Lista beneficjentów Funduszy Europejskich - stan na 31 marca 2017 r. (bez Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej)

Otwartość: 0 na 5 Dowiedz się, co oznaczają te gwiazdki…
Sprawdzono: 4 Kwiecień 2018

Wytłumaczenie: Nie udało się pobrać pliku.

★★★★★  Dane linkują do innych danych tworząc powiązania (np. RDF)
★★★★☆  Dane posiadają identyfikatory URI, do których można linkować (np. RDF)
★★★☆☆  Użyty został otwarty format (np. CSV zamiast XLS)
★★☆☆☆  Dane ustrukturyzowane, ale zamknięty format (np. XLS)
★☆☆☆☆  Nieustrukturyzowane dane (np. PDF)

Pobierz zasób (8 pobrań)

Zbiór danych: Lista beneficjentów Funduszy Europejskich 2007-2013

Europejska Inicjatywa Przejrzystości zobowiązuje Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do dostarczania informacji o tym, jak wydawane są Fundusze Europejskie. Podstawowym środkiem...

Typy zasobów

  • tabela

Brak podglądu danych dla tego zasobu. Aby obejrzeć dane skorzystaj z przycisku "Pobierz zasób".