Zbiory danych

Znaleziono 268 zbiorów danych Zobacz wyniki poprzez API
 • Wykaz oznaczeń handlowych gatunków ryb i bezkręgowców wodnych

  Data aktualizacji (updated on): 17.04.2018 r. Ostatnio dodane gatunki: Część „Bezkręgowce wodne”: poz. 92. Mątwa faraona (Sepia pharaonis); kod FAO: IAH poz. 97. Ośmiornica...
  • XLSX
  467 32
 • Dług publiczny

  Dane dotyczące państwowego długu publicznego oraz długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w następujących przekrojach: zadłużenie sektora finansów publicznych (sfp)...
  • XLSX
  1048 97
 • Rating Polski

  Rating - ocena wiarygodności kredytowej będącej miarą ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne emitenta. Rating nadawany jest przez agencję ratingową na podstawie oceny...
  • XLSX
  356 29
 • Podstawowe informacje na temat obligacji detalicznych

  Podstawowe informacje na temat obligacji detalicznych w tym: bieżąca oferta obligacji, wyniki sprzedaży, listy emisyjne i baza transakcji.
  • HTML
  • XLSX
  • XLS
  196 24
 • Dane teleadresowe oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR

  Dane teleadresowe oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • XLSX
  265 32
 • Średnie ceny gruntów

  Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii: 1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i...
  • XLSX
  • CSV
  2206 113
 • Plan finansowy NFZ

  Plan finansowy Narodowego Funduszu zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów.
  • XLS
  • XLSX
  • PDF
  552 120
 • Leki refundowane

  Informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych...
  • XLS
  • XLSX
  1274 396
 • Realizacja budżetu na refundację leków

  Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • CSV
  • XLS
  • XLSX
  435 105
 • Obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO

  Na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972) stworzona została Lista światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmująca dobra...
  API
  • XML
  • XLSX
  • RDF
  568 69
 • Rejestr zabytków nieruchomych

  Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także...
  API
  • XML
  • XLSX
  6578 626
 • Rejestr zabytków archeologicznych

  Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także...
  API
  • XML
  • XLSX
  3079 211
 • Pomniki historii

  Uznanie za Pomnik Historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków wymienionych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pierwsze obiekty zostały nią...
  API
  • XLSX
  • XML
  • RDF
  831 94
 • Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych

  artykuł 40a ust. 4a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  • XLSX
  180 79
 • Rejestr zawartych umów MGMiŻŚ

  Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych i zamówień złożonych przez MGMiŻŚ
  • XLSX
  275 26
 • Nauka języków obcych

  Tabele zawierają dane dotyczące liczby uczniów uczących się języka obcego (jako obowiązkowego lub dodatkowego) zebrane w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30.09...
  • XLS
  • XLSX
  641 155
 • Rejestr zawartych umów

  Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych i zamówień złożonych przez Ministerstwo Cyfryzacji, wcześniej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w poszczególnych latach, począwszy...
  • XLSX
  • CSV
  1788 173
 • Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego

  Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw. Szczegóły konkretnych...
  • XLSX
  • XLS
  322 94
 • Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017

  Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).
  • XLSX
  • CSV
  185 86
 • Dane o przestępczości w latach 1999-2017

  Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa
  • XLSX
  • PDF
  • DOCX
  • CSV
  88 87