Główny Urząd Statystyczny

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008)

Opracowana w ramach "Operacji 2007" Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U. Nr 207, poz 1293) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Do celów: 1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług; 2) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej;

Do dnia 31 grudnia 2010 r. stosowana była Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.).

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) została opracowana głównie na potrzeby statystyki, może stanowić także podstawę wykazów grupowań, względnie konkretnych wyrobów i usług, stosowanych przy podejmowaniu określonych decyzji gospodarczych, jak również organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp. narzędzi ewidencyjnych.

Struktura klasyfikacji oparta jest na statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej – NACE, Klasyfikacji Produktów wg Działalności (CPA). Zakres Rzeczowy większości grupowań obejmujących wyroby jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji Nomenklatury Scalonej CN.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest klasyfikacją produktów tzn. obejmującą zarówno usługi, jak i wyroby. Jest klasyfikacją siedmiopoziomową. Grupowania siódmego poziomu stworzone zostały dla potrzeb wyłącznie krajowych.

Pod adresem http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/ dostępna jest wyszukiwarka Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz klucze przejścia z PKWiU 2008 na PKWiU 2004.

Źródło
http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_08/index.html
Kategoria
Biznes i Gospodarka
Częstotliwość aktualizacji
Nie dotyczy
Ostatnia Modyfikacja
19 Październik 2015, 10:45
Utworzono
25 Czerwiec 2015, 07:58
Liczba wyświetleń
1441
Liczba pobrań
281

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Dane i Zasoby