Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przestrzenne zróżnicowanie orzekania o niezdolności do pracy

Prezentowane opracowanie oparto na wynikach badania orzeczeń ustalających niezdolność do pracy po raz pierwszy do celów rentowych (wraz z orzeczeniami pierwszorazowymi w sprawie renty rodzinnej) wydanych w 2013 r. przez lekarzy orzeczników ZUS. Dane statystyczne zawarte w opracowaniu nie obejmują orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie oraz orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej. Dane nie zawierają również orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką i orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego.

Źródło
www.zus.pl
Kategoria
Budżet i Finanse Publiczne
Częstotliwość aktualizacji
Nie dotyczy
Ostatnia Modyfikacja
26 Październik 2017, 12:43
Utworzono
17 Lipiec 2015, 12:38
License_condition_timestamp
true
Liczba wyświetleń
147
Liczba pobrań
6

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  • Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje

Dane i Zasoby