RYNEK TYTONIU - notowania za okres: wrzesień 2013 r. - marzec 2014 r.

Otwartość zasobu: 1 na 5

Dowiedz się, co oznaczają te gwiazdki…

  • Dostępne na otwartej licencji.
  • ★★ Dane są ustrukturyzowane (np. w Excel zamiast skanu dokumentu z tabelą).
  • ★★★ Użyty został otwarty format (np. CSV lub XLSX zamiast XLS).
  • ★★★★ Dane walidowane schemą, obiekty identyfikowane przez URI
  • ★★★★★ Dane linkują do innych danych tworząc powiązania.

URL: Pobierz zasób pod adresemhttp://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/47226/259926/file/tyto%C5%84_1_2014.pdf

Zbiór danych: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek tytoniu

Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i...

Typy zasobów

  • tekst
  • raport
  • tabela

Brak podglądu danych dla tego zasobu. Aby obejrzeć dane skorzystaj z przycisku "Pobierz zasób".