Ministerstwo Finansów

Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.

Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne.

Source
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sdds/dane-gfs-miesieczne
Category
Budget and Public Finance
Update frequency
Monthly
Last Updated
June 21, 2018, 14:10
Created
June 29, 2017, 07:29
Views count
237
Downloads count
15

Tags

Clicking on tag will show all datasets tagged liked that

Restrictions on reuse of this dataset:

This dataset is considered public data and can be used without any restrictions.

Data and Resources