23:43.426769,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2d4e51bd-365c-4d98-87bc-66ea5e60cda2,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg starych zasad wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533030/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+staz+RR-stare+zasady.xls/26fed602-a8b6-4061-a837-559babc941f8,XLS,tabela,,2017-05-30T13:24:36.005652,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e96fdedd-378b-4a01-a45b-88a783f94fe0,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg starych zasad wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533030/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wys+RR-stare+zasady.xlsx/f0ca61cc-f06e-4974-bc87-1197c3ce6ebd,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:25:11.845809,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 64ad725b-9cd1-4423-aa2e-206a1b28e542,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg nowych zasad wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532991/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR+nowe+zasady.xls/9a7a15b1-0867-4139-a9d8-4193599a6d36,XLS,tabela,,2017-05-30T13:25:43.593039,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych fb964687-d713-4dbc-bf2c-5ba58f14fc70,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg nowych zasad wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532991/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wys+RR-nowe+zasady.xlsx/8b73116a-df19-45c1-abb1-947ae06e7aaf,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:26:46.836445,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b48cadbb-48d9-43c6-8f50-083f96de0472,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne górników ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533018/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR.xls/f9e5da9d-e7ed-49c5-b32a-9514eebe8f57,XLS,tabela,,2017-05-30T13:28:04.878582,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4f583696-7e4a-4419-8fe7-06449b032ebd,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne górników ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533018/EN+GORN+przyznane+w+2015-+staz+RR.xlsx/b6e90c63-abd7-434c-9122-eca3eddd6232,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:28:32.699871,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych fc2b6df9-fe07-42e8-ab4e-80fed62ef465,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne górników ogółem wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533018/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wys+RR.xlsx/e6fcfd0e-1488-4b19-8510-fb41ccf2d17e,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:29:10.964008,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 87a5590d-c273-43ca-9037-d33a077ab308,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne kolejarzy ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533015/EN+KOLEJ+przyznane+w+2014-wiek+i+plec+upr+RR.xls/70a58ab8-d516-4198-b83b-895fd3e346d0,XLS,tabela,,2017-05-30T13:30:11.348154,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5a9858f4-b143-4c2f-bff7-5e29ebb75472,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne kolejarzy ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533015/EN+KOLEJ+przyznane+w+2014-+staz+RR.xls/4202ed99-02ce-49a5-9987-7c14bb74c0ce,XLS,tabela,,2017-05-30T13:31:04.086586,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 86f348c1-e91c-4485-9d51-f737afa06cc0,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne kolejarzy ogółem wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533015/EN+KOLEJ+przyznane+w+2014-wys+RR.xls/86457d00-51f4-4288-9a90-64a4b5f810bb,XLS,tabela,,2017-05-30T13:31:44.491280,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a3f26370-b1b7-495b-8100-add6f37452c0,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533045/EN+DZ+GOSP+przyznane+w+2014-+wiek+i+plci+upr+RR.xlsx/ec99304a-a121-451a-9606-5be332073b80,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:32:17.441239,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3c63e37c-1516-4beb-b385-90b566ae417f,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533045/EN+DZ+GOSP+przyznane+w+2014-+staz+RR.xlsx/86afe103-38bd-4c04-b751-997a4858a2ce,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:32:59.096785,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c5f0d65f-1080-4e8b-98fd-13adfb21a207,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533045/EN+DZ+GOSP+przyznane+w+2014-+wys+RR.xlsx/742ffb04-883b-49a6-a5fc-10d49bcec877,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:33:59.434113,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1b714871-07fa-4f23-b61c-cdee1776eda5,Struktura wysokości rent rodzinnych po waloryzacji w marcu 2016 r. ogółem wg wysokości i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532997/Wysokosc+rent+rodzinnych+po+waloryzacji+2016.xls/17c61763-180a-49e7-a18d-9e331b310b8a,XLS,tabela,,2017-05-30T13:35:54.263600,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a3cfeb97-a936-44a3-b303-d7022a62c89d,Liczba osób pobierających zasiłki wg płci i województw w I kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532907/Liczba+os%C3%B3b+pob+zasilki+wg+plci+i+woj+I+kw+2016.xls/f36a4e8d-bae0-42af-9750-0ebcffc708a6,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:24:51.073685,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 41d6e144-becb-4fd7-b938-2fd8b45d164f,Liczba osób pobierających zasiłki wg płci i województw w II kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532907/Liczba+os%C3%B3b+pob+zasilki+wg+plci+i+woj+II+kw+2016.xls/816db56f-1183-4931-a3a7-d9fdde3bc9a9,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:25:22.582039,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 67b1397b-0ed9-4176-ba83-433c4868d618,Liczba dni i kwota wypłat zasiłków wg województw w I kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532898/Zasilki+wg+wojewodztw+I+kw+2016.xls/70a60a16-f1f8-4a0b-8baa-a2b412d1cd41,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:26:17.877173,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 428c5609-3577-4ef8-aefd-2a0666e1417b,Liczba dni i kwota wypłat zasiłków wg województw w II kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532898/Zasilki+wg+wojewodztw+II+kw+2016.xls/67e2ecb1-9cb4-4f47-935e-73a6d6e7502d,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:26:47.617118,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9bb82ded-e6b0-4b32-b810-fcc1116a593e,Liczba dni i kwota wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń w I kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532901/Zasilki+wg+grup+ubezpieczonych+I+kw+2016.xls/b634d133-ad73-4d18-ac00-d9c632535344,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:27:31.207783,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 71704234-9cf7-4acb-bf38-e1a2a0374b89,Liczba dni i kwota wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń w II kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532901/Zasilki+wg+grup+ubezpieczonych+II+kw+2016.xls/ba8a225b-77bf-4e4d-99c8-4a3c7939b7c8,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:28:14.410122,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 40be2805-f957-4296-a857-dd783e1266b4,Orzeczenia pierwszorazowe lekarzy orzeczników ZUS wydane w 2016 r. ustalające stopień niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego według płci i wieku,"First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming incapacity for work or advisability of vocational retraining by gender and age. ",http://psz.zus.pl/documents/493365/532871/Orzeczenia+pierwszorazowe+wg+wieku%2C+plci+i+stopnia+niezdolnosci+w+2016.xls/b1cb7985-74bc-4eff-b18b-3771995211e7,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:54:43.377078,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 31491e97-32fa-4fec-8269-5711f0852d2f,Orzeczenia pierwszorazowe lekarzy orzeczników ZUS wydane w 2016 r. ustalające stopień niezdolność do pracy lub celowość przekwalifikowania zawodowego według płci i jednostek chorobowych,"First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming incapacity for work or advisability of vocational retraining by gender and disease entities.",http://psz.zus.pl/documents/493365/532871/Orzeczenia+pierwszorazowe+wg+chorob%2C+plci+i+stopnia+niezdolnosci+w+2016.xls/235fe60e-4b95-4310-9819-e36835d45953,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:56:21.949793,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a3dc263f-96b7-4f37-b30c-12bcc1b80621,Orzeczenia pierwszorazowe ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego w 2016 r. wg wieku i płci osób badanych,First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit by gender and age.,http://psz.zus.pl/documents/493365/532868/Orzeczenia+pierwszorazowe+wg+wieku%2C+plci+swiadczenie+rehabilitacyjne+w+2016.xls/29024436-f172-4b3e-bc94-3a8c18f4b6e4,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:57:38.206789,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 54d84532-3117-450d-987b-814ee5704d04,Orzeczenia pierwszorazowe ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego w 2016 r. wg jednostek chorobowych i płci świadczeniobiorców,First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit by gender and disease entities.,http://psz.zus.pl/documents/493365/532868/Orzeczenia+pierwszorazowe+wg+chorob%2C+plci+swiadczenie+rehabilitacyjne+w+2016.xls/c1f9d264-2e90-4791-9a78-0b679c9798e8,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:00:54.766125,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3ed45084-9209-4d34-9d6d-d098e863e0a0,Orzeczenia powypadkowe w 2016 r. wg procentu uszczerbku na zdrowiu,Post-accident decisions issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentage of damage to health / bodily injury by percentage of health damage,http://psz.zus.pl/documents/493365/532865/Orzeczenia+powypadkowe+wg+procentu+uszczczerbku+na+zdrowiu+w+2016.xls/9b2b1695-aff4-4355-ace8-054cce5cec2f,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:02:15.459506,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 73ae3a01-319b-4f82-b070-54556e320534,Orzeczenia powypadkowe w 2016 r. wg wieku i płci,Post-accident decisions issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentage of damage to health / bodily injury by age and gender,http://psz.zus.pl/documents/493365/532865/Orzeczenia+powypadkowe+wg+wieku+i+plci+w+2016.xls/582e5034-c3ff-4f34-9f5f-eb10159387c7,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:03:16.174982,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 6ceddbe9-d1f5-43a9-9644-354e72b484a8,Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy w 2016 r. wg procentu uszczerbku na zdrowiu,Medical certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentage of damage to health / bodily injury caused by accidents at workby percentage of health damage,http://psz.zus.pl/documents/493365/532862/Orzeczenia+powypadkowe+-+wypadki+przy+pracy+wg+procentu+uszcz+na+zdrowiu+w+2016.xls/96bb1a04-59a2-4e72-9d8f-756af20b9806,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:05:32.872608,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 7f90bf39-551f-4e41-92bd-b530ef60219e,Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych w 2016 r. wg procentu uszczerbku na zdrowiu,Medical certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentage of damage to health / bodily injury caused by occupational diseasesby percentage of health damage,http://psz.zus.pl/documents/493365/532859/Orzeczenia+powypadkowe+-+choroby+zawodowe+wg+procentu+uszcz+na+zdrowiu+w+2016.xls/8dddbf0d-cbf0-4cfc-9bb7-ec709fd7f090,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:08:37.217133,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5e95b381-7e3d-46e6-b3c9-a15b8207ffb4,Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych w 2016 r. wg wieku i płci,Medical certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentageof damage to health / bodily injury caused by occupational diseases by age and gender,http://psz.zus.pl/documents/493365/532859/Orzeczenia+powypadkowe+-+choroby+zawodowe+wg+wieku+i+plci+w+2016.xls/e3c8f89a-94fa-4d79-a9be-2572c0d4be4a,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:10:09.318903,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4c413eab-9f3f-4b4c-b046-ebc53b7ecfe3,Orzeczenia wydane osobom ubiegającym się o rentę socjalną w 2016 r. wg wieku i płci,First-time and renewed certificates confirming complete incapacity for work issued in 2016 by ZUS evaluating doctors to persons claiming social pensions bz gender and age,http://psz.zus.pl/documents/493365/532904/Orzeczenia+o+rente+socjalna+wg+wieku+i+plci+w+2016.xls/d01677ef-2728-4b05-9b24-bbbcde6e3241,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:23:20.171730,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b0916618-3b16-42e1-b048-2ec04047fff2,Orzeczenia wydane osobom ubiegającym się o rentę socjalną w 2016 r. wg jednostek chorobowych i płci,First-time and renewed certificates confirming complete incapacity for work issued in 2016 by ZUS evaluating doctors to persons claiming social pensions by gender and disease entities,http://psz.zus.pl/documents/493365/532904/Orzeczenia+o+rente+socjalna+wg+chorob+i+plci+w+2016.xls/0a983c4f-ebee-4e56-8997-7814e48fa68d,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:24:44.745217,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4e4b9be2-55a5-4ae4-b183-ac4b6683cb62,Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej w 2016 r. wg płci osób badanych i jednostek chorobowych,"First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming degree of incapacity for work including certificates also containing an opinionon on the need for medical rehabilitation by gender and disease entities",http://psz.zus.pl/documents/493365/532856/Orzecz+pierwszoraz+z+jedn+potrz+rehab+lecz+wg+plci+i+jednostek+chorobowych+2016.xls/1cf15bf1-b1b6-4341-a7e5-c519ff6b32c9,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:27:00.941088,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8f0b7bbd-5f8e-4d9e-a067-c3288b9a2178,"Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej w 2016 r. wg płci osób badanych, przewidywanego okresu niezdolności do pracy i jednostek chorobowych","First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming degree of incapacity for work including certificates also containing an opinionon on the need for medical rehabilitation by gender, expected period of incapacity for work and disease entities",http://psz.zus.pl/documents/493365/532856/Orzecz+pierwszoraz+z+jedn+potrz+rehab+lecz+wg+plci+okresu+niezdoln+i+jedn+chor+2016.xls/f07b9672-862c-4448-a4be-55ac0d16a2a3,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:29:06.185368,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 14511e6b-966b-4d31-969a-c743aee287d7,"Orzeczenia pierwszorazowe ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej w 2016 r. wg płci osób badanych, przewidywanego okresu niezdolności do pracy i jednostek chorobowych","First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit including certificates also containing an opinionon on the need for medical rehabilitation by gender, expected period of incapacity for work and disease entities",http://psz.zus.pl/documents/493365/532769/Orzecz+pierwszoraz+upr+do+sw+reh+z+jedn+potrz+rehab+lecz+wg+plci+okresu+niezdoln+i+jedn+chor+2016.xls/1731a568-17a8-4e5b-bb55-ba560377558d,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:34:52.620470,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 7108f7e4-2eeb-49b4-b377-002c9cf78f72,Orzeczenia pierwszorazowe ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej w 2016 r. wg płci osób badanych i jednostek chorobowych,First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit including certificates also containing an opinionon on the need for medical rehabilitation by gender and disease entities,http://psz.zus.pl/documents/493365/532769/Orzecz+pierwszoraz+upr+do+sw+reh+z+jedn+potrz+rehab+lecz+wg+plci+i+jednostek+chorobowych+2016.xls/6b1671ae-25cf-4932-9008-70f20c66ae61,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:36:18.075590,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3cc0f0db-4e08-4368-aded-2f0830f50735,Orzeczenia ponowne dla celów rentowych w 2016 r. wg płci osób badanych,"Renewed certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming incapacity for work or advisability of vocational retraining by gender and age",http://psz.zus.pl/documents/493365/532841/Orzeczenia+ponowne+wg+wieku%2C+plci+i+stopnia+niezdolnosci+w+2016.xls/15ee81ec-c74e-4c2d-a8c3-da59f301c289,XLS,tabela excel,,2017-05-30T10:47:43.812400,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 20f4bd21-3dc6-4f21-96e3-0cf4268662d9,"Orzeczenia ponowne dla celów rentowych w 2016 r. wg płci wg jednostek chorobowych, płci świadczeniobiorców oraz stopnia niezdolności do pracy","Renewed certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming incapacity for work or advisability of vocational retraining by gender and disease entities ",http://psz.zus.pl/documents/493365/532841/Orzeczenia+ponowne+wg+chorob%2C+plci+i+stopnia+niezdolnosci+w+2016.xls/7d713ccc-561a-47bb-a2b5-2c5898251bdb,XLS,tabela excel,,2017-05-30T10:52:21.743886,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 0113372c-bf4b-4ead-8e55-0093a3d9936c,Orzeczenia ponowne ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego w 2016 r. wg płci osób badanych,Renewed issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit by gender and age,http://psz.zus.pl/documents/493365/532838/Orzeczenia+ponowne+wg+wieku%2C+plci+swiadczenie+rehabilitacyjne+w+2016.xls/98c4c756-6f98-4e1c-8cc7-0e2e49de0717,XLS,tabela excel,,2017-05-30T10:54:58.988919,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e116b5a6-5b8d-42e8-b51a-8f31bea28faf,"Orzeczenia ponowne ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego w 2016 r. wg płci wg jednostek chorobowych, płci osób badanych",Renewed certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefitby gender and disease entities,http://psz.zus.pl/documents/493365/532838/Orzeczenia+ponowne+wg+chor%C3%B3b%2C+plci+swiadczenie+rehabilitacyjne+w+2016.xls/62809c36-19d6-46ca-ae8f-affe3e1a8796,XLS,tabela excel,,2017-05-30T10:56:11.456086,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 69c0ff8d-13dd-4c8c-9175-91d0dd417873,Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2014 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji,"Od momentu wprowadzenia programu rehabilitacji leczniczej, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS prowadzi coroczne badanie statystyczne osób poddanych rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, mające na celu ocenę skuteczności rehabilitacji leczniczej mierzonej świadczeniami pobieranymi bądź nie pobieranymi w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu. Przez szereg lat badanie to przeprowadzane było na reprezentatywnej próbie losowanej z populacji osób poddanych rehabilitacji leczniczej w danym roku.",http://www.zus.pl/documents/10182/39605/Ubezpieczeni+poddani+rehabilitacji+leczniczej+w+ramach+prewencji+rentowej+ZUS+w+2014+roku+w+12+miesi%C4%99cy+po+odbytej+rehabilitacji.pdf/83849390-85cc-42cc-83d5-4a57f13f4f41,PDF,pdf,,2017-05-30T11:00:43.510864,,rehabilitacja-lecznicza-dane-za-2016-r,Rehabilitacja lecznicza - dane za 2014 r.,"ZUS prowadzi rehabilitację lecznicza w ramach prewencji rentowej. Celem programu rehabilitacji jest przywrócenie zdolności do pracy osobom ubezpieczonym, które w wyniku chorób lub następstw urazów zagrożone są utratą zdolności do pracy, ale rokują jej odzyskanie po zastosowaniu odpowiedniego postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego. Na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej i wypadkowej są kierowani ubezpieczeni zagrożeni stałą lub długoterminową niezdolnością do pracy, a także pobierający renty z tytułu niezdolności do pracy.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:39:41.104093,2017-05-30T12:45:23.747962,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9eef57ee-4853-4b28-af95-ff59784ffad0,Informacje o naborach do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna,Informacje o ogłoszeniach i rozstrzygnięciach naborów do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna. Instrukcja korzystania z api dostępny pod adresem: https://e-rekrutacje.olsztyn.eu/api,https://erekrutacje.olsztyn.eu/json,JSON,"json,api",,2017-05-30T08:05:00.244855,,nabory-do-pracy-w-urzedzie-miasta-olsztyna,Nabory do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna,Nabory do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna publikowane na stronie https://e-rekrutacje.olsztyn.eu,administracja_publiczna,2017-05-30T05:59:40.284759,2017-05-30T13:43:12.357316,gmina-olsztyn,Gmina Olsztyn 0483101d-d1db-4873-a355-989df923629a,Informacje o naborach do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna,Informacje o ogłoszeniach i rozstrzygnięciach naborów do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna. Instrukcja korzystania z api dostępny pod adresem: https://e-rekrutacje.olsztyn.eu/api,https://erekrutacje.olsztyn.eu/xml,XML,"xml,api",,2017-05-30T08:05:46.595403,,nabory-do-pracy-w-urzedzie-miasta-olsztyna,Nabory do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna,Nabory do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna publikowane na stronie https://e-rekrutacje.olsztyn.eu,administracja_publiczna,2017-05-30T05:59:40.284759,2017-05-30T13:43:12.357316,gmina-olsztyn,Gmina Olsztyn c1d341bf-aeeb-4af0-bdd2-10d8d7163609,Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw w I kwartale 2016 r.,Results of inspection of medical evaluation and certification of temporary incapacity for work by voivodships I quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532763/Wyniki+kontroli+orzek+o+czasowej+niezdoln+do+pracy+wg+woj.+I+kw+2016.xls/6e30a03c-deb3-474d-b7ab-0f1e3715d0ac,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:11:23.242682,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 53dd58fd-5d5e-44bb-8873-e7febb4aabbe,Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw w II kwartale 2016 r.,Results of inspection of medical evaluation and certification of temporary incapacity for work by voivodships II quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532763/Wyniki+kontroli+orzek+o+czasowej+niezdoln+do+pracy+wg+woj.+II+kw+2016.xls/f801f951-370d-4373-b9eb-7ba4d2917eea,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:13:44.024049,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych dbd8f90e-dbaf-4254-b3df-f11338eef83d,Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw w III kwartale 2016 r.,Results of inspection of medical evaluation and certification of temporary incapacity for work by voivodships III quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532763/Wyniki+kontroli+orzek+o+czasowej+niezdoln+do+pracy+wg+woj.+III+kw+2016.xls/057fda06-2bb3-4227-9f8e-49ac083fb38d,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:16:22.097112,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00524447-496d-471a-8794-f09ed45c1189,Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw w IV kwartale 2016 r.,Results of inspection of medical evaluation and certification of temporary incapacity for work by voivodships IV quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532763/Wyniki+kontroli+orzek+o+czasowej+niezdoln+do+pracy+wg+woj.+IV+kw+2016.xls/fba7ec93-c607-4317-8e40-bb32f6a3fa58,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:17:45.166816,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c0dfaddc-6dae-44ae-a7d6-adc23a7aa049,Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich wg województw w I kwartale 2016 r.,Results of inspection of correct use of sick leaves by voivodships I quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533009/Wyniki+kontroli+wykorzystania+zwolnien+lekarskich+wg+woj.+I+kw+2016.xls/853caee1-f5ef-4a0b-833f-3fcd3cdad850,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:19:01.346136,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 982fc108-6aa4-4331-825f-2a28b08be971,Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich wg województw w II kwartale 2016 r.,Results of inspection of correct use of sick leaves by voivodships II quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533009/Wyniki+kontroli+wykorzystania+zwolnien+lekarskich+wg+woj.+II+kw+2016.xls/1233fcb6-11d6-40a4-919c-6b9238d70d9c,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:20:04.986769,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ed67e709-e61c-43e8-aa22-6c255b5a2ce6,Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich wg województw w III kwartale 2016 r.,Results of inspection of correct use of sick leaves by voivodships III quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533009/Wyniki+kontroli+wykorzystania+zwolnien+lekarskich+wg+woj.+III+kw+2016.xls/215feaad-63f3-4e70-9827-0830ef815093,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:21:27.558258,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 36b232f8-a6d3-4c5e-be72-8aa85f32bfac,Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich wg województw w IV kwartale 2016 r.,Results of inspection of correct use of sick leaves by voivodships IV quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533009/Wyniki+kontroli+wykorzystania+zwolnien+lekarskich+wg+woj.+IV+kw+2016.xls/8329d4d1-f8d8-4cd2-bcf5-d8c3e8db4105,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:22:24.102942,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8a7936fe-46b4-4cdd-9f47-08878faa32f7,Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2018-2022,"Prezentowane w publikacji wyniki obejmują okres od roku 2018 do roku 2022 i są efektem przeliczeń modelu FUS15. Prognoza sporządzona została w trzech wariantach: wariant nr 1 – pośredni, wariant nr 2 – pesymistyczny i wariant nr 3 – optymistyczny.Prognoza jest adekwatna do stanu prawnego obowiązującego na moment zakończenia budowy modelu prognostycznego (luty 2017 roku).",http://bip.zus.pl/documents/493361/494125/publikacjaFUS_2018_2022.pdf/53da736c-5830-4594-91b6-1438610e1555,PDF,pdf,,2017-05-29T15:39:00.836998,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a720b47d-de67-4abd-971a-916de9e80233,Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 r.,"Publikacja prezentuje wyniki długoterminowej prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego. Wyniki obejmują okres od roku 2017 do roku 2060 i są efektem przeliczeń modelu prognostycznego FUS14. Prognoza sporządzona została w trzech wariantach: wariant nr 1 – pośredni, wariant nr 2 – pesymistyczny i wariant nr 3 – optymistyczny.Prognoza jest adekwatna do stanu prawnego obowiązującego na moment zakończenia budowy modelu prognostycznego (grudzień 2015 roku).",http://bip.zus.pl/documents/493361/494125/Prognoza_fundusz_emerytalny_2015_2060.pdf/997bd84b-a7ff-49b4-b021-866e1fa2c23a,PDF,pdf,,2017-05-29T15:40:31.763701,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ceece186-25e0-4581-8ba5-8068e59caf6e,"Plany finansowe FUS, FEP i FRD na rok 2017 ",,http://bip.zus.pl/documents/493361/494107/Plany+finansowe+FUS%2C+FEP+i+FRD+na+rok+2017.pdf/fbefbca5-f0c6-43a0-a80d-896d1e0535ef,PDF,pdf,,2017-05-29T15:43:00.564248,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5f5b6055-1c54-478e-ac55-8951f0aba142,Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 2017 r. ,,http://bip.zus.pl/documents/493361/494158/Plan_finansowy_Zak%C5%82adu_Ubezpiecze%C5%84_Spo%C5%82ecznych_na_2017r.pdf/adf98314-f1f0-4375-a293-240cef8d56a4,PDF,pdf,,2017-05-29T15:44:14.331000,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b93b94ab-abd3-4c6d-a969-783839a9f0b8,Bilans Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,,http://bip.zus.pl/documents/493361/494143/Bilans+Funduszu+Ubezpiecze%C5%84+Spo%C5%82ecznych+za+rok+obrotowy+zako%C5%84czony+31+grudnia+2015+roku.pdf/866b5e4e-c882-4537-b982-87c8f08b5ee3,PDF,pdf,,2017-05-29T15:47:17.378482,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych cdc8186d-59a4-45ce-8e8c-31bd1c333dc5,Rachunek Zmian Stanu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,,http://bip.zus.pl/documents/493361/494143/Rachunek+Zmian+Stanu+Funduszu+Ubezpiecze%C5%84+Spo%C5%82ecznych+za+rok+obrotowy+zako%C5%84czony+31+grudnia+2015+roku.pdf/85b5bf58-c116-4e6a-9afe-0f4fc454e4f0,PDF,pdf,,2017-05-29T15:48:15.069308,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2f114040-d063-470b-ac6a-9d64adadbb93,KO.8230.6.18.2016 z 04.10.2016,"Owoce, warzywa i przetwory ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2f114040-d063-470b-ac6a-9d64adadbb93/download/K0.8230.6.18.2016-z-04.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:34:38.569163,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 46b83c80-1f93-43ae-b12f-18a961e1031b,KO.8230.827.2016 z 10.03.2016,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/46b83c80-1f93-43ae-b12f-18a961e1031b/download/K0.8230.827.2015-z-10.03.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:35:23.491702,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 007d2873-1a04-4395-bf2d-17d9234c5048,KO.8230.6.9.2016 z 25.08.2016,"Owoce, warzywa i przetwory",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/007d2873-1a04-4395-bf2d-17d9234c5048/download/KO.8230.6.9.2016-z-25.08.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:36:01.503320,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fc86bc1d-4001-40a2-8f54-96ae17250d6a,KO.8230.19.2.2016 z 06.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/fc86bc1d-4001-40a2-8f54-96ae17250d6a/download/KO.8230.19.2.2016-z-06.07.2016.xls,XLS,Arkusz danych,,2017-05-26T10:36:32.993677,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3e6c7a33-cad2-46cb-90fd-8f773a146bcc,KO.8230.20.7.2016 z 18.08.2016 ,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/3e6c7a33-cad2-46cb-90fd-8f773a146bcc/download/KO.8230.20.7.2016-z-18.08.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:37:05.341116,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych b79b2de3-8ebf-4da3-9f5c-fd8ec8d0082a,KO.8230.33.10.2016 z 26.09.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/b79b2de3-8ebf-4da3-9f5c-fd8ec8d0082a/download/KO.8230.33.10.2016-z-26.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:37:47.483833,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 26655e7c-385b-417d-8a2d-1507341e05fd,KO.8230.48.1.2016 z 02.11.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/26655e7c-385b-417d-8a2d-1507341e05fd/download/KO.8230.48.1.2016-z-02.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:38:20.486944,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d7923611-45f5-4325-87c1-7b6a7fda20ff,KO.8230.558.2014 z 24.11.2015,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/d7923611-45f5-4325-87c1-7b6a7fda20ff/download/KO.8230.558.2014-z-24.11.2015.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:38:54.586868,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 41c5fbb6-8936-43f0-a776-9bd3a76b6de9,KO.8230.559.2014 z 24.11.2015,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/41c5fbb6-8936-43f0-a776-9bd3a76b6de9/download/KO.8230.559.2014-z-24.11.2015.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:39:28.002801,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych f69e047f-e943-473b-aa1a-0bd6cce4ad5a,KO.8230.566.2014 z 22.12.2015 ,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/f69e047f-e943-473b-aa1a-0bd6cce4ad5a/download/KO.8230.566.2014-z-22.12.2015.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:40:00.383038,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych e6d39330-74ca-48fb-9b65-62ed8a6de6ff,KO.8230.567.2014 z 22.12.2015,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/e6d39330-74ca-48fb-9b65-62ed8a6de6ff/download/KO.8230.567.2014-z-22.12.2015.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:40:32.691490,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 53b1d7a3-b3d9-4f8c-933b-e61b165116b9,KO.8230.902.2016.1 z 03.11.2015,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/53b1d7a3-b3d9-4f8c-933b-e61b165116b9/download/KO.8230.902.2016.1--z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:41:08.114708,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9e3c13d6-fb1d-472f-840e-72b19e6a45bd,KO.8230.902.2016.2 z 03.11.2016 ,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/9e3c13d6-fb1d-472f-840e-72b19e6a45bd/download/KO.8230.902.2016.2--z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:41:32.705162,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 88275f94-0fa4-41ec-be60-1fc5a9a35e7c,KO.8230.902.2016.3 z 03.11.2016,Ryby i przetwory rybne,http://KO.8230.902.2016.3--z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:42:10.853404,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a33e8a88-b80c-4bf2-8b0a-84c8ab1db9d7,KO.8230.902.2016.4 z 03.11.2016,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/a33e8a88-b80c-4bf2-8b0a-84c8ab1db9d7/download/KO.8230.902.2016.4--z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:42:43.197826,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych cdf93a6e-ebad-4c9a-b1ca-b746b90f3aae,KO.8290.27.2016 z 02.09.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/cdf93a6e-ebad-4c9a-b1ca-b746b90f3aae/download/KO.8290.27.2016-z-02.09.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:43:39.601179,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2c67ebaf-e8c4-4980-acac-d14bb0e9c6ee,KO.8290.28.2016 z 02.09.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2c67ebaf-e8c4-4980-acac-d14bb0e9c6ee/download/KO.8290.28.2016-z-02.09.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:44:15.162693,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a9e806be-88d9-4852-ae38-f1bb6da93c22,KO.8290.29.2016 z 02.09.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/a9e806be-88d9-4852-ae38-f1bb6da93c22/download/KO.8290.29.2016-z-02.09.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:44:47.129961,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 61c406fe-1de5-4f4f-b64d-c768e8883398,NA.8253.2.2016.1 z 07.11.2016,Mąka i przetwory zbożowe ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/61c406fe-1de5-4f4f-b64d-c768e8883398/download/NA.8253.2.2016.1-z-07.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:46:04.089794,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2aefe351-0a90-4f55-b67c-4df415dbd2dd,NA.8253.2.2016.2 z 07.11.2016,Mąka i przetwory zbożowe ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2aefe351-0a90-4f55-b67c-4df415dbd2dd/download/NA.8253.2.2016.2-z-07.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:46:30.472488,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2af803cb-7dc6-4f08-ad6a-c98588fc5f27,NA.8253.2.2016.3 z 07.11.2016,Mąka i przetwory zbożowe ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2af803cb-7dc6-4f08-ad6a-c98588fc5f27/download/NA.8253.2.2016.3-z-07.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:47:01.976426,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 68570e44-abbe-4bd0-bd12-ccdec63bdd36,NA.8253.2.2016.3 z 07.11.2016,Mąka i przetwory zbożowe ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/68570e44-abbe-4bd0-bd12-ccdec63bdd36/download/NA.8253.2.2016.3-z-07.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:47:06.579589,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9da1fbb0-6cda-4f10-9a3f-cec97580c478,KO.8230.1.194.2016 z 10.08.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/9da1fbb0-6cda-4f10-9a3f-cec97580c478/download/KO.8230.1.194.2016-z-10.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:40:16.035829,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 58530ebe-e140-4599-b601-7ad17be0f2b7,KO.8230.5.4.2016 z 22.03.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/58530ebe-e140-4599-b601-7ad17be0f2b7/download/KO.8230.5.4.2016-z-22.03.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:42:49.821746,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych bc6e7176-3dba-4cee-b085-b26b5198e22d,KO.8230.7.5.2016 z 18.04.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/bc6e7176-3dba-4cee-b085-b26b5198e22d/download/KO.8230.7.5.2016-z-18.04.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:43:29.045280,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c1142bb0-e20e-4af2-b28b-d446796c565b,KO.8230.8.1.2016 z 26.09.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/c1142bb0-e20e-4af2-b28b-d446796c565b/download/KO.8230.8.1.2016-z-26.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:44:12.752178,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3695e04c-4918-4691-a66a-be5158efcb28,KO.8230.8.5.2016 z 12.04.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/3695e04c-4918-4691-a66a-be5158efcb28/download/KO.8230.8.5.2016-z-12.04.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:44:48.377560,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 0f8cf958-c890-4a97-a856-c3df7983d6d5,KO.8230.8.8.2016 z 19.05.2016,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/0f8cf958-c890-4a97-a856-c3df7983d6d5/download/KO.8230.8.8.2016-z-19.05.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:45:36.294889,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 12f83cab-bc91-495f-bb2f-f6f23fe39413,KO.8230.9.2.2016 z 08.11.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/12f83cab-bc91-495f-bb2f-f6f23fe39413/download/KO.8230.9.2.2016-z-08.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:46:09.612271,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ed1316bb-bde7-4336-a352-f6eeddf08f40,KO.8230.9.12.2016 z 17.05.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/ed1316bb-bde7-4336-a352-f6eeddf08f40/download/KO.8230.9.12.2016-z-17.05.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-05-26T09:48:11.095092,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 7ba1a3f2-8773-40ff-a1bc-c8d3dd24c5cc,KO.8230.13.2.2016 z 03.11.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/7ba1a3f2-8773-40ff-a1bc-c8d3dd24c5cc/download/KO.8230.13.2.2016-z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:50:45.299919,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 510d0d1c-5e8c-4dd3-b304-9689c69a5985,KO.8230.14.2.2016 z 25.10.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/510d0d1c-5e8c-4dd3-b304-9689c69a5985/download/KO.8230.14.2.2016-z-25.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:51:18.150774,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a79dd2ad-550a-4626-b146-4710395ec68e,KO.8230.18.1.2016 z 11.05.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/a79dd2ad-550a-4626-b146-4710395ec68e/download/KO.8230.18.1.2016-z-11.05.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:51:52.902960,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 15b72521-c2df-4320-84ad-16eb16de3442,KO.8230.18.3.2016 z 24.06.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/15b72521-c2df-4320-84ad-16eb16de3442/download/KO.8230.18.3.2016-z-24.06.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:52:27.213474,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 05ab4e72-828f-4586-bee8-76f8394d068b,KO.8230.18.6.2016 z 18.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/05ab4e72-828f-4586-bee8-76f8394d068b/download/KO.8230.18.6.2016-z-18.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:53:04.720256,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2bcac682-f75b-4e49-a135-fd373087414a,KO.8230.27.3.2016 z 28.09.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/2bcac682-f75b-4e49-a135-fd373087414a/download/KO.8230.27.3.2016-z-28.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:53:50.057011,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ee4545c6-4824-4422-b763-f4b2135f6ac1,KO.8230.31.1.2015 z 18.02.2016,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/ee4545c6-4824-4422-b763-f4b2135f6ac1/download/KO.8230.31.1.2015-z-18.02.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:54:27.723015,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4b71d214-4603-4218-a74b-c2a2b2777c80,KO.8230.32.1.2016 z 22.08.2016,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4b71d214-4603-4218-a74b-c2a2b2777c80/download/KO.8230.32.1.2016-z-22.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:55:03.399580,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ea46c07b-ecb7-4cc7-bc87-dd19bfed200b,KO.8230.58.6.2015 z 08.03.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/ea46c07b-ecb7-4cc7-bc87-dd19bfed200b/download/KO.8230.58.6.2015-z-08.03.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:55:37.009932,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 5917b376-12ca-42e1-877a-f30e5d75dbbc,KO.8230.91.2016 z 30.06.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/5917b376-12ca-42e1-877a-f30e5d75dbbc/download/KO.8230.91.2016-z-30.06.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:56:10.130333,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fbc9ecbb-c6a2-4124-9a18-3cfccfb6ea6b,KO.8230.126.2016 z 30.06.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/fbc9ecbb-c6a2-4124-9a18-3cfccfb6ea6b/download/KO.8230.126.2016-z-30.06.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:56:45.560540,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 8ea7cefb-acbd-45d4-8260-23ef5cc96e2d,KO.8230.247.2016 z 09.09.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/8ea7cefb-acbd-45d4-8260-23ef5cc96e2d/download/KO.8230.247.2016-z-09.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:57:20.444203,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 5bd5aacd-b5e1-440f-a4fd-00a72678b29e,KO.8230.283.2016 z 28.10.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/5bd5aacd-b5e1-440f-a4fd-00a72678b29e/download/KO.8230.283.2016-z-28.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:57:53.779670,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych da561311-a7a6-45a2-be6c-e1d81b6330aa,KO.8230.465.2016 z 18.10.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/da561311-a7a6-45a2-be6c-e1d81b6330aa/download/KO.8230.465.2016-z-18.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:58:26.718913,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4973a1a9-6ed3-47a8-9d77-d0bbdcf76974,KO.8230.546.2016 z 22.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4973a1a9-6ed3-47a8-9d77-d0bbdcf76974/download/KO.8230.546.2016-z-22.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:58:59.796856,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4a4f5725-5403-4c15-b24a-18f77d2c01fe,KO.8230.582.2016 z 23.05.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4a4f5725-5403-4c15-b24a-18f77d2c01fe/download/KO.8230.582.2016-z-23.05.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:59:42.884878,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych af8b8b03-800a-4251-b211-1fce9a2a90db,KO.8230.583.2015 z 12.02.2016,Jaja,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/af8b8b03-800a-4251-b211-1fce9a2a90db/download/KO.8230.583.2015-z-12.02.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:00:14.069076,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3c4c70ef-dc26-4bb9-b6bc-db2af6b8e163,KO.8230.583.2016 z 23.05.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/3c4c70ef-dc26-4bb9-b6bc-db2af6b8e163/download/KO.8230.583.2016-z-23.05.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:00:48.538296,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 371720e2-7712-4248-aa9c-e1a637f74d82,KO.8230.595.2016 z 31.08.2016,Kawa i herbata,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/371720e2-7712-4248-aa9c-e1a637f74d82/download/KO.8230.595.2016-z-31.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:01:19.460190,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 231bf819-226e-4a05-8a47-81b62001e7bb,KO.8230.612.2016 z 22.06.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/231bf819-226e-4a05-8a47-81b62001e7bb/download/KO.8230.612.2016-z-22.06.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:01:50.116927,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 00363797-7fd8-4276-8d1b-1032a0515996,KO.8230.650.2016 z 14.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/00363797-7fd8-4276-8d1b-1032a0515996/download/KO.8230.650.2016-z-14.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:02:21.799222,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4299960a-faf7-4b07-9a7d-3daface18e2b,KO.8230.651.2016 z 03.08.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4299960a-faf7-4b07-9a7d-3daface18e2b/download/KO.8230.651.2016-z-03.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:02:54.584959,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych cef24a53-063e-44ad-8458-9e6b159aeb57,KO.8230.666.2015 z 23.03.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/cef24a53-063e-44ad-8458-9e6b159aeb57/download/KO.8230.666.2015-z-23.03.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:03:29.306898,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 45b95eb8-21df-427e-a86b-b845846dcc88,KO.8230.693.2016 z 28.10.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/45b95eb8-21df-427e-a86b-b845846dcc88/download/KO.8230.693.2016-z-28.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:04:05.173586,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 933cda6e-7879-44d2-a297-60925ca3a836,KO.8230.694.2016 z 30.08.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/933cda6e-7879-44d2-a297-60925ca3a836/download/KO.8230.694.2016-z-30.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:04:39.924718,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ed7552c8-9f2f-41b3-ad98-2682fd175822,KO.8230.702.2016 z 18.07.2016,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/ed7552c8-9f2f-41b3-ad98-2682fd175822/download/KO.8230.702.2016-z-18.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:05:09.841716,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 87c7ce79-05be-44bb-8844-8a45721520bd,KO.8230.702.2016 z 18.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/87c7ce79-05be-44bb-8844-8a45721520bd/download/KO.8230.702.2016-z-18.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:05:50.561326,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 942659f5-9084-4036-9122-d847fb164ca4,KO.8230.851.2015 z 26.02.2016,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/942659f5-9084-4036-9122-d847fb164ca4/download/KO.8230.851.2015-z-26.02.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:06:26.516090,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c6340a76-361f-4eb3-b54f-f81f1e96f444,KO.8230.867.2016 z 24.10.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/c6340a76-361f-4eb3-b54f-f81f1e96f444/download/KO.8230.867.2016-z-24.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:07:02.052736,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 34916e41-cfdf-4144-8b39-b22f8400ffb7,KO.8230.872.2015 z 23.02.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/34916e41-cfdf-4144-8b39-b22f8400ffb7/download/KO.8230.872.2015-z-23.02.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:07:38.565329,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a8cddfaf-7e61-4ca0-bb36-2ad12a5f8440,KO.8230.877.2016 z 03.11.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/a8cddfaf-7e61-4ca0-bb36-2ad12a5f8440/download/KO.8230.877.2016-z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:08:10.936992,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 73d66607-9344-42a0-850a-3b6c5c940c29,KO.8230.1138.2016 z 12.08.2016,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/73d66607-9344-42a0-850a-3b6c5c940c29/download/KO.8230.1138.2016-z-12.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:08:43.138397,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 328cfd24-4cf9-4872-a7d9-4d3ece755085,KO.8230.1139.2016 z 31.08.2016,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/328cfd24-4cf9-4872-a7d9-4d3ece755085/download/KO.8230.1139.2016-z-31.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:09:15.491102,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4f7596ff-f357-4b5d-a10a-5036f00aef01,KO.8230.1166.2016 z 31.08.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4f7596ff-f357-4b5d-a10a-5036f00aef01/download/KO.8230.1166.2016-z-31.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:09:52.234149,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c01dc765-ea6f-4102-9396-52ae0a63f3e1,KO.8230.1223.2016 z 05.09.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/c01dc765-ea6f-4102-9396-52ae0a63f3e1/download/KO.8230.1223.2016-z-05.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:10:21.914179,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 494aef7a-5733-45cd-ade7-639c03d30cb2,KO.8230.1224.2016 z 05.09.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/494aef7a-5733-45cd-ade7-639c03d30cb2/download/KO.8230.1224.2016-z-05.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:11:04.726904,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6ecf9937-b831-452a-907e-9e809c6a506b,KO.8230.1239.2016 z 23.09.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/6ecf9937-b831-452a-907e-9e809c6a506b/download/KO.8230.1239.2016-z-23.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:11:38.271427,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d09a3f9f-8282-4d6c-ad10-2d2c94ba21ae,KO.8290.5.2016 z 16.09.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/d09a3f9f-8282-4d6c-ad10-2d2c94ba21ae/download/KO.8290.5.2016-z-16.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:12:30.641902,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 84b75ab6-c8bf-4ec3-a627-7c1cf4a7bea4,KO.8290.12.2016 z 20.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/84b75ab6-c8bf-4ec3-a627-7c1cf4a7bea4/download/KO.8290.12.2016-z-20.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:13:02.943505,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych b8493dd7-4036-4aee-be7b-52c2d7f41c50,KO.8290.13.2016 z 11.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/b8493dd7-4036-4aee-be7b-52c2d7f41c50/download/KO.8290.13.2016-z-11.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:13:35.363484,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 8fc8b00c-93a9-4649-9377-25cc5cde47ea,KO.8290.14.2016 z 03.07.2016,Jaja,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/8fc8b00c-93a9-4649-9377-25cc5cde47ea/download/KO.8290.14.2016-z-03.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:14:03.321156,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1a04cb61-f57a-4b97-96a5-78025fc69c6e,KO.8290.16.2016 z 29.07.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/1a04cb61-f57a-4b97-96a5-78025fc69c6e/download/KO.8290.16.2016-z-29.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:14:33.398615,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 08dfbd7a-780c-435a-a375-07beb4653265,KO.8290.22.2016 z 31.08.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/08dfbd7a-780c-435a-a375-07beb4653265/download/KO.8290.22.2016-z-31.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:15:05.816835,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 86b59e24-c9f5-4ce6-9aee-bba597ff6015,KO.8290.23.2016 z 29.08.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/86b59e24-c9f5-4ce6-9aee-bba597ff6015/download/KO.8290.23.2016-z-29.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:15:41.900004,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 264464b9-a126-42bd-a319-c9e06559b5cf,KO.8290.25.2016 z 29.08.2016,Soki i nektary,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/264464b9-a126-42bd-a319-c9e06559b5cf/download/KO.8290.25.2016-z-29.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:17:19.086843,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3240c5aa-405f-4a22-a1f2-a7eac390458d,KO.8290.31.2016 z 27.10.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/3240c5aa-405f-4a22-a1f2-a7eac390458d/download/KO.8290.31.2016-z-27.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:18:06.521075,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 27361258-6502-4ac6-8b8e-a9ded866554b,KO.8290.37.2016 z 04.11.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/27361258-6502-4ac6-8b8e-a9ded866554b/download/KO.8290.37.2016-z-04.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:18:47.535887,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 09f7e401-882b-4fd2-9b1a-39d6bcebc30c,KO.8290.41.2016 z 28.10.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/09f7e401-882b-4fd2-9b1a-39d6bcebc30c/download/KO.8290.41.2016-z-28.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:19:20.918688,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1fb5df31-2c8b-4880-aaad-af32818b4f50,KO.8290.44.2016 z 10.11.2016,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/1fb5df31-2c8b-4880-aaad-af32818b4f50/download/KO.8290.44.2016-z-10.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:19:52.250173,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c47e3e83-80ae-4aac-8b19-0e4edb61a0f1,KO.8290.50.2016 z 08.11.2016,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/c47e3e83-80ae-4aac-8b19-0e4edb61a0f1/download/KO.8290.50.2016-z-08.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:20:27.267709,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d8e705d1-4021-42fb-a329-06d3d0aa7f67,KOZ.8230.107.2016 z 10.08.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/d8e705d1-4021-42fb-a329-06d3d0aa7f67/download/KOZ.8230.107.2016-z-10.08.2016.xlsx,XLSX,arusz danych,,2017-05-26T10:21:07.156717,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 520fbb18-239c-487d-a95b-59f138251edd,KOZ.8230.124.2016 z 28.09.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/520fbb18-239c-487d-a95b-59f138251edd/download/KOZ.8230.124.2016-z-28.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:21:42.516992,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ec229306-590b-4d6d-8928-c710da3cfa7e,KO.8230.2.2.2017 z 14.03.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/ec229306-590b-4d6d-8928-c710da3cfa7e/download/KO.8230.2.2.2017-z-14.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T11:00:21.013293,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4fea981e-9487-4597-b07f-e0748c0dc211,KO.8230.4.10.2016 z 07.11.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4fea981e-9487-4597-b07f-e0748c0dc211/download/KO.8230.4.10.2016-z-07.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T11:01:00.710343,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 52de426d-fcd7-456a-987b-14acd1bec26d,KO.8230.4.17.2016 z 21.09.2016,Wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/52de426d-fcd7-456a-987b-14acd1bec26d/download/KO.8230.4.17.2016-z-21.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T11:01:57.677218,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 17eb278f-f522-46a6-a587-8d259a9607e7,KO.8230.4.2017. z 27.02.2017 ,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/17eb278f-f522-46a6-a587-8d259a9607e7/download/KO.8230.4.2017-z-27.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T11:02:37.440353,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fb0d3761-f370-4b5a-81d1-16beab73066f,KO.8230.15.2017 z 10.03.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/fb0d3761-f370-4b5a-81d1-16beab73066f/download/KO.8230.15.2017-z-10.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T11:03:10.555559,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1bbbcdb4-760e-42b2-8287-73b20b980651,KO.8230.178.2016 z 15.12.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/1bbbcdb4-760e-42b2-8287-73b20b980651/download/KO.8230.178.2016-z-15.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T11:03:43.062585,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 70f695f8-6d63-478d-971a-10e9c4b47b93,KO.8230.2.1.2017 z 07.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/70f695f8-6d63-478d-971a-10e9c4b47b93/download/KO.8230.2.1.2017-z-07.04.2017.xlsx,XLSX,arusz danych,,2017-07-13T12:50:08.665735,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych f36b8edf-bf3f-400e-8e89-0733551870fa,KO.8230.2.3.2017 z 28.03.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/f36b8edf-bf3f-400e-8e89-0733551870fa/download/KO.8230.2.3.2017-z-28.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:26:32.950751,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a7e77c8c-18c6-4a73-a02d-2b02ad70d61a,KO.8230.2.4.2017 z 07.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/a7e77c8c-18c6-4a73-a02d-2b02ad70d61a/download/KO.8230.2.4.2017-z-07.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:28:00.052544,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych b92f3273-a460-43d7-aea5-09ee89303905,KO.8230.2.6.2017 z 17.03.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/b92f3273-a460-43d7-aea5-09ee89303905/download/KO.8230.2.6.2017-z-17.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:31:22.471168,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1725d7ea-88cc-4378-8ca8-77d46e0c7162,KO.8230.2.8.2017 z 21.03.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/1725d7ea-88cc-4378-8ca8-77d46e0c7162/download/KO.8230.2.8.2017-z-21.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:32:30.546744,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 63369e8a-92c9-4d49-bfbb-e7f43befd914,KO.8230.3.2.2017 z 29.03.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/63369e8a-92c9-4d49-bfbb-e7f43befd914/download/KO.8230.3.2.2017-z-29.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:33:53.320573,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych cb349667-135b-4260-b1a8-02e9fa38fabc,KO.8230.3.3.2017 z 17.02.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/cb349667-135b-4260-b1a8-02e9fa38fabc/download/KO.8230.3.3.2017-z-17.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:35:25.039728,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2d801ecc-d6c9-4085-a79c-5975cb26dcb0,KO.8230.3.5.2017 z 28.02.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/2d801ecc-d6c9-4085-a79c-5975cb26dcb0/download/KO.8230.3.5.2017-z-28.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:37:08.466576,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 7361a58b-bc1c-4451-84f2-99935b89ed2c,KO.8230.4.7.2017 z 30.03.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/7361a58b-bc1c-4451-84f2-99935b89ed2c/download/KO.8230.4.7.2017-z-30.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:41:31.458207,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9a17adf6-9fab-4a17-a83f-bd84c907bde8,KO.8230.5.2.2017 z 07.04.2017,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/9a17adf6-9fab-4a17-a83f-bd84c907bde8/download/KO.8230.5.2.2017-z-07.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:43:44.142987,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fe36f597-9084-44f7-ac2a-62d413b482ac,KO.8230.7.2017 z 31.03.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/fe36f597-9084-44f7-ac2a-62d413b482ac/download/KO.8230.7.2017-z-31.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:44:51.747686,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 228e2e2d-8851-4d4e-aa17-0828927366a6,KO.8230.24.2017 z 06.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/228e2e2d-8851-4d4e-aa17-0828927366a6/download/KO.8230.24.2017-z-06.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:47:35.743525,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych f5f08d62-644a-42e0-a24c-62fe85599814,KO.8230.33.17.2016 z 20.10.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/f5f08d62-644a-42e0-a24c-62fe85599814/download/KO.8230.33.17.2016-z-20.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:50:58.348223,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1eac9b65-9fdc-430e-8815-8fe0dbea1df7,KO.8230.33.18.2016 z 23.12.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/1eac9b65-9fdc-430e-8815-8fe0dbea1df7/download/KO.8230.33.18.2016-z-23.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:52:19.535691,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 0c3c7453-8e21-425d-b814-e3b53803e63f,KO.8230.41.2.2016 z 06.02.2017,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/0c3c7453-8e21-425d-b814-e3b53803e63f/download/KO.8230.41.2.2016-z-06.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:53:50.611319,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 91d62a84-0644-4202-ac35-214450a4ff0d,KO.8230.42.5.2016 z 27.02.2017,Wyroby cukiernicze ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/91d62a84-0644-4202-ac35-214450a4ff0d/download/KO.8230.42.5.2016-z-27.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:55:35.559026,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 02ac7c27-e21a-4ab9-ab31-def583982867,KO.8230.102.2016 z 12.07.2016,jaja,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/02ac7c27-e21a-4ab9-ab31-def583982867/download/KO.8230.102.2016-z-12.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:56:51.770870,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 027da653-12df-443a-920e-d95e650a69cd,KO.8230.154.2017 z 22.03.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/027da653-12df-443a-920e-d95e650a69cd/download/KO.8230.154.2017-z-22.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:57:46.052507,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4a6d6038-55be-4d90-9550-45304b879fdc,KO.8230.200.2016 z 24.11.2016,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4a6d6038-55be-4d90-9550-45304b879fdc/download/KO.8230.200.2016-z-24.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:58:59.362537,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 489f7133-0946-46ff-8d82-9ccbd8b542be,KO.8230.903.2016 z 17.03.2016,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/489f7133-0946-46ff-8d82-9ccbd8b542be/download/KO.8230.903.2016-z-17.03.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:59:53.611391,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d3c59018-0877-46e1-b023-282c8504545f,KO.8230.943.2016 z 13.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/d3c59018-0877-46e1-b023-282c8504545f/download/KO.8230.943.2016-z-13.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T12:00:50.999425,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 532dfbc8-4993-4545-999e-4a6d967c2f4b,KO.8230.1058.2016 z 23.01.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/532dfbc8-4993-4545-999e-4a6d967c2f4b/download/KO.8230.1058.2016-z-23.01.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T12:01:56.852129,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 351e75c9-eb03-4b60-8e39-93e4eef93199,KO.8230.1135.2016 z 21.03.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/351e75c9-eb03-4b60-8e39-93e4eef93199/download/KO.8230.1135.2016-z-21.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T12:02:48.854837,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2d5dd859-e1f6-4dcb-b041-b950091ec462,KO.8230.1179.2016 z 09.02.2017,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/2d5dd859-e1f6-4dcb-b041-b950091ec462/download/KO.8230.1179.2016-z-09.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T12:03:47.273516,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych eb0a5be8-3d3e-4035-80d4-287742fbb45c,KO.8230.6.1.2017 z 11.05.2017,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/eb0a5be8-3d3e-4035-80d4-287742fbb45c/download/KO.8230.6.1.2017-z-11.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T10:48:43.388663,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 5018c0d0-099c-487f-93ac-77648c3b19e4,KO.8230.7.2.2017 z 13.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/5018c0d0-099c-487f-93ac-77648c3b19e4/download/KO.8230.7.2.2017-z-13.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T10:49:46.355658,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fe3d9f53-6f05-442b-9d55-19fa5810ff8a,KO.8230.7.3.2017 z 05.06.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/fe3d9f53-6f05-442b-9d55-19fa5810ff8a/download/KO.8230.7.3.2017-z-05.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T10:50:36.777219,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych cc722fef-4ca5-409c-88fa-de25331f81d8,KO.8230.8.2017 z 09.06.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/cc722fef-4ca5-409c-88fa-de25331f81d8/download/KO.8230.8.2017-z-09.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T10:51:36.479923,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 0d7146d5-9a41-4d07-b0da-c8d112b33170,KO.8230.9.7.2017 z 18.05.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/0d7146d5-9a41-4d07-b0da-c8d112b33170/download/KO.8230.9.7.2017-z-18.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:42:57.211710,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 03031235-7b3d-43cf-98fe-38d143f21a27,KO.8230.12.2.2016 z 23.05.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/03031235-7b3d-43cf-98fe-38d143f21a27/download/KO.8230.12.2.2016-z-23.05.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:45:46.420793,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4f61d80a-449a-46a1-ae65-77eb962164ce,KO.8230.13.4.2017 z 29.05.2017,Wyroby garmażeryjne ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4f61d80a-449a-46a1-ae65-77eb962164ce/download/KO.8230.13.4.2017-z-29.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:46:50.450333,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4faab3ed-4e08-424d-b3ce-957afff9ecc4,KO.8230.14.2017 z 04.04.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4faab3ed-4e08-424d-b3ce-957afff9ecc4/download/KO.8230.14.2017-z-04.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:49:15.626071,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 04f97be6-8842-4c6b-bb4d-5040140dfdd2,KO.8230.16.2017 z 26.05.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/04f97be6-8842-4c6b-bb4d-5040140dfdd2/download/KO.8230.16.2017-z-26.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:50:08.156262,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ba3af78a-9a98-4205-89ac-dc793d5a4ce5,KO.8230.18.4.2016 z 22.06.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/ba3af78a-9a98-4205-89ac-dc793d5a4ce5/download/KO.8230.18.4.2016-z-22.06.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:51:07.043453,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a7f5d3dd-d7ca-4c10-a9c5-148819eeae40,KO.8230.20.2017 z 19.05.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/a7f5d3dd-d7ca-4c10-a9c5-148819eeae40/download/KO.8230.20.2017-z-19.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:52:14.871445,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 8b6a349d-7f0d-452e-b91c-5e926c5b8510,KO.8230.24.2017 z 05.05.2017,Wyroby garmażeryjne ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/8b6a349d-7f0d-452e-b91c-5e926c5b8510/download/KO.8230.24.2017-z-05.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:53:28.622189,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3aed241e-0547-4e43-85c1-d4c845f24002,KO.8230.144.2017 z 19.05.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/3aed241e-0547-4e43-85c1-d4c845f24002/download/KO.8230.144.2017-z-19.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:54:33.509818,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych f49c905b-a503-4af1-bee5-667b832e553b,KO.8230.939.2016 z 05.05.2017,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/f49c905b-a503-4af1-bee5-667b832e553b/download/KO.8230.939.2016-z-05.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:55:32.206485,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 5f6a7eac-757e-49c3-94ac-c0c2612f722d,KO.8230.942.2016 z 25.05.2017,Wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/5f6a7eac-757e-49c3-94ac-c0c2612f722d/download/KO.8230.942.2016-z-25.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:56:53.921343,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1b88c01f-f05f-4678-8e38-dac0f68829e0,KO.8290.23.2017 z 29.03.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/1b88c01f-f05f-4678-8e38-dac0f68829e0/download/KO.8290.23.2017-z-29.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:58:38.170376,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych bfa5cbc8-b417-45ac-b200-a03e2e019a4a,KO.8290.25.2017 z 28.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/bfa5cbc8-b417-45ac-b200-a03e2e019a4a/download/KO.8290.25.2017-z-28.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T14:00:25.592192,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4e73e36d-1b09-40c6-96e2-c7e369086f0a,KO.8290.28.2017 z 19.04.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4e73e36d-1b09-40c6-96e2-c7e369086f0a/download/KO.8290.28.2017-z-19.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T14:02:23.867946,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 32ae1e52-f0d6-4f7d-b34d-8e8be074ae65,KO.8290.29.2017 z 24.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/32ae1e52-f0d6-4f7d-b34d-8e8be074ae65/download/KO.8290.29.2017-z-24.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T14:03:42.478172,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 07fb41a1-0d2c-467c-bbc5-7cec41818e80,KO.8290.31.2017 z 28.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/07fb41a1-0d2c-467c-bbc5-7cec41818e80/download/KO.8290.31.2017-z-28.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:10:47.296695,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fd08e3c0-f294-4c59-a67b-093f6744c627,KO.8290.39.2017 z 24.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/fd08e3c0-f294-4c59-a67b-093f6744c627/download/KO.8290.39.2017-z-24.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:12:26.078525,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 61dcfb2a-341e-4057-9e7b-ab5be17298e9,KO.8290.41.2017 z 24.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/61dcfb2a-341e-4057-9e7b-ab5be17298e9/download/KO.8290.41.2017-z-24.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:13:38.002576,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 5741084d-0acf-4d98-8dfb-e334a87fdcc9,KO.8290.54.2016 z 13.12.2016,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/5741084d-0acf-4d98-8dfb-e334a87fdcc9/download/KO.8290.54.2016-z-13.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:14:28.088751,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a6f495a4-e5c6-4fbf-8d4a-dd4c5767ac60,KOZ.8230.17.2016 z 19.05.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/a6f495a4-e5c6-4fbf-8d4a-dd4c5767ac60/download/KOZ.8230.17.2016-z-19.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:15:27.357445,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych b47d0883-3c7b-41c6-b98e-72a50fadbc68,NA.8230.2.6.2016 z 01.06.2017,"Owoce, warzywa i przetwory",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/b47d0883-3c7b-41c6-b98e-72a50fadbc68/download/NA.8230.2.6.2016-z-01.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:16:26.496968,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 541a3bc5-ff34-43e2-90a3-dbf44d8c9a6b,WI-02-KO.8230.372.2015 z 22.12.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/541a3bc5-ff34-43e2-90a3-dbf44d8c9a6b/download/WI-02-KO.8230.372.2015-z-22.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:17:35.905190,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych f22937d3-572d-4fac-9f8b-b442519e0947,WI-02-KO.8230.449.2015 z 15.11.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/f22937d3-572d-4fac-9f8b-b442519e0947/download/WI-02-KO.8230.449.2015-z-15.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:18:26.861648,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c6033587-23e7-4ed3-abca-e160b84fb91d,WI-02-KO.8230.528.2015_1 z 02.12.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/c6033587-23e7-4ed3-abca-e160b84fb91d/download/WI-02-KO.8230.528.20151-z-02.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:19:28.630333,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4680daaf-4a05-4af1-b139-a8c4fa26c184,WI-02-KO.8230.528.2015_2 z 02.12.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4680daaf-4a05-4af1-b139-a8c4fa26c184/download/WI-02-KO.8230.528.20152-z-02.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:20:21.803502,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a62ca2ad-04a9-402f-b274-4cd0ebe927e8,WI-02-KO.8230.1048.2065 z 21.12.2016,jaja,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/a62ca2ad-04a9-402f-b274-4cd0ebe927e8/download/WI-02-KO.8230.1048.2065-z-21.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:21:05.715760,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fb47fbd1-2b66-4301-97a6-1928d399e37f,KO.8230.4.56.2016 z 07.06.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/fb47fbd1-2b66-4301-97a6-1928d399e37f/download/KO.8230.4.56.2016-z-07.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-10T15:01:27.357947,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 38bf0fbe-c94c-4817-8c45-bf13ed452820,KO.8230.6.1.2017 z 22.06.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/38bf0fbe-c94c-4817-8c45-bf13ed452820/download/KO.8230.6.1.2017-z-22.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-10T15:06:11.679316,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2beef18d-d604-4bfd-92f7-54b47930d9e0,KO.8230.9.9.2017 z 29.06.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/2beef18d-d604-4bfd-92f7-54b47930d9e0/download/KO.8230.9.9.2017-z-29.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-10T15:07:09.820423,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 10ecf239-d97f-4257-a3f3-098f795fd205,KO.8230.9.2017 z 30.06.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/10ecf239-d97f-4257-a3f3-098f795fd205/download/KO.8230.9.2017-z-30.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-10T15:08:01.593930,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9bb02eeb-ee9e-4461-8926-f7382e8d02a1,KO.8230.10.2.2017 z 23.06.2017,wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/9bb02eeb-ee9e-4461-8926-f7382e8d02a1/download/KO.8230.10.2.2017-z-23.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-10T15:09:12.462124,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 148c8f4f-6a18-4eca-8502-f8324ae6614f,KO.8230.10.4.2017 z 23.06.2017,wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/148c8f4f-6a18-4eca-8502-f8324ae6614f/download/KO.8230.10.4.2017-z-23.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-10T15:10:20.261537,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych db575121-39ed-45a7-91e1-92ea25a2ba68,KO.8230.13.3.2017 z 09.06.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/db575121-39ed-45a7-91e1-92ea25a2ba68/download/KO.8230.13.3.2017-z-09.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-10T15:11:15.112864,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dbb6d32c-aa4f-49fc-93fd-83d58a0f7c06,KO.8230.20.2017 z 29.06.2017,wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/dbb6d32c-aa4f-49fc-93fd-83d58a0f7c06/download/KO.8230.20.2017-z-29.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-10T15:12:21.272514,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 0a1e57e8-b3c8-4de1-9f4d-f195ba1ea9b9,KO.8230.25.1.2016 z 05.06.2017,"owoce, warzywa i przetwory",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/0a1e57e8-b3c8-4de1-9f4d-f195ba1ea9b9/download/KO.8230.25.1.2016-z-05.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T11:54:09.334732,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3527d02d-8cad-4b46-ae62-ee4fecd9ebe2,KO.8230.37.2017 z 30.06.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/3527d02d-8cad-4b46-ae62-ee4fecd9ebe2/download/KO.8230.37.2017-z-30.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T11:55:38.262652,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 5099b7cd-d87e-42f0-b69c-afb1ecf60b7d,KO.8230.72.2017 z 19.06.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/5099b7cd-d87e-42f0-b69c-afb1ecf60b7d/download/KO.8230.72.2017-z-19.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T11:58:22.973593,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9fad3ec2-ea25-45a2-951e-1c9e419303b9,KO.8230.97.2017 z 18.07.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/9fad3ec2-ea25-45a2-951e-1c9e419303b9/download/KO.8230.97.2017-z-18.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T11:59:52.773771,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 496ca087-b0a7-4e78-af79-cd2268d7bb22,KO.8230.238.2016 z 07.07.2017,koncentraty spożywcze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/496ca087-b0a7-4e78-af79-cd2268d7bb22/download/KO.8230.238.2016-z-07.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T12:01:54.361688,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 90591d4f-ef90-462c-8e77-9658542d3f49,KO.8230.501.2017 z 03.07.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/90591d4f-ef90-462c-8e77-9658542d3f49/download/KO.8230.501.2017-z-03.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T12:03:45.213553,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 54eca434-a61c-4687-87e9-790bf4520e4c,KO.8230.8.2.2017 z 25.08.2017,mąka i przetwory zbożowe ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/54eca434-a61c-4687-87e9-790bf4520e4c/download/KO.8230.8.2.2017-z-25.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T12:13:28.153377,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 859faf3c-a187-4b8a-8211-f94600bdebfa,KO.8230.8.3.2017 z 25.08.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/859faf3c-a187-4b8a-8211-f94600bdebfa/download/KO.8230.8.3.2017-z-25.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T12:53:01.823206,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 148f76bf-eb65-4d81-8018-e715d98a7fa8,KO.8230.14.1.2017 z 08.09.2017,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/148f76bf-eb65-4d81-8018-e715d98a7fa8/download/KO.8230.14.1.2017-z-08.09.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T13:23:33.861861,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 826a4ea2-68ba-4c8a-8628-b3d42c242c0a,KO.8230.63.2017 z 20.04.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/826a4ea2-68ba-4c8a-8628-b3d42c242c0a/download/KO.8230.63.2017-z-20.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T13:24:40.082949,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 557690bf-f52b-4d6c-957e-ea9bfbeec5a7,KO.8230.217.2017 z 25.07.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/557690bf-f52b-4d6c-957e-ea9bfbeec5a7/download/KO.8230.217.2017-z-25.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T13:26:04.532163,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 357ad2ee-508f-49e7-89c5-b983cf73bd4c,KO.8290.6.2017 z 07.07.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/357ad2ee-508f-49e7-89c5-b983cf73bd4c/download/KO.8290.6.2017-z-07.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T13:26:57.519168,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 097f91e1-0ca8-44f3-9b8f-45a8699be56c,KO.8290.30.2017 z 24.05.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/097f91e1-0ca8-44f3-9b8f-45a8699be56c/download/KO.8290.30.2017-z-24.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T13:27:40.138491,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c42b78ff-50d0-45ed-8059-4dd9ce6bb934,KO.8290.33.2017 z 27.06.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/c42b78ff-50d0-45ed-8059-4dd9ce6bb934/download/KO.8290.33.2017-z-27.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T13:28:45.447705,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 0ad96c15-b6d6-447b-8c79-aed7bb18e345,KO.8290.35.2017 z 07.06.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/0ad96c15-b6d6-447b-8c79-aed7bb18e345/download/KO.8290.35.2017-z-07.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T13:29:34.967535,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych eaba71c9-57e3-41b5-b2ae-5a7f77bf50a2,KO.8290.44.2017 z 17.05.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/eaba71c9-57e3-41b5-b2ae-5a7f77bf50a2/download/KO.8290.44.2017-z-17.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T14:17:36.130276,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 96add1d2-654d-4d2f-9415-2254583103e2,KO.8290.46.2017 z 19.05.2017,mięso i przetwory mięsne ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/96add1d2-654d-4d2f-9415-2254583103e2/download/KO.8290.46.2017-z-19.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T14:19:00.882946,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 73980626-fc25-43f1-93d5-e7e5ef6c9414,KO.8290.55.2017 z 11.07.2017,wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/73980626-fc25-43f1-93d5-e7e5ef6c9414/download/KO.8290.55.2017-z-11.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-11-23T14:20:07.467565,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 12f5dd13-52b6-4f63-995d-ac270105ea26,KO.8230.109.2017 z 28.09.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/12f5dd13-52b6-4f63-995d-ac270105ea26/download/KO.8230.109.2017-z-28.09.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T14:25:45.687067,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 36c1a35d-d5b2-4200-bb24-7cf3bfb921b5,KO.8230.176.2017 z 26.06.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/36c1a35d-d5b2-4200-bb24-7cf3bfb921b5/download/KO.8230.176.2017-z-26.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T14:26:38.464657,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 283ca3a0-dd36-4fa6-961d-a6fa16d30569,KO.8230.215.2017 z 02.06.2017,ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/283ca3a0-dd36-4fa6-961d-a6fa16d30569/download/KO.8230.215.2017-z-02.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T14:27:44.637348,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 64e24978-1766-4e29-b1e7-c86615944b0a,KO.8230.216.2017 z 26.07.2017,ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/64e24978-1766-4e29-b1e7-c86615944b0a/download/KO.8230.216.2017-z-26.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T14:28:45.453800,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dfcb64f9-9152-4a4c-a608-37aead3ae0d9,KO.8230.228.2017 z 25.09.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/dfcb64f9-9152-4a4c-a608-37aead3ae0d9/download/KO.8230.228.2017-z-25.09.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T14:29:31.550852,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4240598a-2403-4e6a-8607-725e3dcfc5ab,KO.8230.317.2017 z 25.08.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4240598a-2403-4e6a-8607-725e3dcfc5ab/download/KO.8230.317.2017-z-25.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T14:30:21.274250,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3efa27b1-6d7a-4f34-aff1-959ae85aa206,KOZ.8230.110.2017 z 15.09.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/3efa27b1-6d7a-4f34-aff1-959ae85aa206/download/KOZ.8230.110.2017-z-15.09.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T14:31:12.917329,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c6780739-9d08-4b26-ad1e-40f11652cdb7,KOZ.8230.111.2017 z 15.09.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/c6780739-9d08-4b26-ad1e-40f11652cdb7/download/KOZ.8230.111.2017-z-15.09.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T14:31:53.869964,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych afb31b5b-9a1d-4cdf-88b0-2c8b65e00a70,NA.8230.2.5.2017 z 28.08.2017,nasiona i orzechy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/afb31b5b-9a1d-4cdf-88b0-2c8b65e00a70/download/NA.8230.2.5.2017-z-28.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T14:34:36.714045,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 958f3e0c-1d29-4c8c-971e-cbf836c40679,KO.8230.6.11.2017 z 02.08.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/958f3e0c-1d29-4c8c-971e-cbf836c40679/download/KO.8230.6.11.2017-z-02.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:12:27.422297,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9001fa67-881a-43ce-8673-66d13df3e425,KO.8230.26.8.2017 z 03.03.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/9001fa67-881a-43ce-8673-66d13df3e425/download/KO.8230.26.8.2017-z-03.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:13:13.173535,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d3c66b93-5081-40ad-8d06-9ecd2d132311,KO.8230.28.38.2017 z 19.05.2017,miody,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/d3c66b93-5081-40ad-8d06-9ecd2d132311/download/KO.8230.28.38.2017-z-19.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:14:12.818928,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1474ea75-b2db-4967-95d4-becf9b57580c,KO.8230.40.2017 z 03.04.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/1474ea75-b2db-4967-95d4-becf9b57580c/download/KO.8230.40.2017-z-03.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:15:10.337130,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 279e1b89-a925-41e6-82e8-1982d24cb6d0,KO.8230.44.8.2017 z 29.05.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/279e1b89-a925-41e6-82e8-1982d24cb6d0/download/KO.8230.44.8.2017-z-29.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:15:47.331255,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2ee62d73-463f-4504-82ec-dd0e7be753ff,KO.8230.45.8.2017 z 21.04.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/2ee62d73-463f-4504-82ec-dd0e7be753ff/download/KO.8230.45.8.2017-z-21.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:16:23.280782,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych bb7881bb-a113-4b7f-a654-188236c616f7,KO.8230.51.2017 z 11.04.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/bb7881bb-a113-4b7f-a654-188236c616f7/download/KO.8230.51.2017-z-11.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:16:59.269614,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 51df2106-c6ab-4391-ac50-335d7cd56d20,KO.8230.64.20.2017 z 24.08.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/51df2106-c6ab-4391-ac50-335d7cd56d20/download/KO.8230.64.20.2017-z-24.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:17:50.733878,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 84e6e704-4b5d-4737-b0e0-4fc718d5f29c,KO.8230.149.9.2017 z 06.06.2017,wyroby cukiernicze ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/84e6e704-4b5d-4737-b0e0-4fc718d5f29c/download/KO.8230.149.9.2017-z-06.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:18:51.585576,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 7a87ccc8-c280-402d-b0d6-d8c727877524,KO.8230.159.12.2017 z 15.09.2017,wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/7a87ccc8-c280-402d-b0d6-d8c727877524/download/KO.8230.159.12.2017-z-15.09.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:19:43.416924,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 8109b1a6-6a66-4092-9b14-b0874b66ed7c,KO.8230.160.9.2017 z 19.06.2017,wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/8109b1a6-6a66-4092-9b14-b0874b66ed7c/download/KO.8230.160.9.2017-z-19.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:20:21.516135,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3f083841-e490-471e-b6e6-72f7f6235850,KO.8230.165.2017 z 10.10.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/3f083841-e490-471e-b6e6-72f7f6235850/download/KO.8230.165.2017-z-10.10.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:21:30.131751,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 84ea04e3-c39a-4932-b3a4-c4c430e16cd8,KO.8230.168.11.2017 z 18.08.2017,"owoce, warzywa i przetwory ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/84ea04e3-c39a-4932-b3a4-c4c430e16cd8/download/KO.8230.168.11.2017-z-18.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:22:14.283046,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych bc4cf548-b072-4464-9fdb-bff72612ac62,KO.8230.505.2017 z 27.09.2017,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/bc4cf548-b072-4464-9fdb-bff72612ac62/download/KO.8230.505.2017-z-27.09.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:22:53.202585,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 680c6fca-17dd-44ce-a52c-5be7ea87adb4,KO.8230.574.2016 z 12.09.2017,wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/680c6fca-17dd-44ce-a52c-5be7ea87adb4/download/KO.8230.574.2016-z-12.09.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:23:26.155514,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych b2bec3ac-b165-4e0f-a12a-0d3347751b4d,KO.8230.664.2017 z 19.10.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/b2bec3ac-b165-4e0f-a12a-0d3347751b4d/download/KO.8230.664.2017-z-19.10.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:24:03.371831,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 7ec68002-b870-4c2c-9a20-dea13b57007f,KOZ.8230.108.2017 z 19.10.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/7ec68002-b870-4c2c-9a20-dea13b57007f/download/KOZ.8230.108.2017-z-19.10.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:25:17.078495,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c203916c-4895-4601-abe7-bc666f761e15,KOZ.8230.115.2017 z 10.10.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/c203916c-4895-4601-abe7-bc666f761e15/download/KOZ.8230.115.2017-z-10.10.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:25:52.775178,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c4968f12-12e7-4b94-8c26-7ef447781911,KOZ.8230.116.2017.1 z 02.10.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/c4968f12-12e7-4b94-8c26-7ef447781911/download/KOZ.8230.116.2017.1-z-02.10.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:26:28.090856,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 04e99773-31cf-455a-905c-72c451828141,KO.8230.888.6.2016 z 13.01.2017,"owoce, warzywa i przetwory",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/04e99773-31cf-455a-905c-72c451828141/download/KO.8230.888.6.2016-z-13.01.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-12-27T15:27:36.857266,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-12-27T14:28:15.573727,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 8d6acaf4-26fb-45dc-832c-f4b0dc02b40d,Jakość Powietrza w Polsce - opis interfejsu API,[Lista dostępnych funkcji](http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/api),http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/api#,HTML,API,,2017-05-18T08:49:07.987094,,powietrze-api,Jakość powietrza w Polsce - API,"Interfejs API portalu ""Jakość Powietrza"" GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza zgromadzonych w bazie JPOAT 2.0. Poniższa lista opisuje usługi sieciowe udostępnione w ramach interfejsu API.Udostępniane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie. Dane udostępniane są w czasie lokalnym.Korzystając z API akceptują Państwo wszystkie warunki zawarte w [Regulaminie](http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/terms_of_service ""Regulamin"").",administracja_publiczna,2017-05-18T06:46:24.008898,2017-05-18T10:30:51.511933,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska d049aa3a-1c57-43dc-9370-9c2789e828d6,Jakość powietrza w Polsce – stacje pomiarowe,Lista stacji pomiarowych w monitoringu jakości powietrza,http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/station/findAll,JSON,api,,2017-05-18T11:38:44.584100,,powietrze-api,Jakość powietrza w Polsce - API,"Interfejs API portalu ""Jakość Powietrza"" GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza zgromadzonych w bazie JPOAT 2.0. Poniższa lista opisuje usługi sieciowe udostępnione w ramach interfejsu API.Udostępniane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie. Dane udostępniane są w czasie lokalnym.Korzystając z API akceptują Państwo wszystkie warunki zawarte w [Regulaminie](http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/terms_of_service ""Regulamin"").",administracja_publiczna,2017-05-18T06:46:24.008898,2017-05-18T10:30:51.511933,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 0ea8950d-15f0-4abc-9575-db3a7cf9d3a9,Publikacje wydane przez Ośrodek Studiów Wschodnich w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f9895df1-8a86-48e1-b77a-ecdc1908778f/resource/0ea8950d-15f0-4abc-9575-db3a7cf9d3a9/download/Publikacje-wydane-przez-OSW-w-2016-roku.xlsx,XLSX,zestawienie,,2017-05-12T08:51:55.337405,,publikacje-wydane-przez-osrodek-studiow-wschodnich-w-2015-roku,Publikacje wydane przez Ośrodek Studiów Wschodnich,,administracja_publiczna,2017-05-12T06:48:48.781988,2018-02-06T08:47:41.061690,osrodek-studiow-wschodnich-im-marka-karpia,Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia aca65347-cad7-4c25-90f8-dd005ee111da,Publikacje wydane przez Ośrodek Studiów Wschodnich w 2015 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f9895df1-8a86-48e1-b77a-ecdc1908778f/resource/aca65347-cad7-4c25-90f8-dd005ee111da/download/Publikacje-wydane-przez-OSW-w-2015-roku.xlsx,XLSX,zestawienie,,2017-05-12T08:51:15.390893,,publikacje-wydane-przez-osrodek-studiow-wschodnich-w-2015-roku,Publikacje wydane przez Ośrodek Studiów Wschodnich,,administracja_publiczna,2017-05-12T06:48:48.781988,2018-02-06T08:47:41.061690,osrodek-studiow-wschodnich-im-marka-karpia,Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia 36542345-b0eb-414a-876c-741655edcb9e,Publikacje wydane przez Ośrodek Studiów Wschodnich w 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f9895df1-8a86-48e1-b77a-ecdc1908778f/resource/36542345-b0eb-414a-876c-741655edcb9e/download/Publikacje-wydane-przez-OSW-w-2017-roku.xlsx,XLSX,"lista,zestawienie",,2018-01-02T10:24:41.071477,,publikacje-wydane-przez-osrodek-studiow-wschodnich-w-2015-roku,Publikacje wydane przez Ośrodek Studiów Wschodnich,,administracja_publiczna,2017-05-12T06:48:48.781988,2018-02-06T08:47:41.061690,osrodek-studiow-wschodnich-im-marka-karpia,Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia 947e22a8-97fb-4d68-938c-ccf186e956a0,Publikacje wydane przez Ośrodek Studiów Wschodnich w 2018 roku_stan na 31.01.2018 ,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f9895df1-8a86-48e1-b77a-ecdc1908778f/resource/947e22a8-97fb-4d68-938c-ccf186e956a0/download/Publikacje-wydane-przez-OSW-w-2018-rokustan-na-31.01.2018.xlsx,XLSX,"zestawienie,lista",,2018-02-06T09:47:41.095704,,publikacje-wydane-przez-osrodek-studiow-wschodnich-w-2015-roku,Publikacje wydane przez Ośrodek Studiów Wschodnich,,administracja_publiczna,2017-05-12T06:48:48.781988,2018-02-06T08:47:41.061690,osrodek-studiow-wschodnich-im-marka-karpia,Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia bc543619-effc-4f99-9459-0297ef5dd194,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg formy własności I kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według formy własności - stan na 31.03.2016 r. Active contribution payers in pension insurance by ownership form. As of 31 March 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532811/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+formy+wlasnosci-stan+na+31.03.2016+r.xls/9b5f5579-bdbc-4f5a-a4a1-226aac95799b,XLS,excel tabela,,2017-05-08T15:23:05.552024,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych fdbeb747-1b2a-47a4-8327-792605f6ca58,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg formy własności II kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według formy własności - stan na 30.06.2016 r.Active contribution payers in pension insurance by ownership form. As of 30 June 2016 ,http://psz.zus.pl/documents/493365/532811/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+formy+wlasnosci-stan+na+30.06.2016+r.xls/64a21bca-47ae-47ec-bca4-a2b716568599,XLS,excel tabela,,2017-05-08T15:24:43.928425,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9fb244cd-a6f8-491f-8569-5bf620cbf382,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg formy własności III kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według formy własności - stan na 30.09.2016 r. Active contribution payers in pension insurance by ownership form. As of 30 September 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532811/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+formy+wlasnosci-stan+na+30.09.2016+r.xls/306e36c7-7c94-42ee-b4ac-22e7fbd4fe89,XLS,excel tabela,,2017-05-08T15:25:43.588889,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych f3353df2-0ecf-4a9b-be91-680906948a19,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg formy własności IV kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według formy własności - stan na 31.12.2016 r. Active contribution payers in pension insurance by ownership form. As of 31 December 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532811/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+formy+wlasnosci-stan+na+31.12.2016+r.xls/1acc0e93-7db1-403a-8493-b18507117cb4,XLS,excel tabela,,2017-05-08T15:27:01.160866,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c6ed203f-c467-4cd3-8301-14995eeaf735,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg szczególnej formy prawnej I kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według szczególnej formy prawnej - stan na 31.03.2016 r. Active contribution payers in pension insurance by specific legal form. As of 31 March 2016 ,http://psz.zus.pl/documents/493365/532814/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+szczeg+formy+prawn-stan+na+31.03.2016+r..xls/3e621ec7-c57c-4ac7-9a06-605b238373ce,XLS,excel tabela,,2017-05-08T15:28:43.777847,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3521f3ba-919d-46ac-a185-792fa5d4c29b,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg szczególnej formy prawnej II kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według szczególnej formy prawnej - II kwartał 2016 r. Active contribution payers in pension insurance by specific legal form - second quarter of 2016 ,http://psz.zus.pl/documents/493365/532814/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+szczeg+formy+prawn-stan+na+30.06.2016+r.xls/24d423fc-e5c6-4376-b3d5-53718c0588ae,XLS,excel tabela,,2017-05-08T15:58:15.315391,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5f0c66af-9d10-40dc-bfdd-a4781647eb47,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg szczególnej formy prawnej III kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według szczególnej formy prawnej - stan na 30.09.2016 r.Active contribution payers in pension insurance by specific legal form. As of 30 September 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532814/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+szczeg+formy+prawn-stan+na+30.09.2016+r.xls/c4338b66-5dfa-4741-b9d8-128daa0f3a0e,XLS,excel tabela,,2017-05-08T16:00:03.915544,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4e151558-9755-43ce-8673-4985801e9f81,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg szczególnej formy prawnej IV kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według szczególnej formy prawnej - stan na 31.12.2016 r.Active contribution payers in pension insurance by specific legal form. As of 31 December 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532814/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+szczeg+formy+prawn-stan+na+31.12.2016+r.xls/253ccf77-3172-4933-b782-1510740c4f2c,XLS,excel tabela,,2017-05-08T16:04:20.597066,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c2bb5060-3feb-4969-abf8-0ab5b9de54ba,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw i powiatów oraz statusu płatnika I kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw i powiatów oraz statusu płatnika składek - stan na 31.03.2016 r.Active contribution payers in health insurance by voivodeships and poviats as well as contribution payer status. As of 31 March 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533087/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.03.2016+r.xls/3ecdc651-81d9-40db-af6e-3446c2be0852,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:22:44.811736,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 09878fb4-25db-4518-b061-afbe0a3c08c3,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw i powiatów oraz statusu płatnika II kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw i powiatów oraz statusu płatnika składek - stan na 30.06.2016 r.Active contribution payers in health insurance by voivodeships and poviats as well as contribution payer status. As of 30 June 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533087/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+statusu+platnika-stan+na+30.06.2016+r.xls/59e29018-8411-45ff-9955-ca37ba316e06,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:23:47.699402,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 770780a7-4174-41b8-9fa3-ec8b18e37dcd,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw i powiatów oraz statusu płatnika III kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw i powiatów oraz statusu płatnika składek - stan na 30.09.2016 r.Active contribution payers in health insurance by voivodeships and poviats as well as contribution payer status. As of 30 September 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533087/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+statusu+platnika-stan+na+30.09.2016+r.xls/83ec8417-e9ad-416a-b495-643d3f103dde,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:24:36.236317,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 0409e78d-d115-4c32-80d9-ecd213113ec4,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw i powiatów oraz statusu płatnika IV kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw i powiatów oraz statusu płatnika składek - stan na 31.12.2016 r.Active contribution payers in health insurance by voivodeships and poviats as well as contribution payer status.As of 31 December 2016.,http://psz.zus.pl/documents/493365/533087/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2016+r.xls/0b7d07cc-c08c-4d35-9bd1-025edfe366fc,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:26:00.862897,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych f61057f5-1d26-4290-b048-cc8653cbb47c,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw oraz liczby ubezpieczonych I kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw oraz liczby ubezpieczonych u płatnika - stan na 31.03.2016 r.Active contribution payers in health insurance by voivodeships and number of persons insured by the payer. As of 31 March 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533096/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+liczby+ubezp-stan+na+31.03.2016+r.xlsx/1afd6965-b170-4210-8aed-9c84c273c844,XLSX,excel tabela,,2017-05-12T15:27:56.411120,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 7c1a7371-1c1d-48bd-8336-34402ce876d8,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw oraz liczby ubezpieczonych II kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw oraz liczby ubezpieczonych u płatnika stan na 30.06.2016 r.Active contribution payers in health insurance by voivodeships and number of persons insured by the payer.As of 30 June 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533096/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+liczby+ubezp-stan+na+30.06.2016+r.xlsx/40b7d8ca-67a0-4269-a357-e04a00effe47,XLSX,excel tabela,,2017-05-12T15:29:00.110011,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c50e9d44-2afd-47ec-9b01-d75bcc0b3e7b,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw oraz liczby ubezpieczonych III kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw oraz liczby ubezpieczonych u płatnika stan na 30.09.2016 r. Active contribution payers in health insurance by voivodeships and number of persons insured by the payerAs of 30 September 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533096/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+liczby+ubezp-stan+na+30.09.2016+r.xls/4c499cc3-55e9-49fb-b6b8-e2c4e3cad6ee,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:30:11.275200,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych bfe37970-1840-4697-9837-aed9abd045e2,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw oraz liczby ubezpieczonych IV kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw oraz liczby ubezpieczonych u płatnika stan na 31.12.2016 r. Active contribution payers in health insurance by voivodeships and number of persons insured by the payer.As of 31 December 2016.,http://psz.zus.pl/documents/493365/533096/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+liczby+ubezp-stan+na+31.12.2016+r.xls/41b6c613-0dc3-4d0e-93e1-d8269f290a9d,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:31:10.928917,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3d78e7d5-d00a-454e-a6c5-8de2c512afe2,Ubezpieczenie zdrowotne wg liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika I kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika składek - stan na 31.03.2016 r.Active contribution payers in pension insurance by the number of persons insured by the payer and the contribution payer status. As of 31 March 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.03.2016+r.xlsx/a2ba85cc-0ddb-433a-ba64-37a0655741a5,XLSX,excel tabela,,2017-05-12T15:33:50.749545,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 85de88d9-22db-45de-852d-54b8efd0855b,Ubezpieczenie zdrowotne wg liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika II kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika składek - stan na 30.06.2016 r.Active contribution payers in health insurance by the number of persons insured by the payer and the contribution payer status. As of 30 June 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533084/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+30.06.2016+r.xlsx/e948eef7-e173-4841-9df8-ecda56b22072,XLSX,excel tabela,,2017-05-12T15:39:03.699294,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 501b3757-d0d2-4476-8d59-c498aa4cb3ff,Ubezpieczenie zdrowotne wg liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika III kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika składek - stan na 30.09.2016 r.Active contribution payers in health insurance by the number of persons insured by the payer and the contribution payer status. As of 30 September 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533084/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+30.09.2016+r.xls/29b9741e-6391-421b-b269-7f894e91695c,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:40:09.679144,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 17640808-d7b0-41d0-a168-cf85aff8b031,Ubezpieczenie zdrowotne wg liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika IV kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika składek - stan na 31.12.2016 r.Active contribution payers in health insurance by the number of persons insured by the payer and the contribution payer status. As of 31 December 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533084/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+licz+ubezp+oraz+stat+platnika-stan+na+31.12.2016+r.xls/e54b69e0-e288-45fd-8031-0513c334479d,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:40:59.039236,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych d0f846ee-04d8-4551-a3a0-d37004e924be,Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2014 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ab2fdf42-820d-4264-ad4c-dabe640f9037/resource/d0f846ee-04d8-4551-a3a0-d37004e924be/download/Pomoc-publiczna-udzielona-przez-NFOiGW-w-roku-2014-stan-na-27.01.2015-r..xlsm,XLSX,raport,,2017-05-05T13:52:10.682258,,informacja-z-udzielonej-pomocy-publicznej-przez-nfosigw,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,administracja_publiczna,2017-04-27T11:27:41.172975,2017-09-25T13:18:09.392835,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cca1eb4f-5a27-4e00-b1d6-040c8ac200d6,Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2015 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ab2fdf42-820d-4264-ad4c-dabe640f9037/resource/cca1eb4f-5a27-4e00-b1d6-040c8ac200d6/download/Pomoc-publiczna-udzielona-przez-NFOiGW-w-2015-roku-stan-na-23.02.2016-r..xlsx,XLSX,raport,,2017-05-05T13:52:55.219290,,informacja-z-udzielonej-pomocy-publicznej-przez-nfosigw,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,administracja_publiczna,2017-04-27T11:27:41.172975,2017-09-25T13:18:09.392835,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a2e38d54-2358-44ef-bf03-e2599a9f4535,Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ab2fdf42-820d-4264-ad4c-dabe640f9037/resource/a2e38d54-2358-44ef-bf03-e2599a9f4535/download/Pomoc-publiczna-udzielona-przez-NFOiGW-w-2016-r.-stan-na-31.01.2017-r..xlsx,XLS,raport,,2017-05-05T13:53:38.053267,,informacja-z-udzielonej-pomocy-publicznej-przez-nfosigw,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,administracja_publiczna,2017-04-27T11:27:41.172975,2017-09-25T13:18:09.392835,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 26799bf4-216e-4eaa-a529-a027dc4d10df,Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2015 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ab2fdf42-820d-4264-ad4c-dabe640f9037/resource/26799bf4-216e-4eaa-a529-a027dc4d10df/download/Pomoc-publiczna-udzielona-przez-NFOiGW-w-2015-roku-stan-na-23.02.2016-r.-csv.csv,CSV,raport CSV,,2017-06-23T12:07:01.368866,,informacja-z-udzielonej-pomocy-publicznej-przez-nfosigw,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,administracja_publiczna,2017-04-27T11:27:41.172975,2017-09-25T13:18:09.392835,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej c4acb1ea-5fbb-4e66-ade2-97025557e4b1,Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ab2fdf42-820d-4264-ad4c-dabe640f9037/resource/c4acb1ea-5fbb-4e66-ade2-97025557e4b1/download/Pomoc-publiczna-udzielona-przez-NFOiGW-w-2016-r.-stan-na-31.01.2017-r.-csv.csv,CSV,raport CSV,,2017-06-23T12:07:40.039037,,informacja-z-udzielonej-pomocy-publicznej-przez-nfosigw,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,administracja_publiczna,2017-04-27T11:27:41.172975,2017-09-25T13:18:09.392835,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a56b860c-e82b-4814-a167-6c4c6f76cdee,Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2014 roku,Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2014 roku,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ab2fdf42-820d-4264-ad4c-dabe640f9037/resource/a56b860c-e82b-4814-a167-6c4c6f76cdee/download/Pomoc-publiczna-udzielona-przez-NFOiGW-w-roku-2014-stan-na-27.01.2015-r.-csv.csv,CSV,raport csv,,2017-09-25T15:15:54.127304,,informacja-z-udzielonej-pomocy-publicznej-przez-nfosigw,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,administracja_publiczna,2017-04-27T11:27:41.172975,2017-09-25T13:18:09.392835,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a5fdcfbe-5838-4321-b681-aa8e1f1840c3,Informacja o stanie dostępu do internetu w jednostkach oświatowych w Polsce,Informacja o stanie dostępu do internetu w jednostkach oświatowych w Polsce z uwzględnieniem informacji o istniejącej i planowanej infrastrukturze dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s oraz o zakresie interwencji I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dane naniesione na mapę Polski dostępne są na stronie http://szkoly-geoserver.itl.waw.pl/.Dane aktualne na sierpień 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/dbf71d32-2e28-4f68-b974-724fff61da44/resource/a5fdcfbe-5838-4321-b681-aa8e1f1840c3/download/Informacja-o-stanie-dostpu-do-internetu-w-jednostkach-owiatowych-w-Polsce.xlsx,XLSX,Baza danych w formacie .xlsx,,2017-04-21T13:22:44.221680,,informacja-o-stanie-dostepu-do-internetu-w-jednostkach-oswiatowych-w-polsce,Informacja o stanie dostępu do internetu w jednostkach oświatowych w Polsce,Informacja o stanie dostępu do internetu w jednostkach oświatowych w Polsce z uwzględnieniem informacji o istniejącej i planowanej infrastrukturze dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s oraz o zakresie interwencji I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dane naniesione na mapę Polski dostępne są na stronie http://szkoly-geoserver.itl.waw.pl/.Dane aktualne na sierpień 2016 r.,nauka_oswiata,2017-04-21T11:20:30.003750,2017-04-21T11:25:12.302831,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 08c1f800-c6c3-4c04-83d3-6f4d4826710a,Osiedlanie się repatriantów na terenie poszczególnych województw w 2016 r,Osiedlania się repatriantów na terenie poszczególnych województw,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/43e2a376-998d-4967-bb9e-2d0baa01c314/resource/08c1f800-c6c3-4c04-83d3-6f4d4826710a/download/Osiedlania-si-repatriantow-na-terenie-poszczegolnych-wojewodztw-w-2016-r.csv,CSV,raport,,2017-04-19T09:48:39.994884,,osiedlanie-sie-repatriantow-na-terenie-poszczegolnych-wojewodztw-w-2016-r,Osiedlanie się repatriantów na terenie poszczególnych województw w 2016 r.,Osiedlania się repatriantów na terenie poszczególnych województw,administracja_publiczna,2017-04-19T07:48:13.752550,2017-04-19T07:48:42.832997,ministerstwo-spraw-wewnetrznych,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1e09c86c-4027-4330-86ff-10adcdd6cbf6,Liczba wydanych decyzji (rozstrzygnięć) w sprawach o nabycie obywatelstwa,"Liczba wydanych decyzji (rozstrzygnięć) w sprawach o nabycie obywatelstwa polskiego przez Ministra, wojewodę, konsula 2016 r",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ffead643-c862-4285-9df9-8d5de90ddf2b/resource/1e09c86c-4027-4330-86ff-10adcdd6cbf6/download/Liczba-wydanych-decyzji-w-sprawach-o-nabycie-polskiego-obywatelstwa-2016.csv,CSV,raport,,2017-04-19T09:46:18.997676,,liczba-wydanych-decyzji-rozstrzygniec-w-sprawach-o-nabycie-obywatelstwa,Liczba wydanych decyzji (rozstrzygnięć) w sprawach o nabycie obywatelstwa,"Liczba wydanych decyzji (rozstrzygnięć) w sprawach o nabycie obywatelstwa polskiego przez Ministra, wojewodę, konsula 2016 r",administracja_publiczna,2017-04-19T07:45:52.073958,2017-07-26T14:21:01.127719,ministerstwo-spraw-wewnetrznych,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 9edde933-5e56-4cb3-8b06-8ae961e28c68,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego złożonych w urzędach wojewódzkich i konsulatach 2016,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c634892a-b0b4-465f-91cb-03cc47336dd8/resource/9edde933-5e56-4cb3-8b06-8ae961e28c68/download/Liczba-wnioskow-i-osob-na-wnioskach-w-sprawach-o-zrzeczenie-si-obywatelstwa-polskiego-zoonych-w-urzd,CSV,raport,,2017-04-19T09:44:43.244424,,liczba-wnioskow-i-osob-na-wnioskach-w-sprawach-o-zrzeczenie-sie-obywatelstwa-polskiego,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego złożonych w urzędach wojewódzkich i konsulatach 2016,administracja_publiczna,2017-04-19T07:44:14.047445,2017-04-19T14:26:29.975136,ministerstwo-spraw-wewnetrznych,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji cebe649b-fe1f-414e-9ecc-72313d44ff75,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o nabycie obywatelstwa polskiego złożonych w urzędach wojewódzkich konsulatach i MSW 2016,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o nabycie obywatelstwa polskiego,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ebf12bcd-e23c-4564-8119-4f41ae8ed591/resource/cebe649b-fe1f-414e-9ecc-72313d44ff75/download/Liczba-wnioskow-i-osob-na-wnioskach-w-sprawach-o-nabycie-obywatelstwa-polskiego-zoonych-w-urzdach-wo,CSV,raport,,2017-04-19T09:41:55.229249,,liczba-wnioskow-i-osob-na-wnioskach-w-sprawach-o-nabycie-obywatelstwa-polskiego-zlozonych,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o nabycie obywatelstwa polskiego złożonych w urzędach wojewódzkich konsulatach i MSW 2016,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o nabycie obywatelstwa polskiego,administracja_publiczna,2017-04-19T07:41:35.293702,2017-07-26T14:22:55.444944,ministerstwo-spraw-wewnetrznych,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 808c5ae2-1584-4153-b3bc-6d35ffa6bf6d,Liczba postanowień Prezydenta RP w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego 2016 r,Liczba postanowień Prezydenta RP o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f968c8b7-7a18-42fb-96b0-32f8cb4404d6/resource/808c5ae2-1584-4153-b3bc-6d35ffa6bf6d/download/Liczba-postanowie-Prezydenta-RP-w-sprawach-o-zrzeczenie-si-obywatelstwa-polskiego-2016-r.csv,CSV,raport,,2017-04-19T09:39:23.283626,,liczba-postanowien-prezydenta-rp-w-sprawach-o-zrzeczenie-sie-obywatelstwa-polskiego-2016-r,Liczba postanowień Prezydenta RP w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego 2016 r,Liczba postanowień Prezydenta RP o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,administracja_publiczna,2017-04-19T07:38:51.260264,2017-04-19T07:39:30.308726,ministerstwo-spraw-wewnetrznych,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji eb79ce03-c70b-4281-97f9-dcc28b3fa938,Liczba postanowień Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego,"Liczba postanowień Prezydenta RP w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego z podziałem na obywatelstwo, typ decyzji i płeć 2016",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/00c51c52-1e4f-4ff9-bae5-cf96377f340b/resource/eb79ce03-c70b-4281-97f9-dcc28b3fa938/download/Liczba-postanowie-Prezydenta-RP--o-nadanie-obywatelstwa-polskiego.csv,CSV,raport,,2017-04-19T09:50:39.002470,,liczba-postanowien,Liczba postanowień Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego,"Liczba postanowień Prezydenta RP w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego z podziałem na obywatelstwo, typ decyzji i płeć 2016",administracja_publiczna,2017-04-19T07:33:04.795602,2017-07-26T14:21:45.600339,ministerstwo-spraw-wewnetrznych,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 71f95280-5650-4a11-b939-97ff3397908a,Umowy zawarte przez Ministerstwo Środowiska w okresie I-III kwartał 2017,"Ewidencja umów cywilno-prawnych zawartych przez Ministerstwo Środowiska, począwszy od 1 stycznia 2017 r.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/73b0c4cc-1b84-4dd2-891a-ccdf7a389b12/resource/71f95280-5650-4a11-b939-97ff3397908a/download/Do-publikacji-umowy-M-I-III-kwarta-2017.xlsx,XLSX,"Rejestr,ewidencja",,2017-04-13T15:03:21.707580,,rejestry,Rejestr zawartych umów,"Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Środowisko, począwszy od 2017 r.",srodowisko,2017-04-13T11:21:48.191899,2018-01-22T09:21:16.867503,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 46c66478-9cff-43bf-b216-3c8f46c73d60,Umowy zawarte przez Ministerstwo Środowiska w 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/73b0c4cc-1b84-4dd2-891a-ccdf7a389b12/resource/46c66478-9cff-43bf-b216-3c8f46c73d60/download/Umowy-M-2017.csv,CSV,"zestawienie,dane",,2018-01-16T13:26:20.512164,,rejestry,Rejestr zawartych umów,"Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Środowisko, począwszy od 2017 r.",srodowisko,2017-04-13T11:21:48.191899,2018-01-22T09:21:16.867503,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska d5c0045f-a53a-4668-bea5-3bfc2e43f5f7,Dane ze stacji synoptycznych (xml),Bieżące dane ze stacji synoptycznych,http://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop/format/xml,XML,"dane tabelaryczne,xml,REST API",,2017-04-27T10:26:12.119260,,dane-stacji-synoptycznych,Dane ze stacji synoptycznych,Bieżące dane ze stacji synoptycznych,srodowisko,2017-04-13T09:26:30.478521,2017-10-05T12:07:05.793784,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 0f01c917-acfe-4d9c-ad85-0e5e265c1d9f,Dane ze stacji synoptycznych (csv),Bieżące dane ze stacji synoptycznych,http://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop/format/csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-04-27T10:57:59.891183,,dane-stacji-synoptycznych,Dane ze stacji synoptycznych,Bieżące dane ze stacji synoptycznych,srodowisko,2017-04-13T09:26:30.478521,2017-10-05T12:07:05.793784,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 0f7da571-950b-49bc-a717-cadb992eb26a,Dane ze stacji synoptycznych (JSON),Bieżące dane ze stacji synoptycznych,https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop,,"json,REST API",,2017-10-05T14:05:29.864220,,dane-stacji-synoptycznych,Dane ze stacji synoptycznych,Bieżące dane ze stacji synoptycznych,srodowisko,2017-04-13T09:26:30.478521,2017-10-05T12:07:05.793784,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy dcc647a0-255d-4428-a3bd-23757b1bf596,Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych,,http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne,HTML,raport,,2017-03-30T13:25:57.208339,,informacja-o-realizacji-ustawy-o-grach-hazardowych,Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych,"Informacja stanowi realizację polecenia Prezesa Rady Ministrów nakładającego na ministra właściwego ds. finansów publicznych obowiązek informowania Rady Ministrów, w cyklach rocznych o stanie realizacji ustawy o grach hazardowych",budzet_finanse_publiczne,2017-03-30T11:25:02.522120,2017-10-17T08:17:47.939507,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 1f098101-2b72-4664-8c97-4f2d0ca29673,Lista agentów celnych,"Lista agentów celnych zawiera podstawowe dane osób, które zostały wpisane na listę agentów celnych prowadzoną przez dyrektora ",https://puesc.gov.pl/seap_pdr_extimpl/slowniki/4016,XML,lista,,2017-03-29T14:26:03.190909,,listaagentowcelnych,Lista agentów celnych,"Lista agentów celnych zawiera podstawowe dane osób, które zostały wpisane na listę agentów celnych prowadzoną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne. Wpis na listę obejmuje: numer i datę wpisu oraz imię i nazwisko agenta celnego.",administracja_publiczna,2017-03-29T12:24:17.385786,2017-03-29T12:34:42.095673,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 681483f4-689c-4257-99d9-a48ae3e19291,Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej ,"NPOIK określa narodowe priorytety, cele, wymagania oraz standardy, służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej. ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/706babeb-3809-43fe-a7ef-44c5e9197e5f/resource/681483f4-689c-4257-99d9-a48ae3e19291/download/Dokument-Gowny.xml,XML,dokument,,2017-03-27T11:42:26.018262,,ochrona-infrastruktury-krytycznej,Ochrona Infrastruktury Krytycznej,"Ochrona infrastruktury krytycznej to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. ",administracja_publiczna,2017-03-27T09:39:17.837819,2017-03-27T10:05:22.170137,rzadowe-centrum-bezpieczenstwa,Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 4d5151be-b6a0-4ccc-80c3-e9d9009fa981,Załącznik - Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/706babeb-3809-43fe-a7ef-44c5e9197e5f/resource/4d5151be-b6a0-4ccc-80c3-e9d9009fa981/download/za.-nr-1-do-NPOIK.xml,XML,dokument,,2017-03-27T11:46:01.896297,,ochrona-infrastruktury-krytycznej,Ochrona Infrastruktury Krytycznej,"Ochrona infrastruktury krytycznej to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. ",administracja_publiczna,2017-03-27T09:39:17.837819,2017-03-27T10:05:22.170137,rzadowe-centrum-bezpieczenstwa,Rządowe Centrum Bezpieczeństwa fcc4d16a-6c23-4457-82b6-a6f922db01b8,Plan działania POT na lata 2017-2018,Plan działania POT wskazuje obszary realizacji działań instytucji w zakresie promocji walorów turystycznych Polski za granicą i w kraju w latach 2017-2018. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e546aed3-8ff4-43a0-b2ab-718ed6d867fe/resource/fcc4d16a-6c23-4457-82b6-a6f922db01b8/download/plan-dzialania-pot-2017-2018.pdf,PDF,plan działania,,2017-03-27T11:38:13.675130,,plan-dzialania-pot-lata-2017-2018,Plan działania POT na lata 2017-2018,Plan działania POT wskazuje obszary realizacji działań instytucji w zakresie promocji walorów turystycznych Polski za granicą i w kraju w latach 2017-2018. ,administracja_publiczna,2017-03-27T09:37:34.765529,2017-03-27T10:42:19.546384,polska-organizacja-turystyczna,Polska Organizacja Turystyczna bedd2392-2f00-492e-8539-3ecf3403ab9c,Sprawozdanie z działalnosci POT w 2015 roku,Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok w układzie zadaniowym w części 20 i 40 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1e493d5f-b9cd-4438-aa3c-b5eb159e65d9/resource/bedd2392-2f00-492e-8539-3ecf3403ab9c/download/sprawozdanie-2015-r.pdf,PDF,sprawozdanie,,2017-03-27T11:27:13.678543,,sprawozdanie-z-dzialalnosci-pot-w-2015-roku,Sprawozdanie z działalności POT w 2015 roku,Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok w układzie zadaniowym w części 20 i 40 za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2015 roku ,administracja_publiczna,2017-03-27T09:25:38.644083,2017-03-27T09:27:15.213519,polska-organizacja-turystyczna,Polska Organizacja Turystyczna 0d002c05-9220-4f34-8d6e-348e254dbf6c,Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego,"Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego stanowi kompleksowe podejście do zarządzania kryzysowego – obejmującego zarówno zapobieganie zagrożeniom, przygotowanie do nich, reagowanie w przypadku ich wystąpienia, jak również odtwarzanie powstałych zniszczeń i strat. KPZK składa się z trzech części: planu głównego, wykazu przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej oraz załączników. Plan zawiera m.in. charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego, a także zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a0f1c316-27f6-469c-ab94-da82dd76b3d5/resource/0d002c05-9220-4f34-8d6e-348e254dbf6c/download/KPZK-2013-2015.tj..xml,XML,dokument,,2017-03-27T11:26:41.647298,,krajowy-plan-zarzadzania-kryzysowego,Zarządzanie Kryzysowe,,administracja_publiczna,2017-03-27T08:33:12.761558,2017-03-27T10:04:58.487089,rzadowe-centrum-bezpieczenstwa,Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 95230e80-0ba7-4d27-b728-782b817a5cae,Dane teleadresowe wojewódzkich i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego,,http://rcb.gov.pl/mapa/,HTML,dane teleadresowe,,2017-03-27T11:53:20.245461,,krajowy-plan-zarzadzania-kryzysowego,Zarządzanie Kryzysowe,,administracja_publiczna,2017-03-27T08:33:12.761558,2017-03-27T10:04:58.487089,rzadowe-centrum-bezpieczenstwa,Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 3a02d45b-4f55-4a06-be35-cf10d2095880,Wykaz umów,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1be7b4f6-b5a8-4c20-978f-e34deaa80832/resource/3a02d45b-4f55-4a06-be35-cf10d2095880/download/22012018rejestr.xlsx,XLSX,rejestr,,2017-03-23T14:15:13.393667,2017-03-23T14:15:20.215275,rejestr-umow,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów zawartych przez Instytut EMAG począwszy od 2017 r. sfinansowanych ze środków publicznych,nauka_oswiata,2017-03-23T13:11:45.236752,2018-01-22T15:08:45.737096,instytut-technik-innowacyjnych-emag-instytut-badawczy,Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 7de88aaf-74c2-4929-97af-2f03e64c81b4,Wykaz umów,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1be7b4f6-b5a8-4c20-978f-e34deaa80832/resource/7de88aaf-74c2-4929-97af-2f03e64c81b4/download/22012018rejestr.csv,CSV,wykaz,,2017-04-10T10:40:49.693262,,rejestr-umow,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów zawartych przez Instytut EMAG począwszy od 2017 r. sfinansowanych ze środków publicznych,nauka_oswiata,2017-03-23T13:11:45.236752,2018-01-22T15:08:45.737096,instytut-technik-innowacyjnych-emag-instytut-badawczy,Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 19d15f6f-8bdd-4875-bae3-e505fd8342d9,Informacja na temat opublikowanych danych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/19d15f6f-8bdd-4875-bae3-e505fd8342d9/download/informacja.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-13T11:01:52.384421,2017-03-13T11:01:54.412608,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 15324d0e-2e31-4544-b414-88aa89097321,Informacja na temat opublikowanych danych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/15324d0e-2e31-4544-b414-88aa89097321/download/informacja.docx,DOCX,docx,,2017-03-13T11:02:12.551255,2017-03-13T11:02:14.630234,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 162ca123-e9dc-4075-8fcd-1b7d27c97309,Przestępczość w latach 1999-2016,"Dane zawierają informacje o przestępczości w podziale na przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte oraz wskaźnik wykrywalności w wybranych kategoriach w podziale na województwa",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/162ca123-e9dc-4075-8fcd-1b7d27c97309/download/przestepstwa.xlsx,XLSX,plik xlsx,2,2017-03-13T11:06:37.211835,2017-03-15T10:52:24.534461,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 5909b037-f3e0-414c-b177-f0c3f1a6ec8b,Przestępstwa ogółem wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/5909b037-f3e0-414c-b177-f0c3f1a6ec8b/download/przestepstwaogolem.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:11:55.624515,2017-03-15T10:48:57.178481,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 2084111d-90c7-4a34-942e-65a4813b4941,Przestępstwa kryminalne wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/2084111d-90c7-4a34-942e-65a4813b4941/download/przestepstwakryminalne.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:14:29.023878,2017-03-15T10:51:42.373163,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 7ac952e7-9b6f-4c34-b52f-c25a6ff1d15b,Przestępstwa z 7 wybranych kategorii wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/7ac952e7-9b6f-4c34-b52f-c25a6ff1d15b/download/przestepstwasiedem.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:17:07.547070,2017-03-15T10:52:03.767134,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 380f563f-326f-44e5-a71d-fe953280c50b,Bójka i pobicie wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/380f563f-326f-44e5-a71d-fe953280c50b/download/przestepstwabojka.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:18:41.201578,2017-03-13T11:19:40.713033,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji faa92892-c21f-47aa-ab01-507db6e7ffe5,Kradzież cudzej rzeczy wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/faa92892-c21f-47aa-ab01-507db6e7ffe5/download/przestepstwakradziezcudzejrzeczy.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:19:38.808560,2017-03-15T10:49:19.755860,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 3fed0657-ca2c-4b6a-9952-5a9d5ab3a96d,Kradzież samochodu wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/3fed0657-ca2c-4b6a-9952-5a9d5ab3a96d/download/przestepstwakradziezsamochodu.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:20:31.000181,2017-03-15T10:50:59.124385,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 04a15174-cc91-418d-bc24-84e69f418493,Kradzież z włamaniem wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/04a15174-cc91-418d-bc24-84e69f418493/download/przestepstwakradziezzwlamaniem.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:21:44.757794,2017-03-13T11:21:48.877946,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 3d726bc7-8b4d-4973-b73f-73665df81717,Uszkodzenie ciała wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/3d726bc7-8b4d-4973-b73f-73665df81717/download/przestepstwauszkodzenieciala.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:23:16.484887,2017-03-13T11:23:20.892595,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 50546412-a694-4045-a680-df97eba2f5b0,Uszkodzenie rzeczy wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/50546412-a694-4045-a680-df97eba2f5b0/download/przestepstwauszkodzenierzeczy.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:24:04.177812,2017-03-13T11:24:09.300185,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji daeefeba-8879-4e03-90d2-21643bdf1c6e,Zabójstwo wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/daeefeba-8879-4e03-90d2-21643bdf1c6e/download/przestepstwazabojstwo.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:24:41.683539,2017-03-13T11:25:25.073806,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji c0438a46-59ca-4bf9-8c65-11ef1615fc6a,Zgwałcenie wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/c0438a46-59ca-4bf9-8c65-11ef1615fc6a/download/przestepstwazgwalcenie.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:25:19.148218,2017-03-15T10:51:07.342278,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 0a465295-3793-402d-a405-95556fbffb25,Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/0a465295-3793-402d-a405-95556fbffb25/download/przestepstwaustawaoprzeciwdzialaniunarkomanii.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:26:03.802888,2017-03-15T10:51:56.767859,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 2b480e8a-ba10-4237-a5e7-3675424260f4,"Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/2b480e8a-ba10-4237-a5e7-3675424260f4/download/przestepstwarozbojnicze.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:27:00.742964,2017-03-15T10:52:10.730047,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 6048ff59-d2e8-4e21-9488-c43792c37fa3,Przestępstwa korupcyjne wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/6048ff59-d2e8-4e21-9488-c43792c37fa3/download/przestepstwaprzestepstwakorupcyjne.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:27:40.423571,2017-03-13T11:28:17.054730,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 4bf3454d-7c35-4c38-9e12-5a0b7d82ac8d,Przestępstwa gospodarcze wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/4bf3454d-7c35-4c38-9e12-5a0b7d82ac8d/download/przestepstwaprzestepstwagospodarcze.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:28:14.404455,2017-03-13T11:28:25.896416,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 8eda0022-66b0-493b-92e1-216154bb4256,Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/8eda0022-66b0-493b-92e1-216154bb4256/download/przestepstwaprzestepstwadrogowe.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:28:51.267945,2017-03-15T10:51:36.396773,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji fa29d0b4-7d93-4d34-8e72-86112ad34b1c,Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/fa29d0b4-7d93-4d34-8e72-86112ad34b1c/download/przestepstwanietrzezwikierujacywruchudrogowym.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:29:30.979297,2017-03-15T10:51:50.035389,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji b6f14e47-0552-4da3-87e0-ef79bf9e6e33,Postępowania wszczęte w latach 1999-2016,Dane zawierają informacje o postępowaniach wszczętych w wybranych kategoriach w podziale na województwa,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/b6f14e47-0552-4da3-87e0-ef79bf9e6e33/download/postepowaniawszczete.xlsx,XLSX,plik xlsx,2,2017-03-13T11:10:01.139116,2017-03-15T10:52:17.537955,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji c04c2469-b9c5-48a6-ad81-c54cd2fce16b,Postępowania wszczęte ogółem wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/c04c2469-b9c5-48a6-ad81-c54cd2fce16b/download/postepowaniawszczeteogoem.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:20:06.256303,2017-03-16T12:21:04.270884,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 234c1b18-9cca-4f28-8e05-b5bb79404aec,Postępowania wszczęte przestępstwa kryminalne wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/234c1b18-9cca-4f28-8e05-b5bb79404aec/download/postepowaniawszczetekryminlane.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:20:57.043664,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 999f116c-722b-4db2-af73-8b79be27ff67,Postępowania wszczęte siedem wybranych kategorii wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/999f116c-722b-4db2-af73-8b79be27ff67/download/postepowaniawszczetesiedem.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:21:43.518438,2017-03-16T12:22:39.098073,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 13eed134-f3e5-4e26-9e99-4de0022ba9a1,Postępowania wszczęte bójka i pobice wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/13eed134-f3e5-4e26-9e99-4de0022ba9a1/download/postepowaniawszczetebojkaipobicie.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:22:28.283920,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji c23cba99-17c1-44ac-9d5f-384aae0fd9f5,Postępowania wszczęte kradzież cudzej rzeczy wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/c23cba99-17c1-44ac-9d5f-384aae0fd9f5/download/postepowaniawszczetekradziezcudzejrzeczy.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:23:14.835749,2017-03-16T12:24:28.952620,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 873fe7d2-392a-41c4-bd5d-4c0e916dc511,Postępowania wszczęte kradzież samochodu wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/873fe7d2-392a-41c4-bd5d-4c0e916dc511/download/postepowaniawszczetekradziezsamochodu.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:24:05.962514,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 2b43a9e5-520a-45bf-96e3-8384d8fb2668,Postępowania wszczęte kradzież z włamaniem wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/2b43a9e5-520a-45bf-96e3-8384d8fb2668/download/postepowaniawszczetekradziezzwlamaniem.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:24:56.377862,2017-03-16T12:26:02.035698,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 34ee7d10-b24e-4370-b242-1caf8f82f08d,Postępowania wszczęte uszkodzenie ciała wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/34ee7d10-b24e-4370-b242-1caf8f82f08d/download/postepowaniawszczeteuszkodzenieciala.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:25:49.199137,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 3a434bc3-2ad0-4120-9bb3-c7677b1e949e,Postępowania wszczęte uszkodzeie rzeczy wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/3a434bc3-2ad0-4120-9bb3-c7677b1e949e/download/postepowaniawszczeteuszkodzenierzeczy.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:26:29.818304,2017-03-16T12:27:29.748287,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 47ffbdc6-e86b-49ee-881d-c4a18136a71b,Postępowania wszczęte zabójstwo wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/47ffbdc6-e86b-49ee-881d-c4a18136a71b/download/postepowaniawszczetezabojstwo.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:27:15.664764,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 2e6da788-4c4a-48b9-a8b6-6688d56947ab,Postępowania wszczęte zgwałcenie wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/2e6da788-4c4a-48b9-a8b6-6688d56947ab/download/postepowaniawszczetezgwalcenie.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:27:53.265287,2017-03-16T12:28:57.881406,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 52d3315c-27b8-4c08-a902-41aaeb50c88f,Postępowania wszczęte ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/52d3315c-27b8-4c08-a902-41aaeb50c88f/download/postepowaniawszczeteustawaoprzeciwdzialaniunarkomanii.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:28:47.049065,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 085b8ff9-1d19-4940-8fec-39afd3a81ca5,"Postępowania wszczęte rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/085b8ff9-1d19-4940-8fec-39afd3a81ca5/download/postepowaniawszczeterozbojnicze.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:29:32.815532,2017-03-16T12:30:31.877114,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 464e2592-3e6b-4bce-b81a-b0bb939066e1,Postępowania wszczęte przestępstwa korupcyjne wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/464e2592-3e6b-4bce-b81a-b0bb939066e1/download/postepowaniawszczetekorupcyjne.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:30:20.724231,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 86bec4a6-9732-42a8-8bcc-5cbaaecc19e4,Postępowania wszczęte przestępstwa gospodarcze wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/86bec4a6-9732-42a8-8bcc-5cbaaecc19e4/download/postepowaniawszczetegospodarcze.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:30:57.005106,2017-03-16T12:31:56.943934,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji a7b404d2-317f-4061-93d5-601691ff6b39,Postępowania wszczęte przestępstwa drogowe wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/a7b404d2-317f-4061-93d5-601691ff6b39/download/postepowaniawszczetedrogowe.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:31:45.308033,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji dcbccb57-be46-4477-a7ff-2116693f6685,Postępowania wszczęte nietrzeźwi kierujący w ruchu drogowym wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/dcbccb57-be46-4477-a7ff-2116693f6685/download/postepowaniawszczetenietrzezwikierjacywruchudrogowym.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:32:52.827676,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 544c06f0-595c-4531-8840-9d0083bf33f9,Sprawozdania operatywne za 2017 rok,Zbiór sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/38915fdc-2899-4b07-a593-a5413865604f/resource/544c06f0-595c-4531-8840-9d0083bf33f9/download/Sprawozdania-operatywne-za-2017-rok.zip,XLS,sprawozdanie tabelaryczne,,2017-03-10T14:40:30.147373,2017-03-21T14:02:45.256590,sprawozdania-operatywne-z-wykonania-budzetu-panstwa,Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa,"Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie sprawozdawczym, natomiast sprawozdanie roczne pięć miesięcy po zakończeniu roku. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format XLS, XLSX)",biznes_gospodarka,2017-03-10T13:20:23.443218,2018-01-02T14:41:13.670730,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 51c246ca-2f70-4c64-8fde-9b7df5e383ee,Sprawozdania operatywne za 2016 rok,Zbiór sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/38915fdc-2899-4b07-a593-a5413865604f/resource/51c246ca-2f70-4c64-8fde-9b7df5e383ee/download/MBP2MONITORINGPORTALDanePubliczne.gov.plSprawozdania-operatywne2016Sprawozdanie-operatywne-2016.zip,XLS,"sprawozdanie tabelaryczne,archiwum ZIP",,2017-03-10T14:33:21.448242,2017-03-10T16:16:39.659784,sprawozdania-operatywne-z-wykonania-budzetu-panstwa,Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa,"Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie sprawozdawczym, natomiast sprawozdanie roczne pięć miesięcy po zakończeniu roku. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format XLS, XLSX)",biznes_gospodarka,2017-03-10T13:20:23.443218,2018-01-02T14:41:13.670730,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 00086216-cedc-47f5-97f4-7e45941b15e8,Sprawozdania operatywne za 2015 rok,Zbiór sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/38915fdc-2899-4b07-a593-a5413865604f/resource/00086216-cedc-47f5-97f4-7e45941b15e8/download/MBP2MONITORINGPORTALDanePubliczne.gov.plSprawozdania-operatywne2015Sprawozdanie-operatywne-2015.zip,XLS,"sprawozdanie tabelaryczne,archiwum ZIP",,2017-03-10T14:27:35.768408,2017-03-10T14:27:38.403844,sprawozdania-operatywne-z-wykonania-budzetu-panstwa,Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa,"Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie sprawozdawczym, natomiast sprawozdanie roczne pięć miesięcy po zakończeniu roku. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format XLS, XLSX)",biznes_gospodarka,2017-03-10T13:20:23.443218,2018-01-02T14:41:13.670730,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 6c3d6136-6f6d-4f9e-827d-e705bdefd6e4,Ranking 2015,"Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy od 1995 r. przygotowuje ranking przedsiębiorstw rolniczych powstałych z majątku Skarbu Państwa (byłych PGR) oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych.Ranking ten stanowi uszeregowanie przedsiębiorstw (gospodarstw) według ściśle określonego kryterium, co pozwala nie tylko na porównanie wyników, ale również znalezienie uczestnikom rankingu odpowiednich partnerów do przyszłej współpracy, oraz uczenia się od najlepszych.Obecnie zakończono dwudziestą drugą edycją ""Rankingu 300"", w której prezentowane są wyniki finansowe najlepszych przedsiębiorstw rolnychi rybackich w 2015 roku. ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d8510f1c-e9a7-42ed-8470-5e3d2c56446c/resource/6c3d6136-6f6d-4f9e-827d-e705bdefd6e4/download/ranking-2015.xls,XLS,"ranking,raport,analiza",,2017-07-11T08:45:12.831581,,ranking-300-najlepszych-przedsiebiorstw-rolnych,Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych,"Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych (Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa) od 1995 r. przygotowuje ranking najlepszych przedsiębiorstw rolniczych oraz gospodarstw rybackich. Ranking ten stanowi uszeregowanie przedsiębiorstw (gospodarstw) według ściśle określonego kryterium, co pozwala na obiektywną ocenę uzyskanych wyników finansowych. Publikacja rankingu pozwala jego uczestnikom na znalezienie odpowiednich partnerów do przyszłej współpracy, oraz innym przedsiębiorcom na uczenie się od najlepszych. Obecnie zakończono dwudziestą drugą edycją ""Rankingu 300"", w której prezentowane są wyniki finansowe najlepszych przedsiębiorstw rolnych i rybackich w 2015 roku.",rolnictwo,2017-03-08T11:08:57.414287,2017-07-11T06:46:19.319321,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 75f9d108-f316-4c77-a4be-8064dc24221f,Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2015 roku – wyniki badań w systemie AGROKOSZTY,"Celem artykułu jest analiza wyników ekonomicznych jęczmienia jarego, kukurydzy na ziarno, ziemniaków jadalnych, łubinu słodkiego, grochu pastewnego oraz soi w 2015 roku w gospodarstwach o różnej skali produkcji tych produktów. Badania przeprowadzono w gospodarstwach towarowych, czyli takich, które swoją produkcję przeznaczają na sprzedaż. Jednostki te mają charakter przedsiębiorstw. Na wyniki badanych produktów wpływ miał potencjał produkcyjny gospodarstw, czyli zasoby ziemi, pracy i kapitału, ich jakość oraz sposób wykorzystania, ale były także uzależnione od warunków zewnętrznych (np. rynkowych, pogodowych). Następstwem zróżnicowania kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz kosztu zaanga-żowania w proces produkcji własnych czynników wytwórczych jest zróżnicowanie kosztów ekonomicznych. Z badań wynika, że najwyższe odnotowano przy uprawie na małą skalę ziem-niaków jadalnych, łubinu słodkiego, grochu pastewnego i soi. Natomiast przy uprawie na skalę średnią – jęczmienia jarego i kukurydzy. Wraz ze wzrostem skali uprawy dochód z działalności z tytułu zarządzania bez dopłat, należny rolnikowi jako przedsiębiorcy, na ogół zwiększał się, ewentualnie malała strata. Stratę powstałą w procesie produkcji pokryły dopłaty. Wyniki badań wskazują na przewagę dużej skali, chociaż ujawniała się ona na różnych poziomach rachunku ekonomicznego. ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/eda6dc69-a022-434c-875c-008e10dfe148/resource/75f9d108-f316-4c77-a4be-8064dc24221f/download/Koszty-i-dochody-prod.-w-2015r.---w.-bada-w-syst-AGROKOSZTY.doc,DOC,artykuł,,2017-07-11T09:07:49.124509,,agrokoszty,KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2014 ROKU – WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY,"Głównym celem artykułu jest analiza wyników produkcyjnych i ekonomicznych buraków cukrowych oraz mleka krowiego i żywca wołowego w 2014 roku w gospodarstwach o różnej skali produkcji tych produktów. Badania przeprowadzono w gospodarstwach towarowych, które mają większe możliwości rozwoju. Na wyniki badanych produktów wpływ miał potencjał produkcyjny gospodarstw, czyli zasoby ziemi, pracy i kapitału, ich jakość oraz sposób wykorzystania, ale były także uzależnione od zewnętrznych warunków funkcjonowania, np. pogodowych, rynkowych. Oddziaływania te skutkowały różnym stopniem zmian w zakresie wolumenu produkcji, kosztów jednostkowych oraz cen realizacji poszczególnych produktów. Konsekwencją zróżnicowania w wydzielonych przedziałach skali produkcji, wyników produkcyjnych i cenowych oraz poniesionych kosztów było zróżnicowanie opłacalności produkcji, rozumianej jako różnica między wartością produkcji a kosztami jej odpowiadającymi oraz jako iloraz wartości produkcji i kosztów ujęty procentowo. Badania wykazały, że korzyści wynikające ze wzrostu skali produkcji są wyraźnie widoczne. Większy rozmiar produkcji pozwala na generowanie wyższych dochodów, a ponadto ze względu na wyższy poziom specjalizacji i mechanizacji prowadzonych prac wiąże się ze znacznie niższymi nakładami pracy. Skutkiem jest wyższa dochodowość pracy. W efekcie można oczekiwać pokrycia alternatywnego kosztu ziemi i kapitału.",rolnictwo,2017-03-08T10:40:48.798477,2017-07-11T07:08:35.973124,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy a6d51bf9-706a-454a-96c6-c9ef52d737d0,Zestawienie danych AGROKOSZTY,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/eda6dc69-a022-434c-875c-008e10dfe148/resource/a6d51bf9-706a-454a-96c6-c9ef52d737d0/download/Tabele-1-12.xlsx,XLSX,"analiza,zestawienie,dane",,2017-07-11T09:08:36.001631,,agrokoszty,KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2014 ROKU – WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY,"Głównym celem artykułu jest analiza wyników produkcyjnych i ekonomicznych buraków cukrowych oraz mleka krowiego i żywca wołowego w 2014 roku w gospodarstwach o różnej skali produkcji tych produktów. Badania przeprowadzono w gospodarstwach towarowych, które mają większe możliwości rozwoju. Na wyniki badanych produktów wpływ miał potencjał produkcyjny gospodarstw, czyli zasoby ziemi, pracy i kapitału, ich jakość oraz sposób wykorzystania, ale były także uzależnione od zewnętrznych warunków funkcjonowania, np. pogodowych, rynkowych. Oddziaływania te skutkowały różnym stopniem zmian w zakresie wolumenu produkcji, kosztów jednostkowych oraz cen realizacji poszczególnych produktów. Konsekwencją zróżnicowania w wydzielonych przedziałach skali produkcji, wyników produkcyjnych i cenowych oraz poniesionych kosztów było zróżnicowanie opłacalności produkcji, rozumianej jako różnica między wartością produkcji a kosztami jej odpowiadającymi oraz jako iloraz wartości produkcji i kosztów ujęty procentowo. Badania wykazały, że korzyści wynikające ze wzrostu skali produkcji są wyraźnie widoczne. Większy rozmiar produkcji pozwala na generowanie wyższych dochodów, a ponadto ze względu na wyższy poziom specjalizacji i mechanizacji prowadzonych prac wiąże się ze znacznie niższymi nakładami pracy. Skutkiem jest wyższa dochodowość pracy. W efekcie można oczekiwać pokrycia alternatywnego kosztu ziemi i kapitału.",rolnictwo,2017-03-08T10:40:48.798477,2017-07-11T07:08:35.973124,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 5c407b74-ea71-4bb6-b759-37b41b711ec9,Wykaz placówek oraz jednostek podległych Urzędowi Morskiemu w Gdyni,Dane teleadresowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4b5d6e13-f8fa-43ac-8d56-f60337d62cc5/resource/5c407b74-ea71-4bb6-b759-37b41b711ec9/download/WykazplacowekUMGdynia.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-11-08T13:02:45.533421,,wykaz-placowek-urzedow-morskich-kapitanaty-bosmanaty-inspektoraty-ochrony-wybrzeza-latarnie-morskie,"Wykaz placówek Urzędów Morskich oraz Kapitanatów, Bosmanatów, Inspektoratów Ochrony Wybrzeża, Latarni Morskich","DANE TELEADRESOWE: Kapitanaty Portów, Bosmanaty Portów, Inspektoraty Ochrony Wybrzeża, Latarnie Morskie.",administracja_publiczna,2017-03-08T08:31:41.747338,2017-11-15T13:47:40.965629,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 7174cdd7-d382-4bf7-96ce-57acd8032c0c,Wykaz placówek oraz jednostek podległych Urzędowi Morskiemu w Słupsku,Dane teleadresowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4b5d6e13-f8fa-43ac-8d56-f60337d62cc5/resource/7174cdd7-d382-4bf7-96ce-57acd8032c0c/download/WykazplacowekUMSlupsk.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-03-08T09:37:39.675707,2017-03-08T09:37:42.685423,wykaz-placowek-urzedow-morskich-kapitanaty-bosmanaty-inspektoraty-ochrony-wybrzeza-latarnie-morskie,"Wykaz placówek Urzędów Morskich oraz Kapitanatów, Bosmanatów, Inspektoratów Ochrony Wybrzeża, Latarni Morskich","DANE TELEADRESOWE: Kapitanaty Portów, Bosmanaty Portów, Inspektoraty Ochrony Wybrzeża, Latarnie Morskie.",administracja_publiczna,2017-03-08T08:31:41.747338,2017-11-15T13:47:40.965629,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 128f4916-bb8a-4ccf-a949-823d6f285a5a,Wykaz placówek oraz jednostek podległych Urzędowi Morskiemu w Szczecinie,dane teleadresowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4b5d6e13-f8fa-43ac-8d56-f60337d62cc5/resource/128f4916-bb8a-4ccf-a949-823d6f285a5a/download/WykazplacowekUMSzczecin.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-11-15T14:47:08.627613,,wykaz-placowek-urzedow-morskich-kapitanaty-bosmanaty-inspektoraty-ochrony-wybrzeza-latarnie-morskie,"Wykaz placówek Urzędów Morskich oraz Kapitanatów, Bosmanatów, Inspektoratów Ochrony Wybrzeża, Latarni Morskich","DANE TELEADRESOWE: Kapitanaty Portów, Bosmanaty Portów, Inspektoraty Ochrony Wybrzeża, Latarnie Morskie.",administracja_publiczna,2017-03-08T08:31:41.747338,2017-11-15T13:47:40.965629,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 96f34df3-50ef-4b6e-a36b-59301daf8141,Wysokość budżetu cz. 24 – KiODN – 2015 (csv),,http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20170307_Wysokosc_budzetu_cz-24-KiODN-2015.csv,CSV,dokument,,2017-03-07T13:21:05.227963,2017-03-07T13:21:06.716586,mkidn-budzet-mkidn,Budżet MKiDN,Budżet ministerstwa,administracja_publiczna,2017-03-07T11:55:45.583626,2017-03-07T12:29:06.456715,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego c6ec2b1c-d9e9-4e91-9cc7-afbd6937485c,Wysokość budżetu cz. 24 – KiODN – 2016 (csv),,http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20170307_Wysokosc_budzetu_cz-24-KiODN-2016.csv,CSV,dokument,,2017-03-07T13:21:06.280166,2017-03-07T13:21:07.723946,mkidn-budzet-mkidn,Budżet MKiDN,Budżet ministerstwa,administracja_publiczna,2017-03-07T11:55:45.583626,2017-03-07T12:29:06.456715,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1f523734-2e0e-43eb-b63d-c5418ea37e6e,Wysokość budżetu cz. 24 – KiODN – 2017 (csv),,http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20170307_Wysokosc_budzetu_cz-24-KiODN-2017.csv,CSV,dokument,3,2017-03-07T13:27:14.331788,2017-03-07T13:27:15.030286,mkidn-budzet-mkidn,Budżet MKiDN,Budżet ministerstwa,administracja_publiczna,2017-03-07T11:55:45.583626,2017-03-07T12:29:06.456715,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1f020d7c-003f-406e-82ae-39c7d99a5096,Zbiór numeracji adresowej w postaci pliku XML,Plik XML zawierający punkty adresowe zlokalizowane na terenie Gminy Odrzywół,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2489c97f-8ad2-4a88-9d8d-fc1883de542b/resource/1f020d7c-003f-406e-82ae-39c7d99a5096/download/RejestrpunktowadresowyGminaOdrzywol-stanna02032017.xml,XML,Plik XML,3,2017-03-06T16:50:16.471968,2017-03-06T16:50:17.944876,wykaz-punktow-adresowych,Wykaz punktów adresowych,Zbiór punktów adresowych zlokalizowanych na terenie Gminy Odrzywół. Wizualizacja dostępna w postaci portalu mapowego dostępnego pod adresem http://portal.odrzywol.eu,administracja_publiczna,2017-03-06T15:45:53.754936,2017-03-06T15:53:00.768553,urzad-gminy-w-odrzywole,Urząd Gminy w Odrzywole 8a778f01-f7fd-4380-b0f0-e1faab832337,Wykaz punktów adresowych w postaci pliku CSV,"Plik CSV zawierający wykaz miejscowości, ulic i numerów porządkowych nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Odrzywół",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2489c97f-8ad2-4a88-9d8d-fc1883de542b/resource/8a778f01-f7fd-4380-b0f0-e1faab832337/download/Wykazpunktowadresowychgminy20170302.csv,CSV,Plik CSV,3,2017-03-06T16:52:57.405278,2017-03-06T16:52:59.474889,wykaz-punktow-adresowych,Wykaz punktów adresowych,Zbiór punktów adresowych zlokalizowanych na terenie Gminy Odrzywół. Wizualizacja dostępna w postaci portalu mapowego dostępnego pod adresem http://portal.odrzywol.eu,administracja_publiczna,2017-03-06T15:45:53.754936,2017-03-06T15:53:00.768553,urzad-gminy-w-odrzywole,Urząd Gminy w Odrzywole 0d7f5fc4-78ac-4452-b820-9350a1b82e56,Umowy z osobami prawnymi_luty 2017 ,Ewidencja umów zawieranych z osobami prawnymi ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/0d7f5fc4-78ac-4452-b820-9350a1b82e56/download/Ewidencja-umowosoby-prawneluty2017.xlsx,XLSX,plik xls,,2017-02-28T11:18:24.292138,2017-02-28T11:18:26.713892,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii fe0da1cb-099d-464a-851e-b3c6f6605083,Umowy z osobami fizycznymi - luty 2017 r. ,Zestawienie umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/fe0da1cb-099d-464a-851e-b3c6f6605083/download/Ewidencjaumowosobyfizyczne20170228.xlsx,XLSX,plik xls,2,2017-02-28T11:19:44.653006,2017-02-28T11:19:49.425533,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 987327b9-9727-458f-b74f-4842ccda59ac,Umowy w ramach POIiŚ i POPT - luty 2017 r. ,Umowy zawierane przez Ministerstwo Energii w ramach funduszy europejskich: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/987327b9-9727-458f-b74f-4842ccda59ac/download/EwidencjaumowPOIiSPOPT20170228.xlsx,XLSX,plik xls,2,2017-02-28T11:21:48.120563,2017-02-28T11:21:49.524552,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 2471e036-2675-43c0-9d5f-f376091cc96a,Ewidencja umów zawieranych z osobami fizycznymi stan na dzień 21 marca 2017 r. ,Ewidencja umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi stan na dzień 21 marca 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/2471e036-2675-43c0-9d5f-f376091cc96a/download/Osobyfizyczne21marca2017.xls,XLS,pliki xls,,2017-03-27T10:35:35.956242,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 51831b46-ff5c-4520-a459-83b7dc227747,Ewidencja umów zawieranych z osobami prawnymi stan na dzień 21 marca 2017 r. ,Ewidencja umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami prawnymi stan na dzień 21 marca 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/51831b46-ff5c-4520-a459-83b7dc227747/download/Osobyprawne21marca2017.xls,XLS,pliki xls,,2017-03-27T10:37:10.897824,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 4e34c674-ec2d-488e-8283-5e9655485e98,Umowy zawierane przez Ministerstwo Energii w ramach funduszy europejskich: POIiŚ oraz POPT - stan na dzień 21 marca 2017 r. .,Umowy zawierane przez Ministerstwo Energii w ramach funduszy europejskich: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/4e34c674-ec2d-488e-8283-5e9655485e98/download/OsobyprawnePOPTPOIS21marca2017.xls,XLS,pliki xls,,2017-03-27T10:40:21.830500,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 1b7ff701-8c92-45f1-9282-66122ac04397,Ewidencja umów POIiŚ i POPT stan na dzień 18 maja 2017 r. ,Umowy zawierane przez Ministerstwo Energii w ramach funduszy europejskich: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/1b7ff701-8c92-45f1-9282-66122ac04397/download/EwidencjaumowPOISPOPTmaj2017.xls,XLS,plik .xls,,2017-07-10T15:04:54.787375,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 778b13b4-c9da-4e41-880d-d3e640b4195f,Umowy z osobami fizycznymi stan na dzień 18 maja 2017 r. ,Zestawienie umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi stan na dzień 18 maja 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/778b13b4-c9da-4e41-880d-d3e640b4195f/download/Ewidencjaumowosobyfizycznemaj-2017.xls,XLS,plik. xls,,2017-07-10T15:06:51.533328,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii d78b13ae-48b6-4e66-a45f-aa9e188fba2f,Umowy z osobami prawnymi stan na 18 maja 2017 r. ,Ewidencja umów zawieranych z osobami prawnymi stan na dzień 18 maja 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/d78b13ae-48b6-4e66-a45f-aa9e188fba2f/download/Ewidencjaumowprawnych-maj-2017.xls,XLS,plik. xls,,2017-07-10T15:09:05.843772,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 9eae2167-2cb2-410b-b9c4-3e3d6a0ff7b8,Ewidenacja umów zawieranych w ramach POIŚ i POPT - stan na dzień 19 czerwca 2017 r. ,Umowy zawierane przez Ministerstwo Energii w ramach funduszy europejskich: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/9eae2167-2cb2-410b-b9c4-3e3d6a0ff7b8/download/EwidencjaczerwiecPOISPOPT.xls,XLS,plik .xls,,2017-07-10T15:12:56.201957,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii f2313151-ef60-4fc5-936b-cef985f1b1c5,Umowy z osobami fizycznymi stan na dzień 19 czerwca 2017 r. ,Zestawienie umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi stan na dzień 19 czerwca 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/f2313151-ef60-4fc5-936b-cef985f1b1c5/download/Ewidencja-umow-czerwiec--2107--fizyczne.xls,XLS,plik .xls,,2017-07-10T15:14:59.029300,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii e0b32f6d-e0d4-4234-9d68-9d658da8705f,umowy zawierane z osobami prawnymi - czerwiec 2017 r. ,Ewidencja umów zawieranych z osobami prawnymi stan na dzień 19 czerwca 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/e0b32f6d-e0d4-4234-9d68-9d658da8705f/download/Ewidencjaczerwiecosprawne.xls,XLS,plik .xls,,2017-07-10T15:19:14.092286,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 10e96eb1-3cee-470c-ac33-386907799457,GeoLOG,"Aplikacja mobilna GeoLOG korzysta z usług mapowych serwowanych przez CBDG. Można do niej również wczytać dane (WMS) z innych geoportali. Aplikacja GeoLog jest narzędziem uniwersalnymi, dlatego może być również używana na komputerach stacjonarnych. Informacje na temat dostępnych warstw informacyjnych http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/info/pl/info",https://geolog.pgi.gov.pl/,HTML,"mapy,mapy geologiczne",,2017-02-23T11:45:32.006817,2017-02-23T11:45:32.836357,mapy-geologiczne-polski,Mapy Geologiczne Polski,Cyfrowe mapy geologiczne Polski w skalach od 1:1 000 000 do 1:10 000,srodowisko,2017-02-23T10:42:20.061985,2017-12-13T13:59:07.286918,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 93f8768d-33e6-4f66-ad25-6d6a1143c10b,Geologiczne usługi mapowe WMS i WFS,Serwer danych przestrzennych CBDG publikuje usługi mapowe w międzynarodowych standardach udostępniania map - WMS i WFS.,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,HTML,"WMS,WFS,mapy,mapy geologiczne",,2017-02-23T11:47:02.415023,2017-02-23T11:47:03.645962,mapy-geologiczne-polski,Mapy Geologiczne Polski,Cyfrowe mapy geologiczne Polski w skalach od 1:1 000 000 do 1:10 000,srodowisko,2017-02-23T10:42:20.061985,2017-12-13T13:59:07.286918,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy fc07c328-9d27-4c21-b444-e5588a875416,Wyszukiwarka systemu Infogeoskarb,"Aplikacja internetowa systemu Infogeoskarb pozwala na wyszukanie informacji o dokumentacjach geologicznych i hydrogeologicznych, o zakresie i kosztach prac geologicznych, o historii złoża oraz o prawach dostępu do poszczególnych dokumentów geologicznych.",http://igs.pgi.gov.pl/,HTML,raporty,,2017-02-23T08:16:58.235027,2017-02-23T08:16:59.465821,infogeoskarb,Infogeoskarb,"Infogeoskarb to system gromadzący informacje dotyczące złóż kopalin oraz obiektów hydrogeologicznych zawartych w archiwalnych dokumentacjach geologicznych.Infogeoskarb łączy w jeden system dane pochodzące z najważniejszych baz danych geologicznych:Systemem Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS,Centralna Baza Danych Geologicznych CBDGBaza Danych Hydrogeologicznych Bank Hydro.",srodowisko,2017-02-23T07:16:15.846227,2017-10-03T10:35:40.178845,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy aee3a9c7-d4cc-4a14-b365-d615af230029,CBDG Menedżer pobierania,"Menedżer pobierania plików pozwala bezpłatnie pobrać geologiczne dane przestrzenne w formacie SHP. Pobieranie plików możliwe jest dla tematycznych warstw informacyjnych, które przygotowano w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB. Do pobrania pliki MIDAS - obszary górnicze, MIDAS - tereny górnicze, MIDAS - złoża kopalin.",http://dm.pgi.gov.pl,HTML,pliki shp,,2017-02-23T08:07:10.673998,2017-02-23T08:07:11.076128,system-gospodarki-i-ochrony-bogactw-mineralnych-midas,System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych (MIDAS),"Zadaniem systemu MIDAS jest gromadzenie i udostępnianie informacji o złóżach, obszarach górniczych i terenach górniczych oraz umożliwienie gromadzenia informacji o koncesjach. System stanowi wsparcie przy tworzeniu Bilansu Zasobu Kopalin co należy do statutowych obowiązków PIG-PIB (pgig, art. 162, ust. 1, pkt 5) oraz jest narzędziem wypełniającym zapisy Ustawy pgig art. 162, ust. 1, pkt 8 i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r.",srodowisko,2017-02-23T07:03:38.560408,2017-12-13T13:57:19.059595,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 5f00a1da-af04-4f78-97f3-6d991f56cb52,"Surowce - złoża, obszary i tereny górnicze w aplikacji mobilnej GeoLOG",,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/midas.json,JSON,dane przestrzenne,,2017-10-04T10:29:15.801546,,system-gospodarki-i-ochrony-bogactw-mineralnych-midas,System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych (MIDAS),"Zadaniem systemu MIDAS jest gromadzenie i udostępnianie informacji o złóżach, obszarach górniczych i terenach górniczych oraz umożliwienie gromadzenia informacji o koncesjach. System stanowi wsparcie przy tworzeniu Bilansu Zasobu Kopalin co należy do statutowych obowiązków PIG-PIB (pgig, art. 162, ust. 1, pkt 5) oraz jest narzędziem wypełniającym zapisy Ustawy pgig art. 162, ust. 1, pkt 8 i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r.",srodowisko,2017-02-23T07:03:38.560408,2017-12-13T13:57:19.059595,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 6d8663a4-f8dd-449e-8da4-c9957444a008,"Surowce - złoża, obszary i tereny górnicze - usługa przeglądania WMS","Surowce - złoża, obszary i tereny górnicze. Adres usługi WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/midas/MapServer/WMSServer",http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-10-04T10:32:14.690619,,system-gospodarki-i-ochrony-bogactw-mineralnych-midas,System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych (MIDAS),"Zadaniem systemu MIDAS jest gromadzenie i udostępnianie informacji o złóżach, obszarach górniczych i terenach górniczych oraz umożliwienie gromadzenia informacji o koncesjach. System stanowi wsparcie przy tworzeniu Bilansu Zasobu Kopalin co należy do statutowych obowiązków PIG-PIB (pgig, art. 162, ust. 1, pkt 5) oraz jest narzędziem wypełniającym zapisy Ustawy pgig art. 162, ust. 1, pkt 8 i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r.",srodowisko,2017-02-23T07:03:38.560408,2017-12-13T13:57:19.059595,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 28515243-c3b4-4a18-b2ef-033bbb33370a,Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2016,"Kompletne zestawienie 13 767 złóż kopalin jest przedstawione w postaci tabel uzupełnionych informacjami opisowymi. Kopaliny podzielone są na grupy, na podstawie ich przydatności surowcowej. Wewnątrz grup dane prezentowane są w układzie administracyjnym lub jak w przypadku złóż węgla kamiennego oraz złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w podziale regionalnym. Uzupełnieniem informacji zawartych w opracowaniu tabelaryczno-tekstowym jest komplet map prezentujących rozmieszczenie złóż kopalin objętych własnością górniczą oraz innych ważniejszych grup kopalin.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f1dcd8dd-c8bc-4f2d-8a41-ee8748b47c19/resource/28515243-c3b4-4a18-b2ef-033bbb33370a/download/bilans2016.pdf,PDF,raport,,2017-10-03T13:14:22.599914,,system-gospodarki-i-ochrony-bogactw-mineralnych-midas,System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych (MIDAS),"Zadaniem systemu MIDAS jest gromadzenie i udostępnianie informacji o złóżach, obszarach górniczych i terenach górniczych oraz umożliwienie gromadzenia informacji o koncesjach. System stanowi wsparcie przy tworzeniu Bilansu Zasobu Kopalin co należy do statutowych obowiązków PIG-PIB (pgig, art. 162, ust. 1, pkt 5) oraz jest narzędziem wypełniającym zapisy Ustawy pgig art. 162, ust. 1, pkt 8 i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r.",srodowisko,2017-02-23T07:03:38.560408,2017-12-13T13:57:19.059595,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 9a4a40b8-6780-4e49-9af6-fdd8d5a9f0be,CBDG Menedżer pobierania,"Menedżer pobierania plików pozwala bezpłatnie pobrać geologiczne dane przestrzenne w formacie SHP. Pobieranie plików możliwe jest dla tematycznych warstw informacyjnych, które przygotowano w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB.",http://dm.pgi.gov.pl/,HTML,pliki shp,,2017-07-13T08:44:39.239003,,rejestr-obszarow-gorniczych-rog,Rejestr Obszarów Górniczych (ROG),"Rejestr Obszarów Górniczych (ROG) stanowi szczegółową ewidencję obszarów i terenów górniczych wyznaczonych w Polsce. Prowadzony jest w księgach rejestrowych oraz w aktualizowanej na bieżąco, ogólnodostępnej bazie danych MIDAS (podsystem Rejestr Obszarów Górniczych). Informacje dotyczące obszarów i terenów górniczych gromadzone są w bazie ROG w postaci danych opisowych (nazwa, powierzchnia, położenie administracyjne, status – aktualny lub zniesiony, numer w rejestrze, nazwa złoża i rodzaj kopaliny) oraz danych przestrzennych (kontury obszarów i terenów górniczych). Ponadto, baza ROG udostępnia szczegóły decyzji ustanawiających, zmieniających i likwidujących obszary i tereny górnicze (data wydania, wydawca, termin ważności) wraz z informacjami o przedsiębiorcach eksploatujących kopaliny w granicach wyznaczonych obszarów górniczych.",srodowisko,2017-02-23T07:00:46.356396,2017-12-13T13:56:12.671250,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 0763b167-8446-4999-9b04-2ebff577a400,"Surowce - złoża, obszary i tereny górnicze w aplikacji mobilnej GeoLOG",,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/midas.json,JSON,dane przestrzenne,,2017-10-04T10:27:24.631895,,rejestr-obszarow-gorniczych-rog,Rejestr Obszarów Górniczych (ROG),"Rejestr Obszarów Górniczych (ROG) stanowi szczegółową ewidencję obszarów i terenów górniczych wyznaczonych w Polsce. Prowadzony jest w księgach rejestrowych oraz w aktualizowanej na bieżąco, ogólnodostępnej bazie danych MIDAS (podsystem Rejestr Obszarów Górniczych). Informacje dotyczące obszarów i terenów górniczych gromadzone są w bazie ROG w postaci danych opisowych (nazwa, powierzchnia, położenie administracyjne, status – aktualny lub zniesiony, numer w rejestrze, nazwa złoża i rodzaj kopaliny) oraz danych przestrzennych (kontury obszarów i terenów górniczych). Ponadto, baza ROG udostępnia szczegóły decyzji ustanawiających, zmieniających i likwidujących obszary i tereny górnicze (data wydania, wydawca, termin ważności) wraz z informacjami o przedsiębiorcach eksploatujących kopaliny w granicach wyznaczonych obszarów górniczych.",srodowisko,2017-02-23T07:00:46.356396,2017-12-13T13:56:12.671250,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 429cd6e7-f168-4240-8759-4be8a5886929,"Surowce - złoża, obszary i tereny górnicze - usługa przeglądania WMS","Surowce - złoża, obszary i tereny górnicze. Adres usługi WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/midas/MapServer/WMSServer",http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-10-04T10:35:10.632454,,rejestr-obszarow-gorniczych-rog,Rejestr Obszarów Górniczych (ROG),"Rejestr Obszarów Górniczych (ROG) stanowi szczegółową ewidencję obszarów i terenów górniczych wyznaczonych w Polsce. Prowadzony jest w księgach rejestrowych oraz w aktualizowanej na bieżąco, ogólnodostępnej bazie danych MIDAS (podsystem Rejestr Obszarów Górniczych). Informacje dotyczące obszarów i terenów górniczych gromadzone są w bazie ROG w postaci danych opisowych (nazwa, powierzchnia, położenie administracyjne, status – aktualny lub zniesiony, numer w rejestrze, nazwa złoża i rodzaj kopaliny) oraz danych przestrzennych (kontury obszarów i terenów górniczych). Ponadto, baza ROG udostępnia szczegóły decyzji ustanawiających, zmieniających i likwidujących obszary i tereny górnicze (data wydania, wydawca, termin ważności) wraz z informacjami o przedsiębiorcach eksploatujących kopaliny w granicach wyznaczonych obszarów górniczych.",srodowisko,2017-02-23T07:00:46.356396,2017-12-13T13:56:12.671250,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 0b05cd08-7603-4868-a552-0d4e58b50ff4,"Osobowy ruch graniczny w 2016 roku - liczba cudzoziemców, którzy wyjechali do RP",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/0b05cd08-7603-4868-a552-0d4e58b50ff4/download/Osobowy-ruch-graniczny-w-2016-roku---liczba-cudzoziemcow-ktorzy-wjechali-do-RP.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:42:16.039867,2017-02-21T14:42:18.143394,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2018-02-05T14:50:19.174742,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 69226928-9a2b-4362-a804-b83231f2f824,"Liczba osób, które wjechały do Polski w trakcie przywrócenia kontroli granicznej (w okresie od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 roku) - liczba przekroczeń na odcinkach granicy wewnętrznej UE",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/69226928-9a2b-4362-a804-b83231f2f824/download/Liczba-osob-ktore-wjechaly-do-Polski-w-trakcie-przywrocenia-kontroli-granicznej.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:44:08.669097,2017-02-21T14:44:12.163447,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2018-02-05T14:50:19.174742,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej a541e8b5-65b4-42de-890c-ea1e34ad0f47,Osobowy ruch graniczny w 2016 roku - liczba przekroczeń ob. RP i cudzoziemców,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/a541e8b5-65b4-42de-890c-ea1e34ad0f47/download/Osobowy-ruch-graniczny-w-2016-roku-liczba-przekroczen-ob-RP-i-cudzoziemcow.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:45:23.957401,2017-02-21T14:45:26.907685,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2018-02-05T14:50:19.174742,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 15c33a12-2ab4-4eb8-bef4-6bb26801cdb2,Ruch graniczny środków transportu drogowego w I kwartale 2017 roku,,http://2srodkitransportu.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:20:51.937318,,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2018-02-05T14:50:19.174742,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej a9f53feb-0fb8-4c19-aa6d-cf8c5478d7bc,"Osobowy ruch graniczny w I kwartale 2017 roku - liczba cudzoziemców, którzy wjechali do RP",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/a9f53feb-0fb8-4c19-aa6d-cf8c5478d7bc/download/1aosruchgrcudz.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:21:46.878965,,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2018-02-05T14:50:19.174742,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej f2882587-6024-4685-bf27-7124e48b324e,Osobowy ruch graniczny w I kwartale 2017 roku - liczba przekroczeń ob. RP i cudzoziemców,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/f2882587-6024-4685-bf27-7124e48b324e/download/1osobruchgraniczny.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:22:09.723341,,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2018-02-05T14:50:19.174742,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej a0102f04-e047-46d8-af34-f9b78d337858,Osobowy ruch graniczny w I półroczu 2017 roku - liczba przekroczeń ob. RP i cudzoziemców,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/a0102f04-e047-46d8-af34-f9b78d337858/download/1osobruchgranicznyII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T11:48:03.836906,,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2018-02-05T14:50:19.174742,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 0c2af861-90f1-452d-a854-89b42fa83da5,"Osobowy ruch graniczny w I półroczu 2017 roku - liczba cudzoziemców, którzy wjechali do RP",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/0c2af861-90f1-452d-a854-89b42fa83da5/download/1aosruchgrcudzII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T11:48:41.899254,,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2018-02-05T14:50:19.174742,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 738d1a39-6b37-4d91-accf-3cae6fa57146,"Osobowy ruch graniczny w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku - liczba cudzoziemców, którzy wjechali do RP",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/738d1a39-6b37-4d91-accf-3cae6fa57146/download/1aosruchgrcudzIII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-10-31T14:13:53.724532,,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2018-02-05T14:50:19.174742,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej f0fa69ec-f11d-4035-8266-1564cfcc4699,Osobowy ruch graniczny w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku - liczba przekroczeń ob. RP i cudzoziemców,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/f0fa69ec-f11d-4035-8266-1564cfcc4699/download/1osobruchgranicznyIII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-10-31T14:17:10.662998,,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2018-02-05T14:50:19.174742,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 86260e13-8448-4d2c-9f1c-abd06e8c428d,Osobowy ruch graniczny styczeń-grudzień 2017 roku - liczba przekroczeń ob. RP i cudzoziemców,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/86260e13-8448-4d2c-9f1c-abd06e8c428d/download/1osobruchgranicznyI-IV2017.csv,CSV,statystyki,,2018-02-05T15:49:57.684555,,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2018-02-05T14:50:19.174742,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej fdcfc9ce-b3a8-4b04-bc54-c7c4003a9ff7,"Osobowy ruch graniczny styczeń-grudzień 2017 roku - liczba cudzoziemców, którzy wjechali do RP",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/fdcfc9ce-b3a8-4b04-bc54-c7c4003a9ff7/download/1aosruchgrcudzI-IV2017.csv,CSV,statystyki,,2018-02-05T15:50:19.204668,,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2018-02-05T14:50:19.174742,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej f01cc074-1e28-43e9-a0fa-65f4dc00c9ce,Ruch graniczny środków transportu drogowego w okresie od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 roku w trakcie przywrócenia kontroli granicznej,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/61f31acf-5fc1-4c0e-b13d-b8af5a6d3931/resource/f01cc074-1e28-43e9-a0fa-65f4dc00c9ce/download/Ruch-graniczny-rodkow-transportu-drogowego-w-trakcie-przywrocenia-kontroli-granicznej.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:35:41.864623,2017-02-21T14:35:45.447800,dane-statystyczne-dotyczace-ruchu-granicznego-srodkow-transportu,Dane statystyczne dotyczące ruchu granicznego środków transportu,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:33:39.294022,2018-02-05T14:51:08.406156,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 5eda70df-e480-49e3-95e6-b1798121ca59,Ruch graniczny środków transportu drogowego w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/61f31acf-5fc1-4c0e-b13d-b8af5a6d3931/resource/5eda70df-e480-49e3-95e6-b1798121ca59/download/Ruch-graniczny-srodkow-transportu-drogowego-w-2016-roku.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:39:23.438180,2017-02-21T14:39:30.562813,dane-statystyczne-dotyczace-ruchu-granicznego-srodkow-transportu,Dane statystyczne dotyczące ruchu granicznego środków transportu,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:33:39.294022,2018-02-05T14:51:08.406156,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 6acb9aa6-a652-4e41-aab4-a22c79e0df4a,Ruch graniczny środków transportu drogowego w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/61f31acf-5fc1-4c0e-b13d-b8af5a6d3931/resource/6acb9aa6-a652-4e41-aab4-a22c79e0df4a/download/2srodkitransportuII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T11:50:01.283765,,dane-statystyczne-dotyczace-ruchu-granicznego-srodkow-transportu,Dane statystyczne dotyczące ruchu granicznego środków transportu,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:33:39.294022,2018-02-05T14:51:08.406156,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej fc372ef0-3b3b-41f7-b1fa-dffe6c565800,Ruch graniczny środków transportu drogowego w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/61f31acf-5fc1-4c0e-b13d-b8af5a6d3931/resource/fc372ef0-3b3b-41f7-b1fa-dffe6c565800/download/2srodkitransportuIII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-10-31T14:12:50.334237,,dane-statystyczne-dotyczace-ruchu-granicznego-srodkow-transportu,Dane statystyczne dotyczące ruchu granicznego środków transportu,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:33:39.294022,2018-02-05T14:51:08.406156,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej ffec5c45-38d0-4cbc-b0db-ef7df6a569b3,Ruch graniczny środków transportu drogowego styczeń-grudzień 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/61f31acf-5fc1-4c0e-b13d-b8af5a6d3931/resource/ffec5c45-38d0-4cbc-b0db-ef7df6a569b3/download/2srodkitransportuI-IV2017.csv,CSV,statystyki,,2018-02-05T15:51:08.433216,,dane-statystyczne-dotyczace-ruchu-granicznego-srodkow-transportu,Dane statystyczne dotyczące ruchu granicznego środków transportu,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:33:39.294022,2018-02-05T14:51:08.406156,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 30b18805-fd49-4040-a29e-f5e59fd48941,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w 2016 r. - według obywatelstwa i głównych przyczyn,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/30b18805-fd49-4040-a29e-f5e59fd48941/download/Odmowy-wjazdu-cudzoziemcom-na-granicy-zewnetrznej-UE-w-2016-r-wg-obywatelstwa-i-glownych-przyczyn.cs,CSV,dane statystyczne,,2017-02-21T14:29:54.090771,2017-02-21T14:29:56.506121,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2018-02-05T14:52:28.270316,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 659fb429-442b-4ea0-afbc-4b3418992ea6,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP w trakcie przywrócenia kontroli granicznej (granica wewnętrzna) w okresie od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r. w związku ze szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/659fb429-442b-4ea0-afbc-4b3418992ea6/download/Odmowy-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-RP-w-trakcie-przywrocenia-kontroli-granicznej-granica-wewne,CSV,dane statystyczne,,2017-02-21T14:31:53.276189,2017-02-21T14:31:59.333091,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2018-02-05T14:52:28.270316,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 9331f60f-6e0b-43a4-8498-6bfa7d08da48,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/9331f60f-6e0b-43a4-8498-6bfa7d08da48/download/Odmowy-wjazdu-cudzoziemcom-na-granicy-zewnetrznej-UE.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:33:02.563383,2017-02-21T14:33:07.408003,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2018-02-05T14:52:28.270316,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 70dfa685-ca66-42ae-bfb4-90415c7b1e3b,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w I kwartale 2017 roku - według obywatelstw i głównych przyczyn,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/70dfa685-ca66-42ae-bfb4-90415c7b1e3b/download/3aodmowywgobywatelstw.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:18:57.214526,,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2018-02-05T14:52:28.270316,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 0960ebd4-f044-46ad-a65c-c7a57c42e978,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w I kwartale 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/0960ebd4-f044-46ad-a65c-c7a57c42e978/download/3Odmowywjazdu.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:19:25.610479,,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2018-02-05T14:52:28.270316,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej bb861b76-a01a-4f2a-9014-3fff99748aed,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w I półroczu 2017 roku,,http://3OdmowywjazduII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T11:51:37.010280,,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2018-02-05T14:52:28.270316,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 831c8764-c4fc-40d5-8a27-164ff344e7ec,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w I półroczu 2017 roku - według obywatelstw i głównych przyczyn,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/831c8764-c4fc-40d5-8a27-164ff344e7ec/download/3aodmowywgobywatelstwII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T11:52:25.934951,,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2018-02-05T14:52:28.270316,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej db0b2a75-9bb7-4d7d-adcf-5f400268173b,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku - według obywatelstw i głównych przyczyn,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/db0b2a75-9bb7-4d7d-adcf-5f400268173b/download/3aodmowywgobywatelstwIII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-10-31T14:09:30.240607,,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2018-02-05T14:52:28.270316,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej d17c7deb-8645-41cf-883a-a6211e422487,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/d17c7deb-8645-41cf-883a-a6211e422487/download/3OdmowywjazduIII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-10-31T14:10:18.030892,,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2018-02-05T14:52:28.270316,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej aa5f02a8-01fa-4466-a1ae-eb676a915ba2,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE styczeń-grudzień 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/aa5f02a8-01fa-4466-a1ae-eb676a915ba2/download/3OdmowywjazduI-IV2017.csv,CSV,statystyki,,2018-02-05T15:52:00.544370,,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2018-02-05T14:52:28.270316,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 3fe7abe5-fbed-4588-b912-e7322221b56d,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE styczeń-grudzień 2017 roku - według obywatelstw i głównych przyczyn,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/3fe7abe5-fbed-4588-b912-e7322221b56d/download/3aodmowywgobywatelstwI-IV2017.csv,CSV,statystyki,,2018-02-05T15:52:28.296412,,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2018-02-05T14:52:28.270316,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 1541e49f-ef60-488a-ac03-3d00f7e1a6ad,Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP złożone w 2016 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdbddbc1-3690-4d80-ac5c-98b9537ae5ff/resource/1541e49f-ef60-488a-ac03-3d00f7e1a6ad/download/Wnioski-o-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-RP-zlozone-w-2016-r.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:21:28.114217,2017-02-21T14:21:30.393148,dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-rp,Dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:19:25.439049,2018-02-05T14:55:45.329438,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej efb67bf9-0cd6-44d9-8956-ac315bc71d71,Cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdbddbc1-3690-4d80-ac5c-98b9537ae5ff/resource/efb67bf9-0cd6-44d9-8956-ac315bc71d71/download/Cudzoziemcy-ubiegajacy-si-o-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-RP-w-2016-roku.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:22:34.872401,2017-02-21T14:22:41.174578,dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-rp,Dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:19:25.439049,2018-02-05T14:55:45.329438,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 2bf85182-3187-4213-9ff2-4e79f44b9dc7,Wnioski o udzielienie ochrony międzynarodowej w RP złożone na granicy z Białorusią w PSG Terespol w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdbddbc1-3690-4d80-ac5c-98b9537ae5ff/resource/2bf85182-3187-4213-9ff2-4e79f44b9dc7/download/Wnioski-o-udzielenie-ochrony-PSG-Terespol.csv,CSV,dane statystyczne,,2017-02-21T14:26:00.068273,2017-02-23T15:45:09.450817,dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-rp,Dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:19:25.439049,2018-02-05T14:55:45.329438,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej fd35f48a-84e4-490e-b20d-62fa898dc1e4,Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP złożone na granicy z Białorusią w PSG TERESPOL w I kwartale 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdbddbc1-3690-4d80-ac5c-98b9537ae5ff/resource/fd35f48a-84e4-490e-b20d-62fa898dc1e4/download/4cwnioskiTerespol.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:15:58.406633,,dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-rp,Dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:19:25.439049,2018-02-05T14:55:45.329438,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej d9e1a2bc-ee33-449d-bc4c-acde0a18c5a0,Cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP w I kwartale 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdbddbc1-3690-4d80-ac5c-98b9537ae5ff/resource/d9e1a2bc-ee33-449d-bc4c-acde0a18c5a0/download/4acudzubiegochrmiedzynar.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:16:40.800127,,dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-rp,Dane statystyczne dotyczące wniosk