Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Informacje o obrocie materiałem siewnym

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. 2012 poz. 1512 z późń. zm.) informacje dotyczące obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych w tym materiałem przywożonym z państw trzecich są składane Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Roślin i Nasiennictwa przez prowadzących obrót materiałem siewnym raz w danym roku gospodarczym. Zakres i terminy składania powyższych informacji określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym (Dz.U. 2014 poz.182)

Kategoria
Rolnictwo
Częstotliwość aktualizacji
Coroczna
Ostatnia Modyfikacja
31 Październik 2017, 10:56
Utworzono
14 Listopad 2016, 14:40
Liczba wyświetleń
173
Liczba pobrań
48

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Dane i Zasoby