Rejestr umów dotacyjnych MSiT zawartych w 2018 roku (budżet państwa cz. 25 - Kultura fizyczna)

Otwartość: 3 na 5 Dowiedz się, co oznaczają te gwiazdki…
Sprawdzono: 11 Czerwiec 2018

Wytłumaczenie: Zawartość pliku wskazuje na format "CSV", który jest otwarty w stopniu: 3.

★★★★★  Dane linkują do innych danych tworząc powiązania (np. RDF)
★★★★☆  Dane posiadają identyfikatory URI, do których można linkować (np. RDF)
★★★☆☆  Użyty został otwarty format (np. CSV zamiast XLS)
★★☆☆☆  Dane ustrukturyzowane, ale zamknięty format (np. XLS)
★☆☆☆☆  Nieustrukturyzowane dane (np. PDF)

Pobierz zasób (12 pobrań)

Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z budżetu dysponenta części 25 - Kultura fizyczna w okresie od 01.01.2018 r. do 31.05.2018 r.

Typy zasobów

  • zestawienie
  • arkusz danych
  • zestawienie tabelaryczne

Brak podglądu danych dla tego zasobu. Aby obejrzeć dane skorzystaj z przycisku "Pobierz zasób".