Ministerstwo Finansów

Sprawozdawczość budżetu zadaniowego

Rada Ministrów przedkłada Informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym corocznie Sejmowi oraz Najwyższej Izbie Kontroli wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej. Informacja opracowywana jest na podstawie informacji finansowych oraz sprawnościowych (dotyczących osiągnięcia celów i wykonania mierników) przygotowanych i przekazanych Ministrowi Finansów przez dysponentów części budżetowych, jak też – inne jednostki sektora finansów publicznych. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format PDF, XLS)

Źródło
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-zadaniowy/sprawozdawczosc
Kategoria
Biznes i Gospodarka
Częstotliwość aktualizacji
Coroczna
Ostatnia Modyfikacja
1 Czerwiec 2017, 09:58
Utworzono
18 Sierpień 2015, 12:58
Liczba wyświetleń
305
Liczba pobrań
34

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Dane i Zasoby