Zakład Ubezpieczeń Społecznych

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2017 - 2021

Na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 z późniejszymi zmianami) Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do corocznego sporządzania pięcioletniej prognozy wpływów i wydatków Funduszu Emerytur Pomostowych. Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytur Pomostowych obejmuje lata 2017-2021 i jest spójna z Prognozą wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2017-2021 (Warszawa, grudzień 2015 r.). W szczególności w obu prognozach wykorzystano takie same założenia makroekonomiczne (założenia przekazane przez Departament Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów) oraz prognozę demograficzną - prognoza demograficzna EUROPOP 2013.

Prezentowane w publikacji wyniki obejmują okres od roku 2017 do roku 2021. Prognoza sporządzona została w trzech wariantach: wariant nr 1 - pośredni, wariant nr 2 - pesymistyczny i wariant nr 3 - optymistyczny. W prognozie uwzględniono wypłacanie emerytur pomostowych do momentu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637). Prognoza jest adekwatna do stanu prawnego obowiązującego na moment zakończenia budowy modelu prognostycznego (grudzień 2015 roku).

Źródło
www.zus.pl/bip
Kategoria
Budżet i Finanse Publiczne
Częstotliwość aktualizacji
Coroczna
Ostatnia Modyfikacja
20 Lipiec 2016, 10:59
Utworzono
24 Maj 2016, 09:13
License_condition_timestamp
true
Liczba wyświetleń
122
Liczba pobrań
5

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  • Odbiorca powinien zawrzeć kopię informacji w pierwotnie pozyskanej formie udostępniając przetworzoną informację
  • Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje

Dane i Zasoby