Ministerstwo Skarbu Państwa

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 2002-2014

Minister Skarbu Państwa zgodnie z ustawą dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. 2012.1224 j.t. ze zm.) jest dysponentem państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (dalej: Fundusz). Środki gromadzone na Funduszu pochodzą z 15 % odpisu uzyskiwanego z corocznych przychodów z prywatyzacji oraz z odsetek gromadzonych od tych środków zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2015.747 j.t. ze zm.). Ze środków znajdujących się na rachunku Funduszu Minister Skarbu Państwa ma możliwość udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej w celu ratowanie lub restrukturyzacji oraz wsparcia niebędącego pomocą publiczną, a także realizacji innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Źródło
http://bip.msp.gov.pl/bip/pomoc-publiczna-i-wspa/sprawozdawczosc
Kategoria
Budżet i Finanse Publiczne
Częstotliwość aktualizacji
Coroczna
Ostatnia Modyfikacja
22 Wrzesień 2016, 12:34
Utworzono
7 Grudzień 2015, 12:30
Liczba wyświetleń
387
Liczba pobrań
50

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego

Dane i Zasoby