Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, finansowany w ramach II filara Wspólnej Polityki Rolnej, był największym programem pomocowym dla sektora-rolno spożywczego w historii Polski, wdrażanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Budżet Programu wynosił ponad 17,4 mld euro. Tworzyły go unijne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,4 mld euro) i współfinansowanie z budżetu krajowego (około 4 mld euro).

Kategoria
Administracja Publiczna
Częstotliwość aktualizacji
Nie dotyczy
Ostatnia Modyfikacja
20 Lipiec 2016, 10:00
Utworzono
7 Lipiec 2016, 11:33
License_condition_timestamp
true
Liczba wyświetleń
250
Liczba pobrań
50

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  • Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje
  • Zakres odpowiedzialności dostawcy za przekazywane informacje: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określa następujące warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dotyczące zakresu odpowiedzialności za udostępniane lub przekazane informacje: 1) Agencja ponosi odpowiedzialność za udostępnianą przez siebie informację publiczną, w tym w ramach przepisów Ustawy o ponownym wykorzystywaniu, na zasadach i w zakresie przewidzianym w przepisach prawa cywilnego; 2) Agencja nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i zakres danych mających w całości lub części cechy informacji publicznej, które zostały udostępnione jako pochodzące od Agencji, jeżeli takie udostępnienie nie nastąpiło z zaznaczeniem źródła i czasu pozyskania udostępnianych przez dany podmiot informacji; 3) wskazania i ograniczenia w pkt 1) – 2) należy traktować jako mające walor jedynie informacyjny, a nie przesądzający o wynikach ewentualnych sporów przed sądami, jakie mogą pozostawać w związku z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej pochodzącej lub mogącej być postrzeganą jako pochodząca od Agencji.

Dane i Zasoby