Otwarte Zabytki

Application address: http://otwartezabytki.pl

„Otwarte zabytki” to projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska.
Pragniemy ułatwić obywatelom dostęp do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażować do działań na rzecz ich ochrony.