Biuro Nasiennictwa Leśnego

Rejestr dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Rejestr umożliwiający przeglądanie danych adresowych dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Źródło
http://semen.bnl.gov.pl/jawne/?poz=menu/RD
Kategoria
Środowisko
Częstotliwość aktualizacji
Codzienna
Ostatnia Modyfikacja
16 Październik 2017, 11:32
Utworzono
16 Październik 2017, 11:29
Liczba wyświetleń
42
Liczba pobrań
4

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Zakres odpowiedzialności dostawcy za przekazywane informacje: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1246), uwierzytelnione informacje z rejestrów prowadzonych przez Biuro Nasiennictwa Leśnego są przekazywane odpłatnie. Informacje udostępnione do darmowego, bezpłatnego wglądu, nie są w żaden sposób uwierzytelnione.

Dane i Zasoby