Baza danych o wydatkach jednostek samorzadu terytorialnego za 3 kwartały 2016 r.

Otwartość: 3 na 5 Dowiedz się, co oznaczają te gwiazdki…
Sprawdzono: 3 Grudzień 2017

Wytłumaczenie: Zawartość pliku wskazuje na format "CSV", który jest otwarty w stopniu: 3.

★★★★★  Dane linkują do innych danych tworząc powiązania (np. RDF)
★★★★☆  Dane posiadają identyfikatory URI, do których można linkować (np. RDF)
★★★☆☆  Użyty został otwarty format (np. CSV zamiast XLS)
★★☆☆☆  Dane ustrukturyzowane, ale zamknięty format (np. XLS)
★☆☆☆☆  Nieustrukturyzowane dane (np. PDF)

Pobierz zasób (15 pobrań)

Dane ze sprawozdania Rb28s w formacie csv spakowane do archiwum w formacie zip

Typy zasobów

  • sprawozdanie

Brak podglądu danych dla tego zasobu. Aby obejrzeć dane skorzystaj z przycisku "Pobierz zasób".