Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Informacja o przedsiębiorcach posiadających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje minister właściwy do spraw gospodarki.

Kategoria
Biznes i Gospodarka
Częstotliwość aktualizacji
Miesięczna
Ostatnia Modyfikacja
2 Sierpień 2018, 09:16
Utworzono
21 Marzec 2016, 13:17
License_condition_timestamp
true
Liczba wyświetleń
2594
Liczba pobrań
30

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego

Dane i Zasoby