Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyszukiwanie instytucji szkoleniowych można realizować m.in. po: danych instytucji, danych oddziału, tematyce lub obszarze szkoleń. Wpis do rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenia na prowadzenie szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, tj. Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Źródło
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Kategoria
Praca i Pomoc Społeczna
Częstotliwość aktualizacji
Codzienna
Ostatnia Modyfikacja
1 Luty 2017, 13:07
Utworzono
18 Maj 2015, 15:22
Liczba wyświetleń
406
Liczba pobrań
23

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Dane i Zasoby