Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR

Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych: -nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, -wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem, -tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych, uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków, -obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, -administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .

Kategoria
Administracja Publiczna
Częstotliwość aktualizacji
Miesięczna
Ostatnia Modyfikacja
28 Czerwiec 2018, 08:08
Utworzono
27 Październik 2017, 07:06
Liczba wyświetleń
90
Liczba pobrań
23

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Dane i Zasoby