Articles

12 articles found See results via API
 • Standard interfejsu programistycznego aplikacji (API)

  February 22, 2018

  Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, udostępnia...

 • Otwieranie danych publicznych nie traci impetu

  January 25, 2018

  Poprawiliśmy pozycję Polski w międzynarodowych rankingach a statystyki otwartości danych wciąż idą w górę. Awans o 8 pozycji w rankingu OECD czy awans z grupy „obserwatorów” do...

 • O otwieraniu danych w Paryżu

  December 13, 2017

  Pełnomocnicy ds. otwartości danych wzięli udział w spotkaniach szkoleniowo-studyjnych z francuskimi instytucjami Etalab i CADA oraz Ambasadą RP w Paryżu. Przedstawiciele...

 • Program Otwierania Danych Publicznych

  December 1, 2017

  Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało dokument „Program otwierania danych publicznych”, określający m.in. standardy udostępniania danych (załącznik nr 1 do Programu), przyjęty...

 • Open Data Programme

  December 1, 2017

  The Ministry of Digital Affairs has prepared the document Public data opening programme specifying data sharing standards (Appendix 1 to the Programme) adopted by resolution of...

 • Cykl szkoleń dla administratorów danych z przygotowywania i otwierania danych publicznych

  November 30, 2017

  Czym jest prawo dostępu do informacji publicznej? Co w praktyce oznacza przetwarzanie danych? Jak odróżnić dostęp do informacji (access) od jej ponownego wykorzystywania...

 • Raport nt. rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych Publicznych

  July 11, 2017

  Raport przygotował Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych w Ministerstwie Cyfryzacji we współpracy z Pełnomocnikami ds. otwartości danych (wersja przekazana...

 • Umieszczanie zasobów w serwisie za pomocą API

  September 30, 2016

  Serwis dane publiczne posiada interfejs API, który pozwala na pobieranie danych oraz ich umieszczanie przez dostawców. Procedura umieszczania danych

 • Hackathon - podsumowanie wydarzenia

  September 27, 2016

  Pierwszy rządowy hackathon: przełom w podejściu do danych publicznych. 30 godzin pracy programistów do tego dane zbierane przez instytucje publiczne i efekt jest piorunujący. W...

 • Hackathon danych publicznych

  September 9, 2016

  Nie czekaj na przeciek! 24-25 września br. odbędzie się Hackathon danych publicznych organizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. W trakcie Hackathonu przekonamy się, jak wiele...

 • Jak korzystać z API serwisu?

  January 4, 2016

  API serwisu Dane Publiczne umożliwia łatwą integrację i dostęp do wszystkich metadanych zasobów danych oraz grupujących je zbiorów. Niektóre z tabelarycznych zasobów...

 • Przewodnik dla dostawców danych

  May 19, 2015

  Przed przedstawieniem sposobu dodawania zasobów krok po kroku zachęcamy do spojrzenia na serwis z punktu widzenia użytkowników. Wierzymy, że pozwoli to umieszczać informacje w...