Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenia i zasiłki przedemerytalne 2013, 2014

Zasady ustalania prawa do świadczeń przedemerytalnych przyznawanych przez ZUS, tryb postępowania o przyznanie tych świadczeń i ich wypłatę, zasady przejmowania przez ZUS wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych przyznanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz zasady wstrzymania wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 z późn. zm.).

Źródło
www.psz.zus.pl
Kategoria
Budżet i Finanse Publiczne
Częstotliwość aktualizacji
Nie dotyczy
Ostatnia Modyfikacja
31 Lipiec 2017, 06:34
Utworzono
16 Lipiec 2015, 10:04
License_condition_timestamp
true
Liczba wyświetleń
256
Liczba pobrań
8

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  • Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje

Dane i Zasoby