Główny Urząd Statystyczny

NSP 2011 - Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność

Publikacja prezentuje dane dotyczące rodzaju głównego i dodatkowego źródła utrzymania ludności oraz osób niepełnosprawnych opracowane w oparciu o wyniki NSP 2011. Zawiera szczegółową charakterystykę osób według źródeł utrzymania w powiązaniu z cechami demograficznymi i społeczno – ekonomicznymi takimi jak wiek, płeć, poziom wykształcenia oraz aktywność ekonomiczna. Prezentowane są również informacje o liczbie i strukturze osób niepełnosprawnych według płci i wieku, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, źródeł utrzymania oraz aktywności ekonomicznej tej szczególnej zbiorowości osób. Należy w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało się na zasadzie dobrowolności. Dane z tego obszaru zostały wyprowadzone poprzez uogólnienie danych zebranych w 20% próbie (w skali kraju) osób mieszkających lub przebywających w wylosowanych mieszkaniach. Dla wybranych załączonych tablic wynikowych zostały wyznaczone wskaźniki precyzji (oznaczone jako CV i wyrażone w procentach) umożliwiające użytkownikom właściwą ocenę danych.

Źródło
http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/ludnosc-i-gospodarstwa-domowe-stan-i-struktura-spoleczno-ekonomiczna-czesc-i-ludnosc-nsp-2011,11,1.html
Kategoria
Społeczeństwo
Częstotliwość aktualizacji
Nie dotyczy
Ostatnia Modyfikacja
31 Styczeń 2018, 16:01
Utworzono
30 Czerwiec 2015, 10:47
Liczba wyświetleń
313
Liczba pobrań
29

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  • Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje

Dane i Zasoby