Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Rejestr Obszarów Górniczych (ROG)

Rejestr Obszarów Górniczych (ROG) stanowi szczegółową ewidencję obszarów i terenów górniczych wyznaczonych w Polsce. Prowadzony jest w księgach rejestrowych oraz w aktualizowanej na bieżąco, ogólnodostępnej bazie danych MIDAS (podsystem Rejestr Obszarów Górniczych). Informacje dotyczące obszarów i terenów górniczych gromadzone są w bazie ROG w postaci danych opisowych (nazwa, powierzchnia, położenie administracyjne, status – aktualny lub zniesiony, numer w rejestrze, nazwa złoża i rodzaj kopaliny) oraz danych przestrzennych (kontury obszarów i terenów górniczych). Ponadto, baza ROG udostępnia szczegóły decyzji ustanawiających, zmieniających i likwidujących obszary i tereny górnicze (data wydania, wydawca, termin ważności) wraz z informacjami o przedsiębiorcach eksploatujących kopaliny w granicach wyznaczonych obszarów górniczych.

Źródło
http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/index.jsf?conversationContext=1
Kategoria
Środowisko
Częstotliwość aktualizacji
Codzienna
Ostatnia Modyfikacja
5 Marzec 2018, 07:02
Utworzono
23 Luty 2017, 07:00
Liczba wyświetleń
1411
Liczba pobrań
1148

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Dane i Zasoby