Ministerstwo Gospodarki

Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) – przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpisu do rejestru dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki, na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią.

Źródło
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Ograniczenia+w+obrocie+towarami+i+uslugami/Rejestr+przedstawicielstw+przedsiebiorcow+zagranicznych
Kategoria
Biznes i Gospodarka
Częstotliwość aktualizacji
Miesięczna
Ostatnia Modyfikacja
6 Czerwiec 2017, 11:53
Utworzono
18 Maj 2015, 15:22
Liczba wyświetleń
1574
Liczba pobrań
116

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Dane i Zasoby