Ministerstwo Energii

Zestawienie polskich przedsiębiorstw o wystarczającym potencjale i/lub doświadczeniu w realizacji prac dla światowej energetyki jądrowej

Zestawienie zawiera wykaz przedsiębiorstw polskich: - z potencjałem technicznym, organizacyjnym oraz finansowym, wystarczającym do realizacji prac dla światowego przemysłu jądrowego - posiadających doświadczenie w realizacji prac dla światowego przemysłu jądrowego w ostatnich 10 latach.

Brano pod uwagę: - potencjalne prace w ramach przyszłego polskiego projektu jądrowego, - zrealizowane prace dla nowobudowanych elektrowni jądrowych w UE, - zrealizowane prace dla istniejących elektrowni jądrowych w UE w segmencie: remontów, modernizacji, eksploatacji (O&M), - realizowane prace na rzecz elektrowni jądrowych, obiektów powiązanych (np. zakłady wzbogacania paliwa jądrowego), ośrodków naukowych prowadzących prace w obszarze energetyki/energii jądrowej, obszary z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (bramki dozymetryczne, detektory promieniowania jonizującego, określony sprzęt dla laboratoriów naukowych), - prace w stosunku do operatorów elektrowni jądrowych/głównych wykonawców projektu budowlanego (EPC) do poziomu podwykonawstwa N+3 (do którego założono, że specyfika branży jądrowej ma zastosowanie), - prace realizowane bezpośrednio na terenie powyższych obiektów oraz zlecenia realizowane z polskich zakładów produkcyjnych.

Gotowość do realizacji prac/zleceń dla światowego przemysłu jądrowego oceniono z punktu widzenia istniejącego - przeciętnego (typowego) polskiego przedsiębiorstwa przemysłowego (energetycznego) przy założeniu konieczności podjęcia określonych działań dostosowawczych, które są do zaakceptowania z punktu widzenia strategii średnio, długookresowej typowych polskich przedsiębiorstw.

Ze względu na obiektywne trudności z jednoznacznym rozgraniczeniem polskich od zagranicznych przedsiębiorstw (prowadzących faktyczną działalność w Polsce; pominięto typowe struktury sprzedażowe zagranicznych podmiotów w Polsce) przyjęto następujące założenie klasyfikacji: - struktury polskie (polskie filie), które w 100% należą do koncernów zagranicznych lub międzynarodowych (inwestor branżowy) uznano za podmioty zagraniczne, - struktury polskie (polskie filie), których większościowym właścicielem (powyżej 50% akcjonariatu) jest zagraniczny koncern (inwestor branżowy) uznano za podmioty zagraniczne, - polskie przedsiębiorstwa (polskie filie), które w 100% lub w większości akcjonariatu należą do koncernów zagranicznych lub międzynarodowych ( inwestor finansowy) uznano za podmioty krajowe.

Wszelkie dane zostały skonsultowane z wymienionymi w zestawieniu przedsiębiorstwami.

Ministerstwo Energii prowadzi bieżący monitoring polskiego przemysłu pod kątem współpracy ze światowym sektorem jądrowym, przedmiotowe zestawienie będzie na bieżąco uaktualnianie.

Kategoria
Biznes i Gospodarka
Częstotliwość aktualizacji
Kwartalna
Ostatnia Modyfikacja
10 Październik 2017, 12:37
Utworzono
22 Czerwiec 2016, 07:36
Liczba wyświetleń
297
Liczba pobrań
66

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego

Dane i Zasoby