Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zestawienie reklamacji dot. podróżowania drogami wodnymi

Na podstawie art. 26 Rozporządzenia PE i RADY (UE) NR 117712010 z dnia 24 listopada2Ol0 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą Śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Dyrektor Urzędu Morskiego podaje do wiadomości sprawozdanie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r..

Źródło
http://www.ums.gov.pl/bezpieczenstwo-morskie/zegluga-pasazerska/prawa-pasazerow-podrozujacych-droga-morska.html
Kategoria
Administracja Publiczna
Częstotliwość aktualizacji
Coroczna
Ostatnia Modyfikacja
12 Grudzień 2017, 08:36
Utworzono
7 Grudzień 2017, 09:42
Liczba wyświetleń
46
Liczba pobrań
7

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Dane i Zasoby