Ministerstwo Finansów

Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi

Dane nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi / międzynarodowymi układami odszkodowawczymi.

Źródło
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/rejestry
Kategoria
Administracja Publiczna
Częstotliwość aktualizacji
Coroczna
Ostatnia Modyfikacja
20 Styczeń 2017, 13:16
Utworzono
20 Styczeń 2017, 12:13
Liczba wyświetleń
386
Liczba pobrań
111

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Zakres odpowiedzialności dostawcy za przekazywane informacje: 1. Dane w wykazach pochodzą z dokumentacji uzyskanej w wyniku wykonania poszczególnych układów indemnizacyjnych i zawierającej dokumenty zgromadzone w toku postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy państw, z którymi układy indemnizacyjne zostały zawarte. 2. Ze względu na źródło danych pisownia adresów nieruchomości w dokumentacji często odbiega od tej zawartej w dokumentach stanowiących w Polsce o stanie prawnym nieruchomości, z uwagi na brak polskich znaków diakrytycznych lub zmianę nazw ulic. W celu oznaczenia nieruchomości posługiwano się z reguły adresem, tylko w sporadycznych przypadkach podany jest numer księgi wieczystej, liczba wykazu hipotecznego lub numer działki, a ponadto oznaczenia te z reguły uległy w okresie od zawarcia układu wielokrotnym zmianom, w wyniku podziałów lub łączenia nieruchomości oraz zmian zasad identyfikowania nieruchomości. 3. Pomimo, iż nieruchomość nie została objęta postępowaniem prowadzonym w wykonaniu układu indemnizacyjnego przez organy państw, z którymi układy indemnizacyjne zostały zawarte, to z uwagi na treść poszczególnych układów należy uznać, że skutki ich zawarcia dotyczą wszelkich nieruchomości (w tym również nieruchomości, co do których nie został złożony wniosek o przyznanie odszkodowania), w stosunku do których spełnione zostały przesłanki zastosowania odpowiedniego układu. 4. Ze względu na opisany charakter posiadanych materiałów, nadal trwają działania mające na celu weryfikację i uzupełnienie danych, dlatego wykazy będą podlegały uzupełnieniu i aktualizacji.

Dane i Zasoby