Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000

Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.

Źródło
http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/main?config=http:%2F%2Fm.bazagis.pgi.gov.pl%2Fgeolog_conf%2Fmgp500k.json
Kategoria
Środowisko
Częstotliwość aktualizacji
Nie dotyczy
Ostatnia Modyfikacja
1 Grudzień 2017, 08:26
Utworzono
3 Październik 2017, 12:10
Liczba wyświetleń
1105
Liczba pobrań
979

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Dane i Zasoby