Dataset ID,Nazwa,Opis,URL,Format,Typ,5 Stars of Openness,Data utworzenia,Ostatnia modyfikacja,Dataset name,Tytuł zbioru danych,Opis zbioru danych,Kategoria zbioru danych,Data utworzenia zbioru danych,Data modyfikacji zbioru danych,Organization name,Tytuł organizacji c2f1f428-258c-4e17-9414-f329bc632fb8,Wniosek o dofinansowanie - Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej,"Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzyDziałanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej",https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/3c.-trwale-21-06-2017-r..docx,DOCX,docx,,2017-09-15T13:31:17.362683,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 73fa27f1-fe55-400e-8a0c-52491fe5cd6f,Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej,"Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzyDziałanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej",https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/05/Instrukcja_WoD_1.6_2z-1.pdf,PDF,pdf,,2017-09-15T13:32:18.002349,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 770686e1-ff27-45d5-91f2-9c6f2303d8cf,Formularz wniosku o dofinansowanie - Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnejDziałanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/wod_4_-2__2z.xlsx,XLSX,pliki xlsx,,2017-09-15T13:33:54.024720,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b0536068-1fdb-45ca-9271-45460c71e3a0,Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnejDziałanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/iw_wod_4_2_2z.pdf,PDF,pdf,,2017-09-15T13:34:43.514754,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 0fd02032-61a9-4c60-b9f6-76a389a5cd5c,Formularz wniosku o dofinansowanie - Działanie 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy,Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnejDziałanie 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/wod_4_3_2z.xlsx,XLSX,pliki xlsx,,2017-09-15T13:35:47.416096,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 555fc05a-3867-45e9-8ff6-46e5f36145be,Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - Działanie 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy,Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnejDziałanie 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/iw_wod_4_3_2z.pdf,PDF,pdf,,2017-09-15T13:36:36.252064,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej da1b2305-4053-40df-a78b-a76e18d358b6,Formularz wniosku o dofinansowanie - Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu,Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzaniaDziałanie 5.3 Środki dotyczące obrotu,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/wod-5.3-1z.xls,XLS,pliki xls,,2017-09-15T13:37:38.724115,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej d33ad8aa-cc2a-4a0a-9023-4aff4855a05c,Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu,Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzaniaDziałanie 5.3 Środki dotyczące obrotu,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/instrukcja-wod-5.3-1z.docx,DOCX,pdf,,2017-09-15T13:38:24.172282,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 7aad4014-5dde-4c20-b03b-44e30bca7486,Wzór umowy o dofinansowanie - Działanie 1.5 Inwestycje,"Priorytet 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzyDziałanie 1.5 Inwestycje",https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/05/2b-utrata-miejsca-pracy-21-06-2017-r.-1.docx,DOCX,docx,,2017-09-15T13:40:00.363771,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 6a0de432-b674-4d9c-80c9-a4798d5de6e8,Wzór umowy o dofinansowanie - Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej,"Priorytet 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzyDziałanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej",https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/05/2b-utrata-miejsca-pracy-21-06-2017-r.-1.docx,DOCX,docx,,2017-09-15T13:40:46.993328,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 72a7a231-f3f8-4c89-a01d-7f0287a5954d,Wzór umowy o dofinansowanie - Działanie 1.7 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich,"Priorytet 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzyDziałanie 1.7 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich",https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/8-ochrona-i-odbudowa-morskiej-bioroznorodnosci-26-07-2017-r-do-akceptacji.docx,DOCX,docx,,2017-09-15T13:41:48.581471,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 482f5cc1-81ad-4a40-9f45-5ba1e44dd6f9,Wzór umowy o dofinansowanie - Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów,"Priorytet 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzyDziałanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów",https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/8b-roznicowanie-i-nowe-formy-dochodow-25-07-2017-zmiana-do-akceptacji.docx,DOCX,docx,,2017-09-15T13:42:43.826567,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 33de7153-a98a-4afc-a4fd-1768b389ab0d,Wniosek o dofinansowanie - Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnejDziałanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/wzor-umowy-o-dofinansowanie.docx,DOCX,docx,,2017-09-15T13:43:40.620096,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9dc97236-46a1-4cb0-b3d3-265e991b145f,Wniosek o dofinansowanie - Działanie 4.3 – Działania prowadzone w ramach współpracy,Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnejDziałanie 4.3 – Działania prowadzone w ramach współpracy,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/umowa-o-dofinansowanie-w-ramach-wspolpracy-1.docx,DOCX,docx,,2017-09-15T13:44:36.171200,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b79f79db-8b0a-458a-a6f6-4d594dc9058d,Wniosek o dofinansowanie - Działanie 4.4 – Koszty bieżące i aktywizacja oraz Wsparcie przygotowawcze,Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnejDziałanie 4.4 – Koszty bieżące i aktywizacja oraz Wsparcie przygotowawcze,https://mgm.gov.pl/archiwum/images/rybolowstwo/Wydzia%C5%82_LSR/Zaktualizowana_umowa_o_dofinansowanie_koszty_biez%C4%85ce_i_aktywizacji_ost_3.01.17.docx,DOCX,docx,,2017-09-15T13:45:22.521445,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 04e93121-3b56-4f40-80c8-87ff33870495,Wzór wniosku o płatność- Działanie 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnejDziałanie 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/wop_4_-2__2z.xlsx,XLSX,pliki xlsx,,2017-09-15T13:47:14.097578,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 5bf07200-6dca-4175-b385-5893188b469e,Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność - Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnejDziałanie 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/iw_wop_4_2_2z.pdf,PDF,pdf,,2017-09-15T13:47:58.477545,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 4f3bfa69-b917-4282-abf4-5857cd9cdcaa,Wzór wniosku o płatność- Działanie 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy,Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Działanie 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/wop_4_3_2z.xlsx,XLSX,plik xlsx,,2017-09-15T13:48:56.277644,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3678cecb-14bf-4f65-a282-2131e2edc85a,Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność - Działanie 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy,Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Działanie 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/iw_wop_4_3_2z.pdf,PDF,pdf,,2017-09-15T13:49:32.281309,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ce40a22f-2eef-4d64-b1ae-c198789746ba,Wzór wniosku o płatność- Działanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze,Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Działanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze,https://mgm.gov.pl/archiwum/images/rybolowstwo/Wydzia%C5%82_LSR/10.01.17_Kopia_WoP_4_1z_2.xlsx,XLSX,plik xlsx,,2017-09-15T13:50:11.621751,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a310d3f4-440a-42af-839b-0938ef8484c7,Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność - Działanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze,Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Działanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze,https://mgm.gov.pl/archiwum/images/rybolowstwo/Wydzia%C5%82_LSR/IW_wop_4_1_koszty_biezace.pdf,PDF,pdf,,2017-09-15T13:51:07.613604,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 025998e4-1ead-4363-87a0-f48e8a76eee9,Wzór Biznes Planu - Priorytet 2. ,"Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy",https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/03/biznes_plan_priorytet_2_po_ryby_2014-2020.doc,DOC,doc,,2017-09-15T13:52:20.946961,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 37e2fb17-6cb5-4f80-8653-35c5bc34c33f,Wzór Biznes Planu - Priorytet 4.,Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4.doc,DOC,doc,,2017-09-15T13:52:56.346073,,program-operacyjny-rybactwo-i-morze-2014-2020-dokumenty-dla-beneficjentow,Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - dokumenty dla beneficjentów.,"wzory wniosków o dofinansowanie oraz o płatność i instrukcje ich wypełniania, wzory umów o dofinansowanie, wzory biznes planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020.",administracja_publiczna,2017-09-15T11:29:11.297975,2017-09-18T07:40:18.106196,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 88aae39d-bca9-492a-a1ea-ae5cf57ab0d3,Rejestr jednostek organizacyjnych Uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w 2017 r.,Rejestr jednostek organizacyjnych Uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej:,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fb80f2fe-a64a-4105-bae8-a32870d55c84/resource/88aae39d-bca9-492a-a1ea-ae5cf57ab0d3/download/Rejestr-jednostek-szkolacych---istotne-znaczenie-dla-BJ.csv,CSV,.csv,,2017-09-12T13:23:57.073583,,jednostki-uprawnione-do-szkolenia-ubiegajacych-sie-o-uprawnienia-na-stanowiska-istotne-dla-bjior,Jednostki uprawnione do szkolenia ubiegających się o uprawnienia na stanowiska istotne dla BJiOR,Rejestr jednostek organizacyjnych Uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.,administracja_publiczna,2017-09-12T11:22:17.437819,2017-09-12T11:24:02.183468,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 01014281-0e2a-4adf-ab21-6aa406ecfe0d,Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej w roku 2017,Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ec20a042-81c7-4f3e-8869-38a87d130d7c/resource/01014281-0e2a-4adf-ab21-6aa406ecfe0d/download/Rejestr-jednostek-szkolacych---inspektorzy-OR.csv,CSV,csv,,2017-09-12T12:14:00.270293,,jednostki-uprawnione-do-szkolenia-ubiegajacych-sie-o-uprawnienia-inspektora-ochrony-radiologicznej,Jednostki uprawnione do szkolenia ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej,Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej,administracja_publiczna,2017-09-12T10:13:00.676931,2017-09-12T10:14:01.825637,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki f0aa010a-a028-48a6-b618-4e72a8cfd4a9,Metodologia - tablica przejścia,Metodyka przygotowywania danych fiskalnych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3662fb8a-26a2-4022-8c39-5400c55a0e05/resource/f0aa010a-a028-48a6-b618-4e72a8cfd4a9/download/DGLIIDesktopTablica-przejcia-31-padziernik-2016.doc,DOC,dane statystyczne,,2017-09-12T10:53:07.189700,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE,Dział zawiera dane fiskalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2017-09-12T08:36:41.905414,2017-09-12T09:44:10.324782,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów cc441b9b-e6cd-4170-a1a7-8cbda75671b5,Dane fiskalne miesięczne - podsektor centralny,Dane miesięczne publikowane zgodnie z przepisami art. 3 pkt 2a Dyrektywy Rady 2011/85/UE.,http://DGLIIDesktopPodsektor-centralny-PL-07.2017.xlsx,XLSX,dane statystyczne,,2017-09-12T10:48:08.560869,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE,Dział zawiera dane fiskalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2017-09-12T08:36:41.905414,2017-09-12T09:44:10.324782,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów cb29ec80-fe73-49e6-a141-52a9af60c7d2,Dane fiskalne miesięczne - ubezbieczenia społeczne,Dane miesięczne publikowane zgodnie z przepisami art. 3 pkt 2a Dyrektywy Rady 2011/85/UE.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3662fb8a-26a2-4022-8c39-5400c55a0e05/resource/cb29ec80-fe73-49e6-a141-52a9af60c7d2/download/DGLIIDesktopUbezpieczenia-spoeczne-PL-07-2017.xlsx,XLSX,dane statystyczne,,2017-09-12T10:49:23.369781,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE,Dział zawiera dane fiskalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2017-09-12T08:36:41.905414,2017-09-12T09:44:10.324782,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 001864a4-c1a4-46b5-b05e-3c72d9bb16ce,Zobowiązania warunkowe sektora gg,Zobowiązania warunkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3662fb8a-26a2-4022-8c39-5400c55a0e05/resource/001864a4-c1a4-46b5-b05e-3c72d9bb16ce/download/DGLIIDesktopZobowizania-warunkowe-sektora-gg.xlsx,XLSX,dane statystyczne,,2017-09-12T10:59:58.897121,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE,Dział zawiera dane fiskalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2017-09-12T08:36:41.905414,2017-09-12T09:44:10.324782,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 694ff0c1-1c1e-4b4f-80b4-9606a66441db,Wykaz podmiotów kwalifikowanych - Operatorzy,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/42dfeb57-d25d-4fa2-ad56-887fd492d62f/resource/694ff0c1-1c1e-4b4f-80b4-9606a66441db/download/Wykaz-podmiotow-kwalifikowanych-operatorzy.xlsx,XLSX,wykaz,,2017-09-11T13:40:06.006013,,wykaz-podmiotow-kwalifikowanych,Wykaz podmiotów kwalifikowanych,"Wykaz podmiotów kwalifikowanych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska, obejmujący listę podmiotów uprawnionych do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.",srodowisko,2017-09-11T11:31:40.685204,2017-09-11T11:41:53.896096,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 962ba986-f42b-48d6-93ca-12e0f743fc58,Wykaz podmiotów kwalifikowanych - Członkowie konsorcjum,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/42dfeb57-d25d-4fa2-ad56-887fd492d62f/resource/962ba986-f42b-48d6-93ca-12e0f743fc58/download/Wykaz-podmiotow-kwalifikowanych---czonkowie-konsorcjum.xlsx,XLSX,wykaz,,2017-09-11T13:41:10.411249,,wykaz-podmiotow-kwalifikowanych,Wykaz podmiotów kwalifikowanych,"Wykaz podmiotów kwalifikowanych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska, obejmujący listę podmiotów uprawnionych do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.",srodowisko,2017-09-11T11:31:40.685204,2017-09-11T11:41:53.896096,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska f0214916-4f40-4cfe-90c1-0a0e5cee22dc,Adresy m.st. Warszawy - format SHP,Dane w formacie SHP.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59610e79-38a0-43f8-9483-c1e22aa9e293/resource/f0214916-4f40-4cfe-90c1-0a0e5cee22dc/download/adresy.zip,ZIP,plik SHP,,2017-09-04T13:08:35.689831,,adresy-m-st-warszawy,Adresy m.st. Warszawy,"Zbiór danych zawiera ponad 112 000 adresów pochodzących z bazy danych ewidencji miejscowości ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Dane udostępniane są w formatach: - __SHP__ (ulica, numer, dzielnica, aktualność danych, adres, id punktu adresowego, nazwa skrócona ulicy, kod pocztowy), - __CSV__ (dzielnica, ulica, nazwa skrócona ulicy, numer, x, y, id punktu adresowego, kod pocztowy), - __GML__ (ulica: id ulicy, wersja id, początek wersji obiektu, geometria, nazwa, id TERYT, podstawa prawna, typ obiektu, ważny od; adres: id punktu adresowego, lokalny id, wersja id, numer, kod pocztowy, id ulicy, status adresu, x, y, początek wersji obiektu, element budynku, usytuowanie budynku, ważny od).",administracja_publiczna,2017-09-04T10:43:03.029938,2017-09-04T13:02:53.652017,miasto-stoleczne-warszawa,Miasto stołeczne Warszawa 2bec6259-263d-4a33-9a87-08c0f0ba3386,Adresy m.st. Warszawy - format CSV,"Dane w formacie CSV, wartości rozdzielone średnikiem.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59610e79-38a0-43f8-9483-c1e22aa9e293/resource/2bec6259-263d-4a33-9a87-08c0f0ba3386/download/adresy-m.st.-Warszawa.csv,CSV,plik CSV,,2017-09-04T12:52:39.107026,,adresy-m-st-warszawy,Adresy m.st. Warszawy,"Zbiór danych zawiera ponad 112 000 adresów pochodzących z bazy danych ewidencji miejscowości ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Dane udostępniane są w formatach: - __SHP__ (ulica, numer, dzielnica, aktualność danych, adres, id punktu adresowego, nazwa skrócona ulicy, kod pocztowy), - __CSV__ (dzielnica, ulica, nazwa skrócona ulicy, numer, x, y, id punktu adresowego, kod pocztowy), - __GML__ (ulica: id ulicy, wersja id, początek wersji obiektu, geometria, nazwa, id TERYT, podstawa prawna, typ obiektu, ważny od; adres: id punktu adresowego, lokalny id, wersja id, numer, kod pocztowy, id ulicy, status adresu, x, y, początek wersji obiektu, element budynku, usytuowanie budynku, ważny od).",administracja_publiczna,2017-09-04T10:43:03.029938,2017-09-04T13:02:53.652017,miasto-stoleczne-warszawa,Miasto stołeczne Warszawa 5fa105ab-104c-46ca-a3d8-2a1901bfdc58,Adresy m.st. Warszawy - format GML,Dane w formacie GML.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59610e79-38a0-43f8-9483-c1e22aa9e293/resource/5fa105ab-104c-46ca-a3d8-2a1901bfdc58/download/adresy-m.st.-Warszawa.gml.zip,ZIP,plik GML,,2017-09-04T13:33:37.449152,,adresy-m-st-warszawy,Adresy m.st. Warszawy,"Zbiór danych zawiera ponad 112 000 adresów pochodzących z bazy danych ewidencji miejscowości ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Dane udostępniane są w formatach: - __SHP__ (ulica, numer, dzielnica, aktualność danych, adres, id punktu adresowego, nazwa skrócona ulicy, kod pocztowy), - __CSV__ (dzielnica, ulica, nazwa skrócona ulicy, numer, x, y, id punktu adresowego, kod pocztowy), - __GML__ (ulica: id ulicy, wersja id, początek wersji obiektu, geometria, nazwa, id TERYT, podstawa prawna, typ obiektu, ważny od; adres: id punktu adresowego, lokalny id, wersja id, numer, kod pocztowy, id ulicy, status adresu, x, y, początek wersji obiektu, element budynku, usytuowanie budynku, ważny od).",administracja_publiczna,2017-09-04T10:43:03.029938,2017-09-04T13:02:53.652017,miasto-stoleczne-warszawa,Miasto stołeczne Warszawa ae56c61b-3be6-4ddc-b812-c88d26142144,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,http://www.epodatki.mf.gov.pl/projekt-e-deklaracje-2/statystyka,HTML,zestawienie statystyczne,,2017-09-01T11:55:17.888669,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2017-09-11T11:02:13.618025,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 91c7be62-0f85-4b27-a156-cb616f8c3380,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - lipiec 2017,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/91c7be62-0f85-4b27-a156-cb616f8c3380/download/Statystykadeklaracjilipiec2017.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-09-06T16:07:52.189205,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2017-09-11T11:02:13.618025,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów b3cd7789-c0ea-4680-a04e-aecd294331ee,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - sierpień 2017,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/b3cd7789-c0ea-4680-a04e-aecd294331ee/download/Statystyka-deklaracji-2017---eDekpapier---sierpien.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-09-11T13:02:13.646300,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2017-09-11T11:02:13.618025,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 18090c46-7996-4efb-addd-b3fee67d7398,Webowa mapa cyfrowa,"Webowa mapa cyfrowa zawiera informacje z zakresów tematycznych:# Różnorodność biologiczna - fauna:#### Motyle:__Czerwończyk nieparek__ _poligony_, __Czerwończyk fioletek__ _poligony_, __Przeplatka maturna__ _poligony_.#### Ważki: __Zalotka większa__ _poligony_#### Chrząszcze: __Pachnica__ _poligony___Zgniotek cynobrowy__ _poligony_, __Zgniotek szkarłatny__ _poligony_, __Ponurek Schneidera__ _poligony_, __Odłowy do pułapek Barbera__ _punkty_, __SBO Biegaczowate [mg]__, #### Płazy: __Traszka grzebieniasta__, __Kumak nizinny__. #### Ptaki: __Dzięcioł trójpalczasty__ _dziuple_ _poligony_, __Dzięcioł trójpaczasty__ _obs. pol__, __Bielik__ _poligony_, __Orlik krzykliwy__ _poligony_, __Bocian czarny__ _poligony_, __Żuraw__ _poligony_, __Muchołówka mała__, __Muchołówka białoszyja__, __Muchołówki__ _transekty_, __Sóweczka__ _dziuple_ _poligony_, __Sóweczka__ _obserwacje_ _poligony_, __Włochatka__ _dziuple_ _poligony_, __Włochatka__ _obserwacje_ _poligony_. #### Nietoperze: __Mopek__ _odłowy do sieci_, __Mopek__ _budynki_, __Mopek__. # Różnorodność biologiczna - flora: __Zdjęcia fitosocjologiczne__, __Fatunki chronione _poligony_, __Siedliska Natura 2000__. # Dziedzictwo kulturowe: __Potencjalne obiekty archeologiczne__, __Zweryfikowane obiekty archeologiczne__, __Zweryfikowane liniowe obiekty archeologiczne__. # Dane dendrometryczne: __Pomiary dendrometryczne__ _powierzchnie kołowe_, __Zasobność drzew żywych__, __Zasobność drzew martwych__, __Analizy - drzewa martwe__. # Wyniki analiz glebowych: __Zawartość węgla w glebie [mg/ha]__.# Multimedia: __Lok. powierzchni inwentaryzacyjnych__. ",https://www.puszcza-bialowieska.lasy.gov.pl/,HTML,"raport z inwentaryzacji,mapa interaktywna,ortofotomapa,filmy,zdjęcia,HTML",,2017-09-15T12:19:35.291097,,portal-przyrodniczo-kulturowy-lasow-panstwowych,Portal przyrodniczo-kulturowy Lasów Państwowych,"Dane prezentowane w tym serwisie webowym powstały w wyniku prac prowadzonych w ramach inwentaryzacji bogactwa przyrodniczego na terenie Puszczy Białowieskiej, prowadzonej na podstawie:- ZARZĄDZENIA NR 29 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie (1) oceny procesu stanowienia obszarów Natura 2000 obejmujących grunty w zarządzie Lasów Państwowych oraz oceny planów zadań ochronnych dla tych obszarów, (2) sporządzania planów urządzenia lasu pełniących również funkcje planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz (3) ustalenia systemu okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów, mających znaczenie dla oceny stanu lasów oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych (ZP.720.3.2016);- DECYZJI NR 336 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie Puszczy Białowieskiej (ZP.722.15.2016);- DECYZJI NR 453 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków rośli, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji cech biotopów na terenie Puszczy Białowieskiej (ZP.722.15.2016), których tekst dostępny jest na stronach BIP PGL LP http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/uregulowania_wewnetrzne.",srodowisko,2017-08-28T10:29:42.991295,2017-09-15T13:57:41.999681,dyrekcja-generalna-lasow-panstwowych,Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych c77cfc34-a497-47fc-9574-6e37d8dd2b54,Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach,"##### Portal Banku Danych o Lasachoferuje usługę przeglądania danych geometrycznych przy pomocy serwisów WMS (Web Map Serwice). Rozwiązanie to umożliwia wyświetlenie udostępnionych danych w aplikacjach GIS typu desktop oraz w geoportalach: - Usługa OGC - **RDLP**, - Usługa OGC - **Nadleśnictwa**, - Usługa OGC - **Oddziały PGL LP**, - Usługa OGC - **Oddziały poza PGL LP wg PUL**, - Usługa OGC - **Wydzielenia PGL LP**, - Usługa OGC - **Wydzielenia poza PGL LP wg PUL**. ##### Adres usługi WMS: http://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL/mapserver/WMSServer",https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/usluga-ogc,WMS,WMS,,2017-09-15T10:19:33.187861,,bank-danych-o-lasach,Bank Danych o Lasach,"Banu Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz jego zmianach. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Potencjalnymi beneficjentami Banku Danych o Lasach są różne szczeble organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrona środowiska, nauka jak i społeczeństwo. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.",srodowisko,2017-08-28T10:18:35.993142,2017-09-18T13:44:45.100937,dyrekcja-generalna-lasow-panstwowych,Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ac63a0d7-4918-443e-af45-f0e8bf077fe7,Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach wg kategorii własności,"##### Portal Banku Danych o Lasach oferuje usługę przeglądania danych geometrycznych przy pomocy serwisów WMS (Web Map Serwice). Rozwiązanie to umożliwia wyświetlenie udostępnionych danych w aplikacjach GIS typu desktop oraz w geoportalach: - Usługa OGC - **RDLP**, - Usługa OGC - **Nadleśnictwa**, - Usługa OGC - **Oddziały PGL LP**, - Usługa OGC - **Oddziały poza PGL LP wg PUL**, - Usługa OGC - **Wydzielenia PGL LP**, - Usługa OGC - **Wydzielenia poza PGL LP wg kategorii własności**. ##### Adres usługi WMS: http://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL_kat_wlasnosci/MapServer/WMSServer",https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/usluga-ogc,WMS,WMS,,2017-09-15T10:37:52.234945,,bank-danych-o-lasach,Bank Danych o Lasach,"Banu Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz jego zmianach. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Potencjalnymi beneficjentami Banku Danych o Lasach są różne szczeble organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrona środowiska, nauka jak i społeczeństwo. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.",srodowisko,2017-08-28T10:18:35.993142,2017-09-18T13:44:45.100937,dyrekcja-generalna-lasow-panstwowych,Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 667688b3-e8fa-4ca7-8d12-41142e6055c1,SWDL - Standard wymiany danych o lasach,Standard Wymiany Danych o Lasach (__SWDL__) jest to specyfikacja określająca strukturę wymiany danych o lasach pomiędzy bazami numerycznymi. Pozwala na reprezentację atrybutów przestrzennych i opisowych lasów (obiektów leśnych) w postaci pliku danych. Umożliwia przekazanie opisu modelu danych użytego do transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu. ##### Dokumentacja SWDL w formacie PDF - Opis ogólny https://www.buligl.pl/swdl/2.0/doc/pdf/Dokumentacja%20SWDL%202.0%20-%20opis%20ogolny.pdf##### Dokumentacja SWDL w formacie PDF - Załącznik technicznyhttps://www.buligl.pl/swdl/2.0/doc/pdf/Dokumentacja%20SWDL%202.0%20-%20zalacznik%20techniczny.pdf##### Dokumentacja w formacie HTMLhttps://www.buligl.pl/swdl/2.0/doc/html/##### Schemahttps://www.buligl.pl/swdl/2.0/schema/,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3db7aea4-735b-4f22-8946-4430c790486d/resource/667688b3-e8fa-4ca7-8d12-41142e6055c1/download/Dokumentacja-SWDL-2.0---opis-ogolny.pdf,PDF,"SWDL,XML,PDF",,2017-09-15T11:05:36.894311,,bank-danych-o-lasach,Bank Danych o Lasach,"Banu Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz jego zmianach. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Potencjalnymi beneficjentami Banku Danych o Lasach są różne szczeble organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrona środowiska, nauka jak i społeczeństwo. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.",srodowisko,2017-08-28T10:18:35.993142,2017-09-18T13:44:45.100937,dyrekcja-generalna-lasow-panstwowych,Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych b0540fe3-b8fa-48ea-a255-4fdc7c02654c,Baza Polonia ,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/bb436247-4f66-4a5e-aaee-f67cdda848c3/resource/b0540fe3-b8fa-48ea-a255-4fdc7c02654c/download/bazapolonia.xlsx,XLSX,"baza,xlsx",,2017-08-17T09:35:35.106573,,baza-organizacji-i-instytucji-polskich-i-polonijnych-za-granica,Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą,"Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą dokumentuje organizacyjny oraz instytucjonalny aspekt obecności i aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym. Stanowi usystematyzowane, funkcjonalne, łatwo dostępne, a docelowo względnie wyczerpujące narzędzie o charakterze informacyjno-porządkującym. W obecnym kształcie służy przede wszystkim do łatwej lokalizacji podmiotu, bądź wybranej grupy podmiotów w oparciu o określone cechy terytorialne, chronologiczne i rzeczowe. Należy jednak zaznaczyć, że baza nie może być traktowana jako pełny i aktualny „spis” organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą. Dynamiczny charakter oraz skala badanego zjawiska wykluczają osiągnięcie stanu wynikowego w pełni odzwierciedlającego liczebność organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą faktycznie funkcjonujących w określonej jednostce lub cezurze czasu.",spoleczenstwo,2017-08-17T07:00:39.618197,2017-08-17T11:38:14.782235,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 14645727-10d2-41b7-b0bd-a71eae6e58cb,Baza Polonia klucz kategoryzacyjny symbolizacja,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/bb436247-4f66-4a5e-aaee-f67cdda848c3/resource/14645727-10d2-41b7-b0bd-a71eae6e58cb/download/bazapoloniakluczkategoryzacyjnysymbolizacja.xlsx,XLSX,opis zbioru,,2017-08-17T09:36:17.569695,,baza-organizacji-i-instytucji-polskich-i-polonijnych-za-granica,Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą,"Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą dokumentuje organizacyjny oraz instytucjonalny aspekt obecności i aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym. Stanowi usystematyzowane, funkcjonalne, łatwo dostępne, a docelowo względnie wyczerpujące narzędzie o charakterze informacyjno-porządkującym. W obecnym kształcie służy przede wszystkim do łatwej lokalizacji podmiotu, bądź wybranej grupy podmiotów w oparciu o określone cechy terytorialne, chronologiczne i rzeczowe. Należy jednak zaznaczyć, że baza nie może być traktowana jako pełny i aktualny „spis” organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą. Dynamiczny charakter oraz skala badanego zjawiska wykluczają osiągnięcie stanu wynikowego w pełni odzwierciedlającego liczebność organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą faktycznie funkcjonujących w określonej jednostce lub cezurze czasu.",spoleczenstwo,2017-08-17T07:00:39.618197,2017-08-17T11:38:14.782235,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny a5c0daa8-f8df-4ed4-b1e5-2257df860f24,stawki akcyzy 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b318fcce-dc60-4fbd-bc72-4deb7898e6f2/resource/a5c0daa8-f8df-4ed4-b1e5-2257df860f24/download/dASITDesktopStawki-2017.xlsx,XLSX,"tabela,zestawienie",,2017-08-23T15:39:57.053764,,stawki-akcyzy,Stawki akcyzy,"Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, aby państwa członkowskie w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych, stosowały określony dla poszczególnych wyrobów poziom minimalny wysokości podatku. Państwa członkowskie mogą jednak zawsze ustalić i stosować w oparciu o własną politykę fiskalną wyższe stawki akcyzy. Takie rozwiązanie kwestii kształtowania poziomu stawek podatku akcyzowego powoduje, że w Unii Europejskiej występuje duże zróżnicowanie wysokości obciążeń fiskalnych dla poszczególnych wyrobów akcyzowych. Dodatkowo, w celu wypełnienia kryterium minimalnego poziomu opodatkowania, Polska podobnie jak inne państwa członkowskie, które nie przyjęły wspólnej waluty, zmuszona jest do corocznego przeglądu poziomu opodatkowania wyrobów akcyzowych w zależności od obowiązującego na dany rok kursu euro w stosunku do waluty krajowej i ewentualnej korekty stawek akcyzy.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T12:00:06.488861,2017-08-23T13:39:57.031429,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 6441232b-3385-4476-a75d-b33f8b2ef939,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020 (plik pdf 1592 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/6441232b-3385-4476-a75d-b33f8b2ef939/download/WPFP-2017-2020.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T10:13:55.497643,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów dd50c166-2bd4-45c3-9736-03e61f325c65,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020 (plik docx 2800 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/dd50c166-2bd4-45c3-9736-03e61f325c65/download/WPFP-2017-2020.docx,DOCX,dokument strategiczny,,2017-08-16T09:55:22.528517,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 3806fbbe-3c7b-4752-83c3-6eb3b1008526,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019 (plik pdf 1287 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/3806fbbe-3c7b-4752-83c3-6eb3b1008526/download/WPFP2016-2019.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:06:54.261519,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 4a26e89a-c271-4606-83f2-037bcca52341,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018 (plik pdf 1319 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/4a26e89a-c271-4606-83f2-037bcca52341/download/wpfp-2015-2018.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:08:32.215763,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 60dcb4c4-ab05-43ff-b2e4-67368b484f65,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017 (plik pdf 1356 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/60dcb4c4-ab05-43ff-b2e4-67368b484f65/download/wpfp-2014-2017.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:10:18.669014,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów de7b072c-93e8-488b-ba16-b5a4dbdb7f4b,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016 (plik pdf 458 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/de7b072c-93e8-488b-ba16-b5a4dbdb7f4b/download/WPFP-2013-2016.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:11:28.107013,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 839f8800-cdc3-436c-a792-166f9f47bf18,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012-2015 (plik pdf 540 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/839f8800-cdc3-436c-a792-166f9f47bf18/download/wpfp-2012-2015.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:12:50.988084,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 09d65a2a-9ee6-4698-b770-d2ae0c3abc87,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2011-2014 (plik pdf 571 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/09d65a2a-9ee6-4698-b770-d2ae0c3abc87/download/wpfp-2011-2014.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:13:48.060383,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 7305760c-8d5d-4e42-a3b1-4bb4e621a489,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010-2013 (plik pdf 493 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/7305760c-8d5d-4e42-a3b1-4bb4e621a489/download/WPFP-2010-2013.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:14:49.995688,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów c0043a09-b64e-480b-85a2-0111e547642e,Lista certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej,"Dane teleadresowe punktów i centrów IT, stan na dzień 3 sierpnia 2017.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/729a567e-1c95-4686-841e-3132878a4e62/resource/c0043a09-b64e-480b-85a2-0111e547642e/download/Lista-certyfikowanych-itSTAN-NA-03.08.2017.xlsx,XLSX,"lista adresowa,dane teleadresowe",,2017-08-08T16:53:24.010439,,lista-certyfikowanych-punktow-i-centrow-informacji-turystycznej,Lista certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej,,sport_turystyka,2017-08-08T14:50:47.060916,2017-08-08T14:54:19.085866,polska-organizacja-turystyczna,Polska Organizacja Turystyczna d905ec7c-6381-49ed-90c7-6a4bdc9681d7,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za lata 2010-2015 - wyniki,"Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za lata 2010-2015 - tabela zawierająca klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego oraz ocenę stanu jcwp rzecznych, wraz z podaniem klasyfikacji poszczególnych wskaźników jakości wód",http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/ocena_jcwp_rzek_2010-2015.xlsx,XLSX,wyniki oceny,,2017-08-04T10:20:07.092754,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2a07ef9d-6874-414b-b189-a79f87ecd783,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za lata 2010-2015 - raport,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za lata 2010-2015 - opracowanie przedstawiające ocenę jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w latach 2010-2015 ,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/ocena_jcwp_rzek_2010-2015.pdf,PDF,raport,,2017-08-04T10:21:14.225208,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska fee2e7e7-f984-4c59-809b-ddfd3ee00426,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych za lata 2010-2015 - raport,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych za lata 2010-2015 - opracowanie przedstawiające ocenę jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych w latach 2010-2015 z uwzględnieniem metody ekstrapolacji oceny na jeziora niemonitorowane ,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Ocena_jezior_2010-2015.pdf,PDF,raport,,2017-08-04T10:22:23.546122,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska cd2bf554-a001-4a89-8d4a-7361577dd21b,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych za lata 2010-2015 - wyniki,"Ocena jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych za lata 2010-2015 - Tabela 4.8.2_Ocena_mon_jez_2010-2015_dane.xlsx zawiera wyniki pomiarów w postaci średnich rocznych dla wskaźników stanu lub potencjału ekologicznego oraz wyniki surowe dla wskaźników stanu chemicznego oraz wskaźników specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych monitorowanych w jcwp jeziornych w latach 2010-20015, wraz z ich klasyfikacją.Tabela 4.8.3_Ocena ekstrapolowana_dane.xlsx zawiera wyniki oceny eksperckiej niemonitorowanych jcwp jeziornych.Tabela 4.8.4_Zbiorcza ocena wód_dane zestawione.xlsx zawiera zbiorcze zestawienie ocen jezior monitorowanych w latach 2010-2015 uzupełnione o wyniki oceny eksperckiej niemonitorowanych jcwp jeziornych.",http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Ocena_jezior_2010-2015_Tabele.zip,ZIP,wyniki oceny,,2017-08-04T10:23:24.402183,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska cad01ea2-5b19-473b-8810-14eb241628cf,Metoda ekstrapolacji ocen jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych,Metoda ekstrapolacji ocen jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Metoda_ekstrapolacji_ocen-jeziora.pdf,PDF,raport,,2017-08-04T10:24:12.234991,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 310f509a-f55d-4d02-86f1-97b2bd4a3f22,Wyniki badań osadów dennych jezior i zbiorników zaporowych w 2016 roku,Wyniki badań osadów dennych jezior i zbiorników zaporowych w 2016 roku,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/w_pms_jezior_2016.xlsx,XLSX,wyniki pomiarów,,2017-08-04T10:25:18.637709,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 734974a9-d559-4ccd-be71-733ea06b93d1,Wyniki badań osadów dennych rzek w 2016 roku,Wyniki badań osadów dennych rzek w 2016 roku,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/w_pms_rzek_2016.xlsx,XLSX,wyniki pomiarów,,2017-08-04T10:26:13.038157,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 7b120e0c-cefc-45ee-b46f-7b98d12c3db3,Wyniki pomiarów z monitoringu jakości powietrza,"Wyniki pomiarów z monitoringu jakości powietrza - zbiór danych zawiera archiwalne, zweryfikowane wyniki pomiarów wykonanych w latach 2000-2015 na stacjach pomiarowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, zlokalizowanych w 16 sieciach wojewódzkich. Zbiór danych zawiera także kody stacji pomiarowych, metadane dotyczące stacji i stanowisk pomiarowych oraz statystyki z lat 2000-2015.",http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives,HTML,wyniki pomiarów,,2017-08-04T10:12:55.152136,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-powietrza,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości powietrza,"Monitoring jakości powietrza jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program pomiarowy realizowany przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ), w ramach systemu oceny jakości powietrza, obejmuje pomiary stężeń: SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, CO, benzenu, O3 oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10 w powietrzu. Pomiary te są wykonywane w sposób ciągły (pomiar automatyczny) lub systematyczny (pomiar manualny) w strefach, w których poziomy stężeń są wyższe od górnego progu oszacowania oraz w aglomeracjach o liczbie mieszkańców > 250 tys. Pomiary automatyczne i/lub manualne będą prowadzone na ok. 260 stacjach. Szczegółową listę stacji monitoringu powietrza, ich programy pomiarowe oraz zakres badań uzupełniających określą WIOŚ w wojewódzkich programach monitoringu środowiska.Zbiór danych zawiera archiwalne, zweryfikowane wyniki pomiarów wykonanych w latach 2000-2015 na stacjach pomiarowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, zlokalizowanych w 16 sieciach wojewódzkich. Zbiór danych zawiera także kody stacji pomiarowych, metadane dotyczące stacji i stanowisk pomiarowych oraz statystyki z lat 2000-2015.Prowadzenie monitoringu jakości powietrza w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z art. 26 oraz 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen są określone w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy: z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu; z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu; z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza oraz z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.",srodowisko,2017-08-04T08:10:32.308372,2017-08-04T10:24:15.068008,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska e21c4e71-d6da-4b33-8724-b256475acb95,Ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w 2015 r.,Ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w 2015 r.,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_pol_elektormagnetycznych/Ocena_poziomu_pol_elektromagnetycznych_2015.pdf,PDF,raport,,2017-08-04T09:52:17.226363,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-pol-elektromagnetycznych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring pól elektromagnetycznych,"Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzony jest w ramach państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomiary prowadzone są przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Sieć pomiarowa obejmuje 2160 punktów pomiarowych rozmieszczonych na terenie całego kraju. W każdym województwie wyznaczonych jest 135 punktów po 45 na trzech typach obszarów: centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., pozostałe miasta oraz tereny wiejskie. Pomiary prowadzi się w wyznaczonych punktach w cyklu trzyletnim po 720 punktów rocznie na obszarze kraju. Prowadzenie monitoringu PEM w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z art. 26 i 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zakres i sposób prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r.",srodowisko,2017-08-04T07:50:21.562675,2017-08-04T08:14:05.707091,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 82178af1-934d-49c8-b36f-deed8649aafd,Zestawienie wyników pomiarów składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego uzyskane w roku 2016 oraz roczne i trzyletnie oceny poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku od 2008 roku,Zestawienie wyników pomiarów składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego uzyskane w roku 2016 oraz roczne i trzyletnie oceny poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku od 2008 roku,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_pol_elektormagnetycznych/wyniki_pomiarow_monitoringowych_za_rok_2016.xlsx,XLSX,wyniki pomiarów,,2017-08-04T09:53:46.586412,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-pol-elektromagnetycznych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring pól elektromagnetycznych,"Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzony jest w ramach państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomiary prowadzone są przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Sieć pomiarowa obejmuje 2160 punktów pomiarowych rozmieszczonych na terenie całego kraju. W każdym województwie wyznaczonych jest 135 punktów po 45 na trzech typach obszarów: centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., pozostałe miasta oraz tereny wiejskie. Pomiary prowadzi się w wyznaczonych punktach w cyklu trzyletnim po 720 punktów rocznie na obszarze kraju. Prowadzenie monitoringu PEM w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z art. 26 i 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zakres i sposób prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r.",srodowisko,2017-08-04T07:50:21.562675,2017-08-04T08:14:05.707091,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska a9e649b0-9be8-4671-8ea3-c4eebc3d5809,Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.,"Wzrost liczby pasażerów o ponad 4%, stabilizacja w przewozach towarowych oraz niespotykany dotąd wzrost przewozów intermodalnych - taki obraz polskiego rynku transportu kolejowego pokazuje „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.” opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego.W 2016 r. polski rynek transportu kolejowego rozwijał się dynamiczne. W przewozach pasażerskich zaobserwowano drugi rok z rzędu wzrost parametrów. W 2016 r. liczba pasażerów wzrosła o ponad 12 milionów z 280,3 do 292,5 mln, czyli o ponad 4%. To najlepszy wynik od 2002 r., kiedy to z usług kolei skorzystało 304 mln pasażerów.W przewozach towarowych w 2016 r. wyniki utrzymywały się na podobnym poziomie jak w 2015 r. Nastąpił jednocześnie duży, niespotykany dotąd wzrost przewozów intermodalnych. Liczba przetransportowanych jednostek wzrosła w porównaniu do 2015 r. o ponad 27% a liczba TEU prawie o 25%. Masa ładunków w transporcie intermodalnym wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 2,4 mln ton, z 10,4 mln ton do 12,8 mln ton.W raporcie można znaleźć informacje m.in. o tym, że w ubiegłym roku funkcjonowało 15 przewoźników pasażerskich i 69 towarowych. Najwięcej pasażerów przewiozły Przewozy Regionalne, a wśród przewoźników towarowych największy udział w rynku miała spółka PKP Cargo. Przewoźnicy zatrudniali 50 tys. osób. Są też informacje o punktualności pociągów, długości tras, posiadanym taborze, czy strukturze linii kolejowych eksploatowanych w Polsce.Obowiązek publikacji „Sprawozdania” wynika z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Dokument ten zastępuje dotychczas przedstawianą corocznie „Ocenę funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego”.Dokument opublikowany przez UTK w sposób kompleksowy przedstawia rynek transportu kolejowego w 2016 r. w odniesieniu do lat poprzednich. Opisywane zjawiska ujęte są w postaci parametrów przedstawionych w szeregach czasowych. Pozwalają na prześledzenie trendów i wskazanie zmian - w których obszarach rynek rozwija się szybko, a które parametry wskazują na stagnację lub spadki. Raport odnosi się również do rynku europejskiego, pokazując miejsce Polski na tle innych państw.Sprawozdanie powstało w oparciu o dane przekazywane UTK przez podmioty rynku kolejowego i stanowi uzupełnienie oraz poszerzenie bieżących statystyk, analiz i publikacji. ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4d1b80dc-2461-4c7c-a2d2-fd3cc9b25aba/resource/a9e649b0-9be8-4671-8ea3-c4eebc3d5809/download/Sprawozdanie-UTK-2016-publinternet31.07.pdf,PDF,"raport,PDF",,2017-08-01T15:59:43.983783,,sprawozdania,Sprawozdania,"Sprawozdania publikowane na podstawie art. 15b. ust.1 i 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.). ",administracja_publiczna,2017-08-01T13:57:12.677420,2017-08-01T14:04:12.617705,urzad-transportu-kolejowego,Urząd Transportu Kolejowego 44e02d2f-0434-434f-968d-54ab6bc259dd,Wykaz Organów Technicznych,bieżący wykaz Organów Technicznych dostępny jest na stronie www.pkn.pl,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b5c0c48f-398e-4cfe-8742-5a26e0418972/resource/44e02d2f-0434-434f-968d-54ab6bc259dd/download/wykaz-OT.xlsx,XLSX,tabela,,2017-07-26T09:23:47.060352,,wykaz-organow-technicznych-dzialajacych-przy-pkn,wykaz Organów Technicznych działąjących przy PKN,"Organy Techniczne to ciała kolegialne powoływane przez Prezesa PKN do prowadzenia prac normalizacyjnych. Obecnie przy PKN działają następujące Organy Techniczne:- Rady Sektorowe (RS) - ciało kolegialne powoływane do koordynowania określania i opiniowania działań w zakresie tematyki prac normalizacyjnych Sektorów WPN;- Komitety Techniczne (KT) - ciało kolegialne powoływane do prowadzenia prac normalizacyjnych w określonych zakresach tematycznych,- Komitety Zadaniowe (KZ) - ciało kolegialne powoływane do wykonania określonego zadania normalizacyjnego;- Podkomitety Techniczne (PK) - ciało kolegialne powoływane do samodzielnego prowadzenia prac normalizacyjnych w wydzielonej części zakresu tematycznego KT.",administracja_publiczna,2017-07-26T07:18:43.254462,2017-07-26T07:23:50.600386,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny a5bc5847-45cb-4e0c-8abc-db4fe0acecfb,Współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi,"współpraca z ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ecd1b5c9-371f-4e31-bf49-6af06c95cdb3/resource/a5bc5847-45cb-4e0c-8abc-db4fe0acecfb/download/Wspopraca-z-europejskimi-i-midzynarodowymi-organizacjami-normalizacyjnymi.xlsx,XLSX,tabela excel,,2017-07-26T09:10:36.347474,,wspolpraca-z-europejskimi-i-miedzynarodowymi-organizacjami-normalizacyjnymi,Współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi,PKN nieprzerwanie prowadzi działania związane z członkostwem w organizacjach międzynarodowych (ISO i IEC) i europejskich (CEN i CENELEC) oraz statutem krajowej organizacji normalizacyjnej w ETSI. Dane za ostatnie lata pokazują systematyczny wzrost liczby polskich ekspertów współpracujących z grupami roboczymi międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych.,administracja_publiczna,2017-07-26T07:09:29.825333,2017-07-26T07:10:44.504682,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny 56f77a3d-00e6-4b9b-b729-3a449b4beade,Portal Mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna,System Informacji Przestrzennej Gminy Konstancin-Jeziorna.,http://gsip.konstancinjeziorna.pl,HTML,"mapy,geoportal",,2017-07-18T14:11:40.792403,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 5c81dd0a-d336-4367-a200-b99d0d656967,Katalog metadanych G-SIP Konstancin-Jeziorna - usługa CSW,Katalog metadanych dla usług i zbiorów danych Systemu Informacji Przestrzennej G-SIP Konstancin-Jeziorna.,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/geonetwork/apps/tabsearch/,HTML,"CSW,Metadane,XML",,2017-07-18T14:18:03.720922,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 1d769183-1e46-4cf4-a16f-7ff99ab603a2,Fotomapy Gminy Konstancin-Jeziorna - usługa WMS,Usługa przeglądania zobrazowań lotniczych (Web Map Service). Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://gsip.konstancinjeziorna.pl/fcgi-bin/fotomapa.cgi?,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/fcgi-bin/fotomapa.cgi?VERSION=1.0.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"WMS,OGC,FOTOMAPA,ORTOFOTOMAPA,api",,2017-07-18T14:05:57.384047,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna f61b06bd-ea24-4982-9dad-078a6cdd7a3c,Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (Web Map Service). Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0:http://gsip.konstancinjeziorna.pl/fcgi-bin/mpzp.cgi?,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/fcgi-bin/mpzp.cgi?VERSION=1.0.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"WMS,OGC,MPZP,Planowanie Przestrzenne,api",,2017-07-18T12:13:10.352683,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 9e0b1465-72a1-46a0-8471-51f51346a2f8,Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Granice obowiązujących planów - usługa WFS,Usługa pobierania danych (Web Feature Service). Usługa dostępna jest w standardzie WFS 1.0.0,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/geoserver/mpzp/ows?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"MPZP,Granice,WFS,OGC,api",,2017-07-18T13:00:48.862287,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 4e2bb146-e89e-4d8d-bfb6-4d0e68220fd1,Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Granice obowiązujących planów - Shapefile(zip),Usługa pobierania danych w formacie Shapefile (SHP). Archiwum skompresowane w formacie ZIP.,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/geoserver/mpzp/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=mpzp:mpzp_obowiazujace_granice&outputFormat=shape-zip,SHP,"SHP,MPZP",,2017-07-18T13:15:48.618546,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna f4498b9f-de98-427e-8188-5dd09ff599d2,Udział małych i średnich przedsiębiorstw w pracach Komitetów Technicznych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a7618b95-9fd2-476a-b720-ecd2050ddebf/resource/f4498b9f-de98-427e-8188-5dd09ff599d2/download/statystyki-dotyczce-udziau-podmiotow-z-maych-i-rednich-przedsibiorstw-w-pracach-Komitetow.xlsx,XLSX,tabele,,2017-07-12T11:15:04.042559,,udzial-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-pracach-organow-technicznych,Udział małych i średnich przedsiębiorstw w pracach Organów Technicznych,Najwięcej MŚP wykazało zainteresowanie udziałem w pracach normalizacyjnych z zakresu budownictwa. PKN zgodnie z ogólnoeuropejską tendencją podejmuje działania ułatwiające MŚP dostęp do informacji na temat norm i korzyści płynących z ich stosowania oraz procesu normalizacyjnego.,administracja_publiczna,2017-07-12T09:13:54.969298,2017-07-12T09:25:06.565328,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny c93384ed-f974-40bc-b65b-6afb3aab338b,Liczba podmiotów KT wg rodzaju podmiotu w latach 2013-2016,"W roku 2016 utrzymał się dotychczasowy pozytywny trend, w którym liczba powołań była wyższa od liczby odwołań członków OT. Największa liczba zgłoszeń podmiotów w 2016 r. podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczyła Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych. Dane z ostatnich pięciu lat pokazują systematyczny wzrost zainteresowania działalnością normalizacyjną w segmencie organizacji, jednostek gospodarczych oraz spółek prawa handlowego. W pozostałych segmentach zainteresowanie to pozostaje na stałym poziomie",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a7618b95-9fd2-476a-b720-ecd2050ddebf/resource/c93384ed-f974-40bc-b65b-6afb3aab338b/download/stystystyki-dotyczace-udziau-podmiotow-w-KT-i-KZ.xlsx,XLSX,excel tabela,,2017-07-12T11:25:06.608642,,udzial-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-pracach-organow-technicznych,Udział małych i średnich przedsiębiorstw w pracach Organów Technicznych,Najwięcej MŚP wykazało zainteresowanie udziałem w pracach normalizacyjnych z zakresu budownictwa. PKN zgodnie z ogólnoeuropejską tendencją podejmuje działania ułatwiające MŚP dostęp do informacji na temat norm i korzyści płynących z ich stosowania oraz procesu normalizacyjnego.,administracja_publiczna,2017-07-12T09:13:54.969298,2017-07-12T09:25:06.565328,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny e3ef7957-a199-4477-a4f0-5e60bb3ac750,RER w cenach bieżących,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/db9d16d1-e7e6-46b7-9fa9-8e3974ffc724/resource/e3ef7957-a199-4477-a4f0-5e60bb3ac750/download/RER-w-cenach-biecych.xlsx,XLSX,"analiza,zestawienie",,2017-07-11T09:02:21.600397,,rachunki-ekonomiczne-dla-rolnictwa-rer,Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER),"RER instrument wykorzystywany w statystyce rolniczej przez Eurostat na potrzeby Unii Europejskiej. Służą one obliczaniu wielkości i wartości produkcji rolniczej w krajach Wspólnoty Europejskiej.Metoda sporządzania RER została opracowana i ujednolicona przez Eurostat. Identyczny system wyliczania RER we wszystkich państwach członkowskich umożliwia porównywanie wyników produkcyjno - ekonomicznych, jak również monitorowanie dochodów rolnictwa w UE. Jednocześnie rachunki dostarczają informacji niezbędnych podczas ustalania głównych priorytetów, czy też podejmowania decyzji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Podstawą prawną, dla sporządzanych Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa jest Rozporządzenie WE 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiego z dnia 5 grudnia 2003 roku dotyczące Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa we Wspólnocie, będące zasadniczym dokumentem obligującym kraje UE do opracowania RER i jednocześnie określającym zakres i metodę rachunków. Zasady obliczania RER zostały zawarte w instrukcji ""Manual On The Economic Accounts For Agriculture And Forestry Eaa/Eaf 97 (Rev. 1.1)"".W Polsce RER są sporządzane od 1998 roku przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB przy ścisłej współpracy z Departamentem Statystki Rolnictwa i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego.RER jest rachunkiem o charakterze makroekonomicznym, uwzględniającym wielkość i wartość produkcji wytworzonej w gospodarstwach rolnych w danym roku. RER sporządzane są dla całego sektora rolnictwa i mają charakter rachunku satelickiego do Rachunków Narodowych (RN). Główne różnice między tymi rachunkami wynikają z różnych metodologii i innego zakresu produkcji w obu rachunkach W RER oprócz wartości wytworzonych dóbr i usług w rolnictwie uwzględniana jest także wartość drugorzędnych działalności nierolniczych, których kosztów nie można wyłączyć z procesu produkcji. Przykładem tej działalności jest świadczenie usług turystycznych przez rolników. RER są sporządzane według zasady memoriałowej - w momencie zaistnienia zdarzenia gospodarczego, kiedy wartość ekonomiczna produktu jest tworzona, a nie w chwili, kiedy płatność jest rzeczywiście dokonywana (zasada kasowa).",rolnictwo,2017-07-11T06:58:41.243248,2017-07-11T07:04:44.828022,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy ec6c8ee9-b4a2-4b96-a1a9-1ec3c29912d7,RER w cenach roku poprzedniego,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/db9d16d1-e7e6-46b7-9fa9-8e3974ffc724/resource/ec6c8ee9-b4a2-4b96-a1a9-1ec3c29912d7/download/RER-w-cenach-roku-poprzedniego.xlsx,XLSX,"analiza,zestawienie",,2017-07-11T09:02:58.811998,,rachunki-ekonomiczne-dla-rolnictwa-rer,Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER),"RER instrument wykorzystywany w statystyce rolniczej przez Eurostat na potrzeby Unii Europejskiej. Służą one obliczaniu wielkości i wartości produkcji rolniczej w krajach Wspólnoty Europejskiej.Metoda sporządzania RER została opracowana i ujednolicona przez Eurostat. Identyczny system wyliczania RER we wszystkich państwach członkowskich umożliwia porównywanie wyników produkcyjno - ekonomicznych, jak również monitorowanie dochodów rolnictwa w UE. Jednocześnie rachunki dostarczają informacji niezbędnych podczas ustalania głównych priorytetów, czy też podejmowania decyzji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Podstawą prawną, dla sporządzanych Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa jest Rozporządzenie WE 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiego z dnia 5 grudnia 2003 roku dotyczące Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa we Wspólnocie, będące zasadniczym dokumentem obligującym kraje UE do opracowania RER i jednocześnie określającym zakres i metodę rachunków. Zasady obliczania RER zostały zawarte w instrukcji ""Manual On The Economic Accounts For Agriculture And Forestry Eaa/Eaf 97 (Rev. 1.1)"".W Polsce RER są sporządzane od 1998 roku przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB przy ścisłej współpracy z Departamentem Statystki Rolnictwa i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego.RER jest rachunkiem o charakterze makroekonomicznym, uwzględniającym wielkość i wartość produkcji wytworzonej w gospodarstwach rolnych w danym roku. RER sporządzane są dla całego sektora rolnictwa i mają charakter rachunku satelickiego do Rachunków Narodowych (RN). Główne różnice między tymi rachunkami wynikają z różnych metodologii i innego zakresu produkcji w obu rachunkach W RER oprócz wartości wytworzonych dóbr i usług w rolnictwie uwzględniana jest także wartość drugorzędnych działalności nierolniczych, których kosztów nie można wyłączyć z procesu produkcji. Przykładem tej działalności jest świadczenie usług turystycznych przez rolników. RER są sporządzane według zasady memoriałowej - w momencie zaistnienia zdarzenia gospodarczego, kiedy wartość ekonomiczna produktu jest tworzona, a nie w chwili, kiedy płatność jest rzeczywiście dokonywana (zasada kasowa).",rolnictwo,2017-07-11T06:58:41.243248,2017-07-11T07:04:44.828022,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy f0ca09d5-7f3f-4d52-980a-bef566db44bc,publikowanie dokumentów normalizacyjnych,,http://statystyki-dotyczce-opublikowanych-dokumentow-normalizacyjnych.xlsx,XLSX,excel tabela,,2017-07-05T10:28:02.224047,,publikowanie-dokumentow-normalizacyjnych,publikowanie dokumentów normalizacyjnych,"Program prac PKN jest publikowany na stronie internetowej PKN. Program tworzony jest na podstawie programów prac Organów Technicznych (OT) funkcjonujących przy PKN, zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Radę Normalizacyjną (RN). Prace finansowane są ze środków budżetowych i w ramach prac na zamówienie. W programie prac PKN znajdują się tematy dotyczące wprowadzenia do zbioru PN: Norm Europejskich (EN), Norm Międzynarodowych (ISO, IEC), europejskich i międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych, opracowanie Polskich Norm własnych, opracowanie Polskich Dokumentów Normalizacyjnych (PDN). PKN uczestniczy opracowaniu EN zgodnie z programem prac CEN i CENELEC. Norma Europejska jest wprowadzana do zbioru Polskich Norm w języku angielskim bez tłumaczenia metodą uznania. W późniejszych terminach mogą być publikowane kolejne wersje językowe PN-EN. Normy organizacji międzynarodowych ISO i IEC są wprowadzone do zbioru PN, jeśli wynika to z potrzeb zainteresowanych środowisk. PKN ma obowiązek uczestniczenia w notyfikacji prowadzonej przez europejskie organizacje normalizacyjne- CEN, CENELEC i ETSI. ",administracja_publiczna,2017-07-05T08:26:17.019908,2017-07-05T08:28:09.304003,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny 96da8229-d09c-4d3d-b592-2e8c45eec61d,Plan i wykonanie dochodów budżetowych,Dochody PKN są dochodami niepodatkowymi. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/23c07d86-869a-47d8-803e-caf3f8ce37eb/resource/96da8229-d09c-4d3d-b592-2e8c45eec61d/download/Plan-i-wykonanie-dochodow-budetowych.xlsx,XLSX,tabela,,2017-07-05T09:19:27.441313,,dochody-budzetowe,dochody budżetowe,Dochody PKN są dochodami niepodatkowymi i dotyczą rozdziału 75002- Polski Komitet Normalizacyjny,budzet_finanse_publiczne,2017-07-05T07:15:19.997507,2017-07-05T07:19:31.563698,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny 45d9cf6c-0caa-4e7a-8608-d9de31a53d11,Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 r.,Finansowanie zadań z FRKF - kwoty dofinansowania za rok 2015 w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,http://crip.msit.gov.pl/Finansowanie%20zada%C5%84%20z%20FRKF%20-%20kwoty%20dofinansowania%20za%20rok%202015%20w%20zakresie%20rozwijania%20sportu%20dzieci%20i%20m%C5%82odzie%C5%BCy%20oraz%20os%C3%B3b%20niepe%C5%82nosprawnych.csv,CSV,"finansowanie zadań,fundusz rozwoju kutury fizycznej,sport dzieci i młodzieży,sport osób niepełnosprawnych",,2017-07-04T14:02:32.758553,,finansowanie-zadan-frkf,"Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwoty dofinansowania (w szczególności sport wyczynowy, sport młodzieżowy, sport osób niepełnosprawnych)",Zestawienie prezentujące finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,sport_turystyka,2017-07-04T11:59:20.815579,2017-09-05T13:24:26.655652,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki fc2daf98-4e6e-41ff-8bed-d7a499a49dd4,Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2016 r.,Finansowanie zadań z FRKF - kwoty dofinansowania za rok 2016 w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,http://crip.msit.gov.pl/Finansowanie%20zada%C5%84%20z%20FRKF%20-%20kwoty%20dofinansowania%20za%20rok%202016%20w%20zakresie%20rozwijania%20sportu%20dzieci%20i%20m%C5%82odzie%C5%BCy%20oraz%20os%C3%B3b%20niepe%C5%82nosprawnych.csv,CSV,"finansowanie zadań,Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,sport dzieci i młodzieży,sport osób niepełnosprawnych",,2017-07-04T14:04:28.549833,,finansowanie-zadan-frkf,"Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwoty dofinansowania (w szczególności sport wyczynowy, sport młodzieżowy, sport osób niepełnosprawnych)",Zestawienie prezentujące finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,sport_turystyka,2017-07-04T11:59:20.815579,2017-09-05T13:24:26.655652,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 37ac3d50-8881-4798-ae8a-2e78e2993db9,Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 r.,"Finansowanie zadań z FRKF - kwoty dofinansowania za pierwsze półrocze 2017 r. w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz zdrowia publicznego",http://crip.msit.gov.pl/Finansowanie%20zada%C5%84%20z%20FRKF%20-%20kwoty%20dofinansowania%20za%20I%20p%C3%B3%C5%82rocze%202017%20r.%20w%20zakresie%20rozwijania%20sportu%20dzieci%20i%20m%C5%82odzie%C5%BCy%2C%20os%C3%B3b%20niepe%C5%82nosprawnych%20oraz%20zdrowia%20publicznego.csv,CSV,"finansowanie zadań,fundusz rozwoju kultury fizycznej,sport dzieci i młodzieży,sport osób niepełnosprawnych,zdrowie publicze",,2017-09-05T15:23:42.834864,,finansowanie-zadan-frkf,"Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwoty dofinansowania (w szczególności sport wyczynowy, sport młodzieżowy, sport osób niepełnosprawnych)",Zestawienie prezentujące finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,sport_turystyka,2017-07-04T11:59:20.815579,2017-09-05T13:24:26.655652,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 797bd94d-35eb-4dc4-bad2-7740328b5516,Brenna meteorolgia maj 2017,"Dane godzinowe - temperatura powietrza, ciśnienie, prędkość wiatru, kierunek wiatru",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/797bd94d-35eb-4dc4-bad2-7740328b5516/download/brennameteomaj2017.csv,CSV,arkusz kalkulacyjny,,2017-06-30T23:23:06.230863,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2017-06-30T21:23:10.051137,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych f24b3c8f-8a8d-4378-9328-ba07ac9a0fae,biblioteka-cyfrowa-ietu,,http://bc.ietu.katowice.pl/dlibra,HTML,"raport,książka,publikacja",,2017-06-30T21:33:59.673530,,biblioteka-cyfrowa-ietu,Biblioteka Cyfrowa IETU,"Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oferuje dostęp do cyfrowo przetworzonych zasobów bibliotecznych IETU, które obejmują wszystkie dziedziny nauki z ukierunkowaniem na nauki przyrodnicze i techniczne. Większość pozycji literaturowych dotyczy ekologii i ochrony środowiska. Oprócz pozycji literaturowych i czasopism znajdą się w niej niepublikowane prace naukowo-badawcze IETU.",nauka_oswiata,2017-06-30T19:27:23.792197,2017-07-27T08:20:59.208371,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 6cdb9f70-c4d6-45df-bdeb-b272582cff38,Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową,"Informacja zawiera m. in. określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana i wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/941b1206-6454-4f20-a8a0-c8831c291723/resource/6cdb9f70-c4d6-45df-bdeb-b272582cff38/download/20170228Infprmacjaodzialaniachpodejmowanychw2016r.wobecminfin.pdf,PDF,"Informacja,Sprawozdanie",,2017-06-30T13:17:19.453101,,informacja-o-dzialaniach-lobbystow-zawodowych-wobec-ministra-finansow,Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową,"Informacja zawiera: 1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana; 2) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową; 3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom; 4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.",budzet_finanse_publiczne,2017-06-30T11:14:43.751210,2017-08-18T14:18:27.440372,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 8a3897ee-ce51-4eac-93c5-76181b21aa11,Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt,Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt i ich lokalizacja oraz dane podmiotów prowadzących i dane kontaktowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/77534265-4b83-4f28-95dd-2fbac81b07cc/resource/8a3897ee-ce51-4eac-93c5-76181b21aa11/download/Wykaz-orodkow-rehabilitacji-zwierzt.xls,XLS,wykaz,,2017-06-30T10:50:01.730988,,wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat,Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt,"Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 75 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody",srodowisko,2017-06-30T08:48:35.100390,2017-08-01T14:28:30.517798,generalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska,Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska eaeecac0-dcd1-451f-81b0-96c3d1af4bb2,Wykaz ogrodów zoologicznych w Polsce,Wykaz ogrodów zoologicznych i ich lokalizacja,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b1d8dadb-565c-434b-89ef-9f0d28e7ba6a/resource/eaeecac0-dcd1-451f-81b0-96c3d1af4bb2/download/Wykaz-ogrodow-zoologicznych-w-Polsce-26-07-2017.xls,XLS,wykaz,,2017-06-30T10:37:29.113470,,wykaz-ogrodow-zoologicznych-w-polsce,Wykaz ogrodów zoologicznych w Polsce,"Wykaz ogrodów zoologicznych, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 67 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody",srodowisko,2017-06-30T08:35:12.305571,2017-07-26T11:22:28.967218,generalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska,Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 2b51450f-7bb6-4718-a5ab-c74a9bdbf5f7,Ogłoszenia publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ,Link do Portalu Centralnego - Biuletynu Zamówień Publicznych,https://bzp.uzp.gov.pl/In/Search.aspx,HTML,link,,2017-06-30T09:12:59.897508,,ogloszenia-publikowane-w-biuletynie-zamowien-publicznych,Ogłoszenia publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,Link do Portalu Centralnego - Biuletynu Zamówień Publicznych,administracja_publiczna,2017-06-30T06:55:31.808447,2017-07-27T08:24:15.390088,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 3d927856-80c6-45d4-9a3a-fc16b9990749,Dane hydrologiczne (xml),Bieżące dane hydrologiczne w formacie xml,http://danepubliczne.imgw.pl/api/data/hydro/format/xml,XML,dane tabelaryczne,,2017-06-30T08:23:29.058701,,dane-hydrologiczne,Dane hydrologiczne,Bieżące dane hydrologiczne,srodowisko,2017-06-30T06:21:32.013130,2017-07-21T11:36:50.822704,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy e6dec743-8244-4c86-9aca-cc27a9bbe7df,Dane hydrologiczne (csv),Bieżące dane hydrologiczne w formacie csv,http://danepubliczne.imgw.pl/api/data/hydro/format/csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-06-30T08:24:06.598682,,dane-hydrologiczne,Dane hydrologiczne,Bieżące dane hydrologiczne,srodowisko,2017-06-30T06:21:32.013130,2017-07-21T11:36:50.822704,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 5c8943a6-9c16-481a-a3d2-d6dc07449e69,Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce,Wykaz ogrodów botanicznych i ich lokalizacja oraz dane podmiotów prowadzących i dane kontaktowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d4d9243b-0691-4c0c-90d8-fb964dd748ac/resource/5c8943a6-9c16-481a-a3d2-d6dc07449e69/download/Wykazogrodowbotanicznych.xls,XLS,wykaz,,2017-06-30T10:29:35.068872,,wykaz-ogrodow-botanicznych-w-polsce,Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce,"Wykaz ogrodów botanicznych, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 67 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody",srodowisko,2017-06-29T18:34:07.059333,2017-08-01T14:29:35.640486,generalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska,Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 3ac23a2c-bdea-431e-b68a-a56f50252319,System Przetwarzania Danych Państwowej Służby Geologicznej SPD PSH ,"System Przetwarzania Danych Państwowej Służby Geologicznej SPD PSH umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie danych Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych (CBDH, tzw. BankHYDRO), bazy POBORY oraz bazy Monitoring wód podziemnych (MWP). SPD PSH udostępnienia podstawowe informacje z tych baz. Szerszy dostęp do wybranych baz danych (CBDH, MWP, POBORY) można uzyskać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku wniosku (http://www.pgi.gov.pl/psh/dane-hydrogeologiczne-psh/8850-jak-zamowic-dane-hydrogeologiczne.html).",http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/,,dane przestrzenne,,2017-09-21T16:18:38.925390,,centralny-bank-danych-hydrogeologicznych-bank-hydro-cbdh,Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO (CBDH),"Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących zwykłe wody podziemne na terenie Polski. W bazie danych Bank HYDRO gromadzone są podstawowe informacje opisowe i liczbowe pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji wód podziemnych. Informacje te dotyczą charakterystyki ujęć wód podziemnych i wchodzących w ich skład obiektów hydrogeologicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne oraz dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych. Baza jest ciągle aktualizowana.",srodowisko,2017-06-29T14:02:07.136538,2017-09-21T14:35:48.047218,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 7e8f9779-3ece-4de5-a044-d82bb9fd50d7,Przeglądarka map e-PSH,Przeglądarka map e-PSH umożliwia przeglądanie danych przestrzennych dotyczących baz danych hydrogeologicznych w oparciu o usługi sieciowe zgodne z Dyrektywą INSPIRE.,http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/,,dane przestrzenne,,2017-09-21T16:24:10.016090,,centralny-bank-danych-hydrogeologicznych-bank-hydro-cbdh,Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO (CBDH),"Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących zwykłe wody podziemne na terenie Polski. W bazie danych Bank HYDRO gromadzone są podstawowe informacje opisowe i liczbowe pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji wód podziemnych. Informacje te dotyczą charakterystyki ujęć wód podziemnych i wchodzących w ich skład obiektów hydrogeologicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne oraz dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych. Baza jest ciągle aktualizowana.",srodowisko,2017-06-29T14:02:07.136538,2017-09-21T14:35:48.047218,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 24919b3a-de76-467f-adcf-01dfa9790ba6,Usługa WMS Hydrogeologia – obiekty hydrogeologiczne,"Dane dokumentacyjne o odwiertach, ujęciach i źródłach wód podziemnych zwykłych, mineralnych i termalnych z obszaru Polski).",http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/main?config=data%2Fdzie_hydrogeologia.json,JSON,"dane przestrzenne,WMS",,2017-09-21T16:27:56.033117,,centralny-bank-danych-hydrogeologicznych-bank-hydro-cbdh,Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO (CBDH),"Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących zwykłe wody podziemne na terenie Polski. W bazie danych Bank HYDRO gromadzone są podstawowe informacje opisowe i liczbowe pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji wód podziemnych. Informacje te dotyczą charakterystyki ujęć wód podziemnych i wchodzących w ich skład obiektów hydrogeologicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne oraz dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych. Baza jest ciągle aktualizowana.",srodowisko,2017-06-29T14:02:07.136538,2017-09-21T14:35:48.047218,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy e54157f9-ba73-4208-9524-1c006eb72cd3,Metodologia prezentowania danych miesięcznych GFS (plik pdf 193 KB),informacja szczegółowa na temat prezentowanych danych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/e54157f9-ba73-4208-9524-1c006eb72cd3/download/metodologia-prezentowania-danych-gfs.pdf,PDF,dane statystyczne,,2017-08-18T11:41:48.736556,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2017-08-22T09:27:00.915684,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów e70ae55d-9bdd-4ff5-bbf5-da66533541f3,Operacje finansowe budżetu państwa wg metodologii MFW (plik xls 202 KB),prezentacja danych zgodnie ze standardem SDDS,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/e70ae55d-9bdd-4ff5-bbf5-da66533541f3/download/20170821p1budetpastwa.xls,XLS,dane statystyczne,,2017-08-18T12:31:14.398552,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2017-08-22T09:27:00.915684,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 002eefa2-6be7-4558-bea5-0dc04c687f02, Operacje finansowe funduszy ubezpieczeń społecznych według metodologii MFW (plik xls 210 KB),prezentacja danych zgodnie ze standardem SDDS,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/002eefa2-6be7-4558-bea5-0dc04c687f02/download/20170821p2funduszeubezpieczeniowe.xls,XLS,dane statystyczne,,2017-08-18T12:58:44.302811,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2017-08-22T09:27:00.915684,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów c4f63786-21ea-4a9d-abbe-a3e46f2197c6, Operacje finansowe skonsolidowanego szczebla centralnego według metodologii MFW (plik xls 205 KB),prezentacja danych zgodnie ze standardem SDDS ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/c4f63786-21ea-4a9d-abbe-a3e46f2197c6/download/20170821p3skonsolidowanysektorcentralny.xls,XLS,dane statystyczne,,2017-08-18T13:09:18.901675,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2017-08-22T09:27:00.915684,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 708d3c63-77f1-4187-9667-96c00d5e4043,Operacje finansowe szczebla centralnego według metodologii MFW (plik xls 263 KB),prezentacja danych zgodnie ze standardem SDDS,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/708d3c63-77f1-4187-9667-96c00d5e4043/download/20170821p4wszystko2007-2017.xls,XLS,dane statystyczne,,2017-08-18T13:11:51.888071,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2017-08-22T09:27:00.915684,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 62389f04-05e1-4dd3-8870-750f6c21e70f,Jednolity Plik Kontrolny,Link do strony internetowej Ministerstwa Finansów gdzie informacje te zostały docelowo opublikowane.,http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny,HTML,"informacja,zbiór danych",,2017-06-29T08:26:21.067033,,jednolity-plik-kontrolny,Jednolity Plik Kontrolny,"Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie",biznes_gospodarka,2017-06-29T06:24:23.687294,2017-07-27T08:25:12.923946,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 15a3987e-6656-4457-a092-4c0cc1eee2cd,CBDG Menedżer pobierania,"Menedżer pobierania plików pozwala bezpłatnie pobrać geologiczne dane przestrzenne w formacie SHP. Pobieranie plików możliwe jest dla tematycznych warstw informacyjnych, które przygotowano w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB.",http://dm.pgi.gov.pl/,HTML,"dane przestrzenne,pliki shp",,2017-06-27T16:13:53.264333,,baza-danych-glownych-zbiornikow-wod-podziemnych-gzwp,Baza Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP),"Baza Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych zawiera podstawowe informacje o GZWP, randze zbiornika, jego granicach, charakterze i stratygrafii utworów wodonośnych zaliczonych do zbiornika, głębokości występowania, wielkości szacowanych zasobów. Po formalnym ustanowieniu obszarów ochronnych będzie również przedstawiać zasięg tych obszarów. Głównym celem bazy danych i mapy GZWP jest prezentowanie aktualnych wyników badań głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce.",srodowisko,2017-06-27T14:02:52.531295,2017-09-21T12:54:03.205033,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 012a5cb3-b9c6-48e9-9812-3fc780ab6a4c,Geobaza aPGW,Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW). Zapisana w formatach GDB i XLS.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d3598a0-52d7-411b-9830-8c609a5bf19f/resource/012a5cb3-b9c6-48e9-9812-3fc780ab6a4c/download/GeobazaaPGW.zip,ZIP,Zbiór danych przestrzennych,,2017-06-27T14:00:44.667214,,baza-danych-przestrzennych-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-apgw,Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW),"Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) stanowi narzędzie wspierające proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dotyczące gospodarki wodnej ujęte w bazie danych przestrzennych składają się z ekoregionów, głównych jezior, głównych rzek, jednolitych części wód (JCW) podziemnych i powierzchniowych (jeziornych, przejściowych, przybrzeżnych, rzecznych), zlewni jednolitych części wód powierzchniowych, regionów wodnych, obszarów dorzeczy oraz charakterystyk JCW takich jak ocena stanu, status, cele środowiskowe. Zbiór informacji dotyczących gospodarki wodnej jest zapisany w postaci wektorowych warstw tematycznych wraz z relacyjną bazą danych.",srodowisko,2017-06-27T11:50:53.389184,2017-09-15T09:14:32.854916,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 8f831cbc-e802-422d-89fd-8f17145a3d16,Wektorowe warstwy tematyczne aPGW,"Ekoregiony, główne jeziora, główne rzeki, jednolite części wód powierzchniowych (jeziorne, przejściowe, przybrzeżne, rzeczne), jednolite części wód podziemnych, ich zlewnie, obszary dorzeczy, regiony wodne. Zapisane w formacie SHP.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d3598a0-52d7-411b-9830-8c609a5bf19f/resource/8f831cbc-e802-422d-89fd-8f17145a3d16/download/SHPaPGW.zip,ZIP,Dane przestrzenne,,2017-06-27T14:29:39.966902,,baza-danych-przestrzennych-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-apgw,Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW),"Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) stanowi narzędzie wspierające proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dotyczące gospodarki wodnej ujęte w bazie danych przestrzennych składają się z ekoregionów, głównych jezior, głównych rzek, jednolitych części wód (JCW) podziemnych i powierzchniowych (jeziornych, przejściowych, przybrzeżnych, rzecznych), zlewni jednolitych części wód powierzchniowych, regionów wodnych, obszarów dorzeczy oraz charakterystyk JCW takich jak ocena stanu, status, cele środowiskowe. Zbiór informacji dotyczących gospodarki wodnej jest zapisany w postaci wektorowych warstw tematycznych wraz z relacyjną bazą danych.",srodowisko,2017-06-27T11:50:53.389184,2017-09-15T09:14:32.854916,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej cbc92bd9-5c32-48e1-92de-dd4360eca247,Działki katastralne INSPIRE - usługa ATOM,Usługa pobierania danych ATOM. Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287 zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/DzialkiKatastralne,,"download service,INSPIRE,ATOM,usługa pobierania,api",,2017-06-26T09:52:52.950926,,dzialki-katastralne-inspire-cp,Działki katastralne INSPIRE (CP),"Zbiór danych działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:51:53.010941,2017-06-26T07:59:43.527478,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii b6c5274c-d95b-4a8a-9eda-2fa88d36d153,Działki katastralne INSPIRE - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w standardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.W celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_CP/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"WFS, INSPIRE, usługa pobierania, download service, GML, api",,2017-06-26T09:54:31.556384,,dzialki-katastralne-inspire-cp,Działki katastralne INSPIRE (CP),"Zbiór danych działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:51:53.010941,2017-06-26T07:59:43.527478,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii fe9ce440-2170-4574-836b-ca6c4bd400ec,Działki katastralne INSPIRE - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_CP?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS, INSPIRE, web map tile service, PNG, view service, usługa przeglądania, api",,2017-06-26T09:55:39.263970,,dzialki-katastralne-inspire-cp,Działki katastralne INSPIRE (CP),"Zbiór danych działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:51:53.010941,2017-06-26T07:59:43.527478,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 7fd4b19a-7447-4319-852b-336af441d35f,Działki katastralne INSPIRE - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service.Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_CP/guest?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,,"INSPIRE, WMS, web map service, usługa przeglądania, view service, api",,2017-06-26T09:56:47.020378,,dzialki-katastralne-inspire-cp,Działki katastralne INSPIRE (CP),"Zbiór danych działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:51:53.010941,2017-06-26T07:59:43.527478,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii c7d843b3-be4c-4e0d-adf4-d676448c9d89,Nazwy geograficzne INSPIRE - usługa ATOM,Usługa pobierania danych ATOM. Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287 zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/NazwyGeograficzne,,"download service,usługa pobierania,INSPIRE,ATOM,api",,2017-06-26T09:38:39.096389,,nazwy-geograficzne-inspire-gn,Nazwy geograficzne INSPIRE (GN),"Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Nazwy geograficzne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Technical Guidlines"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:36:59.852570,2017-06-26T07:45:03.138300,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 2983f847-7573-40fe-b759-964da4e8cc05,Nazwy geograficzne INSPIRE - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w standardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.W celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_GN/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"WFS, INSPIRE, usługa pobierania, download service, GML, api",,2017-06-26T09:42:01.803664,,nazwy-geograficzne-inspire-gn,Nazwy geograficzne INSPIRE (GN),"Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Nazwy geograficzne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Technical Guidlines"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:36:59.852570,2017-06-26T07:45:03.138300,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 0e1f3668-1fef-4b4a-8f46-944471ded414,Nazwy geograficzne INSPIRE - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_GN?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS, INSPIRE, web map tile service, PNG, view service, usługa przeglądania, api",,2017-06-26T09:43:38.691926,,nazwy-geograficzne-inspire-gn,Nazwy geograficzne INSPIRE (GN),"Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Nazwy geograficzne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Technical Guidlines"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:36:59.852570,2017-06-26T07:45:03.138300,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 541ee8ef-b9d9-48fc-a4a7-5d1622964970,Nazwy geograficzne INSPIRE - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_GN/guest?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,,"INSPIRE, WMS, web map service, usługa przeglądania, view service, api",,2017-06-26T09:45:01.914997,,nazwy-geograficzne-inspire-gn,Nazwy geograficzne INSPIRE (GN),"Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Nazwy geograficzne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Technical Guidlines"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:36:59.852570,2017-06-26T07:45:03.138300,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 0393c05f-5f8d-4efc-886f-230154d19e5f,Adresy INSPIRE - usługa ATOM,Usługa pobierania danych ATOM. Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287 zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/Adresy,,"download service,INSPIRE,ATOM,usługa pobierania,api",,2017-06-26T09:24:33.434133,,adresy-inspire-ad,Adresy INSPIRE (AD),"Zbiór danych adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Adresy są identyfikacją ustalonego położenia posiadłości. Na składnik adresu składa się nazwa jednostki administracyjnej, nazwa ulicy, numer domu. Adres może być również przypisany lub powiązany z budynkiem lub działką.",administracja_publiczna,2017-06-26T07:22:34.739516,2017-06-26T07:31:56.702439,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 9e30dfc8-e264-4126-b5f1-57d62aaf69be,Adresy INSPIRE - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w standardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.W celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_AD/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"GML,INSPIRE,WFS,web feature service,usługa pobierania,api",,2017-06-26T09:27:15.430300,,adresy-inspire-ad,Adresy INSPIRE (AD),"Zbiór danych adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Adresy są identyfikacją ustalonego położenia posiadłości. Na składnik adresu składa się nazwa jednostki administracyjnej, nazwa ulicy, numer domu. Adres może być również przypisany lub powiązany z budynkiem lub działką.",administracja_publiczna,2017-06-26T07:22:34.739516,2017-06-26T07:31:56.702439,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 357c9ba8-5325-4624-9e42-4897566a06fc,Adresy INSPIRE - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_AD?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS,web map tile service,PNG,usługa przeglądania,view service,api",,2017-06-26T09:29:12.454994,,adresy-inspire-ad,Adresy INSPIRE (AD),"Zbiór danych adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Adresy są identyfikacją ustalonego położenia posiadłości. Na składnik adresu składa się nazwa jednostki administracyjnej, nazwa ulicy, numer domu. Adres może być również przypisany lub powiązany z budynkiem lub działką.",administracja_publiczna,2017-06-26T07:22:34.739516,2017-06-26T07:31:56.702439,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii b1fbbcec-f9a6-47c0-aa5a-decbd32cd4d4,Adresy INSPIRE - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_AD/guest,,"INSPIRE,WMS,web map service,usługa przeglądania,view service,api",,2017-06-26T09:31:55.528413,,adresy-inspire-ad,Adresy INSPIRE (AD),"Zbiór danych adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Adresy są identyfikacją ustalonego położenia posiadłości. Na składnik adresu składa się nazwa jednostki administracyjnej, nazwa ulicy, numer domu. Adres może być również przypisany lub powiązany z budynkiem lub działką.",administracja_publiczna,2017-06-26T07:22:34.739516,2017-06-26T07:31:56.702439,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 2bb1785d-f5e8-4232-9cec-64119f567be6,Biuletyn Informacyjny UZP nr 1/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 1/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/2bb1785d-f5e8-4232-9cec-64119f567be6/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-1-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-06-24T15:37:40.046092,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-07-27T11:49:34.070670,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 0fd6db63-df0c-4131-ad78-6d2cdc1673f8,Biuletyn Informacyjny UZP nr 2/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 2/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/0fd6db63-df0c-4131-ad78-6d2cdc1673f8/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-2-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-06-24T15:38:19.736988,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-07-27T11:49:34.070670,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 6746b52b-d731-4afc-a316-5c14d6ee7f55,Biuletyn Informacyjny UZP nr 3/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 3/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/6746b52b-d731-4afc-a316-5c14d6ee7f55/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-3-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-06-24T15:38:50.266829,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-07-27T11:49:34.070670,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 352a4db3-999a-4dc3-89ac-dcb1084c8c22,Biuletyn Informacyjny UZP nr 4/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 4/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/352a4db3-999a-4dc3-89ac-dcb1084c8c22/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-4-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-06-24T15:39:21.568770,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-07-27T11:49:34.070670,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych e1eac247-06db-4c4b-9d79-14c9f803efc1,Biuletyn Informacyjny UZP nr 5/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 5/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/e1eac247-06db-4c4b-9d79-14c9f803efc1/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-5-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-07-27T13:49:34.096390,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2017-07-27T11:49:34.070670,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 146883bc-e77c-43b0-9ada-846cee1fdd03,Roczniki Hydrogeologiczne,"Roczniki zawierają część przetworzonych w zakresie standardowym wyników obserwacji stanu zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł oraz badań składu chemicznego wód podziemnych, prowadzonych w punktach badawczych sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w dla określonego roku hydrologicznego.",http://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/rocznik-hydrogeologiczny-psh.html,HTML,rocznik,,2017-06-23T14:44:50.963135,,baza-danych-monitoring-wod-podziemnych,Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP),"Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny). Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych: SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych i MONBADA – MONitoringowa BAza Danych. Produktem MWP, powszechnie dostępnym, jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym PSH, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych.",srodowisko,2017-06-23T12:40:59.439376,2017-07-12T13:16:21.921890,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy a023e550-8434-4434-95ec-852edf07659c,Kwartalne Biuletyny Informacyjne Wód Podziemnych,"Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego przetworzonych w zakresie procedur standardowych. Poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, w Biuletynach przedstawiono ogólne informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej (rozdz. 5).",http://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/kwartalny-biuletyn-informacyjny-wod-podziemnych.html,HTML,kwartalny biuletyn,,2017-06-23T14:51:07.299892,,baza-danych-monitoring-wod-podziemnych,Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP),"Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny). Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych: SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych i MONBADA – MONitoringowa BAza Danych. Produktem MWP, powszechnie dostępnym, jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym PSH, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych.",srodowisko,2017-06-23T12:40:59.439376,2017-07-12T13:16:21.921890,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 5ece1849-8bfd-4335-9200-dabceb912fe4,Jednostki administracyjne INSPIRE - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service.Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_AU/guest?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,,"INSPIRE,WMS,web map service,AU,usługa przeglądania,view service,api",,2017-06-23T11:49:35.892461,,jednostki-administracyjne-inspire-au,Jednostki administracyjne INSPIRE (AU),"Zbiór danych jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje podział administracyjny Polski na województwa, powiaty i gminy. Dane źródłowe - PRG zostały przekształcone zgodnie z modelem Administrative Units INSPIRE.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:42:55.245573,2017-06-26T07:56:18.721634,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 43c14d5b-6d51-48b8-8e66-3de13f71b77c,Jednostki administracyjne INSPIRE - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_AU?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS,INSPIRE,web map tile service,PNG,view service,usługa przeglądania,api",,2017-06-23T11:55:19.133191,,jednostki-administracyjne-inspire-au,Jednostki administracyjne INSPIRE (AU),"Zbiór danych jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje podział administracyjny Polski na województwa, powiaty i gminy. Dane źródłowe - PRG zostały przekształcone zgodnie z modelem Administrative Units INSPIRE.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:42:55.245573,2017-06-26T07:56:18.721634,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 7beca0f4-988f-4197-b8c9-bf7322fa269c,Jednostki administracyjne INSPIRE - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w standardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.W celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_AU/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"WFS,INSPIRE,usługa pobierania,download service,GML,api",,2017-06-23T11:59:20.276920,,jednostki-administracyjne-inspire-au,Jednostki administracyjne INSPIRE (AU),"Zbiór danych jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje podział administracyjny Polski na województwa, powiaty i gminy. Dane źródłowe - PRG zostały przekształcone zgodnie z modelem Administrative Units INSPIRE.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:42:55.245573,2017-06-26T07:56:18.721634,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 736695e3-c23e-4a3e-9103-190ef5a06ee8,Jednostki administracyjne INSPIRE - usługa ATOM,Usługa pobierania danych ATOM. Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287 zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/JednostkiAdministracyjne,,"download service,INSPIRE,ATOM,usługa pobierania,api",,2017-06-23T12:01:23.674291,,jednostki-administracyjne-inspire-au,Jednostki administracyjne INSPIRE (AU),"Zbiór danych jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje podział administracyjny Polski na województwa, powiaty i gminy. Dane źródłowe - PRG zostały przekształcone zgodnie z modelem Administrative Units INSPIRE.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:42:55.245573,2017-06-26T07:56:18.721634,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii c854963f-6dd1-4f82-9b3a-5085ba6388b2,Dane o charakterze katastralnym - format shapefile,Strona Internetowa umożliwiając pobranie danych o charakterze katastralnym w podziale na powiaty w formacie shapefile,http://www.geoportal.gov.pl/web/guest/DOCHK,SHP,"kataster,działki,shapefile",,2017-06-23T11:14:49.883897,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 12cf7852-8bc2-4676-b494-bf3ba5135ca1,Dane o charakterze katastralnym - usługa ATOM,Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/DOCHK,XML,"ATOM,działki,shapefile,download service,usługa pobierania,api",,2017-06-23T11:18:31.880901,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 97c2a9b0-1d7d-48b5-a281-550bb3fd24f6,Dane o charakterze katastralnym - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service.Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"WMS,Web Map Service,view service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,api",,2017-06-23T11:21:46.260210,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii e0263f53-a45e-4bef-99bc-c730d8eba301,Dane o charakterze katastralnym - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service.Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_GO_CACHE?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS,web map tile service,usługa przeglądania,view service,usługa sieciowa,api",,2017-06-23T11:24:52.404961,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 18c1bc69-69af-4c6a-bbd5-5ea6ef05193c,Dane o charakterze katastralnym - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service.Usługa dostępna jest w standardzie WFS 1.1.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfsW celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WFS/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,GML,"WFS,web feature service,download service,usługa pobierania,GML,api",,2017-06-23T11:28:12.453995,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 01f15c72-f208-4c7e-aa98-f1811cd5c404,Działalność ze źródłami promieniowania jonizującego w liczbach 2016 r.,Zbiór danych liczbowych dotyczących prowadzonych w kraju działalności ze źródłami promieniowania jonizującego.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1a897aac-8dbf-4c63-b050-5e4344bc7414/resource/01f15c72-f208-4c7e-aa98-f1811cd5c404/download/Dziaalno-ze-rodami-promieniowania-jonizujcego-w-liczbach-2016-r..csv,CSV,plik CSV,,2017-06-22T09:40:16.696263,,dzialalnosci-ze-zrodlami-promieniowania-jonizujacego-w-liczbach-w-2016-r,Działalności ze źródłami promieniowania jonizującego w liczbach,"Wykaz działalności, liczba działalności, liczba jednostek prowadzących działalności, informacje o wydanych zezwoleniach, aneksach, decyzjach o rejestracji oraz na temat prowadzonych kontroli.",srodowisko,2017-06-22T07:38:44.366266,2017-06-23T11:04:43.370136,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 115107c5-21dd-4e3c-a7f3-2d693e4557c9,Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w 2016 r. ,Dane za rok 2016,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8eb21531-d02a-4509-8985-af0991097ecd/resource/115107c5-21dd-4e3c-a7f3-2d693e4557c9/download/Wartoci-mocy-dawki-uzyskane-ze-stacji-wczesnego-wykrywania-skae-promieniotworczych-w-2016-r.o.csv,CSV,csv,,2017-06-21T14:51:15.258121,,wartosci-mocy-dawki-uzyskane-ze-stacji-wczesnego-wykrywania-skazen-promieniotworczych-w-2016-r,Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych,Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Dane pochodzą ze stacji PMS - Permament Monitoring Station oraz IMiGW. ,srodowisko,2017-06-21T12:50:40.575506,2017-06-23T13:07:26.224509,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki cae1abf2-ed4b-4dbb-ba94-b04ba82211be,Komunikat kwatralny Prezesa PAA za 1 kwartał 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/354093b8-bc19-42e8-b2bd-5733bcbe1849/resource/cae1abf2-ed4b-4dbb-ba94-b04ba82211be/download/komunikat-kwartalny-Prezesa-PAA-za-1-kwarta-2017-roku.csv,CSV,plik CSV,,2017-06-21T14:42:03.775773,,komunikat-kwartalny-prezesa-panstwowej-agencji-atomistyki,Komunikat kwartalny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,"Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych.",srodowisko,2017-06-21T12:39:30.256454,2017-09-12T10:06:09.604616,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 7deb8dad-009f-40fc-89fd-6d6569349b04,Komunikat kwatralny Prezesa PAA za 2 kwartał 2017 r.,,http://komunikat-kwartalny-Prezesa-PAA-za-2-kwarta-2017-roku.csv,CSV,csv,,2017-09-12T12:06:09.633068,,komunikat-kwartalny-prezesa-panstwowej-agencji-atomistyki,Komunikat kwartalny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,"Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych.",srodowisko,2017-06-21T12:39:30.256454,2017-09-12T10:06:09.604616,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 52f2468c-c33e-479f-9a52-9cfe56429bf2,baza danych MPP,"Monitoring Ptaków Polski (MPP) to program koordynowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Obecnie obejmuje on 20 podprogramów dedykowanych lęgowej awifaunie oraz 5 podprogramów, w ramach których gromadzone są dane na temat gatunków przelotnych oraz zimujących w Polsce. MPP dostarcza reprezentatywnych dla obszaru kraju wskaźników stanu populacji wybranych gatunków ptaków oraz trendów ich zmian. Uzyskiwane wskaźniki dotyczą trzech parametrów: liczebności, rozmieszczenia oraz rozrodu (tylko dla 7 gatunków).",http://monitoringptakow.gios.gov.pl/baza-danych,HTML,"CSV,XML,PDF",,2017-06-21T13:24:13.676908,,monitoring-ptakow-polski,Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring Ptaków Polski,"Monitoring Ptaków Polski (MPP) prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program MPP obecnie obejmuje 20 podprogramów dedykowanych lęgowej awifaunie oraz 5 podprogramów, w ramach których gromadzone są dane na temat gatunków przelotnych oraz zimujących w Polsce. MPP dostarcza reprezentatywnych dla obszaru kraju wskaźników stanu populacji wybranych gatunków ptaków oraz trendów ich zmian. Uzyskiwane wskaźniki dotyczą trzech parametrów: liczebności, rozmieszczenia oraz rozrodu (tylko dla 7 gatunków).Podstawą do realizacji programu jest art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.",srodowisko,2017-06-21T11:22:06.739107,2017-08-04T08:04:28.596547,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska d65f8a38-fe4a-4a99-a6e8-2e0e6c2c10ac,Rejestr umów dotacyjnych MSiT (budżet państwa cz. 25 - Kultura fizyczna),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z budżetu dysponenta części 25 - Kultura fizyczna ,http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20BP%20cz.%2025%2031.08.2017.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych,zestawienie tabelaryczne",,2017-06-21T11:03:04.552622,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr zawartych umów dotacyjnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2017-09-19T13:13:04.519660,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 8a47b00f-a1a3-412c-a828-adfc41d01cdc,Rejestr umów dotacyjnych MSiT (budżet państwa cz. 40 - Turystyka),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z budżetu dysponenta części 40 - Turystyka,http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20BP%20cz.%2040%2031.07.2017.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-06-21T11:11:56.627925,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr zawartych umów dotacyjnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2017-09-19T13:13:04.519660,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki de5bd549-9e52-43ba-a8b8-df6b05cec195,Rejestr umów dotacyjnych MSiT (FRKF SubB),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubB),http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20FRKF%20SubB%2031.08.2017.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-06-21T11:14:46.571164,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr zawartych umów dotacyjnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2017-09-19T13:13:04.519660,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 8bf0ea4c-b784-4dc0-80e7-d2d18feb5b4e,Rejestr umów dotacyjnych MSiT (FRKF SubC),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubC),http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20FRKF%20SubC%2031.08.2017.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-06-21T11:15:49.876256,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr zawartych umów dotacyjnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2017-09-19T13:13:04.519660,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 6d6c74b5-e321-4d78-b20c-14fe0a84acec,Rejestr umów dotacyjnych MSiT (FZSdU),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20FZSdU%2031.08.2017.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-06-21T11:17:14.393078,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr zawartych umów dotacyjnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2017-09-19T13:13:04.519660,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 79e207d6-ef67-403a-9650-be169f87e15c,Rejestr umów dotacyjnych MSiT (FRKF SubA),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubA),http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20FRKF%20SubA%2031.08.2017.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-08-11T10:25:19.744616,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr zawartych umów dotacyjnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2017-09-19T13:13:04.519660,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 754879b9-9468-4d53-8e95-a96b79eed4dd,Rejestr umów dotacyjnych MSiT (FRKF SubD),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubD),http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20FRKF%20SubD%2031.08.2017.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-08-11T10:27:53.174331,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr zawartych umów dotacyjnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2017-09-19T13:13:04.519660,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki beb52862-de8a-4c0d-8247-95d70bfb9be7,Centralna Baza Danych Historycznych IMGW-PIB,Serwis dane.imgw.pl pozwala na dostęp do danych zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Historycznych IMGW-PIB,https://dane.imgw.pl/,HTML,"plik CSV,json,api",,2017-06-20T13:03:59.829497,,cbdh,CBDH,Centralna Baza Danych Historycznych IMGW-PIB,administracja_publiczna,2017-06-20T10:58:53.829229,2017-08-31T14:22:45.730092,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy d000d03f-85a5-43fa-a7ec-51ab979784b1,Sprawozdanie z działalności POT w 2016 roku,Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/bbf58c5d-378a-4f21-bb4a-4b357931cccd/resource/d000d03f-85a5-43fa-a7ec-51ab979784b1/download/Sprawozdanie-z-Dziaalnosci-POT-2016.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2017-06-12T10:09:18.652849,,sprawozdanie-z-dzialalnosci-pot-w-2016-roku,Sprawozdanie z działalności POT w 2016 roku,Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku.,administracja_publiczna,2017-06-12T08:07:13.931358,2017-06-12T08:09:48.045674,polska-organizacja-turystyczna,Polska Organizacja Turystyczna 1fd69b52-41cf-432f-a9ab-ffe36b996565,"Wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja” wraz z kwotami tych dotacji","Zawiera dane zgodne z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja” oraz kwot tych dotacji (Dz.Urz. MC poz. 15).",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/81a19970-1f56-4da8-a69b-42152579946c/resource/1fd69b52-41cf-432f-a9ab-ffe36b996565/download/DotacjeMC-2016---Informatyzacjacz.27.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-07-18T14:01:41.842590,,dotacje-celowe-w-czesci-27-informatyzacja,"Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja”","Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 27 budżetu państwa ""Informatyzacja"" oraz kwot tych dotacji.",administracja_publiczna,2017-06-08T09:34:11.639994,2017-07-18T13:12:36.577049,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji b6fb2aef-c08e-4e1d-bb6d-8e28b70b7056,"Wykaz jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja” wraz z kwotami tych dotacji","Zawiera dane zgodne z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja” oraz kwot tych dotacji (Dz.Urz. MC poz. 11).",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/81a19970-1f56-4da8-a69b-42152579946c/resource/b6fb2aef-c08e-4e1d-bb6d-8e28b70b7056/download/DotacjeMC-2015---Informatyzacjacz.27.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-07-18T15:12:20.596828,,dotacje-celowe-w-czesci-27-informatyzacja,"Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja”","Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 27 budżetu państwa ""Informatyzacja"" oraz kwot tych dotacji.",administracja_publiczna,2017-06-08T09:34:11.639994,2017-07-18T13:12:36.577049,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 95bb88be-3080-4047-9afd-099f421ceaab,Dane ogólne Inspekcja Handlowa - 2016,Dane ogólne na temat przeprowadzonych kontroli przez Inspekcję Handlową w 2016 roku,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ede37ffa-6797-48d2-b806-6e424fa51cb4/resource/95bb88be-3080-4047-9afd-099f421ceaab/download/Dane-ogolne-Inspekcji-Handlowej-za-2016.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-06-05T14:55:30.664369,,dane-ogolne-na-temat-przeprowadzonych-kontroli-przez-inspekcje-handlowa-w-2016-roku,Dane ogólne na temat przeprowadzonych kontroli przez Inspekcję Handlową w 2016 roku,Dane ogólne na temat przeprowadzonych kontroli przez Inspekcję Handlową w 2016 roku,administracja_publiczna,2017-06-05T12:54:17.786559,2017-06-05T12:55:32.988346,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów fc6d7e8a-9392-4a82-bf68-a812caed727d,Absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+I+kw+2012.xls/2daf9548-d29b-47bf-a11e-660683e68fda,XLS,tabela,,2017-06-05T14:02:36.873242,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a428366f-4874-45f3-b8e2-b5721f02a69c,Absencja chorobowa w II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+II+kw+2012.xls/f3252d63-0362-4088-ae90-793032a8f64a,XLS,tabela,,2017-06-05T14:04:08.277846,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 0c107c5f-260b-401c-9c39-22b03f7410ea,Absencja chorobowa w III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+III+kw+2012.xls/702e7aa9-ed53-480d-b3fd-db7e63e05072,XLS,tabela,,2017-06-05T14:05:24.405198,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 68382f50-50df-4045-8556-799bcace0166,Absencja chorobowa w IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+IV+kw+2012.xls/113e297d-4ad3-47d5-bb0f-b6722a4df57d,XLS,tabela,,2017-06-05T14:07:01.880469,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a90975ec-439c-42d1-9211-ecb3d5ba4d64,Absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+2012.xls/9ed4c9a5-ed24-4863-8494-d9705c1b2547,XLS,tabela,,2017-06-05T14:09:10.526783,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 22ca7f50-dd47-44bf-9789-49ed55b563dc,Absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+I+kw+2012.xls/027cd46c-bcda-40e0-8571-79c5406c022b,XLS,tabela,,2017-06-05T14:11:31.342880,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 363b355a-8ea4-423f-b47c-e5373af4cda5,Absencja chorobowa w II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+II+kw+2012.xls/eb2ecda9-2097-4b33-9eef-0f407b981397,XLS,tabela,,2017-06-05T14:13:00.404737,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5a92f74a-3ed7-479d-aa74-bca1d1daa21d,Absencja chorobowa w III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+III+kw+2012.xls/53fbe1d1-1903-4c9b-9851-26bdfbfedeef,XLS,tabela,,2017-06-05T14:14:02.801994,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 50259e5e-f32d-4205-a24c-ea3f799a7ab2,Absencja chorobowa w IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+IV+kw+2012.xls/f3477567-5544-4d3a-ba3c-5f91b9ccadd2,XLS,tabela,,2017-06-05T14:15:09.346545,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych bb9a40a1-e543-410c-b9c7-9d0e4db980d8,Absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+2012.xls/99eb0447-fc06-4b84-a2b5-30c371a578fa,XLS,tabela,,2017-06-05T14:16:24.710489,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 24631336-8ad6-482f-96b1-a0a58046365b,Absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+I+kw+2012.xls/a532cea8-5a46-475a-b003-90b8a2aa4a8d,XLS,tabela,,2017-06-05T14:18:14.227632,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 74f7ec51-3ed2-4db1-b458-ad24660a2b5c,Absencja chorobowa w II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+II+kw+2012.xls/52eab772-3e5a-4f7d-8cd4-ed97b12a8c2e,XLS,tabela,,2017-06-05T14:19:32.729870,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4701f691-d494-44a6-bcf9-4c2c330d7acb,Absencja chorobowa w III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+III+kw+2012.xls/c6215c25-8285-4021-9e76-e052999077aa,XLS,tabela,,2017-06-05T14:20:43.094531,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e5a19d6d-cdd1-4edb-8041-114051c76608,Absencja chorobowa w IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+IV+kw+2012.xls/cfa82a14-ce75-4ed5-b395-978e1f7bd821,XLS,tabela,,2017-06-05T14:21:26.858122,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1d08f8f0-7e09-4347-8653-75c82a1b75f4,Absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+2012.xls/93dccef4-0ee2-415d-adbb-228b0228cc01,XLS,tabela,,2017-06-05T14:23:01.303178,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 125bcc2d-bcc7-4a76-8328-03f0fcf02c0b,Skumulowana absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości absencji chorobowej,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532844/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+dlugosci+absencji+chorobowej+I+kw+2012.xls/fd3651cf-92ec-41e3-8893-5775a128e8ea,XLS,tabela,,2017-06-05T15:11:56.690159,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2b510dcd-7f07-4d74-b1cc-e592cf4c28c3,Skumulowana absencja chorobowa w I-II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości absencji chorobowej,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532844/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+dlugosci+absencji+chorobowej+I+kw+2012.xls/fd3651cf-92ec-41e3-8893-5775a128e8ea,XLS,tabela,,2017-06-05T15:13:12.445800,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 346c8fc9-7d6f-4e73-b2ff-297d1bd98c19,Skumulowana absencja chorobowa w I-III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości absencji chorobowej,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532844/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+dlugosci+absencji+chorobowej+I-II+kw+2012.xls/7d9987b3-e1dd-4809-8d98-3ff1c5e81c36,XLS,tabela,,2017-06-05T15:14:00.895015,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2c1e4f2a-e66d-4df3-929e-0fccded0f1f1,Skumulowana absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości absencji chorobowej,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532844/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+dlugosci+absencji+chorobowej+I-IV+kw+2012.xls/57eabe12-10e7-4967-9960-7eecd7126d25,XLS,tabela,,2017-06-05T15:14:51.902176,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 86af45ba-f039-4569-bdf2-dd117b086803,Skumulowana absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532832/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+wieku+I+kw+2012.xls/0afa512a-2d5c-4d55-b27e-1e1ae1113c9d,XLS,tabela,,2017-06-05T15:18:08.022050,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2fe87637-a2c8-4fc5-8274-bb57ba107765,Skumulowana absencja chorobowa w I-II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532832/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+wieku+I-II+kw+2012.xls/4e561947-c53b-49b9-b4b2-281b72feb070,XLS,tabela,,2017-06-05T15:19:33.024434,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e2c0dbc6-3328-4f01-9817-ef95769fd125,Skumulowana absencja chorobowa w I-III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532832/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+wieku+I-III+kw+2012.xls/37490172-7b20-495e-b370-137cb08cfb16,XLS,tabela,,2017-06-05T15:20:39.809291,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych d68d7615-21e8-4f00-86d8-3349526c4111,Skumulowana absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532832/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+wieku+I-IV+kw+2012.xls/14e939ab-f77b-4eb7-9409-231578794492,XLS,tabela,,2017-06-05T15:22:10.325233,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9007a124-eb08-4066-b5a7-91c3136e134a,Informacja z inwentaryzacji danych publicznych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3e4ea6cf-e3b9-442d-a48f-5672325619f6/resource/9007a124-eb08-4066-b5a7-91c3136e134a/download/Raport-z-inwentaryzacji-danych--SIST.pdf,PDF,raport,,2017-06-05T09:37:32.407086,,systemy-rejestry-gromadzace-dane-publiczne,Systemy/rejestry gromadzące dane publiczne,Informacja z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów gromadzących dane publiczne (w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST),administracja_publiczna,2017-06-02T14:41:40.871225,2017-06-12T07:29:14.609455,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 104278fc-1c22-40b2-a742-4f3864380d4f,Tabela zbiorcza – XLSX,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3e4ea6cf-e3b9-442d-a48f-5672325619f6/resource/104278fc-1c22-40b2-a742-4f3864380d4f/download/Raport-SIST-04-04-2017---wycig---systemy-plus-systemzakresinformacyjny.xlsx,XLSX,tabela excel,,2017-06-05T09:33:04.609165,,systemy-rejestry-gromadzace-dane-publiczne,Systemy/rejestry gromadzące dane publiczne,Informacja z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów gromadzących dane publiczne (w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST),administracja_publiczna,2017-06-02T14:41:40.871225,2017-06-12T07:29:14.609455,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 2f6d1286-96c4-46b6-a01c-93e6e6de85f2,Tabela danych SYSTEMY – CSV,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3e4ea6cf-e3b9-442d-a48f-5672325619f6/resource/2f6d1286-96c4-46b6-a01c-93e6e6de85f2/download/Raport-SIST-04-04-2017---systemy.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-06-05T09:36:22.707251,,systemy-rejestry-gromadzace-dane-publiczne,Systemy/rejestry gromadzące dane publiczne,Informacja z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów gromadzących dane publiczne (w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST),administracja_publiczna,2017-06-02T14:41:40.871225,2017-06-12T07:29:14.609455,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 0008f111-7513-499d-95b5-62e9229ee7ff,Tabela danych SYSTEM_ZAKRES INFORMACYJNY – CSV,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3e4ea6cf-e3b9-442d-a48f-5672325619f6/resource/0008f111-7513-499d-95b5-62e9229ee7ff/download/Raport-SIST-04-04-2017---systemzakresinformacyjny.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-06-05T09:34:22.207504,,systemy-rejestry-gromadzace-dane-publiczne,Systemy/rejestry gromadzące dane publiczne,Informacja z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów gromadzących dane publiczne (w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST),administracja_publiczna,2017-06-02T14:41:40.871225,2017-06-12T07:29:14.609455,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 258c2397-a481-4820-91bd-5186cc2cbb18,Inicjatywy obywatelskie umowy 2016,Inicjatywy obywatelskie umowy 2016,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/258c2397-a481-4820-91bd-5186cc2cbb18/download/inicjatywy-obywatelskie-UTF-8.csv,CSV,umowy zawarte,,2017-09-21T14:15:14.539350,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2017-09-21T12:17:57.978898,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5d894b34-0ed2-4347-bdfe-965aca905620,Edukacja ekologiczna umowy 2016,Edukacja ekologiczna umowy 2016,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/5d894b34-0ed2-4347-bdfe-965aca905620/download/Umowy-zawarte-w-2016-r.Edukacja-ekologiczna-UTF-8.csv,CSV,umowy zawarte,,2017-09-21T14:16:23.570825,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2017-09-21T12:17:57.978898,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3575709b-28e5-4292-b79d-6ffdb7bf5d61,Inicjatywy obywatelskie umowy 2016 ,Inicjatywy obywatelskie umowy 2016 ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/3575709b-28e5-4292-b79d-6ffdb7bf5d61/download/inicjatywy-obywatelskie.xlsx,XLSX,umowy zawarte,,2017-09-21T14:17:21.221994,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2017-09-21T12:17:57.978898,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej f80efb58-8926-4e19-9c56-1eb9f50215bf,Edukacja ekologiczna umowy 2016 ,Edukacja ekologiczna umowy 2016 ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/f80efb58-8926-4e19-9c56-1eb9f50215bf/download/Umowy-zawarte-w-2016-r.Edukacja-ekologiczna.xlsx,XLSX,umowy zawarte,,2017-09-21T14:17:58.008274,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2017-09-21T12:17:57.978898,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15b924da-39dc-4760-b0ff-68f334c8876b,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg wieku i płci ogółem – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+OGOLEM-wiek+i+plec+RI-XII+2016.xls/3a954c75-1525-413f-a20f-98139b47463a,XLS,tabela,,2017-05-30T13:40:37.163284,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 93f6d674-2533-4172-9c54-fc4b7b2cf038,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg wieku i płci wypadkowe –stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+WYPAD-OGOLEM-wiek+i+plec+RI-XII+2015.xls/ad655534-fddc-4bca-854d-c0f0a3a53091,XLS,tabela,,2017-05-30T13:41:07.488410,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b554e98e-63d1-4419-9c1d-1f9a79a4c000,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg stażu ogółem – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+OGOLEM-staz+RI-XII+2016.xls/69da27d0-4dd1-425a-a143-e38f530546f2,XLS,tabela,,2017-05-30T13:41:29.779780,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ff7e1a59-cf9d-4780-a6e5-cfe2fb619887,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg stażu wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+WYPAD-OGOLEM-staz+RI-XII+2015.xls/257c657e-cd0e-4c71-91f1-df2ff51953bc,XLS,tabela,,2017-05-30T13:41:59.368714,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5eafcd68-1548-446e-909b-6057a69d7c11,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg wysokości ogółem – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+OGOLEM-wys+RI-XII+2016.xls/5422e211-6afa-4018-a43c-5f7a26c3a53f,XLS,tabela,,2017-05-30T13:42:37.042925,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1926ddfd-b712-451d-8fa6-3d7a0fa41373,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg wysokości wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+WYPAD-OGOLEM-wys+RI-XII+2015.xls/f8db3820-986b-49cf-9896-7a33e52a5ba9,XLS,tabela,,2017-05-30T13:43:26.875911,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1be742ce-f67e-4356-a713-72ae5e551f02,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg sposobu pobierania świadczenia ogółem – stan na grudzień 2017 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+OGOLEM-+RI+-wiek%2C+plec+i+sposob+pobierania+XII.2016/fd7db166-7373-4a4e-a61f-2da7576861fb,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:43:49.667250,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 97b36b5a-68f0-4749-a518-b569956a9f0e,Renty z tytułu niezdolności do pracy – górnicy wg wieku – stan na grudzień 2017 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533042/EN+GORN-+wiek+RI-XII+2015.xlsx/0d1ae124-f899-48ab-adf0-f00b396ea999,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:45:23.932575,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8ac6c623-df15-49df-ab2b-a2cb305343c6,Renty z tytułu niezdolności do pracy – górnicy wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533042/EN+GORN-+staz+RI-XII+2015.xlsx/aa4b2237-37ec-4692-92d2-153c08530227,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:46:37.232247,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 27a59143-ae13-4a8b-8e8e-d5bff5ca58d6,Renty z tytułu niezdolności do pracy – górnicy wg wysokości – stan na grudzień 2017 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533042/EN+GORN-+wys+RI-XII+2015.xlsx/3fe3376c-1660-4a61-820c-ddb41d9680bd,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:48:02.563226,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych cf6f0680-4763-4a01-87f0-8a81a3c646fb,Renty z tytułu niezdolności do pracy – nauczyciele wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532967/EN+NAUCZ-wiek+i+plec+RI-XII+2015.xls/a2907244-ebcb-43a9-a7a8-00bdd963d7b3,XLS,tabela,,2017-05-30T13:48:51.459870,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2f6f106f-1be3-4d39-aae4-dcbc59a4a87d,Renty z tytułu niezdolności do pracy – nauczyciele wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532967/EN+NAUCZ-+staz+RI_2015.xls/67b56608-22c1-4b46-be79-5fcb5464cb80,XLS,tabela,,2017-05-30T13:49:44.126388,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b6d041a0-94ad-49d6-b5cd-6be6b689d0b7,Renty z tytułu niezdolności do pracy – nauczyciele wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532967/EN+NAUCZ-+wys+RI_2015.xls/72c9d72d-8629-4376-bcd7-64691b2f5d1a,XLS,tabela,,2017-05-30T13:50:16.608603,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 579c47cb-29e8-4666-bccb-c5c9d9aab61b,Renty z tytułu niezdolności do pracy – kolejarze wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532955/EN+KOLEJ-wiek+i+plec+RI-XII+2015.xls/2c8c7f34-538e-4195-9a88-0bdff65c9403,XLS,tabela,,2017-05-30T13:53:24.235764,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 69612e95-2625-41ab-b34e-5919bc3d3006,Renty z tytułu niezdolności do pracy – kolejarze wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532955/EN+KOLEJ-+staz+RI-XII+2015.xls/bfa3ea7a-ad2d-4551-9c0c-be39dd26e2ba,XLS,tabela,,2017-05-30T13:53:52.044997,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych d1db5c53-a21f-4aae-a585-3079fb839c16,Renty z tytułu niezdolności do pracy – kolejarze wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532955/EN+KOLEJ-wys+RI-XII+2015.xls/df5466cf-1201-4cd9-bba6-d16714c582e1,XLS,tabela,,2017-05-30T13:54:17.453512,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 98a37d84-ab13-43e9-932c-97f6553ed727,Renty z tytułu niezdolności do pracy – prowadzący działalność gospodarczą wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532958/EN+DZ+GOSP-wiek+i+plec+RI-XII+2015.xlsx/c7cba6b3-bf70-45a7-9600-9dfe3a96e242,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:54:45.887821,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 22085d4e-a6b7-4c62-834c-9931ba4ebce5,Renty z tytułu niezdolności do pracy – prowadzący działalność gospodarczą wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532958/EN+DZ+GOSP-staz+RI-XII+2015.xlsx/d9257a02-1c91-4268-9f02-507f66703fc3,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:55:16.880448,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b442d2cf-27a0-41ed-9834-bbfd530e5915,Renty z tytułu niezdolności do pracy – prowadzący działalność gospodarczą wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532958/EN+DZ+GOSP-wys+RI-XII+2015.xlsx/b853c19a-709b-420a-9c46-51139a293fd6,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:55:49.272789,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 63569705-cfd4-4efa-aadf-2166a11c7e74,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532952/EN+OGOLEM+przyznane+w+2016-+wiek+i+plec+RI.xls/5397e829-9370-4140-b982-3a53f25e16d2,XLS,tabela,,2017-05-30T13:56:41.038679,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1fa0d521-0053-4f86-b30b-c0e7e806a2d2,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532952/EN+OGOLEM+przyznane+w+2016-+staz+RI.xls/69af9e87-c3b7-4766-b69a-72297a3dd54a,XLS,tabela,,2017-05-30T13:57:25.795995,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e0a2149d-c1e6-4b0d-953c-6dd4656f094d,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. górników wg wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532946/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wiek+RI.xls/10792e57-a8ba-4785-993d-1dd93ce49146,XLS,tabela,,2017-05-30T14:01:54.818857,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c65fdf60-f5a9-4f11-8ac4-582d4bdc728a,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. górników wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532946/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wys+RI.xlsx/ef5a279e-384f-4ec1-b2e0-557de498e77c,XLSX,tabela,,2017-05-30T14:02:29.682746,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9553ba54-4f24-4751-a06c-2d09a0692b4c,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. górników wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532946/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wys+RI.xlsx/ef5a279e-384f-4ec1-b2e0-557de498e77c,XLSX,tabela,,2017-05-30T14:05:03.723525,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3daf57ab-87e0-4c76-b0e0-fd0384718226,Renty rodzinne ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+OGOLEM-wiek+i+plec+upr+RR-XII+2016.xlsx/20fffe5f-89dd-46fb-92e6-c3c6a1c3fb61,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:50:09.994776,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a0cf56cb-aee6-4363-81b8-fe9c4e0be5ec,Renty rodzinne wg wieku i płci wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+WYPAD-OGOLEM-wiek+i+plec+upr+RR-XII+2016.xlsx/a67793eb-febf-4ce7-a662-c36b2397d314,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:51:10.585694,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c567dda5-5949-45a6-88b7-7b2465000460,Renty rodzinne ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+OGOLEM-staz+RR-XII+2015.xls/3a4c2797-7645-46fe-9ea0-fc4c67f49970,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:52:00.504113,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9d35fe74-a2c9-4429-bff0-687862834271,Renty rodzinne wg stażu wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+WYPAD-OGOLEM-staz+RR-XII+2015.xls/cd54f7df-c9ce-4662-905a-46fdb7c2345e,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:52:41.195223,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych d4aa9e66-e9e7-49d2-a952-0a82bb62827f,Renty rodzinne ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+OGOLEM-wys+RR-XII+2015.xlsx/f5c4a1ba-8567-43a1-b8aa-dbb4caf29318,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:53:13.506355,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ed07e587-da2e-448b-925a-eb017ab02b90,Renty rodzinne wg wysokości wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+WYPAD-OGOLEM-wys+RR-XII+2015.xlsx/d9da82f4-ce33-4c0c-ae9e-6fe6849359e4,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:53:56.644541,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1dcfd9db-0b68-4b72-bfcc-dd7fdc837907,Renty rodzinne wg sposobu pobierania świadczenia – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+OGOLEM-najstarszy+upr+RR-+wiek%2C+plec+i+sposob+pobierania+XII.2016/b2286c80-df81-437a-8384-7fdfa864413f,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:54:44.894368,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 35739af9-42bb-4b50-a758-a3d98285d815,Renty rodzinne wg starych zasad ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533036/EN+OGOLEM-wiek+i+plec+upr+RR-stare+zasady-XII+2015.xls/b48a8b4e-9177-42cc-b9d1-0d244af354f0,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:55:43.137318,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ffd10940-ac9f-4fba-966d-324cef5f7628,Renty rodzinne wg starych zasad ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533036/EN+OGOLEM-staz+RR-stare+zasady-XII+2015.xls/7330d7c1-dc44-4121-9e65-667541287451,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:56:16.362903,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 22049c98-12a5-4169-9362-08e847491423,Renty rodzinne wg starych zasad ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533036/EN+OGOLEM-wys+RR+stare+zasady-XII+2015.xlsx/689d06f0-3186-464b-aa53-e8d825630e0e,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:56:49.874462,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 06aa9afa-0292-455e-aafa-865f2377a111,Renty rodzinne wg nowych zasad ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533039/EN+OGOLEM-wiek+i+plec+upr+RR-nowe+zasady-XII+2015.xls/630c29e7-3f68-42c6-8a43-38f57113bde1,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:58:01.000648,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8eac8e9d-c15d-42f9-adb4-fc1bba85fbfb,Renty rodzinne wg nowych zasad ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533039/EN+OGOLEM-wys+RR+nowe+zasady-XII+2015.xlsx/0d755a80-8dd1-4004-8a79-ac17a9eb31da,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:58:37.909230,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 54ad8d07-433a-47e5-82d5-6e5ad8a418b7,Renty rodzinne górników ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533012/EN+GORN-+wiek+i+plec+upr+RR-XII+2016.xlsx/8829f14d-4954-43fc-9bd2-45c815c323b7,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:59:22.038988,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych bb0f69b3-c0ff-4d9b-b352-c7b520112b51,Renty rodzinne górników ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533012/EN+GORN-+staz+RR-XII+2015.xlsx/4b941787-8c3b-4e96-a293-201e05ec03b9,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T13:00:03.457017,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych fbcfd5a3-5c20-46eb-98bb-00fe8e2c14fd,Renty rodzinne górników ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533012/EN+GORN-+wys+RR-XII+2015.xlsx/ff3fec29-a15b-4ea9-9fa5-b97c51d480d0,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T13:00:39.825528,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8e8d7d61-fe4f-42d2-8e5a-760fe4540af5,Renty rodzinne kolejarzy ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533033/EN+KOLEJ-wiek+i+plec+upr+RR-XII+2015.xls/10516cf7-1fca-4b04-9c17-f0e839449da8,XLS,tabela excel,,2017-05-30T13:01:24.813127,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4a713f05-6e6c-4560-bc07-68deaa5c90bd,Renty rodzinne kolejarzy ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533033/EN+KOLEJ-+staz+RR-XII+2015.xls/a576fbf3-1e32-4d97-871b-550bd88bb065,XLS,tabela excel,,2017-05-30T13:01:54.852650,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c5039594-a698-4ada-a3bc-bf432143161f,Renty rodzinne kolejarzy ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533033/EN+KOLEJ-wys+RR-XII+2015.xls/a7dda217-ca54-4921-b5e6-95d8cba7c4fd,XLS,tabela,,2017-05-30T13:02:25.408451,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a3f8ea8e-06dc-4bc1-b16f-58c5f9c87e55,Renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533027/EN+DZ+GOSP-wiek+i+plec+upr+RR-XII+2015.xlsx/2f7193fa-475b-4274-af72-311d19b4ac32,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:02:54.201572,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8cec10ae-2d43-4876-a0c2-81c6f5f7f9d9,Renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533027/EN+DZ+GOSP-staz+RR-XII+2015.xlsx/f87c91d1-bb14-4499-9074-a24b3d147b17,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:03:25.680536,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 14f36c40-733a-4716-858c-cdb4d1e41da5,Renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533027/EN+DZ+GOSP-wys+RR-XII+2015.xlsx/18f9b18f-23df-45ab-b558-5ac887143c8d,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:04:04.246248,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ac564abe-3417-4d58-946c-52193b144543,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR.xls/17ff344e-69e3-4cef-a4f7-f56d7e67a6ff,XLS,tabela,,2017-05-30T13:19:32.769237,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 36fefe4e-0d56-492a-ab52-96d5e6e3ef4e,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wypadkowe wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+WYPAD+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR.xlsx/26abf72c-843f-4194-ab8c-5d502a364c13,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T13:20:11.764439,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8adcf4b9-efab-4c2c-8125-230e5addf5e8,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+staz+RR.xls/af0f28eb-8481-4d62-ab44-1ba4e9fee642,XLS,tabela,,2017-05-30T13:20:50.407224,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8a1b485b-5c23-4fa7-8dfc-72baab9317b5,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. ogółem wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wys+RR.xlsx/ed0a04c6-2d63-4d94-95aa-edc490ab8aad,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:21:19.074717,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 41c5f4f3-5bf1-4696-a116-0bdee7701ace,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wypadkowe wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+WYPAD+przyznane+w+2015-+wys+RR.xlsx/629514c8-16fe-4814-87bd-25cb95fac152,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:22:10.839341,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych cabd0297-4fc0-405b-82cf-14eacee117cc,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg starych zasad wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533030/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR+stare+zasady.xls/7aa4998e-b392-4731-9a24-d8718eb63921,XLS,tabela,,2017-05-30T13:23:43.426769,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2d4e51bd-365c-4d98-87bc-66ea5e60cda2,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg starych zasad wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533030/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+staz+RR-stare+zasady.xls/26fed602-a8b6-4061-a837-559babc941f8,XLS,tabela,,2017-05-30T13:24:36.005652,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e96fdedd-378b-4a01-a45b-88a783f94fe0,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg starych zasad wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533030/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wys+RR-stare+zasady.xlsx/f0ca61cc-f06e-4974-bc87-1197c3ce6ebd,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:25:11.845809,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 64ad725b-9cd1-4423-aa2e-206a1b28e542,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg nowych zasad wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532991/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR+nowe+zasady.xls/9a7a15b1-0867-4139-a9d8-4193599a6d36,XLS,tabela,,2017-05-30T13:25:43.593039,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych fb964687-d713-4dbc-bf2c-5ba58f14fc70,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg nowych zasad wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532991/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wys+RR-nowe+zasady.xlsx/8b73116a-df19-45c1-abb1-947ae06e7aaf,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:26:46.836445,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b48cadbb-48d9-43c6-8f50-083f96de0472,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne górników ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533018/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR.xls/f9e5da9d-e7ed-49c5-b32a-9514eebe8f57,XLS,tabela,,2017-05-30T13:28:04.878582,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4f583696-7e4a-4419-8fe7-06449b032ebd,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne górników ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533018/EN+GORN+przyznane+w+2015-+staz+RR.xlsx/b6e90c63-abd7-434c-9122-eca3eddd6232,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:28:32.699871,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych fc2b6df9-fe07-42e8-ab4e-80fed62ef465,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne górników ogółem wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533018/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wys+RR.xlsx/e6fcfd0e-1488-4b19-8510-fb41ccf2d17e,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:29:10.964008,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 87a5590d-c273-43ca-9037-d33a077ab308,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne kolejarzy ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533015/EN+KOLEJ+przyznane+w+2014-wiek+i+plec+upr+RR.xls/70a58ab8-d516-4198-b83b-895fd3e346d0,XLS,tabela,,2017-05-30T13:30:11.348154,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5a9858f4-b143-4c2f-bff7-5e29ebb75472,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne kolejarzy ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533015/EN+KOLEJ+przyznane+w+2014-+staz+RR.xls/4202ed99-02ce-49a5-9987-7c14bb74c0ce,XLS,tabela,,2017-05-30T13:31:04.086586,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 86f348c1-e91c-4485-9d51-f737afa06cc0,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne kolejarzy ogółem wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533015/EN+KOLEJ+przyznane+w+2014-wys+RR.xls/86457d00-51f4-4288-9a90-64a4b5f810bb,XLS,tabela,,2017-05-30T13:31:44.491280,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a3f26370-b1b7-495b-8100-add6f37452c0,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533045/EN+DZ+GOSP+przyznane+w+2014-+wiek+i+plci+upr+RR.xlsx/ec99304a-a121-451a-9606-5be332073b80,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:32:17.441239,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3c63e37c-1516-4beb-b385-90b566ae417f,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533045/EN+DZ+GOSP+przyznane+w+2014-+staz+RR.xlsx/86afe103-38bd-4c04-b751-997a4858a2ce,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:32:59.096785,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c5f0d65f-1080-4e8b-98fd-13adfb21a207,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533045/EN+DZ+GOSP+przyznane+w+2014-+wys+RR.xlsx/742ffb04-883b-49a6-a5fc-10d49bcec877,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:33:59.434113,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1b714871-07fa-4f23-b61c-cdee1776eda5,Struktura wysokości rent rodzinnych po waloryzacji w marcu 2016 r. ogółem wg wysokości i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532997/Wysokosc+rent+rodzinnych+po+waloryzacji+2016.xls/17c61763-180a-49e7-a18d-9e331b310b8a,XLS,tabela,,2017-05-30T13:35:54.263600,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a3cfeb97-a936-44a3-b303-d7022a62c89d,Liczba osób pobierających zasiłki wg płci i województw w I kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532907/Liczba+os%C3%B3b+pob+zasilki+wg+plci+i+woj+I+kw+2016.xls/f36a4e8d-bae0-42af-9750-0ebcffc708a6,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:24:51.073685,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 41d6e144-becb-4fd7-b938-2fd8b45d164f,Liczba osób pobierających zasiłki wg płci i województw w II kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532907/Liczba+os%C3%B3b+pob+zasilki+wg+plci+i+woj+II+kw+2016.xls/816db56f-1183-4931-a3a7-d9fdde3bc9a9,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:25:22.582039,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 67b1397b-0ed9-4176-ba83-433c4868d618,Liczba dni i kwota wypłat zasiłków wg województw w I kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532898/Zasilki+wg+wojewodztw+I+kw+2016.xls/70a60a16-f1f8-4a0b-8baa-a2b412d1cd41,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:26:17.877173,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 428c5609-3577-4ef8-aefd-2a0666e1417b,Liczba dni i kwota wypłat zasiłków wg województw w II kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532898/Zasilki+wg+wojewodztw+II+kw+2016.xls/67e2ecb1-9cb4-4f47-935e-73a6d6e7502d,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:26:47.617118,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9bb82ded-e6b0-4b32-b810-fcc1116a593e,Liczba dni i kwota wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń w I kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532901/Zasilki+wg+grup+ubezpieczonych+I+kw+2016.xls/b634d133-ad73-4d18-ac00-d9c632535344,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:27:31.207783,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 71704234-9cf7-4acb-bf38-e1a2a0374b89,Liczba dni i kwota wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń w II kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532901/Zasilki+wg+grup+ubezpieczonych+II+kw+2016.xls/ba8a225b-77bf-4e4d-99c8-4a3c7939b7c8,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:28:14.410122,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 40be2805-f957-4296-a857-dd783e1266b4,Orzeczenia pierwszorazowe lekarzy orzeczników ZUS wydane w 2016 r. ustalające stopień niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego według płci i wieku,"First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming incapacity for work or advisability of vocational retraining by gender and age. ",http://psz.zus.pl/documents/493365/532871/Orzeczenia+pierwszorazowe+wg+wieku%2C+plci+i+stopnia+niezdolnosci+w+2016.xls/b1cb7985-74bc-4eff-b18b-3771995211e7,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:54:43.377078,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 31491e97-32fa-4fec-8269-5711f0852d2f,Orzeczenia pierwszorazowe lekarzy orzeczników ZUS wydane w 2016 r. ustalające stopień niezdolność do pracy lub celowość przekwalifikowania zawodowego według płci i jednostek chorobowych,"First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming incapacity for work or advisability of vocational retraining by gender and disease entities.",http://psz.zus.pl/documents/493365/532871/Orzeczenia+pierwszorazowe+wg+chorob%2C+plci+i+stopnia+niezdolnosci+w+2016.xls/235fe60e-4b95-4310-9819-e36835d45953,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:56:21.949793,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a3dc263f-96b7-4f37-b30c-12bcc1b80621,Orzeczenia pierwszorazowe ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego w 2016 r. wg wieku i płci osób badanych,First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit by gender and age.,http://psz.zus.pl/documents/493365/532868/Orzeczenia+pierwszorazowe+wg+wieku%2C+plci+swiadczenie+rehabilitacyjne+w+2016.xls/29024436-f172-4b3e-bc94-3a8c18f4b6e4,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:57:38.206789,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 54d84532-3117-450d-987b-814ee5704d04,Orzeczenia pierwszorazowe ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego w 2016 r. wg jednostek chorobowych i płci świadczeniobiorców,First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit by gender and disease entities.,http://psz.zus.pl/documents/493365/532868/Orzeczenia+pierwszorazowe+wg+chorob%2C+plci+swiadczenie+rehabilitacyjne+w+2016.xls/c1f9d264-2e90-4791-9a78-0b679c9798e8,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:00:54.766125,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3ed45084-9209-4d34-9d6d-d098e863e0a0,Orzeczenia powypadkowe w 2016 r. wg procentu uszczerbku na zdrowiu,Post-accident decisions issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentage of damage to health / bodily injury by percentage of health damage,http://psz.zus.pl/documents/493365/532865/Orzeczenia+powypadkowe+wg+procentu+uszczczerbku+na+zdrowiu+w+2016.xls/9b2b1695-aff4-4355-ace8-054cce5cec2f,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:02:15.459506,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 73ae3a01-319b-4f82-b070-54556e320534,Orzeczenia powypadkowe w 2016 r. wg wieku i płci,Post-accident decisions issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentage of damage to health / bodily injury by age and gender,http://psz.zus.pl/documents/493365/532865/Orzeczenia+powypadkowe+wg+wieku+i+plci+w+2016.xls/582e5034-c3ff-4f34-9f5f-eb10159387c7,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:03:16.174982,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 6ceddbe9-d1f5-43a9-9644-354e72b484a8,Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy w 2016 r. wg procentu uszczerbku na zdrowiu,Medical certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentage of damage to health / bodily injury caused by accidents at workby percentage of health damage,http://psz.zus.pl/documents/493365/532862/Orzeczenia+powypadkowe+-+wypadki+przy+pracy+wg+procentu+uszcz+na+zdrowiu+w+2016.xls/96bb1a04-59a2-4e72-9d8f-756af20b9806,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:05:32.872608,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 7f90bf39-551f-4e41-92bd-b530ef60219e,Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych w 2016 r. wg procentu uszczerbku na zdrowiu,Medical certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentage of damage to health / bodily injury caused by occupational diseasesby percentage of health damage,http://psz.zus.pl/documents/493365/532859/Orzeczenia+powypadkowe+-+choroby+zawodowe+wg+procentu+uszcz+na+zdrowiu+w+2016.xls/8dddbf0d-cbf0-4cfc-9bb7-ec709fd7f090,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:08:37.217133,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5e95b381-7e3d-46e6-b3c9-a15b8207ffb4,Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych w 2016 r. wg wieku i płci,Medical certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentageof damage to health / bodily injury caused by occupational diseases by age and gender,http://psz.zus.pl/documents/493365/532859/Orzeczenia+powypadkowe+-+choroby+zawodowe+wg+wieku+i+plci+w+2016.xls/e3c8f89a-94fa-4d79-a9be-2572c0d4be4a,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:10:09.318903,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4c413eab-9f3f-4b4c-b046-ebc53b7ecfe3,Orzeczenia wydane osobom ubiegającym się o rentę socjalną w 2016 r. wg wieku i płci,First-time and renewed certificates confirming complete incapacity for work issued in 2016 by ZUS evaluating doctors to persons claiming social pensions bz gender and age,http://psz.zus.pl/documents/493365/532904/Orzeczenia+o+rente+socjalna+wg+wieku+i+plci+w+2016.xls/d01677ef-2728-4b05-9b24-bbbcde6e3241,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:23:20.171730,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b0916618-3b16-42e1-b048-2ec04047fff2,Orzeczenia wydane osobom ubiegającym się o rentę socjalną w 2016 r. wg jednostek chorobowych i płci,First-time and renewed certificates confirming complete incapacity for work issued in 2016 by ZUS evaluating doctors to persons claiming social pensions by gender and disease entities,http://psz.zus.pl/documents/493365/532904/Orzeczenia+o+rente+socjalna+wg+chorob+i+plci+w+2016.xls/0a983c4f-ebee-4e56-8997-7814e48fa68d,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:24:44.745217,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4e4b9be2-55a5-4ae4-b183-ac4b6683cb62,Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej w 2016 r. wg płci osób badanych i jednostek chorobowych,"First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming degree of incapacity for work including certificates also containing an opinionon on the need for medical rehabilitation by gender and disease entities",http://psz.zus.pl/documents/493365/532856/Orzecz+pierwszoraz+z+jedn+potrz+rehab+lecz+wg+plci+i+jednostek+chorobowych+2016.xls/1cf15bf1-b1b6-4341-a7e5-c519ff6b32c9,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:27:00.941088,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8f0b7bbd-5f8e-4d9e-a067-c3288b9a2178,"Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej w 2016 r. wg płci osób badanych, przewidywanego okresu niezdolności do pracy i jednostek chorobowych","First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming degree of incapacity for work including certificates also containing an opinionon on the need for medical rehabilitation by gender, expected period of incapacity for work and disease entities",http://psz.zus.pl/documents/493365/532856/Orzecz+pierwszoraz+z+jedn+potrz+rehab+lecz+wg+plci+okresu+niezdoln+i+jedn+chor+2016.xls/f07b9672-862c-4448-a4be-55ac0d16a2a3,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:29:06.185368,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 14511e6b-966b-4d31-969a-c743aee287d7,"Orzeczenia pierwszorazowe ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej w 2016 r. wg płci osób badanych, przewidywanego okresu niezdolności do pracy i jednostek chorobowych","First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit including certificates also containing an opinionon on the need for medical rehabilitation by gender, expected period of incapacity for work and disease entities",http://psz.zus.pl/documents/493365/532769/Orzecz+pierwszoraz+upr+do+sw+reh+z+jedn+potrz+rehab+lecz+wg+plci+okresu+niezdoln+i+jedn+chor+2016.xls/1731a568-17a8-4e5b-bb55-ba560377558d,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:34:52.620470,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 7108f7e4-2eeb-49b4-b377-002c9cf78f72,Orzeczenia pierwszorazowe ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej w 2016 r. wg płci osób badanych i jednostek chorobowych,First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit including certificates also containing an opinionon on the need for medical rehabilitation by gender and disease entities,http://psz.zus.pl/documents/493365/532769/Orzecz+pierwszoraz+upr+do+sw+reh+z+jedn+potrz+rehab+lecz+wg+plci+i+jednostek+chorobowych+2016.xls/6b1671ae-25cf-4932-9008-70f20c66ae61,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:36:18.075590,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3cc0f0db-4e08-4368-aded-2f0830f50735,Orzeczenia ponowne dla celów rentowych w 2016 r. wg płci osób badanych,"Renewed certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming incapacity for work or advisability of vocational retraining by gender and age",http://psz.zus.pl/documents/493365/532841/Orzeczenia+ponowne+wg+wieku%2C+plci+i+stopnia+niezdolnosci+w+2016.xls/15ee81ec-c74e-4c2d-a8c3-da59f301c289,XLS,tabela excel,,2017-05-30T10:47:43.812400,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 20f4bd21-3dc6-4f21-96e3-0cf4268662d9,"Orzeczenia ponowne dla celów rentowych w 2016 r. wg płci wg jednostek chorobowych, płci świadczeniobiorców oraz stopnia niezdolności do pracy","Renewed certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming incapacity for work or advisability of vocational retraining by gender and disease entities ",http://psz.zus.pl/documents/493365/532841/Orzeczenia+ponowne+wg+chorob%2C+plci+i+stopnia+niezdolnosci+w+2016.xls/7d713ccc-561a-47bb-a2b5-2c5898251bdb,XLS,tabela excel,,2017-05-30T10:52:21.743886,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 0113372c-bf4b-4ead-8e55-0093a3d9936c,Orzeczenia ponowne ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego w 2016 r. wg płci osób badanych,Renewed issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit by gender and age,http://psz.zus.pl/documents/493365/532838/Orzeczenia+ponowne+wg+wieku%2C+plci+swiadczenie+rehabilitacyjne+w+2016.xls/98c4c756-6f98-4e1c-8cc7-0e2e49de0717,XLS,tabela excel,,2017-05-30T10:54:58.988919,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e116b5a6-5b8d-42e8-b51a-8f31bea28faf,"Orzeczenia ponowne ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego w 2016 r. wg płci wg jednostek chorobowych, płci osób badanych",Renewed certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefitby gender and disease entities,http://psz.zus.pl/documents/493365/532838/Orzeczenia+ponowne+wg+chor%C3%B3b%2C+plci+swiadczenie+rehabilitacyjne+w+2016.xls/62809c36-19d6-46ca-ae8f-affe3e1a8796,XLS,tabela excel,,2017-05-30T10:56:11.456086,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 69c0ff8d-13dd-4c8c-9175-91d0dd417873,Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2014 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji,"Od momentu wprowadzenia programu rehabilitacji leczniczej, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS prowadzi coroczne badanie statystyczne osób poddanych rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, mające na celu ocenę skuteczności rehabilitacji leczniczej mierzonej świadczeniami pobieranymi bądź nie pobieranymi w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu. Przez szereg lat badanie to przeprowadzane było na reprezentatywnej próbie losowanej z populacji osób poddanych rehabilitacji leczniczej w danym roku.",http://www.zus.pl/documents/10182/39605/Ubezpieczeni+poddani+rehabilitacji+leczniczej+w+ramach+prewencji+rentowej+ZUS+w+2014+roku+w+12+miesi%C4%99cy+po+odbytej+rehabilitacji.pdf/83849390-85cc-42cc-83d5-4a57f13f4f41,PDF,pdf,,2017-05-30T11:00:43.510864,,rehabilitacja-lecznicza-dane-za-2016-r,Rehabilitacja lecznicza - dane za 2014 r.,"ZUS prowadzi rehabilitację lecznicza w ramach prewencji rentowej. Celem programu rehabilitacji jest przywrócenie zdolności do pracy osobom ubezpieczonym, które w wyniku chorób lub następstw urazów zagrożone są utratą zdolności do pracy, ale rokują jej odzyskanie po zastosowaniu odpowiedniego postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego. Na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej i wypadkowej są kierowani ubezpieczeni zagrożeni stałą lub długoterminową niezdolnością do pracy, a także pobierający renty z tytułu niezdolności do pracy.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:39:41.104093,2017-05-30T12:45:23.747962,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9eef57ee-4853-4b28-af95-ff59784ffad0,Informacje o naborach do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna,Informacje o ogłoszeniach i rozstrzygnięciach naborów do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna. Instrukcja korzystania z api dostępny pod adresem: https://e-rekrutacje.olsztyn.eu/api,https://erekrutacje.olsztyn.eu/json,JSON,"json,api",,2017-05-30T08:05:00.244855,,nabory-do-pracy-w-urzedzie-miasta-olsztyna,Nabory do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna,Nabory do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna publikowane na stronie https://e-rekrutacje.olsztyn.eu,administracja_publiczna,2017-05-30T05:59:40.284759,2017-05-30T13:43:12.357316,gmina-olsztyn,Gmina Olsztyn 0483101d-d1db-4873-a355-989df923629a,Informacje o naborach do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna,Informacje o ogłoszeniach i rozstrzygnięciach naborów do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna. Instrukcja korzystania z api dostępny pod adresem: https://e-rekrutacje.olsztyn.eu/api,https://erekrutacje.olsztyn.eu/xml,XML,"xml,api",,2017-05-30T08:05:46.595403,,nabory-do-pracy-w-urzedzie-miasta-olsztyna,Nabory do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna,Nabory do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna publikowane na stronie https://e-rekrutacje.olsztyn.eu,administracja_publiczna,2017-05-30T05:59:40.284759,2017-05-30T13:43:12.357316,gmina-olsztyn,Gmina Olsztyn c1d341bf-aeeb-4af0-bdd2-10d8d7163609,Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw w I kwartale 2016 r.,Results of inspection of medical evaluation and certification of temporary incapacity for work by voivodships I quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532763/Wyniki+kontroli+orzek+o+czasowej+niezdoln+do+pracy+wg+woj.+I+kw+2016.xls/6e30a03c-deb3-474d-b7ab-0f1e3715d0ac,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:11:23.242682,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 53dd58fd-5d5e-44bb-8873-e7febb4aabbe,Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw w II kwartale 2016 r.,Results of inspection of medical evaluation and certification of temporary incapacity for work by voivodships II quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532763/Wyniki+kontroli+orzek+o+czasowej+niezdoln+do+pracy+wg+woj.+II+kw+2016.xls/f801f951-370d-4373-b9eb-7ba4d2917eea,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:13:44.024049,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych dbd8f90e-dbaf-4254-b3df-f11338eef83d,Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw w III kwartale 2016 r.,Results of inspection of medical evaluation and certification of temporary incapacity for work by voivodships III quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532763/Wyniki+kontroli+orzek+o+czasowej+niezdoln+do+pracy+wg+woj.+III+kw+2016.xls/057fda06-2bb3-4227-9f8e-49ac083fb38d,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:16:22.097112,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00524447-496d-471a-8794-f09ed45c1189,Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw w IV kwartale 2016 r.,Results of inspection of medical evaluation and certification of temporary incapacity for work by voivodships IV quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532763/Wyniki+kontroli+orzek+o+czasowej+niezdoln+do+pracy+wg+woj.+IV+kw+2016.xls/fba7ec93-c607-4317-8e40-bb32f6a3fa58,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:17:45.166816,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c0dfaddc-6dae-44ae-a7d6-adc23a7aa049,Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich wg województw w I kwartale 2016 r.,Results of inspection of correct use of sick leaves by voivodships I quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533009/Wyniki+kontroli+wykorzystania+zwolnien+lekarskich+wg+woj.+I+kw+2016.xls/853caee1-f5ef-4a0b-833f-3fcd3cdad850,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:19:01.346136,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 982fc108-6aa4-4331-825f-2a28b08be971,Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich wg województw w II kwartale 2016 r.,Results of inspection of correct use of sick leaves by voivodships II quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533009/Wyniki+kontroli+wykorzystania+zwolnien+lekarskich+wg+woj.+II+kw+2016.xls/1233fcb6-11d6-40a4-919c-6b9238d70d9c,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:20:04.986769,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ed67e709-e61c-43e8-aa22-6c255b5a2ce6,Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich wg województw w III kwartale 2016 r.,Results of inspection of correct use of sick leaves by voivodships III quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533009/Wyniki+kontroli+wykorzystania+zwolnien+lekarskich+wg+woj.+III+kw+2016.xls/215feaad-63f3-4e70-9827-0830ef815093,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:21:27.558258,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 36b232f8-a6d3-4c5e-be72-8aa85f32bfac,Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich wg województw w IV kwartale 2016 r.,Results of inspection of correct use of sick leaves by voivodships IV quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533009/Wyniki+kontroli+wykorzystania+zwolnien+lekarskich+wg+woj.+IV+kw+2016.xls/8329d4d1-f8d8-4cd2-bcf5-d8c3e8db4105,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:22:24.102942,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8a7936fe-46b4-4cdd-9f47-08878faa32f7,Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2018-2022,"Prezentowane w publikacji wyniki obejmują okres od roku 2018 do roku 2022 i są efektem przeliczeń modelu FUS15. Prognoza sporządzona została w trzech wariantach: wariant nr 1 – pośredni, wariant nr 2 – pesymistyczny i wariant nr 3 – optymistyczny.Prognoza jest adekwatna do stanu prawnego obowiązującego na moment zakończenia budowy modelu prognostycznego (luty 2017 roku).",http://bip.zus.pl/documents/493361/494125/publikacjaFUS_2018_2022.pdf/53da736c-5830-4594-91b6-1438610e1555,PDF,pdf,,2017-05-29T15:39:00.836998,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a720b47d-de67-4abd-971a-916de9e80233,Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 r.,"Publikacja prezentuje wyniki długoterminowej prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego. Wyniki obejmują okres od roku 2017 do roku 2060 i są efektem przeliczeń modelu prognostycznego FUS14. Prognoza sporządzona została w trzech wariantach: wariant nr 1 – pośredni, wariant nr 2 – pesymistyczny i wariant nr 3 – optymistyczny.Prognoza jest adekwatna do stanu prawnego obowiązującego na moment zakończenia budowy modelu prognostycznego (grudzień 2015 roku).",http://bip.zus.pl/documents/493361/494125/Prognoza_fundusz_emerytalny_2015_2060.pdf/997bd84b-a7ff-49b4-b021-866e1fa2c23a,PDF,pdf,,2017-05-29T15:40:31.763701,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ceece186-25e0-4581-8ba5-8068e59caf6e,"Plany finansowe FUS, FEP i FRD na rok 2017 ",,http://bip.zus.pl/documents/493361/494107/Plany+finansowe+FUS%2C+FEP+i+FRD+na+rok+2017.pdf/fbefbca5-f0c6-43a0-a80d-896d1e0535ef,PDF,pdf,,2017-05-29T15:43:00.564248,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5f5b6055-1c54-478e-ac55-8951f0aba142,Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 2017 r. ,,http://bip.zus.pl/documents/493361/494158/Plan_finansowy_Zak%C5%82adu_Ubezpiecze%C5%84_Spo%C5%82ecznych_na_2017r.pdf/adf98314-f1f0-4375-a293-240cef8d56a4,PDF,pdf,,2017-05-29T15:44:14.331000,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b93b94ab-abd3-4c6d-a969-783839a9f0b8,Bilans Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,,http://bip.zus.pl/documents/493361/494143/Bilans+Funduszu+Ubezpiecze%C5%84+Spo%C5%82ecznych+za+rok+obrotowy+zako%C5%84czony+31+grudnia+2015+roku.pdf/866b5e4e-c882-4537-b982-87c8f08b5ee3,PDF,pdf,,2017-05-29T15:47:17.378482,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych cdc8186d-59a4-45ce-8e8c-31bd1c333dc5,Rachunek Zmian Stanu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,,http://bip.zus.pl/documents/493361/494143/Rachunek+Zmian+Stanu+Funduszu+Ubezpiecze%C5%84+Spo%C5%82ecznych+za+rok+obrotowy+zako%C5%84czony+31+grudnia+2015+roku.pdf/85b5bf58-c116-4e6a-9afe-0f4fc454e4f0,PDF,pdf,,2017-05-29T15:48:15.069308,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2f114040-d063-470b-ac6a-9d64adadbb93,KO.8230.6.18.2016 z 04.10.2016,"Owoce, warzywa i przetwory ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2f114040-d063-470b-ac6a-9d64adadbb93/download/K0.8230.6.18.2016-z-04.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:34:38.569163,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 46b83c80-1f93-43ae-b12f-18a961e1031b,KO.8230.827.2016 z 10.03.2016,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/46b83c80-1f93-43ae-b12f-18a961e1031b/download/K0.8230.827.2015-z-10.03.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:35:23.491702,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 007d2873-1a04-4395-bf2d-17d9234c5048,KO.8230.6.9.2016 z 25.08.2016,"Owoce, warzywa i przetwory",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/007d2873-1a04-4395-bf2d-17d9234c5048/download/KO.8230.6.9.2016-z-25.08.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:36:01.503320,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fc86bc1d-4001-40a2-8f54-96ae17250d6a,KO.8230.19.2.2016 z 06.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/fc86bc1d-4001-40a2-8f54-96ae17250d6a/download/KO.8230.19.2.2016-z-06.07.2016.xls,XLS,Arkusz danych,,2017-05-26T10:36:32.993677,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3e6c7a33-cad2-46cb-90fd-8f773a146bcc,KO.8230.20.7.2016 z 18.08.2016 ,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/3e6c7a33-cad2-46cb-90fd-8f773a146bcc/download/KO.8230.20.7.2016-z-18.08.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:37:05.341116,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych b79b2de3-8ebf-4da3-9f5c-fd8ec8d0082a,KO.8230.33.10.2016 z 26.09.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/b79b2de3-8ebf-4da3-9f5c-fd8ec8d0082a/download/KO.8230.33.10.2016-z-26.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:37:47.483833,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 26655e7c-385b-417d-8a2d-1507341e05fd,KO.8230.48.1.2016 z 02.11.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/26655e7c-385b-417d-8a2d-1507341e05fd/download/KO.8230.48.1.2016-z-02.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:38:20.486944,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d7923611-45f5-4325-87c1-7b6a7fda20ff,KO.8230.558.2014 z 24.11.2015,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/d7923611-45f5-4325-87c1-7b6a7fda20ff/download/KO.8230.558.2014-z-24.11.2015.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:38:54.586868,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 41c5fbb6-8936-43f0-a776-9bd3a76b6de9,KO.8230.559.2014 z 24.11.2015,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/41c5fbb6-8936-43f0-a776-9bd3a76b6de9/download/KO.8230.559.2014-z-24.11.2015.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:39:28.002801,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych f69e047f-e943-473b-aa1a-0bd6cce4ad5a,KO.8230.566.2014 z 22.12.2015 ,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/f69e047f-e943-473b-aa1a-0bd6cce4ad5a/download/KO.8230.566.2014-z-22.12.2015.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:40:00.383038,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych e6d39330-74ca-48fb-9b65-62ed8a6de6ff,KO.8230.567.2014 z 22.12.2015,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/e6d39330-74ca-48fb-9b65-62ed8a6de6ff/download/KO.8230.567.2014-z-22.12.2015.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:40:32.691490,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 53b1d7a3-b3d9-4f8c-933b-e61b165116b9,KO.8230.902.2016.1 z 03.11.2015,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/53b1d7a3-b3d9-4f8c-933b-e61b165116b9/download/KO.8230.902.2016.1--z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:41:08.114708,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9e3c13d6-fb1d-472f-840e-72b19e6a45bd,KO.8230.902.2016.2 z 03.11.2016 ,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/9e3c13d6-fb1d-472f-840e-72b19e6a45bd/download/KO.8230.902.2016.2--z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:41:32.705162,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 88275f94-0fa4-41ec-be60-1fc5a9a35e7c,KO.8230.902.2016.3 z 03.11.2016,Ryby i przetwory rybne,http://KO.8230.902.2016.3--z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:42:10.853404,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a33e8a88-b80c-4bf2-8b0a-84c8ab1db9d7,KO.8230.902.2016.4 z 03.11.2016,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/a33e8a88-b80c-4bf2-8b0a-84c8ab1db9d7/download/KO.8230.902.2016.4--z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:42:43.197826,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych cdf93a6e-ebad-4c9a-b1ca-b746b90f3aae,KO.8290.27.2016 z 02.09.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/cdf93a6e-ebad-4c9a-b1ca-b746b90f3aae/download/KO.8290.27.2016-z-02.09.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:43:39.601179,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2c67ebaf-e8c4-4980-acac-d14bb0e9c6ee,KO.8290.28.2016 z 02.09.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2c67ebaf-e8c4-4980-acac-d14bb0e9c6ee/download/KO.8290.28.2016-z-02.09.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:44:15.162693,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a9e806be-88d9-4852-ae38-f1bb6da93c22,KO.8290.29.2016 z 02.09.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/a9e806be-88d9-4852-ae38-f1bb6da93c22/download/KO.8290.29.2016-z-02.09.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:44:47.129961,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 61c406fe-1de5-4f4f-b64d-c768e8883398,NA.8253.2.2016.1 z 07.11.2016,Mąka i przetwory zbożowe ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/61c406fe-1de5-4f4f-b64d-c768e8883398/download/NA.8253.2.2016.1-z-07.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:46:04.089794,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2aefe351-0a90-4f55-b67c-4df415dbd2dd,NA.8253.2.2016.2 z 07.11.2016,Mąka i przetwory zbożowe ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2aefe351-0a90-4f55-b67c-4df415dbd2dd/download/NA.8253.2.2016.2-z-07.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:46:30.472488,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2af803cb-7dc6-4f08-ad6a-c98588fc5f27,NA.8253.2.2016.3 z 07.11.2016,Mąka i przetwory zbożowe ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2af803cb-7dc6-4f08-ad6a-c98588fc5f27/download/NA.8253.2.2016.3-z-07.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:47:01.976426,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 68570e44-abbe-4bd0-bd12-ccdec63bdd36,NA.8253.2.2016.3 z 07.11.2016,Mąka i przetwory zbożowe ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/68570e44-abbe-4bd0-bd12-ccdec63bdd36/download/NA.8253.2.2016.3-z-07.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:47:06.579589,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2017-05-26T08:47:30.132289,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9da1fbb0-6cda-4f10-9a3f-cec97580c478,KO.8230.1.194.2016 z 10.08.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/9da1fbb0-6cda-4f10-9a3f-cec97580c478/download/KO.8230.1.194.2016-z-10.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:40:16.035829,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 58530ebe-e140-4599-b601-7ad17be0f2b7,KO.8230.5.4.2016 z 22.03.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/58530ebe-e140-4599-b601-7ad17be0f2b7/download/KO.8230.5.4.2016-z-22.03.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:42:49.821746,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych bc6e7176-3dba-4cee-b085-b26b5198e22d,KO.8230.7.5.2016 z 18.04.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/bc6e7176-3dba-4cee-b085-b26b5198e22d/download/KO.8230.7.5.2016-z-18.04.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:43:29.045280,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c1142bb0-e20e-4af2-b28b-d446796c565b,KO.8230.8.1.2016 z 26.09.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/c1142bb0-e20e-4af2-b28b-d446796c565b/download/KO.8230.8.1.2016-z-26.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:44:12.752178,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3695e04c-4918-4691-a66a-be5158efcb28,KO.8230.8.5.2016 z 12.04.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/3695e04c-4918-4691-a66a-be5158efcb28/download/KO.8230.8.5.2016-z-12.04.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:44:48.377560,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 0f8cf958-c890-4a97-a856-c3df7983d6d5,KO.8230.8.8.2016 z 19.05.2016,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/0f8cf958-c890-4a97-a856-c3df7983d6d5/download/KO.8230.8.8.2016-z-19.05.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:45:36.294889,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 12f83cab-bc91-495f-bb2f-f6f23fe39413,KO.8230.9.2.2016 z 08.11.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/12f83cab-bc91-495f-bb2f-f6f23fe39413/download/KO.8230.9.2.2016-z-08.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:46:09.612271,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ed1316bb-bde7-4336-a352-f6eeddf08f40,KO.8230.9.12.2016 z 17.05.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/ed1316bb-bde7-4336-a352-f6eeddf08f40/download/KO.8230.9.12.2016-z-17.05.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-05-26T09:48:11.095092,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 7ba1a3f2-8773-40ff-a1bc-c8d3dd24c5cc,KO.8230.13.2.2016 z 03.11.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/7ba1a3f2-8773-40ff-a1bc-c8d3dd24c5cc/download/KO.8230.13.2.2016-z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:50:45.299919,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 510d0d1c-5e8c-4dd3-b304-9689c69a5985,KO.8230.14.2.2016 z 25.10.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/510d0d1c-5e8c-4dd3-b304-9689c69a5985/download/KO.8230.14.2.2016-z-25.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:51:18.150774,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a79dd2ad-550a-4626-b146-4710395ec68e,KO.8230.18.1.2016 z 11.05.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/a79dd2ad-550a-4626-b146-4710395ec68e/download/KO.8230.18.1.2016-z-11.05.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:51:52.902960,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 15b72521-c2df-4320-84ad-16eb16de3442,KO.8230.18.3.2016 z 24.06.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/15b72521-c2df-4320-84ad-16eb16de3442/download/KO.8230.18.3.2016-z-24.06.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:52:27.213474,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 05ab4e72-828f-4586-bee8-76f8394d068b,KO.8230.18.6.2016 z 18.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/05ab4e72-828f-4586-bee8-76f8394d068b/download/KO.8230.18.6.2016-z-18.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:53:04.720256,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2bcac682-f75b-4e49-a135-fd373087414a,KO.8230.27.3.2016 z 28.09.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/2bcac682-f75b-4e49-a135-fd373087414a/download/KO.8230.27.3.2016-z-28.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:53:50.057011,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ee4545c6-4824-4422-b763-f4b2135f6ac1,KO.8230.31.1.2015 z 18.02.2016,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/ee4545c6-4824-4422-b763-f4b2135f6ac1/download/KO.8230.31.1.2015-z-18.02.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:54:27.723015,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4b71d214-4603-4218-a74b-c2a2b2777c80,KO.8230.32.1.2016 z 22.08.2016,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4b71d214-4603-4218-a74b-c2a2b2777c80/download/KO.8230.32.1.2016-z-22.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:55:03.399580,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ea46c07b-ecb7-4cc7-bc87-dd19bfed200b,KO.8230.58.6.2015 z 08.03.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/ea46c07b-ecb7-4cc7-bc87-dd19bfed200b/download/KO.8230.58.6.2015-z-08.03.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:55:37.009932,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 5917b376-12ca-42e1-877a-f30e5d75dbbc,KO.8230.91.2016 z 30.06.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/5917b376-12ca-42e1-877a-f30e5d75dbbc/download/KO.8230.91.2016-z-30.06.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:56:10.130333,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fbc9ecbb-c6a2-4124-9a18-3cfccfb6ea6b,KO.8230.126.2016 z 30.06.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/fbc9ecbb-c6a2-4124-9a18-3cfccfb6ea6b/download/KO.8230.126.2016-z-30.06.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:56:45.560540,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 8ea7cefb-acbd-45d4-8260-23ef5cc96e2d,KO.8230.247.2016 z 09.09.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/8ea7cefb-acbd-45d4-8260-23ef5cc96e2d/download/KO.8230.247.2016-z-09.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:57:20.444203,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 5bd5aacd-b5e1-440f-a4fd-00a72678b29e,KO.8230.283.2016 z 28.10.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/5bd5aacd-b5e1-440f-a4fd-00a72678b29e/download/KO.8230.283.2016-z-28.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:57:53.779670,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych da561311-a7a6-45a2-be6c-e1d81b6330aa,KO.8230.465.2016 z 18.10.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/da561311-a7a6-45a2-be6c-e1d81b6330aa/download/KO.8230.465.2016-z-18.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:58:26.718913,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4973a1a9-6ed3-47a8-9d77-d0bbdcf76974,KO.8230.546.2016 z 22.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4973a1a9-6ed3-47a8-9d77-d0bbdcf76974/download/KO.8230.546.2016-z-22.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:58:59.796856,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4a4f5725-5403-4c15-b24a-18f77d2c01fe,KO.8230.582.2016 z 23.05.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4a4f5725-5403-4c15-b24a-18f77d2c01fe/download/KO.8230.582.2016-z-23.05.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T09:59:42.884878,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych af8b8b03-800a-4251-b211-1fce9a2a90db,KO.8230.583.2015 z 12.02.2016,Jaja,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/af8b8b03-800a-4251-b211-1fce9a2a90db/download/KO.8230.583.2015-z-12.02.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:00:14.069076,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3c4c70ef-dc26-4bb9-b6bc-db2af6b8e163,KO.8230.583.2016 z 23.05.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/3c4c70ef-dc26-4bb9-b6bc-db2af6b8e163/download/KO.8230.583.2016-z-23.05.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:00:48.538296,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 371720e2-7712-4248-aa9c-e1a637f74d82,KO.8230.595.2016 z 31.08.2016,Kawa i herbata,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/371720e2-7712-4248-aa9c-e1a637f74d82/download/KO.8230.595.2016-z-31.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:01:19.460190,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 231bf819-226e-4a05-8a47-81b62001e7bb,KO.8230.612.2016 z 22.06.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/231bf819-226e-4a05-8a47-81b62001e7bb/download/KO.8230.612.2016-z-22.06.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:01:50.116927,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 00363797-7fd8-4276-8d1b-1032a0515996,KO.8230.650.2016 z 14.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/00363797-7fd8-4276-8d1b-1032a0515996/download/KO.8230.650.2016-z-14.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:02:21.799222,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4299960a-faf7-4b07-9a7d-3daface18e2b,KO.8230.651.2016 z 03.08.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4299960a-faf7-4b07-9a7d-3daface18e2b/download/KO.8230.651.2016-z-03.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:02:54.584959,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych cef24a53-063e-44ad-8458-9e6b159aeb57,KO.8230.666.2015 z 23.03.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/cef24a53-063e-44ad-8458-9e6b159aeb57/download/KO.8230.666.2015-z-23.03.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:03:29.306898,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 45b95eb8-21df-427e-a86b-b845846dcc88,KO.8230.693.2016 z 28.10.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/45b95eb8-21df-427e-a86b-b845846dcc88/download/KO.8230.693.2016-z-28.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:04:05.173586,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 933cda6e-7879-44d2-a297-60925ca3a836,KO.8230.694.2016 z 30.08.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/933cda6e-7879-44d2-a297-60925ca3a836/download/KO.8230.694.2016-z-30.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:04:39.924718,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ed7552c8-9f2f-41b3-ad98-2682fd175822,KO.8230.702.2016 z 18.07.2016,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/ed7552c8-9f2f-41b3-ad98-2682fd175822/download/KO.8230.702.2016-z-18.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:05:09.841716,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 87c7ce79-05be-44bb-8844-8a45721520bd,KO.8230.702.2016 z 18.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/87c7ce79-05be-44bb-8844-8a45721520bd/download/KO.8230.702.2016-z-18.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:05:50.561326,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 942659f5-9084-4036-9122-d847fb164ca4,KO.8230.851.2015 z 26.02.2016,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/942659f5-9084-4036-9122-d847fb164ca4/download/KO.8230.851.2015-z-26.02.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:06:26.516090,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c6340a76-361f-4eb3-b54f-f81f1e96f444,KO.8230.867.2016 z 24.10.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/c6340a76-361f-4eb3-b54f-f81f1e96f444/download/KO.8230.867.2016-z-24.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:07:02.052736,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 34916e41-cfdf-4144-8b39-b22f8400ffb7,KO.8230.872.2015 z 23.02.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/34916e41-cfdf-4144-8b39-b22f8400ffb7/download/KO.8230.872.2015-z-23.02.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:07:38.565329,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a8cddfaf-7e61-4ca0-bb36-2ad12a5f8440,KO.8230.877.2016 z 03.11.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/a8cddfaf-7e61-4ca0-bb36-2ad12a5f8440/download/KO.8230.877.2016-z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:08:10.936992,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 73d66607-9344-42a0-850a-3b6c5c940c29,KO.8230.1138.2016 z 12.08.2016,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/73d66607-9344-42a0-850a-3b6c5c940c29/download/KO.8230.1138.2016-z-12.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:08:43.138397,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 328cfd24-4cf9-4872-a7d9-4d3ece755085,KO.8230.1139.2016 z 31.08.2016,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/328cfd24-4cf9-4872-a7d9-4d3ece755085/download/KO.8230.1139.2016-z-31.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:09:15.491102,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4f7596ff-f357-4b5d-a10a-5036f00aef01,KO.8230.1166.2016 z 31.08.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4f7596ff-f357-4b5d-a10a-5036f00aef01/download/KO.8230.1166.2016-z-31.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:09:52.234149,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c01dc765-ea6f-4102-9396-52ae0a63f3e1,KO.8230.1223.2016 z 05.09.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/c01dc765-ea6f-4102-9396-52ae0a63f3e1/download/KO.8230.1223.2016-z-05.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:10:21.914179,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 494aef7a-5733-45cd-ade7-639c03d30cb2,KO.8230.1224.2016 z 05.09.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/494aef7a-5733-45cd-ade7-639c03d30cb2/download/KO.8230.1224.2016-z-05.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:11:04.726904,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6ecf9937-b831-452a-907e-9e809c6a506b,KO.8230.1239.2016 z 23.09.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/6ecf9937-b831-452a-907e-9e809c6a506b/download/KO.8230.1239.2016-z-23.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:11:38.271427,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d09a3f9f-8282-4d6c-ad10-2d2c94ba21ae,KO.8290.5.2016 z 16.09.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/d09a3f9f-8282-4d6c-ad10-2d2c94ba21ae/download/KO.8290.5.2016-z-16.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:12:30.641902,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 84b75ab6-c8bf-4ec3-a627-7c1cf4a7bea4,KO.8290.12.2016 z 20.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/84b75ab6-c8bf-4ec3-a627-7c1cf4a7bea4/download/KO.8290.12.2016-z-20.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:13:02.943505,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych b8493dd7-4036-4aee-be7b-52c2d7f41c50,KO.8290.13.2016 z 11.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/b8493dd7-4036-4aee-be7b-52c2d7f41c50/download/KO.8290.13.2016-z-11.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:13:35.363484,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 8fc8b00c-93a9-4649-9377-25cc5cde47ea,KO.8290.14.2016 z 03.07.2016,Jaja,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/8fc8b00c-93a9-4649-9377-25cc5cde47ea/download/KO.8290.14.2016-z-03.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:14:03.321156,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1a04cb61-f57a-4b97-96a5-78025fc69c6e,KO.8290.16.2016 z 29.07.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/1a04cb61-f57a-4b97-96a5-78025fc69c6e/download/KO.8290.16.2016-z-29.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:14:33.398615,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 08dfbd7a-780c-435a-a375-07beb4653265,KO.8290.22.2016 z 31.08.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/08dfbd7a-780c-435a-a375-07beb4653265/download/KO.8290.22.2016-z-31.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:15:05.816835,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 86b59e24-c9f5-4ce6-9aee-bba597ff6015,KO.8290.23.2016 z 29.08.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/86b59e24-c9f5-4ce6-9aee-bba597ff6015/download/KO.8290.23.2016-z-29.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:15:41.900004,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 264464b9-a126-42bd-a319-c9e06559b5cf,KO.8290.25.2016 z 29.08.2016,Soki i nektary,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/264464b9-a126-42bd-a319-c9e06559b5cf/download/KO.8290.25.2016-z-29.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:17:19.086843,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3240c5aa-405f-4a22-a1f2-a7eac390458d,KO.8290.31.2016 z 27.10.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/3240c5aa-405f-4a22-a1f2-a7eac390458d/download/KO.8290.31.2016-z-27.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:18:06.521075,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 27361258-6502-4ac6-8b8e-a9ded866554b,KO.8290.37.2016 z 04.11.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/27361258-6502-4ac6-8b8e-a9ded866554b/download/KO.8290.37.2016-z-04.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:18:47.535887,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 09f7e401-882b-4fd2-9b1a-39d6bcebc30c,KO.8290.41.2016 z 28.10.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/09f7e401-882b-4fd2-9b1a-39d6bcebc30c/download/KO.8290.41.2016-z-28.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:19:20.918688,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1fb5df31-2c8b-4880-aaad-af32818b4f50,KO.8290.44.2016 z 10.11.2016,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/1fb5df31-2c8b-4880-aaad-af32818b4f50/download/KO.8290.44.2016-z-10.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:19:52.250173,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c47e3e83-80ae-4aac-8b19-0e4edb61a0f1,KO.8290.50.2016 z 08.11.2016,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/c47e3e83-80ae-4aac-8b19-0e4edb61a0f1/download/KO.8290.50.2016-z-08.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:20:27.267709,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d8e705d1-4021-42fb-a329-06d3d0aa7f67,KOZ.8230.107.2016 z 10.08.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/d8e705d1-4021-42fb-a329-06d3d0aa7f67/download/KOZ.8230.107.2016-z-10.08.2016.xlsx,XLSX,arusz danych,,2017-05-26T10:21:07.156717,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 520fbb18-239c-487d-a95b-59f138251edd,KOZ.8230.124.2016 z 28.09.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/520fbb18-239c-487d-a95b-59f138251edd/download/KOZ.8230.124.2016-z-28.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:21:42.516992,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ec229306-590b-4d6d-8928-c710da3cfa7e,KO.8230.2.2.2017 z 14.03.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/ec229306-590b-4d6d-8928-c710da3cfa7e/download/KO.8230.2.2.2017-z-14.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T11:00:21.013293,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4fea981e-9487-4597-b07f-e0748c0dc211,KO.8230.4.10.2016 z 07.11.2016,Mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4fea981e-9487-4597-b07f-e0748c0dc211/download/KO.8230.4.10.2016-z-07.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T11:01:00.710343,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 52de426d-fcd7-456a-987b-14acd1bec26d,KO.8230.4.17.2016 z 21.09.2016,Wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/52de426d-fcd7-456a-987b-14acd1bec26d/download/KO.8230.4.17.2016-z-21.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T11:01:57.677218,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 17eb278f-f522-46a6-a587-8d259a9607e7,KO.8230.4.2017. z 27.02.2017 ,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/17eb278f-f522-46a6-a587-8d259a9607e7/download/KO.8230.4.2017-z-27.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T11:02:37.440353,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fb0d3761-f370-4b5a-81d1-16beab73066f,KO.8230.15.2017 z 10.03.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/fb0d3761-f370-4b5a-81d1-16beab73066f/download/KO.8230.15.2017-z-10.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T11:03:10.555559,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1bbbcdb4-760e-42b2-8287-73b20b980651,KO.8230.178.2016 z 15.12.2016,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/1bbbcdb4-760e-42b2-8287-73b20b980651/download/KO.8230.178.2016-z-15.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T11:03:43.062585,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 70f695f8-6d63-478d-971a-10e9c4b47b93,KO.8230.2.1.2017 z 07.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/70f695f8-6d63-478d-971a-10e9c4b47b93/download/KO.8230.2.1.2017-z-07.04.2017.xlsx,XLSX,arusz danych,,2017-07-13T12:50:08.665735,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych f36b8edf-bf3f-400e-8e89-0733551870fa,KO.8230.2.3.2017 z 28.03.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/f36b8edf-bf3f-400e-8e89-0733551870fa/download/KO.8230.2.3.2017-z-28.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:26:32.950751,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a7e77c8c-18c6-4a73-a02d-2b02ad70d61a,KO.8230.2.4.2017 z 07.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/a7e77c8c-18c6-4a73-a02d-2b02ad70d61a/download/KO.8230.2.4.2017-z-07.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:28:00.052544,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych b92f3273-a460-43d7-aea5-09ee89303905,KO.8230.2.6.2017 z 17.03.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/b92f3273-a460-43d7-aea5-09ee89303905/download/KO.8230.2.6.2017-z-17.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:31:22.471168,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1725d7ea-88cc-4378-8ca8-77d46e0c7162,KO.8230.2.8.2017 z 21.03.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/1725d7ea-88cc-4378-8ca8-77d46e0c7162/download/KO.8230.2.8.2017-z-21.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:32:30.546744,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 63369e8a-92c9-4d49-bfbb-e7f43befd914,KO.8230.3.2.2017 z 29.03.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/63369e8a-92c9-4d49-bfbb-e7f43befd914/download/KO.8230.3.2.2017-z-29.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:33:53.320573,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych cb349667-135b-4260-b1a8-02e9fa38fabc,KO.8230.3.3.2017 z 17.02.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/cb349667-135b-4260-b1a8-02e9fa38fabc/download/KO.8230.3.3.2017-z-17.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:35:25.039728,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2d801ecc-d6c9-4085-a79c-5975cb26dcb0,KO.8230.3.5.2017 z 28.02.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/2d801ecc-d6c9-4085-a79c-5975cb26dcb0/download/KO.8230.3.5.2017-z-28.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:37:08.466576,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 7361a58b-bc1c-4451-84f2-99935b89ed2c,KO.8230.4.7.2017 z 30.03.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/7361a58b-bc1c-4451-84f2-99935b89ed2c/download/KO.8230.4.7.2017-z-30.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:41:31.458207,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9a17adf6-9fab-4a17-a83f-bd84c907bde8,KO.8230.5.2.2017 z 07.04.2017,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/9a17adf6-9fab-4a17-a83f-bd84c907bde8/download/KO.8230.5.2.2017-z-07.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:43:44.142987,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fe36f597-9084-44f7-ac2a-62d413b482ac,KO.8230.7.2017 z 31.03.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/fe36f597-9084-44f7-ac2a-62d413b482ac/download/KO.8230.7.2017-z-31.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:44:51.747686,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 228e2e2d-8851-4d4e-aa17-0828927366a6,KO.8230.24.2017 z 06.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/228e2e2d-8851-4d4e-aa17-0828927366a6/download/KO.8230.24.2017-z-06.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:47:35.743525,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych f5f08d62-644a-42e0-a24c-62fe85599814,KO.8230.33.17.2016 z 20.10.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/f5f08d62-644a-42e0-a24c-62fe85599814/download/KO.8230.33.17.2016-z-20.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:50:58.348223,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1eac9b65-9fdc-430e-8815-8fe0dbea1df7,KO.8230.33.18.2016 z 23.12.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/1eac9b65-9fdc-430e-8815-8fe0dbea1df7/download/KO.8230.33.18.2016-z-23.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:52:19.535691,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 0c3c7453-8e21-425d-b814-e3b53803e63f,KO.8230.41.2.2016 z 06.02.2017,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/0c3c7453-8e21-425d-b814-e3b53803e63f/download/KO.8230.41.2.2016-z-06.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:53:50.611319,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 91d62a84-0644-4202-ac35-214450a4ff0d,KO.8230.42.5.2016 z 27.02.2017,Wyroby cukiernicze ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/91d62a84-0644-4202-ac35-214450a4ff0d/download/KO.8230.42.5.2016-z-27.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:55:35.559026,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 02ac7c27-e21a-4ab9-ab31-def583982867,KO.8230.102.2016 z 12.07.2016,jaja,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/02ac7c27-e21a-4ab9-ab31-def583982867/download/KO.8230.102.2016-z-12.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:56:51.770870,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 027da653-12df-443a-920e-d95e650a69cd,KO.8230.154.2017 z 22.03.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/027da653-12df-443a-920e-d95e650a69cd/download/KO.8230.154.2017-z-22.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:57:46.052507,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4a6d6038-55be-4d90-9550-45304b879fdc,KO.8230.200.2016 z 24.11.2016,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4a6d6038-55be-4d90-9550-45304b879fdc/download/KO.8230.200.2016-z-24.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:58:59.362537,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 489f7133-0946-46ff-8d82-9ccbd8b542be,KO.8230.903.2016 z 17.03.2016,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/489f7133-0946-46ff-8d82-9ccbd8b542be/download/KO.8230.903.2016-z-17.03.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T11:59:53.611391,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d3c59018-0877-46e1-b023-282c8504545f,KO.8230.943.2016 z 13.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/d3c59018-0877-46e1-b023-282c8504545f/download/KO.8230.943.2016-z-13.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T12:00:50.999425,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 532dfbc8-4993-4545-999e-4a6d967c2f4b,KO.8230.1058.2016 z 23.01.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/532dfbc8-4993-4545-999e-4a6d967c2f4b/download/KO.8230.1058.2016-z-23.01.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T12:01:56.852129,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 351e75c9-eb03-4b60-8e39-93e4eef93199,KO.8230.1135.2016 z 21.03.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/351e75c9-eb03-4b60-8e39-93e4eef93199/download/KO.8230.1135.2016-z-21.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T12:02:48.854837,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2d5dd859-e1f6-4dcb-b041-b950091ec462,KO.8230.1179.2016 z 09.02.2017,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/2d5dd859-e1f6-4dcb-b041-b950091ec462/download/KO.8230.1179.2016-z-09.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-14T12:03:47.273516,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych eb0a5be8-3d3e-4035-80d4-287742fbb45c,KO.8230.6.1.2017 z 11.05.2017,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/eb0a5be8-3d3e-4035-80d4-287742fbb45c/download/KO.8230.6.1.2017-z-11.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T10:48:43.388663,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 5018c0d0-099c-487f-93ac-77648c3b19e4,KO.8230.7.2.2017 z 13.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/5018c0d0-099c-487f-93ac-77648c3b19e4/download/KO.8230.7.2.2017-z-13.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T10:49:46.355658,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fe3d9f53-6f05-442b-9d55-19fa5810ff8a,KO.8230.7.3.2017 z 05.06.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/fe3d9f53-6f05-442b-9d55-19fa5810ff8a/download/KO.8230.7.3.2017-z-05.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T10:50:36.777219,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych cc722fef-4ca5-409c-88fa-de25331f81d8,KO.8230.8.2017 z 09.06.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/cc722fef-4ca5-409c-88fa-de25331f81d8/download/KO.8230.8.2017-z-09.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T10:51:36.479923,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 0d7146d5-9a41-4d07-b0da-c8d112b33170,KO.8230.9.7.2017 z 18.05.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/0d7146d5-9a41-4d07-b0da-c8d112b33170/download/KO.8230.9.7.2017-z-18.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:42:57.211710,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 03031235-7b3d-43cf-98fe-38d143f21a27,KO.8230.12.2.2016 z 23.05.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/03031235-7b3d-43cf-98fe-38d143f21a27/download/KO.8230.12.2.2016-z-23.05.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:45:46.420793,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4f61d80a-449a-46a1-ae65-77eb962164ce,KO.8230.13.4.2017 z 29.05.2017,Wyroby garmażeryjne ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4f61d80a-449a-46a1-ae65-77eb962164ce/download/KO.8230.13.4.2017-z-29.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:46:50.450333,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4faab3ed-4e08-424d-b3ce-957afff9ecc4,KO.8230.14.2017 z 04.04.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4faab3ed-4e08-424d-b3ce-957afff9ecc4/download/KO.8230.14.2017-z-04.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:49:15.626071,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 04f97be6-8842-4c6b-bb4d-5040140dfdd2,KO.8230.16.2017 z 26.05.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/04f97be6-8842-4c6b-bb4d-5040140dfdd2/download/KO.8230.16.2017-z-26.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:50:08.156262,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ba3af78a-9a98-4205-89ac-dc793d5a4ce5,KO.8230.18.4.2016 z 22.06.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/ba3af78a-9a98-4205-89ac-dc793d5a4ce5/download/KO.8230.18.4.2016-z-22.06.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:51:07.043453,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a7f5d3dd-d7ca-4c10-a9c5-148819eeae40,KO.8230.20.2017 z 19.05.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/a7f5d3dd-d7ca-4c10-a9c5-148819eeae40/download/KO.8230.20.2017-z-19.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:52:14.871445,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 8b6a349d-7f0d-452e-b91c-5e926c5b8510,KO.8230.24.2017 z 05.05.2017,Wyroby garmażeryjne ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/8b6a349d-7f0d-452e-b91c-5e926c5b8510/download/KO.8230.24.2017-z-05.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:53:28.622189,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3aed241e-0547-4e43-85c1-d4c845f24002,KO.8230.144.2017 z 19.05.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/3aed241e-0547-4e43-85c1-d4c845f24002/download/KO.8230.144.2017-z-19.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:54:33.509818,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych f49c905b-a503-4af1-bee5-667b832e553b,KO.8230.939.2016 z 05.05.2017,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/f49c905b-a503-4af1-bee5-667b832e553b/download/KO.8230.939.2016-z-05.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:55:32.206485,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 5f6a7eac-757e-49c3-94ac-c0c2612f722d,KO.8230.942.2016 z 25.05.2017,Wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/5f6a7eac-757e-49c3-94ac-c0c2612f722d/download/KO.8230.942.2016-z-25.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:56:53.921343,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1b88c01f-f05f-4678-8e38-dac0f68829e0,KO.8290.23.2017 z 29.03.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/1b88c01f-f05f-4678-8e38-dac0f68829e0/download/KO.8290.23.2017-z-29.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T13:58:38.170376,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych bfa5cbc8-b417-45ac-b200-a03e2e019a4a,KO.8290.25.2017 z 28.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/bfa5cbc8-b417-45ac-b200-a03e2e019a4a/download/KO.8290.25.2017-z-28.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T14:00:25.592192,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4e73e36d-1b09-40c6-96e2-c7e369086f0a,KO.8290.28.2017 z 19.04.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4e73e36d-1b09-40c6-96e2-c7e369086f0a/download/KO.8290.28.2017-z-19.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T14:02:23.867946,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 32ae1e52-f0d6-4f7d-b34d-8e8be074ae65,KO.8290.29.2017 z 24.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/32ae1e52-f0d6-4f7d-b34d-8e8be074ae65/download/KO.8290.29.2017-z-24.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T14:03:42.478172,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 07fb41a1-0d2c-467c-bbc5-7cec41818e80,KO.8290.31.2017 z 28.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/07fb41a1-0d2c-467c-bbc5-7cec41818e80/download/KO.8290.31.2017-z-28.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:10:47.296695,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fd08e3c0-f294-4c59-a67b-093f6744c627,KO.8290.39.2017 z 24.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/fd08e3c0-f294-4c59-a67b-093f6744c627/download/KO.8290.39.2017-z-24.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:12:26.078525,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 61dcfb2a-341e-4057-9e7b-ab5be17298e9,KO.8290.41.2017 z 24.04.2017,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/61dcfb2a-341e-4057-9e7b-ab5be17298e9/download/KO.8290.41.2017-z-24.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:13:38.002576,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 5741084d-0acf-4d98-8dfb-e334a87fdcc9,KO.8290.54.2016 z 13.12.2016,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/5741084d-0acf-4d98-8dfb-e334a87fdcc9/download/KO.8290.54.2016-z-13.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:14:28.088751,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a6f495a4-e5c6-4fbf-8d4a-dd4c5767ac60,KOZ.8230.17.2016 z 19.05.2017,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/a6f495a4-e5c6-4fbf-8d4a-dd4c5767ac60/download/KOZ.8230.17.2016-z-19.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:15:27.357445,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych b47d0883-3c7b-41c6-b98e-72a50fadbc68,NA.8230.2.6.2016 z 01.06.2017,"Owoce, warzywa i przetwory",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/b47d0883-3c7b-41c6-b98e-72a50fadbc68/download/NA.8230.2.6.2016-z-01.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:16:26.496968,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 541a3bc5-ff34-43e2-90a3-dbf44d8c9a6b,WI-02-KO.8230.372.2015 z 22.12.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/541a3bc5-ff34-43e2-90a3-dbf44d8c9a6b/download/WI-02-KO.8230.372.2015-z-22.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:17:35.905190,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych f22937d3-572d-4fac-9f8b-b442519e0947,WI-02-KO.8230.449.2015 z 15.11.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/f22937d3-572d-4fac-9f8b-b442519e0947/download/WI-02-KO.8230.449.2015-z-15.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:18:26.861648,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c6033587-23e7-4ed3-abca-e160b84fb91d,WI-02-KO.8230.528.2015_1 z 02.12.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/c6033587-23e7-4ed3-abca-e160b84fb91d/download/WI-02-KO.8230.528.20151-z-02.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:19:28.630333,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4680daaf-4a05-4af1-b139-a8c4fa26c184,WI-02-KO.8230.528.2015_2 z 02.12.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/4680daaf-4a05-4af1-b139-a8c4fa26c184/download/WI-02-KO.8230.528.20152-z-02.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:20:21.803502,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a62ca2ad-04a9-402f-b274-4cd0ebe927e8,WI-02-KO.8230.1048.2065 z 21.12.2016,jaja,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/60a8089d-1362-49b6-9bc9-7315bc864bd7/resource/a62ca2ad-04a9-402f-b274-4cd0ebe927e8/download/WI-02-KO.8230.1048.2065-z-21.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-07-18T15:21:05.715760,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T07:36:19.341479,2017-07-18T13:21:05.553111,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 8d6acaf4-26fb-45dc-832c-f4b0dc02b40d,Jakość Powietrza w Polsce - opis interfejsu API,[Lista dostępnych funkcji](http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/api),http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/api#,HTML,API,,2017-05-18T08:49:07.987094,,powietrze-api,Jakość powietrza w Polsce - API,"Interfejs API portalu ""Jakość Powietrza"" GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza zgromadzonych w bazie JPOAT 2.0. Poniższa lista opisuje usługi sieciowe udostępnione w ramach interfejsu API.Udostępniane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie. Dane udostępniane są w czasie lokalnym.Korzystając z API akceptują Państwo wszystkie warunki zawarte w [Regulaminie](http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/terms_of_service ""Regulamin"").",administracja_publiczna,2017-05-18T06:46:24.008898,2017-05-18T10:30:51.511933,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska d049aa3a-1c57-43dc-9370-9c2789e828d6,Jakość powietrza w Polsce – stacje pomiarowe,Lista stacji pomiarowych w monitoringu jakości powietrza,http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/station/findAll,JSON,api,,2017-05-18T11:38:44.584100,,powietrze-api,Jakość powietrza w Polsce - API,"Interfejs API portalu ""Jakość Powietrza"" GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza zgromadzonych w bazie JPOAT 2.0. Poniższa lista opisuje usługi sieciowe udostępnione w ramach interfejsu API.Udostępniane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie. Dane udostępniane są w czasie lokalnym.Korzystając z API akceptują Państwo wszystkie warunki zawarte w [Regulaminie](http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/terms_of_service ""Regulamin"").",administracja_publiczna,2017-05-18T06:46:24.008898,2017-05-18T10:30:51.511933,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 0ea8950d-15f0-4abc-9575-db3a7cf9d3a9,Publikacje wydane przez Ośrodek Studiów Wschodnich w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f9895df1-8a86-48e1-b77a-ecdc1908778f/resource/0ea8950d-15f0-4abc-9575-db3a7cf9d3a9/download/Publikacje-wydane-przez-OSW-w-2016-roku.xlsx,XLSX,zestawienie,,2017-05-12T08:51:55.337405,,publikacje-wydane-przez-osrodek-studiow-wschodnich-w-2015-roku,Publikacje wydane przez Ośrodek Studiów Wschodnich,,administracja_publiczna,2017-05-12T06:48:48.781988,2017-09-04T07:56:25.643242,osrodek-studiow-wschodnich-im-marka-karpia,Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia aca65347-cad7-4c25-90f8-dd005ee111da,Publikacje wydane przez Ośrodek Studiów Wschodnich w 2015 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f9895df1-8a86-48e1-b77a-ecdc1908778f/resource/aca65347-cad7-4c25-90f8-dd005ee111da/download/Publikacje-wydane-przez-OSW-w-2015-roku.xlsx,XLSX,zestawienie,,2017-05-12T08:51:15.390893,,publikacje-wydane-przez-osrodek-studiow-wschodnich-w-2015-roku,Publikacje wydane przez Ośrodek Studiów Wschodnich,,administracja_publiczna,2017-05-12T06:48:48.781988,2017-09-04T07:56:25.643242,osrodek-studiow-wschodnich-im-marka-karpia,Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia e367b2a7-e143-4a69-8dd4-21f659f30459,Publikacje wydane przez Ośrodek Studiów Wschodnich w 2017 roku_stan na 31.08.2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f9895df1-8a86-48e1-b77a-ecdc1908778f/resource/e367b2a7-e143-4a69-8dd4-21f659f30459/download/Publikacje-wydane-przez-OSW-w-2017-rokustan-na-31.08.2017.xlsx,XLSX,"zestawienie,lista",,2017-09-04T09:56:25.666349,,publikacje-wydane-przez-osrodek-studiow-wschodnich-w-2015-roku,Publikacje wydane przez Ośrodek Studiów Wschodnich,,administracja_publiczna,2017-05-12T06:48:48.781988,2017-09-04T07:56:25.643242,osrodek-studiow-wschodnich-im-marka-karpia,Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia bc543619-effc-4f99-9459-0297ef5dd194,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg formy własności I kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według formy własności - stan na 31.03.2016 r. Active contribution payers in pension insurance by ownership form. As of 31 March 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532811/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+formy+wlasnosci-stan+na+31.03.2016+r.xls/9b5f5579-bdbc-4f5a-a4a1-226aac95799b,XLS,excel tabela,,2017-05-08T15:23:05.552024,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych fdbeb747-1b2a-47a4-8327-792605f6ca58,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg formy własności II kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według formy własności - stan na 30.06.2016 r.Active contribution payers in pension insurance by ownership form. As of 30 June 2016 ,http://psz.zus.pl/documents/493365/532811/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+formy+wlasnosci-stan+na+30.06.2016+r.xls/64a21bca-47ae-47ec-bca4-a2b716568599,XLS,excel tabela,,2017-05-08T15:24:43.928425,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9fb244cd-a6f8-491f-8569-5bf620cbf382,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg formy własności III kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według formy własności - stan na 30.09.2016 r. Active contribution payers in pension insurance by ownership form. As of 30 September 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532811/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+formy+wlasnosci-stan+na+30.09.2016+r.xls/306e36c7-7c94-42ee-b4ac-22e7fbd4fe89,XLS,excel tabela,,2017-05-08T15:25:43.588889,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych f3353df2-0ecf-4a9b-be91-680906948a19,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg formy własności IV kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według formy własności - stan na 31.12.2016 r. Active contribution payers in pension insurance by ownership form. As of 31 December 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532811/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+formy+wlasnosci-stan+na+31.12.2016+r.xls/1acc0e93-7db1-403a-8493-b18507117cb4,XLS,excel tabela,,2017-05-08T15:27:01.160866,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c6ed203f-c467-4cd3-8301-14995eeaf735,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg szczególnej formy prawnej I kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według szczególnej formy prawnej - stan na 31.03.2016 r. Active contribution payers in pension insurance by specific legal form. As of 31 March 2016 ,http://psz.zus.pl/documents/493365/532814/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+szczeg+formy+prawn-stan+na+31.03.2016+r..xls/3e621ec7-c57c-4ac7-9a06-605b238373ce,XLS,excel tabela,,2017-05-08T15:28:43.777847,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3521f3ba-919d-46ac-a185-792fa5d4c29b,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg szczególnej formy prawnej II kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według szczególnej formy prawnej - II kwartał 2016 r. Active contribution payers in pension insurance by specific legal form - second quarter of 2016 ,http://psz.zus.pl/documents/493365/532814/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+szczeg+formy+prawn-stan+na+30.06.2016+r.xls/24d423fc-e5c6-4376-b3d5-53718c0588ae,XLS,excel tabela,,2017-05-08T15:58:15.315391,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5f0c66af-9d10-40dc-bfdd-a4781647eb47,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg szczególnej formy prawnej III kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według szczególnej formy prawnej - stan na 30.09.2016 r.Active contribution payers in pension insurance by specific legal form. As of 30 September 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532814/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+szczeg+formy+prawn-stan+na+30.09.2016+r.xls/c4338b66-5dfa-4741-b9d8-128daa0f3a0e,XLS,excel tabela,,2017-05-08T16:00:03.915544,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4e151558-9755-43ce-8673-4985801e9f81,Ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg szczególnej formy prawnej IV kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według szczególnej formy prawnej - stan na 31.12.2016 r.Active contribution payers in pension insurance by specific legal form. As of 31 December 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532814/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+szczeg+formy+prawn-stan+na+31.12.2016+r.xls/253ccf77-3172-4933-b782-1510740c4f2c,XLS,excel tabela,,2017-05-08T16:04:20.597066,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c2bb5060-3feb-4969-abf8-0ab5b9de54ba,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw i powiatów oraz statusu płatnika I kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw i powiatów oraz statusu płatnika składek - stan na 31.03.2016 r.Active contribution payers in health insurance by voivodeships and poviats as well as contribution payer status. As of 31 March 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533087/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.03.2016+r.xls/3ecdc651-81d9-40db-af6e-3446c2be0852,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:22:44.811736,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 09878fb4-25db-4518-b061-afbe0a3c08c3,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw i powiatów oraz statusu płatnika II kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw i powiatów oraz statusu płatnika składek - stan na 30.06.2016 r.Active contribution payers in health insurance by voivodeships and poviats as well as contribution payer status. As of 30 June 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533087/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+statusu+platnika-stan+na+30.06.2016+r.xls/59e29018-8411-45ff-9955-ca37ba316e06,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:23:47.699402,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 770780a7-4174-41b8-9fa3-ec8b18e37dcd,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw i powiatów oraz statusu płatnika III kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw i powiatów oraz statusu płatnika składek - stan na 30.09.2016 r.Active contribution payers in health insurance by voivodeships and poviats as well as contribution payer status. As of 30 September 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533087/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+statusu+platnika-stan+na+30.09.2016+r.xls/83ec8417-e9ad-416a-b495-643d3f103dde,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:24:36.236317,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 0409e78d-d115-4c32-80d9-ecd213113ec4,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw i powiatów oraz statusu płatnika IV kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw i powiatów oraz statusu płatnika składek - stan na 31.12.2016 r.Active contribution payers in health insurance by voivodeships and poviats as well as contribution payer status.As of 31 December 2016.,http://psz.zus.pl/documents/493365/533087/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.12.2016+r.xls/0b7d07cc-c08c-4d35-9bd1-025edfe366fc,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:26:00.862897,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych f61057f5-1d26-4290-b048-cc8653cbb47c,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw oraz liczby ubezpieczonych I kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw oraz liczby ubezpieczonych u płatnika - stan na 31.03.2016 r.Active contribution payers in health insurance by voivodeships and number of persons insured by the payer. As of 31 March 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533096/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+liczby+ubezp-stan+na+31.03.2016+r.xlsx/1afd6965-b170-4210-8aed-9c84c273c844,XLSX,excel tabela,,2017-05-12T15:27:56.411120,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 7c1a7371-1c1d-48bd-8336-34402ce876d8,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw oraz liczby ubezpieczonych II kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw oraz liczby ubezpieczonych u płatnika stan na 30.06.2016 r.Active contribution payers in health insurance by voivodeships and number of persons insured by the payer.As of 30 June 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533096/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+liczby+ubezp-stan+na+30.06.2016+r.xlsx/40b7d8ca-67a0-4269-a357-e04a00effe47,XLSX,excel tabela,,2017-05-12T15:29:00.110011,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c50e9d44-2afd-47ec-9b01-d75bcc0b3e7b,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw oraz liczby ubezpieczonych III kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw oraz liczby ubezpieczonych u płatnika stan na 30.09.2016 r. Active contribution payers in health insurance by voivodeships and number of persons insured by the payerAs of 30 September 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533096/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+liczby+ubezp-stan+na+30.09.2016+r.xls/4c499cc3-55e9-49fb-b6b8-e2c4e3cad6ee,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:30:11.275200,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych bfe37970-1840-4697-9837-aed9abd045e2,Ubezpieczenie zdrowotne wg województw oraz liczby ubezpieczonych IV kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według województw oraz liczby ubezpieczonych u płatnika stan na 31.12.2016 r. Active contribution payers in health insurance by voivodeships and number of persons insured by the payer.As of 31 December 2016.,http://psz.zus.pl/documents/493365/533096/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+woj.+oraz+liczby+ubezp-stan+na+31.12.2016+r.xls/41b6c613-0dc3-4d0e-93e1-d8269f290a9d,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:31:10.928917,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3d78e7d5-d00a-454e-a6c5-8de2c512afe2,Ubezpieczenie zdrowotne wg liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika I kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika składek - stan na 31.03.2016 r.Active contribution payers in pension insurance by the number of persons insured by the payer and the contribution payer status. As of 31 March 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533060/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+emer+rentowe+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+31.03.2016+r.xlsx/a2ba85cc-0ddb-433a-ba64-37a0655741a5,XLSX,excel tabela,,2017-05-12T15:33:50.749545,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 85de88d9-22db-45de-852d-54b8efd0855b,Ubezpieczenie zdrowotne wg liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika II kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika składek - stan na 30.06.2016 r.Active contribution payers in health insurance by the number of persons insured by the payer and the contribution payer status. As of 30 June 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533084/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+30.06.2016+r.xlsx/e948eef7-e173-4841-9df8-ecda56b22072,XLSX,excel tabela,,2017-05-12T15:39:03.699294,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 501b3757-d0d2-4476-8d59-c498aa4cb3ff,Ubezpieczenie zdrowotne wg liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika III kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika składek - stan na 30.09.2016 r.Active contribution payers in health insurance by the number of persons insured by the payer and the contribution payer status. As of 30 September 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533084/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+licz+ubezp+oraz+statusu+platnika-stan+na+30.09.2016+r.xls/29b9741e-6391-421b-b269-7f894e91695c,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:40:09.679144,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 17640808-d7b0-41d0-a168-cf85aff8b031,Ubezpieczenie zdrowotne wg liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika IV kwartał 2016 r.,Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniu zdrowotnym według liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika składek - stan na 31.12.2016 r.Active contribution payers in health insurance by the number of persons insured by the payer and the contribution payer status. As of 31 December 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533084/Aktywni+platnicy+skladek+ubez+zdrowotne+wg+licz+ubezp+oraz+stat+platnika-stan+na+31.12.2016+r.xls/e54b69e0-e288-45fd-8031-0513c334479d,XLS,excel tabela,,2017-05-12T15:40:59.039236,,platnicy-skladek-dane-2016-r,Płatnicy składek - dane 2016 r.,"Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-08T13:18:35.042186,2017-05-12T13:43:51.305479,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 605ac4f7-2a3b-4bbf-9adc-98a8c3741491,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,,http://bip.nfosigw.gov.pl/informacja-publiczna/informacja-o-udzielonej-pomocy-publicznej/,HTML,raport,,2017-04-27T13:31:41.717577,,informacja-z-udzielonej-pomocy-publicznej-przez-nfosigw,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,administracja_publiczna,2017-04-27T11:27:41.172975,2017-06-23T10:08:51.187044,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej d0f846ee-04d8-4551-a3a0-d37004e924be,Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2014 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ab2fdf42-820d-4264-ad4c-dabe640f9037/resource/d0f846ee-04d8-4551-a3a0-d37004e924be/download/Pomoc-publiczna-udzielona-przez-NFOiGW-w-roku-2014-stan-na-27.01.2015-r..xlsm,XLSX,raport,,2017-05-05T13:52:10.682258,,informacja-z-udzielonej-pomocy-publicznej-przez-nfosigw,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,administracja_publiczna,2017-04-27T11:27:41.172975,2017-06-23T10:08:51.187044,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cca1eb4f-5a27-4e00-b1d6-040c8ac200d6,Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2015 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ab2fdf42-820d-4264-ad4c-dabe640f9037/resource/cca1eb4f-5a27-4e00-b1d6-040c8ac200d6/download/Pomoc-publiczna-udzielona-przez-NFOiGW-w-2015-roku-stan-na-23.02.2016-r..xlsx,XLSX,raport,,2017-05-05T13:52:55.219290,,informacja-z-udzielonej-pomocy-publicznej-przez-nfosigw,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,administracja_publiczna,2017-04-27T11:27:41.172975,2017-06-23T10:08:51.187044,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a2e38d54-2358-44ef-bf03-e2599a9f4535,Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ab2fdf42-820d-4264-ad4c-dabe640f9037/resource/a2e38d54-2358-44ef-bf03-e2599a9f4535/download/Pomoc-publiczna-udzielona-przez-NFOiGW-w-2016-r.-stan-na-31.01.2017-r..xls,XLS,raport,,2017-05-05T13:53:38.053267,,informacja-z-udzielonej-pomocy-publicznej-przez-nfosigw,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,administracja_publiczna,2017-04-27T11:27:41.172975,2017-06-23T10:08:51.187044,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1b796cba-71f4-422e-8615-f20e85ae5b87,Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2014 roku,,http://Pomoc-publiczna-udzielona-przez-NFOiGW-w-roku-2014-stan-na-27.01.2015-r.-CSV.csv,CSV,raport CSV,,2017-06-23T12:06:11.066795,,informacja-z-udzielonej-pomocy-publicznej-przez-nfosigw,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,administracja_publiczna,2017-04-27T11:27:41.172975,2017-06-23T10:08:51.187044,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 26799bf4-216e-4eaa-a529-a027dc4d10df,Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2015 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ab2fdf42-820d-4264-ad4c-dabe640f9037/resource/26799bf4-216e-4eaa-a529-a027dc4d10df/download/Pomoc-publiczna-udzielona-przez-NFOiGW-w-2015-roku-stan-na-23.02.2016-r.-CSV.csv,CSV,raport CSV,,2017-06-23T12:07:01.368866,,informacja-z-udzielonej-pomocy-publicznej-przez-nfosigw,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,administracja_publiczna,2017-04-27T11:27:41.172975,2017-06-23T10:08:51.187044,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej c4acb1ea-5fbb-4e66-ade2-97025557e4b1,Pomoc publiczna udzielona przez NFOŚiGW w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ab2fdf42-820d-4264-ad4c-dabe640f9037/resource/c4acb1ea-5fbb-4e66-ade2-97025557e4b1/download/Pomoc-publiczna-udzielona-przez-NFOiGW-w-2016-r.-stan-na-31.01.2017-r.-CSV.csv,CSV,raport CSV,,2017-06-23T12:07:40.039037,,informacja-z-udzielonej-pomocy-publicznej-przez-nfosigw,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW,administracja_publiczna,2017-04-27T11:27:41.172975,2017-06-23T10:08:51.187044,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a5fdcfbe-5838-4321-b681-aa8e1f1840c3,Informacja o stanie dostępu do internetu w jednostkach oświatowych w Polsce,Informacja o stanie dostępu do internetu w jednostkach oświatowych w Polsce z uwzględnieniem informacji o istniejącej i planowanej infrastrukturze dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s oraz o zakresie interwencji I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dane naniesione na mapę Polski dostępne są na stronie http://szkoly-geoserver.itl.waw.pl/.Dane aktualne na sierpień 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/dbf71d32-2e28-4f68-b974-724fff61da44/resource/a5fdcfbe-5838-4321-b681-aa8e1f1840c3/download/Informacja-o-stanie-dostpu-do-internetu-w-jednostkach-owiatowych-w-Polsce.xlsx,XLSX,Baza danych w formacie .xlsx,,2017-04-21T13:22:44.221680,,informacja-o-stanie-dostepu-do-internetu-w-jednostkach-oswiatowych-w-polsce,Informacja o stanie dostępu do internetu w jednostkach oświatowych w Polsce,Informacja o stanie dostępu do internetu w jednostkach oświatowych w Polsce z uwzględnieniem informacji o istniejącej i planowanej infrastrukturze dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s oraz o zakresie interwencji I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dane naniesione na mapę Polski dostępne są na stronie http://szkoly-geoserver.itl.waw.pl/.Dane aktualne na sierpień 2016 r.,nauka_oswiata,2017-04-21T11:20:30.003750,2017-04-21T11:25:12.302831,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 08c1f800-c6c3-4c04-83d3-6f4d4826710a,Osiedlanie się repatriantów na terenie poszczególnych województw w 2016 r,Osiedlania się repatriantów na terenie poszczególnych województw,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/43e2a376-998d-4967-bb9e-2d0baa01c314/resource/08c1f800-c6c3-4c04-83d3-6f4d4826710a/download/Osiedlania-si-repatriantow-na-terenie-poszczegolnych-wojewodztw-w-2016-r.csv,CSV,raport,,2017-04-19T09:48:39.994884,,osiedlanie-sie-repatriantow-na-terenie-poszczegolnych-wojewodztw-w-2016-r,Osiedlanie się repatriantów na terenie poszczególnych województw w 2016 r.,Osiedlania się repatriantów na terenie poszczególnych województw,administracja_publiczna,2017-04-19T07:48:13.752550,2017-04-19T07:48:42.832997,ministerstwo-spraw-wewnetrznych,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1e09c86c-4027-4330-86ff-10adcdd6cbf6,Liczba wydanych decyzji (rozstrzygnięć) w sprawach o nabycie obywatelstwa,"Liczba wydanych decyzji (rozstrzygnięć) w sprawach o nabycie obywatelstwa polskiego przez Ministra, wojewodę, konsula 2016 r",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ffead643-c862-4285-9df9-8d5de90ddf2b/resource/1e09c86c-4027-4330-86ff-10adcdd6cbf6/download/Liczba-wydanych-decyzji-w-sprawach-o-nabycie-polskiego-obywatelstwa-2016.csv,CSV,raport,,2017-04-19T09:46:18.997676,,liczba-wydanych-decyzji-rozstrzygniec-w-sprawach-o-nabycie-obywatelstwa,Liczba wydanych decyzji (rozstrzygnięć) w sprawach o nabycie obywatelstwa,"Liczba wydanych decyzji (rozstrzygnięć) w sprawach o nabycie obywatelstwa polskiego przez Ministra, wojewodę, konsula 2016 r",administracja_publiczna,2017-04-19T07:45:52.073958,2017-07-26T14:21:01.127719,ministerstwo-spraw-wewnetrznych,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 9edde933-5e56-4cb3-8b06-8ae961e28c68,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego złożonych w urzędach wojewódzkich i konsulatach 2016,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c634892a-b0b4-465f-91cb-03cc47336dd8/resource/9edde933-5e56-4cb3-8b06-8ae961e28c68/download/Liczba-wnioskow-i-osob-na-wnioskach-w-sprawach-o-zrzeczenie-si-obywatelstwa-polskiego-zoonych-w-urzd,CSV,raport,,2017-04-19T09:44:43.244424,,liczba-wnioskow-i-osob-na-wnioskach-w-sprawach-o-zrzeczenie-sie-obywatelstwa-polskiego,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego złożonych w urzędach wojewódzkich i konsulatach 2016,administracja_publiczna,2017-04-19T07:44:14.047445,2017-04-19T14:26:29.975136,ministerstwo-spraw-wewnetrznych,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji cebe649b-fe1f-414e-9ecc-72313d44ff75,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o nabycie obywatelstwa polskiego złożonych w urzędach wojewódzkich konsulatach i MSW 2016,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o nabycie obywatelstwa polskiego,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ebf12bcd-e23c-4564-8119-4f41ae8ed591/resource/cebe649b-fe1f-414e-9ecc-72313d44ff75/download/Liczba-wnioskow-i-osob-na-wnioskach-w-sprawach-o-nabycie-obywatelstwa-polskiego-zoonych-w-urzdach-wo,CSV,raport,,2017-04-19T09:41:55.229249,,liczba-wnioskow-i-osob-na-wnioskach-w-sprawach-o-nabycie-obywatelstwa-polskiego-zlozonych,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o nabycie obywatelstwa polskiego złożonych w urzędach wojewódzkich konsulatach i MSW 2016,Liczba wniosków i osób na wnioskach w sprawach o nabycie obywatelstwa polskiego,administracja_publiczna,2017-04-19T07:41:35.293702,2017-07-26T14:22:55.444944,ministerstwo-spraw-wewnetrznych,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 808c5ae2-1584-4153-b3bc-6d35ffa6bf6d,Liczba postanowień Prezydenta RP w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego 2016 r,Liczba postanowień Prezydenta RP o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f968c8b7-7a18-42fb-96b0-32f8cb4404d6/resource/808c5ae2-1584-4153-b3bc-6d35ffa6bf6d/download/Liczba-postanowie-Prezydenta-RP-w-sprawach-o-zrzeczenie-si-obywatelstwa-polskiego-2016-r.csv,CSV,raport,,2017-04-19T09:39:23.283626,,liczba-postanowien-prezydenta-rp-w-sprawach-o-zrzeczenie-sie-obywatelstwa-polskiego-2016-r,Liczba postanowień Prezydenta RP w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego 2016 r,Liczba postanowień Prezydenta RP o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,administracja_publiczna,2017-04-19T07:38:51.260264,2017-04-19T07:39:30.308726,ministerstwo-spraw-wewnetrznych,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji eb79ce03-c70b-4281-97f9-dcc28b3fa938,Liczba postanowień Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego,"Liczba postanowień Prezydenta RP w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego z podziałem na obywatelstwo, typ decyzji i płeć 2016",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/00c51c52-1e4f-4ff9-bae5-cf96377f340b/resource/eb79ce03-c70b-4281-97f9-dcc28b3fa938/download/Liczba-postanowie-Prezydenta-RP--o-nadanie-obywatelstwa-polskiego.csv,CSV,raport,,2017-04-19T09:50:39.002470,,liczba-postanowien,Liczba postanowień Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego,"Liczba postanowień Prezydenta RP w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego z podziałem na obywatelstwo, typ decyzji i płeć 2016",administracja_publiczna,2017-04-19T07:33:04.795602,2017-07-26T14:21:45.600339,ministerstwo-spraw-wewnetrznych,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 71f95280-5650-4a11-b939-97ff3397908a,Środowisko,"Ewidencja umów cywilno-prawnych zawartych przez Ministerstwo Środowiska, począwszy od 2017 r.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/73b0c4cc-1b84-4dd2-891a-ccdf7a389b12/resource/71f95280-5650-4a11-b939-97ff3397908a/download/Do-publikacji-II-kwarta-2017.xlsx,XLSX,"Rejestr,ewidencja",,2017-04-13T15:03:21.707580,,rejestry,Rejestr zawartych umów,"Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Środowisko, począwszy od 2017 r.",srodowisko,2017-04-13T11:21:48.191899,2017-07-14T13:13:34.553152,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska d5c0045f-a53a-4668-bea5-3bfc2e43f5f7,Dane ze stacji synoptycznych (xml),Podstawowe dane meteorologiczne,http://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop/format/xml,XML,dane tabelaryczne,,2017-04-27T10:26:12.119260,,dane-stacji-synoptycznych,Dane ze stacji synoptycznych,Bieżące dane ze stacji synoptycznych,srodowisko,2017-04-13T09:26:30.478521,2017-06-20T11:41:56.136288,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 0f01c917-acfe-4d9c-ad85-0e5e265c1d9f,Dane ze stacji synoptycznych (csv),Bieżące dane ze stacji synoptycznych,http://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop/format/csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-04-27T10:57:59.891183,,dane-stacji-synoptycznych,Dane ze stacji synoptycznych,Bieżące dane ze stacji synoptycznych,srodowisko,2017-04-13T09:26:30.478521,2017-06-20T11:41:56.136288,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy dcc647a0-255d-4428-a3bd-23757b1bf596,Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych,,http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne,HTML,raport,,2017-03-30T13:25:57.208339,,informacja-o-realizacji-ustawy-o-grach-hazardowych,Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych,"Informacja stanowi realizację polecenia Prezesa Rady Ministrów nakładającego na ministra właściwego ds. finansów publicznych obowiązek informowania Rady Ministrów, w cyklach rocznych o stanie realizacji ustawy o grach hazardowych",administracja_publiczna,2017-03-30T11:25:02.522120,2017-03-30T13:40:01.434475,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 1f098101-2b72-4664-8c97-4f2d0ca29673,Lista agentów celnych,"Lista agentów celnych zawiera podstawowe dane osób, które zostały wpisane na listę agentów celnych prowadzoną przez dyrektora ",https://puesc.gov.pl/seap_pdr_extimpl/slowniki/4016,XML,lista,,2017-03-29T14:26:03.190909,,listaagentowcelnych,Lista agentów celnych,"Lista agentów celnych zawiera podstawowe dane osób, które zostały wpisane na listę agentów celnych prowadzoną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne. Wpis na listę obejmuje: numer i datę wpisu oraz imię i nazwisko agenta celnego.",administracja_publiczna,2017-03-29T12:24:17.385786,2017-03-29T12:34:42.095673,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 681483f4-689c-4257-99d9-a48ae3e19291,Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej ,"NPOIK określa narodowe priorytety, cele, wymagania oraz standardy, służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej. ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/706babeb-3809-43fe-a7ef-44c5e9197e5f/resource/681483f4-689c-4257-99d9-a48ae3e19291/download/Dokument-Gowny.xml,XML,dokument,,2017-03-27T11:42:26.018262,,ochrona-infrastruktury-krytycznej,Ochrona Infrastruktury Krytycznej,"Ochrona infrastruktury krytycznej to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. ",administracja_publiczna,2017-03-27T09:39:17.837819,2017-03-27T10:05:22.170137,rzadowe-centrum-bezpieczenstwa,Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 4d5151be-b6a0-4ccc-80c3-e9d9009fa981,Załącznik - Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/706babeb-3809-43fe-a7ef-44c5e9197e5f/resource/4d5151be-b6a0-4ccc-80c3-e9d9009fa981/download/za.-nr-1-do-NPOIK.xml,XML,dokument,,2017-03-27T11:46:01.896297,,ochrona-infrastruktury-krytycznej,Ochrona Infrastruktury Krytycznej,"Ochrona infrastruktury krytycznej to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. ",administracja_publiczna,2017-03-27T09:39:17.837819,2017-03-27T10:05:22.170137,rzadowe-centrum-bezpieczenstwa,Rządowe Centrum Bezpieczeństwa fcc4d16a-6c23-4457-82b6-a6f922db01b8,Plan działania POT na lata 2017-2018,Plan działania POT wskazuje obszary realizacji działań instytucji w zakresie promocji walorów turystycznych Polski za granicą i w kraju w latach 2017-2018. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e546aed3-8ff4-43a0-b2ab-718ed6d867fe/resource/fcc4d16a-6c23-4457-82b6-a6f922db01b8/download/plan-dzialania-pot-2017-2018.pdf,PDF,plan działania,,2017-03-27T11:38:13.675130,,plan-dzialania-pot-lata-2017-2018,Plan działania POT na lata 2017-2018,Plan działania POT wskazuje obszary realizacji działań instytucji w zakresie promocji walorów turystycznych Polski za granicą i w kraju w latach 2017-2018. ,administracja_publiczna,2017-03-27T09:37:34.765529,2017-03-27T10:42:19.546384,polska-organizacja-turystyczna,Polska Organizacja Turystyczna bedd2392-2f00-492e-8539-3ecf3403ab9c,Sprawozdanie z działalnosci POT w 2015 roku,Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok w układzie zadaniowym w części 20 i 40 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1e493d5f-b9cd-4438-aa3c-b5eb159e65d9/resource/bedd2392-2f00-492e-8539-3ecf3403ab9c/download/sprawozdanie-2015-r.pdf,PDF,sprawozdanie,,2017-03-27T11:27:13.678543,,sprawozdanie-z-dzialalnosci-pot-w-2015-roku,Sprawozdanie z działalności POT w 2015 roku,Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok w układzie zadaniowym w części 20 i 40 za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2015 roku ,administracja_publiczna,2017-03-27T09:25:38.644083,2017-03-27T09:27:15.213519,polska-organizacja-turystyczna,Polska Organizacja Turystyczna 0d002c05-9220-4f34-8d6e-348e254dbf6c,Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego,"Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego stanowi kompleksowe podejście do zarządzania kryzysowego – obejmującego zarówno zapobieganie zagrożeniom, przygotowanie do nich, reagowanie w przypadku ich wystąpienia, jak również odtwarzanie powstałych zniszczeń i strat. KPZK składa się z trzech części: planu głównego, wykazu przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej oraz załączników. Plan zawiera m.in. charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego, a także zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a0f1c316-27f6-469c-ab94-da82dd76b3d5/resource/0d002c05-9220-4f34-8d6e-348e254dbf6c/download/KPZK-2013-2015.tj..xml,XML,dokument,,2017-03-27T11:26:41.647298,,krajowy-plan-zarzadzania-kryzysowego,Zarządzanie Kryzysowe,,administracja_publiczna,2017-03-27T08:33:12.761558,2017-03-27T10:04:58.487089,rzadowe-centrum-bezpieczenstwa,Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 95230e80-0ba7-4d27-b728-782b817a5cae,Dane teleadresowe wojewódzkich i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego,,http://rcb.gov.pl/mapa/,HTML,dane teleadresowe,,2017-03-27T11:53:20.245461,,krajowy-plan-zarzadzania-kryzysowego,Zarządzanie Kryzysowe,,administracja_publiczna,2017-03-27T08:33:12.761558,2017-03-27T10:04:58.487089,rzadowe-centrum-bezpieczenstwa,Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 2131722d-955e-4dd9-91cf-72f41eae67e2,wykaz-spolek-w-ktorych-prawa-z-akcji-skarbu-panstwa-wykonuja-inni-niz-prezes-rady-ministrow-czlonkowie-rady-ministrow-pelnomocnicy-rzadu-lub-panstwowe-osoby-prawne,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/559371ae-64fa-4676-896f-4297628efaa4/resource/2131722d-955e-4dd9-91cf-72f41eae67e2/download/rozporzadzenieRMwykazspolek.docx,DOCX,wykaz,0,2017-03-24T13:58:00.963349,2017-03-24T13:58:02.613776,wykaz,Wykaz spółek - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r.,,administracja_publiczna,2017-03-24T12:56:36.408750,2017-03-24T12:58:02.782800,kancelaria-prezesa-rady-ministrow,Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 3a02d45b-4f55-4a06-be35-cf10d2095880,Wykaz umów,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1be7b4f6-b5a8-4c20-978f-e34deaa80832/resource/3a02d45b-4f55-4a06-be35-cf10d2095880/download/06032017rejestr.xlsx,XLSX,rejestr,2,2017-03-23T14:15:13.393667,2017-03-23T14:15:20.215275,rejestr-umow,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów zawartych przez Instytut EMAG począwszy od 2017 r. sfinansowanych ze środków publicznych,nauka_oswiata,2017-03-23T13:11:45.236752,2017-04-10T12:01:33.563941,instytut-technik-innowacyjnych-emag-instytut-badawczy,Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 7de88aaf-74c2-4929-97af-2f03e64c81b4,Wykaz umów,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1be7b4f6-b5a8-4c20-978f-e34deaa80832/resource/7de88aaf-74c2-4929-97af-2f03e64c81b4/download/09042017rejestr.csv,CSV,wykaz,,2017-04-10T10:40:49.693262,,rejestr-umow,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów zawartych przez Instytut EMAG począwszy od 2017 r. sfinansowanych ze środków publicznych,nauka_oswiata,2017-03-23T13:11:45.236752,2017-04-10T12:01:33.563941,instytut-technik-innowacyjnych-emag-instytut-badawczy,Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 19d15f6f-8bdd-4875-bae3-e505fd8342d9,Informacja na temat opublikowanych danych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/19d15f6f-8bdd-4875-bae3-e505fd8342d9/download/informacja.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-13T11:01:52.384421,2017-03-13T11:01:54.412608,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 15324d0e-2e31-4544-b414-88aa89097321,Informacja na temat opublikowanych danych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/15324d0e-2e31-4544-b414-88aa89097321/download/informacja.docx,DOCX,docx,,2017-03-13T11:02:12.551255,2017-03-13T11:02:14.630234,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 162ca123-e9dc-4075-8fcd-1b7d27c97309,Przestępczość w latach 1999-2016,"Dane zawierają informacje o przestępczości w podziale na przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte oraz wskaźnik wykrywalności w wybranych kategoriach w podziale na województwa",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/162ca123-e9dc-4075-8fcd-1b7d27c97309/download/przestepstwa.xlsx,XLSX,plik xlsx,2,2017-03-13T11:06:37.211835,2017-03-15T10:52:24.534461,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 5909b037-f3e0-414c-b177-f0c3f1a6ec8b,Przestępstwa ogółem wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/5909b037-f3e0-414c-b177-f0c3f1a6ec8b/download/przestepstwaogolem.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:11:55.624515,2017-03-15T10:48:57.178481,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 2084111d-90c7-4a34-942e-65a4813b4941,Przestępstwa kryminalne wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/2084111d-90c7-4a34-942e-65a4813b4941/download/przestepstwakryminalne.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:14:29.023878,2017-03-15T10:51:42.373163,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 7ac952e7-9b6f-4c34-b52f-c25a6ff1d15b,Przestępstwa z 7 wybranych kategorii wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/7ac952e7-9b6f-4c34-b52f-c25a6ff1d15b/download/przestepstwasiedem.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:17:07.547070,2017-03-15T10:52:03.767134,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 380f563f-326f-44e5-a71d-fe953280c50b,Bójka i pobicie wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/380f563f-326f-44e5-a71d-fe953280c50b/download/przestepstwabojka.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:18:41.201578,2017-03-13T11:19:40.713033,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji faa92892-c21f-47aa-ab01-507db6e7ffe5,Kradzież cudzej rzeczy wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/faa92892-c21f-47aa-ab01-507db6e7ffe5/download/przestepstwakradziezcudzejrzeczy.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:19:38.808560,2017-03-15T10:49:19.755860,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 3fed0657-ca2c-4b6a-9952-5a9d5ab3a96d,Kradzież samochodu wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/3fed0657-ca2c-4b6a-9952-5a9d5ab3a96d/download/przestepstwakradziezsamochodu.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:20:31.000181,2017-03-15T10:50:59.124385,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 04a15174-cc91-418d-bc24-84e69f418493,Kradzież z włamaniem wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/04a15174-cc91-418d-bc24-84e69f418493/download/przestepstwakradziezzwlamaniem.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:21:44.757794,2017-03-13T11:21:48.877946,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 3d726bc7-8b4d-4973-b73f-73665df81717,Uszkodzenie ciała wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/3d726bc7-8b4d-4973-b73f-73665df81717/download/przestepstwauszkodzenieciala.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:23:16.484887,2017-03-13T11:23:20.892595,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 50546412-a694-4045-a680-df97eba2f5b0,Uszkodzenie rzeczy wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/50546412-a694-4045-a680-df97eba2f5b0/download/przestepstwauszkodzenierzeczy.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:24:04.177812,2017-03-13T11:24:09.300185,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji daeefeba-8879-4e03-90d2-21643bdf1c6e,Zabójstwo wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/daeefeba-8879-4e03-90d2-21643bdf1c6e/download/przestepstwazabojstwo.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:24:41.683539,2017-03-13T11:25:25.073806,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji c0438a46-59ca-4bf9-8c65-11ef1615fc6a,Zgwałcenie wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/c0438a46-59ca-4bf9-8c65-11ef1615fc6a/download/przestepstwazgwalcenie.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:25:19.148218,2017-03-15T10:51:07.342278,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 0a465295-3793-402d-a405-95556fbffb25,Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/0a465295-3793-402d-a405-95556fbffb25/download/przestepstwaustawaoprzeciwdzialaniunarkomanii.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:26:03.802888,2017-03-15T10:51:56.767859,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 2b480e8a-ba10-4237-a5e7-3675424260f4,"Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/2b480e8a-ba10-4237-a5e7-3675424260f4/download/przestepstwarozbojnicze.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:27:00.742964,2017-03-15T10:52:10.730047,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 6048ff59-d2e8-4e21-9488-c43792c37fa3,Przestępstwa korupcyjne wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/6048ff59-d2e8-4e21-9488-c43792c37fa3/download/przestepstwaprzestepstwakorupcyjne.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:27:40.423571,2017-03-13T11:28:17.054730,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 4bf3454d-7c35-4c38-9e12-5a0b7d82ac8d,Przestępstwa gospodarcze wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/4bf3454d-7c35-4c38-9e12-5a0b7d82ac8d/download/przestepstwaprzestepstwagospodarcze.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:28:14.404455,2017-03-13T11:28:25.896416,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 8eda0022-66b0-493b-92e1-216154bb4256,Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/8eda0022-66b0-493b-92e1-216154bb4256/download/przestepstwaprzestepstwadrogowe.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:28:51.267945,2017-03-15T10:51:36.396773,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji fa29d0b4-7d93-4d34-8e72-86112ad34b1c,Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości wg jednostek podziału administracyjnego kraju za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/fa29d0b4-7d93-4d34-8e72-86112ad34b1c/download/przestepstwanietrzezwikierujacywruchudrogowym.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-13T11:29:30.979297,2017-03-15T10:51:50.035389,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji b6f14e47-0552-4da3-87e0-ef79bf9e6e33,Postępowania wszczęte w latach 1999-2016,Dane zawierają informacje o postępowaniach wszczętych w wybranych kategoriach w podziale na województwa,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/b6f14e47-0552-4da3-87e0-ef79bf9e6e33/download/postepowaniawszczete.xlsx,XLSX,plik xlsx,2,2017-03-13T11:10:01.139116,2017-03-15T10:52:17.537955,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji c04c2469-b9c5-48a6-ad81-c54cd2fce16b,Postępowania wszczęte ogółem wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/c04c2469-b9c5-48a6-ad81-c54cd2fce16b/download/postepowaniawszczeteogoem.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:20:06.256303,2017-03-16T12:21:04.270884,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 234c1b18-9cca-4f28-8e05-b5bb79404aec,Postępowania wszczęte przestępstwa kryminalne wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/234c1b18-9cca-4f28-8e05-b5bb79404aec/download/postepowaniawszczetekryminlane.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:20:57.043664,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 999f116c-722b-4db2-af73-8b79be27ff67,Postępowania wszczęte siedem wybranych kategorii wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/999f116c-722b-4db2-af73-8b79be27ff67/download/postepowaniawszczetesiedem.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:21:43.518438,2017-03-16T12:22:39.098073,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 13eed134-f3e5-4e26-9e99-4de0022ba9a1,Postępowania wszczęte bójka i pobice wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/13eed134-f3e5-4e26-9e99-4de0022ba9a1/download/postepowaniawszczetebojkaipobicie.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:22:28.283920,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji c23cba99-17c1-44ac-9d5f-384aae0fd9f5,Postępowania wszczęte kradzież cudzej rzeczy wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/c23cba99-17c1-44ac-9d5f-384aae0fd9f5/download/postepowaniawszczetekradziezcudzejrzeczy.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:23:14.835749,2017-03-16T12:24:28.952620,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 873fe7d2-392a-41c4-bd5d-4c0e916dc511,Postępowania wszczęte kradzież samochodu wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/873fe7d2-392a-41c4-bd5d-4c0e916dc511/download/postepowaniawszczetekradziezsamochodu.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:24:05.962514,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 2b43a9e5-520a-45bf-96e3-8384d8fb2668,Postępowania wszczęte kradzież z włamaniem wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/2b43a9e5-520a-45bf-96e3-8384d8fb2668/download/postepowaniawszczetekradziezzwlamaniem.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:24:56.377862,2017-03-16T12:26:02.035698,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 34ee7d10-b24e-4370-b242-1caf8f82f08d,Postępowania wszczęte uszkodzenie ciała wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/34ee7d10-b24e-4370-b242-1caf8f82f08d/download/postepowaniawszczeteuszkodzenieciala.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:25:49.199137,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 3a434bc3-2ad0-4120-9bb3-c7677b1e949e,Postępowania wszczęte uszkodzeie rzeczy wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/3a434bc3-2ad0-4120-9bb3-c7677b1e949e/download/postepowaniawszczeteuszkodzenierzeczy.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:26:29.818304,2017-03-16T12:27:29.748287,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 47ffbdc6-e86b-49ee-881d-c4a18136a71b,Postępowania wszczęte zabójstwo wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/47ffbdc6-e86b-49ee-881d-c4a18136a71b/download/postepowaniawszczetezabojstwo.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:27:15.664764,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 2e6da788-4c4a-48b9-a8b6-6688d56947ab,Postępowania wszczęte zgwałcenie wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/2e6da788-4c4a-48b9-a8b6-6688d56947ab/download/postepowaniawszczetezgwalcenie.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:27:53.265287,2017-03-16T12:28:57.881406,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 52d3315c-27b8-4c08-a902-41aaeb50c88f,Postępowania wszczęte ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/52d3315c-27b8-4c08-a902-41aaeb50c88f/download/postepowaniawszczeteustawaoprzeciwdzialaniunarkomanii.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:28:47.049065,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 085b8ff9-1d19-4940-8fec-39afd3a81ca5,"Postępowania wszczęte rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/085b8ff9-1d19-4940-8fec-39afd3a81ca5/download/postepowaniawszczeterozbojnicze.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:29:32.815532,2017-03-16T12:30:31.877114,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 464e2592-3e6b-4bce-b81a-b0bb939066e1,Postępowania wszczęte przestępstwa korupcyjne wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/464e2592-3e6b-4bce-b81a-b0bb939066e1/download/postepowaniawszczetekorupcyjne.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:30:20.724231,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 86bec4a6-9732-42a8-8bcc-5cbaaecc19e4,Postępowania wszczęte przestępstwa gospodarcze wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/86bec4a6-9732-42a8-8bcc-5cbaaecc19e4/download/postepowaniawszczetegospodarcze.csv,CSV,plik CSV,3,2017-03-16T12:30:57.005106,2017-03-16T12:31:56.943934,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji a7b404d2-317f-4061-93d5-601691ff6b39,Postępowania wszczęte przestępstwa drogowe wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/a7b404d2-317f-4061-93d5-601691ff6b39/download/postepowaniawszczetedrogowe.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:31:45.308033,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji dcbccb57-be46-4477-a7ff-2116693f6685,Postępowania wszczęte nietrzeźwi kierujący w ruchu drogowym wg jednostek organizacyjnych Policji za lata 1999-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f62b2cc3-6764-4c77-99c6-8c4456eb35b2/resource/dcbccb57-be46-4477-a7ff-2116693f6685/download/postepowaniawszczetenietrzezwikierjacywruchudrogowym.csv,CSV,plik CSV,,2017-03-16T12:32:52.827676,,dane-o-przestepczosci,Dane o przestępczości,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa ,administracja_publiczna,2017-03-13T10:00:55.341122,2017-03-24T11:18:20.540913,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 544c06f0-595c-4531-8840-9d0083bf33f9,Sprawozdania operatywne za 2017 rok,Zbiór sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/38915fdc-2899-4b07-a593-a5413865604f/resource/544c06f0-595c-4531-8840-9d0083bf33f9/download/Sprawozdanie-operatywne-2017.zip,XLS,sprawozdanie tabelaryczne,,2017-03-10T14:40:30.147373,2017-03-21T14:02:45.256590,sprawozdania-operatywne-z-wykonania-budzetu-panstwa,Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa,"Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie sprawozdawczym, natomiast sprawozdanie roczne pięć miesięcy po zakończeniu roku. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format XLS, XLSX)",biznes_gospodarka,2017-03-10T13:20:23.443218,2017-08-31T13:40:23.476457,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 51c246ca-2f70-4c64-8fde-9b7df5e383ee,Sprawozdania operatywne za 2016 rok,Zbiór sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/38915fdc-2899-4b07-a593-a5413865604f/resource/51c246ca-2f70-4c64-8fde-9b7df5e383ee/download/MBP2MONITORINGPORTALDanePubliczne.gov.plSprawozdania-operatywne2016Sprawozdanie-operatywne-2016.zip,XLS,"sprawozdanie tabelaryczne,archiwum ZIP",,2017-03-10T14:33:21.448242,2017-03-10T16:16:39.659784,sprawozdania-operatywne-z-wykonania-budzetu-panstwa,Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa,"Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie sprawozdawczym, natomiast sprawozdanie roczne pięć miesięcy po zakończeniu roku. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format XLS, XLSX)",biznes_gospodarka,2017-03-10T13:20:23.443218,2017-08-31T13:40:23.476457,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 00086216-cedc-47f5-97f4-7e45941b15e8,Sprawozdania operatywne za 2015 rok,Zbiór sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/38915fdc-2899-4b07-a593-a5413865604f/resource/00086216-cedc-47f5-97f4-7e45941b15e8/download/MBP2MONITORINGPORTALDanePubliczne.gov.plSprawozdania-operatywne2015Sprawozdanie-operatywne-2015.zip,XLS,"sprawozdanie tabelaryczne,archiwum ZIP",,2017-03-10T14:27:35.768408,2017-03-10T14:27:38.403844,sprawozdania-operatywne-z-wykonania-budzetu-panstwa,Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa,"Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie sprawozdawczym, natomiast sprawozdanie roczne pięć miesięcy po zakończeniu roku. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format XLS, XLSX)",biznes_gospodarka,2017-03-10T13:20:23.443218,2017-08-31T13:40:23.476457,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 38ad37b2-1997-4d92-818a-44895919b644,Przepisy prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych - UŻŚ Giżycko,,http://www.giz.uzs.gov.pl/files/file/Zarządzenie_Dyrektora_UŻŚ_w_Giżycku_z_dnia_25_kwietnia_2006.doc,HTML,doc,,2017-03-08T15:42:14.478347,2017-03-08T15:42:14.963028,zegluga-srodladowa-w-polsce-przepisy-prawa-miejscowego,Żegluga Śródlądowa w Polsce - przepisy prawa miejscowego,ZARZĄDZENIA DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.,administracja_publiczna,2017-03-08T14:37:46.714966,2017-09-12T10:41:52.788697,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej cc3c4a04-3b1b-46e7-9c14-02d5d72e952a,Przepisy prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych - UŻŚ Gdańsk,,http://www.giz.uzs.gov.pl/files/file/Zarządzenie_Dyrektora_UŻŚ_w_Gdańsku_z_dnia_13_marca_2007.doc,HTML,doc,,2017-03-08T15:42:48.049497,2017-03-08T15:42:49.276346,zegluga-srodladowa-w-polsce-przepisy-prawa-miejscowego,Żegluga Śródlądowa w Polsce - przepisy prawa miejscowego,ZARZĄDZENIA DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.,administracja_publiczna,2017-03-08T14:37:46.714966,2017-09-12T10:41:52.788697,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 20b6bdae-7f78-4ef3-8a4e-72a4592b2e67,Przepisy prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych - UŻŚ Kędzierzyn-Koźle,,http://www.giz.uzs.gov.pl/files/file/Zarządzenie_Dyrektora_UŻŚ_w_Kędzierzynie_Koźlu_z_dnia_17_września_2004.doc,HTML,doc,,2017-03-08T15:43:50.569869,2017-03-08T15:43:51.841624,zegluga-srodladowa-w-polsce-przepisy-prawa-miejscowego,Żegluga Śródlądowa w Polsce - przepisy prawa miejscowego,ZARZĄDZENIA DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.,administracja_publiczna,2017-03-08T14:37:46.714966,2017-09-12T10:41:52.788697,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a34ac720-19a2-4015-80e7-0c7e063013e6,Przepisy prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych - UŻŚ Kraków,,http://www.giz.uzs.gov.pl/files/file/Zarządzenie_Dyrektora_UŻŚ_w_Krakowie_z_dnia_16_lipca_2013.doc,HTML,doc,,2017-03-08T15:44:31.323616,2017-03-08T15:44:32.111050,zegluga-srodladowa-w-polsce-przepisy-prawa-miejscowego,Żegluga Śródlądowa w Polsce - przepisy prawa miejscowego,ZARZĄDZENIA DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.,administracja_publiczna,2017-03-08T14:37:46.714966,2017-09-12T10:41:52.788697,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 8158ac77-0a29-405e-9ef2-6ac24fc13a2d,Przepisy prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych - UŻŚ Warszawa,,http://www.giz.uzs.gov.pl/files/file/Zarządzenie_Dyrektora_UŻŚ_w_Warszawie_z_dnia_07_04_2008.doc,HTML,doc,,2017-03-08T15:45:18.907171,2017-03-08T15:45:20.619647,zegluga-srodladowa-w-polsce-przepisy-prawa-miejscowego,Żegluga Śródlądowa w Polsce - przepisy prawa miejscowego,ZARZĄDZENIA DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.,administracja_publiczna,2017-03-08T14:37:46.714966,2017-09-12T10:41:52.788697,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 2bc747a9-1558-4198-8265-0e497500e135,Przepisy prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych - UŻŚ Szczecin,,http://www.giz.uzs.gov.pl/files/file/Zarządzenie_Dyrektora_UŻŚ_w_Szczecinie_z_dnia_7_czerwca_2004.doc,HTML,doc,,2017-03-08T15:46:42.926969,2017-03-08T15:46:43.421417,zegluga-srodladowa-w-polsce-przepisy-prawa-miejscowego,Żegluga Śródlądowa w Polsce - przepisy prawa miejscowego,ZARZĄDZENIA DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.,administracja_publiczna,2017-03-08T14:37:46.714966,2017-09-12T10:41:52.788697,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b7bcbc89-deea-46c3-9c19-b8ab31715923,Przepisy prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych Województwa Dolnośląskiego - UŻŚ Wrocław,,http://www.giz.uzs.gov.pl/files/file/Zarządzenie_Dyrektora_UŻŚ_we_Wrocławiu_z_dnia_25_03_2015.doc,PDF,doc,,2017-03-28T12:30:50.432109,,zegluga-srodladowa-w-polsce-przepisy-prawa-miejscowego,Żegluga Śródlądowa w Polsce - przepisy prawa miejscowego,ZARZĄDZENIA DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.,administracja_publiczna,2017-03-08T14:37:46.714966,2017-09-12T10:41:52.788697,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 77414a4f-dc71-4afb-b663-7d6f37a5838e,Przepisy prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych Województwa Opolskiego - UŻŚ Wrocław,,http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2015/1417/akt.pdf,PDF,pdf,,2017-03-28T12:31:36.176364,,zegluga-srodladowa-w-polsce-przepisy-prawa-miejscowego,Żegluga Śródlądowa w Polsce - przepisy prawa miejscowego,ZARZĄDZENIA DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.,administracja_publiczna,2017-03-08T14:37:46.714966,2017-09-12T10:41:52.788697,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 20e39032-bdc0-43c9-b3f7-725545503134,Przepisy prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych Województwa Lubuskiego - UŻŚ Wrocław,,http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2015/1417/akt.pdf,PDF,pdf,,2017-03-28T12:32:52.212586,,zegluga-srodladowa-w-polsce-przepisy-prawa-miejscowego,Żegluga Śródlądowa w Polsce - przepisy prawa miejscowego,ZARZĄDZENIA DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.,administracja_publiczna,2017-03-08T14:37:46.714966,2017-09-12T10:41:52.788697,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej d96f34c3-7dc8-4d36-a002-d3af29929f15,Przepisy prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych - UŻŚ Szczecin (Odra i Nysa Łużycka),"w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej",http://www.giz.uzs.gov.pl/files/file/Zarządzenie_Dyrektora_UŻŚ_w_Szczecinie_z_dnia_4_grudnia_2009_wody_graniczne.doc,DOC,doc,,2017-06-21T12:41:35.704188,,zegluga-srodladowa-w-polsce-przepisy-prawa-miejscowego,Żegluga Śródlądowa w Polsce - przepisy prawa miejscowego,ZARZĄDZENIA DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.,administracja_publiczna,2017-03-08T14:37:46.714966,2017-09-12T10:41:52.788697,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 8f871c91-1a82-4539-8287-19a0bd3e39e3,Prawa pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową - informacje ogólne,,http://szczecin.uzs.gov.pl/9pzn0_prawa_pasazerow_podrozujacych_droga_wodna_srodladowa.htm,HTML,"html,pdf",,2017-03-08T15:03:34.734600,2017-03-08T15:03:35.736158,prawa-pasazerow-podrozujacych-droga-wodna-srodladowa,Prawa pasażerów podróżujących drogą wodną morską i drogą wodną śródlądową,Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową.,administracja_publiczna,2017-03-08T14:02:36.983892,2017-03-08T14:12:34.995067,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 434da911-5dba-4e88-9cf9-803882e8ee78,Prawa pasażerów podróżujących drogą morską - informacje ogólne,,http://www.ums.gov.pl/bezpieczenstwo-morskie/zegluga-pasazerska/prawa-pasazerow-podrozujacych-droga-morska.html,HTML,"pdf,html",1,2017-03-08T15:06:40.780211,2017-03-08T15:06:43.632167,prawa-pasazerow-podrozujacych-droga-wodna-srodladowa,Prawa pasażerów podróżujących drogą wodną morską i drogą wodną śródlądową,Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową.,administracja_publiczna,2017-03-08T14:02:36.983892,2017-03-08T14:12:34.995067,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 48706950-462e-46ba-9ee4-c05f5ba01353,Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową,,http://szczecin.uzs.gov.pl/files/344_plpdf.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-08T15:10:55.778490,2017-03-08T15:10:56.537155,prawa-pasazerow-podrozujacych-droga-wodna-srodladowa,Prawa pasażerów podróżujących drogą wodną morską i drogą wodną śródlądową,Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową.,administracja_publiczna,2017-03-08T14:02:36.983892,2017-03-08T14:12:34.995067,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 8589d9d6-bc27-468b-8f66-40b16548a06a,Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy - dokumenty do pobrania,,http://www.bydg.uzs.gov.pl/index.php/pobierz,HTML,"doc,pdf",,2017-03-08T13:52:25.358237,2017-03-08T13:52:27.233029,urzedy-zeglugi-srodladowej-w-polsce-wnioski-zaswiadczenia-formularze-swiadectwa,"Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Polsce - wnioski, zaświadczenia, formularze, świadectwa","REJESTR ADMINISTRACYJNY POLSKICH STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ, DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE, ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY, INNE..",administracja_publiczna,2017-03-08T12:46:58.990501,2017-03-10T09:10:54.817915,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 40e1d47d-b001-417e-aa80-6d6fe76b4b02,Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku - dokumenty do pobrania,,"http://www.giz.uzs.gov.pl/?druki-do-pobrania,19",HTML,"doc,pdf",,2017-03-08T13:54:05.808993,2017-03-08T13:54:06.497291,urzedy-zeglugi-srodladowej-w-polsce-wnioski-zaswiadczenia-formularze-swiadectwa,"Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Polsce - wnioski, zaświadczenia, formularze, świadectwa","REJESTR ADMINISTRACYJNY POLSKICH STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ, DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE, ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY, INNE..",administracja_publiczna,2017-03-08T12:46:58.990501,2017-03-10T09:10:54.817915,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3f4fae80-12f5-4d4f-bae3-081e592f3c6f,Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu - dokumenty do pobrania,,http://www.k-k.uzs.gov.pl/do-pobrania/wzory-drukow,HTML,"doc,pdf",,2017-03-08T13:55:07.322034,2017-03-08T13:55:08.227790,urzedy-zeglugi-srodladowej-w-polsce-wnioski-zaswiadczenia-formularze-swiadectwa,"Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Polsce - wnioski, zaświadczenia, formularze, świadectwa","REJESTR ADMINISTRACYJNY POLSKICH STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ, DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE, ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY, INNE..",administracja_publiczna,2017-03-08T12:46:58.990501,2017-03-10T09:10:54.817915,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 5afe0353-886c-4be5-a81f-201f8eac7af4,Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie - dokumenty do pobrania,,"http://kr.uzs.gov.pl/index.php/strona/index/3472,druki_do_pobrania.html",HTML,"doc,pdf",1,2017-03-08T13:57:20.197345,2017-03-08T13:57:23.204112,urzedy-zeglugi-srodladowej-w-polsce-wnioski-zaswiadczenia-formularze-swiadectwa,"Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Polsce - wnioski, zaświadczenia, formularze, świadectwa","REJESTR ADMINISTRACYJNY POLSKICH STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ, DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE, ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY, INNE..",administracja_publiczna,2017-03-08T12:46:58.990501,2017-03-10T09:10:54.817915,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 1b2602b9-1c3e-4d0f-87da-ec3bb6c51329,Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie - dokumenty do pobrania,,http://szczecin.uzs.gov.pl/gog9b_wnioski_do_pobrania.htm,HTML,"doc,pdf",1,2017-03-08T13:59:31.669444,2017-03-08T13:59:33.377342,urzedy-zeglugi-srodladowej-w-polsce-wnioski-zaswiadczenia-formularze-swiadectwa,"Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Polsce - wnioski, zaświadczenia, formularze, świadectwa","REJESTR ADMINISTRACYJNY POLSKICH STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ, DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE, ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY, INNE..",administracja_publiczna,2017-03-08T12:46:58.990501,2017-03-10T09:10:54.817915,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 2c3bbf5d-273b-4a70-8a53-636220cc2713,Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie - dokumenty do pobrania,,http://waw.uzs.gov.pl/zalatw-sprawe/wnioski-do-pobrania/,HTML,"doc,pdf",,2017-03-08T14:02:56.292573,2017-03-08T14:02:57.825674,urzedy-zeglugi-srodladowej-w-polsce-wnioski-zaswiadczenia-formularze-swiadectwa,"Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Polsce - wnioski, zaświadczenia, formularze, świadectwa","REJESTR ADMINISTRACYJNY POLSKICH STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ, DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE, ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY, INNE..",administracja_publiczna,2017-03-08T12:46:58.990501,2017-03-10T09:10:54.817915,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej d87910f8-4005-400a-b6a4-3e2226e7b28c,Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu - dokumenty do pobrania,,http://www.wroc.uzs.gov.pl/dokumenty-bezpieczenstwa-statku-156,HTML,"doc,pdf",,2017-03-08T14:04:23.177261,2017-03-08T14:04:24.497490,urzedy-zeglugi-srodladowej-w-polsce-wnioski-zaswiadczenia-formularze-swiadectwa,"Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Polsce - wnioski, zaświadczenia, formularze, świadectwa","REJESTR ADMINISTRACYJNY POLSKICH STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ, DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE, ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY, INNE..",administracja_publiczna,2017-03-08T12:46:58.990501,2017-03-10T09:10:54.817915,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 5bc0eea7-3cb1-4f57-b4de-ad628a404313,Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku - dokumenty do pobrania,,http://www.gda.uzs.gov.pl/druki-do-pobrania,HTML,"doc,pdf",,2017-03-08T14:05:53.160315,2017-03-08T14:05:54.274342,urzedy-zeglugi-srodladowej-w-polsce-wnioski-zaswiadczenia-formularze-swiadectwa,"Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Polsce - wnioski, zaświadczenia, formularze, świadectwa","REJESTR ADMINISTRACYJNY POLSKICH STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ, DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE, ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY, INNE..",administracja_publiczna,2017-03-08T12:46:58.990501,2017-03-10T09:10:54.817915,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 6c3d6136-6f6d-4f9e-827d-e705bdefd6e4,Ranking 2015,"Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy od 1995 r. przygotowuje ranking przedsiębiorstw rolniczych powstałych z majątku Skarbu Państwa (byłych PGR) oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych.Ranking ten stanowi uszeregowanie przedsiębiorstw (gospodarstw) według ściśle określonego kryterium, co pozwala nie tylko na porównanie wyników, ale również znalezienie uczestnikom rankingu odpowiednich partnerów do przyszłej współpracy, oraz uczenia się od najlepszych.Obecnie zakończono dwudziestą drugą edycją ""Rankingu 300"", w której prezentowane są wyniki finansowe najlepszych przedsiębiorstw rolnychi rybackich w 2015 roku. ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d8510f1c-e9a7-42ed-8470-5e3d2c56446c/resource/6c3d6136-6f6d-4f9e-827d-e705bdefd6e4/download/ranking-2015.xls,XLS,"ranking,raport,analiza",,2017-07-11T08:45:12.831581,,ranking-300-najlepszych-przedsiebiorstw-rolnych,Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych,"Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych (Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa) od 1995 r. przygotowuje ranking najlepszych przedsiębiorstw rolniczych oraz gospodarstw rybackich. Ranking ten stanowi uszeregowanie przedsiębiorstw (gospodarstw) według ściśle określonego kryterium, co pozwala na obiektywną ocenę uzyskanych wyników finansowych. Publikacja rankingu pozwala jego uczestnikom na znalezienie odpowiednich partnerów do przyszłej współpracy, oraz innym przedsiębiorcom na uczenie się od najlepszych. Obecnie zakończono dwudziestą drugą edycją ""Rankingu 300"", w której prezentowane są wyniki finansowe najlepszych przedsiębiorstw rolnych i rybackich w 2015 roku.",rolnictwo,2017-03-08T11:08:57.414287,2017-07-11T06:46:19.319321,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 75f9d108-f316-4c77-a4be-8064dc24221f,Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2015 roku – wyniki badań w systemie AGROKOSZTY,"Celem artykułu jest analiza wyników ekonomicznych jęczmienia jarego, kukurydzy na ziarno, ziemniaków jadalnych, łubinu słodkiego, grochu pastewnego oraz soi w 2015 roku w gospodarstwach o różnej skali produkcji tych produktów. Badania przeprowadzono w gospodarstwach towarowych, czyli takich, które swoją produkcję przeznaczają na sprzedaż. Jednostki te mają charakter przedsiębiorstw. Na wyniki badanych produktów wpływ miał potencjał produkcyjny gospodarstw, czyli zasoby ziemi, pracy i kapitału, ich jakość oraz sposób wykorzystania, ale były także uzależnione od warunków zewnętrznych (np. rynkowych, pogodowych). Następstwem zróżnicowania kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz kosztu zaanga-żowania w proces produkcji własnych czynników wytwórczych jest zróżnicowanie kosztów ekonomicznych. Z badań wynika, że najwyższe odnotowano przy uprawie na małą skalę ziem-niaków jadalnych, łubinu słodkiego, grochu pastewnego i soi. Natomiast przy uprawie na skalę średnią – jęczmienia jarego i kukurydzy. Wraz ze wzrostem skali uprawy dochód z działalności z tytułu zarządzania bez dopłat, należny rolnikowi jako przedsiębiorcy, na ogół zwiększał się, ewentualnie malała strata. Stratę powstałą w procesie produkcji pokryły dopłaty. Wyniki badań wskazują na przewagę dużej skali, chociaż ujawniała się ona na różnych poziomach rachunku ekonomicznego. ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/eda6dc69-a022-434c-875c-008e10dfe148/resource/75f9d108-f316-4c77-a4be-8064dc24221f/download/Koszty-i-dochody-prod.-w-2015r.---w.-bada-w-syst-AGROKOSZTY.doc,DOC,artykuł,,2017-07-11T09:07:49.124509,,agrokoszty,KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2014 ROKU – WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY,"Głównym celem artykułu jest analiza wyników produkcyjnych i ekonomicznych buraków cukrowych oraz mleka krowiego i żywca wołowego w 2014 roku w gospodarstwach o różnej skali produkcji tych produktów. Badania przeprowadzono w gospodarstwach towarowych, które mają większe możliwości rozwoju. Na wyniki badanych produktów wpływ miał potencjał produkcyjny gospodarstw, czyli zasoby ziemi, pracy i kapitału, ich jakość oraz sposób wykorzystania, ale były także uzależnione od zewnętrznych warunków funkcjonowania, np. pogodowych, rynkowych. Oddziaływania te skutkowały różnym stopniem zmian w zakresie wolumenu produkcji, kosztów jednostkowych oraz cen realizacji poszczególnych produktów. Konsekwencją zróżnicowania w wydzielonych przedziałach skali produkcji, wyników produkcyjnych i cenowych oraz poniesionych kosztów było zróżnicowanie opłacalności produkcji, rozumianej jako różnica między wartością produkcji a kosztami jej odpowiadającymi oraz jako iloraz wartości produkcji i kosztów ujęty procentowo. Badania wykazały, że korzyści wynikające ze wzrostu skali produkcji są wyraźnie widoczne. Większy rozmiar produkcji pozwala na generowanie wyższych dochodów, a ponadto ze względu na wyższy poziom specjalizacji i mechanizacji prowadzonych prac wiąże się ze znacznie niższymi nakładami pracy. Skutkiem jest wyższa dochodowość pracy. W efekcie można oczekiwać pokrycia alternatywnego kosztu ziemi i kapitału.",rolnictwo,2017-03-08T10:40:48.798477,2017-07-11T07:08:35.973124,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy a6d51bf9-706a-454a-96c6-c9ef52d737d0,Zestawienie danych AGROKOSZTY,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/eda6dc69-a022-434c-875c-008e10dfe148/resource/a6d51bf9-706a-454a-96c6-c9ef52d737d0/download/Tabele-1-12.xlsx,XLSX,"analiza,zestawienie,dane",,2017-07-11T09:08:36.001631,,agrokoszty,KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2014 ROKU – WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY,"Głównym celem artykułu jest analiza wyników produkcyjnych i ekonomicznych buraków cukrowych oraz mleka krowiego i żywca wołowego w 2014 roku w gospodarstwach o różnej skali produkcji tych produktów. Badania przeprowadzono w gospodarstwach towarowych, które mają większe możliwości rozwoju. Na wyniki badanych produktów wpływ miał potencjał produkcyjny gospodarstw, czyli zasoby ziemi, pracy i kapitału, ich jakość oraz sposób wykorzystania, ale były także uzależnione od zewnętrznych warunków funkcjonowania, np. pogodowych, rynkowych. Oddziaływania te skutkowały różnym stopniem zmian w zakresie wolumenu produkcji, kosztów jednostkowych oraz cen realizacji poszczególnych produktów. Konsekwencją zróżnicowania w wydzielonych przedziałach skali produkcji, wyników produkcyjnych i cenowych oraz poniesionych kosztów było zróżnicowanie opłacalności produkcji, rozumianej jako różnica między wartością produkcji a kosztami jej odpowiadającymi oraz jako iloraz wartości produkcji i kosztów ujęty procentowo. Badania wykazały, że korzyści wynikające ze wzrostu skali produkcji są wyraźnie widoczne. Większy rozmiar produkcji pozwala na generowanie wyższych dochodów, a ponadto ze względu na wyższy poziom specjalizacji i mechanizacji prowadzonych prac wiąże się ze znacznie niższymi nakładami pracy. Skutkiem jest wyższa dochodowość pracy. W efekcie można oczekiwać pokrycia alternatywnego kosztu ziemi i kapitału.",rolnictwo,2017-03-08T10:40:48.798477,2017-07-11T07:08:35.973124,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 3391489a-0bdd-498b-aafa-831ac1c48d2f,Dokumenty dla marynarzy - Urząd Morski w Szczecinie,,http://www.ums.gov.pl/dokumenty-marynarzy.html,HTML,"docx,pdf,html",1,2017-03-08T11:18:05.266018,2017-03-08T11:18:07.293681,informacje-dla-marynarzy,Informacje dla Marynarzy,"informacje ogólne, świadectwa, dyplomy, uprawnienia, wnioski i formularze, książeczki żeglarskie.",administracja_publiczna,2017-03-08T10:16:34.333185,2017-03-08T10:44:34.916313,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 090fa722-c8e8-4b58-9e5b-15721f49451f,Dokumenty dla marynarzy - Urząd Morski w Gdyni,,http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=10362,,"docx,pdf,html",1,2017-03-08T11:19:07.701582,2017-03-08T11:19:09.243153,informacje-dla-marynarzy,Informacje dla Marynarzy,"informacje ogólne, świadectwa, dyplomy, uprawnienia, wnioski i formularze, książeczki żeglarskie.",administracja_publiczna,2017-03-08T10:16:34.333185,2017-03-08T10:44:34.916313,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 52ee26d6-3021-4b7c-a946-e5d26b66cbde,Dokumenty dla marynarzy - Urząd Morski w Słupsku,,http://www.umsl.gov.pl/index.php/zegluga/druki,,"docx,pdf",1,2017-03-08T11:20:15.239426,2017-03-08T11:20:18.694242,informacje-dla-marynarzy,Informacje dla Marynarzy,"informacje ogólne, świadectwa, dyplomy, uprawnienia, wnioski i formularze, książeczki żeglarskie.",administracja_publiczna,2017-03-08T10:16:34.333185,2017-03-08T10:44:34.916313,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 82fb885a-1b44-4850-8dad-40b88a8715fb,Wykaz placówek oraz jednostek podległych Urzędowi Morskiemu w Gdyni,Dane teleadresowe,http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=679,,html,,2017-03-08T09:32:42.430252,2017-03-08T09:32:43.842393,wykaz-placowek-urzedow-morskich-kapitanaty-bosmanaty-inspektoraty-ochrony-wybrzeza-latarnie-morskie,"Wykaz placówek Urzędów Morskich oraz Kapitanatów, Bosmanatów, Inspektoratów Ochrony Wybrzeża, Latarni Morskich","DANE TELEADRESOWE: Kapitanaty Portów, Bosmanaty Portów, Inspektoraty Ochrony Wybrzeża, Latarnie Morskie.",administracja_publiczna,2017-03-08T08:31:41.747338,2017-03-08T08:37:55.724076,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 756de915-0fe9-4ef5-a657-1bea8bbdb055,Wykaz placówek oraz jednostek podległych Urzędowi Morskiemu w Szczecinie,Dane teleadresowe,http://www.ums.gov.pl/informator-urzedowy/dane-teleadresowe.html,HTML,html,,2017-03-08T09:36:06.982546,2017-03-08T09:36:09.494146,wykaz-placowek-urzedow-morskich-kapitanaty-bosmanaty-inspektoraty-ochrony-wybrzeza-latarnie-morskie,"Wykaz placówek Urzędów Morskich oraz Kapitanatów, Bosmanatów, Inspektoratów Ochrony Wybrzeża, Latarni Morskich","DANE TELEADRESOWE: Kapitanaty Portów, Bosmanaty Portów, Inspektoraty Ochrony Wybrzeża, Latarnie Morskie.",administracja_publiczna,2017-03-08T08:31:41.747338,2017-03-08T08:37:55.724076,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 7174cdd7-d382-4bf7-96ce-57acd8032c0c,Wykaz placówek oraz jednostek podległych Urzędowi Morskiemu w Słupsku,Dane teleadresowe,http://www.umsl.gov.pl/index.php/urzad/kontakty#kontakty-bosmanat-kapitanat,,html,1,2017-03-08T09:37:39.675707,2017-03-08T09:37:42.685423,wykaz-placowek-urzedow-morskich-kapitanaty-bosmanaty-inspektoraty-ochrony-wybrzeza-latarnie-morskie,"Wykaz placówek Urzędów Morskich oraz Kapitanatów, Bosmanatów, Inspektoratów Ochrony Wybrzeża, Latarni Morskich","DANE TELEADRESOWE: Kapitanaty Portów, Bosmanaty Portów, Inspektoraty Ochrony Wybrzeża, Latarnie Morskie.",administracja_publiczna,2017-03-08T08:31:41.747338,2017-03-08T08:37:55.724076,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 96f34df3-50ef-4b6e-a36b-59301daf8141,Wysokość budżetu cz. 24 – KiODN – 2015 (csv),,http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20170307_Wysokosc_budzetu_cz-24-KiODN-2015.csv,CSV,dokument,,2017-03-07T13:21:05.227963,2017-03-07T13:21:06.716586,mkidn-budzet-mkidn,Budżet MKiDN,Budżet ministerstwa,administracja_publiczna,2017-03-07T11:55:45.583626,2017-03-07T12:29:06.456715,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego c6ec2b1c-d9e9-4e91-9cc7-afbd6937485c,Wysokość budżetu cz. 24 – KiODN – 2016 (csv),,http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20170307_Wysokosc_budzetu_cz-24-KiODN-2016.csv,CSV,dokument,,2017-03-07T13:21:06.280166,2017-03-07T13:21:07.723946,mkidn-budzet-mkidn,Budżet MKiDN,Budżet ministerstwa,administracja_publiczna,2017-03-07T11:55:45.583626,2017-03-07T12:29:06.456715,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1f523734-2e0e-43eb-b63d-c5418ea37e6e,Wysokość budżetu cz. 24 – KiODN – 2017 (csv),,http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20170307_Wysokosc_budzetu_cz-24-KiODN-2017.csv,CSV,dokument,3,2017-03-07T13:27:14.331788,2017-03-07T13:27:15.030286,mkidn-budzet-mkidn,Budżet MKiDN,Budżet ministerstwa,administracja_publiczna,2017-03-07T11:55:45.583626,2017-03-07T12:29:06.456715,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1f020d7c-003f-406e-82ae-39c7d99a5096,Zbiór numeracji adresowej w postaci pliku XML,Plik XML zawierający punkty adresowe zlokalizowane na terenie Gminy Odrzywół,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2489c97f-8ad2-4a88-9d8d-fc1883de542b/resource/1f020d7c-003f-406e-82ae-39c7d99a5096/download/RejestrpunktowadresowyGminaOdrzywol-stanna02032017.xml,XML,Plik XML,3,2017-03-06T16:50:16.471968,2017-03-06T16:50:17.944876,wykaz-punktow-adresowych,Wykaz punktów adresowych,Zbiór punktów adresowych zlokalizowanych na terenie Gminy Odrzywół. Wizualizacja dostępna w postaci portalu mapowego dostępnego pod adresem http://portal.odrzywol.eu,administracja_publiczna,2017-03-06T15:45:53.754936,2017-03-06T15:53:00.768553,urzad-gminy-w-odrzywole,Urząd Gminy w Odrzywole 8a778f01-f7fd-4380-b0f0-e1faab832337,Wykaz punktów adresowych w postaci pliku CSV,"Plik CSV zawierający wykaz miejscowości, ulic i numerów porządkowych nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Odrzywół",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2489c97f-8ad2-4a88-9d8d-fc1883de542b/resource/8a778f01-f7fd-4380-b0f0-e1faab832337/download/Wykazpunktowadresowychgminy20170302.csv,CSV,Plik CSV,3,2017-03-06T16:52:57.405278,2017-03-06T16:52:59.474889,wykaz-punktow-adresowych,Wykaz punktów adresowych,Zbiór punktów adresowych zlokalizowanych na terenie Gminy Odrzywół. Wizualizacja dostępna w postaci portalu mapowego dostępnego pod adresem http://portal.odrzywol.eu,administracja_publiczna,2017-03-06T15:45:53.754936,2017-03-06T15:53:00.768553,urzad-gminy-w-odrzywole,Urząd Gminy w Odrzywole 0d7f5fc4-78ac-4452-b820-9350a1b82e56,Umowy z osobami prawnymi_luty 2017 ,Ewidencja umów zawieranych z osobami prawnymi ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/0d7f5fc4-78ac-4452-b820-9350a1b82e56/download/Ewidencja-umowosoby-prawneluty2017.xlsx,XLSX,plik xls,,2017-02-28T11:18:24.292138,2017-02-28T11:18:26.713892,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii fe0da1cb-099d-464a-851e-b3c6f6605083,Umowy z osobami fizycznymi - luty 2017 r. ,Zestawienie umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/fe0da1cb-099d-464a-851e-b3c6f6605083/download/Ewidencjaumowosobyfizyczne20170228.xlsx,XLSX,plik xls,2,2017-02-28T11:19:44.653006,2017-02-28T11:19:49.425533,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 987327b9-9727-458f-b74f-4842ccda59ac,Umowy w ramach POIiŚ i POPT - luty 2017 r. ,Umowy zawierane przez Ministerstwo Energii w ramach funduszy europejskich: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/987327b9-9727-458f-b74f-4842ccda59ac/download/EwidencjaumowPOIiSPOPT20170228.xlsx,XLSX,plik xls,2,2017-02-28T11:21:48.120563,2017-02-28T11:21:49.524552,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 2471e036-2675-43c0-9d5f-f376091cc96a,Ewidencja umów zawieranych z osobami fizycznymi stan na dzień 21 marca 2017 r. ,Ewidencja umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi stan na dzień 21 marca 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/2471e036-2675-43c0-9d5f-f376091cc96a/download/Osobyfizyczne21marca2017.xls,XLS,pliki xls,,2017-03-27T10:35:35.956242,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 51831b46-ff5c-4520-a459-83b7dc227747,Ewidencja umów zawieranych z osobami prawnymi stan na dzień 21 marca 2017 r. ,Ewidencja umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami prawnymi stan na dzień 21 marca 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/51831b46-ff5c-4520-a459-83b7dc227747/download/Osobyprawne21marca2017.xls,XLS,pliki xls,,2017-03-27T10:37:10.897824,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 4e34c674-ec2d-488e-8283-5e9655485e98,Umowy zawierane przez Ministerstwo Energii w ramach funduszy europejskich: POIiŚ oraz POPT - stan na dzień 21 marca 2017 r. .,Umowy zawierane przez Ministerstwo Energii w ramach funduszy europejskich: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/4e34c674-ec2d-488e-8283-5e9655485e98/download/OsobyprawnePOPTPOIS21marca2017.xls,XLS,pliki xls,,2017-03-27T10:40:21.830500,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 1b7ff701-8c92-45f1-9282-66122ac04397,Ewidencja umów POIiŚ i POPT stan na dzień 18 maja 2017 r. ,Umowy zawierane przez Ministerstwo Energii w ramach funduszy europejskich: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/1b7ff701-8c92-45f1-9282-66122ac04397/download/EwidencjaumowPOISPOPTmaj2017.xls,XLS,plik .xls,,2017-07-10T15:04:54.787375,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 778b13b4-c9da-4e41-880d-d3e640b4195f,Umowy z osobami fizycznymi stan na dzień 18 maja 2017 r. ,Zestawienie umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi stan na dzień 18 maja 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/778b13b4-c9da-4e41-880d-d3e640b4195f/download/Ewidencjaumowosobyfizycznemaj-2017.xls,XLS,plik. xls,,2017-07-10T15:06:51.533328,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii d78b13ae-48b6-4e66-a45f-aa9e188fba2f,Umowy z osobami prawnymi stan na 18 maja 2017 r. ,Ewidencja umów zawieranych z osobami prawnymi stan na dzień 18 maja 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/d78b13ae-48b6-4e66-a45f-aa9e188fba2f/download/Ewidencjaumowprawnych-maj-2017.xls,XLS,plik. xls,,2017-07-10T15:09:05.843772,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 9eae2167-2cb2-410b-b9c4-3e3d6a0ff7b8,Ewidenacja umów zawieranych w ramach POIŚ i POPT - stan na dzień 19 czerwca 2017 r. ,Umowy zawierane przez Ministerstwo Energii w ramach funduszy europejskich: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/9eae2167-2cb2-410b-b9c4-3e3d6a0ff7b8/download/EwidencjaczerwiecPOISPOPT.xls,XLS,plik .xls,,2017-07-10T15:12:56.201957,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii f2313151-ef60-4fc5-936b-cef985f1b1c5,Umowy z osobami fizycznymi stan na dzień 19 czerwca 2017 r. ,Zestawienie umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi stan na dzień 19 czerwca 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/f2313151-ef60-4fc5-936b-cef985f1b1c5/download/Ewidencja-umow-czerwiec--2107--fizyczne.xls,XLS,plik .xls,,2017-07-10T15:14:59.029300,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii e0b32f6d-e0d4-4234-9d68-9d658da8705f,umowy zawierane z osobami prawnymi - czerwiec 2017 r. ,Ewidencja umów zawieranych z osobami prawnymi stan na dzień 19 czerwca 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f105aca-92d4-4c35-8443-c2abc9048c21/resource/e0b32f6d-e0d4-4234-9d68-9d658da8705f/download/Ewidencjaczerwiecosprawne.xls,XLS,plik .xls,,2017-07-10T15:19:14.092286,,rej,Rejestr umów,"Rejestry umów zawieranych przez Ministerstwo Energii z osobami fizycznymi, prawnymi oraz w ramach funduszy europejskich ",administracja_publiczna,2017-02-28T10:16:22.770392,2017-07-10T13:19:14.064430,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 10e96eb1-3cee-470c-ac33-386907799457,przeglądarka map,"Ogromne zasoby danych i informacji geologicznych, mapy.",http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/main?config=id_dy5itm4inr,HTML,mapy,,2017-02-23T11:45:32.006817,2017-02-23T11:45:32.836357,mapy-geologiczne-polski,Mapy Geologiczne Polski,przeglądarka danych geologicznych i map ,srodowisko,2017-02-23T10:42:20.061985,2017-09-21T12:52:37.373863,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 93f8768d-33e6-4f66-ad25-6d6a1143c10b,Mapy,dane do pobrania,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,HTML,wms,,2017-02-23T11:47:02.415023,2017-02-23T11:47:03.645962,mapy-geologiczne-polski,Mapy Geologiczne Polski,przeglądarka danych geologicznych i map ,srodowisko,2017-02-23T10:42:20.061985,2017-09-21T12:52:37.373863,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy fc07c328-9d27-4c21-b444-e5588a875416,wyszukiwarka,,http://igs.pgi.gov.pl/,HTML,raporty,,2017-02-23T08:16:58.235027,2017-02-23T08:16:59.465821,infogeoskarb,Infogeoskarb,"Infogeoskarb to system gromadzący informacje dotyczące złóż kopalin oraz obiektów hydrogeologicznych zawartych w archiwalnych dokumentacjach geologicznych.Infogeoskarb łączy w jeden system dane pochodzące z najważniejszych baz danych geologicznych:Systemem Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS,Centralna Baza Danych Geologicznych CBDGBaza Danych Hydrogeologicznych Bank Hydro.",srodowisko,2017-02-23T07:16:15.846227,2017-07-27T08:07:27.108854,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy aee3a9c7-d4cc-4a14-b365-d615af230029,CBDG Menedżer pobierania,"Menedżer pobierania plików pozwala bezpłatnie pobrać geologiczne dane przestrzenne w formacie SHP. Pobieranie plików możliwe jest dla tematycznych warstw informacyjnych, które przygotowano w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB.",http://dm.pgi.gov.pl,HTML,pliki shp,,2017-02-23T08:07:10.673998,2017-02-23T08:07:11.076128,system-gospodarki-i-ochrony-bogactw-mineralnych-midas,System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych (MIDAS),"Zadaniem systemu MIDAS jest gromadzenie i udostępnianie informacji o złóżach, obszarach górniczych i terenach górniczych oraz umożliwienie gromadzenia informacji o koncesjach. System stanowi wsparcie przy tworzeniu Bilansu Zasobu Kopalin co należy do statutowych obowiązków PIG-PIB (pgig, art. 162, ust. 1, pkt 5) oraz jest narzędziem wypełniającym zapisy Ustawy pgig art. 162, ust. 1, pkt 8 i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r.",srodowisko,2017-02-23T07:03:38.560408,2017-09-21T12:46:54.325907,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 9a4a40b8-6780-4e49-9af6-fdd8d5a9f0be,CBDG Menedżer pobierania,"Menedżer pobierania plików pozwala bezpłatnie pobrać geologiczne dane przestrzenne w formacie SHP. Pobieranie plików możliwe jest dla tematycznych warstw informacyjnych, które przygotowano w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB.",http://dm.pgi.gov.pl/,HTML,pliki shp,,2017-07-13T08:44:39.239003,,rejestr-obszarow-gorniczych-rog,Rejestr Obszarów Górniczych (ROG),"Rejestr Obszarów Górniczych (ROG) stanowi szczegółową ewidencję obszarów i terenów górniczych wyznaczonych w Polsce. Prowadzony jest w księgach rejestrowych oraz w aktualizowanej na bieżąco, ogólnodostępnej bazie danych MIDAS (podsystem Rejestr Obszarów Górniczych). Informacje dotyczące obszarów i terenów górniczych gromadzone są w bazie ROG w postaci danych opisowych (nazwa, powierzchnia, położenie administracyjne, status – aktualny lub zniesiony, numer w rejestrze, nazwa złoża i rodzaj kopaliny) oraz danych przestrzennych (kontury obszarów i terenów górniczych). Ponadto, baza ROG udostępnia szczegóły decyzji ustanawiających, zmieniających i likwidujących obszary i tereny górnicze (data wydania, wydawca, termin ważności) wraz z informacjami o przedsiębiorcach eksploatujących kopaliny w granicach wyznaczonych obszarów górniczych.",srodowisko,2017-02-23T07:00:46.356396,2017-09-21T12:46:01.775243,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 0b05cd08-7603-4868-a552-0d4e58b50ff4,"Osobowy ruch graniczny w 2016 roku - liczba cudzoziemców, którzy wyjechali do RP",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/0b05cd08-7603-4868-a552-0d4e58b50ff4/download/Osobowy-ruch-graniczny-w-2016-roku---liczba-cudzoziemcow-ktorzy-wjechali-do-RP.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:42:16.039867,2017-02-21T14:42:18.143394,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2017-07-31T09:48:41.878836,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 69226928-9a2b-4362-a804-b83231f2f824,"Liczba osób, które wjechały do Polski w trakcie przywrócenia kontroli granicznej (w okresie od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 roku) - liczba przekroczeń na odcinkach granicy wewnętrznej UE",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/69226928-9a2b-4362-a804-b83231f2f824/download/Liczba-osob-ktore-wjechaly-do-Polski-w-trakcie-przywrocenia-kontroli-granicznej.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:44:08.669097,2017-02-21T14:44:12.163447,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2017-07-31T09:48:41.878836,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej a541e8b5-65b4-42de-890c-ea1e34ad0f47,Osobowy ruch graniczny w 2016 roku - liczba przekroczeń ob. RP i cudzoziemców,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/a541e8b5-65b4-42de-890c-ea1e34ad0f47/download/Osobowy-ruch-graniczny-w-2016-roku-liczba-przekroczen-ob-RP-i-cudzoziemcow.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:45:23.957401,2017-02-21T14:45:26.907685,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2017-07-31T09:48:41.878836,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 15c33a12-2ab4-4eb8-bef4-6bb26801cdb2,Ruch graniczny środków transportu drogowego w I kwartale 2017 roku,,http://2srodkitransportu.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:20:51.937318,,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2017-07-31T09:48:41.878836,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej a9f53feb-0fb8-4c19-aa6d-cf8c5478d7bc,"Osobowy ruch graniczny w I kwartale 2017 roku - liczba cudzoziemców, którzy wjechali do RP",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/a9f53feb-0fb8-4c19-aa6d-cf8c5478d7bc/download/1aosruchgrcudz.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:21:46.878965,,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2017-07-31T09:48:41.878836,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej f2882587-6024-4685-bf27-7124e48b324e,Osobowy ruch graniczny w I kwartale 2017 roku - liczba przekroczeń ob. RP i cudzoziemców,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/f2882587-6024-4685-bf27-7124e48b324e/download/1osobruchgraniczny.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:22:09.723341,,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2017-07-31T09:48:41.878836,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej a0102f04-e047-46d8-af34-f9b78d337858,Osobowy ruch graniczny w I półroczu 2017 roku - liczba przekroczeń ob. RP i cudzoziemców,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/a0102f04-e047-46d8-af34-f9b78d337858/download/1osobruchgranicznyII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T11:48:03.836906,,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2017-07-31T09:48:41.878836,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 0c2af861-90f1-452d-a854-89b42fa83da5,"Osobowy ruch graniczny w I półroczu 2017 roku - liczba cudzoziemców, którzy wjechali do RP",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e8632746-ade6-4f0f-b899-bdbad4a60718/resource/0c2af861-90f1-452d-a854-89b42fa83da5/download/1aosruchgrcudzII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T11:48:41.899254,,dane-statystyczne-dotyczace-osobowego-ruchu-granicznego,Dane statystyczne dotyczące osobowego ruchu granicznego,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:40:46.423978,2017-07-31T09:48:41.878836,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej f01cc074-1e28-43e9-a0fa-65f4dc00c9ce,Ruch graniczny środków transportu drogowego w okresie od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 roku w trakcie przywrócenia kontroli granicznej,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/61f31acf-5fc1-4c0e-b13d-b8af5a6d3931/resource/f01cc074-1e28-43e9-a0fa-65f4dc00c9ce/download/Ruch-graniczny-rodkow-transportu-drogowego-w-trakcie-przywrocenia-kontroli-granicznej.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:35:41.864623,2017-02-21T14:35:45.447800,dane-statystyczne-dotyczace-ruchu-granicznego-srodkow-transportu,Dane statystyczne dotyczące ruchu granicznego środków transportu,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:33:39.294022,2017-07-31T09:50:01.262602,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 5eda70df-e480-49e3-95e6-b1798121ca59,Ruch graniczny środków transportu drogowego w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/61f31acf-5fc1-4c0e-b13d-b8af5a6d3931/resource/5eda70df-e480-49e3-95e6-b1798121ca59/download/Ruch-graniczny-srodkow-transportu-drogowego-w-2016-roku.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:39:23.438180,2017-02-21T14:39:30.562813,dane-statystyczne-dotyczace-ruchu-granicznego-srodkow-transportu,Dane statystyczne dotyczące ruchu granicznego środków transportu,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:33:39.294022,2017-07-31T09:50:01.262602,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 6acb9aa6-a652-4e41-aab4-a22c79e0df4a,Ruch graniczny środków transportu drogowego w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/61f31acf-5fc1-4c0e-b13d-b8af5a6d3931/resource/6acb9aa6-a652-4e41-aab4-a22c79e0df4a/download/2srodkitransportuII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T11:50:01.283765,,dane-statystyczne-dotyczace-ruchu-granicznego-srodkow-transportu,Dane statystyczne dotyczące ruchu granicznego środków transportu,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:33:39.294022,2017-07-31T09:50:01.262602,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 30b18805-fd49-4040-a29e-f5e59fd48941,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w 2016 r. - według obywatelstwa i głównych przyczyn,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/30b18805-fd49-4040-a29e-f5e59fd48941/download/Odmowy-wjazdu-cudzoziemcom-na-granicy-zewnetrznej-UE-w-2016-r-wg-obywatelstwa-i-glownych-przyczyn.cs,CSV,dane statystyczne,,2017-02-21T14:29:54.090771,2017-02-21T14:29:56.506121,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2017-07-31T09:52:25.909006,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 659fb429-442b-4ea0-afbc-4b3418992ea6,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP w trakcie przywrócenia kontroli granicznej (granica wewnętrzna) w okresie od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r. w związku ze szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/659fb429-442b-4ea0-afbc-4b3418992ea6/download/Odmowy-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-RP-w-trakcie-przywrocenia-kontroli-granicznej-granica-wewne,CSV,dane statystyczne,,2017-02-21T14:31:53.276189,2017-02-21T14:31:59.333091,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2017-07-31T09:52:25.909006,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 9331f60f-6e0b-43a4-8498-6bfa7d08da48,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/9331f60f-6e0b-43a4-8498-6bfa7d08da48/download/Odmowy-wjazdu-cudzoziemcom-na-granicy-zewnetrznej-UE.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:33:02.563383,2017-02-21T14:33:07.408003,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2017-07-31T09:52:25.909006,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 70dfa685-ca66-42ae-bfb4-90415c7b1e3b,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w I kwartale 2017 roku - według obywatelstw i głównych przyczyn,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/70dfa685-ca66-42ae-bfb4-90415c7b1e3b/download/3aodmowywgobywatelstw.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:18:57.214526,,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2017-07-31T09:52:25.909006,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 0960ebd4-f044-46ad-a65c-c7a57c42e978,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w I kwartale 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/0960ebd4-f044-46ad-a65c-c7a57c42e978/download/3Odmowywjazdu.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:19:25.610479,,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2017-07-31T09:52:25.909006,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej bb861b76-a01a-4f2a-9014-3fff99748aed,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w I półroczu 2017 roku,,http://3OdmowywjazduII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T11:51:37.010280,,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2017-07-31T09:52:25.909006,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 831c8764-c4fc-40d5-8a27-164ff344e7ec,Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w I półroczu 2017 roku - według obywatelstw i głównych przyczyn,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3bdc6957-0953-4bc4-9784-6d1ff71355da/resource/831c8764-c4fc-40d5-8a27-164ff344e7ec/download/3aodmowywgobywatelstwII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T11:52:25.934951,,dane-statystyczne-dotyczace-odmow-wjazdu-cudzoziemcom-na-terytorium-rp,Dane statystyczne dotyczące odmów wjazdu cudzoziemcom na terytorium RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:27:45.475697,2017-07-31T09:52:25.909006,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 1541e49f-ef60-488a-ac03-3d00f7e1a6ad,Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP złożone w 2016 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdbddbc1-3690-4d80-ac5c-98b9537ae5ff/resource/1541e49f-ef60-488a-ac03-3d00f7e1a6ad/download/Wnioski-o-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-RP-zlozone-w-2016-r.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:21:28.114217,2017-02-21T14:21:30.393148,dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-rp,Dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:19:25.439049,2017-07-31T10:04:27.785089,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej efb67bf9-0cd6-44d9-8956-ac315bc71d71,Cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdbddbc1-3690-4d80-ac5c-98b9537ae5ff/resource/efb67bf9-0cd6-44d9-8956-ac315bc71d71/download/Cudzoziemcy-ubiegajacy-si-o-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-RP-w-2016-roku.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T14:22:34.872401,2017-02-21T14:22:41.174578,dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-rp,Dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:19:25.439049,2017-07-31T10:04:27.785089,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 2bf85182-3187-4213-9ff2-4e79f44b9dc7,Wnioski o udzielienie ochrony międzynarodowej w RP złożone na granicy z Białorusią w PSG Terespol w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdbddbc1-3690-4d80-ac5c-98b9537ae5ff/resource/2bf85182-3187-4213-9ff2-4e79f44b9dc7/download/Wnioski-o-udzielenie-ochrony-PSG-Terespol.csv,CSV,dane statystyczne,,2017-02-21T14:26:00.068273,2017-02-23T15:45:09.450817,dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-rp,Dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:19:25.439049,2017-07-31T10:04:27.785089,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej fd35f48a-84e4-490e-b20d-62fa898dc1e4,Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP złożone na granicy z Białorusią w PSG TERESPOL w I kwartale 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdbddbc1-3690-4d80-ac5c-98b9537ae5ff/resource/fd35f48a-84e4-490e-b20d-62fa898dc1e4/download/4cwnioskiTerespol.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:15:58.406633,,dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-rp,Dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:19:25.439049,2017-07-31T10:04:27.785089,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej d9e1a2bc-ee33-449d-bc4c-acde0a18c5a0,Cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP w I kwartale 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdbddbc1-3690-4d80-ac5c-98b9537ae5ff/resource/d9e1a2bc-ee33-449d-bc4c-acde0a18c5a0/download/4acudzubiegochrmiedzynar.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:16:40.800127,,dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-rp,Dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:19:25.439049,2017-07-31T10:04:27.785089,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 40dc44a5-3ed0-4e1b-bdd4-93a95f5febc8,Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP złożone w I kwartale 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdbddbc1-3690-4d80-ac5c-98b9537ae5ff/resource/40dc44a5-3ed0-4e1b-bdd4-93a95f5febc8/download/4wioskiudzochronymiedzynar.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:17:37.522618,,dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-rp,Dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:19:25.439049,2017-07-31T10:04:27.785089,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 81ac9bb8-125c-4ded-8de1-292b9836cf79,Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP złożone w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdbddbc1-3690-4d80-ac5c-98b9537ae5ff/resource/81ac9bb8-125c-4ded-8de1-292b9836cf79/download/4wioskiudzochronymiedzynarII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:02:56.890215,,dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-rp,Dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:19:25.439049,2017-07-31T10:04:27.785089,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 18474b29-3cd5-466d-a1ed-080078a73567,Cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdbddbc1-3690-4d80-ac5c-98b9537ae5ff/resource/18474b29-3cd5-466d-a1ed-080078a73567/download/4acudzubiegochrmiedzynarII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:03:42.265915,,dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-rp,Dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:19:25.439049,2017-07-31T10:04:27.785089,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej f8e574bc-4097-492d-b188-a94ea611b5af,Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP złożone na granicy z Białorusią w PSG TERESPOL w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdbddbc1-3690-4d80-ac5c-98b9537ae5ff/resource/f8e574bc-4097-492d-b188-a94ea611b5af/download/4cwnioskiTerespolII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:04:27.812041,,dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-rp,Dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T13:19:25.439049,2017-07-31T10:04:27.785089,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 86199838-436b-4bd3-9797-1e4a9e65704d,Zatrzymani / ujawnieni przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp w 2016 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/86199838-436b-4bd3-9797-1e4a9e65704d/download/Zatrzymani-ujawnieni-przez-SG-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp.csv,CSV,dane statystyczne,,2017-02-21T13:36:35.284514,2017-02-21T13:36:40.833875,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej c40ab5b7-5fb1-4b64-adf1-7d3b79587de7,Zatrzymani / ujawnieni przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp w 2016 roku - według obywatelstwa,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/c40ab5b7-5fb1-4b64-adf1-7d3b79587de7/download/Zatrzymani-ujawnieni-przez-SG-za-pgpwp-lub-usiowanie-pgpwp-wg-obywatelstwa.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T13:39:30.845226,2017-02-21T13:44:58.519040,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej faa4bccd-547a-4943-9250-97e33a68516e,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp na kierunku do RP w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/faa4bccd-547a-4943-9250-97e33a68516e/download/Zatrzymani-ujawnieni-przez-SG-za-pgpwp-na-kierunku-do-RP-w-2016-roku.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T13:44:56.828726,2017-02-21T13:45:02.703198,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 347ee7c7-9917-4532-ba99-00263a65fdab,Zatrzymani / ujawnieni przez Straż Graniczną za przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) na kierunku z RP w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/347ee7c7-9917-4532-ba99-00263a65fdab/download/Zatrzymani-ujawnieni-przez-SG-za-pgpwp-na-kierunku-z-RP-w-2016-roku.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T13:47:40.980870,2017-02-21T13:53:28.468651,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej c314b104-c9ee-44ab-bbb8-a99e3da067f2,Zatrzymani/ujawnieni obywatele państw trzecich przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp wg odcinka granicy państwowej - główne obywatelstwa w 2016 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/c314b104-c9ee-44ab-bbb8-a99e3da067f2/download/Zatrzymani-ujawnieni--wg-odcinka-granicy-panstwowej.csv,CSV,dane statystyczne,,2017-02-21T13:53:04.465014,2017-02-23T15:50:46.713058,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej ffb8fe62-7d20-4ab0-b929-9805b5f9541d,Zatrzymani/ujawnieni obywatele państw trzecich przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp wg odcinka granicy państwowej w I kwartale 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/ffb8fe62-7d20-4ab0-b929-9805b5f9541d/download/05ezatrzpgpwpwgodcinkagranicy.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:09:34.147397,,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej c04e97de-baba-4bd2-b413-a0d913ab7b8b,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp na kierunku z RP w I kwartale 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/c04e97de-baba-4bd2-b413-a0d913ab7b8b/download/05czatrzzapgpwpzRP.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:10:13.544115,,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 3bd01975-c82b-4e90-b953-9a6657d6e025,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp na kierunku do RP w I kwartale 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/3bd01975-c82b-4e90-b953-9a6657d6e025/download/05bzatrzzapgpwpdoRP.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:10:46.424700,,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 5dad8575-21fd-446d-aae7-284773aaebb5,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp w I kwartale 2017 roku - wg obywatelstwa,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/5dad8575-21fd-446d-aae7-284773aaebb5/download/05azatrzzapgpwpwgobywatelstwa.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:11:29.121682,,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej b14ab094-b4f4-4875-adf6-6914166e8d12,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp w I kwartale 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/b14ab094-b4f4-4875-adf6-6914166e8d12/download/05zatrzymanizapgpwp.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T14:11:58.449099,,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej c412e323-dfeb-47f0-a119-906f5bcf1cfc,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/c412e323-dfeb-47f0-a119-906f5bcf1cfc/download/05zatrzymanizapgpwpII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:26:59.008701,,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 07815f7c-742d-4a26-ac3a-1abeddc3922b,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp w I półroczu 2017 roku wg obywatelstwa,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/07815f7c-742d-4a26-ac3a-1abeddc3922b/download/05azatrzzapgpwpwgobywatelstwaII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:28:32.105437,,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej fa000f42-976d-425f-9d15-01e40d201d68,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp na kierunku do RP w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/fa000f42-976d-425f-9d15-01e40d201d68/download/05bzatrzzapgpwpdoRPII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:29:07.792005,,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 4524ef5f-348e-440a-ad4e-8d5d3499ae0b,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp na kierunku z RP w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/4524ef5f-348e-440a-ad4e-8d5d3499ae0b/download/05czatrzzapgpwpzRPII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:29:42.706081,,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej dc9e7307-cce4-4f95-8bff-ffa340e4f29c,Zatrzymani/ujawnieni obywatele państw trzecich przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp wg odcinka granicy państwowej w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f01feb42-f874-4bae-8e32-cd2663ffbea2/resource/dc9e7307-cce4-4f95-8bff-ffa340e4f29c/download/05ezatrzpgpwpwgodcinkagranicyII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:30:10.135880,,dane-statystyczne-dot-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-sg-za-pgpwp-lub-usilowanie-pgpwp,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:35:54.483588,2017-07-31T10:30:10.105597,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej f326f790-d968-4056-90d0-5a5018beb59d,"Fałszerstwa dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną w 2016 roku - według kraju wydającego dokument, rodzaju dokumentu i fałszerstwa",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d5a4dae6-4e17-4668-b95a-b8e144b5af1e/resource/f326f790-d968-4056-90d0-5a5018beb59d/download/Faszerstwa-dokumentow-ujawn-przez-SG-w-2016-r-wg-kraju-wyd-dok-rodz-dok-i-falszerstwa.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T13:23:25.300181,2017-02-21T13:23:38.928201,dane-statystyczne-dotyczace-falszerstw-dokumentow-ujawnione-przez-straz-graniczna,Dane statystyczne dotyczące fałszerstw dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:20:36.011750,2017-07-31T10:32:21.266924,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 8b2e655c-9fdb-40ad-a707-ba9f0363dd93,"Fałszerstwa dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną w 2016 roku - wybrane kategorie, według obywatelstw",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d5a4dae6-4e17-4668-b95a-b8e144b5af1e/resource/8b2e655c-9fdb-40ad-a707-ba9f0363dd93/download/Falszerstwa-dokumentow-ujawnione-przez-SG-w-2016-roku-wybr-kat-wg-obywatelstw.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T13:25:41.006197,2017-02-21T13:25:45.260029,dane-statystyczne-dotyczace-falszerstw-dokumentow-ujawnione-przez-straz-graniczna,Dane statystyczne dotyczące fałszerstw dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:20:36.011750,2017-07-31T10:32:21.266924,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 815b3f60-6c53-46fd-a618-915b1f4fe8c2,Fałszerstwa dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d5a4dae6-4e17-4668-b95a-b8e144b5af1e/resource/815b3f60-6c53-46fd-a618-915b1f4fe8c2/download/Falszerstwa-dokumentow-ujawnione-przez-SG-w-2016-roku.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T13:27:44.412433,2017-02-21T13:27:49.681202,dane-statystyczne-dotyczace-falszerstw-dokumentow-ujawnione-przez-straz-graniczna,Dane statystyczne dotyczące fałszerstw dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:20:36.011750,2017-07-31T10:32:21.266924,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej b412a3ee-e652-4eec-af1d-49541607b45a,"Fałszerstwa dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną w I kwartale 2017 roku - według kraju wydającego dokument, rodzaju dokumentu i fałszerstwa",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d5a4dae6-4e17-4668-b95a-b8e144b5af1e/resource/b412a3ee-e652-4eec-af1d-49541607b45a/download/6c-falszerstwawgkrajuwyd.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T13:48:14.587295,,dane-statystyczne-dotyczace-falszerstw-dokumentow-ujawnione-przez-straz-graniczna,Dane statystyczne dotyczące fałszerstw dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:20:36.011750,2017-07-31T10:32:21.266924,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej bc8232ab-cb09-43fe-942a-ff7330c540d2,"Fałszerstwa dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną w I kwartale 2017 roku - wybrane kategorie, według obywatelstw",,http://6afalszerstwawgobkat.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T13:48:50.618449,,dane-statystyczne-dotyczace-falszerstw-dokumentow-ujawnione-przez-straz-graniczna,Dane statystyczne dotyczące fałszerstw dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:20:36.011750,2017-07-31T10:32:21.266924,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej f3bc9604-bc6b-41c6-ad57-d7c71208428e,Fałszerstwa dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną w I kwartale 2017 roku,,http://6falszerstwadokumentow.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T13:57:45.943603,,dane-statystyczne-dotyczace-falszerstw-dokumentow-ujawnione-przez-straz-graniczna,Dane statystyczne dotyczące fałszerstw dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:20:36.011750,2017-07-31T10:32:21.266924,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 39831430-d484-43a8-bf87-a6ed962665aa,Fałszerstwa dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d5a4dae6-4e17-4668-b95a-b8e144b5af1e/resource/39831430-d484-43a8-bf87-a6ed962665aa/download/6falszerstwadokumentowII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:31:31.392044,,dane-statystyczne-dotyczace-falszerstw-dokumentow-ujawnione-przez-straz-graniczna,Dane statystyczne dotyczące fałszerstw dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:20:36.011750,2017-07-31T10:32:21.266924,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej e2f6f800-b8f7-4636-8f01-f70d92b54eaa,"Fałszerstwa dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną w I półroczu 2017 roku - wybrane kategorie, według obywatelstw",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d5a4dae6-4e17-4668-b95a-b8e144b5af1e/resource/e2f6f800-b8f7-4636-8f01-f70d92b54eaa/download/6afalszerstwawgobkatII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:31:56.430003,,dane-statystyczne-dotyczace-falszerstw-dokumentow-ujawnione-przez-straz-graniczna,Dane statystyczne dotyczące fałszerstw dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:20:36.011750,2017-07-31T10:32:21.266924,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 6d7d8837-ee81-4a31-b682-b1a0cc32fdbb,"Fałszerstwa dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną w I półroczu 2017 roku - według kraju wydającego dokument, rodzaju dokumentu i fałszerstwa",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d5a4dae6-4e17-4668-b95a-b8e144b5af1e/resource/6d7d8837-ee81-4a31-b682-b1a0cc32fdbb/download/6c-falszerstwawgkrajuwydII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:32:21.290860,,dane-statystyczne-dotyczace-falszerstw-dokumentow-ujawnione-przez-straz-graniczna,Dane statystyczne dotyczące fałszerstw dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną,,administracja_publiczna,2017-02-21T12:20:36.011750,2017-07-31T10:32:21.266924,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej c817b85a-2040-4b0f-a5e7-0d4547c910f9,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt w 2016 roku - według województwa,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/193a98df-f41d-4120-9f96-1cbc2ea3f9d0/resource/c817b85a-2040-4b0f-a5e7-0d4547c910f9/download/Zatrzymani-ujawnieni-przez-SG-za-nielegalny-pobyt-w-2016-roku-wg-wojewod....csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T13:08:32.586523,2017-02-21T15:47:00.390509,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalny-pobyt,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:57:43.773877,2017-07-31T10:34:06.824019,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 5c27301a-c0b6-46ae-a23e-7f86d1ad2510,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt w 2016 roku - według miejsca zatrzymania,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/193a98df-f41d-4120-9f96-1cbc2ea3f9d0/resource/5c27301a-c0b6-46ae-a23e-7f86d1ad2510/download/Zatrzymani-ujawnieni-przez-SG-za-nielegalny-pobyt-w-2016-roku-miejsce-za....csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T13:09:14.265965,2017-02-21T15:47:21.594596,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalny-pobyt,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:57:43.773877,2017-07-31T10:34:06.824019,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 8a823044-7aed-451f-bf4f-f1cb1e6774b7,Zatrzymani / ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/193a98df-f41d-4120-9f96-1cbc2ea3f9d0/resource/8a823044-7aed-451f-bf4f-f1cb1e6774b7/download/Zatrzymani-ujawnieni-przez-SG-za-nielegalny-pobyt-w-2016-r.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T13:10:15.858654,2017-02-21T13:20:14.366431,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalny-pobyt,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:57:43.773877,2017-07-31T10:34:06.824019,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 1f04b9ce-3d60-4891-90e1-2e400bf83888,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt w I kwartale 2017 roku - według województwa,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/193a98df-f41d-4120-9f96-1cbc2ea3f9d0/resource/1f04b9ce-3d60-4891-90e1-2e400bf83888/download/07czatrzymaniwgwojewodztwa.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T13:44:10.503029,,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalny-pobyt,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:57:43.773877,2017-07-31T10:34:06.824019,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 90994a74-2e58-47bc-b617-f4497658eb55,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt w I kwartale 2017 roku – według miejsca zatrzymania,,http://07azatrzymaniwgmiejscazatrz.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T13:44:51.154981,,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalny-pobyt,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:57:43.773877,2017-07-31T10:34:06.824019,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej e5b5938d-2f4c-46e1-92a0-139397835380,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt w I kwartale 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/193a98df-f41d-4120-9f96-1cbc2ea3f9d0/resource/e5b5938d-2f4c-46e1-92a0-139397835380/download/07zatrzymaninielegpobyt.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T13:45:21.310253,,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalny-pobyt,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:57:43.773877,2017-07-31T10:34:06.824019,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 6e839896-b58f-4dc2-b8a0-7566d6bfb681,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/193a98df-f41d-4120-9f96-1cbc2ea3f9d0/resource/6e839896-b58f-4dc2-b8a0-7566d6bfb681/download/07zatrzymaninielegpobytII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:33:06.427269,,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalny-pobyt,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:57:43.773877,2017-07-31T10:34:06.824019,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej b244bafd-6536-4776-bcca-7fdb5c9bb557,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt w I półroczu 2017 roku – według miejsca zatrzymania,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/193a98df-f41d-4120-9f96-1cbc2ea3f9d0/resource/b244bafd-6536-4776-bcca-7fdb5c9bb557/download/07azatrzymaniwgmiejscazatrzII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:33:38.431196,,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalny-pobyt,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:57:43.773877,2017-07-31T10:34:06.824019,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 293c7a2f-0ed1-441b-a6b8-8ef2d2285cfe,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt w I półroczu 2017 roku - według województwa,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/193a98df-f41d-4120-9f96-1cbc2ea3f9d0/resource/293c7a2f-0ed1-441b-a6b8-8ef2d2285cfe/download/07czatrzymaniwgwojewodztwaII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:34:06.849918,,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalny-pobyt,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalny pobyt,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:57:43.773877,2017-07-31T10:34:06.824019,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 987232bc-3163-47a5-8831-4dc584cdfaf2,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalną pracę w 2016 roku - według województwa,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c47ad034-0a8a-467e-9c8b-f9385a8d09f6/resource/987232bc-3163-47a5-8831-4dc584cdfaf2/download/Zatrzymani-przez-SG-za-nielegalna-prace-w-2016-roku-wg-wojewodztwa.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T12:49:46.787654,2017-02-21T12:57:22.719327,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalna-prace,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalną pracę,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:48:36.733465,2017-07-31T10:35:15.881624,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej d7f182da-9559-4bbe-a10a-c3a0dc7980f3,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalną pracę w 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c47ad034-0a8a-467e-9c8b-f9385a8d09f6/resource/d7f182da-9559-4bbe-a10a-c3a0dc7980f3/download/Zatrzymani-ujawnieni-przez-SG-za-nielegalna-prace-w-2016-roku.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T12:50:41.138395,2017-02-21T12:57:27.718132,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalna-prace,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalną pracę,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:48:36.733465,2017-07-31T10:35:15.881624,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej c3572d6c-0c8c-4a7f-afa1-70f4ab48e675,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalną pracę w I kwartale 2017 roku - według województwa,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c47ad034-0a8a-467e-9c8b-f9385a8d09f6/resource/c3572d6c-0c8c-4a7f-afa1-70f4ab48e675/download/08azatrzymanipracawoj.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T13:42:18.276094,,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalna-prace,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalną pracę,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:48:36.733465,2017-07-31T10:35:15.881624,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej bdccaad7-9e30-46db-9ad1-f34d970d9366,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalną pracę w I kwartale 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c47ad034-0a8a-467e-9c8b-f9385a8d09f6/resource/bdccaad7-9e30-46db-9ad1-f34d970d9366/download/08zatrzymanipraca.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T13:43:17.088131,,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalna-prace,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalną pracę,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:48:36.733465,2017-07-31T10:35:15.881624,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 536d5cd4-a187-4e84-8f2c-fabd7353a602,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalną pracę w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c47ad034-0a8a-467e-9c8b-f9385a8d09f6/resource/536d5cd4-a187-4e84-8f2c-fabd7353a602/download/08zatrzymanipracaII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:34:50.549380,,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalna-prace,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalną pracę,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:48:36.733465,2017-07-31T10:35:15.881624,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 19531407-90e7-4b3b-84c3-dd41fb9639d6,Zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za nielegalną pracę w I półroczu 2017 roku - według województwa,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c47ad034-0a8a-467e-9c8b-f9385a8d09f6/resource/19531407-90e7-4b3b-84c3-dd41fb9639d6/download/08azatrzymanipracawojII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:35:15.901264,,dane-statystyczne-dotyczace-osob-zatrzymanych-ujawnionych-przez-straz-graniczna-za-nielegalna-prace,Dane statystyczne dotyczące osób zatrzymanych ujawnionych przez Straż Graniczną za nielegalną pracę,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:48:36.733465,2017-07-31T10:35:15.881624,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej cb769220-749d-45db-b495-c7b8773d8abc,"Cudzoziemcy przekazani z Polski w 2016 roku (w tym readmisja, Dublin II, wydaleni na podstawie dec. o wydaleniu, inne)",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fa69ffd3-dccc-47ec-b099-f856f2058ce5/resource/cb769220-749d-45db-b495-c7b8773d8abc/download/Cudzoziemcy-przekazani-z-Polski-w-2016-roku.csv,CSV,dane statystyczne,,2017-02-21T12:33:32.062223,2017-02-21T15:39:01.973589,dane-statystyczne-dot-cudzoziemcow-i-ob-rp,Dane statystyczne dotyczące cudzoziemców przekazanych z RP oraz cudzoziemców i ob. RP przyjętych do RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:32:38.610430,2017-07-31T10:37:43.614912,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 7fc65b8c-783a-497b-8536-35ca82d45b3b,"Cudzoziemcy i ob. RP przyjęci do Polski w 2016 roku (w tym readmisja, Dublin II, wydaleni na podstawie dec. o wydaleniu, inne)",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fa69ffd3-dccc-47ec-b099-f856f2058ce5/resource/7fc65b8c-783a-497b-8536-35ca82d45b3b/download/Cudzoziemcy-i-ob-RP-przyjeci-w-2016-roku.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T12:34:08.585300,2017-02-21T12:34:17.288548,dane-statystyczne-dot-cudzoziemcow-i-ob-rp,Dane statystyczne dotyczące cudzoziemców przekazanych z RP oraz cudzoziemców i ob. RP przyjętych do RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:32:38.610430,2017-07-31T10:37:43.614912,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 00332131-7c69-46d8-a98a-c27a34bbc465,"Cudzoziemcy przekazani i przyjęci w 2016 roku (w tym readmisja, Dublin II, wydaleni na podstawie dec. o wydaleniu, inne)",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fa69ffd3-dccc-47ec-b099-f856f2058ce5/resource/00332131-7c69-46d8-a98a-c27a34bbc465/download/Cudzoziemcy-przekazani-i-przyjeci-w-2016-roku.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T12:35:01.628695,2017-02-23T15:52:47.704222,dane-statystyczne-dot-cudzoziemcow-i-ob-rp,Dane statystyczne dotyczące cudzoziemców przekazanych z RP oraz cudzoziemców i ob. RP przyjętych do RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:32:38.610430,2017-07-31T10:37:43.614912,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej e65408b5-7594-4c08-9c1e-ef35c1675e7e,"Cudzoziemcy przekazani z Polski w I kwartale 2017 roku (w tym readmisja, Dublin II, wydaleni na podstawie dec. o wydaleniu, inne)",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fa69ffd3-dccc-47ec-b099-f856f2058ce5/resource/e65408b5-7594-4c08-9c1e-ef35c1675e7e/download/09ccodzprzekazzRP.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T13:31:10.820617,,dane-statystyczne-dot-cudzoziemcow-i-ob-rp,Dane statystyczne dotyczące cudzoziemców przekazanych z RP oraz cudzoziemców i ob. RP przyjętych do RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:32:38.610430,2017-07-31T10:37:43.614912,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 9ecacf09-2cb9-4dc6-811d-f196fd12bfbe,"Cudzoziemcy przyjęci do Polski w I kwartale 2017 roku (w tym readmisja, Dublin II, wydaleni na podstawie dec. o wydaleniu, inne)",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fa69ffd3-dccc-47ec-b099-f856f2058ce5/resource/9ecacf09-2cb9-4dc6-811d-f196fd12bfbe/download/09acudzprzyjdoRP.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T13:31:37.822706,,dane-statystyczne-dot-cudzoziemcow-i-ob-rp,Dane statystyczne dotyczące cudzoziemców przekazanych z RP oraz cudzoziemców i ob. RP przyjętych do RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:32:38.610430,2017-07-31T10:37:43.614912,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 886f23bd-ba28-4920-9118-941134a0165c,"Cudzoziemcy przekazani i przyjęci w I kwartale 2017 roku (w tym readmisja, Dublin II, wydaleni na podstawie dec. o wydaleniu, inne) ",,http://09cudzprzekazprzyjeci.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T13:32:25.111412,,dane-statystyczne-dot-cudzoziemcow-i-ob-rp,Dane statystyczne dotyczące cudzoziemców przekazanych z RP oraz cudzoziemców i ob. RP przyjętych do RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:32:38.610430,2017-07-31T10:37:43.614912,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 9b8945a5-b555-412a-bf92-c57dec5e3dac,"Cudzoziemcy przekazani i przyjęci w I półroczu 2017 roku (w tym readmisja, Dublin II, wydaleni na podstawie dec. o wydaleniu, inne) ",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fa69ffd3-dccc-47ec-b099-f856f2058ce5/resource/9b8945a5-b555-412a-bf92-c57dec5e3dac/download/09cudzprzekazprzyjeciII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:36:50.938792,,dane-statystyczne-dot-cudzoziemcow-i-ob-rp,Dane statystyczne dotyczące cudzoziemców przekazanych z RP oraz cudzoziemców i ob. RP przyjętych do RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:32:38.610430,2017-07-31T10:37:43.614912,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 68677fa8-c073-44da-8c3b-3d5eef1c068e,"Cudzoziemcy przyjęci do Polski w I półroczu 2017 roku (w tym readmisja, Dublin II, wydaleni na podstawie dec. o wydaleniu, inne)",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fa69ffd3-dccc-47ec-b099-f856f2058ce5/resource/68677fa8-c073-44da-8c3b-3d5eef1c068e/download/09acudzprzyjdoRPII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:37:20.243034,,dane-statystyczne-dot-cudzoziemcow-i-ob-rp,Dane statystyczne dotyczące cudzoziemców przekazanych z RP oraz cudzoziemców i ob. RP przyjętych do RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:32:38.610430,2017-07-31T10:37:43.614912,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 08e8dca5-5e9c-43ef-bf0d-f87d858ba029,"Cudzoziemcy przekazani z Polski w I półroczu 2017 roku (w tym readmisja, Dublin II, wydaleni na podstawie dec. o wydaleniu, inne)",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fa69ffd3-dccc-47ec-b099-f856f2058ce5/resource/08e8dca5-5e9c-43ef-bf0d-f87d858ba029/download/09ccodzprzekazzRPII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:37:43.638380,,dane-statystyczne-dot-cudzoziemcow-i-ob-rp,Dane statystyczne dotyczące cudzoziemców przekazanych z RP oraz cudzoziemców i ob. RP przyjętych do RP,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:32:38.610430,2017-07-31T10:37:43.614912,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej b90e10bb-857a-48b5-8ba0-9a7fb206015b,Ujawnione przez Straż Graniczną towary pochodzące z przestępstwa w 2016 roku - według rodzajów przedmiotu (wartość - dane szacunkowe),,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59ef56c3-b65e-4684-add9-0252abf7801b/resource/b90e10bb-857a-48b5-8ba0-9a7fb206015b/download/Ujawnione-przez-SG-towary-pochodzce-z-przestepstwa-w-2016-roku-wg-rodzajow-przedmiotu.csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T12:20:41.384207,2017-02-21T13:20:23.368443,10-dane-statystyczne-dotyczace-ujawnionych-przez-straz-graniczna-towarow-pochodzacych-z-przestepstwa,Dane statystyczne dotyczące ujawnionych przez Straż Graniczną towarów pochodzących z przestępstwa,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:17:53.484937,2017-07-31T10:39:01.632675,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 0e3051c0-8c3f-46a9-b86a-3350ff8827b4,Ujawnione przez Straż Graniczną towary pochodzące z przestępstwa w 2016 roku - według miejsca zatrzymania i wybranych rodzajów przedmiotów (wartość - dane szacunkowe),,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59ef56c3-b65e-4684-add9-0252abf7801b/resource/0e3051c0-8c3f-46a9-b86a-3350ff8827b4/download/Ujawnione-przez-SG-towary-pochodzace-z-przestepstwa-w-2016-roku-wg-miejs....csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T12:24:24.572120,2017-02-21T15:44:05.770329,10-dane-statystyczne-dotyczace-ujawnionych-przez-straz-graniczna-towarow-pochodzacych-z-przestepstwa,Dane statystyczne dotyczące ujawnionych przez Straż Graniczną towarów pochodzących z przestępstwa,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:17:53.484937,2017-07-31T10:39:01.632675,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej f172aaf8-a752-4248-a144-4f5dfa795438,Ujawnione przez Straż Graniczną (oraz przy współudziale z innymi służbami) towary pochodzące z przestępstwa w I kwartale 2017 roku - wg rodzajów przedmiotu (wartość - dane szacunkowe),,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59ef56c3-b65e-4684-add9-0252abf7801b/resource/f172aaf8-a752-4248-a144-4f5dfa795438/download/10atowaryzprzestwgrodzajowprzedm.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T13:26:25.849323,,10-dane-statystyczne-dotyczace-ujawnionych-przez-straz-graniczna-towarow-pochodzacych-z-przestepstwa,Dane statystyczne dotyczące ujawnionych przez Straż Graniczną towarów pochodzących z przestępstwa,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:17:53.484937,2017-07-31T10:39:01.632675,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej a0361bf6-ef60-40ec-8f0b-75360cf72987,Ujawnione przez Straż Graniczną (oraz przy współudziale z innymi służbami) towary pochodzące z przestępstwa w I kwartale 2017 roku wg miejsca zatrzymania i wybranych rodzajów przedmiotu (wartość - dane szacunkowe),,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59ef56c3-b65e-4684-add9-0252abf7801b/resource/a0361bf6-ef60-40ec-8f0b-75360cf72987/download/10towaryzprzestepstwa.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T13:27:22.995252,,10-dane-statystyczne-dotyczace-ujawnionych-przez-straz-graniczna-towarow-pochodzacych-z-przestepstwa,Dane statystyczne dotyczące ujawnionych przez Straż Graniczną towarów pochodzących z przestępstwa,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:17:53.484937,2017-07-31T10:39:01.632675,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 66a2d510-237b-4e88-8b9a-7c004624ef87,Ujawnione przez Straż Graniczną (oraz przy współudziale z innymi służbami) towary pochodzące z przestępstwa w I półroczu 2017 roku wg miejsca zatrzymania i wybranych rodzajów przedmiotu (wartość - dane szacunkowe),,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59ef56c3-b65e-4684-add9-0252abf7801b/resource/66a2d510-237b-4e88-8b9a-7c004624ef87/download/10towaryzprzestepstwaII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:38:39.640688,,10-dane-statystyczne-dotyczace-ujawnionych-przez-straz-graniczna-towarow-pochodzacych-z-przestepstwa,Dane statystyczne dotyczące ujawnionych przez Straż Graniczną towarów pochodzących z przestępstwa,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:17:53.484937,2017-07-31T10:39:01.632675,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 73ae647f-b113-4970-be93-af7e781a2af3,Ujawnione przez Straż Graniczną (oraz przy współudziale z innymi służbami) towary pochodzące z przestępstwa w I półroczu 2017 roku - wg rodzajów przedmiotu (wartość - dane szacunkowe),,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59ef56c3-b65e-4684-add9-0252abf7801b/resource/73ae647f-b113-4970-be93-af7e781a2af3/download/10atowaryzprzestwgrodzajowprzedmII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:39:01.652025,,10-dane-statystyczne-dotyczace-ujawnionych-przez-straz-graniczna-towarow-pochodzacych-z-przestepstwa,Dane statystyczne dotyczące ujawnionych przez Straż Graniczną towarów pochodzących z przestępstwa,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:17:53.484937,2017-07-31T10:39:01.632675,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 69a2dc75-c59a-4444-971d-1d10ccea9488,Terenowe jednostki organizacyjne Straży Granicznej - dane na dzień 31.12.2016 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba305429-c75b-4392-b9a1-009de6805f7e/resource/69a2dc75-c59a-4444-971d-1d10ccea9488/download/Terenowe-jednostki-organizacyjne-Strazy-Granicznej--stan-na-dzien-31-gru....csv,CSV,dane statystyczne,3,2017-02-21T12:02:59.788319,2017-02-21T15:40:23.792401,dane-statystyczne-dotyczace-terenowych-jednostek-organizacyjnych-sg,Dane statystyczne dotyczące terenowych jednostek organizacyjnych SG,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:01:24.526469,2017-07-31T10:39:41.414658,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej c0d5fc94-1332-4d0a-85c7-8abdb8c9c1c4,"Terenowe jednostki organizacyjne Straży Granicznej (oddziały, placówki Straży Granicznej itp.) - według stanu na dzień 31 marca 2017 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba305429-c75b-4392-b9a1-009de6805f7e/resource/c0d5fc94-1332-4d0a-85c7-8abdb8c9c1c4/download/11jednostkiorgSG.csv,CSV,statystyki,,2017-05-10T13:23:48.412098,,dane-statystyczne-dotyczace-terenowych-jednostek-organizacyjnych-sg,Dane statystyczne dotyczące terenowych jednostek organizacyjnych SG,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:01:24.526469,2017-07-31T10:39:41.414658,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 09c8858b-d21b-4450-b2ed-a26fc38868f0,"Terenowe jednostki organizacyjne Straży Granicznej (oddziały, placówki Straży Granicznej itp.) - według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba305429-c75b-4392-b9a1-009de6805f7e/resource/09c8858b-d21b-4450-b2ed-a26fc38868f0/download/11jednostkiorgSGII2017.csv,CSV,statystyki,,2017-07-31T12:39:41.444947,,dane-statystyczne-dotyczace-terenowych-jednostek-organizacyjnych-sg,Dane statystyczne dotyczące terenowych jednostek organizacyjnych SG,,administracja_publiczna,2017-02-21T11:01:24.526469,2017-07-31T10:39:41.414658,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 22204e17-e4eb-4dae-bc61-ae70924cafe3,"Program Operacyjny ""Rybactwo i morze"" wg stanu na 31.07.2017 r.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/08541a82-ed78-49fe-8b3c-51b5dc3990fa/resource/22204e17-e4eb-4dae-bc61-ae70924cafe3/download/Rybactwo-i-Morze-na-lata-2014-2020-stan-31-lipca-2017.xlsx,XLSX,raport,,2017-08-29T08:51:18.177937,,informacja-o-realizacji-po-rybactwo-i-morze-2014-2020,"Program Operacyjny ""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020","Program Operacyjny ""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów: I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; II. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich; V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania; VI. Zintegrowana Polityka Morska oraz Pomoc techniczna. ",administracja_publiczna,2017-02-17T13:54:36.353277,2017-08-29T06:52:02.477805,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 020cf0cf-6f4e-4a6e-9e05-1e3e0c2118f2,"""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020 wg stanu na 2017-06-30",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/08541a82-ed78-49fe-8b3c-51b5dc3990fa/resource/020cf0cf-6f4e-4a6e-9e05-1e3e0c2118f2/download/Rybactwo-i-Morze-na-lata-2014-2020-stan-30-czerwca-2017.xlsx,XLSX,raport,,2017-07-27T10:55:07.505660,,informacja-o-realizacji-po-rybactwo-i-morze-2014-2020,"Program Operacyjny ""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020","Program Operacyjny ""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów: I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; II. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich; V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania; VI. Zintegrowana Polityka Morska oraz Pomoc techniczna. ",administracja_publiczna,2017-02-17T13:54:36.353277,2017-08-29T06:52:02.477805,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 4bd842e9-e21e-4038-afe5-0b87a06a3ca6,"""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020 wg stanu na 2017-05-31",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/08541a82-ed78-49fe-8b3c-51b5dc3990fa/resource/4bd842e9-e21e-4038-afe5-0b87a06a3ca6/download/Rybactwo-i-Morze-na-lata-2014-20-dane-wg-stanu-na-31-maja-2017.xlsx,XLSX,raport,,2017-06-27T12:20:40.916354,,informacja-o-realizacji-po-rybactwo-i-morze-2014-2020,"Program Operacyjny ""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020","Program Operacyjny ""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów: I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; II. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich; V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania; VI. Zintegrowana Polityka Morska oraz Pomoc techniczna. ",administracja_publiczna,2017-02-17T13:54:36.353277,2017-08-29T06:52:02.477805,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 0a1d3852-6c42-4546-918b-591dc443ca58,"PO ""Rybactwo i Morze"" 2014-2020 wg stanu na 30 kwietnia 2017 r.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/08541a82-ed78-49fe-8b3c-51b5dc3990fa/resource/0a1d3852-6c42-4546-918b-591dc443ca58/download/Rybactwo-i-Morze-na-lata-2014-20-dane-wg-stanu-na-30-kwietnia-2017.xlsx,XLSX,raport,,2017-06-05T12:56:45.028253,,informacja-o-realizacji-po-rybactwo-i-morze-2014-2020,"Program Operacyjny ""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020","Program Operacyjny ""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów: I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; II. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich; V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania; VI. Zintegrowana Polityka Morska oraz Pomoc techniczna. ",administracja_publiczna,2017-02-17T13:54:36.353277,2017-08-29T06:52:02.477805,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa f3cc079a-fe7e-4a60-96a6-bc9ab3eb83b5,"""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020 wg stanu na 2017-03-31",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/08541a82-ed78-49fe-8b3c-51b5dc3990fa/resource/f3cc079a-fe7e-4a60-96a6-bc9ab3eb83b5/download/Rybactwo-i-Morze-na-lata-2014-20-stan-na-31-marca-2017.xlsx,XLSX,raport,,2017-05-04T09:13:31.972143,,informacja-o-realizacji-po-rybactwo-i-morze-2014-2020,"Program Operacyjny ""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020","Program Operacyjny ""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów: I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; II. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich; V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania; VI. Zintegrowana Polityka Morska oraz Pomoc techniczna. ",administracja_publiczna,2017-02-17T13:54:36.353277,2017-08-29T06:52:02.477805,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa b36e1cff-6ff6-4b31-9097-aefba5909a00,"""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020 wg stanu na 2017-02-28",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/08541a82-ed78-49fe-8b3c-51b5dc3990fa/resource/b36e1cff-6ff6-4b31-9097-aefba5909a00/download/Rybactwo-i-Morze-na-lata-2014-20-stan-na-28-lutego-2017.xlsx,XLSX,raport,,2017-03-31T15:21:25.729534,,informacja-o-realizacji-po-rybactwo-i-morze-2014-2020,"Program Operacyjny ""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020","Program Operacyjny ""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów: I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; II. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich; V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania; VI. Zintegrowana Polityka Morska oraz Pomoc techniczna. ",administracja_publiczna,2017-02-17T13:54:36.353277,2017-08-29T06:52:02.477805,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa d910bd1b-f610-4249-b500-3a5343fe799e,PO Rybactwo i Morze 2014-2020 wg stanu na 31 stycznia 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/08541a82-ed78-49fe-8b3c-51b5dc3990fa/resource/d910bd1b-f610-4249-b500-3a5343fe799e/download/sprawozdanie-miesieczne-PO-RYBY-2014-20-stan-31-stycznia-2017.xlsx,XLSX,raport,,2017-03-02T10:36:23.443704,2017-03-02T10:36:25.865485,informacja-o-realizacji-po-rybactwo-i-morze-2014-2020,"Program Operacyjny ""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020","Program Operacyjny ""Rybactwo i Morze"" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów: I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; II. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich; V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania; VI. Zintegrowana Polityka Morska oraz Pomoc techniczna. ",administracja_publiczna,2017-02-17T13:54:36.353277,2017-08-29T06:52:02.477805,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa d7640ae5-8881-4f4f-8680-037a2bba864a,"Rynek Rolny, styczeń 2016","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/19210,14,3,0,rynek-rolny-styczen-2016.html",HTML,"raport,miesięcznik,publikacja",,2017-04-24T15:38:03.188528,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 14ca3df7-a672-4564-bfea-0937052ebeb5,"Rynek Rolny, luty 2016","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/19252,14,3,0,rynek-rolny-luty-2016.html",HTML,"publikacja,raport,analiza",,2017-07-06T13:05:59.174315,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 1681c15e-8022-48c6-95dd-5bbc97f2cee9,"Rynek Rolny, marzec 2016","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/19323,14,3,0,rynek-rolny-marzec-2016.html",HTML,"raport,publikacja,analiza",,2017-07-06T13:07:00.017500,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 3b419d38-325d-4073-9f30-66a4de935a47,"Rynek Rolny, kwiecień 2016","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/19389,14,3,0,rynek-rolny-kwiecien-2016.html",HTML,"publikacja,raport,analiza",,2017-07-06T13:08:23.280632,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 2e546df1-b737-43ed-930d-82a4cc2b6dca,"Rynek Rolny, maj 2016","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/19437,14,3,0,rynek-rolny-maj-2016.html",HTML,"publikacja,analiza,raport",,2017-07-06T13:09:29.249308,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy a2274c88-114b-4101-b957-c3c7858c4f65,"Rynek Rolny, czerwiec 2016","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/19488,14,3,0,rynek-rolny-czerwiec-2016.html",HTML,"publikacja,raport,analiza",,2017-07-06T13:10:58.959208,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 911a3633-6742-42a0-a366-86466ac200d4,"Rynek Rolny, lipiec-sierpień 2016","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/19849,14,3,0,rynek-rolny-lipiec-sierpien-2016.html",HTML,"publikacja,analiza,raport",,2017-07-06T13:11:56.686691,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 520efa89-0a74-4032-8e58-397451132aa0,"Rynek Rolny, wrzesień 2016","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/19923,14,3,0,rynek-rolny-wrzesien-2016.html",HTML,"publikacja,raport,analiza",,2017-07-06T13:12:54.842693,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 16edafef-b4b1-425a-9829-47552c3ef889,"Rynek Rolny, październik 2016","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/19979,14,3,0,rynek-rolny-pazdziernik-2016.html",HTML,"publikacja,raport,analiza",,2017-07-06T13:13:59.444791,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 72f7a872-a503-4ed7-9aa3-53b3945faba2,"Rynek Rolny, listopad 2016","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/20111,14,3,0,rynek-rolny-listopad-2016.html",HTML,"publikacja,raport,analiza",,2017-07-06T13:14:53.208545,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 7a56fffd-2b51-4b35-aa6c-69f2a1bea7e0,"Rynek Rolny, grudzień 2016","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/20566,14,3,0,rynek-rolny-grudzien-2016.html",HTML,"publikacja,analiza,raport",,2017-07-06T13:15:48.397085,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy ceb7905f-e77e-445f-9239-0c5c2fc0d163,"Rynek Rolny, styczeń 2017","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/20622,14,3,0,rynek-rolny-styczen-2017.html",HTML,"publikacja,raport,analiza",,2017-07-06T13:21:27.297409,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 71469869-6871-42a6-a5bb-acab8729ce19,"Rynek Rolny, luty 2017","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/20664,14,3,0,rynek-rolny-luty-2017.html",HTML,"publikacja,raport,analiza",,2017-07-06T13:22:10.292359,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy aa9bed07-474c-4a32-911b-4bc92fde3adb,"Rynek Rolny, marzec 2017","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/20715,14,3,0,rynek-rolny-marzec-2017.html",HTML,"publikacja,raport,analiza",,2017-07-06T13:22:53.553235,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 46841278-98c2-4361-8539-99189568ce06,"Rynek Rolny, kwiecień 2016","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/20804,14,3,0,rynek-rolny-kwiecien-2017.html",HTML,"publikacja,raport,analiza",,2017-07-06T13:23:40.367716,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 84d26b49-5a12-410f-90ff-1c44d5edf272,"Rynek Rolny, maj 2017","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/20852,14,3,0,rynek-rolny-maj-2017.html",HTML,"publikacja,raport,analiza",,2017-07-06T13:24:26.747925,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy fa880e2c-4d3f-4560-bf4b-8167f36d343c,"Rynek Rolny, czerwiec 2017","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/21050,14,3,0,rynek-rolny-czerwiec-2017.html",HTML,"publikacja,raport,analiza",,2017-07-06T13:25:19.533124,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy d04652ed-4187-47f3-a5c0-6f0eff9f09a8,"Rynek Rolny, liepiec-sierpień 2017","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/21177,121,3,0,rynek-rolny-lipiec-sierpien-2017.html",HTML,"raport,publikacja,analiza",,2017-07-11T08:48:10.621021,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy a9b071a5-b25c-4840-a22c-c505027f4188,"Rynek Rolny, wrzesień 2017","Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.","http://ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/21276,32,3,0,rynek-rolny-wrzesien-2017.html",HTML,"raport,analiza,opracowanie,publikacja,miesięcznik",,2017-09-14T13:09:29.795943,,ryne,Rynek Rolny,"Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa.",rolnictwo,2017-02-16T14:06:21.996124,2017-09-14T11:09:29.722170,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy f16fe25e-b84e-4479-99c5-db220ee11636,Centralna Baza Danych Geologicznych,"Centralna Baza Danych Geologicznych jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. Są to między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i geofizyce.",http://baza.pgi.gov.pl/,HTML,"bazy,mapy,raporty",,2017-02-16T14:37:49.509726,2017-02-16T14:37:50.575704,centralna-baza-danych-geologicznych,Centralna Baza Danych Geologicznych,"Centralna Baza Danych Geologicznych jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. Są to między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i geofizyce.",srodowisko,2017-02-16T13:31:37.148017,2017-07-27T10:05:06.237267,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy ab245e68-245f-4834-af0b-a4c919221be4,konkurs nr DE-WZP.262.1.1.2015,"Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/ab245e68-245f-4834-af0b-a4c919221be4/download/DE.WZP.262.1.1.2015.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-02-15T14:14:35.998235,2017-02-15T14:47:06.115468,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej f0a3f6ed-7795-46a3-a3b6-34370f8d496e,konkurs nr DE-WZP.262.1.2.2015,Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/f0a3f6ed-7795-46a3-a3b6-34370f8d496e/download/DE.WZP.262.1.2.2015.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-02-15T14:37:34.373775,2017-02-15T14:40:21.312841,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej dbc151cf-de2a-4494-bb99-bad1dcb630f0,konkurs nr DE-WZP.262.1.3.2015,Wolontariat harcerski,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/dbc151cf-de2a-4494-bb99-bad1dcb630f0/download/DE.WZP.262.1.3.2015.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-02-15T14:46:41.616500,2017-02-15T14:46:43.899579,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 988945eb-e586-40c6-9249-c5c2c9ffe7fd,konkurs nr DE-WZP.262.1.4.2015 ,Międzynarodowa wymiana młodzieży,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/988945eb-e586-40c6-9249-c5c2c9ffe7fd/download/DE.WZP.262.1.4.2015.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-02-15T14:48:19.014185,2017-02-15T14:48:21.852574,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej f5b452c6-d465-4297-ace0-1eba47a00673,konkurs nr DE-WZP.262.1.5.2015,Polsko-ukraińska współpraca młodzieży,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/f5b452c6-d465-4297-ace0-1eba47a00673/download/DE.WZP.262.1.5.2015.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T14:49:24.393586,2017-02-15T14:51:38.896714,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 7f68ff69-d138-43a7-8fb7-e7259a6a783a,konkurs nr DE-WZP.262.1.6.2015 ,Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/7f68ff69-d138-43a7-8fb7-e7259a6a783a/download/DE.WZP.262.1.6.2015.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T14:51:37.031046,2017-02-15T14:51:40.758863,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 7299d6ca-d8ad-4146-b991-c590e2eca764,konkurs nr DE-WZP.262.1.7.2015,Otwarta Szkoła projekty na rzecz promowania lokalnych inicjatyw społecznych VI edycja,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/7299d6ca-d8ad-4146-b991-c590e2eca764/download/DE.WZP.262.1.7.2015.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T14:52:23.757681,2017-02-15T14:52:31.049982,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 31307cdd-946d-4d9e-9a29-857d851fda5d,konkurs nr DE-WZP.262.1.8.2015,Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/31307cdd-946d-4d9e-9a29-857d851fda5d/download/DE.WZP.262.1.8.2015.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T14:53:08.876180,2017-02-15T14:53:12.581365,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej dd10b047-07b6-4118-9d70-153ad3fa348d,konkurs nr DE-WZP.262.1.9.2015,"Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/dd10b047-07b6-4118-9d70-153ad3fa348d/download/DE.WZP.262.1.9.2015.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T14:54:07.569325,2017-02-15T14:54:11.125378,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 5b21b30f-eff1-4bc1-a592-ada41efd162b,konkurs nr DE-WZP.262.1.1.2016,"Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/5b21b30f-eff1-4bc1-a592-ada41efd162b/download/DE.WZP.262.1.1.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T14:55:15.749183,2017-02-15T15:06:53.223836,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 200f0707-d21c-4b9d-b59b-6918aca7ed1e,konkurs nr DE-WZP.262.1.2.2016,"Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/200f0707-d21c-4b9d-b59b-6918aca7ed1e/download/DE.WZP.262.1.2.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T15:07:39.805515,2017-02-15T15:12:17.219091,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 71d3974d-72e4-481a-8e3e-c3848905b070,konkurs nr DE-WZP.262.1.3.2016,Międzynarodowa wymiana młodzieży,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/71d3974d-72e4-481a-8e3e-c3848905b070/download/DE.WZP.262.1.3.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T15:25:16.811445,2017-02-15T15:27:02.505998,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 571b3232-653d-4f56-8933-95056f45861e,konkurs nr DE-WZP.262.1.4.2016,Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/571b3232-653d-4f56-8933-95056f45861e/download/DE.WZP.262.1.4.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T15:27:00.801585,2017-02-15T15:34:22.533856,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 11659907-6ec5-4110-a6d6-66d44fc2f05d,konkurs nr DE-WZP.262.1.5.2016,Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/11659907-6ec5-4110-a6d6-66d44fc2f05d/download/DE.WZP.262.1.5.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T15:39:58.799494,2017-02-15T15:40:02.609715,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 55eab92d-d77a-4087-8e24-3b8293d81500,konkurs nr DE-WZP.262.1.6.2016,Wolontariat szkolny,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/55eab92d-d77a-4087-8e24-3b8293d81500/download/DE.WZP.262.1.6.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T15:41:39.212420,2017-02-15T15:41:43.666417,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej c18cddd5-73b4-4e66-b2f2-000529134120,konkurs nr DE-WZP.262.1.7.2016,Wolontariat w szkołach i placówkach,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/c18cddd5-73b4-4e66-b2f2-000529134120/download/DE.WZP.262.1.7.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T15:42:57.639666,2017-02-15T15:44:12.051433,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 8d08a1b0-33a4-419e-b2ed-a2a8906341c9,konkurs nr DE-WZP.262.1.8.2016,"Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/8d08a1b0-33a4-419e-b2ed-a2a8906341c9/download/DE.WZP.262.1.8.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T15:44:10.134447,2017-02-15T15:44:14.338388,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 00fa21a5-d55f-4462-92f6-363009f7d133,konkurs nr DE-WZP.262.1.9.2016,Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/00fa21a5-d55f-4462-92f6-363009f7d133/download/DE.WZP.262.1.9.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T15:46:35.352157,2017-02-15T15:46:39.527170,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 9269dc69-b9f5-4768-80e1-0f0aa75ced19,konkurs nr DE-WZP.262.1.10.2016,Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/9269dc69-b9f5-4768-80e1-0f0aa75ced19/download/DE.WZP.262.1.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T15:48:03.972814,2017-02-15T15:48:08.460976,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej f9a18639-6f0f-4f30-a1a8-a92f2a233796,konkurs nr DE-WZP.262.1.11.2016,Organizacja i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycielii wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/f9a18639-6f0f-4f30-a1a8-a92f2a233796/download/DE.WZP.262.1.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-02-15T15:49:28.761500,2017-02-15T15:49:34.189547,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 578d7cf5-57c3-46f9-92b9-45aa7da2fc03,konkurs nr DE-WZP.262.1.12.2016,Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/578d7cf5-57c3-46f9-92b9-45aa7da2fc03/download/DE.WZP.262.1.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,2,2017-02-15T15:54:12.966533,2017-02-15T15:55:54.915464,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej e23429d7-8dd3-4dde-a36c-e1b83cae951f,konkurs nr DE-WZP.262.1.13.2016,"Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/e23429d7-8dd3-4dde-a36c-e1b83cae951f/download/DE.WZP.262.1.13.2016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,2,2017-02-15T15:55:52.580727,2017-02-15T15:55:58.173348,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 587b4831-d8a9-4cd5-8de7-d2e7635dce2b,DE-WZP.263.1.1.2017,"Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/587b4831-d8a9-4cd5-8de7-d2e7635dce2b/download/DE.WZP.263.1.1.2017.xls,XLS,arkusz kalkulacyjny,,2017-03-24T13:26:59.733137,,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 3c9af64b-d03c-4a14-b673-6f0ff9cffc6c,konkurs nr DE-WZP.263.1.2.2017,Międzynarodowa wymiana młodzieży,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/3c9af64b-d03c-4a14-b673-6f0ff9cffc6c/download/DE.WZP.263.1.2.2017.xls,XLS,arkusz kalkulacyjny,,2017-07-27T13:08:55.131725,,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej d2562338-7408-4f39-9fb5-df488e3a7d58,konkurs nr DE.WZP.263.1.3.2017,Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/d2562338-7408-4f39-9fb5-df488e3a7d58/download/DE.WZP.263.1.3.2017.xls,XLS,arkusz kalkulacyjny,,2017-07-28T08:52:33.784284,,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 26b4a911-c4c1-4488-839e-562b487aa95c,konkurs nr DE.WZP.263.1.4.2017,Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/26b4a911-c4c1-4488-839e-562b487aa95c/download/DE.WZP.263.1.4.2017.xls,XLS,arkusz kalkulacyjny,,2017-07-28T09:01:44.617592,,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 46ce28e8-5458-4338-9a04-ce6419d02304,konkurs nr DE.WZP.263.1.7.2017,"Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/46ce28e8-5458-4338-9a04-ce6419d02304/download/DE.WZP.263.1.7.2017.xls.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-08-30T15:57:51.193229,,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej bf680202-8833-40a2-a997-8ca3e36e7dce,konkurs nr DE.WZP.263.1.5.2017,Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/bf680202-8833-40a2-a997-8ca3e36e7dce/download/DE.WZP.263.1.5.2017.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-09-01T09:00:49.282225,,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 84c0fe3a-3cbf-42f4-85c0-61249dba8b84,konkurs nr DE-WZP-263.1.6.2017,"Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnychw ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0414e597-5a79-4d04-8ca6-cbba87901d40/resource/84c0fe3a-3cbf-42f4-85c0-61249dba8b84/download/DE.WZP.263.1.6.2017.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-09-20T11:12:34.710277,,otwarte-konkursy-ofert,Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego,Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw.Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne,nauka_oswiata,2017-02-15T13:12:03.385377,2017-09-20T09:12:34.661045,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 56f2afa0-6da8-4ab8-9998-f5333679aa29,Ruch graniczny i wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2015 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/dcabf003-f8e4-48ad-872e-e24a886afde8/resource/56f2afa0-6da8-4ab8-9998-f5333679aa29/download/ruchgraniczny2015.xlsx,XLSX,xlsx,2,2017-02-07T10:50:50.803672,2017-02-07T10:51:20.702552,ruch-graniczny-i-wydatki-cudzoziemcow-w-polsce-i-polakow-za-granica,Ruch graniczny i wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą,"Dane statystyczne za 2015 r. Źródłem danych dla granicy zewnętrznej jest ewidencja prowadzona przez Komendę Głównej Straży Granicznej, natomiast dane dla granicy wewnętrznej, morskiej i powietrznej zostały oszacowane przez Główny Urząd Statystyczny.",sport_turystyka,2017-02-07T09:49:54.525354,2017-02-07T09:56:29.979909,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 193bf1f6-ad2b-44ea-b78e-8bb94e0111f9,"Rejestr przedsiębiorstw i operatorów (halony, substancje kontrolowane)",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f7ebb4e7-ee5f-4ff5-b0c1-72913c9463da/resource/193bf1f6-ad2b-44ea-b78e-8bb94e0111f9/download/rejestrhalony.xls,XLS,"rejestr,wykaz",2,2017-02-07T09:34:39.514644,2017-03-13T12:26:29.584159,rejestr-przedsiebiorstw-i-operatorow-halony-substancje-kontrolowane,"Rejestr przedsiębiorstw i operatorów (halony, substancje kontrolowane)","Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych.",srodowisko,2017-02-07T08:32:58.224760,2017-03-13T11:26:29.749144,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska f57aa74d-dfe8-4d7c-b16c-ed7029a474b9,"Wykaz prowadzących instalacje, którym zawieszono wydanie uprawnień do emisji na 2016 rok w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/aa383bc2-d53a-4316-a047-40f2aaf40cb2/resource/f57aa74d-dfe8-4d7c-b16c-ed7029a474b9/download/Wykaz-prowadzcych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnie-do-emisji-na-2016-rok.xlsx,XLSX,wykaz,2,2017-02-06T15:10:52.876643,2017-02-06T15:11:17.446317,wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok,"Wykaz prowadzących instalacje, którym zawieszono wydanie uprawnień do emisji na 2016 rok w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS","Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223), w związku z niedopełnieniem obowiązku polegającego na przekazaniu informacji o rzeczywistych lub planowanych zmianach zdolności produkcyjnej, zmianach poziomu działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji w danym roku w podziale na podinstalacje albo o braku takich zmian, wymienionym podmiotom zawieszono wydanie uprawnień do emisji na rok 2016.",srodowisko,2017-02-06T14:10:18.499464,2017-02-06T14:11:17.635488,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 4346d3fa-d978-4240-90f6-cc8cca34ccb0,Wykaz instalacji objętych Krajowymi Środkami Wykonawczymi wraz z liczbą uprawnień do emisji na lata 2013-2020,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b337afa0-cf84-4599-a9ba-51ca5bcd2235/resource/4346d3fa-d978-4240-90f6-cc8cca34ccb0/download/Wykaz-instalacji-objtych-Krajowymi-rodkami-Wykonawczymi.xlsx,XLSX,wykaz,2,2017-02-06T14:58:19.516208,2017-03-13T12:27:36.224243,wykaz-instalacji-objetych-krajowymi-srodkami-wykonawczymi,Wykaz instalacji objętych Krajowymi Środkami Wykonawczymi wraz z liczbą uprawnień do emisji na lata 2013-2020,"Wykaz instalacji objętych Krajowymi Środkami Wykonawczymi wraz z liczbą uprawnień do emisji na lata 2013-2020 zawiera następujące informacje, zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223):- art. 25 ust. 4 informacje o całkowitej rocznej liczbie uprawnień do emisji przydzielonej każdej instalacji określonej w drodze rozporządzenia; - art. 26 ust. 4 informacje o całkowitej rocznej liczbie uprawnień do emisji dostosowanej do zmian w wykazie sektorów lub podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji;- art. 60 ust. 6 informacje o instalacjach powstałych w wyniku podziału albo łączenia i przypadającej każdej z tych instalacji liczbie uprawnień do emisji;- art. 70 ust. 12 informacje o całkowitej rocznej liczbie uprawnień do emisji obliczonej dla instalacji nowej;- art. 71 ust. 11 informacje o dostosowanej rocznej liczbie uprawnień do emisji dla instalacji, która znacząco zmniejszyła zdolność produkcyjną;- art. 72 ust. 7 informacje o instalacjach, w których zaprzestano działalności;- art. 73 ust. 10 informacje o instalacjach, w których w poprzednim roku nastąpiło częściowe zaprzestanie działalności lub, w których, po częściowym zaprzestaniu działalności, nastąpiło zwiększenie poziomu działalności.Stan na dzień 24 lutego 2016 r.",srodowisko,2017-02-06T13:57:01.688995,2017-03-13T11:27:36.388704,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska a4fdddf0-1342-4ee6-b3a2-4bfd604d9f6e,Fundacje nadzorowane przez Ministra Środowiska wg stanu na 06.02.2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/37332be2-2ae2-400c-9745-69e77c626ce9/resource/a4fdddf0-1342-4ee6-b3a2-4bfd604d9f6e/download/Rejestr-fundacji-nadzorowanych-przez-Ministra-rodwiska.xlsx,XLSX,"wykaz,zestawienie",,2017-02-06T13:00:44.126300,2017-02-06T13:56:59.295832,rejestr-fundacji-nadzorowanych-przez-ministra-srodowiska,Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Środowiska,"Rejestr fundacji, dla których Minister Środowiska został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru",srodowisko,2017-02-06T11:58:01.847553,2017-06-28T06:29:29.629517,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 52211b68-ee5c-481f-9e7c-51ed8531c6a8,Fundacje nadzorowane przez Ministra Środowiska wg stanu na 31.03.2017 r.,"Rejestr fundacji, dla których Minister Środowiska został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru - stan na dzień 31 marca 2017 roku.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/37332be2-2ae2-400c-9745-69e77c626ce9/resource/52211b68-ee5c-481f-9e7c-51ed8531c6a8/download/Fundacje-nadzorowane-przez-M-wg-stanu-na-31.03.2017-r..xlsx,XLSX,"wykaz,zestawienie",,2017-04-05T09:42:23.958692,,rejestr-fundacji-nadzorowanych-przez-ministra-srodowiska,Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Środowiska,"Rejestr fundacji, dla których Minister Środowiska został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru",srodowisko,2017-02-06T11:58:01.847553,2017-06-28T06:29:29.629517,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 4fed099e-3ead-4877-ba1c-cf83dc292c9d,Fundacje nadzorowane przez Ministra Środowiska wg stanu na 28.06.2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/37332be2-2ae2-400c-9745-69e77c626ce9/resource/4fed099e-3ead-4877-ba1c-cf83dc292c9d/download/Rejestr-fundacji-nadzorowanych-przez-Ministra-rodowiska-2017.06.28.xlsx,XLSX,"wykaz,zestawienie",,2017-06-28T08:29:29.666319,,rejestr-fundacji-nadzorowanych-przez-ministra-srodowiska,Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Środowiska,"Rejestr fundacji, dla których Minister Środowiska został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru",srodowisko,2017-02-06T11:58:01.847553,2017-06-28T06:29:29.629517,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska ec804e14-4772-4d08-96ac-bd3b0487d7e1,Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju,"Aplikacja _Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju_ jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju, regionów, województw i powiatów. Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów i map, jak również obszerny zbiór metadanych. Wskaźniki zostały pogrupowane według dziedzin w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego.",http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/,HTML,aplikacje,,2017-04-13T14:50:47.531861,,wskazniki-zrownowazonego-rozwoju,Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju,"Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju, regionów, województw i powiatów.W module krajowym prezentowane są dane dla kraju oraz dane dla poszczególnych krajów członkowskich UE oraz agregaty UE-27, UE-28. Moduł regionalny prezentuje dane dla regionów (NTS 1) i województw (NTS 2) a moduł lokalny dla powiatów (NTS 4).W bazie znajdują się, w miarę dostępności dane od 2004 r. Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów i map, jak również obszerny zbiór metadanych. Wskaźniki zostały pogrupowane według dziedzin w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego.",administracja_publiczna,2017-01-31T16:40:38.739367,2017-04-18T10:17:57.424790,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 256ca9e5-91f1-456e-b508-12057f50c5c3,Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju - moduł krajowy,"Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju, regionów, województw i powiatów. Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów i map, jak również obszerny zbiór metadanych. Wskaźniki zostały pogrupowane według dziedzin w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego.",http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/prezentacja.jsf;jsessionid=_7RAOBKtVRhxe1FLbDfY7H2-2Ovggq_2jxg0hbWt.veadmz40?poziom=kraj&symbol_wsk=&jezyk=pl,HTML,aplikacje,,2017-04-18T10:34:30.809297,,wskazniki-zrownowazonego-rozwoju,Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju,"Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju, regionów, województw i powiatów.W module krajowym prezentowane są dane dla kraju oraz dane dla poszczególnych krajów członkowskich UE oraz agregaty UE-27, UE-28. Moduł regionalny prezentuje dane dla regionów (NTS 1) i województw (NTS 2) a moduł lokalny dla powiatów (NTS 4).W bazie znajdują się, w miarę dostępności dane od 2004 r. Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów i map, jak również obszerny zbiór metadanych. Wskaźniki zostały pogrupowane według dziedzin w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego.",administracja_publiczna,2017-01-31T16:40:38.739367,2017-04-18T10:17:57.424790,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny a3855930-5639-4364-b594-4cda2d28f623,Stopa przyrostu/ubytku rzeczywistego ludności,Przykładowy plik danych wygenerowany w aplikacji Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju - moduł krajowy,http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/komponenty/export/005001001006K_stopa_przyrostu_ubytku_rzeczywistego_ludnosci_pl.xlsx,XLSX,excel tabela,,2017-04-18T12:17:57.439595,,wskazniki-zrownowazonego-rozwoju,Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju,"Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju, regionów, województw i powiatów.W module krajowym prezentowane są dane dla kraju oraz dane dla poszczególnych krajów członkowskich UE oraz agregaty UE-27, UE-28. Moduł regionalny prezentuje dane dla regionów (NTS 1) i województw (NTS 2) a moduł lokalny dla powiatów (NTS 4).W bazie znajdują się, w miarę dostępności dane od 2004 r. Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów i map, jak również obszerny zbiór metadanych. Wskaźniki zostały pogrupowane według dziedzin w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego.",administracja_publiczna,2017-01-31T16:40:38.739367,2017-04-18T10:17:57.424790,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 0113f004-86eb-44c3-a153-0e965ed184fa,Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2016 ,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e2344f5b-f684-4460-80b1-dca35ea6c893/resource/0113f004-86eb-44c3-a153-0e965ed184fa/download/rocznikstatystycznygospodarkimorskiej2016.pdf,PDF,publikacja,1,2017-01-30T15:53:20.881626,2017-01-30T15:53:22.971511,rocznik-statystyczny-gospodarki-morskiej-2016,Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2016,"Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2015 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce oraz o ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej. Ponadto rocznik jest wzbogacony podstawowymi informacjami o gospodarce morskiej w układzie międzynarodowym.Przekroje: województwa, sektory i formy własności, formy prawne, rodzaje działalności, porty",biznes_gospodarka,2017-01-30T14:52:40.143981,2017-02-27T10:27:37.556364,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 3d7c752f-9fb5-4cd7-bb6e-48b784ffbcf1,Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2016 tablice,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e2344f5b-f684-4460-80b1-dca35ea6c893/resource/3d7c752f-9fb5-4cd7-bb6e-48b784ffbcf1/download/rocznikstatystycznygospodarkimorskiej2016.zip,XLSX,tablice w xls,,2017-01-30T15:53:53.248252,2017-01-30T15:53:54.952922,rocznik-statystyczny-gospodarki-morskiej-2016,Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2016,"Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2015 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce oraz o ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej. Ponadto rocznik jest wzbogacony podstawowymi informacjami o gospodarce morskiej w układzie międzynarodowym.Przekroje: województwa, sektory i formy własności, formy prawne, rodzaje działalności, porty",biznes_gospodarka,2017-01-30T14:52:40.143981,2017-02-27T10:27:37.556364,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny fc4fa191-78f9-46ac-94a5-0822379f249a,1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/fc4fa191-78f9-46ac-94a5-0822379f249a/download/12016.CSV,XLSX,tabela,3,2017-01-30T09:19:30.794609,2017-01-31T09:08:25.489045,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 5667f17a-e1e3-4d49-81c8-64c318dcd3c9,"1_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwa, powiaty.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/5667f17a-e1e3-4d49-81c8-64c318dcd3c9/download/112016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:20:28.548910,2017-01-31T09:09:59.451288,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej b35ec493-8850-4e48-be67-3cfe248dab06,"1_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/b35ec493-8850-4e48-be67-3cfe248dab06/download/122016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:21:00.656259,2017-01-31T13:20:31.478015,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 2d2fbfba-dd07-4d73-88d0-c8e71272bff6,1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie PSP.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/2d2fbfba-dd07-4d73-88d0-c8e71272bff6/download/1a2016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:22:06.943098,2017-01-31T13:20:57.419253,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 53b625d2-bc2f-46d8-a018-8a4972010d89,2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/53b625d2-bc2f-46d8-a018-8a4972010d89/download/22016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:22:59.336217,2017-01-31T13:21:35.284340,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 850cf285-ff2a-440a-a0a3-68b0905e5f40,3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/850cf285-ff2a-440a-a0a3-68b0905e5f40/download/32016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:24:45.819326,2017-01-31T13:22:55.604527,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 56a7c500-b751-48af-8dd0-d998d64737af,"3_1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/56a7c500-b751-48af-8dd0-d998d64737af/download/312016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:25:19.637021,2017-01-31T13:23:22.829187,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 37c763b0-eb42-4e61-ac9f-e63ec17a3608,"3_2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/37c763b0-eb42-4e61-ac9f-e63ec17a3608/download/322016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:26:07.246442,2017-01-31T13:24:12.257797,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej cefedf08-bd25-4c75-ae02-a7720ff5e7c6,4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/cefedf08-bd25-4c75-ae02-a7720ff5e7c6/download/42016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:27:04.811426,2017-01-31T13:24:40.927525,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 6e27da8f-ed4d-424e-a700-7b86b78072b2,"4_1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/6e27da8f-ed4d-424e-a700-7b86b78072b2/download/412016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:27:29.621488,2017-01-31T13:25:02.550358,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej e7489d86-b06c-4b86-9f3b-47bc2e739514,"4_2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/e7489d86-b06c-4b86-9f3b-47bc2e739514/download/422016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:28:12.889404,2017-01-31T13:25:38.785341,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej a30b8c9f-0af5-47cb-9ae8-739e01e458c0,5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/a30b8c9f-0af5-47cb-9ae8-739e01e458c0/download/52016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:29:02.685516,2017-01-31T13:26:09.225563,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ff8106a0-570b-43e3-aacd-6706e71b14f0,"6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/ff8106a0-570b-43e3-aacd-6706e71b14f0/download/62016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:29:41.950327,2017-01-31T13:26:36.370581,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 1a889923-7809-4f63-b3ab-5d4ae0f22dde,"7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/1a889923-7809-4f63-b3ab-5d4ae0f22dde/download/72016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:32:17.618027,2017-01-31T13:26:58.587606,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 2e4c5c3a-dbf3-43cd-8306-7c8f775d2e9b,"7_1. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/2e4c5c3a-dbf3-43cd-8306-7c8f775d2e9b/download/712016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:32:45.226320,2017-01-31T13:27:55.444410,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 9957168f-edfa-42ab-8f13-fb18d615fd2b,"7_2. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/9957168f-edfa-42ab-8f13-fb18d615fd2b/download/722016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:33:11.529440,2017-01-31T13:29:15.502357,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej bf6d7dcf-072e-4abe-b3ec-d1280cbee01c,8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/bf6d7dcf-072e-4abe-b3ec-d1280cbee01c/download/82016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:33:38.915244,2017-01-31T13:29:38.627432,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7b1cfcbc-be99-4f77-972d-eec444f0bc51,"8_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/7b1cfcbc-be99-4f77-972d-eec444f0bc51/download/812016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:34:05.574966,2017-01-31T13:30:03.840294,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej cd6eb7f0-f33a-4e3c-9ed8-ab665adfc58e,"8_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/cd6eb7f0-f33a-4e3c-9ed8-ab665adfc58e/download/822016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:34:38.481907,2017-01-31T13:30:28.615890,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7a057bf5-0678-46e3-8259-667210585718,9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/7a057bf5-0678-46e3-8259-667210585718/download/92016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:35:08.013828,2017-01-31T13:30:56.139669,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej c12c9df9-4350-4c78-a8ce-ebf72bdb3ed5,10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/c12c9df9-4350-4c78-a8ce-ebf72bdb3ed5/download/102016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:35:50.757300,2017-01-31T13:31:27.452538,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3fcc7c90-f23c-4b76-899e-69e135c8a243,"10_1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/3fcc7c90-f23c-4b76-899e-69e135c8a243/download/1012016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:36:18.506624,2017-01-31T13:31:56.549967,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 72cb7c76-99cb-4b22-a4e1-9694409fd4b4,"10_2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/72cb7c76-99cb-4b22-a4e1-9694409fd4b4/download/1022016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:36:43.184578,2017-01-31T13:32:47.116112,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 2a491cbe-0436-49c9-a488-c60a4c52e2a3,11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/2a491cbe-0436-49c9-a488-c60a4c52e2a3/download/112016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:37:14.736262,2017-01-31T13:33:14.410872,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 46b464a1-33a3-4b14-94f4-522ab635a535,"11_1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/46b464a1-33a3-4b14-94f4-522ab635a535/download/1112016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:37:47.132812,2017-01-31T13:34:42.141014,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 1d72bd18-8e7f-4163-9497-6d6c7c5aa5c0,"11_2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/1d72bd18-8e7f-4163-9497-6d6c7c5aa5c0/download/1122016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:38:11.209997,2017-01-31T13:35:15.519364,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej e165ed40-ec13-4279-bdcc-e3d2b0d317bb,12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/e165ed40-ec13-4279-bdcc-e3d2b0d317bb/download/122016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:38:49.692556,2017-01-31T13:36:04.883126,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej f6a1763d-6375-4db0-88e7-775656b9ba53,"12_1. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/f6a1763d-6375-4db0-88e7-775656b9ba53/download/1212016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:39:24.647184,2017-01-31T13:36:50.515950,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8d6e004b-afde-4769-9064-34360d9ddbf7,"12_2. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/8d6e004b-afde-4769-9064-34360d9ddbf7/download/1222016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:39:59.436893,2017-01-31T13:37:13.523968,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 1d298691-16a8-43e1-b578-db04a8cfa616,13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/1d298691-16a8-43e1-b578-db04a8cfa616/download/132016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:40:33.502498,2017-01-31T13:39:32.617796,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 660c238b-14b1-4aec-9c06-bae3c1294314,"13_1. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/660c238b-14b1-4aec-9c06-bae3c1294314/download/1312016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:41:23.958066,2017-01-31T13:40:45.439301,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej a0933e56-882e-4c4c-9564-d4d13b2e8659,"13_2. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/a0933e56-882e-4c4c-9564-d4d13b2e8659/download/1322016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:41:49.634080,2017-01-31T13:41:13.839956,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 587a2de0-6f62-4eaa-ab30-985c91e2960e,14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/587a2de0-6f62-4eaa-ab30-985c91e2960e/download/142016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:42:35.972120,2017-01-31T13:41:55.459451,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 2607e9cb-8fa7-481b-930f-2a1d3517f4e7,"14_1. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/2607e9cb-8fa7-481b-930f-2a1d3517f4e7/download/1412016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:43:02.662240,2017-01-31T13:45:32.784803,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej bad89004-a8e6-423c-8b07-b08a46d1ee04,"14_2. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/bad89004-a8e6-423c-8b07-b08a46d1ee04/download/1422016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:43:44.634943,2017-01-31T13:46:41.660492,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3240fd84-d0f6-4101-96b9-bb1f4817586e,"15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/3240fd84-d0f6-4101-96b9-bb1f4817586e/download/152016.CSV,XLSX,tabela excel,,2017-01-30T09:44:21.288281,2017-01-31T13:50:08.289348,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej a12f417a-e20e-4ce9-8bd0-efcfd4a099f7,"15_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/a12f417a-e20e-4ce9-8bd0-efcfd4a099f7/download/1512016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:44:42.718393,2017-01-31T13:50:44.646142,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej c33a53da-3039-42ea-8de7-31e37ee0bd2d,"15_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/c33a53da-3039-42ea-8de7-31e37ee0bd2d/download/1522016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:45:07.463386,2017-01-31T13:51:06.950539,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej dbe03672-cba2-483a-9d39-d2c6e52aabf6,"16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/dbe03672-cba2-483a-9d39-d2c6e52aabf6/download/162016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:53:35.112544,2017-01-31T13:51:36.235558,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ae189f84-9bc2-4cae-afe4-57d6c8b16987,"16_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/ae189f84-9bc2-4cae-afe4-57d6c8b16987/download/1612016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:54:03.400322,2017-01-31T13:52:00.385259,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8d8c0ac3-2e15-4783-8011-732a5f93e3a1,"16_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/8d8c0ac3-2e15-4783-8011-732a5f93e3a1/download/1622016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:54:27.765861,2017-01-31T13:52:39.777081,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ce8a9582-5557-485d-a4c3-3a2df8f1b94f,"17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/ce8a9582-5557-485d-a4c3-3a2df8f1b94f/download/172016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:54:57.994263,2017-01-31T13:55:34.324616,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej aebc21c5-2719-4466-bbab-2c4e3530be58,18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/aebc21c5-2719-4466-bbab-2c4e3530be58/download/182016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:55:23.792167,2017-01-31T13:56:04.146732,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 71f033ad-2a92-4955-8363-798a42358bc2,"18_1. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/71f033ad-2a92-4955-8363-798a42358bc2/download/1812016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:55:51.813412,2017-01-31T13:56:31.070840,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej c016643e-95a8-4b71-b399-c7e6e1952b10,"18_2. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/c016643e-95a8-4b71-b399-c7e6e1952b10/download/1822016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:56:23.588955,2017-01-31T13:57:05.302022,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 1dbf768a-56ba-462b-b31c-55f9cef73685,19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/1dbf768a-56ba-462b-b31c-55f9cef73685/download/192016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:56:49.557579,2017-01-31T13:57:28.008311,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 0e60e6a7-8638-4650-87fb-82858498badb,20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/0e60e6a7-8638-4650-87fb-82858498badb/download/202016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:57:15.773638,2017-01-31T13:58:04.341884,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ef8d7513-af1d-48c7-8e77-5cfeda486d9f,21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/ef8d7513-af1d-48c7-8e77-5cfeda486d9f/download/212016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:58:01.868406,2017-01-31T13:58:30.949791,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 530e6061-d762-49ff-90dd-ce63bad2fc1a,"21_1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/530e6061-d762-49ff-90dd-ce63bad2fc1a/download/2112016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:58:25.494151,2017-01-31T13:58:59.604801,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej b6c90d48-6e4a-4be0-8196-c540e9ce5f44,"21_2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/b6c90d48-6e4a-4be0-8196-c540e9ce5f44/download/2122016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:58:51.790377,2017-01-31T13:59:30.004969,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 6e02790f-4b8f-4bf3-8b50-f0fb20293f98,22. Liczba pojazdów_statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/6e02790f-4b8f-4bf3-8b50-f0fb20293f98/download/222016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T09:59:14.402779,2017-01-31T14:01:11.016418,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej f3354b10-383b-41a5-a07f-1cbad722f731,"23_1. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/f3354b10-383b-41a5-a07f-1cbad722f731/download/2312016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:01:01.856236,2017-01-31T14:06:16.555369,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 76388c84-5722-498c-abbb-a247d4e585e4,"23_2. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/76388c84-5722-498c-abbb-a247d4e585e4/download/2322016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:01:46.860077,2017-01-31T14:10:49.978600,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej f1006193-9f32-45b5-b44f-cab4bb214734,"24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/f1006193-9f32-45b5-b44f-cab4bb214734/download/242016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:02:12.655203,2017-01-31T14:11:34.265709,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 971d9c30-bd66-471a-83de-e1ae2e4880e1,"25. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/971d9c30-bd66-471a-83de-e1ae2e4880e1/download/252016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:02:44.254912,2017-01-31T14:12:01.232460,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 76037fe3-d71d-4e26-bdcd-b2b0c9edbbdb,"25_1. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/76037fe3-d71d-4e26-bdcd-b2b0c9edbbdb/download/2512016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:06:23.852747,2017-01-31T14:12:24.466613,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 6c5d2df5-6c77-44f1-ab08-b0865ad6b14e,"25_2. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/6c5d2df5-6c77-44f1-ab08-b0865ad6b14e/download/2522016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:06:59.661093,2017-01-31T14:12:54.349876,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 44fe935c-a8c6-461e-b9e1-5fe64cfcecaf,"26. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/44fe935c-a8c6-461e-b9e1-5fe64cfcecaf/download/262016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:07:33.301145,2017-01-31T14:13:19.943717,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 6da6f0c5-62d8-4d05-a9c7-53af9f248fa9,"27_1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/6da6f0c5-62d8-4d05-a9c7-53af9f248fa9/download/2712016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:08:29.557814,2017-01-31T14:13:52.483235,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 22631134-5ac7-40c4-b5a7-9a26bdecb7c4,"27_2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/22631134-5ac7-40c4-b5a7-9a26bdecb7c4/download/2722016.CSV,XLSX,tabela excel,,2017-01-30T10:09:01.168025,2017-01-31T14:16:55.314787,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej dd0defd6-a88c-4dd4-a4a9-0e55779aca6b,28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/dd0defd6-a88c-4dd4-a4a9-0e55779aca6b/download/282016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:09:44.945533,2017-01-31T14:17:25.411520,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ebbe03b2-a53c-4649-b610-b9f1fa16fd88,29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/ebbe03b2-a53c-4649-b610-b9f1fa16fd88/download/292016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:10:14.476098,2017-01-31T14:19:25.158453,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 40c61c5e-b3c3-44ee-babe-d173aafa9224,"29_1. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/40c61c5e-b3c3-44ee-babe-d173aafa9224/download/2912016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:10:39.193496,2017-01-31T14:18:14.424731,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 339befba-d969-45ff-860d-12c4c7d47da5,"29_2. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/339befba-d969-45ff-860d-12c4c7d47da5/download/2922016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:11:06.751922,2017-01-31T14:18:33.790011,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3d475c23-1ea4-401f-9a75-3e797146effb,30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/3d475c23-1ea4-401f-9a75-3e797146effb/download/302016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:11:38.651944,2017-01-31T14:19:01.494109,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ef8ad19d-20a8-4feb-9b01-b57330915470,"31. Rodzaj i wielkość zdarzenia, w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/ef8ad19d-20a8-4feb-9b01-b57330915470/download/312016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:12:29.279320,2017-01-31T14:19:46.955972,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 496f546d-8dae-4eca-a749-bccb0712c725,32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/496f546d-8dae-4eca-a749-bccb0712c725/download/322016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:13:04.158489,2017-01-31T14:20:10.311861,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 1aafee8b-be70-49c8-939e-7195f45b531e,"32_1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/1aafee8b-be70-49c8-939e-7195f45b531e/download/3212016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:13:35.987343,2017-01-31T14:20:46.519523,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 6143de9d-2c36-435e-bc82-e4dfdf6a5322,"32_2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/6143de9d-2c36-435e-bc82-e4dfdf6a5322/download/3222016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:14:05.278321,2017-01-31T14:21:13.628589,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej d09fff28-024a-44ba-b748-d9fced6ce766,33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/d09fff28-024a-44ba-b748-d9fced6ce766/download/332016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:14:40.648864,2017-01-31T14:21:34.778060,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7e20be01-9274-4d4e-a7c7-c4d70143d9f0,"33_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/7e20be01-9274-4d4e-a7c7-c4d70143d9f0/download/3312016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:15:10.719622,2017-01-31T14:22:03.561920,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 98e546c1-1f8a-4f22-8b6c-8495fa1c6603,A. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/98e546c1-1f8a-4f22-8b6c-8495fa1c6603/download/A.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:16:10.567597,2017-01-31T14:24:33.535016,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 1c7576ca-f62f-4f77-92ca-4577cfd9c36e,"A_1. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/1c7576ca-f62f-4f77-92ca-4577cfd9c36e/download/A1.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:16:46.466048,2017-01-31T14:25:01.012930,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7c70fbcf-0ae4-4082-8432-a1df778166c1,"A_2. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/7c70fbcf-0ae4-4082-8432-a1df778166c1/download/A2.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:17:21.266020,2017-01-31T14:25:33.343609,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 454e477d-f3e3-4cf5-a6d6-0844fab78b86,B. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/454e477d-f3e3-4cf5-a6d6-0844fab78b86/download/B2016.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:17:46.014921,2017-01-31T14:26:01.235085,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ecd9fdd4-c24b-40f3-b88d-c819f65723bb,"C1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/ecd9fdd4-c24b-40f3-b88d-c819f65723bb/download/C1.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:18:40.068640,2017-01-31T14:26:31.488247,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 52a0c706-30e6-4ea4-832a-a4e0ec3cd008,"C_1_1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo, powiat.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/52a0c706-30e6-4ea4-832a-a4e0ec3cd008/download/C11.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:19:08.364554,2017-01-31T14:26:53.096943,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej a047a620-cdc5-4cf6-b8be-9f79519313fb,"C2. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/a047a620-cdc5-4cf6-b8be-9f79519313fb/download/C2.CSV,XLSX,tabela excel,,2017-01-30T10:19:31.137646,2017-01-31T14:28:21.647297,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 5c103aaa-21da-44e7-b96f-cbc45e6fe6f4,"C3a. Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/5c103aaa-21da-44e7-b96f-cbc45e6fe6f4/download/C3a.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:19:57.941612,2017-01-31T14:29:19.415574,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7ae94b28-97df-4956-8687-22915b949b58,"C3c. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/7ae94b28-97df-4956-8687-22915b949b58/download/C3c.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:21:08.012239,2017-01-31T14:31:08.507166,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 929c0f69-7e3f-41c3-bc07-c2d26304e698,"C4. Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/929c0f69-7e3f-41c3-bc07-c2d26304e698/download/C4.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:21:52.956343,2017-01-31T14:31:28.080419,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 013c31dc-463f-460f-8d7d-e15e0c1f976d,"C5. Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/013c31dc-463f-460f-8d7d-e15e0c1f976d/download/C5.CSV,XLSX,tabela excel,3,2017-01-30T10:22:21.832969,2017-01-31T14:32:01.939326,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 15386f48-9a78-48a6-b8cd-f38d08fedd65,"23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/15386f48-9a78-48a6-b8cd-f38d08fedd65/download/232016.CSV,CSV,tabela excel,3,2017-01-31T14:08:53.989144,2017-01-31T14:10:09.512829,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 9cb10fd3-f58d-48c7-9010-01ef54ffc8aa,27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/9cb10fd3-f58d-48c7-9010-01ef54ffc8aa/download/272016.CSV,CSV,tabela excel,3,2017-01-31T14:16:19.336923,2017-01-31T14:16:48.746276,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej acc6051d-263e-4f96-83e1-ce7ed7b08baa,"33_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/acc6051d-263e-4f96-83e1-ce7ed7b08baa/download/3322016.CSV,CSV,tabela excel,3,2017-01-31T14:23:35.718596,2017-01-31T14:24:00.304813,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 1dead689-a56a-41ff-ad7c-8654d8c358b8,"C3b. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8969b812-1742-4d26-a8e2-f6cdd7f8f4c9/resource/1dead689-a56a-41ff-ad7c-8654d8c358b8/download/C3b.CSV,CSV,tabela excel,,2017-01-31T14:30:14.186088,2017-01-31T14:30:59.917681,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2016,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2016,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2016 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2017-01-30T08:16:17.213820,2017-02-01T13:09:22.220762,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej a51ec2aa-4e52-431e-b4c6-cdc9044debc5,"Wykaz upoważnionych, przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin",Aktualnie brak jest upoważnionych wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e34c51d3-41d5-4118-8202-90181f7d22c4/resource/a51ec2aa-4e52-431e-b4c6-cdc9044debc5/download/Wykaz-upowanionych-przez-GIORiN-WIORIN-do-certyfikacji-IP.xlsx,XLSX,wykaz,,2017-01-30T07:58:25.852481,2017-01-30T07:58:32.836362,wykaz-upowaznionych-wiorin-w-zakresie-certyfikacji-ip,"Wykaz upoważnionych, przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin","Wykaz upoważnionych, przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin",administracja_publiczna,2017-01-30T06:38:30.670299,2017-04-07T11:04:15.296477,glowny-inspektorat-ochrony-roslin-i-nasiennictwa,Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 96636835-c578-47c1-b6cb-6a007c5f053b,Rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin,Rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a55abd12-6b8e-48b1-89a9-2c6f0a70a17d/resource/96636835-c578-47c1-b6cb-6a007c5f053b/download/Rejestr-podmiotow---platforma-31.05.2017-r..xlsx,XLSX,rejestr,,2017-01-30T08:17:13.504376,2017-01-30T08:17:20.377319,rejestr-podmiotow-upowaznionych-do-prowadzenia-badan-skutecznosci-dzialania-srodka-ochrony-roslin,Rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin,Rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin,administracja_publiczna,2017-01-27T14:41:37.390138,2017-06-01T10:33:14.586639,glowny-inspektorat-ochrony-roslin-i-nasiennictwa,Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa eb70149f-bff7-4b8e-87f8-f6d148217345,Wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin ,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6a161652-b141-4ea1-81a7-a9f724ce6201/resource/eb70149f-bff7-4b8e-87f8-f6d148217345/download/Wykaz-upowanionych-podmiotow-IP-18.04.2017.xlsx,XLSX,Wykaz,,2017-01-27T15:27:33.891464,2017-01-27T15:27:35.741542,wykaz-podmiotow-certyfikujacych-ip,Wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin,Wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin ,administracja_publiczna,2017-01-27T14:25:20.767898,2017-04-18T07:26:44.778078,glowny-inspektorat-ochrony-roslin-i-nasiennictwa,Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa f5b2d05e-2556-45c2-9325-cded69bed569,Pomoc publiczna udzielona w 2015 roku z podziałem na przeznaczenie,Pomoc publiczna udzielona w 2015 roku z podziałem na przeznaczenie,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/98de1dab-85db-4653-88ac-381bd2e8f204/resource/f5b2d05e-2556-45c2-9325-cded69bed569/download/PomocPubliczna2015Przeznaczenia.csv,CSV,zestawienie danych,3,2017-01-25T17:44:19.194534,2017-01-25T17:44:20.733390,pomoc-publiczna-udzielona-w-2015-roku-z-podzialem-na-przeznaczenie,Pomoc publiczna udzielona w 2015 roku z podziałem na przeznaczenie,Pomoc publiczna udzielona w 2015 roku z podziałem na przeznaczenie,administracja_publiczna,2017-01-25T16:43:58.976818,2017-01-25T16:44:20.920956,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 90d559a7-d670-4fb1-bca6-79bc5550788a,Podmioty udzielające pomoc publiczną w 2015 roku,Podmioty udzielające pomoc publiczną w 2015 roku,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c1f2c8e1-00b2-4305-8a7b-e819c3a484c1/resource/90d559a7-d670-4fb1-bca6-79bc5550788a/download/PomocPubliczna2015PodmiotuUdzielajace.csv,CSV,zestawienie danych,3,2017-01-25T17:38:27.375059,2017-01-25T17:38:29.388060,podmioty-udzielajace-pomoc-publiczna-w-2015-roku,Podmioty udzielające pomoc publiczną w 2015 roku,Podmioty udzielające pomoc publiczną w 2015 roku,administracja_publiczna,2017-01-25T16:38:10.990327,2017-01-25T16:38:29.631535,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów e54cfe53-8371-46f6-aae8-c69f47c1cdee,Formy udzielonej pomocy publicznej w 2015 roku,Formy udzielonej pomocy publicznej w 2015 roku,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/69c50473-975b-4e9e-a1b0-472427d7cd57/resource/e54cfe53-8371-46f6-aae8-c69f47c1cdee/download/PomocPubliczna2015Formy.csv,CSV,zestawienie danych,3,2017-01-25T17:36:47.567741,2017-01-25T17:36:49.525059,formy-udzielonej-pomocy-publicznej-w-2015-roku,Formy udzielonej pomocy publicznej w 2015 roku,Formy udzielonej pomocy publicznej w 2015 roku,administracja_publiczna,2017-01-25T16:36:25.402465,2017-01-25T16:36:49.734927,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ed14923d-3048-48ba-b551-88a52dff801f,Pomoc publiczna udzielona w latach 2010-2015 (dane ogólne),Pomoc publiczna udzielona w latach 2010-2015 (dane ogólne),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/81b58159-0844-4672-9596-61f7de6ab8fc/resource/ed14923d-3048-48ba-b551-88a52dff801f/download/PomocPubliczna2015DaneOgolne.csv,CSV,zestawienie danych,3,2017-01-25T17:34:16.139556,2017-01-25T17:34:17.993536,pomoc-publiczna-udzielona-w-latach-2010-2015-dane-ogolne,Pomoc publiczna udzielona w latach 2010-2015 (dane ogólne),Pomoc publiczna udzielona w latach 2010-2015 (dane ogólne),administracja_publiczna,2017-01-25T16:33:58.944696,2017-01-25T16:34:18.836712,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dbabb364-e392-48bc-a758-b2fce1286a4c,Podstawy prawne udzielonej pomocy de minimis w 2015 roku,Podstawy prawne udzielonej pomocy de minimis w 2015 roku,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d69bad3c-381a-48d3-ba90-e6d55d8c96b2/resource/dbabb364-e392-48bc-a758-b2fce1286a4c/download/PomocDeMinimis2015PodstawyPrawne.csv,CSV,zestawienie danych,3,2017-01-25T17:32:24.128418,2017-01-25T17:32:25.842362,podstawy-prawne-udzielonej-pomocy-de-minimis-w-2015-roku,Podstawy prawne udzielonej pomocy de minimis w 2015 roku,Podstawy prawne udzielonej pomocy de minimis w 2015 roku,administracja_publiczna,2017-01-25T16:32:06.737227,2017-01-25T16:32:26.176014,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 86c3db55-64c9-44b5-82fb-4ee86d324d96,Podmioty udzielające pomocy de minimis w 2015 roku,Podmioty udzielające pomocy de minimis w 2015 roku,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e5926a6d-f5df-4588-a3ad-7f3fd255806a/resource/86c3db55-64c9-44b5-82fb-4ee86d324d96/download/PomocDeMinimis2015PodmiotyUdzielajace.csv,CSV,zestawienie danych,3,2017-01-25T17:30:43.590728,2017-01-25T17:30:45.528270,podmioty-udzielajace-pomocy-de-minimis-w-2015-roku,Podmioty udzielające pomocy de minimis w 2015 roku,Podmioty udzielające pomocy de minimis w 2015 roku,administracja_publiczna,2017-01-25T16:30:21.294664,2017-06-05T12:57:09.011083,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 965823fc-bcfb-4d8f-9bb5-9c0a5df2ef65,Formy udzielonej pomocy de minimis w 2015 roku,Formy udzielonej pomocy de minimis w 2015 roku,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b3438678-d73a-4cff-9454-ffcb626ed05b/resource/965823fc-bcfb-4d8f-9bb5-9c0a5df2ef65/download/PomocDeMinimis2015Formy.csv,CSV,zestawienie danych,3,2017-01-25T17:28:59.966797,2017-01-25T17:29:02.471252,formy-udzielonej-pomocy-de-minimis-w-2015-roku,Formy udzielonej pomocy de minimis w 2015 roku,Formy udzielonej pomocy de minimis w 2015 roku,administracja_publiczna,2017-01-25T16:28:38.575063,2017-01-25T16:29:03.670567,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 8b4d9372-d311-4ac0-a4c2-e9814be5bc4c,Dane ogólne o udzielonej pomocy de minimis w 2010-2015,Dane ogólne o udzielonej pomocy de minimis w 2010-2015,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d6e10c23-9c8a-4e67-bf15-d7e9ae3eb168/resource/8b4d9372-d311-4ac0-a4c2-e9814be5bc4c/download/PomocDeMinimis2015DaneOgolne.csv,CSV,zestawienie danych,,2017-01-25T17:25:54.918051,2017-01-25T17:25:56.779012,udzielona-pomoc-de-minimis-w-latach-2010-2015-dane-ogolne,Udzielona pomoc de minimis w latach 2010-2015 (dane ogólne),Udzielona pomoc de minimis w latach 2010-2015 (dane ogólne),administracja_publiczna,2017-01-25T16:24:34.750768,2017-01-25T16:27:23.166405,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 087457c6-fdbd-4a70-978f-9e9288fb1c6a,Wykaz nieruchomości objętych Układem z Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki,"Wykaz nieruchomości objętych Układem między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dotyczącym roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zawartym w dniu 16 lipca 1960 r., za utratę których Foreign Claims Settlement Commission of the United States przyznała odszkodowanie. Data aktualizacji: 2 stycznia 2017 r.",http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1001448/Wykaz+nieruchomo%C5%9Bci+obj%C4%99tych+odszkodowaniami+w+ramach+uk%C5%82adu+indemnizacyjnego+ze+Stanami+Zjednoczonymi+Ameryki.pdf,PDF,wykaz,1,2017-01-20T13:16:41.077043,2017-01-20T13:16:41.953194,uklady-indemnizacyjne,Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi,Dane nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi / międzynarodowymi układami odszkodowawczymi.,administracja_publiczna,2017-01-20T12:13:08.066975,2017-01-20T13:16:13.446910,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 5b684263-a29e-4389-b054-e64641f2a369,Wykaz nieruchomości objętych Układem z Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii,"Wykaz nieruchomości objętych Układem pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, dotyczący załatwienia spraw finansowych, zawartym w dniu 11 listopada 1954 r., za utratę których brytyjska Foreign Compensation Commision przyznała odszkodowanie. Data publikacji: 22 maja 2015 r.",http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1001448/Wykaz+nieruchomo%C5%9Bci+objetych+odszkodowaniami+w+ramach+uk%C5%82adu+indemnizacyjnego+ze+Zjednoczonym+Kr%C3%B3lestwem+Wielkiej+Brytanii+i+Irland.pdf,PDF,wykaz,1,2017-01-20T13:39:36.717614,2017-01-20T13:39:37.863135,uklady-indemnizacyjne,Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi,Dane nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi / międzynarodowymi układami odszkodowawczymi.,administracja_publiczna,2017-01-20T12:13:08.066975,2017-01-20T13:16:13.446910,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 32cfb578-becd-4d70-92e4-6d7143c0735c,Wykaz nieruchomości objętych Układem z Królewskim Rządem Norweskim,"Wykaz nieruchomości objętych Układem pomiędzy Królewskim Rządem Norweskim i Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dotyczącym likwidacji wzajemnych roszczeń finansowych podpisanym w dniu 23 grudnia 1955 r. w Oslo, za utratę których norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało odszkodowanie. Data publikacji: 25 czerwca 2015 r.",http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1001448/Wykaz+nieruchomo%C5%9Bci+obj%C4%99tych+uk%C5%82adem+indemnizacyjnym+z+Kr%C3%B3lestwem+Norwegii.pdf,PDF,wykaz,1,2017-01-20T13:41:29.197759,2017-01-20T13:41:29.894185,uklady-indemnizacyjne,Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi,Dane nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi / międzynarodowymi układami odszkodowawczymi.,administracja_publiczna,2017-01-20T12:13:08.066975,2017-01-20T13:16:13.446910,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 95ae7e4f-9520-44ad-b8ec-e1f6919de579,Wykaz nieruchomości objętych Układem z Rządem Królestwa Holandii,"Wykaz nieruchomości objętych Układem między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Holandii dotyczącym odszkodowania za niektóre interesy holenderskie w Polsce zawartym dnia 20 grudnia 1963 r. w Warszawie, za utratę których władze holenderskie przyznały odszkodowanie. Data publikacji: 29 czerwca 2015 r.",http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1001448/Wykaz+nieruchomo%C5%9Bci+objetych+uk%C5%82adem+indemnizacyjnym+z+Kr%C3%B3lestwem+Holandii.pdf,PDF,wykaz,1,2017-01-20T13:42:45.739747,2017-01-20T13:42:46.655263,uklady-indemnizacyjne,Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi,Dane nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi / międzynarodowymi układami odszkodowawczymi.,administracja_publiczna,2017-01-20T12:13:08.066975,2017-01-20T13:16:13.446910,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 7d86ca97-b062-4b0b-a712-575822d6e90d,Wykaz nieruchomości objętych Układem z Rządem Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburgu,"Wykaz nieruchomości objętych Układem między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburgu dotyczącym odszkodowania za niektóre interesy belgijskie i luksemburskie w Polsce zawartym dnia 14 listopada 1963 r. w Warszawie, za utratę których Belgijsko-Luksemburska Specjalna Komisja Odszkodowawcza przyznała odszkodowanie. Data publikacji: 29 czerwca 2015 r.",http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1001448/Wykaz+nieruchomo%C5%9Bci+obj%C4%99tych+uk%C5%82adem+indemnizacyjnym+z+Kr%C3%B3lestwem+Belgii+i+Wielkim+Ksi%C4%99stwem+Luksemburgu.pdf,PDF,wykaz,1,2017-01-20T13:45:10.663977,2017-01-20T13:45:11.977960,uklady-indemnizacyjne,Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi,Dane nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi / międzynarodowymi układami odszkodowawczymi.,administracja_publiczna,2017-01-20T12:13:08.066975,2017-01-20T13:16:13.446910,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów d3965078-e760-49e3-a645-b3662671d1e0,Wykaz nieruchomości objętych układami indemnizacyjnymi z Danią,"Wykaz nieruchomości objętych Protokołem nr 1 w sprawie interesów i mienia duńskiego w Polsce z dnia 16 grudnia 1948 r. oraz Protokołem nr 2 w sprawie interesów i mienia duńskiego w Polsce z dnia 26 lutego 1953 r., za utratę których duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało odszkodowanie. Data publikacji: 28 czerwca 2016 r.",http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1001448/Wykaz+nieruchomo%C5%9Bci+obj%C4%99tych+odszkodowaniami+w+ramach+uk%C5%82adu+indemnizacyjnego+z+Kr%C3%B3lestwem+Danii.pdf.pdf,PDF,wykaz,1,2017-01-20T13:46:44.355063,2017-01-20T13:46:44.861301,uklady-indemnizacyjne,Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi,Dane nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi / międzynarodowymi układami odszkodowawczymi.,administracja_publiczna,2017-01-20T12:13:08.066975,2017-01-20T13:16:13.446910,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 835985eb-3325-4ebb-8027-218cabef4d1f,Wykaz nieruchomości objetych Układem z Rządem Kanady,"Wykaz nieruchomości objętych Układem pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Kanady dotyczący uregulowania spraw finansowych, zawartym w dniu 15 października 1971 r., za utratę których władze kanadyjskie przyznały odszkodowanie. Data publikacji: 30 września 2016 r.",http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1001448/Wykaz+nieruchomo%C5%9Bci+obj%C4%99tych+odszkodowaniami+w+ramach+uk%C5%82adu+indemnizacyjnego+z+Kanad%C4%85.pdf,PDF,wykaz,1,2017-01-20T13:48:30.044109,2017-01-20T13:48:30.861834,uklady-indemnizacyjne,Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi,Dane nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi / międzynarodowymi układami odszkodowawczymi.,administracja_publiczna,2017-01-20T12:13:08.066975,2017-01-20T13:16:13.446910,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów bb61213d-7381-466b-b54d-27add78b3427,Wykaz nieruchomości objętych Układem z Rządem szwedzkim,"Wykaz nieruchomości objętych Układem między Rządem polskim i Rządem szwedzkim w sprawie odszkodowania interesów szwedzkich w Polsce, zawartym w Sztokholmie dnia 16 listopada 1949 r. oraz Układem pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królewskim Szwecji w sprawie uregulowania niektórych interesów finansowych, związanych z własnością nieruchomości szwedzkich w Polsce, sporządzonym w Warszawie w dniu 19 stycznia 1966 r. Data publikacji: 10 listopada 2016 r.",http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1001448/Wykaz+nieruchomo%C5%9Bci+obj%C4%99tych+odszkodowaniami+w+ramach+uk%C5%82ad%C3%B3w+indemnizacyjnych+z+Kr%C3%B3lestwem+Szwecji.pdf,PDF,wykaz,,2017-01-20T13:50:36.869732,2017-01-20T13:50:38.034693,uklady-indemnizacyjne,Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi,Dane nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi / międzynarodowymi układami odszkodowawczymi.,administracja_publiczna,2017-01-20T12:13:08.066975,2017-01-20T13:16:13.446910,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów aaaaf43c-ac85-42b9-b5f9-58ecca43ff58,Wykaz nieruchomości objętych Układem ze Szwajcarją,"Wykaz nieruchomości objętych Układem między Polską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącym odszkodowania interesów szwajcarskich w Polsce, zawartym w Warszawie dnia 25 czerwca 1949 r. oraz Protokołem poufnym między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską, dotyczącym uregulowania globalnego niektórych interesów szwajcarskich w Polsce, sporządzonym w Warszawie w dniu 22 czerwca 1956 r. Data publikacji: 10 listopada 2016 r.",http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1001448/Wykaz+nieruchomo%C5%9Bci+obj%C4%99tych+odszkodowaniami+w+ramach+uk%C5%82ad%C3%B3w+indemnizacyjnych+z+Konfederacj%C4%85+Szwajcarsk%C4%85.pdf,PDF,wykaz,1,2017-01-20T13:53:00.853859,2017-01-20T13:53:01.437411,uklady-indemnizacyjne,Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi,Dane nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi / międzynarodowymi układami odszkodowawczymi.,administracja_publiczna,2017-01-20T12:13:08.066975,2017-01-20T13:16:13.446910,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów e4d3fcda-559a-4aca-963e-604fe239c7cc,Zestawienie inwestycji sportowych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2016 r.,Zestawienie tabelaryczne przedstawiające inwestycje sportowe dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f6268198-3335-4d3e-877e-c793d781550a/resource/e4d3fcda-559a-4aca-963e-604fe239c7cc/download/umowyFRKF2016.csv,CSV,zestawienie tabelaryczne,,2017-01-17T11:56:38.277682,2017-01-17T16:46:26.066904,inwestycje-sportowe-dofinansowane-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-2016-r,Inwestycje sportowe dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2016 r.,"Wsparcie realizacji inwestycji sportowych możliwe jest dzięki państwowemu funduszowi celowemu, jakim jest Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Fundusz ten utworzony został na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471), zgodnie z którą 77% wpływów z dopłat do stawek w grach losowych stanowi przychód Funduszu. Ze środków Funduszu Ministerstwo Sportu i Turystyki udziela wsparcia finansowego na budowę, przebudowę i remonty obiektów sportowych. Wsparciem objęte są zarówno podmioty należące do sektora finansów publicznych, jak również podmioty spoza tego sektora. Szczegółowe zasady dofinansowania zadań reguluje rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252). Zestawienie inwestycji sportowych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016. ",sport_turystyka,2017-01-17T10:54:29.744408,2017-01-17T15:46:26.224477,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 5196ddaa-da14-411d-b4a7-c992ec642b46,Zgłaszanie wypadków morskich,,http://pkbwm.gov.pl/pl/,HTML,html,,2017-01-09T10:48:19.595140,2017-01-09T10:48:20.592107,panstwowa-komisja-badania-wypadkow-morskich-zglos-wypadek-morski,Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich - zgłoś wypadek morski,Zgłaszanie wypadków morskich,administracja_publiczna,2017-01-09T09:47:43.928234,2017-01-09T11:26:55.552830,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 42f05b8b-7089-4629-a33a-663374c0e069,Raporty i analizy dotyczące wypadków morskich,,http://pkbwm.gov.pl/pl/raporty-i-analizy,HTML,"html,pdf",,2017-01-09T10:41:24.003974,2017-01-09T10:41:27.688147,raporty-i-analizy-dotyczace-wypadkow-morskich,Raporty i analizy dotyczące wypadków morskich,Raporty i analizy dotyczące wypadków morskich wydane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich,administracja_publiczna,2017-01-09T09:40:21.104752,2017-01-09T11:22:54.548820,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 4cdfc872-5509-4468-ada1-4760a0f9dc7d,Zbiór numeracji adresowej w formacie GML,Usługa zwracająca kompletny i aktualny (na moment pobrania) zbiór numeracji adresowej w postaci pliku GML,http://sulejowek.punktyadresowe.pl/system/gml_pub.php,GML,zbiór danych,,2017-01-03T10:51:36.542611,2017-01-03T10:51:42.779834,zbior-danych-numeracji-adresowej-141215,Zbiór danych numeracji adresowej miasta Sulejówek,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://sulejowek.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2017-01-03T09:50:45.592440,2017-02-24T14:42:35.207421,urzad-miasta-sulejowek,Urząd Miasta Sulejówek a03ed5d5-3464-47b9-ba5d-f5b0201285e0,Zbiór numeracji adresowej w formacie CSV,Usługa zwracająca kompletny i aktualny (na moment pobrania) zbiór numeracji adresowej w postaci pliku CSV,http://wielbark.punktyadresowe.pl/system/csv_pub.php,CSV,zbiór danych,,2017-01-03T10:52:19.542918,2017-01-03T10:52:21.795738,zbior-danych-numeracji-adresowej-141215,Zbiór danych numeracji adresowej miasta Sulejówek,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://sulejowek.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2017-01-03T09:50:45.592440,2017-02-24T14:42:35.207421,urzad-miasta-sulejowek,Urząd Miasta Sulejówek f1d930b2-d8c3-4c4c-8a97-c12719454f26,Usługa WMS,"Usługa WMS (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.",http://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/141215,XML,"usługa sieciowa,api",,2017-01-03T10:53:09.259280,2017-01-03T10:53:10.173041,zbior-danych-numeracji-adresowej-141215,Zbiór danych numeracji adresowej miasta Sulejówek,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://sulejowek.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2017-01-03T09:50:45.592440,2017-02-24T14:42:35.207421,urzad-miasta-sulejowek,Urząd Miasta Sulejówek c6560ed3-3a40-4c3e-9774-f067446f8ca7,"Niesłuszne skazanie, areszt (art. 552 kpk) - prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2ab3edc0-166a-4701-9e7d-257b49bcbbee/resource/c6560ed3-3a40-4c3e-9774-f067446f8ca7/download/Odszkodowania-zadocuczynienia-za-niesuszne-skazanie-areszt-art.-552-kpk-.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-30T14:51:28.074926,2016-12-30T14:51:38.650233,odszkodowania-i-zadoscuczynienia-za-niesluszne-skazanie-areszt-art-552-kpk,"Odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, areszt art. 552 kpk",,administracja_publiczna,2016-12-30T13:50:44.497885,2016-12-30T13:54:33.527705,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 4da83a4d-be75-4d4d-90d2-c3f20ffd1429,Pozwy zbiorowe w latach 2010 - I p. 2016,"Dane statystyczne przedstawiające informacje na temat pozwów zbiorowych w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz liczby spraw z zakresu prawa pracy, w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d71c1cd1-095d-4872-8240-d3f23b949c2f/resource/4da83a4d-be75-4d4d-90d2-c3f20ffd1429/download/Pozwy-zbiorowe-w-latach-2010-I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-29T14:51:38.791356,2016-12-29T14:51:42.362920,pozwy-zbiorowe-w-latach-2010-i-p-2016,Pozwy zbiorowe w latach 2010 - I p. 2016,,administracja_publiczna,2016-12-29T13:49:13.607356,2016-12-29T13:52:17.000799,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 4fd6bae0-9882-43be-97ac-5b80840ab1af,Eksmisje komornicze w latach 1995 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8b8e1cd6-b4f5-4c06-ba10-7b440ecc8eb3/resource/4fd6bae0-9882-43be-97ac-5b80840ab1af/download/Eksmisje-komornicze-w-latach-1995---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-29T14:43:42.510084,2016-12-29T14:43:46.376615,eksmisje-w-latach-1995-i-p-2016,Eksmisje w latach 1995 - I p. 2016,,administracja_publiczna,2016-12-29T13:42:36.706888,2016-12-29T13:44:41.031083,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 5ce23d90-51ae-42fa-9271-fcac062ed79f,Eksmisje cywilne w latach 1995 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8b8e1cd6-b4f5-4c06-ba10-7b440ecc8eb3/resource/5ce23d90-51ae-42fa-9271-fcac062ed79f/download/Eksmisje-cywilne-w-latach-1995---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-29T14:44:29.151009,2016-12-29T14:44:40.530434,eksmisje-w-latach-1995-i-p-2016,Eksmisje w latach 1995 - I p. 2016,,administracja_publiczna,2016-12-29T13:42:36.706888,2016-12-29T13:44:41.031083,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 358a8281-b8b8-457b-be02-372254ff6d2e,Sprawność postępowań sądowych (średni czas trwania) w I instancji w 2011 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0f0985b1-51b9-4d10-8d74-bf4cb88a8e6c/resource/358a8281-b8b8-457b-be02-372254ff6d2e/download/Sprawno-redni-czas-trwania-postpowa-wybranych-kategorii-spraw-sdowych-w-I-instancji-w-2011-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-29T12:49:45.942698,2016-12-29T12:49:49.749603,sprawnosc-postepowan-sadowych-sredni-czas-trwania-w-i-instancji-w-latach-2011-i-p-2016,Sprawność postępowań sądowych (średni czas trwania) w I instancji w latach 2011 - I p. 2016,,administracja_publiczna,2016-12-29T11:48:30.539496,2017-02-20T15:00:11.121451,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości cf4f5817-ce6d-4a20-9437-05ea9383ac8b,Sprawność postępowań sądowych (średni czas trwania) w I instancji w 2012 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0f0985b1-51b9-4d10-8d74-bf4cb88a8e6c/resource/cf4f5817-ce6d-4a20-9437-05ea9383ac8b/download/Sprawno-redni-czas-trwania-postpowa-wybranych-kategorii-spraw-sdowych-w-I-instancji-w-2012-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-29T12:50:12.755931,2016-12-29T12:50:18.256427,sprawnosc-postepowan-sadowych-sredni-czas-trwania-w-i-instancji-w-latach-2011-i-p-2016,Sprawność postępowań sądowych (średni czas trwania) w I instancji w latach 2011 - I p. 2016,,administracja_publiczna,2016-12-29T11:48:30.539496,2017-02-20T15:00:11.121451,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 7be75fe4-dd02-46b4-a404-f7df5d6a11fd,Sprawność postępowań sądowych (średni czas trwania) w I instancji w 2013 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0f0985b1-51b9-4d10-8d74-bf4cb88a8e6c/resource/7be75fe4-dd02-46b4-a404-f7df5d6a11fd/download/Sprawno-redni-czas-trwania-postpowa-wybranych-kategorii-spraw-sdowych-w-I-instancji-w-2013-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-29T12:50:37.622325,2016-12-29T12:50:41.963025,sprawnosc-postepowan-sadowych-sredni-czas-trwania-w-i-instancji-w-latach-2011-i-p-2016,Sprawność postępowań sądowych (średni czas trwania) w I instancji w latach 2011 - I p. 2016,,administracja_publiczna,2016-12-29T11:48:30.539496,2017-02-20T15:00:11.121451,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości e683678a-ca1b-457b-90b8-4cffcbf7d955,Sprawność postępowań sądowych (średni czas trwania) w I instancji w 2014 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0f0985b1-51b9-4d10-8d74-bf4cb88a8e6c/resource/e683678a-ca1b-457b-90b8-4cffcbf7d955/download/Sprawno-redni-czas-trwania-postpowa-wybranych-kategorii-spraw-sdowych-w-I-instancji-w-2014-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-29T12:51:20.827333,2016-12-29T12:51:24.641345,sprawnosc-postepowan-sadowych-sredni-czas-trwania-w-i-instancji-w-latach-2011-i-p-2016,Sprawność postępowań sądowych (średni czas trwania) w I instancji w latach 2011 - I p. 2016,,administracja_publiczna,2016-12-29T11:48:30.539496,2017-02-20T15:00:11.121451,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 9b2acbdc-f7db-4fad-b706-aa4ebf934027,Sprawność postępowań sądowych (średni czas trwania) w I instancji w 2015 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0f0985b1-51b9-4d10-8d74-bf4cb88a8e6c/resource/9b2acbdc-f7db-4fad-b706-aa4ebf934027/download/Sprawno-redni-czas-trwania-postpowa-wybranych-kategorii-spraw-sdowych-w-I-instancji-w-2015-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-29T12:51:56.228020,2016-12-29T12:52:03.515225,sprawnosc-postepowan-sadowych-sredni-czas-trwania-w-i-instancji-w-latach-2011-i-p-2016,Sprawność postępowań sądowych (średni czas trwania) w I instancji w latach 2011 - I p. 2016,,administracja_publiczna,2016-12-29T11:48:30.539496,2017-02-20T15:00:11.121451,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 949af0cb-f4cf-4f63-8b0e-347f9b761de7,Sprawność postępowań sądowych (średni czas trwania) w I instancji w I p. 2016 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0f0985b1-51b9-4d10-8d74-bf4cb88a8e6c/resource/949af0cb-f4cf-4f63-8b0e-347f9b761de7/download/Sprawno-redni-czas-trwania-postpowa-wybranych-kategorii-spraw-sdowych-w-I-instancji-w-I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2016-12-29T12:52:26.324202,2016-12-29T12:56:30.915724,sprawnosc-postepowan-sadowych-sredni-czas-trwania-w-i-instancji-w-latach-2011-i-p-2016,Sprawność postępowań sądowych (średni czas trwania) w I instancji w latach 2011 - I p. 2016,,administracja_publiczna,2016-12-29T11:48:30.539496,2017-02-20T15:00:11.121451,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 315de1e2-64c9-4483-9600-33f5f652bf03,SDe - system dozoru elektronicznego w latach 2011 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ae8cae6e-3457-4a2e-b4c3-beeb651bc6a7/resource/315de1e2-64c9-4483-9600-33f5f652bf03/download/SDE---system-dozoru-elektronicznego-w-latach-2011-I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-29T12:19:43.749620,2016-12-29T12:19:55.483111,sde-system-dozoru-elektronicznego-w-latach-2011-i-p-2016,SDE - system dozoru elektronicznego w latach 2011 - I p. 2016,,administracja_publiczna,2016-12-29T11:19:10.402804,2016-12-29T11:22:32.883929,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości ba98997d-e241-4dd7-9149-72a9f9a35e6d,Umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej - stan kart Opm w latach 1989 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a5c65e72-0b38-4cc8-bc9c-4bb1783d462c/resource/ba98997d-e241-4dd7-9149-72a9f9a35e6d/download/Umieszczenie-maloletniego-w-rodzinie-zastpczej---stan-kart-Opm-w-latach-1989---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T14:42:44.663619,2016-12-28T14:42:55.381516,umieszczenie-maloletniego-w-rodzinie-zastepczej-stan-kart-opm-w-latach-1989-i-p-2016,Umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej - stan kart Opm w latach 1989 - I p. 2016,"Zestawienie prezentuje dane statystyczne dotyczące stan kart Opm, przedstawiający liczbę małoletnich objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej /(stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) w latach 1989 – I p. 2016 roku",administracja_publiczna,2016-12-28T13:41:43.924660,2016-12-28T13:43:01.514036,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 5f6b7862-d402-4be2-876a-c936c6e4fbc1,Ewidencja spraw dot. próśb o ułaskawienie w sądach rejonowych w latach 1989 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/7126f182-e783-4e78-952e-e46448ef9eb8/resource/5f6b7862-d402-4be2-876a-c936c6e4fbc1/download/Uaskawienia---ewidencja-spraw-w-SR-w-latach-1989---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T13:23:33.801921,2016-12-28T13:23:37.382531,ulaskawienia-w-latach-1989-i-p-2016,Ułaskawienia w latach 1989 - I p. 2016,,administracja_publiczna,2016-12-28T12:22:28.246657,2016-12-28T12:27:26.394937,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 72481356-c4a4-44d5-b0c3-924f5dce0844,Ewidencja spraw dot. próśb o ułaskawienie w sądach okręgowych w I instancji w latach 1990 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/7126f182-e783-4e78-952e-e46448ef9eb8/resource/72481356-c4a4-44d5-b0c3-924f5dce0844/download/Uaskawienia---ewidencja-spraw-w-SO-w-I-instancji-w-latach-1990---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T13:25:36.967975,2016-12-28T13:25:40.645369,ulaskawienia-w-latach-1989-i-p-2016,Ułaskawienia w latach 1989 - I p. 2016,,administracja_publiczna,2016-12-28T12:22:28.246657,2016-12-28T12:27:26.394937,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 37049169-a94e-4950-88db-e0282a5f507a,Ewidencja spraw dot. próśb o ułaskawienie w sądach okręgowych w II instancji w latach 1990 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/7126f182-e783-4e78-952e-e46448ef9eb8/resource/37049169-a94e-4950-88db-e0282a5f507a/download/Uaskawienia---ewidencja-spraw-w-SO-w-II-instancji-w-latach-1990---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T13:26:05.422243,2016-12-28T13:26:09.215533,ulaskawienia-w-latach-1989-i-p-2016,Ułaskawienia w latach 1989 - I p. 2016,,administracja_publiczna,2016-12-28T12:22:28.246657,2016-12-28T12:27:26.394937,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości c9bb25d3-d14c-484a-9647-072776a8d9d9,Ewidencja spraw dot. próśb o ułaskawienie w sądach apelacyjnych w latach 1990 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/7126f182-e783-4e78-952e-e46448ef9eb8/resource/c9bb25d3-d14c-484a-9647-072776a8d9d9/download/Uaskawienia---ewidencja-spraw-w-SA-w-latach-2005---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T13:26:47.054525,2016-12-28T13:26:58.241712,ulaskawienia-w-latach-1989-i-p-2016,Ułaskawienia w latach 1989 - I p. 2016,,administracja_publiczna,2016-12-28T12:22:28.246657,2016-12-28T12:27:26.394937,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 54f914d1-e669-4653-a6e7-fb657927e343,Uniewinnienia w I instancji w sądach rejonowych w latach 2004 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0e77e250-aa54-4c60-af1b-422bcb8f5b5d/resource/54f914d1-e669-4653-a6e7-fb657927e343/download/Uniewinnienia-w-I-instancji-w-SR-w-latach-2004---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T13:09:33.631981,2016-12-28T13:09:38.651584,uniewinnienia-w-i-instancji-w-latach-2004-i-p-2016,Uniewinnienia w I instancji w latach 2004 - I p. 2016,Zestawienia prezentują dane statystyczne na temat osób osądzonych i uniewinnionych w sądach pierwszej instancji pozyskane na podstawie sprawozdań statystycznych MS-S6,administracja_publiczna,2016-12-28T12:08:40.302396,2016-12-28T12:11:29.609899,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 818e2e8a-fc97-46d7-929b-b5279e9711e6,Uniewinnienia w I instancji w sądach okręgowych w latach 2004 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0e77e250-aa54-4c60-af1b-422bcb8f5b5d/resource/818e2e8a-fc97-46d7-929b-b5279e9711e6/download/Uniewinnienia-w-I-instancji-w-SO-w-latach-2004---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T13:10:09.186241,2016-12-28T13:10:14.554013,uniewinnienia-w-i-instancji-w-latach-2004-i-p-2016,Uniewinnienia w I instancji w latach 2004 - I p. 2016,Zestawienia prezentują dane statystyczne na temat osób osądzonych i uniewinnionych w sądach pierwszej instancji pozyskane na podstawie sprawozdań statystycznych MS-S6,administracja_publiczna,2016-12-28T12:08:40.302396,2016-12-28T12:11:29.609899,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 64bd0ae5-d212-4c65-adef-37a30e012cf5,Uniewinnienia łącznie w I instancji w sądach rejonowych i w sądach okręgowych w latach 2004 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0e77e250-aa54-4c60-af1b-422bcb8f5b5d/resource/64bd0ae5-d212-4c65-adef-37a30e012cf5/download/Uniewinnnienia-cznie-w-I-instancji-w-SR-i-SO-w-latach-2004---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T13:10:54.452870,2016-12-28T13:11:10.578594,uniewinnienia-w-i-instancji-w-latach-2004-i-p-2016,Uniewinnienia w I instancji w latach 2004 - I p. 2016,Zestawienia prezentują dane statystyczne na temat osób osądzonych i uniewinnionych w sądach pierwszej instancji pozyskane na podstawie sprawozdań statystycznych MS-S6,administracja_publiczna,2016-12-28T12:08:40.302396,2016-12-28T12:11:29.609899,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 1aedbdf4-ceb7-4686-8b95-9ca7a32e5c49,Ewidencja spraw o ubezwłasnowolnienie w sądach apelacyjnych w latach 2004 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/50f53d45-bed2-4d67-ae98-b908ca7f4ed8/resource/1aedbdf4-ceb7-4686-8b95-9ca7a32e5c49/download/Ubezwasnowolnienie---ewidencja-spraw-w-SA-w-latach-2004---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2016-12-28T11:58:16.056814,2016-12-28T11:58:20.160530,ubezwlasnowolnienia-ewidencja-spraw-w-so-i-sa-w-latach-2004-i-p-2016,Ubezwłasnowolnienia - ewidencja spraw w SO i SA w latach 2004 - I p. 2016,Zestawienie prezentujące dane statystyczne na temat ewidencji spraw o ubezwłasnowolnienie w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane na podstawie sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych,administracja_publiczna,2016-12-28T10:55:39.555051,2016-12-28T11:02:22.773758,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości f8188d1d-a16c-42ce-bb0c-7d95138332a2,Ewidencja spraw o ubezwłasnowolnienie w sądach okręgowych w latach 2004 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/50f53d45-bed2-4d67-ae98-b908ca7f4ed8/resource/f8188d1d-a16c-42ce-bb0c-7d95138332a2/download/Ubezwasnowolnienie---ewidencja-spraw-w-SO-w-latach-2004---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2016-12-28T11:59:14.783301,2016-12-28T11:59:23.600034,ubezwlasnowolnienia-ewidencja-spraw-w-so-i-sa-w-latach-2004-i-p-2016,Ubezwłasnowolnienia - ewidencja spraw w SO i SA w latach 2004 - I p. 2016,Zestawienie prezentujące dane statystyczne na temat ewidencji spraw o ubezwłasnowolnienie w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane na podstawie sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych,administracja_publiczna,2016-12-28T10:55:39.555051,2016-12-28T11:02:22.773758,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 06483539-d9b0-4247-bb92-32741fc9ee87,EPU - elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd) w latach 2010 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1eb085be-2aff-4762-af65-ff9561ee934b/resource/06483539-d9b0-4247-bb92-32741fc9ee87/download/EPU---elektroniczne-postpowanie-upominawcze-e-sd-w-latach-2010---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T11:29:54.499996,2016-12-28T11:30:04.565339,epu-elektroniczne-postepowanie-upominawcze-w-latach-2010-i-p-2016,EPU - elektroniczne postępowanie upominawcze w latach 2010 - I p. 2016,"Dane statystyczne prezentujące ewidencję spraw cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy dotyczących elektronicznego postępowania upominawczego realizowanych przez e-sąd - Wydział VI Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie ",administracja_publiczna,2016-12-28T10:28:20.199355,2016-12-28T10:35:04.461663,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości d5465c5d-0360-4fa3-a9c7-e0738a42843e,"Ewidencja spraw o rozwód, separację w SO i SA w 2004 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cf726ab3-81ee-4f2f-b327-9c84c159a240/resource/d5465c5d-0360-4fa3-a9c7-e0738a42843e/download/Ewidencja-spraw-o-rozwod-separacj-w-SO-i-SA-w-2004.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T11:04:11.621579,2016-12-28T11:04:17.137364,rozwody-i-separacje-w-latach-2004-i-p-2016,Rozwody i separacje w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o rozwód i separację (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane za pomocą sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych",administracja_publiczna,2016-12-28T09:59:11.778430,2016-12-28T10:11:46.131509,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 6c9eddd0-6300-4dda-9792-da7679480ef8,"Ewidencja spraw o rozwód, separację w SO i SA w 2005 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cf726ab3-81ee-4f2f-b327-9c84c159a240/resource/6c9eddd0-6300-4dda-9792-da7679480ef8/download/Ewidencja-spraw-o-rozwod-separacj-w-SO-i-SA-w-2005.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T11:04:35.307027,2016-12-28T11:04:40.576889,rozwody-i-separacje-w-latach-2004-i-p-2016,Rozwody i separacje w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o rozwód i separację (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane za pomocą sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych",administracja_publiczna,2016-12-28T09:59:11.778430,2016-12-28T10:11:46.131509,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości dd6e2ee8-126e-46e9-aa99-66c3c246c361,"Ewidencja spraw o rozwód, separację w SO i SA w 2006 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cf726ab3-81ee-4f2f-b327-9c84c159a240/resource/dd6e2ee8-126e-46e9-aa99-66c3c246c361/download/Ewidencja-spraw-o-rozwod-separacj-w-SO-i-SA-w-2006.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T11:05:19.345392,2016-12-28T11:05:27.081218,rozwody-i-separacje-w-latach-2004-i-p-2016,Rozwody i separacje w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o rozwód i separację (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane za pomocą sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych",administracja_publiczna,2016-12-28T09:59:11.778430,2016-12-28T10:11:46.131509,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości c3304889-a2c0-4714-9077-261a4393be98,"Ewidencja spraw o rozwód, separację w SO i SA w 2007 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cf726ab3-81ee-4f2f-b327-9c84c159a240/resource/c3304889-a2c0-4714-9077-261a4393be98/download/Ewidencja-spraw-o-rozwod-separacj-w-SO-i-SA-w-2007.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T11:06:05.829524,2016-12-28T11:06:33.300325,rozwody-i-separacje-w-latach-2004-i-p-2016,Rozwody i separacje w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o rozwód i separację (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane za pomocą sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych",administracja_publiczna,2016-12-28T09:59:11.778430,2016-12-28T10:11:46.131509,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 8b4efd39-24b9-459a-be9a-0a0d0791c13e,"Ewidencja spraw o rozwód, separację w SO i SA w 2008 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cf726ab3-81ee-4f2f-b327-9c84c159a240/resource/8b4efd39-24b9-459a-be9a-0a0d0791c13e/download/Ewidencja-spraw-o-rozwod-separacj-w-SO-i-SA-w-2008.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T11:06:30.519823,2016-12-28T11:06:35.440510,rozwody-i-separacje-w-latach-2004-i-p-2016,Rozwody i separacje w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o rozwód i separację (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane za pomocą sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych",administracja_publiczna,2016-12-28T09:59:11.778430,2016-12-28T10:11:46.131509,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 650cbf40-8f68-428c-a276-6009f0858c47,"Ewidencja spraw o rozwód, separację w SO i SA w 2009 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cf726ab3-81ee-4f2f-b327-9c84c159a240/resource/650cbf40-8f68-428c-a276-6009f0858c47/download/Ewidencja-spraw-o-rozwod-separacj-w-SO-i-SA-w-2009.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T11:06:58.058691,2016-12-28T11:07:05.041215,rozwody-i-separacje-w-latach-2004-i-p-2016,Rozwody i separacje w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o rozwód i separację (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane za pomocą sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych",administracja_publiczna,2016-12-28T09:59:11.778430,2016-12-28T10:11:46.131509,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 8aaa586d-4f64-426e-ae81-7f2a09ac9c72,"Ewidencja spraw o rozwód, separację w SO i SA w 2010 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cf726ab3-81ee-4f2f-b327-9c84c159a240/resource/8aaa586d-4f64-426e-ae81-7f2a09ac9c72/download/Ewidencja-spraw-o-rozwod-separacj-w-SO-i-SA-w-2010.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T11:07:35.574861,2016-12-28T11:07:43.823975,rozwody-i-separacje-w-latach-2004-i-p-2016,Rozwody i separacje w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o rozwód i separację (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane za pomocą sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych",administracja_publiczna,2016-12-28T09:59:11.778430,2016-12-28T10:11:46.131509,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości e3b090cc-392d-4760-8cb2-4c86996d5d20,"Ewidencja spraw o rozwód, separację w SO i SA w 2011 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cf726ab3-81ee-4f2f-b327-9c84c159a240/resource/e3b090cc-392d-4760-8cb2-4c86996d5d20/download/Ewidencja-spraw-o-rozwod-separacj-w-SO-i-SA-w-2011.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T11:08:01.198702,2016-12-28T11:08:09.464629,rozwody-i-separacje-w-latach-2004-i-p-2016,Rozwody i separacje w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o rozwód i separację (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane za pomocą sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych",administracja_publiczna,2016-12-28T09:59:11.778430,2016-12-28T10:11:46.131509,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 938edf8a-2e15-457d-8f47-720d6d98cfe6,"Ewidencja spraw o rozwód, separację w SO i SA w 2012 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cf726ab3-81ee-4f2f-b327-9c84c159a240/resource/938edf8a-2e15-457d-8f47-720d6d98cfe6/download/Ewidencja-spraw-o-rozwod-separacj-w-SO-i-SA-w-2012.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T11:08:31.506931,2016-12-28T11:08:36.917077,rozwody-i-separacje-w-latach-2004-i-p-2016,Rozwody i separacje w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o rozwód i separację (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane za pomocą sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych",administracja_publiczna,2016-12-28T09:59:11.778430,2016-12-28T10:11:46.131509,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości d9d27b18-dc86-4f7a-95ff-ca2c5770a91b,"Ewidencja spraw o rozwód, separację w SO i SA w 2013 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cf726ab3-81ee-4f2f-b327-9c84c159a240/resource/d9d27b18-dc86-4f7a-95ff-ca2c5770a91b/download/Ewidencja-spraw-o-rozwod-separacj-w-SO-i-SA-w-2013.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2016-12-28T11:09:22.140006,2016-12-28T11:09:56.798983,rozwody-i-separacje-w-latach-2004-i-p-2016,Rozwody i separacje w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o rozwód i separację (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane za pomocą sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych",administracja_publiczna,2016-12-28T09:59:11.778430,2016-12-28T10:11:46.131509,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 13fc0653-64e1-4759-be16-cf233f661408,"Ewidencja spraw o rozwód, separację w SO i SA w 2014 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cf726ab3-81ee-4f2f-b327-9c84c159a240/resource/13fc0653-64e1-4759-be16-cf233f661408/download/Ewidencja-spraw-o-rozwod-separacj-w-SO-i-SA-w-2014.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T11:09:51.576370,2016-12-28T11:10:05.961466,rozwody-i-separacje-w-latach-2004-i-p-2016,Rozwody i separacje w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o rozwód i separację (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane za pomocą sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych",administracja_publiczna,2016-12-28T09:59:11.778430,2016-12-28T10:11:46.131509,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 60f5e6bb-2a53-46c6-b846-37a7cab59cc7,"Ewidencja spraw o rozwód, separację w SO i SA w 2015 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cf726ab3-81ee-4f2f-b327-9c84c159a240/resource/60f5e6bb-2a53-46c6-b846-37a7cab59cc7/download/Ewidencja-spraw-o-rozwod-separacj-w-SO-i-SA-w-2015.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2016-12-28T11:10:24.099009,2016-12-28T11:11:06.165706,rozwody-i-separacje-w-latach-2004-i-p-2016,Rozwody i separacje w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o rozwód i separację (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane za pomocą sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych",administracja_publiczna,2016-12-28T09:59:11.778430,2016-12-28T10:11:46.131509,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości b1108486-186f-4b0f-ae96-6220680dde5e,"Ewidencja spraw o rozwód, separację w SO i SA w I półroczu 2016 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cf726ab3-81ee-4f2f-b327-9c84c159a240/resource/b1108486-186f-4b0f-ae96-6220680dde5e/download/Ewidencja-spraw-o-rozwod-separacj-w-SO-i-SA-w--I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T11:11:01.904369,2016-12-28T11:11:18.520741,rozwody-i-separacje-w-latach-2004-i-p-2016,Rozwody i separacje w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o rozwód i separację (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych pozyskiwane za pomocą sprawozdań statystycznych MS-S1 w sprawach cywilnych",administracja_publiczna,2016-12-28T09:59:11.778430,2016-12-28T10:11:46.131509,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 55f32e8c-d02f-4bfa-85dd-08c19121b8ab,Osądzenia (w tym skazania) w I instancji w sądach rejonowych w latach 1997 - 2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9942a08d-b66b-49ce-bfdb-1cd3f3950f11/resource/55f32e8c-d02f-4bfa-85dd-08c19121b8ab/download/Osdzenia-w-I-instancji-w-SR-w-latach-1997---2015.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T08:57:08.817932,2016-12-28T08:57:17.797959,osadzenia-w-tym-skazania-w-i-instancji-w-latach-1997-2015,Osądzenia (w tym skazania) w I instancji w latach 1997 - 2015,"Dane statystyczne prezentujące informacje na temat osób dorosłych osądzonych w I instancji, w tym skazanych, rodzaju orzeczonej kary, umorzeń, uniewinnień, które pozyskiwane są na podstawie sprawozdań MS-S6 z sądów rejonowych oraz z sądów okręgowych",administracja_publiczna,2016-12-28T07:55:42.730440,2016-12-28T07:58:46.927117,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości a35d9f6f-164d-4905-bc29-add520494e31,Osądzenia (w tym skazania) w I instancji w sądach okręgowych w latach 1997 - 2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9942a08d-b66b-49ce-bfdb-1cd3f3950f11/resource/a35d9f6f-164d-4905-bc29-add520494e31/download/Osdzenia-w-I-instancji-w-SO-w-latach-1997---2015.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-28T08:58:02.290704,2016-12-28T08:58:12.186187,osadzenia-w-tym-skazania-w-i-instancji-w-latach-1997-2015,Osądzenia (w tym skazania) w I instancji w latach 1997 - 2015,"Dane statystyczne prezentujące informacje na temat osób dorosłych osądzonych w I instancji, w tym skazanych, rodzaju orzeczonej kary, umorzeń, uniewinnień, które pozyskiwane są na podstawie sprawozdań MS-S6 z sądów rejonowych oraz z sądów okręgowych",administracja_publiczna,2016-12-28T07:55:42.730440,2016-12-28T07:58:46.927117,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 6c78650f-fb88-4892-a552-859bf4cac66b,Wykroczenia w latach 2007 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8128f4cc-7821-4bd6-9bac-507792b023f9/resource/6c78650f-fb88-4892-a552-859bf4cac66b/download/Wykroczenia-w-latach-2007---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-27T16:23:01.899292,2016-12-27T16:23:09.371339,wszczete-postepowania-i-rozstrzygniecia-wobec-osob-za-wykroczenia-w-latach-2007-i-p-2016,Wszczęte postępowania i rozstrzygnięcia wobec osób za wykroczenia w latach 2007 - I p. 2016,"Zestawienie prezentuje dane statystyczne na temat wszczętych postępowań i rozstrzygnięć wobec osób za wykroczenia, które pozyskiwane są za pomocą sprawozdania MS-S7 w sprawach o wykroczenia",administracja_publiczna,2016-12-27T15:20:15.111349,2016-12-27T15:25:23.087715,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 883f54bb-4fbb-4c67-b240-5a8cef899ce3,"Ewidencja spraw dot. pozbawienia, zawieszenia, ograniczenia władzy rodzicielskiej w latach 2000 - I p. 2016",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0ea41391-fb0d-4623-af56-4eee17e300df/resource/883f54bb-4fbb-4c67-b240-5a8cef899ce3/download/Wadza-rodzicielska---pozbawienie-zawieszenie-ograniczenie---w-latach-2000---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-27T15:57:55.887822,2016-12-27T15:58:04.169127,pozbawienie-zawieszenie-ograniczenie-wladzy-rodzicielskiej-w-latach-2000-i-p-2016,"Pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej w latach 2000 - I p. 2016","Dane statystyczne prezentujące ewidencje spraw (wpływ, załatwieni, pozostałość) w sądach rejonowych w zakresie pozbawienia, zawieszenia, ograniczenia władzy rodzicielskiej.Przedmiotowe informacje pozyskiwane są za pomocą sprawozdania MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich ",administracja_publiczna,2016-12-27T14:56:52.080957,2016-12-27T14:58:21.702854,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 360b29b8-0866-4254-9e79-e48addb33544,Prawomocnie skazani recydywiści z uwzględnieniem rodzaju orzeczonej kary w latach 2004-2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdc16f0b-b6e9-489b-824b-24d50f24039e/resource/360b29b8-0866-4254-9e79-e48addb33544/download/Skazania-prawomocne---recydywa---rodzaj-orzeczonej-kary-w-latach-2004-2015.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-27T15:51:07.800896,2016-12-27T15:51:17.343311,prawomocnie-skazani-recydywisci,Prawomocnie skazani recydywiści,,administracja_publiczna,2016-12-27T14:49:26.893458,2016-12-27T14:52:52.121336,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 4d34e18c-5efa-4d44-a489-e12d05199ece,Prawomocnie skazani recydywiści z uwzględnieniem wymiaru orzeczonej kary w latach 2004-2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cdc16f0b-b6e9-489b-824b-24d50f24039e/resource/4d34e18c-5efa-4d44-a489-e12d05199ece/download/Skazania-prawomocne---recydywa---wymiar-kary-w-latach-2004-2015.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-27T15:52:24.608749,2016-12-27T15:52:35.972549,prawomocnie-skazani-recydywisci,Prawomocnie skazani recydywiści,,administracja_publiczna,2016-12-27T14:49:26.893458,2016-12-27T14:52:52.121336,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości e3834b5f-91dc-4ede-8caf-56801b56719c,Statystyki dotyczące gatunków zwierząt objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich - 2015,Plik zawiera statystyki dotyczące gatunków zwierząt objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich za rok 2015.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/542f4e73-cc8c-4429-b2b3-8d88dedfe6cd/resource/e3834b5f-91dc-4ede-8caf-56801b56719c/download/Statystyki-zwierzt-objtych-POZGZG---2015.csv,CSV,tabela,,2016-12-27T14:25:19.194361,2016-12-27T14:49:23.935988,zwierzeta-objete-programem-ochrony-zasobow-genetycznych-zwierzat-gospodarskich,Zwierzęta objęte Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich,"Zbiór zawiera dane statystyczne dotyczące gatunków zwierząt objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Dane są dostarczane corocznie przez Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, który pełni funkcję koordynatora Programu Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich (Dz. U. Nr 108 poz.691).",rolnictwo,2016-12-27T13:22:16.601833,2016-12-27T14:16:55.663562,instytut-zootechniki-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 8b39baef-aebd-4287-995a-e6e3b0414bd4,Statystyki dotyczące gatunków zwierząt objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich - 2016,Plik zawiera statystyki dotyczące gatunków zwierząt objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich za rok 2016.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/542f4e73-cc8c-4429-b2b3-8d88dedfe6cd/resource/8b39baef-aebd-4287-995a-e6e3b0414bd4/download/Statystyki-zwierzt-objtych-POZGZG---2016.csv,CSV,tabela,,2016-12-27T14:46:13.806938,2016-12-27T14:48:51.757266,zwierzeta-objete-programem-ochrony-zasobow-genetycznych-zwierzat-gospodarskich,Zwierzęta objęte Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich,"Zbiór zawiera dane statystyczne dotyczące gatunków zwierząt objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Dane są dostarczane corocznie przez Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, który pełni funkcję koordynatora Programu Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich (Dz. U. Nr 108 poz.691).",rolnictwo,2016-12-27T13:22:16.601833,2016-12-27T14:16:55.663562,instytut-zootechniki-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 08f9ec1d-dbca-47f2-aeb2-afc979ab59ea,Prawomocnie skazani dorośli za przestępstwo stalkingu (art. 190a kk) w latach 2011-2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ce68cb58-f160-4637-befa-66ed85dbffd9/resource/08f9ec1d-dbca-47f2-aeb2-afc979ab59ea/download/Skazania-prawomocne---stalking-art.190a-kk-w-latach-2011-2015.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T13:45:25.000785,2016-12-20T13:45:34.240541,stalking-prawomocnie-skazane-osoby-dorosle-za-przestepstwo-stalkingu-w-latach-2011-2015,Stalking - prawomocnie skazane osoby dorosłe za przestępstwo stalkingu w latach 2011-2015,,administracja_publiczna,2016-12-20T12:44:01.075893,2016-12-20T13:40:06.018588,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 6f8db91d-06de-47cd-983e-d870b3bf796a,Środki zapobiegawcze orzeczone przez SR i SO w latach 2005 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d5f538ec-38ef-4ad8-b61a-fc7211924325/resource/6f8db91d-06de-47cd-983e-d870b3bf796a/download/rodki-zapobiegawcze-w-latach-2005---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T13:20:55.251014,2016-12-20T13:21:05.645193,srodki-zapobiegawcze-orzeczone-przez-sr-i-so-w-latach-2005-i-p-2016,Środki zapobiegawcze orzeczone przez SR i SO w latach 2005 - I p.2016,Zestawienie statystyczne prezentujące informacje na temat tymczasowego aresztowania oraz innych środków zapobiegawczych z ich wyszczególnieniem w rozbiciu na szczeble sądownictwa oraz poszczególne lata ze wskazanego zakresu (2005 - I p. 2016). Przedmiotowe dane gromadzone są na podstawie sprawozdań statystycznych MS-S5 przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości,administracja_publiczna,2016-12-20T12:20:04.586215,2016-12-20T12:21:21.377662,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 1677a7e4-16f8-472e-9cd1-35df3cb1a927,Umieszczenie małoletnich w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w latach 1989 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/605fb10f-bc69-444b-9e20-f5f76a9e694e/resource/1677a7e4-16f8-472e-9cd1-35df3cb1a927/download/Placowki-opiekuczo---wychowawcze-w-latach-1989---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T12:51:34.610411,2016-12-20T12:51:41.703147,umieszczenie-maloletnich-w-placowkach-opiekunczo-wychowawczych,Umieszczenie małoletnich w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,,administracja_publiczna,2016-12-20T11:50:20.560969,2016-12-20T11:52:44.417490,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 89322bca-1ce1-4867-9b59-f34db331c674,Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 ,format docx,https://mgm.gov.pl/archiwum/images/rybolowstwo/rejestry/Ksiega_Wizualizacji_znaku_2014-2020.docx,DOCX,docx,,2017-03-28T13:59:48.876505,,ksiega-wizualizacji-znaku-po-ryby-2014-2020,Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020,Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020,administracja_publiczna,2016-12-20T11:25:33.885607,2017-06-21T11:20:42.768587,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej c4f47b2e-38fc-4ab6-a4cf-8542c48bd5ff,Pomoc Unii Europejskiej dla rybaków,,https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/pomoc-unii-europejskiej-dla-rybolowstwa-na-lata-2014-2020/,HTML,"html,docx,xls,pdf",,2016-12-20T12:20:17.350538,2016-12-20T12:20:19.093669,pomoc-unii-europejskiej-dla-rybakow,Pomoc Unii Europejskiej dla rybaków,Pomoc Unii Europejskiej dla rybactwa na lata 2014-2020 – przydatne informacje,administracja_publiczna,2016-12-20T11:19:40.000795,2017-06-21T12:51:01.095638,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 1f2ce7b8-ad3d-40c1-83fd-eba1c68e4ad3,Ogólne zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych,,https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/pomoc-unii-europejskiej-dla-rybolowstwa-na-lata-2014-2020/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020/,HTML,html,,2016-12-20T12:11:38.847092,2016-12-20T12:11:40.500353,informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020,Informacja I Promocja PO RYBY 2014-2020,Ogólne zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych,administracja_publiczna,2016-12-20T11:10:52.441526,2017-06-21T12:53:37.588031,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej cf80cdfa-9b37-477f-a577-73616cb6046a,Mediacje cywilne w latach 2006 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6153dbeb-9b1b-4052-865e-6c8ffc574e6d/resource/cf80cdfa-9b37-477f-a577-73616cb6046a/download/Mediacje-cywilne-w-latach-2006---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T10:50:10.415171,2016-12-20T10:50:14.050778,mediacje,Mediacje,Zestawienia statystyczne prezentujące sprawy mediacyjne w podziale według dziedzin prawa i szczebli sądownictwa,administracja_publiczna,2016-12-20T09:49:37.956493,2016-12-20T10:05:58.058821,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 329864ac-abfa-454f-8b00-7d9373ecf903,Mediacje karne w latach 1998 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6153dbeb-9b1b-4052-865e-6c8ffc574e6d/resource/329864ac-abfa-454f-8b00-7d9373ecf903/download/Mediacje-karne-w-latach-1998---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T10:55:24.935656,2016-12-20T10:55:31.171505,mediacje,Mediacje,Zestawienia statystyczne prezentujące sprawy mediacyjne w podziale według dziedzin prawa i szczebli sądownictwa,administracja_publiczna,2016-12-20T09:49:37.956493,2016-12-20T10:05:58.058821,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 6202a7d9-5485-45f9-89c5-5e4d561d3019,Mediacje rodzinne w latach 2006 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6153dbeb-9b1b-4052-865e-6c8ffc574e6d/resource/6202a7d9-5485-45f9-89c5-5e4d561d3019/download/Mediacje-rodzinne-w-latach-2006---I-p.-2016-.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T10:56:04.264404,2016-12-20T10:56:12.918430,mediacje,Mediacje,Zestawienia statystyczne prezentujące sprawy mediacyjne w podziale według dziedzin prawa i szczebli sądownictwa,administracja_publiczna,2016-12-20T09:49:37.956493,2016-12-20T10:05:58.058821,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości fc59088e-7722-4b57-b41e-82a311821525,Mediacje w sprawach gospodarczych w latach 2006 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6153dbeb-9b1b-4052-865e-6c8ffc574e6d/resource/fc59088e-7722-4b57-b41e-82a311821525/download/Mediacje-w-sprawach-gospodarczych-w-latach-2006---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T10:56:46.828558,2016-12-20T10:56:51.042828,mediacje,Mediacje,Zestawienia statystyczne prezentujące sprawy mediacyjne w podziale według dziedzin prawa i szczebli sądownictwa,administracja_publiczna,2016-12-20T09:49:37.956493,2016-12-20T10:05:58.058821,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości c0236838-49ea-44bd-8870-5a7e459247e6,Mediacje w sprawach nieletnich w latach 2004 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6153dbeb-9b1b-4052-865e-6c8ffc574e6d/resource/c0236838-49ea-44bd-8870-5a7e459247e6/download/Mediacje-w-sprawach-nieletnich-w-latach-2004---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T10:57:24.042716,2016-12-20T10:57:44.704798,mediacje,Mediacje,Zestawienia statystyczne prezentujące sprawy mediacyjne w podziale według dziedzin prawa i szczebli sądownictwa,administracja_publiczna,2016-12-20T09:49:37.956493,2016-12-20T10:05:58.058821,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości f5566421-3f9f-4032-8d69-5eea51d2207b,Mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy w latach 2006 - I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6153dbeb-9b1b-4052-865e-6c8ffc574e6d/resource/f5566421-3f9f-4032-8d69-5eea51d2207b/download/Mediacje-w-sprawach-z-zakresu-prawa-pracy-w-latach-2006---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T10:58:18.303510,2016-12-20T10:58:40.000948,mediacje,Mediacje,Zestawienia statystyczne prezentujące sprawy mediacyjne w podziale według dziedzin prawa i szczebli sądownictwa,administracja_publiczna,2016-12-20T09:49:37.956493,2016-12-20T10:05:58.058821,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości e884d57d-aab0-45da-b561-5491cc804bdc,"Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według wieku, płci, miejsca zamieszkania w 2008 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f6f857c2-05fa-4b75-a09c-1956d6635e1a/resource/e884d57d-aab0-45da-b561-5491cc804bdc/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-pci-wieku-miejsca-zamieszkania-w-2008-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:26:39.278423,2016-12-20T08:26:42.887914,prawomocne-orzeczenia-wobecn-nieletnich-z-uwzglednieniem-wieku-i-plci,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich z uwzględnieniem wieku i płci,,administracja_publiczna,2016-12-20T07:25:33.297353,2016-12-20T07:41:22.677461,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości c21bb039-1b05-4b7d-873f-6063a636639c,"Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według wieku, płci, miejsca zamieszkania w 2009 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f6f857c2-05fa-4b75-a09c-1956d6635e1a/resource/c21bb039-1b05-4b7d-873f-6063a636639c/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-pci-wieku-miejsca-zamieszkania-w-2009-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:27:05.617513,2016-12-20T08:27:10.495972,prawomocne-orzeczenia-wobecn-nieletnich-z-uwzglednieniem-wieku-i-plci,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich z uwzględnieniem wieku i płci,,administracja_publiczna,2016-12-20T07:25:33.297353,2016-12-20T07:41:22.677461,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 9701c4d3-a344-4e9e-8354-b38ec28f0b4f,"Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według wieku, płci, miejsca zamieszkania w 2010 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f6f857c2-05fa-4b75-a09c-1956d6635e1a/resource/9701c4d3-a344-4e9e-8354-b38ec28f0b4f/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-pci-wieku-miejsca-zamieszkania-w-2010-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:27:36.226786,2016-12-20T08:27:42.090364,prawomocne-orzeczenia-wobecn-nieletnich-z-uwzglednieniem-wieku-i-plci,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich z uwzględnieniem wieku i płci,,administracja_publiczna,2016-12-20T07:25:33.297353,2016-12-20T07:41:22.677461,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 73444cb7-aeca-49b6-b825-02cdb919b5e8,"Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według wieku, płci, miejsca zamieszkania w 2011 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f6f857c2-05fa-4b75-a09c-1956d6635e1a/resource/73444cb7-aeca-49b6-b825-02cdb919b5e8/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-pci-wieku-miejsca-zamieszkania-w-2011-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:28:04.499707,2016-12-20T08:28:08.632711,prawomocne-orzeczenia-wobecn-nieletnich-z-uwzglednieniem-wieku-i-plci,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich z uwzględnieniem wieku i płci,,administracja_publiczna,2016-12-20T07:25:33.297353,2016-12-20T07:41:22.677461,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 69c14688-049e-4e9f-88fe-930872bb07ba,"Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według wieku, płci, miejsca zamieszkania w 2012 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f6f857c2-05fa-4b75-a09c-1956d6635e1a/resource/69c14688-049e-4e9f-88fe-930872bb07ba/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-pci-wieku-miejsca-zamieszkania-w-2012-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:28:39.384516,2016-12-20T08:28:43.288887,prawomocne-orzeczenia-wobecn-nieletnich-z-uwzglednieniem-wieku-i-plci,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich z uwzględnieniem wieku i płci,,administracja_publiczna,2016-12-20T07:25:33.297353,2016-12-20T07:41:22.677461,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości f1437a79-0944-44b9-ab36-a3bef9d704ab,"Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według wieku, płci, miejsca zamieszkania w 2013 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f6f857c2-05fa-4b75-a09c-1956d6635e1a/resource/f1437a79-0944-44b9-ab36-a3bef9d704ab/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-pci-wieku-miejsca-zamieszkania-w-2013-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:36:54.857572,2016-12-20T08:36:59.561728,prawomocne-orzeczenia-wobecn-nieletnich-z-uwzglednieniem-wieku-i-plci,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich z uwzględnieniem wieku i płci,,administracja_publiczna,2016-12-20T07:25:33.297353,2016-12-20T07:41:22.677461,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 60e27df8-a5a8-4bea-8eee-3a8ecca2ed4a,"Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według wieku, płci, miejsca zamieszkania w 2014 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f6f857c2-05fa-4b75-a09c-1956d6635e1a/resource/60e27df8-a5a8-4bea-8eee-3a8ecca2ed4a/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-pci-wieku-miejsca-zamieszkania-w-2014-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:37:24.113728,2016-12-20T08:37:28.048534,prawomocne-orzeczenia-wobecn-nieletnich-z-uwzglednieniem-wieku-i-plci,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich z uwzględnieniem wieku i płci,,administracja_publiczna,2016-12-20T07:25:33.297353,2016-12-20T07:41:22.677461,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 204a96cf-5e40-4b67-ad51-4846c7ede2af,"Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według wieku, płci, miejsca zamieszkania w 2015 roku",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f6f857c2-05fa-4b75-a09c-1956d6635e1a/resource/204a96cf-5e40-4b67-ad51-4846c7ede2af/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-pci-wieku-miejsca-zamieszkania-w-2015-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:37:49.360591,2016-12-20T08:38:00.825320,prawomocne-orzeczenia-wobecn-nieletnich-z-uwzglednieniem-wieku-i-plci,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich z uwzględnieniem wieku i płci,,administracja_publiczna,2016-12-20T07:25:33.297353,2016-12-20T07:41:22.677461,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 433da2a7-c620-43f9-b4dd-2a57e9987af5,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w 2008 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/42f8fb5e-472d-4f71-a3a7-5a8539a4e86f/resource/433da2a7-c620-43f9-b4dd-2a57e9987af5/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-orzeczonych-rodkow-w-2008-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:10:37.655646,2016-12-20T08:10:41.217031,prawomocne-orzeczenia-wobec-nieletnich-wedlug-orzeczonych-srodkow-w-latach-2008-2015,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w latach 2008-2015,"Wieloletnie zestawienie prezentujące dane statystyczne na temat prawomocnych orzeczeń wobec nieletnich z uwzględnieniem czynów karalnych, płci oraz orzeczonych środków",administracja_publiczna,2016-12-20T07:09:23.568950,2016-12-20T07:23:47.456480,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 00847cf0-87d1-4001-ae26-916f1c3ad1cf,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w 2009 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/42f8fb5e-472d-4f71-a3a7-5a8539a4e86f/resource/00847cf0-87d1-4001-ae26-916f1c3ad1cf/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-orzeczonych-rodkow-w-2009-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:17:43.617066,2016-12-20T08:17:47.083083,prawomocne-orzeczenia-wobec-nieletnich-wedlug-orzeczonych-srodkow-w-latach-2008-2015,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w latach 2008-2015,"Wieloletnie zestawienie prezentujące dane statystyczne na temat prawomocnych orzeczeń wobec nieletnich z uwzględnieniem czynów karalnych, płci oraz orzeczonych środków",administracja_publiczna,2016-12-20T07:09:23.568950,2016-12-20T07:23:47.456480,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 2c42f7b2-9e8d-4f52-8059-de632a1fee13,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w 2010 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/42f8fb5e-472d-4f71-a3a7-5a8539a4e86f/resource/2c42f7b2-9e8d-4f52-8059-de632a1fee13/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-orzeczonych-rodkow-w-2010-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:19:48.957703,2016-12-20T08:19:54.122174,prawomocne-orzeczenia-wobec-nieletnich-wedlug-orzeczonych-srodkow-w-latach-2008-2015,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w latach 2008-2015,"Wieloletnie zestawienie prezentujące dane statystyczne na temat prawomocnych orzeczeń wobec nieletnich z uwzględnieniem czynów karalnych, płci oraz orzeczonych środków",administracja_publiczna,2016-12-20T07:09:23.568950,2016-12-20T07:23:47.456480,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 76c5989b-a678-410c-a736-6792a7d8c250,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w 2011 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/42f8fb5e-472d-4f71-a3a7-5a8539a4e86f/resource/76c5989b-a678-410c-a736-6792a7d8c250/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-orzeczonych-rodkow-w-2011-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:20:57.505758,2016-12-20T08:21:01.657142,prawomocne-orzeczenia-wobec-nieletnich-wedlug-orzeczonych-srodkow-w-latach-2008-2015,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w latach 2008-2015,"Wieloletnie zestawienie prezentujące dane statystyczne na temat prawomocnych orzeczeń wobec nieletnich z uwzględnieniem czynów karalnych, płci oraz orzeczonych środków",administracja_publiczna,2016-12-20T07:09:23.568950,2016-12-20T07:23:47.456480,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 7d425b31-e8e6-457f-8cbd-672cea182d7a,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w 2012 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/42f8fb5e-472d-4f71-a3a7-5a8539a4e86f/resource/7d425b31-e8e6-457f-8cbd-672cea182d7a/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-orzeczonych-rodkow-w-2012-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:21:28.598942,2016-12-20T08:21:34.207682,prawomocne-orzeczenia-wobec-nieletnich-wedlug-orzeczonych-srodkow-w-latach-2008-2015,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w latach 2008-2015,"Wieloletnie zestawienie prezentujące dane statystyczne na temat prawomocnych orzeczeń wobec nieletnich z uwzględnieniem czynów karalnych, płci oraz orzeczonych środków",administracja_publiczna,2016-12-20T07:09:23.568950,2016-12-20T07:23:47.456480,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości a52b5c86-8b06-4be4-ae13-96ac38ac897d,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w 2013 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/42f8fb5e-472d-4f71-a3a7-5a8539a4e86f/resource/a52b5c86-8b06-4be4-ae13-96ac38ac897d/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-orzeczonych-rodkow-w-2013-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:22:12.079508,2016-12-20T08:22:16.932921,prawomocne-orzeczenia-wobec-nieletnich-wedlug-orzeczonych-srodkow-w-latach-2008-2015,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w latach 2008-2015,"Wieloletnie zestawienie prezentujące dane statystyczne na temat prawomocnych orzeczeń wobec nieletnich z uwzględnieniem czynów karalnych, płci oraz orzeczonych środków",administracja_publiczna,2016-12-20T07:09:23.568950,2016-12-20T07:23:47.456480,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 80ffea74-7c44-4f69-80f7-3ab3505bcb29,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w 2014 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/42f8fb5e-472d-4f71-a3a7-5a8539a4e86f/resource/80ffea74-7c44-4f69-80f7-3ab3505bcb29/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-orzeczonych-rodkow-w-2014-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-20T08:22:37.682014,2016-12-20T08:22:46.583124,prawomocne-orzeczenia-wobec-nieletnich-wedlug-orzeczonych-srodkow-w-latach-2008-2015,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w latach 2008-2015,"Wieloletnie zestawienie prezentujące dane statystyczne na temat prawomocnych orzeczeń wobec nieletnich z uwzględnieniem czynów karalnych, płci oraz orzeczonych środków",administracja_publiczna,2016-12-20T07:09:23.568950,2016-12-20T07:23:47.456480,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości f6c3c8be-6fad-4c05-a5f6-a37acf4ebf06,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w 2015 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/42f8fb5e-472d-4f71-a3a7-5a8539a4e86f/resource/f6c3c8be-6fad-4c05-a5f6-a37acf4ebf06/download/Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-orzeczonych-rodkow-w-2015-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2016-12-20T08:23:09.925305,2016-12-20T08:23:15.086116,prawomocne-orzeczenia-wobec-nieletnich-wedlug-orzeczonych-srodkow-w-latach-2008-2015,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według orzeczonych środków w latach 2008-2015,"Wieloletnie zestawienie prezentujące dane statystyczne na temat prawomocnych orzeczeń wobec nieletnich z uwzględnieniem czynów karalnych, płci oraz orzeczonych środków",administracja_publiczna,2016-12-20T07:09:23.568950,2016-12-20T07:23:47.456480,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 20643bcb-72fd-4c97-9e27-f9f815abfbb9,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich według czynów karalnych i płci w latach 2003-2015,,http://Nieletni---prawomocne-orzeczenia-wedug-czynow-karalnych-i-pci-w-latach-2003-2015.csv,CSV,dane tabelaryczne,0,2016-12-20T07:56:11.116439,2016-12-20T07:56:17.095196,prawomocne-orzeczenia-wobec-nieletnich-w-latach-2003-2015,Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich w latach 2003-2015,Wieloletnie zestawienie prezentujące dane statystyczne dotyczące prawomocnych orzeczeń wobec nieletnich z uwzględnieniem płci oraz wyszczególnieniem czynów karalnych,administracja_publiczna,2016-12-20T06:54:51.034306,2016-12-20T06:57:20.706037,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 7e5884d5-5b08-404b-8161-72a1a4511333,Wykaz oznaczeń handlowych gatunków ryb,,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/wykaz_ozn_handl.pdf,PDF,pdf,,2016-12-19T15:45:01.188254,2017-03-21T11:06:40.341170,wykaz-oznaczen-handlowych-gatunkow-ryb,Wykaz oznaczeń handlowych gatunków ryb,Wykaz oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców wprowadzanych do obrotu na rynek polski,administracja_publiczna,2016-12-19T14:41:47.946274,2017-09-11T12:39:37.715279,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej e98d6a33-058f-4cf5-bc79-a34151755eda,Wykaz oznaczeń handlowych gatunków ryb,format doc,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/wykaz_ozn_handl_do-edycji.doc,DOC,doc,,2017-03-28T14:15:45.073868,,wykaz-oznaczen-handlowych-gatunkow-ryb,Wykaz oznaczeń handlowych gatunków ryb,Wykaz oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców wprowadzanych do obrotu na rynek polski,administracja_publiczna,2016-12-19T14:41:47.946274,2017-09-11T12:39:37.715279,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 6be89772-e51f-4338-baf8-87a02c2134c0,Rejestr uznanych organizacji producentów ryb,format xlsx,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/Rejestr_Uznanych_Organizacji_Producentow_Ryb.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-03-28T14:01:41.501970,,rejestr-organizacji-uznanych-producentow-ryb,Rejestr organizacji uznanych producentów ryb,Rejestr organizacji uznanych producentów ryb,administracja_publiczna,2016-12-19T14:38:58.987276,2017-06-21T11:11:52.145509,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 031a9f2c-7a52-41fe-88ff-080c912ddd1b,Rejestr przedsiębiorców skupujących produkty rybołówstwa,format xlsx,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/Rejestr_przedsiebiorcow_skupujacych_produkty_rybne.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-03-28T14:02:42.744278,,rejestr-przedsiebiorcow-skupujacych-produkty-rybolowstwa,Rejestr przedsiębiorców skupujących produkty rybołówstwa,Rejestr przedsiębiorców skupujących produkty rybne,administracja_publiczna,2016-12-19T14:32:28.224793,2017-06-21T11:10:56.627637,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b889938c-2204-467b-866c-39df53b92fde,Prawomocnie skazane osoby dorosłe w latach 2002-2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f4bfcf0c-2175-45a5-9510-32e3741000d5/resource/b889938c-2204-467b-866c-39df53b92fde/download/Skazania-prawomocne---doroli-w-latach-2002-2015.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T13:29:13.098921,2016-12-16T13:29:27.547792,prawomocnie-skazane-osoby-dorosle-w-latach-2002-2015,Prawomocnie skazane osoby dorosłe,"Dane statystyczne dotyczące liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych według artykułów Kodeksu karnego i ustaw szczególnych, a także wymiaru kary",administracja_publiczna,2016-12-16T12:28:23.517491,2016-12-16T13:06:46.754703,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 774386b6-89cf-4098-af8f-153cc30124dd,Prawomocnie skazane osoby dorosłe według wymiaru kary w 2008 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f4bfcf0c-2175-45a5-9510-32e3741000d5/resource/774386b6-89cf-4098-af8f-153cc30124dd/download/Prawomocnie-skazani-doroli-wedug-wymiaru-kary-w-2008-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T13:50:51.966524,2016-12-16T13:50:57.877978,prawomocnie-skazane-osoby-dorosle-w-latach-2002-2015,Prawomocnie skazane osoby dorosłe,"Dane statystyczne dotyczące liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych według artykułów Kodeksu karnego i ustaw szczególnych, a także wymiaru kary",administracja_publiczna,2016-12-16T12:28:23.517491,2016-12-16T13:06:46.754703,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 0af6a9cc-be11-44a7-9fbe-35f598c86c0b,Prawomocnie skazane osoby dorosłe według wymiaru kary w 2009 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f4bfcf0c-2175-45a5-9510-32e3741000d5/resource/0af6a9cc-be11-44a7-9fbe-35f598c86c0b/download/Prawomocnie-skazani-doroli-wedug-wymiaru-kary-w-2009-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2016-12-16T13:56:05.268289,2016-12-16T13:56:49.766218,prawomocnie-skazane-osoby-dorosle-w-latach-2002-2015,Prawomocnie skazane osoby dorosłe,"Dane statystyczne dotyczące liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych według artykułów Kodeksu karnego i ustaw szczególnych, a także wymiaru kary",administracja_publiczna,2016-12-16T12:28:23.517491,2016-12-16T13:06:46.754703,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości bd029103-c4f9-4c4a-8f66-cb28b60eba51,Prawomocnie skazane osoby dorosłe według wymiaru kary w 2010 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f4bfcf0c-2175-45a5-9510-32e3741000d5/resource/bd029103-c4f9-4c4a-8f66-cb28b60eba51/download/Prawomocnie-skazani-doroli-wedug-wymiaru-kary-w-2010-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T13:56:45.796545,2016-12-16T13:56:57.001556,prawomocnie-skazane-osoby-dorosle-w-latach-2002-2015,Prawomocnie skazane osoby dorosłe,"Dane statystyczne dotyczące liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych według artykułów Kodeksu karnego i ustaw szczególnych, a także wymiaru kary",administracja_publiczna,2016-12-16T12:28:23.517491,2016-12-16T13:06:46.754703,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 34329dc6-2a80-4857-b377-ad4d06816bcf,Prawomocnie skazane osoby dorosłe według wymiaru kary w 2011 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f4bfcf0c-2175-45a5-9510-32e3741000d5/resource/34329dc6-2a80-4857-b377-ad4d06816bcf/download/Prawomocnie-skazani-doroli-wedug-wymiaru-kary-w-2011-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T13:57:50.132551,2016-12-16T13:59:02.377371,prawomocnie-skazane-osoby-dorosle-w-latach-2002-2015,Prawomocnie skazane osoby dorosłe,"Dane statystyczne dotyczące liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych według artykułów Kodeksu karnego i ustaw szczególnych, a także wymiaru kary",administracja_publiczna,2016-12-16T12:28:23.517491,2016-12-16T13:06:46.754703,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 52774a12-3b3b-4697-9aab-7610d18ffe08,Prawomocnie skazane osoby dorosłe według wymiaru kary w 2013 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f4bfcf0c-2175-45a5-9510-32e3741000d5/resource/52774a12-3b3b-4697-9aab-7610d18ffe08/download/Prawomocnie-skazani-doroli-wedug-wymiaru-kary-w-2013-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T13:59:35.843428,2016-12-16T14:03:09.719751,prawomocnie-skazane-osoby-dorosle-w-latach-2002-2015,Prawomocnie skazane osoby dorosłe,"Dane statystyczne dotyczące liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych według artykułów Kodeksu karnego i ustaw szczególnych, a także wymiaru kary",administracja_publiczna,2016-12-16T12:28:23.517491,2016-12-16T13:06:46.754703,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 4cc6dcc0-2404-4d86-b6dd-10d9b599b79a,Prawomocnie skazane osoby dorosłe według wymiaru kary w 2012 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f4bfcf0c-2175-45a5-9510-32e3741000d5/resource/4cc6dcc0-2404-4d86-b6dd-10d9b599b79a/download/Prawomocnie-skazani-doroli-wedug-wymiaru-kary-w-2012-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T14:03:02.926940,2016-12-16T14:04:02.786445,prawomocnie-skazane-osoby-dorosle-w-latach-2002-2015,Prawomocnie skazane osoby dorosłe,"Dane statystyczne dotyczące liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych według artykułów Kodeksu karnego i ustaw szczególnych, a także wymiaru kary",administracja_publiczna,2016-12-16T12:28:23.517491,2016-12-16T13:06:46.754703,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości e94265e4-0d55-4969-9f74-38882e0f49dd,Prawomocnie skazane osoby dorosłe według wymiaru kary w 2014 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f4bfcf0c-2175-45a5-9510-32e3741000d5/resource/e94265e4-0d55-4969-9f74-38882e0f49dd/download/Prawomocnie-skazani-doroli-wedug-wymiaru-kary-w-2014-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T14:05:08.881170,2016-12-16T14:06:38.927219,prawomocnie-skazane-osoby-dorosle-w-latach-2002-2015,Prawomocnie skazane osoby dorosłe,"Dane statystyczne dotyczące liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych według artykułów Kodeksu karnego i ustaw szczególnych, a także wymiaru kary",administracja_publiczna,2016-12-16T12:28:23.517491,2016-12-16T13:06:46.754703,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 89fcd639-f0b6-4a30-886f-8a443131aee3,Prawomocnie skazane osoby dorosłe według wymiaru kary w 2015 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f4bfcf0c-2175-45a5-9510-32e3741000d5/resource/89fcd639-f0b6-4a30-886f-8a443131aee3/download/Prawomocnie-skazani-doroli-wedug-wymiaru-kary-w-2015-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T14:06:35.190700,2016-12-16T14:06:46.407543,prawomocnie-skazane-osoby-dorosle-w-latach-2002-2015,Prawomocnie skazane osoby dorosłe,"Dane statystyczne dotyczące liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych według artykułów Kodeksu karnego i ustaw szczególnych, a także wymiaru kary",administracja_publiczna,2016-12-16T12:28:23.517491,2016-12-16T13:06:46.754703,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 7a9a3d7c-2be0-40f8-aa50-fb41b369e8d8,Prawomocne skazania oraz warunkowe umorzenia w latach 2001-2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/443897cc-1a21-4697-8d41-1ed2673ca1bb/resource/7a9a3d7c-2be0-40f8-aa50-fb41b369e8d8/download/Prawomocne-skazania-oraz-warunkowe-umorzenia-w-latach-2001-2015.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T13:18:20.341146,2016-12-16T13:18:29.809270,prawomocne-skazania-oraz-warunkowe-umorzenia-w-latach-2001-2015,Prawomocne skazania oraz warunkowe umorzenia w latach 2001 - 2015,Dane statystyczne dotyczące prawomocnych skazań z uwzględnieniem rodzaju orzeczonej kary oraz warunkowych umorzeń,administracja_publiczna,2016-12-16T12:17:38.203633,2016-12-16T12:24:26.593273,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 865d7b08-72ec-4928-b04b-94b42b0d2c92,Leczenie odwykowe w latach 2000-I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/563f3148-d207-44fd-92df-b4ccb60f163e/resource/865d7b08-72ec-4928-b04b-94b42b0d2c92/download/Leczenie-odwykowe-w-latach-2000-I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2016-12-16T12:30:43.566045,2016-12-16T12:30:49.459294,leczenie-odwykowe-w-latach-2000-i-p-2016,Leczenie odwykowe w latach 2000 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o zastosowanie, zmianę i ustanie obowiązku leczenia odwykowego w sądach rejonowych gromadzone na podstawie sprawozdania MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich",administracja_publiczna,2016-12-16T11:30:00.148260,2016-12-16T11:32:29.971255,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości f96a26fd-113d-4044-b219-37de4a0dc027,Leczenie alkoholowe (wykaz ALK) w latach 2000-I p. 2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c7c4fd90-77ca-4ce2-af21-b79d9bf2115f/resource/f96a26fd-113d-4044-b219-37de4a0dc027/download/Leczenie-alkoholowe-wykaz-ALK-w-latach-2000-I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T12:21:11.695633,2016-12-16T12:21:16.702757,leczenie-alkoholowe-stan-wykazu-alk-w-latach-2000-i-p-2016,Leczenie alkoholowe (stan wykazu ALK) w latach 2000-I p. 2016,"Dane statystyczne prezentujące liczbę spraw w sądach rejonowych dotyczącą leczenia alkoholowego, z uwzględnieniem liczby osób, wobec których orzeczono obowiązek poddania się leczeniu w zakładzie stacjonarnym lub niestacjonarnym - dane zawarte w wykazie ALK, wykazywane w sprawozdaniu MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich",administracja_publiczna,2016-12-16T11:20:29.091073,2016-12-16T11:21:20.479558,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 62a5cd95-d353-427a-a6ea-d97f96747c93,Handel ludźmi - prawomocne skazania w latach 2002-2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f904a21-cd9c-46de-86e0-3da9f8d3d551/resource/62a5cd95-d353-427a-a6ea-d97f96747c93/download/Handel-ludmi---prawomocne-skazania-w-latach-2002-2015.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T11:42:32.255677,2017-01-17T09:09:58.346601,handel-ludzmi-prawomocne-skazania-za-przestepstwo-handlu-ludzmi,Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi,"Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, miejsca popełnienia przestępstwa (województwo), wieku, płci, obywatelstwa",administracja_publiczna,2016-12-16T10:41:59.089446,2017-01-17T08:10:02.257533,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 3557791b-8bc3-4a4e-9b83-18521fbbadf5,Handel ludźmi - prawomocne skazania według rodzaju orzeczonej kary w latach 2010-2014,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f904a21-cd9c-46de-86e0-3da9f8d3d551/resource/3557791b-8bc3-4a4e-9b83-18521fbbadf5/download/Handel-ludmi---prawomocne-skazania-wg-rodzaju-orzeczonej-kary-w-latach-2010-2014.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T11:43:28.551505,2017-01-17T09:09:47.747477,handel-ludzmi-prawomocne-skazania-za-przestepstwo-handlu-ludzmi,Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi,"Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, miejsca popełnienia przestępstwa (województwo), wieku, płci, obywatelstwa",administracja_publiczna,2016-12-16T10:41:59.089446,2017-01-17T08:10:02.257533,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości d67e666a-b93b-4af3-881f-a4e9c30611a1,Handel ludźmi - prawomocne skazania według rodzaju orzeczonej kary w 2015 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f904a21-cd9c-46de-86e0-3da9f8d3d551/resource/d67e666a-b93b-4af3-881f-a4e9c30611a1/download/Handel-ludmi---prawomocne-skazania-wg-rodzaju-orzeczonej-kary-w-2015-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T11:44:00.459853,2017-01-17T09:09:31.285975,handel-ludzmi-prawomocne-skazania-za-przestepstwo-handlu-ludzmi,Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi,"Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, miejsca popełnienia przestępstwa (województwo), wieku, płci, obywatelstwa",administracja_publiczna,2016-12-16T10:41:59.089446,2017-01-17T08:10:02.257533,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 35f8a955-d83c-4407-80c4-7a849e4ab4b0,Handel ludźmi - prawomocne skazania według wymiaru kary w 2010,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f904a21-cd9c-46de-86e0-3da9f8d3d551/resource/35f8a955-d83c-4407-80c4-7a849e4ab4b0/download/Handel-ludmi---prawomocne-skazania-wg-wymiaru-kary-w-2010-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T11:45:21.702652,2017-01-17T09:09:51.875965,handel-ludzmi-prawomocne-skazania-za-przestepstwo-handlu-ludzmi,Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi,"Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, miejsca popełnienia przestępstwa (województwo), wieku, płci, obywatelstwa",administracja_publiczna,2016-12-16T10:41:59.089446,2017-01-17T08:10:02.257533,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 3021c11a-5dac-4dca-9795-ce97d106df8f,Handel ludźmi - prawomocne skazania według wymiaru kary w 2011,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f904a21-cd9c-46de-86e0-3da9f8d3d551/resource/3021c11a-5dac-4dca-9795-ce97d106df8f/download/Handel-ludmi---prawomocne-skazania-wg-wymiaru-kary-w-2011-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T11:46:26.400698,2016-12-16T11:48:01.471525,handel-ludzmi-prawomocne-skazania-za-przestepstwo-handlu-ludzmi,Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi,"Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, miejsca popełnienia przestępstwa (województwo), wieku, płci, obywatelstwa",administracja_publiczna,2016-12-16T10:41:59.089446,2017-01-17T08:10:02.257533,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości f666c4bd-c552-4ca2-b4f3-93916ac3f9e0,Handel ludźmi - prawomocne skazania według wymiaru kary w 2012,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f904a21-cd9c-46de-86e0-3da9f8d3d551/resource/f666c4bd-c552-4ca2-b4f3-93916ac3f9e0/download/Handel-ludmi---prawomocne-skazania-wg-wymiaru-kary-w-2012-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T11:47:50.090989,2016-12-16T11:48:04.503400,handel-ludzmi-prawomocne-skazania-za-przestepstwo-handlu-ludzmi,Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi,"Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, miejsca popełnienia przestępstwa (województwo), wieku, płci, obywatelstwa",administracja_publiczna,2016-12-16T10:41:59.089446,2017-01-17T08:10:02.257533,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 7acbed58-9050-4760-8a49-066a3795d2e1,Handel ludźmi - prawomocne skazania według wymiaru kary w 2013,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f904a21-cd9c-46de-86e0-3da9f8d3d551/resource/7acbed58-9050-4760-8a49-066a3795d2e1/download/Handel-ludmi---prawomocne-skazania-wg-wymiaru-kary-w-2013-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T11:48:24.348026,2017-01-17T09:09:54.813725,handel-ludzmi-prawomocne-skazania-za-przestepstwo-handlu-ludzmi,Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi,"Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, miejsca popełnienia przestępstwa (województwo), wieku, płci, obywatelstwa",administracja_publiczna,2016-12-16T10:41:59.089446,2017-01-17T08:10:02.257533,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości d50b6385-6ad8-44f2-b6fb-746c4fc252d3,Handel ludźmi - prawomocne skazania według wymiaru kary w 2014,,http://Handel-ludmi---prawomocne-skazania-wg-wymiaru-kary-w-2014-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,0,2016-12-16T11:49:05.937881,2016-12-16T11:49:09.700617,handel-ludzmi-prawomocne-skazania-za-przestepstwo-handlu-ludzmi,Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi,"Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, miejsca popełnienia przestępstwa (województwo), wieku, płci, obywatelstwa",administracja_publiczna,2016-12-16T10:41:59.089446,2017-01-17T08:10:02.257533,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości f419e54c-ab46-40c8-893f-2971d53f012c,Handel ludźmi - prawomocne skazania według wymiaru kary w 2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f904a21-cd9c-46de-86e0-3da9f8d3d551/resource/f419e54c-ab46-40c8-893f-2971d53f012c/download/Handel-ludmi---prawomocne-skazania-wg-wymiaru-kary-w-2015-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T11:49:37.135029,2017-01-17T09:10:01.902335,handel-ludzmi-prawomocne-skazania-za-przestepstwo-handlu-ludzmi,Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi,"Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, miejsca popełnienia przestępstwa (województwo), wieku, płci, obywatelstwa",administracja_publiczna,2016-12-16T10:41:59.089446,2017-01-17T08:10:02.257533,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości ac5182f4-e181-47dc-a407-d7d9225f01ad,Handel ludźmi - prawomocne skazania w podziale na województwa w latach 2010-2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f904a21-cd9c-46de-86e0-3da9f8d3d551/resource/ac5182f4-e181-47dc-a407-d7d9225f01ad/download/Handel-ludmi---prawomocne-skazania-w-podziale-na-wojewodztwa-w-latach-2010---2015-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T11:50:22.162101,2017-01-17T09:09:23.636596,handel-ludzmi-prawomocne-skazania-za-przestepstwo-handlu-ludzmi,Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi,"Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, miejsca popełnienia przestępstwa (województwo), wieku, płci, obywatelstwa",administracja_publiczna,2016-12-16T10:41:59.089446,2017-01-17T08:10:02.257533,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości f0574001-0ba5-4428-943f-5659111eacdf,Handel ludźmi - prawomocnie skazani cudzoziemcy według płci i rodzaju orzeczonej kary w 2015 roku,,http://Handel-ludmi---prawomocnie-skazani-cudzoziemcy-wg-pci-i-rodzaju-orzeczonej-kary-w-2015-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2016-12-16T12:01:05.002759,2016-12-16T12:03:39.005194,handel-ludzmi-prawomocne-skazania-za-przestepstwo-handlu-ludzmi,Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi,"Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, miejsca popełnienia przestępstwa (województwo), wieku, płci, obywatelstwa",administracja_publiczna,2016-12-16T10:41:59.089446,2017-01-17T08:10:02.257533,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 926a6e6c-72f2-498b-9563-6a3fa439a822,Handel ludźmi - prawomocnie skazani cudzoziemcy według płci i rodzaju orzeczonej kary w latach 2010-2014,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f904a21-cd9c-46de-86e0-3da9f8d3d551/resource/926a6e6c-72f2-498b-9563-6a3fa439a822/download/Handel-ludmi---prawomocnie-skazani-cudzoziemcy-wg-pci-i-rodzaju-orzeczonej-kary-w-latach-2010-2014.c,CSV,dane tabelaryczne,0,2016-12-20T11:49:20.887077,2017-01-17T09:09:45.156867,handel-ludzmi-prawomocne-skazania-za-przestepstwo-handlu-ludzmi,Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi,"Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, miejsca popełnienia przestępstwa (województwo), wieku, płci, obywatelstwa",administracja_publiczna,2016-12-16T10:41:59.089446,2017-01-17T08:10:02.257533,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 5b87d2c7-bb91-4cb6-8e3b-d06bacca7201,ENA kierowane z Polski do państw członkowskich UE - wyszczególnienie państw członkowskich UE,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c765b9d1-993e-41d0-804d-a7e86b5a36c4/resource/5b87d2c7-bb91-4cb6-8e3b-d06bacca7201/download/ENA-kierowane-z-Polski-do-pastw-czonkowskich-UE---wyszczegolnienie-pastw.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T11:34:20.439186,2016-12-16T11:34:24.759787,ena-stosowanie-europejskiego-nakazu-aresztowania-w-latach-2004-i-p-2016,ENA - stosowanie europejskiego nakazu aresztowania w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące stosowania ENA, z uwzględnieniem ENA kierowanych z państw członkowskich UE do Polski oraz z Polski do państw członkowskich pozyskiwane na podstawie sprawozdania MS-S5 w sprawach karnych w sądach okręgowych ",administracja_publiczna,2016-12-16T10:31:28.783404,2016-12-16T10:36:55.346261,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości ff223671-26b0-4c96-a788-940f062a531e,ENA kierowane z państw członkowskich do Polski,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c765b9d1-993e-41d0-804d-a7e86b5a36c4/resource/ff223671-26b0-4c96-a788-940f062a531e/download/ENA-kierowane-z-pastw-czonkowskich-UE-do-Polski.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T11:35:01.687258,2016-12-16T11:35:05.605700,ena-stosowanie-europejskiego-nakazu-aresztowania-w-latach-2004-i-p-2016,ENA - stosowanie europejskiego nakazu aresztowania w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące stosowania ENA, z uwzględnieniem ENA kierowanych z państw członkowskich UE do Polski oraz z Polski do państw członkowskich pozyskiwane na podstawie sprawozdania MS-S5 w sprawach karnych w sądach okręgowych ",administracja_publiczna,2016-12-16T10:31:28.783404,2016-12-16T10:36:55.346261,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości a2116c94-bbe7-4116-9d33-5ed3506c6f37,ENA - wnioski kierowane z Polski do państw członkowskich UE,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c765b9d1-993e-41d0-804d-a7e86b5a36c4/resource/a2116c94-bbe7-4116-9d33-5ed3506c6f37/download/ENA---wnioski-kierowane-z-Polski-do-pastw-czonkowskich-UE.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T11:35:58.587485,2016-12-16T11:36:08.886621,ena-stosowanie-europejskiego-nakazu-aresztowania-w-latach-2004-i-p-2016,ENA - stosowanie europejskiego nakazu aresztowania w latach 2004 - I p. 2016,"Dane statystyczne dotyczące stosowania ENA, z uwzględnieniem ENA kierowanych z państw członkowskich UE do Polski oraz z Polski do państw członkowskich pozyskiwane na podstawie sprawozdania MS-S5 w sprawach karnych w sądach okręgowych ",administracja_publiczna,2016-12-16T10:31:28.783404,2016-12-16T10:36:55.346261,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 1f17b1ab-741e-4a14-85cb-19d893ba19c6,"Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w pracy - ewidencja spraw w sądach pracy w 2011 roku",formy dyskryminacji w pracy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1cd87a96-ebd3-4147-a8c9-6e140e63d469/resource/1f17b1ab-741e-4a14-85cb-19d893ba19c6/download/Dyskryminacja-mobbing-molestowanie-seksualne-w-pracy---ewidencja-spraw-w-sdach-pracy-w-2011-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T10:53:19.978414,2016-12-16T10:53:25.877560,dyskryminacja-mobbing-molestowanie-seksualne-w-pracy-w-latach-2011-i-p-2016,"Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w pracy w latach 2011 - I p. 2016","Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) dotyczących dyskryminacji, mobbingu i molestowania seksualnego w pierwszej instancji w sądach rejonowych i w sądach okręgowych w latach 2011 - I p. 2016",administracja_publiczna,2016-12-16T09:50:45.260959,2016-12-16T09:57:28.336241,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 3069bbd9-8ec3-4619-aae7-4086d17460a0,"Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w pracy - ewidencja spraw w sądach pracy w 2012 roku",formy dyskryminacji w pracy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1cd87a96-ebd3-4147-a8c9-6e140e63d469/resource/3069bbd9-8ec3-4619-aae7-4086d17460a0/download/Dyskryminacja-mobbing-molestowanie-seksualne-w-pracy---ewidencja-spraw-w-sdach-pracy-w-2012-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T10:53:56.981542,2016-12-16T10:54:01.595918,dyskryminacja-mobbing-molestowanie-seksualne-w-pracy-w-latach-2011-i-p-2016,"Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w pracy w latach 2011 - I p. 2016","Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) dotyczących dyskryminacji, mobbingu i molestowania seksualnego w pierwszej instancji w sądach rejonowych i w sądach okręgowych w latach 2011 - I p. 2016",administracja_publiczna,2016-12-16T09:50:45.260959,2016-12-16T09:57:28.336241,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 99cdc147-4f9f-4dd2-9b3e-b672dc1e6ba2,"Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w pracy - ewidencja spraw w sądach pracy w 2013 roku",formy dyskryminacji w pracy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1cd87a96-ebd3-4147-a8c9-6e140e63d469/resource/99cdc147-4f9f-4dd2-9b3e-b672dc1e6ba2/download/Dyskryminacja-mobbing-molestowanie-seksualne-w-pracy---ewidencja-spraw-w-sdach-pracy-w-2013-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T10:54:49.526433,2016-12-16T10:55:00.705386,dyskryminacja-mobbing-molestowanie-seksualne-w-pracy-w-latach-2011-i-p-2016,"Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w pracy w latach 2011 - I p. 2016","Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) dotyczących dyskryminacji, mobbingu i molestowania seksualnego w pierwszej instancji w sądach rejonowych i w sądach okręgowych w latach 2011 - I p. 2016",administracja_publiczna,2016-12-16T09:50:45.260959,2016-12-16T09:57:28.336241,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 64571f65-aebe-4316-9dde-57677da2c6e1,"Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w pracy - ewidencja spraw w sądach pracy w 2014 roku",formy dyskryminacji w pracy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1cd87a96-ebd3-4147-a8c9-6e140e63d469/resource/64571f65-aebe-4316-9dde-57677da2c6e1/download/Dyskryminacja-mobbing-molestowanie-seksualne-w-pracy---ewidencja-spraw-w-sdach-pracy-w-2014-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T10:55:30.992124,2016-12-16T10:55:35.680800,dyskryminacja-mobbing-molestowanie-seksualne-w-pracy-w-latach-2011-i-p-2016,"Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w pracy w latach 2011 - I p. 2016","Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) dotyczących dyskryminacji, mobbingu i molestowania seksualnego w pierwszej instancji w sądach rejonowych i w sądach okręgowych w latach 2011 - I p. 2016",administracja_publiczna,2016-12-16T09:50:45.260959,2016-12-16T09:57:28.336241,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 85db4f6c-ae09-477a-9775-ea35d4491501,"Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w pracy - ewidencja spraw w sądach pracy w 2015 roku",formy dyskryminacji w pracy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1cd87a96-ebd3-4147-a8c9-6e140e63d469/resource/85db4f6c-ae09-477a-9775-ea35d4491501/download/Dyskryminacja-mobbing-molestowanie-seksualne-w-pracy---ewidencja-spraw-w-sdach-pracy-w-2015-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T10:56:04.529038,2016-12-16T10:56:10.033101,dyskryminacja-mobbing-molestowanie-seksualne-w-pracy-w-latach-2011-i-p-2016,"Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w pracy w latach 2011 - I p. 2016","Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) dotyczących dyskryminacji, mobbingu i molestowania seksualnego w pierwszej instancji w sądach rejonowych i w sądach okręgowych w latach 2011 - I p. 2016",administracja_publiczna,2016-12-16T09:50:45.260959,2016-12-16T09:57:28.336241,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 022927a8-ac6c-492c-b9f5-904936201ff2,"Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w pracy - ewidencja spraw w sądach pracy w I półroczu 2016 roku",formy dyskryminacji w pracy,http://Dyskryminacja-mobbing-molestowanie-seksualne-w-pracy---ewidencja-spraw-w-sdach-pracy-w-I-poroczu-201,,dane tabelaryczne,0,2016-12-16T10:56:59.911538,2016-12-16T10:57:07.049460,dyskryminacja-mobbing-molestowanie-seksualne-w-pracy-w-latach-2011-i-p-2016,"Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w pracy w latach 2011 - I p. 2016","Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw (wpływ, załatwienie, sposób załatwienia, pozostałość) dotyczących dyskryminacji, mobbingu i molestowania seksualnego w pierwszej instancji w sądach rejonowych i w sądach okręgowych w latach 2011 - I p. 2016",administracja_publiczna,2016-12-16T09:50:45.260959,2016-12-16T09:57:28.336241,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości cea8f87e-88ca-4b2c-b459-db93c7955085,Dożywotnie pozbawienie wolności i 25 lat pozbawienia wolności w latach 1946-2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/296ee05f-b751-40a7-a2fc-e501c1184799/resource/cea8f87e-88ca-4b2c-b459-db93c7955085/download/Doywotnie-pozbawienie-wolnoci-i-25-lat-pozbawienia-wolnoci-w-latach-1946-2015.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T10:26:24.800644,2016-12-16T10:26:34.412713,dozywotnie-pozbawienie-wolnosci-i-25-lat-pozbawienia-wolnosci-w-latach-1946-2015,Dożywotnie pozbawienie wolności i 25 lat pozbawienia wolności w latach 1946-2015,Dane statystyczne na temat kary dożywotniego pozbawienia wolności i kary 25 lat pozbawienia wolności orzeczone w sądach pierwszej instancji i prawomocnie w latach 1946 - 2015 przygotowane na podstawie sprawozdania MS-S6 w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji oraz na podstawie danych pozyskanych z Krajowego Rejestru Karnego,administracja_publiczna,2016-12-16T09:25:27.923022,2016-12-16T10:36:37.015799,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości be34e472-eee7-4dec-b6f7-5a55ba67c02d,Alimenty - prawomocne orzeczenia w sprawach o alimenty orzeczone w sprawach o rozwód w 2015 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fb6cf14d-8ca3-4674-8c7b-80a0f0b680d1/resource/be34e472-eee7-4dec-b6f7-5a55ba67c02d/download/Alimenty---prawomocne-orzeczenia-w-sprawach-o-alimenty-orzeczone-w-sprawach-o-rozwod-w-2015-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T10:03:56.787329,2016-12-16T10:04:01.009418,alimenty-prawomocne-orzeczenia-w-sprawach-o-alimenty-w-latach-2010-2015,Alimenty - prawomocne orzeczenia w sprawach o alimenty w latach 2010-2015,"Dane statystyczne dotyczące liczby spraw dotyczących orzeczenia alimentów, z uwzględnieniem podmiotów, z powództwa których zostały orzeczone oraz wysokości zasądzonych alimentów.Dane pozyskiwane na podstawie sprawozdania MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz sprawozdania MS-S1o w sprawach cywilnych sądów okręgowych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości",administracja_publiczna,2016-12-16T08:56:14.024707,2016-12-30T13:45:35.529777,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 330c5436-a750-46bb-a6ad-755dcac6a71a,Alimenty - prawomocne orzeczenia (z wyłączeniem alimentów orzeczonych w sprawach o rozwód) w 2010 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fb6cf14d-8ca3-4674-8c7b-80a0f0b680d1/resource/330c5436-a750-46bb-a6ad-755dcac6a71a/download/Alimenty---prawomocne-orzeczenia-z-wyczeniem-alimentow-orzeczonych-w-spr.-o-rozwod-w-2010-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-30T14:43:07.608800,2016-12-30T14:43:38.816123,alimenty-prawomocne-orzeczenia-w-sprawach-o-alimenty-w-latach-2010-2015,Alimenty - prawomocne orzeczenia w sprawach o alimenty w latach 2010-2015,"Dane statystyczne dotyczące liczby spraw dotyczących orzeczenia alimentów, z uwzględnieniem podmiotów, z powództwa których zostały orzeczone oraz wysokości zasądzonych alimentów.Dane pozyskiwane na podstawie sprawozdania MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz sprawozdania MS-S1o w sprawach cywilnych sądów okręgowych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości",administracja_publiczna,2016-12-16T08:56:14.024707,2016-12-30T13:45:35.529777,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 90fe5210-593e-489f-b0ca-96d9cd587ba8,Alimenty - prawomocne orzeczenia (z wyłączeniem alimentów orzeczonych w sprawach o rozwód) w 2011 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fb6cf14d-8ca3-4674-8c7b-80a0f0b680d1/resource/90fe5210-593e-489f-b0ca-96d9cd587ba8/download/Alimenty---prawomocne-orzeczenia-z-wyczeniem-alimentow-orzeczonych-w-spr.-o-rozwod-w-2011-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-30T14:43:34.769553,2016-12-30T14:43:44.972238,alimenty-prawomocne-orzeczenia-w-sprawach-o-alimenty-w-latach-2010-2015,Alimenty - prawomocne orzeczenia w sprawach o alimenty w latach 2010-2015,"Dane statystyczne dotyczące liczby spraw dotyczących orzeczenia alimentów, z uwzględnieniem podmiotów, z powództwa których zostały orzeczone oraz wysokości zasądzonych alimentów.Dane pozyskiwane na podstawie sprawozdania MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz sprawozdania MS-S1o w sprawach cywilnych sądów okręgowych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości",administracja_publiczna,2016-12-16T08:56:14.024707,2016-12-30T13:45:35.529777,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 999a5826-29aa-41a2-8f02-8d56e439e7bf,Alimenty - prawomocne orzeczenia (z wyłączeniem alimentów orzeczonych w sprawach o rozwód) w 2012 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fb6cf14d-8ca3-4674-8c7b-80a0f0b680d1/resource/999a5826-29aa-41a2-8f02-8d56e439e7bf/download/Alimenty---prawomocne-orzeczenia-z-wyczeniem-alimentow-orzeczonych-w-spr.-o-rozwod-w-2012-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-30T14:44:02.217641,2016-12-30T14:44:34.491007,alimenty-prawomocne-orzeczenia-w-sprawach-o-alimenty-w-latach-2010-2015,Alimenty - prawomocne orzeczenia w sprawach o alimenty w latach 2010-2015,"Dane statystyczne dotyczące liczby spraw dotyczących orzeczenia alimentów, z uwzględnieniem podmiotów, z powództwa których zostały orzeczone oraz wysokości zasądzonych alimentów.Dane pozyskiwane na podstawie sprawozdania MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz sprawozdania MS-S1o w sprawach cywilnych sądów okręgowych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości",administracja_publiczna,2016-12-16T08:56:14.024707,2016-12-30T13:45:35.529777,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 9edc63db-326c-4e76-880a-304349d00c4a,Alimenty - prawomocne orzeczenia (z wyłączeniem alimentów orzeczonych w sprawach o rozwód) w 2013 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fb6cf14d-8ca3-4674-8c7b-80a0f0b680d1/resource/9edc63db-326c-4e76-880a-304349d00c4a/download/Alimenty---prawomocne-orzeczenia-z-wyczeniem-alimentow-orzeczonych-w-spr.-o-rozwod-w-2013-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2016-12-30T14:44:27.487180,,alimenty-prawomocne-orzeczenia-w-sprawach-o-alimenty-w-latach-2010-2015,Alimenty - prawomocne orzeczenia w sprawach o alimenty w latach 2010-2015,"Dane statystyczne dotyczące liczby spraw dotyczących orzeczenia alimentów, z uwzględnieniem podmiotów, z powództwa których zostały orzeczone oraz wysokości zasądzonych alimentów.Dane pozyskiwane na podstawie sprawozdania MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz sprawozdania MS-S1o w sprawach cywilnych sądów okręgowych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości",administracja_publiczna,2016-12-16T08:56:14.024707,2016-12-30T13:45:35.529777,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości c6494fee-ff83-41d2-99bf-d25025715686,Alimenty - prawomocne orzeczenia (z wyłączeniem alimentów orzeczonych w sprawach o rozwód) w 2014 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fb6cf14d-8ca3-4674-8c7b-80a0f0b680d1/resource/c6494fee-ff83-41d2-99bf-d25025715686/download/Alimenty---prawomocne-orzeczenia-z-wyczeniem-alimentow-orzeczonych-w-spr.-o-rozwod-w-2014-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-30T14:44:55.247271,2016-12-30T14:45:04.533995,alimenty-prawomocne-orzeczenia-w-sprawach-o-alimenty-w-latach-2010-2015,Alimenty - prawomocne orzeczenia w sprawach o alimenty w latach 2010-2015,"Dane statystyczne dotyczące liczby spraw dotyczących orzeczenia alimentów, z uwzględnieniem podmiotów, z powództwa których zostały orzeczone oraz wysokości zasądzonych alimentów.Dane pozyskiwane na podstawie sprawozdania MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz sprawozdania MS-S1o w sprawach cywilnych sądów okręgowych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości",administracja_publiczna,2016-12-16T08:56:14.024707,2016-12-30T13:45:35.529777,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 7ef609e4-372f-40df-bc7e-68250998a25f,Alimenty - prawomocne orzeczenia (z wyłączeniem alimentów orzeczonych w sprawach o rozwód) w 2015 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fb6cf14d-8ca3-4674-8c7b-80a0f0b680d1/resource/7ef609e4-372f-40df-bc7e-68250998a25f/download/Alimenty---prawomocne-orzeczenia-z-wyczeniem-alimentow-orzeczonych-w-spr.-o-rozwod-w-2015-roku.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2016-12-30T14:45:25.313407,,alimenty-prawomocne-orzeczenia-w-sprawach-o-alimenty-w-latach-2010-2015,Alimenty - prawomocne orzeczenia w sprawach o alimenty w latach 2010-2015,"Dane statystyczne dotyczące liczby spraw dotyczących orzeczenia alimentów, z uwzględnieniem podmiotów, z powództwa których zostały orzeczone oraz wysokości zasądzonych alimentów.Dane pozyskiwane na podstawie sprawozdania MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz sprawozdania MS-S1o w sprawach cywilnych sądów okręgowych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości",administracja_publiczna,2016-12-16T08:56:14.024707,2016-12-30T13:45:35.529777,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 1bc94987-f35f-424f-a4c5-0a064ae10c7f,Akty notarialne w latach 1991-1997,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0c78990c-0ff6-4c67-ba4d-11731b6f1b0b/resource/1bc94987-f35f-424f-a4c5-0a064ae10c7f/download/Akty-notarialne-w-latach-1991-1997.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T09:29:50.700141,2016-12-16T09:29:56.974611,akty-notarialne,Akty notarialne,Dane statystyczne dotyczące liczby aktów notarialnych sporządzonych przez notariuszy ogółem w Polsce w latach 1991 - 2015 pozyskiwanych za pośrednictwem sprawozdania statystycznego MS-Not24 z czynności notarialnych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości,administracja_publiczna,2016-12-16T08:29:06.164866,2016-12-16T08:47:07.839873,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości abd2142d-d97b-4741-987d-63c4d05c1a84,Akty notarialne w latach 1998-2012,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0c78990c-0ff6-4c67-ba4d-11731b6f1b0b/resource/abd2142d-d97b-4741-987d-63c4d05c1a84/download/Akty-notarialne-w-latach-1998-2012.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T09:30:22.398290,2016-12-16T09:30:28.213830,akty-notarialne,Akty notarialne,Dane statystyczne dotyczące liczby aktów notarialnych sporządzonych przez notariuszy ogółem w Polsce w latach 1991 - 2015 pozyskiwanych za pośrednictwem sprawozdania statystycznego MS-Not24 z czynności notarialnych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości,administracja_publiczna,2016-12-16T08:29:06.164866,2016-12-16T08:47:07.839873,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 83cdeec6-dc95-4ee0-8fb2-61ff912f2809,Akty notarialne w latah 2013-2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0c78990c-0ff6-4c67-ba4d-11731b6f1b0b/resource/83cdeec6-dc95-4ee0-8fb2-61ff912f2809/download/Akty-notarialne-w-latach-2013-2015.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T09:30:53.380934,2016-12-16T09:31:05.009579,akty-notarialne,Akty notarialne,Dane statystyczne dotyczące liczby aktów notarialnych sporządzonych przez notariuszy ogółem w Polsce w latach 1991 - 2015 pozyskiwanych za pośrednictwem sprawozdania statystycznego MS-Not24 z czynności notarialnych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości,administracja_publiczna,2016-12-16T08:29:06.164866,2016-12-16T08:47:07.839873,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 43f9f6da-b20e-40c6-b7bb-1661588d7b53,Adopcje - ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 2000 - I półrocze 2016 ,Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych pozyskiwanych za pośrednictwem sprawozdania statystycznego MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/5eeaaaaa-de55-406d-bab5-f0d1990c1f74/resource/43f9f6da-b20e-40c6-b7bb-1661588d7b53/download/Adopcje---ewidencja-spraw-o-przysposobienie-w-sdach-rodzinnych-w-latach-2000-I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,3,2016-12-16T09:00:41.319154,2016-12-16T09:00:53.864634,adopcje,Adopcje,Dane statystyczne na temat spraw dotyczących adopcji (przysposobienia) w sądach rodzinnych w Polsce,administracja_publiczna,2016-12-16T07:50:28.784185,2016-12-16T08:45:56.413418,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 187d3a9a-e7c1-4590-9b28-f0e3c2a6f359,Adopcje - ewidencja spraw o rozwiązanie przysposobienia w sądach rodzinnych w latach 2007 - I półrocze 2016 ,Dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o rozwiązanie przysposobienia w sądach rodzinnych pozyskiwanych za pośrednictwem sprawozdania statystycznego MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/5eeaaaaa-de55-406d-bab5-f0d1990c1f74/resource/187d3a9a-e7c1-4590-9b28-f0e3c2a6f359/download/Adopcje---ewidencja-spraw-o-rozwizanie-przysposobienia-w-sdach-rodzinnych-w-latach-2007---I-p.-2016.,,dane tabelaryczne,1,2016-12-16T09:03:01.559127,2016-12-16T09:03:03.202643,adopcje,Adopcje,Dane statystyczne na temat spraw dotyczących adopcji (przysposobienia) w sądach rodzinnych w Polsce,administracja_publiczna,2016-12-16T07:50:28.784185,2016-12-16T08:45:56.413418,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 479424bd-674b-42b4-a069-d744e9cc5f60,Adopcje według wieku małoletniego w latach 2006 - I p. 2016,Dane statystyczne dotyczące adopcji z uwzględnieniem wieku małoletniego,http://Adopcje---wedug-wieku-maoletniego-w-latach-2006---I-p.-2016.csv,CSV,dane tabelaryczne,0,2016-12-16T09:12:07.286607,2016-12-16T09:12:13.576695,adopcje,Adopcje,Dane statystyczne na temat spraw dotyczących adopcji (przysposobienia) w sądach rodzinnych w Polsce,administracja_publiczna,2016-12-16T07:50:28.784185,2016-12-16T08:45:56.413418,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 490ecb45-cfc4-4269-88b9-4fa360eb9dd6,Patronaty przyznane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w roku 2016,format xlsx,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/Patronaty_2016.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-03-30T15:26:18.933895,,patronaty-ministerstwa-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Patronaty Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,Patronaty Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,administracja_publiczna,2016-12-15T12:14:46.714676,2017-06-21T11:06:42.504509,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 89f344fb-4440-4658-bdcb-3451319466df,Patronaty przyznane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w roku 2017,format xlsx,https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/patronaty-2017.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-03-30T15:27:14.779953,,patronaty-ministerstwa-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Patronaty Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,Patronaty Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,administracja_publiczna,2016-12-15T12:14:46.714676,2017-06-21T11:06:42.504509,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 23a35321-6b81-46f9-8943-95567ba8e272,Gdynia - Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,,http://www.sar.gov.pl/pl/location/gdynia/,HTML,html,,2016-12-15T12:44:28.928656,2016-12-15T12:44:31.850372,dane-kontaktowe-i-informacje-o-sposobach-alarmowania,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o dyslokacji wyposażeniu i czasach gotowości,Dane kontaktowe i informacje o sposobach alarmowania,administracja_publiczna,2016-12-15T11:42:34.440675,2017-03-08T09:48:43.799850,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9fc04abd-02f8-474e-b2d1-5a280e5b167a,Świnoujście - Morskie Pomocnicze Centrum Koordynacyjne,,http://www.sar.gov.pl/pl/location/swinoujscie/,,html,1,2017-03-07T13:06:52.319906,2017-03-07T13:06:55.622752,dane-kontaktowe-i-informacje-o-sposobach-alarmowania,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o dyslokacji wyposażeniu i czasach gotowości,Dane kontaktowe i informacje o sposobach alarmowania,administracja_publiczna,2016-12-15T11:42:34.440675,2017-03-08T09:48:43.799850,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 10800192-fc5a-4730-8857-179288e9f59f,Trzebież - Morska Stacja Ratownicza,,http://www.sar.gov.pl/pl/location/trzebiez/,,html,1,2017-03-07T13:07:18.479657,2017-03-07T13:07:20.433259,dane-kontaktowe-i-informacje-o-sposobach-alarmowania,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o dyslokacji wyposażeniu i czasach gotowości,Dane kontaktowe i informacje o sposobach alarmowania,administracja_publiczna,2016-12-15T11:42:34.440675,2017-03-08T09:48:43.799850,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej c4beaca1-2608-4773-9e47-34595568057d,Dziwnów - Morska Stacja Ratownicza,,http://www.sar.gov.pl/pl/location/dziwnow/,,html,1,2017-03-07T13:07:45.484091,2017-03-07T13:07:47.521494,dane-kontaktowe-i-informacje-o-sposobach-alarmowania,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o dyslokacji wyposażeniu i czasach gotowości,Dane kontaktowe i informacje o sposobach alarmowania,administracja_publiczna,2016-12-15T11:42:34.440675,2017-03-08T09:48:43.799850,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 2912ebe5-e14c-4c9b-8231-b32edb45c6d9,Kołobrzeg - Morska Stacja Ratownicza,,http://www.sar.gov.pl/pl/location/kolobrzeg/,,html,1,2017-03-07T13:08:22.194024,2017-03-07T13:08:28.269785,dane-kontaktowe-i-informacje-o-sposobach-alarmowania,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o dyslokacji wyposażeniu i czasach gotowości,Dane kontaktowe i informacje o sposobach alarmowania,administracja_publiczna,2016-12-15T11:42:34.440675,2017-03-08T09:48:43.799850,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej f0fb8f1b-bfe1-4bd1-a630-4d3e9f99db34,Darłowo - Morska Stacja Ratownicza,,http://www.sar.gov.pl/pl/location/darlowo/,,html,1,2017-03-07T13:08:42.954737,2017-03-07T13:08:45.220670,dane-kontaktowe-i-informacje-o-sposobach-alarmowania,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o dyslokacji wyposażeniu i czasach gotowości,Dane kontaktowe i informacje o sposobach alarmowania,administracja_publiczna,2016-12-15T11:42:34.440675,2017-03-08T09:48:43.799850,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 86970d0b-0a22-4d32-b030-96da9c4569fb,Ustka - Morska Stacja Ratownicza,,http://www.sar.gov.pl/pl/location/ustka/,,html,1,2017-03-07T13:09:06.528658,2017-03-07T13:09:07.878082,dane-kontaktowe-i-informacje-o-sposobach-alarmowania,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o dyslokacji wyposażeniu i czasach gotowości,Dane kontaktowe i informacje o sposobach alarmowania,administracja_publiczna,2016-12-15T11:42:34.440675,2017-03-08T09:48:43.799850,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a1829004-e95b-4268-b9a5-42fed9a2c96b,Łeba - Morska Stacja Ratownicza,,http://www.sar.gov.pl/pl/location/leba/,,html,1,2017-03-07T13:09:29.399788,2017-03-07T13:09:31.063857,dane-kontaktowe-i-informacje-o-sposobach-alarmowania,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o dyslokacji wyposażeniu i czasach gotowości,Dane kontaktowe i informacje o sposobach alarmowania,administracja_publiczna,2016-12-15T11:42:34.440675,2017-03-08T09:48:43.799850,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b595e74f-1632-4ad3-a681-294d4627d1ac,Władysławowo - Morska Stacja Ratownicza,,http://www.sar.gov.pl/pl/location/wladyslawowo/,,html,1,2017-03-07T13:10:04.185758,2017-03-07T13:10:05.229399,dane-kontaktowe-i-informacje-o-sposobach-alarmowania,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o dyslokacji wyposażeniu i czasach gotowości,Dane kontaktowe i informacje o sposobach alarmowania,administracja_publiczna,2016-12-15T11:42:34.440675,2017-03-08T09:48:43.799850,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 1b468522-c6e9-45f8-b613-711876e2ca05,Górki Zachodnie - Morska Stacja Ratownicza,,http://www.sar.gov.pl/pl/location/gorki-zachodnie/,,html,1,2017-03-07T13:10:29.300609,2017-03-07T13:10:31.282560,dane-kontaktowe-i-informacje-o-sposobach-alarmowania,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o dyslokacji wyposażeniu i czasach gotowości,Dane kontaktowe i informacje o sposobach alarmowania,administracja_publiczna,2016-12-15T11:42:34.440675,2017-03-08T09:48:43.799850,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej c0bf6188-71fe-4a82-9963-480508fde33a,Hel - Morska Stacja Ratownicza,,http://www.sar.gov.pl/pl/location/hel/,,html,1,2017-03-07T13:10:56.938678,2017-03-07T13:10:59.182137,dane-kontaktowe-i-informacje-o-sposobach-alarmowania,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o dyslokacji wyposażeniu i czasach gotowości,Dane kontaktowe i informacje o sposobach alarmowania,administracja_publiczna,2016-12-15T11:42:34.440675,2017-03-08T09:48:43.799850,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 96ccf33b-6f30-40ef-94ca-0694d285f4dd,Świbno - Brzegowa Stacja Ratownicza,,http://www.sar.gov.pl/pl/location/swibno/,,html,1,2017-03-07T13:11:27.941338,2017-03-07T13:11:30.098711,dane-kontaktowe-i-informacje-o-sposobach-alarmowania,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o dyslokacji wyposażeniu i czasach gotowości,Dane kontaktowe i informacje o sposobach alarmowania,administracja_publiczna,2016-12-15T11:42:34.440675,2017-03-08T09:48:43.799850,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3c171eae-cd6b-4031-9705-b28acf1dfcad,Sztutowo - Brzegowa Stacja Ratownicza,,http://www.sar.gov.pl/pl/location/sztutowo/,,html,1,2017-03-07T13:11:52.740579,2017-03-07T13:11:54.925631,dane-kontaktowe-i-informacje-o-sposobach-alarmowania,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o dyslokacji wyposażeniu i czasach gotowości,Dane kontaktowe i informacje o sposobach alarmowania,administracja_publiczna,2016-12-15T11:42:34.440675,2017-03-08T09:48:43.799850,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 171bcdd0-d1c6-452b-b34c-9775f5abdbf5,Tolkmicko - Morska Stacja Ratownicza,,http://www.sar.gov.pl/pl/location/tolkmicko/,,html,1,2017-03-07T13:12:21.761757,2017-03-07T13:12:24.762418,dane-kontaktowe-i-informacje-o-sposobach-alarmowania,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o dyslokacji wyposażeniu i czasach gotowości,Dane kontaktowe i informacje o sposobach alarmowania,administracja_publiczna,2016-12-15T11:42:34.440675,2017-03-08T09:48:43.799850,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej c9f936c2-c674-4cd5-9902-463a1799cf10,Informacje o przeprowadzonych akcjach ratowniczych,,http://www.sar.gov.pl/pl/news/3/type,HTML,"html,pdf",,2016-12-15T12:37:41.939634,2016-12-15T12:37:46.785675,informacje-o-przeprowadzonych-akcjach-ratowniczych,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o przeprowadzonych akcjach ratowniczych,Informacje o przeprowadzonych akcjach ratowniczych,administracja_publiczna,2016-12-15T11:37:08.480634,2017-02-17T14:59:06.442096,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 113d1455-6d82-4998-928a-a7c6bee02d46,Statystyka działań prowadzonych przez MSPiR,,http://www.sar.gov.pl/pl/news/2/type,HTML,html,,2016-12-20T09:35:22.525569,2016-12-20T09:35:25.523145,informacje-o-przeprowadzonych-akcjach-ratowniczych,Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - Informacje o przeprowadzonych akcjach ratowniczych,Informacje o przeprowadzonych akcjach ratowniczych,administracja_publiczna,2016-12-15T11:37:08.480634,2017-02-17T14:59:06.442096,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 652cc433-5a34-4586-839e-6938425332f1,Załadowcy kontenerów - Informacje ogólne,,http://www.ums.gov.pl/bezpieczenstwo-morskie/wazenie-kontenerow.html,HTML,"pdf,xps,pliki w formatach CSV i XLSX",,2016-12-15T12:23:15.329292,2016-12-15T12:23:18.421763,lista-zaladowcow-kontenerow,Lista załadowców kontenerów,Lista zatwierdzonych załadowców upoważnionych do określania VGM (zweryfikowanej masy kontenera) metodą 2,administracja_publiczna,2016-12-15T11:22:48.400088,2017-03-10T10:57:49.084108,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej cefb67c8-a663-4419-8cca-f6e9ca5f8ef2,Lista załadowców kontenerów,Lista zatwierdzonych załadowców upoważnionych do określania VGM metodą 2,http://www.ums.gov.pl/karty/IBZ/Kontenery/Pkt%207-%20Lista%20za%C5%82adowcy.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-03-07T13:20:54.036143,2017-03-07T13:20:54.609486,lista-zaladowcow-kontenerow,Lista załadowców kontenerów,Lista zatwierdzonych załadowców upoważnionych do określania VGM (zweryfikowanej masy kontenera) metodą 2,administracja_publiczna,2016-12-15T11:22:48.400088,2017-03-10T10:57:49.084108,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej df09f677-87f2-4294-8ea5-95a6522ab50e,Wniosek o zatwierdzenie załadowcy,,http://www.ums.gov.pl/karty/IBZ/Kontenery/Pkt%201%20-%20Wniosek%20VGM.doc,DOC,doc,,2017-03-07T13:24:00.292350,2017-03-07T13:24:01.932982,lista-zaladowcow-kontenerow,Lista załadowców kontenerów,Lista zatwierdzonych załadowców upoważnionych do określania VGM (zweryfikowanej masy kontenera) metodą 2,administracja_publiczna,2016-12-15T11:22:48.400088,2017-03-10T10:57:49.084108,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 80800c63-02f3-4a86-a9b3-dd87f1cf1ddf,Wykaz stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku,,http://www.ums.gov.pl/karty/IBZ/wykaz_stacji_atestacji.pdf,PDF,pdf,1,2016-12-15T12:20:16.189490,2016-12-15T12:20:17.367727,wykaz-stacji-atestacji-urzadzen-i-wyposazenia-statku,Wykaz stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku,Wykaz stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku uznanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,administracja_publiczna,2016-12-15T11:19:39.803388,2016-12-20T09:05:48.750205,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 5be356b3-590c-4a9c-aea8-0491f333498c,Wykaz agencji pośrednictwa pracy dla marynarzy,,http://www.ums.gov.pl/karty/IBZ/wykaz_agencji.pdf,PDF,pdf,1,2016-12-15T12:17:20.276131,2016-12-15T12:17:21.094990,wykaz-agencji-posrednictwa-pracy-dla-marynarzy,Wykaz agencji pośrednictwa pracy dla marynarzy,Wykaz agencji pośrednictwa pracy dla marynarzy uznanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,administracja_publiczna,2016-12-15T11:16:56.669584,2016-12-20T09:05:25.181518,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 92e9689e-8f78-43f9-ad66-139356bb92ed,Kilometraż wybrzeża morskiego - informacje ogólne,informacje ogólne,http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=1667,,"shp,dxf,html",,2016-12-15T12:05:16.913288,2016-12-15T12:05:18.056618,kilometraz-wybrzeza-morskiego,Kilometraż wybrzeża morskiego,,administracja_publiczna,2016-12-15T11:04:37.723137,2017-03-08T09:40:50.649485,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 5784b682-2e42-4d8f-83e4-e3e687509caa,Długość polskiego wybrzeża - mapa,,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2014/06/zg-dlugosc-wybrzeza.png,PNG,PNG,0,2017-03-07T11:51:33.005581,2017-03-07T11:51:34.369021,kilometraz-wybrzeza-morskiego,Kilometraż wybrzeża morskiego,,administracja_publiczna,2016-12-15T11:04:37.723137,2017-03-08T09:40:50.649485,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b124fd06-b2c3-49c5-a925-f99f69cb7212,Szczegółowe informacje na temat pasa nadbrzeżnego w poszczególnych gminach,w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=1669,HTML,"pdf,jpg,shp,dxf",,2016-12-15T12:00:20.371308,2016-12-15T12:00:21.569007,mapy-pasa-nadbrzeznego,Mapy pasa nadbrzeżnego,,administracja_publiczna,2016-12-15T10:59:44.195452,2017-03-07T16:07:54.927516,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej f2720ac1-156d-4bae-9c02-1e3fa8094e36,Mapy pasa nadbrzeżnego,w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - skala 1:50 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/zg-pas-nadbrzezny-merged161005.pdf,PDF,pdf,,2017-03-07T11:45:15.780068,2017-03-07T11:45:17.801878,mapy-pasa-nadbrzeznego,Mapy pasa nadbrzeżnego,,administracja_publiczna,2016-12-15T10:59:44.195452,2017-03-07T16:07:54.927516,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 99f243bf-19e3-4cfd-8691-68dbfa812d9e,Polskie obszary morskie - mapa,,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2014/06/zg-polskie-obszary-morskie.png,PNG,PNG,0,2017-03-07T12:06:59.432437,2017-03-07T12:07:00.061105,mapy-pasa-nadbrzeznego,Mapy pasa nadbrzeżnego,,administracja_publiczna,2016-12-15T10:59:44.195452,2017-03-07T16:07:54.927516,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 734e9b5f-fe57-4514-ae88-98ed33d90622,Mapy portów i przystani morskich - Informacje ogólne,,http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=1671,HTML,"pdf,jpg,shp,dxf",,2016-12-15T11:55:22.871136,2016-12-15T11:56:34.253073,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 51f02aab-c740-43aa-a893-851cbec2fe02,Mapa Portu Władysławowo ,1: 2 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-port-wladyslawowo-2007-mapa.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:14:35.902693,2017-03-07T12:14:36.918963,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 7677c64d-a34f-404b-a4ad-1221696ecd41,Mapa Portu Puck,1:500,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-port-puck-1999-mapa.jpg,JPEG,jpg,,2017-03-07T12:15:56.567332,2017-03-07T12:15:57.691426,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 5d765791-9256-4567-ab2a-6ced212be059,Mapa Portu Jastarnia,1: 2 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-port-jastarnia-2000-mapa.jpg,JPEG,jpg,0,2017-03-07T12:17:10.733289,2017-03-07T12:17:11.370662,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej e7ca46fb-8791-4bdb-bec3-1be53b9566a7,Mapa Portu Hel,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/Dz.U.2014.1361-mapa.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:17:55.000725,2017-03-07T12:17:55.937322,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 149da65f-1eb3-4551-a792-ef4bc6a539c5,Mapa Portu Gdynia ,od strony lądu w skali 1 : 5 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2014/06/zg-port-gdynia-2015-05.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:18:51.059693,2017-03-07T12:18:52.938395,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b355525d-482b-432f-974b-12c39cd7043a,Mapa części lądowej Portu Gdańsk ,w skali 1 : 10 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-port-gdansk-druk-10.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:19:52.378282,2017-03-07T12:19:52.923603,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 5117f5e4-01d4-4850-91cf-7e3cb69e8be4,Mapa Portu Elbląg,1: 5 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2014/06/zg-port-elblag-2013.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:20:49.623595,2017-03-07T12:20:50.485593,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej f5c09fba-74b4-4264-a991-d89dfb4551b9,Mapa Portu Frombork,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-port-frombork-2011-mapa.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:21:26.371909,2017-03-07T12:21:26.719426,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9c4bbf77-36eb-4eb1-ade7-74dae6271f93,Mapa Portu Kąty Rybackie,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-port-katy-ryb-2007-mapa.jpg,JPEG,jpg,0,2017-03-07T12:22:21.011277,2017-03-07T12:22:22.273778,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 6730b488-62ea-447f-8b7d-50e73dff5156,Mapa Portu Tolkmicko,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-port-tolkmicko-150703-lex-1.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:23:10.663963,2017-03-07T12:23:12.648276,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 7731ecd7-029b-443f-8a7a-3c470276dca7,Mapa Przystani Mechelinki,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-przystan-mechelinki-lex.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:24:38.903779,2017-03-07T12:24:39.791964,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej f733ac4b-6dbd-4a08-99ab-d2b4b9daf2ef,Mapa Przystani Cegielnia,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-przyst-suchacz_cegielnia_150706_lex.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:25:15.081440,2017-03-07T12:25:15.881776,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej eae578c2-c5b3-4d2a-8275-6f70f9f12a2f,Mapa Przystani Nadbrzeże,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-przyst-nadbrzeze-2015.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:25:49.474527,2017-03-07T12:25:51.962190,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 912ad804-442a-4672-93f1-5c1a0376cbd2,Mapa Przystani Kadyny,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-przyst-kadyny-150210-lex.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:26:22.245558,2017-03-07T12:26:24.122676,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 4efc98d2-55b7-4fc4-a918-8b489c40545e,Mapa Przystani Kuźnica II,1: 2 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-przyst-kuznicaII-2013.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:26:54.918176,2017-03-07T12:27:00.764762,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 09198aa4-538f-4d29-9544-6b5c89b9d058,Mapa Przystani Oksywie,1: 500,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-przyst-oksywie.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:27:34.538444,2017-03-07T12:27:35.181692,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej df3749fc-68d2-4a62-b307-3340e14a2ddb,Mapa Przystani Kąty Rybackie III,1: 500,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-przystan-katy-rybackie-III.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:28:31.371723,2017-03-07T12:28:32.680946,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b6bd9bee-b5f6-40cd-a009-93006002ef0a,Mapa Przystani Krynica Morska,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-Przystan-Krynica-Morska-2012.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T12:29:12.221549,2017-03-07T12:29:13.089854,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9d86748e-4606-40f4-b66a-36b5ee52b43a,Mapa Przystani Obłuże,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-przystan-ob%C5%82u%C5%BCe.jpg,JPEG,jpg,0,2017-03-07T12:29:55.599151,2017-03-07T12:29:57.837657,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej d2b34209-53af-4676-a110-c778b2c6ee11,Mapa Przystani Leśniczówka,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-Przysta%C5%84-Lesnicz%C3%B3wka-2011.jpg,JPEG,jpg,0,2017-03-07T12:30:29.021262,2017-03-07T12:30:30.847333,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 0e4e6842-0c27-48a7-8a90-f8d6346c35bb,Mapa Przystani Dębki,1 : 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-Pomor.08.86.2240-Przysta%C5%84-D%C4%99bki-2008.jpg,JPEG,jpg,0,2017-03-07T12:31:09.043148,2017-03-07T12:31:10.100091,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a7e12f25-45c7-44ab-a854-4eb9b50a644c,Mapa Przystani Krynica Morska – Basen III – Nowa Karczma,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-Pomor.06.62.1276-Przysta%C5%84-Nowa-Karczma.jpg,JPEG,jpg,0,2017-03-07T12:31:57.682912,2017-03-07T12:31:58.514733,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b5dfa51c-88bb-46d8-8eba-1cfb4adaaffc,Mapa Przystani Marina,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-Pomor.05.119.2424-Przysta%C5%84-Marina-Gdynia-2005.jpg,JPEG,jpg,0,2017-03-07T12:32:39.727800,2017-03-07T12:32:41.021303,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej f1b5c479-baab-4e7e-98d4-c3dd89df991a,Mapa Przystani Molo w Sopocie,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-Pomor.05.88.1807-Molo-Sopot-2005.jpg,JPEG,jpg,0,2017-03-07T12:33:18.737548,2017-03-07T12:33:19.282973,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 588aeb9b-964c-4f41-b677-7472cbafa3a5,Mapa Przystani Frombork,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-Warmi.05.34.500-Przysta%C5%84-Frombork-2005.jpg,JPEG,jpg,0,2017-03-07T12:33:49.783820,2017-03-07T12:33:50.606542,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 15be9afb-003f-4f50-a470-6345e71d8108,Mapa Przystani Suchacz,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-Pomor.04.62.1185-Przysta%C5%84-Suchacz-2004.jpg,JPEG,jpg,0,2017-03-07T12:34:17.283211,2017-03-07T12:34:17.825409,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 17a94407-1b12-4df6-a41b-f0f9f1161ae6,Mapa Przystani Żegluga Gdańska w Elblągu,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-Pomor.04.31.655-Przysta%C5%84-%C5%BBegluga-Gda%C5%84ska-w-Elbl%C4%85gu-2004.jpg,JPEG,jpg,0,2017-03-07T12:34:53.485749,2017-03-07T12:34:54.541127,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 075c75c0-c63a-43df-a649-1c00133acfba,Mapa Przystani Żegluga Gdańska w Gdyni,1: 1 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-Pomor.03.128.2245-Przysta%C5%84-%C5%BBegluga-Gda%C5%84ska-Gdynia-2003.jpg,JPEG,jpg,0,2017-03-07T12:35:55.644521,2017-03-07T12:35:57.213852,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b136714c-2624-4b16-b0d7-5762e70ef4b2,Mapa Przystani Dalmor,1: 2 000,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zg-Pomor.03.109.1975-Przysta%C5%84-Dalmor-Gdynia-2003.jpg,JPEG,jpg,0,2017-03-07T12:41:07.422434,2017-03-07T12:41:08.657980,mapy-portow-i-przystani-morskich,Mapy portów i przystani morskich,Mapy portów i przystani morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,administracja_publiczna,2016-12-15T10:54:20.148292,2017-03-24T13:07:02.454272,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 0472d570-e31a-42af-b7ef-78a3e385e000,Wykaz wraków statków morskich GDYNIA - Informacje ogólne,,http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=5705,HTML,"pdf,jpg,doc",,2016-12-15T11:52:17.752261,2016-12-15T11:52:18.513356,wykaz-wrakow-statkow-morskich,Wykaz wraków statków morskich,"Wykaz i mapa wraków statków morskich udostępnionych oraz zabronionych do płetwonurkowania na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku",administracja_publiczna,2016-12-15T10:51:43.028096,2017-03-30T13:17:24.745980,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 412747de-1986-4513-9ccf-4fc76a73178d,Mapa wraków udostępnionych do PŁETWONURKOWANIA - GDYNIA,na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej UMG,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2015/03/PM_Mapa_wrakow_udostepnionych_ver3.pdf,PDF,pdf,,2017-03-07T12:48:38.646009,2017-03-07T12:48:39.815019,wykaz-wrakow-statkow-morskich,Wykaz wraków statków morskich,"Wykaz i mapa wraków statków morskich udostępnionych oraz zabronionych do płetwonurkowania na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku",administracja_publiczna,2016-12-15T10:51:43.028096,2017-03-30T13:17:24.745980,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 65452219-14f5-402a-a6df-d58d28a98f10,Współrzędne Geograficzne wraków udostępnionych do PŁETWONURKOWANIA - GDYNIA,na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej UMG,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2015/03/PM_Wykaz_wrakow_udostepnionych_ver3.doc,DOC,doc,,2017-03-07T12:52:58.418221,2017-03-07T12:52:59.281826,wykaz-wrakow-statkow-morskich,Wykaz wraków statków morskich,"Wykaz i mapa wraków statków morskich udostępnionych oraz zabronionych do płetwonurkowania na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku",administracja_publiczna,2016-12-15T10:51:43.028096,2017-03-30T13:17:24.745980,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej cf87b481-2b21-4464-8911-8474ab348f29,Wykaz wraków statków objętych ZAKAZEM NURKOWANIA - GDYNIA,na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej UMG,http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2015/03/PM_Wykaz_wrakow_zabronionych_ver3.doc,DOC,doc,,2017-03-07T12:56:24.889387,2017-03-07T12:56:26.340998,wykaz-wrakow-statkow-morskich,Wykaz wraków statków morskich,"Wykaz i mapa wraków statków morskich udostępnionych oraz zabronionych do płetwonurkowania na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku",administracja_publiczna,2016-12-15T10:51:43.028096,2017-03-30T13:17:24.745980,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9f466b43-f361-4475-96fd-43ad92d96c96,Wykaz wraków statków morskich SZCZECIN - Informacje ogólne,na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej UMS,http://www.ums.gov.pl/bezpieczenstwo-morskie/jachty-morskie.html,HTML,html,,2017-03-07T13:31:25.578461,2017-03-07T13:31:27.830229,wykaz-wrakow-statkow-morskich,Wykaz wraków statków morskich,"Wykaz i mapa wraków statków morskich udostępnionych oraz zabronionych do płetwonurkowania na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku",administracja_publiczna,2016-12-15T10:51:43.028096,2017-03-30T13:17:24.745980,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 0fea25c8-324b-48fd-bcc8-eb9670ec6568,Współrzędne Geograficzne wraków udostępnionych do PŁETWONURKOWANIA - SZCZECIN,na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej UMS,http://www.ums.gov.pl/Nurkowanie/wykaz_wraki.doc,DOC,doc,,2017-03-07T13:33:17.737670,2017-03-07T13:33:18.388435,wykaz-wrakow-statkow-morskich,Wykaz wraków statków morskich,"Wykaz i mapa wraków statków morskich udostępnionych oraz zabronionych do płetwonurkowania na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku",administracja_publiczna,2016-12-15T10:51:43.028096,2017-03-30T13:17:24.745980,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 97a95af1-08e2-4d14-80fb-93101ecf24db,Mapa wraków udostępnionych do PŁETWONURKOWANIA - SZCZECIN,na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej UMS,http://www.ums.gov.pl/Nurkowanie/mapa_wraki.pdf,PDF,pdf,,2017-03-07T13:35:04.412461,2017-03-07T13:35:05.402505,wykaz-wrakow-statkow-morskich,Wykaz wraków statków morskich,"Wykaz i mapa wraków statków morskich udostępnionych oraz zabronionych do płetwonurkowania na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku",administracja_publiczna,2016-12-15T10:51:43.028096,2017-03-30T13:17:24.745980,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 32774257-9d3f-45f6-a4c9-4ac727cd5f78,Wykaz wraków statków morskich Słupsk - Informacje ogólne,,http://www.umsl.gov.pl/index.php/urzad/nurkowanie,HTML,html,,2017-03-07T16:47:07.680809,2017-03-07T16:47:14.139881,wykaz-wrakow-statkow-morskich,Wykaz wraków statków morskich,"Wykaz i mapa wraków statków morskich udostępnionych oraz zabronionych do płetwonurkowania na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku",administracja_publiczna,2016-12-15T10:51:43.028096,2017-03-30T13:17:24.745980,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9d3ea6fb-e8e0-48f0-b7d3-6dbb666fb6dc,Mapa wraków udostępnionych do PŁETWONURKOWANIA - SŁUPSK,,http://www.umsl.gov.pl/pliki/wraki/wraki.pdf,PDF,html,1,2017-03-07T16:48:58.079832,2017-03-07T16:49:04.887469,wykaz-wrakow-statkow-morskich,Wykaz wraków statków morskich,"Wykaz i mapa wraków statków morskich udostępnionych oraz zabronionych do płetwonurkowania na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku",administracja_publiczna,2016-12-15T10:51:43.028096,2017-03-30T13:17:24.745980,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej adaf50e9-682e-4dac-84cd-7d988edc2ece,Współrzędne Geograficzne wraków udostępnionych i zabronionych do PŁETWONURKOWANIA - SŁUPSK,,http://www.umsl.gov.pl/pliki/wraki/wraki_wykaz.pdf,PDF,pdf,1,2017-03-07T16:50:29.274594,2017-03-07T16:50:35.345977,wykaz-wrakow-statkow-morskich,Wykaz wraków statków morskich,"Wykaz i mapa wraków statków morskich udostępnionych oraz zabronionych do płetwonurkowania na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku",administracja_publiczna,2016-12-15T10:51:43.028096,2017-03-30T13:17:24.745980,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej c2f599d8-f2fe-4b00-8d3a-f2124d95906e,Wniosek o wydanie pozwolenia na przeszukiwanie wraku statku / pozostałości wraku statku,,http://www.umsl.gov.pl/pliki/wniosek3.doc,DOC,doc,,2017-03-07T16:52:47.669278,2017-03-07T16:52:49.197309,wykaz-wrakow-statkow-morskich,Wykaz wraków statków morskich,"Wykaz i mapa wraków statków morskich udostępnionych oraz zabronionych do płetwonurkowania na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku",administracja_publiczna,2016-12-15T10:51:43.028096,2017-03-30T13:17:24.745980,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 2de6e42f-19a4-42eb-8b37-efcb68c12b3a,Zatrzymania statków przez Inspekcje Państwa Portu,,http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=1381,HTML,html,,2016-12-15T11:49:56.690604,2016-12-15T11:49:58.081888,zatrzymania-statkow-przez-inspekcje-panstwa-portu,Zatrzymania statków przez Inspekcje Państwa Portu,Wykaz statków zatrzymanych w porcie do czasu usunięcia niezgodności z wymogami konwencji IMO.,administracja_publiczna,2016-12-15T10:49:36.463660,2016-12-15T13:24:09.810290,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ebb8a801-c1fc-43ca-90ea-f18f10f614d6,"statki SPODZIEWANE w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port",,http://www.umgdy.gov.pl/ruchstatkow/inbound.php,HTML,html,,2016-12-15T11:47:28.295130,2017-03-07T11:56:27.018503,ruch-statkow-w-porcie-gdynia-porcie-gdansk-port-polnocny-i-gdansk-nowy-port,Ruch statków w portach polskich,"Wykaz statków spodziewanych, wychodzących oraz stojących w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin, Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno.",administracja_publiczna,2016-12-15T10:46:50.611860,2017-03-07T15:40:28.678496,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 0f9f1294-3073-490b-b8a7-6a548d713104,"statki WYCHODZĄCE w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port ",,http://www.umgdy.gov.pl/ruchstatkow/outbound.php,,html,,2017-03-07T11:58:17.567957,2017-03-07T11:58:19.387649,ruch-statkow-w-porcie-gdynia-porcie-gdansk-port-polnocny-i-gdansk-nowy-port,Ruch statków w portach polskich,"Wykaz statków spodziewanych, wychodzących oraz stojących w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin, Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno.",administracja_publiczna,2016-12-15T10:46:50.611860,2017-03-07T15:40:28.678496,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej cba36d2b-586b-40fc-9284-61bd709be5c7,"Statki w PORCIE Gdynia, Gdańsk, Port Północny i Gdańsk Nowy Port",,http://www.umgdy.gov.pl/ruchstatkow/port.php,,html,,2017-03-07T11:59:38.078671,2017-03-07T11:59:38.796803,ruch-statkow-w-porcie-gdynia-porcie-gdansk-port-polnocny-i-gdansk-nowy-port,Ruch statków w portach polskich,"Wykaz statków spodziewanych, wychodzących oraz stojących w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin, Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno.",administracja_publiczna,2016-12-15T10:46:50.611860,2017-03-07T15:40:28.678496,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej d3ba3846-adcc-4032-8753-1ba6ae83e65b,HYDRO-METEO w Portach,"w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port ",http://www.umgdy.gov.pl/ruchstatkow/hyme.php,,html,1,2017-03-07T12:01:33.436174,2017-03-07T12:01:33.827537,ruch-statkow-w-porcie-gdynia-porcie-gdansk-port-polnocny-i-gdansk-nowy-port,Ruch statków w portach polskich,"Wykaz statków spodziewanych, wychodzących oraz stojących w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin, Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno.",administracja_publiczna,2016-12-15T10:46:50.611860,2017-03-07T15:40:28.678496,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a87080df-1702-4d50-be8b-c0421a8a5500,"statki SPODZIEWANE w Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin",,http://195.245.226.20/ums/inbound.php,,html,1,2017-03-07T14:49:18.078744,2017-03-07T14:49:19.138473,ruch-statkow-w-porcie-gdynia-porcie-gdansk-port-polnocny-i-gdansk-nowy-port,Ruch statków w portach polskich,"Wykaz statków spodziewanych, wychodzących oraz stojących w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin, Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno.",administracja_publiczna,2016-12-15T10:46:50.611860,2017-03-07T15:40:28.678496,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej de1553cb-c091-43cf-b23c-a784d5c7c844,"statki WYCHODZĄCE w Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin",,http://195.245.226.20/ums/outbound.php,,html,1,2017-03-07T14:50:52.462047,2017-03-07T14:50:52.854984,ruch-statkow-w-porcie-gdynia-porcie-gdansk-port-polnocny-i-gdansk-nowy-port,Ruch statków w portach polskich,"Wykaz statków spodziewanych, wychodzących oraz stojących w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin, Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno.",administracja_publiczna,2016-12-15T10:46:50.611860,2017-03-07T15:40:28.678496,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 7ce40770-cefd-4ca0-a9ad-0390eb7a91c5,"statki w PORCIE Świnoujście, Police, Szczecin.",,http://195.245.226.20/ums/port.php,,html,1,2017-03-07T14:52:47.668347,2017-03-07T14:52:48.933259,ruch-statkow-w-porcie-gdynia-porcie-gdansk-port-polnocny-i-gdansk-nowy-port,Ruch statków w portach polskich,"Wykaz statków spodziewanych, wychodzących oraz stojących w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin, Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno.",administracja_publiczna,2016-12-15T10:46:50.611860,2017-03-07T15:40:28.678496,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 53a46d49-084e-4332-8c87-106708b4ae0b,Interaktywna mapa z wizualizacjami aktualnych statków w PORCIE Gdańsk,Zdjęcia oraz opisy techniczne statków z SZCZEGÓŁOWYMI informacjami o statku ,http://www.portgdansk.pl/zegluga/statki-w-porcie,,html,,2017-03-07T15:44:56.340017,2017-03-07T15:44:57.608234,ruch-statkow-w-porcie-gdynia-porcie-gdansk-port-polnocny-i-gdansk-nowy-port,Ruch statków w portach polskich,"Wykaz statków spodziewanych, wychodzących oraz stojących w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin, Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno.",administracja_publiczna,2016-12-15T10:46:50.611860,2017-03-07T15:40:28.678496,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej f31fe577-1a72-40af-8e22-4ffb1c791454,"statki AWIZOWANE w Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno. ",,http://www.umsl.gov.pl/index.php/zegluga/ruch-statkow#statki-awizowane,,html,,2017-03-07T16:20:18.553347,2017-03-07T16:20:21.611288,ruch-statkow-w-porcie-gdynia-porcie-gdansk-port-polnocny-i-gdansk-nowy-port,Ruch statków w portach polskich,"Wykaz statków spodziewanych, wychodzących oraz stojących w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin, Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno.",administracja_publiczna,2016-12-15T10:46:50.611860,2017-03-07T15:40:28.678496,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 8ba82962-efe2-4406-bb2b-f11a022fc1e0,"statki w PORCIE Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno.",,http://www.umsl.gov.pl/index.php/zegluga/ruch-statkow#statki-obecne-w-portach,,html,,2017-03-07T16:21:23.656140,2017-03-07T16:21:32.212873,ruch-statkow-w-porcie-gdynia-porcie-gdansk-port-polnocny-i-gdansk-nowy-port,Ruch statków w portach polskich,"Wykaz statków spodziewanych, wychodzących oraz stojących w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin, Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno.",administracja_publiczna,2016-12-15T10:46:50.611860,2017-03-07T15:40:28.678496,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej d32b9bcf-bdc9-4216-9327-ad6fc1eae6a7,"HISTORIA ruchu statków w Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno. ",,http://www.umsl.gov.pl/index.php/zegluga/ruch-statkow#historia-ruchu-statk%C3%B3w,,html,,2017-03-07T16:22:35.415181,2017-03-07T16:22:37.800078,ruch-statkow-w-porcie-gdynia-porcie-gdansk-port-polnocny-i-gdansk-nowy-port,Ruch statków w portach polskich,"Wykaz statków spodziewanych, wychodzących oraz stojących w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin, Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno.",administracja_publiczna,2016-12-15T10:46:50.611860,2017-03-07T15:40:28.678496,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej e54da300-db58-4509-8b9e-443d1df3fa6e,Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego - Informacje Ogólne,,http://www.umsl.gov.pl/index.php/urzad/struktura/di-zastepca-dyrektora/rm-inspektorat-monitorowania-ruchu-morskiego#informacje-og%C3%B3lne,,html,1,2017-03-07T16:39:10.170250,2017-03-07T16:39:12.040276,ruch-statkow-w-porcie-gdynia-porcie-gdansk-port-polnocny-i-gdansk-nowy-port,Ruch statków w portach polskich,"Wykaz statków spodziewanych, wychodzących oraz stojących w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin, Porcie Kołobrzeg, Porcie Darłowo, Porcie Ustka, Porcie Łeba, Porcie Rowy, Porcie Dźwirzyno.",administracja_publiczna,2016-12-15T10:46:50.611860,2017-03-07T15:40:28.678496,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3eb15db6-de08-48de-9603-78f6dec3c6b2,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdynia,,http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=1998,DOC,doc,,2016-12-15T11:43:27.491883,2016-12-15T11:43:28.753493,atlas-zanurzen-kapitanatu-portu-gdynia,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdynia i Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdyni.,administracja_publiczna,2016-12-15T10:42:59.450488,2017-03-08T14:30:51.635547,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 2fa2c943-4660-4a56-a836-358b8109db90,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,,http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=1433,,doc,1,2017-03-08T15:30:07.805954,2017-03-08T15:30:08.828508,atlas-zanurzen-kapitanatu-portu-gdynia,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdynia i Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdyni.,administracja_publiczna,2016-12-15T10:42:59.450488,2017-03-08T14:30:51.635547,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ebc61075-7c92-4896-8f6e-560f12ac9307,Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości,portal statystyczny Ministerstwa Sprawiedliwości prezentujący dane statystyczne na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,https://isws.ms.gov.pl/pl/,HTML,link,,2016-12-15T11:48:39.922537,2016-12-15T11:48:41.389403,informator-statystyczny-wymiaru-sprawiedliwosci,Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości,"Ministerstwo Sprawiedliwości Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich gromadzi dane statystyczne o działalności sądów powszechnych i wojskowych grupowane według dziedzin prawa, instancji orzecznictwa, struktury resortu oraz podziału administracyjnego kraju.Informacje statystyczne pozyskiwane są w ramach statystyki publicznej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 439 z późn. zm.). W bazie statystycznej Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS) publikowane są wybrane dane statystyczne informujące o działalności sądów powszechnych i wojskowych – o ewidencji spraw i orzecznictwie – pozyskiwane za pośrednictwem sprawozdań statystycznych, kart statystycznych i ankiet. Dodatkowo uzyskać można dane statystyczne o prawomocnych skazaniach osób dorosłych i orzeczeniach wobec nieletnich pozyskiwane corocznie z Krajowego Rejestru Karnego (dane od 1946 roku). ",administracja_publiczna,2016-12-15T10:42:21.695155,2017-01-02T13:49:12.700030,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości cbdb756c-36a5-42a6-968e-7c40de64f98a,Baza danych o wydatkach jednostek samorzadu terytorialnego za 3 kwartały 2016 r.,Dane ze sprawozdania Rb28s w formacie csv spakowane do archiwum w formacie zip,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/cbdb756c-36a5-42a6-968e-7c40de64f98a/download/DALSVDocuments2017CRIPRb28s.zip,ZIP,sprawozdanie,,2017-03-15T15:18:23.373945,2017-03-15T15:18:25.753370,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 950d7b8e-67ee-4f3a-bb2b-872737a8e0b9,Baza danych o przychodach i kosztach samorzadowych zakładów budżetowych (Rb30s) za 3 kwartały 2016 r.,dane ze sprawozdań Rb30s w formacie csv prezentujące sytuacje finansowa samorządowych zakładów budżetowych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/950d7b8e-67ee-4f3a-bb2b-872737a8e0b9/download/DALSVDocuments2017CRIPRb30s.csv,CSV,sprawozdanie,,2017-03-15T15:34:06.235107,2017-03-15T15:34:08.410373,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 22364b7f-8c30-49a4-9ec3-637c86132761,"Dane ze sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych",Dane w formacie csv obejmują sprawozdanie Rb34s za 3 kwartały 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/22364b7f-8c30-49a4-9ec3-637c86132761/download/DALSVDocuments2017CRIPRb34s.csv,CSV,sprawozdanie,,2017-03-15T15:41:22.561303,2017-03-15T15:41:25.455760,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 567ff080-315e-4c99-98d8-8c40f5fad29a,Dane ze sprawozdań o zobowiazaniach jednostek samorządu terytorialnego ,baza danych w formacie csv dotycząca sprawozdania RbZ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/567ff080-315e-4c99-98d8-8c40f5fad29a/download/DALSVDocuments2017CRIPRbz.csv,CSV,sprawozdanie,,2017-03-15T15:48:19.244805,2017-03-15T15:48:21.294057,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 80510c1b-9654-4c64-a1ef-18ac268fd596,Dane o należnościach jednostek samorządu terytorialnego za 3 kwartały 2016 r.,baza danych w formacie csvw oparciu o sprawozdania Rbn za 3 kwartały 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/80510c1b-9654-4c64-a1ef-18ac268fd596/download/DALSVDocuments2017CRIPRbn.csv,CSV,sprawozdanie,,2017-03-15T15:54:28.154061,2017-03-15T15:54:30.763726,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 43d0e5f5-a0b2-4d57-aeae-c78b58a5a57e,Dane o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za 3 kwartały 2016 r.,Baza danych w formacie csv utworzona w oparciu o sprawozdania Rb27s,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/43d0e5f5-a0b2-4d57-aeae-c78b58a5a57e/download/DALSVDocuments2017CRIPRb27s.csv,CSV,sprawozdanie,,2017-03-15T15:59:55.713892,2017-03-15T16:00:09.636453,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów a1bb98ad-c2d5-4453-93e0-e1efdf1397b3,Dane o dochodach JST po IV kwartałach 2016,dane ze sprawozdań Rb27s w formacie csv spakowane do archiwum w formacie zip,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/a1bb98ad-c2d5-4453-93e0-e1efdf1397b3/download/DAJLPDocuments2016IV-KWARTALDBFIVkw1621.03.2017CSVDochodyIVkw2016.zip,ZIP,sprawozdania,,2017-04-25T11:48:55.143664,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 0e640182-ad8e-423d-954b-670559608130,Dane o wydatkach JST po IV kwartałach 2016,dane ze sprawozdań Rb28s w formacie csv spakowane do archiwum w formacie zip.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/0e640182-ad8e-423d-954b-670559608130/download/DAJLPDocuments2016IV-KWARTALDBFIVkw1621.03.2017CSVWydatkiIVkw2016.zip,ZIP,sprawozdania,,2017-04-25T11:52:00.997126,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 8192f7a6-116f-4b65-840b-e71420cc2821,Dane o zobowiązaniach JST po IV kwartałach 2016,dane ze sprawozdań RbZ w formacie csv spakowane do archiwum w formacie zip.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/8192f7a6-116f-4b65-840b-e71420cc2821/download/DAJLPDocuments2016IV-KWARTALDBFIVkw1621.03.2017CSVZobowIVkw2016.ZIP,ZIP,sprawozdania,,2017-04-25T11:54:34.625765,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 2833f7c2-f0a4-4a5c-a86d-c5819874e4fc,Dane o należnościach JST po IV kwartałach 2016,dane ze sprawozdań RbN w formacie csv spakowane do archiwum w formacie zip.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/2833f7c2-f0a4-4a5c-a86d-c5819874e4fc/download/DAJLPDocuments2016IV-KWARTALDBFIVkw1621.03.2017CSVNalezIVkw2016.ZIP,ZIP,sprawozdania,,2017-04-25T11:58:30.053586,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 25811002-a4d1-4ab2-b52c-d0382ad8126c,Dane o przychodach i kosztach samorządowych zakładów budżetowych (Rb30s) po IV kwartałach 2016,dane ze sprawozdania Rb30s w formacie csv spakowane do archiwum w formacie zip.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/25811002-a4d1-4ab2-b52c-d0382ad8126c/download/DAJLPDocuments2016IV-KWARTALDBFIVkw1621.03.2017CSVRb30sIVkw2016.zip,ZIP,sprawozdania,,2017-04-25T12:02:07.789036,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów fd659ccc-fcfc-4058-a741-4bb573172923,Dane ze sprawozdań JST z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.223 ust.1 stawy o finansach publicznych po IV kwartałach 2016,dane ze sprawozdań Rb34s w formacie csv spakowane do archiwum w formacie zip.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/fd659ccc-fcfc-4058-a741-4bb573172923/download/DAJLPDocuments2016IV-KWARTALDBFIVkw1621.03.2017CSVRb34sIVkw2016.zip,ZIP,sprawozdania,,2017-04-25T12:12:58.720096,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 9a416694-3373-4ea7-b23a-e4403b23b3a5,Dane o dochodach JST za I kwartał 2017,Dane ze sprawozdań Rb27s w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/9a416694-3373-4ea7-b23a-e4403b23b3a5/download/DAJLPDocuments2017I-KWARTALDBFIkw1712.05.2017CSVDochodyIkw2017.zip,ZIP,sprawozdanie,,2017-05-19T13:36:46.034651,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 0e8af21e-ebb8-4acd-a5b1-7190fd83c95a,Dane o wydatkach JST za I kwartał 2017,Dane ze sprawozdań Rb28s w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/0e8af21e-ebb8-4acd-a5b1-7190fd83c95a/download/DAJLPDocuments2017I-KWARTALDBFIkw1712.05.2017CSVWydatkiIkw2017.zip,ZIP,sprawozdania,,2017-05-19T13:58:49.360768,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów f385d566-0351-40f2-bb89-ee8423304201,Dane o zobowiązaniach JST za I kwartał 2017,Dane ze sprawozdań RbZ w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/f385d566-0351-40f2-bb89-ee8423304201/download/DAJLPDocuments2017I-KWARTALDBFIkw1712.05.2017CSVZobowiazaniaIkw2017.ZIP,ZIP,sprawozdania,,2017-05-19T14:00:56.348962,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 573924cc-b561-49ab-af30-d26c28aa884e,Dane o należnościach JST za I kwartał 2017,Dane ze sprawozdań RbN w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/573924cc-b561-49ab-af30-d26c28aa884e/download/DAJLPDocuments2017I-KWARTALDBFIkw1712.05.2017CSVNalezIkw2017.ZIP,ZIP,sprawozdania,,2017-05-19T14:04:04.884951,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów a6aa4bcf-265d-4910-ac12-ec9a08a75a27,Dane o przychodach i kosztach samorządowych zakładów budżetowych (Rb30s) za I kwartał 2017,Dane ze sprawozdań Rb30s w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/a6aa4bcf-265d-4910-ac12-ec9a08a75a27/download/DAJLPDocuments2017I-KWARTALDBFIkw1712.05.2017CSVRb30sIkw2017.zip,ZIP,sprawozdania,,2017-05-19T14:08:43.229911,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów be0b00a6-73f9-4701-b6b7-ed6718d4c6b1,Dane ze sprawozdań JST z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.223 ust.1 stawy o finansach publicznych za I kwartał 2017,Dane ze sprawozdań Rb34s w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/be0b00a6-73f9-4701-b6b7-ed6718d4c6b1/download/DAJLPDocuments2017I-KWARTALDBFIkw1712.05.2017CSVRb34sIkw2017.zip,ZIP,sprawozdania,,2017-05-19T14:13:01.962003,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów a249311c-9228-44a9-b5ae-b08e2ac08cd7,Dane o nadwyżce/deficycie JST za I kwartał 2017 ZIP (CSV),Dane ze sprawozdań Rb NDS w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/a249311c-9228-44a9-b5ae-b08e2ac08cd7/download/DAJLPDocuments2017I-KWARTALDBFIkw1712.05.2017CSVFinansIkw2017.ZIP,ZIP,sprawozdanie,,2017-08-11T10:25:14.165461,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 34727148-7042-41f6-a121-f95aa92c07a8,Dane o dochodach JST za II kwartały 2017 roku,Dane ze sprawozdań Rb27s w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/34727148-7042-41f6-a121-f95aa92c07a8/download/DAJLPDocuments2017II-KWARTALDBFIIkw1710.08.2017CSVDochodyIIkw2017.zip,ZIP,sprawozdanie,,2017-08-18T09:06:12.980624,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 700bdec6-26ab-4f55-b086-5f31e8e5c808,Dane o wydatkach JST za II kwartały 2017 roku,Dane ze sprawozdań Rb28s w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/700bdec6-26ab-4f55-b086-5f31e8e5c808/download/DAJLPDocuments2017II-KWARTALDBFIIkw1710.08.2017CSVWydatkiIIkw2017.ZIP,ZIP,sprawozdania,,2017-08-18T09:11:41.396347,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów a0278b29-e2ae-46d7-85ad-53145f1d6981,Dane o zobowiązaniach JST za II kwartały 2017 roku,Dane ze sprawozdań RbZ w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/a0278b29-e2ae-46d7-85ad-53145f1d6981/download/DAJLPDocuments2017II-KWARTALDBFIIkw1710.08.2017CSVZobowIIkw2017.ZIP,ZIP,sprawozdania,,2017-08-18T09:20:42.493260,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 57e02712-bd8d-414f-8219-4303621f70d1,Dane o należnościach JST za II kwartały 2017 roku,Dane ze sprawozdań RbN w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/57e02712-bd8d-414f-8219-4303621f70d1/download/DAJLPDocuments2017II-KWARTALDBFIIkw1710.08.2017CSVNalezIIkw2017.ZIP,ZIP,sprawozdania,,2017-08-18T09:28:32.164653,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów f44805e7-01f2-4821-a825-626c2d7d20ec,Dane o przychodach i kosztach samorządowych zakładów budżetowych (Rb30s) za II kwartały 2017 roku,Dane ze sprawozdań Rb30s w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/f44805e7-01f2-4821-a825-626c2d7d20ec/download/DAJLPDocuments2017II-KWARTALDBFIIkw1710.08.2017CSVRb30sIIkw2017.zip,ZIP,sprawozdania,,2017-08-18T09:33:48.918083,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 21b7d892-970a-4f5b-ae85-ee4e73ead611,Dane ze sprawozdań JST z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Rb34s) za II kwartały 2017 roku,Dane ze sprawozdań Rb34s w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/21b7d892-970a-4f5b-ae85-ee4e73ead611/download/DAJLPDocuments2017II-KWARTALDBFIIkw1710.08.2017CSVRb34sIIkw2017.zip,ZIP,sprawozdania,,2017-08-18T09:43:59.696726,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów d7db151b-8197-4f09-bf5e-079450e92a7b,Dane o nadwyżce/deficycie JST (RbNDS) za II kwartały 2017 roku,Dane ze sprawozdań RbNDS w formacie CSV spakowane do archiwum w formacie ZIP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d401505-a06c-4608-9998-0041082b9564/resource/d7db151b-8197-4f09-bf5e-079450e92a7b/download/DAJLPDocuments2017II-KWARTALDBFIIkw1710.08.2017CSVFinansIIkw2017.ZIP,ZIP,sprawozdania,,2017-08-18T09:48:23.992274,,sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadu-terytorialnego,Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach,budzet_finanse_publiczne,2016-12-14T11:00:14.374196,2017-08-18T07:48:23.943858,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 86270a09-97b6-421f-b640-3e0430b28dc7,Raport o stanie handlu zagranicznego rok 2010,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/aa511aa1-808e-4519-8518-f2a9f6f7ddb1/resource/86270a09-97b6-421f-b640-3e0430b28dc7/download/ROHZ2010.pdf,PDF,raport,1,2016-12-14T10:48:14.573961,2016-12-14T10:48:17.802737,raport-o-stanie-handlu-zagranicznego,Raport o stanie handlu zagranicznego,Raport przedstawia sytuację w handlu zagranicznym w danym roku oraz prognozę na kolejny rok. Analizie podlegają zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania handlu zagranicznego. Opisane są zmiany w strukturze geograficznej i przedmiotowej obrotów towarowych oraz usługowych i ich wpływ na kształtowanie się salda wymiany. Ponadto w raporcie omówiony jest wpływ importu surowców energetycznych na polskie wydatki importowe.,biznes_gospodarka,2016-12-14T09:32:47.054284,2016-12-14T09:53:17.175802,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju 840496ca-ca3e-44dd-9455-f24af2f16288,Raport o stanie handlu zagranicznego rok 2011,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/aa511aa1-808e-4519-8518-f2a9f6f7ddb1/resource/840496ca-ca3e-44dd-9455-f24af2f16288/download/RoHZ2011.pdf,PDF,raport,1,2016-12-14T10:48:44.511248,2016-12-14T10:48:47.408772,raport-o-stanie-handlu-zagranicznego,Raport o stanie handlu zagranicznego,Raport przedstawia sytuację w handlu zagranicznym w danym roku oraz prognozę na kolejny rok. Analizie podlegają zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania handlu zagranicznego. Opisane są zmiany w strukturze geograficznej i przedmiotowej obrotów towarowych oraz usługowych i ich wpływ na kształtowanie się salda wymiany. Ponadto w raporcie omówiony jest wpływ importu surowców energetycznych na polskie wydatki importowe.,biznes_gospodarka,2016-12-14T09:32:47.054284,2016-12-14T09:53:17.175802,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju 88a7acd9-a082-4859-87e8-44dab6c9979a,Raport o stanie handlu zagranicznego rok 2012,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/aa511aa1-808e-4519-8518-f2a9f6f7ddb1/resource/88a7acd9-a082-4859-87e8-44dab6c9979a/download/RoHZ2012.pdf,PDF,raport,1,2016-12-14T10:49:16.349089,2016-12-14T10:49:19.445472,raport-o-stanie-handlu-zagranicznego,Raport o stanie handlu zagranicznego,Raport przedstawia sytuację w handlu zagranicznym w danym roku oraz prognozę na kolejny rok. Analizie podlegają zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania handlu zagranicznego. Opisane są zmiany w strukturze geograficznej i przedmiotowej obrotów towarowych oraz usługowych i ich wpływ na kształtowanie się salda wymiany. Ponadto w raporcie omówiony jest wpływ importu surowców energetycznych na polskie wydatki importowe.,biznes_gospodarka,2016-12-14T09:32:47.054284,2016-12-14T09:53:17.175802,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju ec379fa6-9ca2-478f-a6b2-6c8ef2be7376,Raport o stanie handlu zagranicznego rok 2013,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/aa511aa1-808e-4519-8518-f2a9f6f7ddb1/resource/ec379fa6-9ca2-478f-a6b2-6c8ef2be7376/download/RoHZ2013.pdf,PDF,raport,1,2016-12-14T10:49:39.982891,2016-12-14T10:49:46.317941,raport-o-stanie-handlu-zagranicznego,Raport o stanie handlu zagranicznego,Raport przedstawia sytuację w handlu zagranicznym w danym roku oraz prognozę na kolejny rok. Analizie podlegają zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania handlu zagranicznego. Opisane są zmiany w strukturze geograficznej i przedmiotowej obrotów towarowych oraz usługowych i ich wpływ na kształtowanie się salda wymiany. Ponadto w raporcie omówiony jest wpływ importu surowców energetycznych na polskie wydatki importowe.,biznes_gospodarka,2016-12-14T09:32:47.054284,2016-12-14T09:53:17.175802,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju 44e2dd26-76f3-462c-8612-9bffe28b8a6b,Raport o stanie handlu zagranicznego rok 2014,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/aa511aa1-808e-4519-8518-f2a9f6f7ddb1/resource/44e2dd26-76f3-462c-8612-9bffe28b8a6b/download/RoHZ2014.pdf,PDF,raport,1,2016-12-14T10:49:59.967936,2016-12-14T10:50:09.585940,raport-o-stanie-handlu-zagranicznego,Raport o stanie handlu zagranicznego,Raport przedstawia sytuację w handlu zagranicznym w danym roku oraz prognozę na kolejny rok. Analizie podlegają zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania handlu zagranicznego. Opisane są zmiany w strukturze geograficznej i przedmiotowej obrotów towarowych oraz usługowych i ich wpływ na kształtowanie się salda wymiany. Ponadto w raporcie omówiony jest wpływ importu surowców energetycznych na polskie wydatki importowe.,biznes_gospodarka,2016-12-14T09:32:47.054284,2016-12-14T09:53:17.175802,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju 37820efa-589c-42c0-b821-c831b281dc8c,Raport o stanie handlu zagranicznego rok 2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/aa511aa1-808e-4519-8518-f2a9f6f7ddb1/resource/37820efa-589c-42c0-b821-c831b281dc8c/download/ROHZ2015.pdf,PDF,raport,1,2016-12-14T10:52:57.102907,2016-12-14T10:53:00.779190,raport-o-stanie-handlu-zagranicznego,Raport o stanie handlu zagranicznego,Raport przedstawia sytuację w handlu zagranicznym w danym roku oraz prognozę na kolejny rok. Analizie podlegają zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania handlu zagranicznego. Opisane są zmiany w strukturze geograficznej i przedmiotowej obrotów towarowych oraz usługowych i ich wpływ na kształtowanie się salda wymiany. Ponadto w raporcie omówiony jest wpływ importu surowców energetycznych na polskie wydatki importowe.,biznes_gospodarka,2016-12-14T09:32:47.054284,2016-12-14T09:53:17.175802,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju 1eb409fe-8625-4d6e-af33-217b85e90a79,Wykaz podmiotów posiadających uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego - 24.08.2016 r.,,https://bip.minrol.gov.pl/content/download/50185/281245/version/1/file/wykaz_alkohol%20etylowy_24.08.16.pdf,PDF,"tekst,raport,tabela",,2016-12-20T11:08:14.915323,,wykaz-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-w-zakresie-wyrobu-i-przetwarzania-alkoholu-etylowego,Rejestr podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego,Dane podmiotów które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego,administracja_publiczna,2016-12-09T08:47:42.414168,2017-07-25T06:53:27.275061,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6c6aa822-05b4-4bb6-8c2d-cd9d99bc75ed,Wykaz muzeów (csv),,http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20170704_Wykaz_Muzeów .csv,CSV,dokument,3,2016-12-07T08:09:33.584118,2017-03-07T13:21:05.687581,mkidn-rejestry-muzeow3,Rejestry muzeów,Rejestry muzeów,administracja_publiczna,2016-12-07T06:48:17.195129,2017-07-12T11:48:10.161637,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego d130b340-2926-4a46-90f7-3b8edd7d7860,Państwowy Rejestr Muzeów,,http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20170405_Panstwowy_Rejestr_Muzeow.csv,CSV,dokument,,2017-04-05T14:56:42.642674,,mkidn-rejestry-muzeow3,Rejestry muzeów,Rejestry muzeów,administracja_publiczna,2016-12-07T06:48:17.195129,2017-07-12T11:48:10.161637,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ff11483a-c3fc-419c-ad02-85c0d3ca3cda,Najczęściej używane słowa w zapytaniach do portalu obywatel.gov.pl ,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/027b7343-99f6-4292-9cc8-775bf4e22151/resource/ff11483a-c3fc-419c-ad02-85c0d3ca3cda/download/zapytaniaobywatelgovpl.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2016-12-06T22:05:29.492558,2016-12-07T09:49:28.911435,baza-zapytan-do-portalu-obywatel-gov-pl,Baza zapytań do portalu obywatel.gov.pl,Baza zapytań (słów kluczowych) do portalu obywatel.gov.pl uzyskana z systemów statystyki odbiorców tej strony WWW,administracja_publiczna,2016-12-06T20:52:13.336173,2017-03-27T08:53:51.291389,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 013cabca-9273-4515-91b3-ee36c5993751,Rejestr zabytków nieruchomych - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Mapping Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms,http://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS,XML,"WMS,Web Mapping Service,XML,api,usługa sieciowa",,2016-12-06T10:47:29.133916,2016-12-08T10:37:22.450919,rejestr-zabytkow-nieruchomych,Rejestr zabytków nieruchomych,"Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką nad posiadanym zabytkiem. Rejestr zabytków jest prowadzony w formie trzech ksiąg (księga A dla zabytków nieruchomych, księga B dla zabytków ruchomych i księga C dla zabytków archeologicznych) przez właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wpisu do rejestru dokonuje się na drodze decyzji administracyjnej. Informacje o wybranych zabytkach nieruchomych wraz z towarzyszącymi zasobami cyfrowymi znajdują się pod adresem internetowym https://zabytek.pl/pl/obiekty?typ=zabytki-nieruchome. ",administracja_publiczna,2016-12-06T09:45:25.503608,2017-07-03T09:04:15.483068,narodowy-instytut-dziedzictwa,Narodowy Instytut Dziedzictwa a890a4b6-e96b-4b25-8437-26a2f5466037,Rejestr zabytków nieruchomych - plik CSV,Plik tekstowy w formacie CSV. Szczegóły dostępne na stronie http://mapy.zabytek.gov.pl,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a53e5142-c5b4-490a-856e-6637c819bbbd/resource/a890a4b6-e96b-4b25-8437-26a2f5466037/download/Rejestr-zabytkow-nieruchomych.xlsx,CSV,"CSV,plik ASCII",,2016-12-06T10:49:20.428206,2017-03-21T16:05:56.009451,rejestr-zabytkow-nieruchomych,Rejestr zabytków nieruchomych,"Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką nad posiadanym zabytkiem. Rejestr zabytków jest prowadzony w formie trzech ksiąg (księga A dla zabytków nieruchomych, księga B dla zabytków ruchomych i księga C dla zabytków archeologicznych) przez właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wpisu do rejestru dokonuje się na drodze decyzji administracyjnej. Informacje o wybranych zabytkach nieruchomych wraz z towarzyszącymi zasobami cyfrowymi znajdują się pod adresem internetowym https://zabytek.pl/pl/obiekty?typ=zabytki-nieruchome. ",administracja_publiczna,2016-12-06T09:45:25.503608,2017-07-03T09:04:15.483068,narodowy-instytut-dziedzictwa,Narodowy Instytut Dziedzictwa 5db744ab-e202-4aa0-ab05-81c61c3e04d0,Rejestr zabytków archeologicznych - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Mapping Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms ,http://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_AMD/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS,XML,"WMS,Web Mapping Service,XML,api,usługa sieciowa",3,2016-12-06T10:22:37.082373,2017-01-20T14:10:44.479790,rejestr-zabytkow-archeologicznych,Rejestr zabytków archeologicznych,"Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką nad posiadanym zabytkiem. Rejestr zabytków jest prowadzony w formie trzech ksiąg (księga A dla zabytków nieruchomych, księga B dla zabytków ruchomych i księga C dla zabytków archeologicznych) przez właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wpisu do rejestru dokonuje się na drodze decyzji administracyjnej. Informacje o wybranych zabytkach archeologicznych wraz z towarzyszącymi zasobami cyfrowymi znajdują się pod adresem internetowym https://zabytek.pl/pl/obiekty?typ=zabytki-archeologiczne",administracja_publiczna,2016-12-06T09:18:40.561710,2017-07-03T09:03:43.052459,narodowy-instytut-dziedzictwa,Narodowy Instytut Dziedzictwa e50443ee-a891-4a92-9b11-a67ac8667173,Rejestr zabytków archeologicznych - plik CSV,Plik tekstowy w formacie CSV. Szczegóły dostępne na stronie http://mapy.zabytek.gov.pl,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d0830185-c7ae-4699-a660-fdff4a22a358/resource/e50443ee-a891-4a92-9b11-a67ac8667173/download/Rejestr-zabytkow-archeologicznych.xlsx,CSV,"CSV,plik ASCII",,2016-12-06T10:23:42.836913,2017-01-20T14:14:36.879528,rejestr-zabytkow-archeologicznych,Rejestr zabytków archeologicznych,"Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką nad posiadanym zabytkiem. Rejestr zabytków jest prowadzony w formie trzech ksiąg (księga A dla zabytków nieruchomych, księga B dla zabytków ruchomych i księga C dla zabytków archeologicznych) przez właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wpisu do rejestru dokonuje się na drodze decyzji administracyjnej. Informacje o wybranych zabytkach archeologicznych wraz z towarzyszącymi zasobami cyfrowymi znajdują się pod adresem internetowym https://zabytek.pl/pl/obiekty?typ=zabytki-archeologiczne",administracja_publiczna,2016-12-06T09:18:40.561710,2017-07-03T09:03:43.052459,narodowy-instytut-dziedzictwa,Narodowy Instytut Dziedzictwa abeb7173-436c-4e2e-a840-0db19c9b650c,Obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w stadardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs. ,http://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_WFS_WHD/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WFS,XML,"WFS,Web Feature Service,usługa pobierania danych,XML,api,usługa sieciowa,GML",,2016-12-05T22:45:14.205577,2016-12-08T10:28:24.385048,obiekty-wpisane-na-liste-swiatowego-dziedzictwa-unesco,Obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO,"Na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972) stworzona została Lista światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmująca dobra kulturowe, przyrodnicze lub mieszane. Jest to lista otwarta, aktualizowana każdego roku. Znajdują się na niej miejsca o wybitnej i ponadczasowej wartości dla ludzkości, co wyrażone jest za pomocą orzeczenia wyjątkowej uniwersalnej wartości. Wpisane dobro może składać się z jednego lub kilku komponentów znajdujących się na terenie jednego lub kilku krajów, wyrażających wspólne wartości, określone za pomocą 10 kryteriów (sześciu kulturowych i czterech przyrodniczych). Wniosek o wpis na Listę światowego dziedzictwa składa Państwo, na terytorium którego znajduje się dane miejsce, decyzję o wpisie podejmuje Komitet Światowego Dziedzictwa po zasięgnięciu opinii organizacji doradczych ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków) lub IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody). Informacje o wszystkich obiektach na liście światowego dziedzictwa UNESCO z terenu Polski wraz z towarzyszącymi zasobami cyfrowymi znajdują się pod adresem internetowym https://zabytek.pl/pl/obiekty?typ=unesco ",administracja_publiczna,2016-12-05T21:41:03.685655,2017-02-17T11:22:02.284675,narodowy-instytut-dziedzictwa,Narodowy Instytut Dziedzictwa dd0bed40-fbba-4f7a-b429-09013aebb5cf,Obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Mapping Service.Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms,http://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_WHD/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS,XML,"WMS,Web Mapping Service,usługa przeglądania danych,XML,api,usługa sieciowa",3,2016-12-05T23:00:35.792866,2017-01-20T14:38:11.325624,obiekty-wpisane-na-liste-swiatowego-dziedzictwa-unesco,Obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO,"Na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972) stworzona została Lista światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmująca dobra kulturowe, przyrodnicze lub mieszane. Jest to lista otwarta, aktualizowana każdego roku. Znajdują się na niej miejsca o wybitnej i ponadczasowej wartości dla ludzkości, co wyrażone jest za pomocą orzeczenia wyjątkowej uniwersalnej wartości. Wpisane dobro może składać się z jednego lub kilku komponentów znajdujących się na terenie jednego lub kilku krajów, wyrażających wspólne wartości, określone za pomocą 10 kryteriów (sześciu kulturowych i czterech przyrodniczych). Wniosek o wpis na Listę światowego dziedzictwa składa Państwo, na terytorium którego znajduje się dane miejsce, decyzję o wpisie podejmuje Komitet Światowego Dziedzictwa po zasięgnięciu opinii organizacji doradczych ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków) lub IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody). Informacje o wszystkich obiektach na liście światowego dziedzictwa UNESCO z terenu Polski wraz z towarzyszącymi zasobami cyfrowymi znajdują się pod adresem internetowym https://zabytek.pl/pl/obiekty?typ=unesco ",administracja_publiczna,2016-12-05T21:41:03.685655,2017-02-17T11:22:02.284675,narodowy-instytut-dziedzictwa,Narodowy Instytut Dziedzictwa 5d055bc9-6fd2-4c13-b2fd-a8af2f5d9d3e,Obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO - plik CSV,Plik tekstowy w formacie CSV. Szczegóły dostępne na stronie http://mapy.zabytek.gov.pl,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3791090e-24a6-4566-98e2-b06a822af46b/resource/5d055bc9-6fd2-4c13-b2fd-a8af2f5d9d3e/download/zestawienieUNESCO.csv,CSV,"CSV,plik ASCII,zestawienie danych",,2016-12-05T23:12:42.232422,2017-01-20T14:40:15.623783,obiekty-wpisane-na-liste-swiatowego-dziedzictwa-unesco,Obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO,"Na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972) stworzona została Lista światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmująca dobra kulturowe, przyrodnicze lub mieszane. Jest to lista otwarta, aktualizowana każdego roku. Znajdują się na niej miejsca o wybitnej i ponadczasowej wartości dla ludzkości, co wyrażone jest za pomocą orzeczenia wyjątkowej uniwersalnej wartości. Wpisane dobro może składać się z jednego lub kilku komponentów znajdujących się na terenie jednego lub kilku krajów, wyrażających wspólne wartości, określone za pomocą 10 kryteriów (sześciu kulturowych i czterech przyrodniczych). Wniosek o wpis na Listę światowego dziedzictwa składa Państwo, na terytorium którego znajduje się dane miejsce, decyzję o wpisie podejmuje Komitet Światowego Dziedzictwa po zasięgnięciu opinii organizacji doradczych ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków) lub IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody). Informacje o wszystkich obiektach na liście światowego dziedzictwa UNESCO z terenu Polski wraz z towarzyszącymi zasobami cyfrowymi znajdują się pod adresem internetowym https://zabytek.pl/pl/obiekty?typ=unesco ",administracja_publiczna,2016-12-05T21:41:03.685655,2017-02-17T11:22:02.284675,narodowy-instytut-dziedzictwa,Narodowy Instytut Dziedzictwa fb4b39e6-aeff-4fa4-a401-04b6afb8b5cf,Obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO - w formie danych połączonych (Linked Open Data),"Dane połączone (Linked Open Data) z wykorzystaniem modelu RDF w serializacji N-TRIPLES.Opublikowane dane połączone o obiektach na liście światowego dziedzictwa UNESCO pozwalają na wspólną analizę danych zgromadzonych w innych bazach danych, takich jak DBpedia, Geonames stając się jednocześnie węzłem chmury Linked Open Data uzupełniającym i uwierzytelniającym informacje tam zgromadzone.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3791090e-24a6-4566-98e2-b06a822af46b/resource/fb4b39e6-aeff-4fa4-a401-04b6afb8b5cf/download/ObiektyUnesco.nt,RDF,"RDF,N-TRIPLES,LOD",0,2017-01-10T15:04:03.211931,2017-02-17T12:22:02.172252,obiekty-wpisane-na-liste-swiatowego-dziedzictwa-unesco,Obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO,"Na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972) stworzona została Lista światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmująca dobra kulturowe, przyrodnicze lub mieszane. Jest to lista otwarta, aktualizowana każdego roku. Znajdują się na niej miejsca o wybitnej i ponadczasowej wartości dla ludzkości, co wyrażone jest za pomocą orzeczenia wyjątkowej uniwersalnej wartości. Wpisane dobro może składać się z jednego lub kilku komponentów znajdujących się na terenie jednego lub kilku krajów, wyrażających wspólne wartości, określone za pomocą 10 kryteriów (sześciu kulturowych i czterech przyrodniczych). Wniosek o wpis na Listę światowego dziedzictwa składa Państwo, na terytorium którego znajduje się dane miejsce, decyzję o wpisie podejmuje Komitet Światowego Dziedzictwa po zasięgnięciu opinii organizacji doradczych ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków) lub IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody). Informacje o wszystkich obiektach na liście światowego dziedzictwa UNESCO z terenu Polski wraz z towarzyszącymi zasobami cyfrowymi znajdują się pod adresem internetowym https://zabytek.pl/pl/obiekty?typ=unesco ",administracja_publiczna,2016-12-05T21:41:03.685655,2017-02-17T11:22:02.284675,narodowy-instytut-dziedzictwa,Narodowy Instytut Dziedzictwa 698745fe-2b10-4898-8470-21d25fff42b4,Pomniki historii - plik CSV,Plik tekstowy w formacie CSV. Szczegóły dostępne na stronie http://mapy.zabytek.gov.pl,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6ac8329b-708a-4d2a-92bd-a5a064f50b25/resource/698745fe-2b10-4898-8470-21d25fff42b4/download/pomnikihistorii.csv,CSV,"CSV,plik ASCII",3,2016-12-05T23:26:43.057730,2017-03-21T15:49:37.291710,pomniki-historii,Pomniki historii,"Uznanie za Pomnik Historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków wymienionych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pierwsze obiekty zostały nią objęte w 1994 r. Zamieszczone dane pochodzą z rozporządzeń Prezydenta RP, w których wymienia się cechy świadczące o szczególnej wartości danego Pomnika Historii oraz określa się jego granice. Informacje o wszystkich obiektach wpisanych na listę pomników historii wraz z towarzyszącymi zasobami cyfrowymi znajdują się pod adresem internetowym https://zabytek.pl/pl/obiekty?typ=pomniki-historii ",administracja_publiczna,2016-12-05T20:26:29.284942,2017-07-03T09:04:54.057491,narodowy-instytut-dziedzictwa,Narodowy Instytut Dziedzictwa f678b313-a6a6-4f35-88de-3b53927a4aba,Pomniki historii - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w stadardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs. ,http://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_WFS_WHD/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WFS,XML,"WFS,Web Feature Service,usługa pobierania danych,XML,api,usługa sieciowa,GML",,2016-12-05T21:27:53.574318,2017-01-20T13:50:57.667742,pomniki-historii,Pomniki historii,"Uznanie za Pomnik Historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków wymienionych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pierwsze obiekty zostały nią objęte w 1994 r. Zamieszczone dane pochodzą z rozporządzeń Prezydenta RP, w których wymienia się cechy świadczące o szczególnej wartości danego Pomnika Historii oraz określa się jego granice. Informacje o wszystkich obiektach wpisanych na listę pomników historii wraz z towarzyszącymi zasobami cyfrowymi znajdują się pod adresem internetowym https://zabytek.pl/pl/obiekty?typ=pomniki-historii ",administracja_publiczna,2016-12-05T20:26:29.284942,2017-07-03T09:04:54.057491,narodowy-instytut-dziedzictwa,Narodowy Instytut Dziedzictwa 9030bc2a-e42a-4112-bb23-24b552e01b9a,Pomniki historii - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Mapping Service.Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms,http://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_MHD/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS,XML,"WMS,usługa przeglądania danych,XML,API,usługa sieciowa",,2016-12-05T23:23:31.046082,2017-01-20T13:52:51.388806,pomniki-historii,Pomniki historii,"Uznanie za Pomnik Historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków wymienionych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pierwsze obiekty zostały nią objęte w 1994 r. Zamieszczone dane pochodzą z rozporządzeń Prezydenta RP, w których wymienia się cechy świadczące o szczególnej wartości danego Pomnika Historii oraz określa się jego granice. Informacje o wszystkich obiektach wpisanych na listę pomników historii wraz z towarzyszącymi zasobami cyfrowymi znajdują się pod adresem internetowym https://zabytek.pl/pl/obiekty?typ=pomniki-historii ",administracja_publiczna,2016-12-05T20:26:29.284942,2017-07-03T09:04:54.057491,narodowy-instytut-dziedzictwa,Narodowy Instytut Dziedzictwa 6d617d56-bac9-470c-ab58-a43c3de499df,Pomniki historii - w formie danych połączonych (Linked Open Data),"Dane połączone (Linked Open Data) z wykorzystaniem modelu RDF w serializacji N-TRIPLES.Opublikowane dane połączone o pomnikach historii pozwalają na wspólną analizę danych zgromadzonych w innych bazach danych, takich jak DBpedia, Geonames, Europeana, stając się jednocześnie węzłem chmury Linked Open Data uzupełniającym i uwierzytelniającym informacje tam zgromadzone.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6ac8329b-708a-4d2a-92bd-a5a064f50b25/resource/6d617d56-bac9-470c-ab58-a43c3de499df/download/PomnikiHistorii.nt,RDF,"RDF,N-TRIPLES,LOD",0,2017-01-10T15:08:17.557628,2017-02-20T16:16:20.122728,pomniki-historii,Pomniki historii,"Uznanie za Pomnik Historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków wymienionych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pierwsze obiekty zostały nią objęte w 1994 r. Zamieszczone dane pochodzą z rozporządzeń Prezydenta RP, w których wymienia się cechy świadczące o szczególnej wartości danego Pomnika Historii oraz określa się jego granice. Informacje o wszystkich obiektach wpisanych na listę pomników historii wraz z towarzyszącymi zasobami cyfrowymi znajdują się pod adresem internetowym https://zabytek.pl/pl/obiekty?typ=pomniki-historii ",administracja_publiczna,2016-12-05T20:26:29.284942,2017-07-03T09:04:54.057491,narodowy-instytut-dziedzictwa,Narodowy Instytut Dziedzictwa 304f6b7d-4bb0-42f2-82ad-0456855157d1,Pytania egzaminacyjne - Dział maszynowy,Pliki pdf skompresowane do pliku archiwum zip.Bank pytań zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej,https://mgm.gov.pl/archiwum/images/gospodarka-morska/cmke/Dział_maszynowy.zip,ZIP,"zip,pdf",,2016-12-02T12:32:00.888763,,centralna-morska-komisja-egzaminacyjna-bank-pytan-egzaminacyjnych,Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna - bank pytań egzaminacyjnych,"Na egzaminach przeprowadzanych przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną mogą być wykorzystywane pytania z banku pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.Bank pytań nie stanowi zbioru zamkniętego. Na podstawie § 11. pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego i obsługi administracyjnej egzaminu komisja egzaminacyjna posiada uprawnienia do tworzenia testów zawierających pytania, które nie zostały zamieszczone w banku pytań.",administracja_publiczna,2016-12-02T11:29:40.353492,2017-09-12T10:36:40.471375,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 07e87d7c-91d0-4a62-8c4e-3980107c4cc5,Pytania Egzaminacyjne - Dział pokładowy,Pliki pdf skompresowane do pliku archiwum zip.Bank pytań zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej,https://mgm.gov.pl/archiwum/images/gospodarka-morska/cmke/Dział_pokładowy.zip,ZIP,"zip,pdf",,2016-12-02T12:33:55.917965,,centralna-morska-komisja-egzaminacyjna-bank-pytan-egzaminacyjnych,Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna - bank pytań egzaminacyjnych,"Na egzaminach przeprowadzanych przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną mogą być wykorzystywane pytania z banku pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.Bank pytań nie stanowi zbioru zamkniętego. Na podstawie § 11. pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego i obsługi administracyjnej egzaminu komisja egzaminacyjna posiada uprawnienia do tworzenia testów zawierających pytania, które nie zostały zamieszczone w banku pytań.",administracja_publiczna,2016-12-02T11:29:40.353492,2017-09-12T10:36:40.471375,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej fd960c60-58a2-4b5a-a051-73b0ea19bb4b,Pytania Egzaminacyjne - Rybołówstwo morskie,Pliki pdf skompresowane do pliku archiwum zip.Bank pytań zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej,https://mgm.gov.pl/archiwum/images/gospodarka-morska/cmke/Rybołówstwo_morskie.zip,ZIP,"zip,PDF",,2016-12-02T12:35:49.147659,2016-12-02T12:35:58.223927,centralna-morska-komisja-egzaminacyjna-bank-pytan-egzaminacyjnych,Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna - bank pytań egzaminacyjnych,"Na egzaminach przeprowadzanych przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną mogą być wykorzystywane pytania z banku pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.Bank pytań nie stanowi zbioru zamkniętego. Na podstawie § 11. pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego i obsługi administracyjnej egzaminu komisja egzaminacyjna posiada uprawnienia do tworzenia testów zawierających pytania, które nie zostały zamieszczone w banku pytań.",administracja_publiczna,2016-12-02T11:29:40.353492,2017-09-12T10:36:40.471375,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej cb26126a-6c7e-4831-bf88-bee1065f4f6f,Zbiór numeracji adresowej w formacie GML,Usługa zwracająca kompletny i aktualny (na moment pobrania) zbiór numeracji adresowej w postaci pliku GML,http://gietrzwald.punktyadresowe.pl/system/gml_public.php,GML,zbiór danych,,2016-12-01T09:53:21.450527,2016-12-01T09:53:23.420164,zbior-danych-numeracji-adresowej-281405,Zbiór danych numeracji adresowej gminy Gietrzwałd,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://gietrzwald.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2016-12-01T08:52:40.646719,2017-05-19T10:20:19.966905,urzad-gminy-gietrzwald,Urząd Gminy Gietrzwałd d99a8002-b0ad-4f36-a97e-a7e3eb50fb76,Zbiór numeracji adresowej w formacie CSV,Usługa zwracająca kompletny i aktualny (na moment pobrania) zbiór numeracji adresowej w postaci pliku CSV,http://gietrzwald.punktyadresowe.pl/system/csv_public.php,CSV,zbiór danych,,2016-12-01T09:54:05.599270,2016-12-01T09:54:06.723387,zbior-danych-numeracji-adresowej-281405,Zbiór danych numeracji adresowej gminy Gietrzwałd,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://gietrzwald.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2016-12-01T08:52:40.646719,2017-05-19T10:20:19.966905,urzad-gminy-gietrzwald,Urząd Gminy Gietrzwałd 7d6879e6-c333-444f-9a6a-1e27c8c2afb1,Usługa WMS,"Usługa WMS (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych",http://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/281405,XML,"usługa sieciowa,api",,2016-12-01T09:54:42.841082,2016-12-01T09:54:44.422461,zbior-danych-numeracji-adresowej-281405,Zbiór danych numeracji adresowej gminy Gietrzwałd,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://gietrzwald.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2016-12-01T08:52:40.646719,2017-05-19T10:20:19.966905,urzad-gminy-gietrzwald,Urząd Gminy Gietrzwałd 114d6648-761a-4240-b0da-a6201a96d293,Zbiór numeracji adresowej w formacie GML,Usługa zwracająca kompletny i aktualny (na moment pobrania) zbiór numeracji adresowej w postaci pliku GML,http://blonie.punktyadresowe.pl/system/gml_public.php,GML,zbiór danych,,2016-11-30T10:58:33.606903,2016-11-30T10:58:36.194627,zbior-danych-numeracji-adresowej-143201,Zbiór danych numeracji adresowej gminy Błonie,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://blonie.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2016-11-30T09:57:57.341735,2017-05-19T10:13:01.587267,urzad-miejski-w-bloniu,Urząd Miejski w Błoniu db743596-e679-4d66-bd97-59a1e67ba876,Zbiór numeracji adresowej w formacie CSV,Usługa zwracająca kompletny i aktualny (na moment pobrania) zbiór numeracji adresowej w postaci pliku CSV,http://blonie.punktyadresowe.pl/system/csv_public.php,CSV,zbiór danych,,2016-11-30T10:59:06.593234,2016-11-30T10:59:07.832152,zbior-danych-numeracji-adresowej-143201,Zbiór danych numeracji adresowej gminy Błonie,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://blonie.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2016-11-30T09:57:57.341735,2017-05-19T10:13:01.587267,urzad-miejski-w-bloniu,Urząd Miejski w Błoniu 8be95948-9407-492d-8543-ce901d37376f,Usługa WMS,"Usługa WMS (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.",http://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/143201,XML,"usługa sieciowa,api",,2016-11-30T11:00:02.753686,2016-11-30T11:00:05.338616,zbior-danych-numeracji-adresowej-143201,Zbiór danych numeracji adresowej gminy Błonie,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://blonie.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2016-11-30T09:57:57.341735,2017-05-19T10:13:01.587267,urzad-miejski-w-bloniu,Urząd Miejski w Błoniu 3a2b1c14-4a0b-41c1-94cd-859601646aea,Zbiór numeracji adresowej w formacie GML,Usługa zwracająca kompletny i aktualny (na moment pobrania) zbiór numeracji adresowej w postaci pliku GML,http://dabrowka.punktyadresowe.pl/system/gml_public.php,GML,zbiór danych,,2016-11-30T10:47:56.738261,2016-11-30T10:48:06.499887,zbior-danych-numeracji-adresowej-143405,Zbiór danych numeracji adresowej gminy Dąbrówka,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://dabrowka.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2016-11-30T09:46:45.467700,2017-05-19T10:19:32.587976,urzad-gminy-dabrowka,Urząd Gminy Dąbrówka c9c4f599-d701-4ee2-bf0b-de8ddce9c180,Zbiór numeracji adresowej w formacie CSV,Usługa zwracająca kompletny i aktualny (na moment pobrania) zbiór numeracji adresowej w postaci pliku CSV,http://dabrowka.punktyadresowe.pl/system/csv_public.php,CSV,zbiór danych,,2016-11-30T10:48:44.236803,2016-11-30T10:48:46.423617,zbior-danych-numeracji-adresowej-143405,Zbiór danych numeracji adresowej gminy Dąbrówka,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://dabrowka.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2016-11-30T09:46:45.467700,2017-05-19T10:19:32.587976,urzad-gminy-dabrowka,Urząd Gminy Dąbrówka bddf0b79-57b6-442f-be6f-7fe155e8eabe,Usługa WMS,"Usługa WMS (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.",http://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/143405,XML,"usługa sieciowa,api",,2016-11-30T10:50:44.056491,2016-11-30T10:50:45.435854,zbior-danych-numeracji-adresowej-143405,Zbiór danych numeracji adresowej gminy Dąbrówka,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://dabrowka.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2016-11-30T09:46:45.467700,2017-05-19T10:19:32.587976,urzad-gminy-dabrowka,Urząd Gminy Dąbrówka 48a8d7d3-4074-4852-af19-cdaa536d9b6f,Zbiór numeracji adresowej w formacie GML,Usługa zwracająca kompletny i aktualny (na moment pobrania) zbiór numeracji adresowej w postaci pliku GML ,http://horodlo.punktyadresowe.pl/system/gml_pub.php,GML,zbiór danych,,2016-11-29T11:45:01.216650,2016-11-29T11:45:03.427481,zbior-danych-numeracji-adresowej-gminy-horodlo,Zbiór danych numeracji adresowej gminy Horodło,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://horodlo.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2016-11-29T10:44:14.054352,2016-12-07T13:01:07.847586,gmina-horodlo,Gmina Horodło 9b5a1213-a8d5-479f-9ecf-72c660482b2a,Zbiór numeracji adresowej w formacie CSV,Usługa zwracająca kompletny i aktualny (na moment pobrania) zbiór numeracji adresowej w postaci pliku CSV ,http://horodlo.punktyadresowe.pl/system/csv_pub.php,CSV,zbiór danych,,2016-11-29T11:45:34.478583,2016-11-29T11:45:36.160346,zbior-danych-numeracji-adresowej-gminy-horodlo,Zbiór danych numeracji adresowej gminy Horodło,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://horodlo.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2016-11-29T10:44:14.054352,2016-12-07T13:01:07.847586,gmina-horodlo,Gmina Horodło cbfdba51-6861-4553-a2f6-618e6d6b09f6,Usługa WMS,"Usługa WMS (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych. ",http://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/060403,XML,"usługa sieciowa,api",,2016-11-29T11:46:21.215663,2016-11-29T11:46:23.875292,zbior-danych-numeracji-adresowej-gminy-horodlo,Zbiór danych numeracji adresowej gminy Horodło,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://horodlo.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2016-11-29T10:44:14.054352,2016-12-07T13:01:07.847586,gmina-horodlo,Gmina Horodło ed6c68eb-0fc5-4630-96e5-c52fdeb48610,Zbiór numeracji adresowej w formacie GML,Usługa zwracająca kompletny i aktualny (na moment pobrania) zbiór numeracji adresowej w postaci pliku GML,http://lukowica.punktyadresowe.pl/system/gml_public.php,GML,zbiór danych,,2016-11-29T11:15:37.951686,2016-11-29T11:15:48.906654,zbior-danych-numeracji-adresowej-gmina-lukowica,Zbiór danych numeracji adresowej gmina Łukowica,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://lukowica.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2016-11-29T10:13:43.974798,2017-05-19T10:11:27.853463,urzad-gminy-w-lukowicy,Urząd Gminy w Łukowicy d6bd4fde-10e9-4efd-895b-fc531497f646,Zbiór numeracji adresowej w formacie CSV,Usługa zwracająca kompletny i aktualny (na moment pobrania) zbiór numeracji adresowej w postaci pliku CSV ,http://lukowica.punktyadresowe.pl/system/csv_public.php,CSV,zbiór danych,,2016-11-29T11:16:19.559153,2016-11-29T11:16:20.359130,zbior-danych-numeracji-adresowej-gmina-lukowica,Zbiór danych numeracji adresowej gmina Łukowica,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://lukowica.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2016-11-29T10:13:43.974798,2017-05-19T10:11:27.853463,urzad-gminy-w-lukowicy,Urząd Gminy w Łukowicy 76375a36-abc6-43b9-8460-716fbc52bbb7,Usługa WMS,"Usługa WMS (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych. ",http://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/120708,XML,"Usługa sieciowa,api",,2016-11-29T11:17:11.006996,2016-11-29T11:17:14.484537,zbior-danych-numeracji-adresowej-gmina-lukowica,Zbiór danych numeracji adresowej gmina Łukowica,"__Numeracja adresowa__ to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych __(φ,λ)__. W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy.Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://lukowica.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa __WMS__ (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.####Podstawa prawnaW Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. _Prawo Geodezyjne i Kartograficzne_ (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie _Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów_ (Dz. U.