RYNEK ZBÓŻ - notowania za okres: 26.12.2016 - 01.01.2017 r.

Otwartość zasobu: Brak informacji

URL: Pobierz zasób pod adresemhttp://www.minrol.gov.pl/content/download/59984/329689/version/1/file/zboza52_16.xlsx

Zbiór danych: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek zbóż

Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i...

Typy zasobów

  • tekst
  • raport
  • tabela

Brak podglądu danych dla tego zasobu. Aby obejrzeć dane skorzystaj z przycisku "Pobierz zasób".