Zbiory danych

Znaleziono 71 zbiorów danych Zobacz wyniki poprzez API
 • Słownik pojęć stosowanych w statystyce publicznej

  Pojęcia używane przez statystykę publiczną do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz ich definicje.
  • XLSX
  • CSV
  260 6
 • Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą

  Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą dokumentuje organizacyjny oraz instytucjonalny aspekt obecności i aktywności Polonii i Polaków poza granicami...
  • XLSX
  62 8
 • Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

  Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) jest to wykaz ustalający zakres tematyczny, przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych oraz związane z nim...
  • PDF
  712 6
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017

  Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz...
  • PDF
  4210 36
 • Bank Danych Lokalnych

  Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym...
  • HTML
  2057 17
 • Repozytorium Standardów Informacyjnych RSI

  Repozytorium Standardów Informacyjnych jest bazą wiedzy, obejmującą metadane o systemach informacyjnych administracji publicznej. RSI to ustrukturyzowany i zorganizowany zasób...
  • HTML
  206 2
 • System Informacji Skierowującej SISk

  System Informacji Skierowującej jest narzędziem umożliwiającym łatwe dotarcie do zasobów informacji statystycznych w innych urzędach i instytucjach w Polsce i na świecie....
  • HTML
  158 1
 • Wskaźniki makroekonomiczne

  Zestaw wybranych miesięcznych, kwartalnych i rocznych wskaźników makroekonomicznych opisujących podstawowe tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Dane według rodzajów...
  • HTML
  • XLSX
  523 26
 • Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju

  Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie...
  • HTML
  • XLSX
  203 9
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016

  Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych,...
  • PDF
  • XLSX
  2452 97
 • Ochrona środowiska 2016

  Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące...
  • PDF
  • XLS
  508 37
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2016

  Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2015 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle...
  • PDF
  • XLSX
  224 43
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski - NSP 2011

  Niniejsze opracowanie przedstawia kolejne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku, w tym przypadku prezentujące charakterystykę sytuacji osób na...
  • PDF
  • XLSX
  254 31
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna - NSP 2011

  Informacje o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku oraz stanu cywilnego prawnego. Ponadto informacje o stanie cywilnym faktycznym, w tym o osobach pozostających w...
  • PDF
  • XLSX
  614 57
 • Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność - NSP 2011

  Publikacja prezentuje dane dotyczące rodzaju głównego i dodatkowego źródła utrzymania ludności oraz osób niepełnosprawnych opracowane w oparciu o wyniki NSP 2011. Zawiera...
  • PDF
  • XLSX
  250 22
 • Migracje zagraniczne ludności - NSP 2011

  Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, poświęconym migracjom zagranicznym ludności. Opracowanie zawiera obszerną charakterystyką demograficzno-społeczną oraz...
  • PDF
  • XLS
  190 26
 • Powszechny Spis Rolny 2010 - Obszary wiejskie

  Publikacja przedstawia analizę przemian zachodzących na obszarach wiejskich na poziomie krajowym oraz regionalnym w latach 2002 i 2010. Dynamika zmian została zaprezentowana w...
  • PDF
  • XLS
  145 16
 • Obszary wiejskie. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

  Niniejsza publikacja stanowi kolejne opracowanie z serii prezentującej wyniki Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011. Wyniki NSP 2011 dla obszarów wiejskich...
  • PDF
  • XLSX
  186 26
 • Migracje wewnętrzne ludności - NSP 2011

  Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, poświęconym migracjom wewnętrznym ludności. Opracowanie zawiera obszerną charakterystykę demograficzno-społeczną oraz...
  • PDF
  • XLSX
  146 18
 • Rocznik Demograficzny 2016

  Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2015 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym...
  • PDF
  • XLS
  1249 115