Ministerstwo Finansów

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja zawiera:
1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana;
2) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową;
3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.

Source
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/dzialalnosc-lobbingowa/-/asset_publisher/kYC4/content/informacja-o-dzialaniach-podejmowanych-wobec-ministra-finansow-przez-podmioty-wykonujace-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa?redirect=http%3A%2F%2Fwww
Category
Budget and Public Finance
Update frequency
Yearly
Last Updated
February 27, 2018, 14:03
Created
June 30, 2017, 11:14
Views count
85
Downloads count
22

Tags

Clicking on tag will show all datasets tagged liked that

Restrictions on reuse of this dataset:

This dataset is considered public data and can be used under following restrictions:
  • One should inform about the source of this data and the creation time of reused information as well

Data and Resources