Ministerstwo Sportu i Turystyki

Inwestycje sportowe dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 r. (4 kwartały)

Wsparcie realizacji inwestycji sportowych możliwe jest dzięki państwowemu funduszowi celowemu, jakim jest Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Fundusz ten utworzony został na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.), zgodnie z którą 77% wpływów z dopłat do stawek w grach losowych stanowi przychód Funduszu. Ze środków Funduszu Ministerstwo Sportu i Turystyki udziela wsparcia finansowego na budowę, przebudowę i remonty obiektów sportowych. Wsparciem objęte są zarówno podmioty należące do sektora finansów publicznych, jak również podmioty spoza tego sektora. Szczegółowe zasady dofinansowania zadań reguluje rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252).

Zestawienie inwestycji sportowych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015 (4 kwartały).

Kategoria
Sport i Turystyka
Częstotliwość aktualizacji
Kwartalna
Ostatnia Modyfikacja
27 Styczeń 2016, 13:57
Utworzono
27 Styczeń 2016, 13:27
Liczba wyświetleń
225
Liczba pobrań
29

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego

Dane i Zasoby