Główny Urząd Statystyczny

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007)

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 251, poz.1885).

PKD 2007 została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30.12.2006).

W związku z powyższym zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową z klasyfikacją NACE Rev.2.

Klasyfikacja ta jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

Na stronie http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/ znajduje się także wyszukiwarka klasyfikacji PKD oraz klucze przejścia z PKD 2007 na PKD 2004.

Źródło
http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm
Kategoria
Biznes i Gospodarka
Częstotliwość aktualizacji
Nie dotyczy
Ostatnia Modyfikacja
16 Marzec 2016, 08:41
Utworzono
24 Czerwiec 2015, 07:44
Liczba wyświetleń
4549
Liczba pobrań
584

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Dane i Zasoby