Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Średnie ceny gruntów

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:
1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Źródło
GUS
Kategoria
Administracja Publiczna
Częstotliwość aktualizacji
Kwartalna
Ostatnia Modyfikacja
19 Czerwiec 2018, 06:58
Utworzono
7 Lipiec 2016, 07:07
License_condition_timestamp
true
Liczba wyświetleń
2245
Liczba pobrań
129

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  • Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje
  • Zakres odpowiedzialności dostawcy za przekazywane informacje: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określa następujące warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dotyczące zakresu odpowiedzialności za udostępniane lub przekazane informacje: 1) Agencja ponosi odpowiedzialność za udostępnianą przez siebie informację publiczną, w tym w ramach przepisów Ustawy o ponownym wykorzystywaniu, na zasadach i w zakresie przewidzianym w przepisach prawa cywilnego; 2) Agencja nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i zakres danych mających w całości lub części cechy informacji publicznej, które zostały udostępnione jako pochodzące od Agencji, jeżeli takie udostępnienie nie nastąpiło z zaznaczeniem źródła i czasu pozyskania udostępnianych przez dany podmiot informacji; 3) wskazania i ograniczenia w pkt 1) – 2) należy traktować jako mające walor jedynie informacyjny, a nie przesądzający o wynikach ewentualnych sporów przed sądami, jakie mogą pozostawać w związku z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej pochodzącej lub mogącej być postrzeganą jako pochodząca od Agencji.

Dane i Zasoby