Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytur Pomostowych na lata 2016 - 2020

Na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 z późniejszymi zmianami) Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do corocznego sporządzania pięcioletniej prognozy wpływów i wydatków Funduszu Emerytur Pomostowych. Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytur Pomostowych obejmuje lata 2016-2020 i jest spójna z Prognozą wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2020 (Warszawa, listopad 2014 r.). W szczególności w obu prognozach wykorzystano takie same założenia makroekonomiczne (założenia przekazane przez Departament Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów) oraz prognozę demograficzną – prognoza demograficzna EUROPOP 2013.

Źródło
http://www.zus.pl/bip
Kategoria
Budżet i Finanse Publiczne
Częstotliwość aktualizacji
Coroczna
Ostatnia Modyfikacja
2 Czerwiec 2016, 10:26
Utworzono
18 Maj 2015, 15:22
License_condition_timestamp
true
Liczba wyświetleń
139
Liczba pobrań
2

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  • Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje

Dane i Zasoby