Zbiór numeracji adresowej w formacie GML

Otwartość: 0 na 5 Dowiedz się, co oznaczają te gwiazdki…
Sprawdzono: 19 Maj 2017

Wytłumaczenie: Nie udało się pobrać pliku.

★★★★★  Dane linkują do innych danych tworząc powiązania (np. RDF)
★★★★☆  Dane posiadają identyfikatory URI, do których można linkować (np. RDF)
★★★☆☆  Użyty został otwarty format (np. CSV zamiast XLS)
★★☆☆☆  Dane ustrukturyzowane, ale zamknięty format (np. XLS)
★☆☆☆☆  Nieustrukturyzowane dane (np. PDF)

Pobierz zasób (7 pobrań)

Usługa zwracająca kompletny i aktualny (na moment pobrania) zbiór numeracji adresowej w postaci pliku GML

Typy zasobów

  • zbiór danych

Brak podglądu danych dla tego zasobu. Aby obejrzeć dane skorzystaj z przycisku "Pobierz zasób".