Subsidy Stories - wydatkowanie funduszy unijnych

Application address: http://subsidystories.eu/country.html?country=PL

Serwis prezentuje wydatkowanie funduszy unijnych w latach 2004-2020 w podziale na beneficjentów i poszczególne projekty. Serwis dostępny jest wyłącznie w języku angielskim.

Related datasets