Zbiory danych

Znaleziono 39 zbiorów danych Zobacz wyniki poprzez API
 • Rynek Rolny

  Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców...
  • HTML
  79 2
 • Biblioteka Cyfrowa IETU

  Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oferuje dostęp do cyfrowo przetworzonych zasobów bibliotecznych IETU, które obejmują wszystkie dziedziny nauki z...
  • HTML
  46 3
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017

  Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz...
  • PDF
  4213 36
 • Społeczeństwo informacyjne w liczbach

  Publikacja z roku 2015 przedstawia zestawienie informacji na temat stanu cyfryzacji polskiego społeczeństwa, gospodarki i administracji publicznej. W opracowaniu zaprezentowano...
  • PDF
  992 82
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016

  Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych,...
  • PDF
  • XLSX
  2453 97
 • Ochrona środowiska 2016

  Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące...
  • PDF
  • XLS
  508 37
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2016

  Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2015 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle...
  • PDF
  • XLSX
  226 43
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski - NSP 2011

  Niniejsze opracowanie przedstawia kolejne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku, w tym przypadku prezentujące charakterystykę sytuacji osób na...
  • PDF
  • XLSX
  256 31
 • Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność - NSP 2011

  Publikacja prezentuje dane dotyczące rodzaju głównego i dodatkowego źródła utrzymania ludności oraz osób niepełnosprawnych opracowane w oparciu o wyniki NSP 2011. Zawiera...
  • PDF
  • XLSX
  250 22
 • Migracje zagraniczne ludności - NSP 2011

  Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, poświęconym migracjom zagranicznym ludności. Opracowanie zawiera obszerną charakterystyką demograficzno-społeczną oraz...
  • PDF
  • XLS
  191 27
 • Powszechny Spis Rolny 2010 - Obszary wiejskie

  Publikacja przedstawia analizę przemian zachodzących na obszarach wiejskich na poziomie krajowym oraz regionalnym w latach 2002 i 2010. Dynamika zmian została zaprezentowana w...
  • PDF
  • XLS
  145 16
 • Obszary wiejskie. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

  Niniejsza publikacja stanowi kolejne opracowanie z serii prezentującej wyniki Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011. Wyniki NSP 2011 dla obszarów wiejskich...
  • PDF
  • XLSX
  186 26
 • Migracje wewnętrzne ludności - NSP 2011

  Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, poświęconym migracjom wewnętrznym ludności. Opracowanie zawiera obszerną charakterystykę demograficzno-społeczną oraz...
  • PDF
  • XLSX
  146 18
 • Rocznik Demograficzny 2016

  Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2015 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym...
  • PDF
  • XLS
  1250 115
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2016

  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów,...
  • PDF
  • XLS
  2630 113
 • Rocznik Statystyczny Województw 2016

  Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane o powiatach i...
  • PDF
  • XLS
  1605 138
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016

  Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W...
  • PDF
  3429 80
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2016

  Handel zagraniczny w 2015 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg...
  • PDF
  626 16
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2011-2014

  Rachunki narodowe wg ESA 2010. Za pomocą mierników makroekonomicznych systemu rachunków narodowych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce w latach...
  • PDF
  162 3
 • Powszechny Spis Rolny 2010 - Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa

  Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa jest kolejnym tomem analiz wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. (PSR 2010). Celem zespołu autorskiego było przedstawienie...
  • PDF
  92 1